yabanci dİl ii 1. hafta (past continuous tense) · • past continuous tense, türkçe'de...

251
Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar) Basic English Grammar Slide Shows Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense)

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

1. Hafta (Past Continuous Tense)

Page 2: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Past Continuous Tense

(was, were + Ving)

Page 3: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

• Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmiş zamanın hikayesi olarak da

ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

karşılığıdır. Geçmişte belli bir zamanda devam eden eylemler anlatılır.

Past Continuous Tense

Page 4: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

It is the past form of present continuous tense (Şimdiki zamanın geçmiş halidir.)

• He is listening to music now. (Müzik dinliyor.)

• He was listening to music at this time yesterday.

(Müzik dinliyordu.)

Past Continuous Tense

Page 5: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 6: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense Olumlu Cümleler

Özne + (was, were) + Fill -ing + Nesne

Examples;

• She was cleaning the house yesterday. ( O dün evi temizliyordu.)

• Ahmet and Mehmet were playing football. (Onlar futbol oynuyorlardı.)

• He was talking to the teacher an hour ago. (O öğretmenle konuşuyordu.)

• We were waiting for the bus yesterday at 4:00 pm.

Past Continuous Tense

Page 7: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Özne + (was not, were not) + Fill -ing + Nesne

(wasn’t, weren’t)

Examples;

• She wasn’t cleaning the house yesterday. ( O dün evi temizlemiyordu.)

• Ahmet and Mehmet weren’t playing football. (Onlar futbol oynamıyorlardı.)

• He was not talking to the teacher an hour ago.

• We were not waiting for the bus yesterday at 4:00 pm.

Past Continuous Tense

Page 8: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense Soru Cümleleri

(Was, Were) + Özne + Fill -ing + Nesne?

Examples;

• Was she cleaning the house yesterday? ( O dün evi mi temizliyordu?)

• Were Ahmet and Mehmet playing football? (Onlar futbol mu oynuyorlardı?)

• Was he talking to the teacher an hour ago?

• Were they waiting for the bus yesterday at 4:00 pm?

Past Continuous Tense

Page 9: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 10: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 11: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 12: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 13: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 14: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 15: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Past Continuous Tense

Page 16: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Fill in the blanks

• He ______________ (not wear) his black suit last night.

• You _______________ (write) beautiful poems in the past.

• ________ he _________ (go) to the party last night?

• ________ you _________ (talk) to John?

• Ayşe _______________ (wash) her hair when the phone rang.

• You ______________ (not listen) to me at that time.

Past Continuous Tense

Page 17: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 18: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 19: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-c 2-d 3-e 4-a 5-b 6-c

Page 20: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

2. Hafta (Possessive Adjectives)

Page 21: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Possessive Adjectives

(my, your, her, his, its, our, their)

Page 22: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

• İyelik sıfatları sahiplik bildirir. Bir şeyin kime ait olduğunu gösterirler.

Bir isimden önce gelip, onun sahibini belirtirler.

Possessive Adjectives

Page 23: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

I My (Benim)

You Your (Senin)

He His (Onun)

She Her (Onun)

It Its (Onun)

We Our (Bizim)

You Your (Sizin)

They Their (Onların)

Examples;

• His father is a rich man. (Onun babası zengin bir adamdır.)

• Our teacher is a polite man. (Öğretmenimiz kibar bir adamdır.)

• I brushed my teeth. (Dişlerimi fırçaladım.)

• You are a rich man. Your car is a Ferrari.

Page 24: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! İyelik sıfatları asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir

isim gelmesi gerekir. Yani iyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılırlar ve isimden

önce gelerek ismi nitelerler.

Possessive Adjectives

Page 25: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 26: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 27: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 28: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 29: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 30: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 31: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 32: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 33: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 34: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 35: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Possessive Adjectives

Page 36: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 37: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-d 2-a 3-c 4-b 5-e 6-c

Page 38: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

3. Hafta (Simple Past Tense)

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar

Page 39: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Simple Past Tense (V2)

Page 40: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

• Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş

eylemler için kullanılır. Simple Past Tense’de eylemin gerçekleşme

süreci önemli değildir. Asıl durum o eylemin geçmişte tamamlanmış

olmasıdır.

Simple Past Tense

Page 41: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

REGULAR and IRREGULAR VERBS (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

• İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Fiilleri,

kullandığımız zamanlara göre çekimlemek gerekir. Düzenli fiiller, belli bir

kurala göre takı alırken; düzensiz fiiller herhangi bir kurala uymaz.

• İngilizce’de Fiillerin 1. , 2. ve 3. halleri vardır.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

(Düzenli) play played played

(Düzensiz) see saw seen

Simple Past Tense

Page 42: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

REGULAR VERBS (Düzenli Fiiller)

• Düzenli fiillerin 2. ve 3. hallerini elde etmek için bu fiillerin sonuna

‘‘–ed’’ takısı eklenir.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

play (oynamak) played played

paint (boyamak) painted painted

close (kapatmak) closed closed

study (ders çalışmak) studied studied

ask (sormak) asked asked

clean (temizlemek) cleaned cleaned

watch (seyretmek) watched watched

listen (dinlemek) listened listened

Simple Past Tense

Page 43: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiiller)

• Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala uymayıp

düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmeleri gerekir.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

go (gitmek) went gone

eat (yemek) ate eaten

see (görmek) saw seen

buy (satın almak) bought bought

write (yazmak) wrote written

have (sahip olmak) had had

sleep (uyumak) slept slept

cut (kesmek) cut cut

read (okumak) read read

Simple Past Tense

Page 44: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

Özne + Fill (2) + Nesne

I

You

He, She, It + V2

We

They

Examples;

• She cleaned the house yesterday. ( O dün evi temizledi.)

• They talked to the teacher an hour ago. (Bir saat önce öğretmenle konuştular.)

• We went to China for a holiday last summer. (Geçen yaz Çin’e tatile gittik.)

• I bought a new computer last week. (Geçen hafta yeni bir bilgisayar aldım.)

Simple Past Tense

Page 45: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Özne + did not + Fill (1) + Nesne

(didn’t)

I

You

He, She, It + didn’t + V1

We

They

Examples;

• She did not clean the house yesterday. ( O dün evi temizlemedi.)

• They didn’t talk to the teacher an hour ago. (Bir saat önce öğretmenle konuşmadılar.)

• We didn’t go to China for a holiday last summer. (Geçen yaz Çin’e tatile gitmedik.)

• I did not buy a new computer last week. (Geçen hafta yeni bir bilgisayar almadım.)

Simple Past Tense

Page 46: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Did + Özne + Fill (1) + Nesne?

I

You

Did + He, She, It + V1

We

They

Examples;

• Did she clean the house yesterday?( O dün evi temizledi mi?)

• Did they talk to the teacher an hour ago? (Bir saat önce öğretmenle konuştular mı?)

• Did you go to China for a holiday last summer? (Geçen yaz Çin’e tatile gittiniz mi?)

• Did you buy a new computer last week? (Geçen hafta yeni bir bilgisayar aldın mı?)

Simple Past Tense

Page 47: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 48: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 49: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 50: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 51: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 52: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 53: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 54: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Fill in the blanks

• Last year, I ____________ (go) to England on holiday. (+)

• Where ________________ (spend / you) your last holiday?

• Sam and Sue _____________ (buy) a new house last month. (+)

• The bed was very uncomfortable. I ___________ (sleep) very well. (-)

• When ________ you ________ (paint) your house?

• Alice ____________ (close) the door, when she came in. (-)

Simple Past Tense

Page 55: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense

Page 56: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 57: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-d 2-b 3-a 4-e 5-c 6-a 7-e

Page 58: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

4. Hafta (Indefinite Pronouns)

Page 59: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Indefinite Pronouns

(someone, anyone, everyone) (something, anything, everything)

Page 60: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

!!! Belgisiz zamirler spesifik olmayan, bilinmeyen ya da cümlede odak

noktası olmayan kişi ve nesne isimlerinin yerine kullanılırlar.

Page 61: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ONE/BODY(kişi) THING(nesne)

SOME- Someone/Somebody

(Birisi)

Something

(Bir şey)

ANY- Anyone

(Hiç kimse, Herhangi biri)

Anything

(Hiçbir şey, Herhangi bir şey)

EVERY- Everyone

(Herkes)

Everything

(Her şey)

Indefinite Pronouns

Indefinite Pronouns;

Page 62: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 63: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Someone (birisi) , Something (bir şey)

!!! Olumlu cümlelerde kullanılır.

Examples;

• Someone wants to see you. (Biri seni görmek istiyor)

• I need somebody to move this piano. (Bu piyanoyu taşımak için birine ihtiyacım var.)

• Something is wrong with this computer. (Bu bilgisayarda yanlış giden bir şey var.)

• I want to eat something. (Bir şey yemek istiyorum.)

Indefinite Pronouns

Page 64: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Anyone (hiç kimse, herhangi biri) , Anything (hiçbir şey, herhangi bir şey)

!!! Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Examples;

• I don’t need anyone to move this piano.

(Bu piyanoyu taşımak için hiç kimseye ihtiyacım yok.)

• Do you know anyone who speaks French?

(Fransızca konuşan herhangi birini tanıyor musun?)

• I don’t want to eat anything. (Hiçbir şey yemek istemiyorum.)

• Will he cook anything for the party? (Parti için herhangi bir şey pişirecek mi?)

Indefinite Pronouns

Page 65: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Everyone (herkes) , Everything (her şey)

!!! Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.

Examples;

• I know everyone in the party. (Partideki herkesi tanıyorum.)

• Do you know everyone in the party? (Partideki herkesi tanıyor musun?)

• How does he know everything about me? (Hakkımdaki her şeyi nasıl biliyor?)

• I want to eat everything on the table. (Masadaki her şeyi yemek istiyorum.)

Indefinite Pronouns

Page 66: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 67: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 68: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 69: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 70: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 71: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 72: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

Page 73: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Indefinite Pronouns

!!! SUMMARY (Özet)

Someone (birisi) *Olumlu cümlelerde kullanılır.

Something (bir şey)

Anyone (hiç kimse, herhangi biri) *Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Anything (hiçbir şey, herhangi bir şey)

Everyone (herkes) *Olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.

Everything (her şey)

Page 74: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 75: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-b 2-c 3-d 4-b 5-a 6-c

Page 76: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

5. Hafta (Conjunctions)

Page 77: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Conjunctions

(and, but, or, so)

Page 78: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

!!! “and”, “ but” , “or”, “so” ifadeleri, kelime gruplarını veya cümleleri

birbirine bağlamakta kullanılan bağlaçlardır.

Page 79: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

AND (ve)

- Time and money are valuable. (Zaman ve para değerlidir.)

- I went out and played football. (Dışarı çıktım ve top oynadım.)

BUT (fakat, ama)

- He has money but not time. (Parası var ama zamanı yok.)

- I love the sea, but I can’t swim. (Denizi seviyorum ama yüzemiyorum.)

OR (ya da, veya, yoksa)

- You can stay in, or you can come with us. (İçerde kalabilirsin veya bizimle gelebilirsin.)

- Do you have lunch at school or at home? (Öğlen yemeğini evde mi okulda mı yersin?)

SO (bu yüzden, bu nedenle)

- Ali didn’t work hard so he failed his exam. (Ali çok çalışmadı bu yüzden sınavdan kaldı.)

- I was late, so I took a taxi. (Geç kalmıştım bu yüzden taksi tuttum.)

and, but, or, so

Page 80: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

AND (ve)

!!! İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanılır. Birbirine paralel,

aynı yapıda ve fikirde olan cümleleri ve kelimeleri birbirine bağlar.

Examples;

• He is tall and slim. (O uzun ve incedir.)

• It’s important to make time for school, family, and work.

(Okula, aileye ve işe zaman ayırmak önemlidir.)

• My shoes are green and my shirt is black.

(Ayakkabım yeşil ve gömleğim siyah.)

• Ahmet is studying and Mehmet is reading the book.

(Ahmet ders çalışıyor ve Mehmet kitap okuyor.)

and, but, or, so

Page 81: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

BUT (fakat, ama)

!!! Birbirine ters(zıt) fikirleri ve cümleleri bağlar.

Examples;

• Mike goes to bed early, but he is always late for work.

(Mike yatağa erken gider ama işe hep geç kalır.)

• He has money but not time.

(Parası var ama zamanı yok.)

• Ali doesn’t earn much money but he likes his job.

(Ali çok para kazanmıyor ama işini seviyor.)

• She can read but can't write in English.

(İngilizce okulabiliyor fakat yazamıyor.)

and, but, or, so

Page 82: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

OR (ya da, veya, yoksa)

!!! İki alternatifli bir seçimin olduğunu göstermek için kullanılır.

Alternatif bildirir.

Examples;

• Does he work during the day or at night?

(Gündüz mü gece mi çalışıyor?)

• I can go to a movie or stay at home.

(Sinemaya gidebilir veya evde kalabilirim.)

• Go out, or I’ll call the police. (Git yoksa polis çağırırım.)

• Are you a teacher or a student?

(Öğretmen misin yoksa öğrenci misin?)

and, but, or, so

Page 83: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

SO (bu yüzden, bu nedenle)

!!! Bir cümlenin sonucunu belirtirken kullanılır. ‘‘So’’dan sonra mutlaka

sonuç cümlesi gelir.

Examples;

• I am very hungry so I will eat two pizza.

(Çok açım bu yüzden 2 pizza yiyeceğim.)

• It was snowing heavily so we cancelled the match.

(Çok kar yağıyordu, bu nedenle (bundan dolayı) maçı iptal ettik.)

• The weather is hot in the summer so we’re wearing white shirt.

(Hava yazın sıcak oluyor bu yüzden beyaz gömlek giyiyoruz.)

• Fatma will study at İstanbul University, so she will move to İstanbul.

(Fatma, İstanbul Üniversitesi'nde okuyacak, bu nedenle İstanbul'a taşınacak.)

and, but, or, so

Page 84: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 85: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 86: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 87: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 88: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 89: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 90: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

and, but, or, so

Page 91: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 92: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-a 2-c 3-c 4-e 5-d 6-e 7-b

Page 93: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

6. Hafta (Comparatives)

Page 94: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Comparatives

(more … than / … er than)

Page 95: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! İki tarafı karşılaştırırken kullandığımız yapılardır. Bir tarafın diğerinden

“daha ___” olmasını belirtir. Örneğin, “daha büyük, daha ince, daha

pahalı, daha güçlü” gibi iki taraf birbiri ile kıyaslanır.

Comparatives

Page 96: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Comparatives

Page 97: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Tek heceli(kısa) sıfatların sonuna -er takısı eklenir.

Comparative

Tall (uzun) Taller (daha uzun)

Hot (sıcak) Hotter (daha sıcak)

Cold (soğuk) Colder (daha soğuk)

Small (küçük) Smaller (daha küçük)

High (yüksek) Higher

New (yeni) Newer

Young (genç) Younger

Happy (mutlu) Happier

Cheap (ucuz) Cheaper

Easy (kolay) Easier

Comparatives

Page 98: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Çok heceli(uzun) sıfatların önüne more kelimesi getirilir.

Comparative

Important (önemli) more important (daha önemli)

Expensive (pahalı) more expensive (daha pahalı)

Comfortable (rahat) more comfortable (daha rahat)

Famous (ünlü) more famous (daha ünlü)

Careful (dikkatli) more careful

Beautiful (güzel) more beautiful

Practical (kullanışlı) more practical

Difficult (zor) more difficult

Popular (popüler) more popular

Friendly (cana yakın) more friendly

Comparatives

Page 99: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Comparatives

Examples;

• English is easier than French. (İngilizce Fransızcadan daha kolaydır.)

• A taxi is more comfortable than a bus. (Taksi otobüsten daha konforludur.)

• Summer is hotter than Spring. (Yaz bahardan daha sıcaktır.)

• I am younger than my cousin. (Ben kuzenimden daha gencim.)

• İstanbul is more crowded than Elazığ. (İstanbul Elazığ’dan daha kalabalıktır.)

• Mount Ağrı isn’t higher than Mount Everest.

(Ağrı dağı, Everest dağından daha yüksek değildir.)

• Sharks are more dangerous than dolphins.

(Köpek balıkları yunuslardan daha tehlikelidir.)

Page 100: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Düzensiz sıfatların kendi halleri vardır. Belirli bir kurala uymazlar.

Comparative

Good (iyi) Better (daha iyi)

Bad (kötü) Worse (daha kötü)

Far (uzak) Farther (daha uzak)

Examples;

• You play tennis better than me. (Sen tenisi benden daha iyi oynuyorsun.)

• China is farther than France. (Çin Fransa’dan daha uzaktır.)

• My brother cooks worse than me. (Kardeşim benden daha kötü yemek pişirir.)

Comparatives

Page 101: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Comparatives

Page 102: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Comparatives

Page 103: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 104: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 105: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 106: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 107: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 108: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 109: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Comparatives

Page 110: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_______________________________.

Comparatives

Page 111: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Comparatives

!!! SUMMARY (Özet)

** Sıfatlara ‘‘daha ___’’ anlamı katmak için;

- Kısa kelimeler sonuna –er takısı alır.

Tall (uzun) Taller (daha uzun)

Young (genç) Younger (daha genç)

- Uzun kelimelerin önüne more kelimesi gelir.

Expensive (pahalı) more expensive (daha pahalı)

İmportant (önemli) more important (daha önemli)

- Bazı sıfatlar düzensizdir.

Good (iyi) Better (daha iyi)

Bad (kötü) Worse (daha kötü)

Page 112: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 113: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-a 2-e 3-c 4-d 5-b 6-a

Page 114: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

7. Hafta (Reflexive Pronouns)

Page 115: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Reflexive Pronouns

myself ourselves

yourself yourselves

herself themselves

himself

itself

Page 116: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Reflexive Pronouns(dönüşlü zamirler) Türkçede kendim, kendisi, kendimiz

gibi özneye ait kelimelerdir.

Reflexive Pronouns

Page 117: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Reflexive Pronouns cümlede belirtilen işten, yine cümlede belirtilen

kişinin etkilendiği durumlarda kullanılır.

Reflexive Pronouns

Page 118: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Tekil zamirlerle beraber “self” ifadesi; çoğul zamirler ile

beraber ise “selves” ifadesi kullanılır.

Reflexive Pronouns

I Myself (Kendim)

You Yourself (Kendin)

He Himself (Kendisi)

She Herself (Kendisi)

It Itself (Kendisi)

We Ourselves (Kendimiz)

You Yourselves (Kendiniz)

They Themselves (Kendileri)

Reflexive Pronouns

Page 119: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Examples;

• I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)

• That man is talking to himself. (Adam kendi kendine konuşuyor.)

• They ate all the food themselves. (Bütün yemeği kendileri yediler.)

• My mother washes the dishes herself. (Annem bulaşıkları kendi yıkar.)

• You can find the answer yourself. (Cevabı kendin bulabilirsin.)

• We need to care about ourselves. (Kendimizi önemsemeliyiz.)

• This door locks by itself. (Bu kapı kendiliğinden kilitlenir.)

• You must trust in yourselves. (Kendinize güvenmelisiniz.)

Reflexive Pronouns

Page 120: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 121: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 122: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 123: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 124: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 125: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 126: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 127: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 128: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 129: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Reflexive Pronouns

Page 130: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Dönüşlü zamirler İngilizce de aynı zamanda vurgu amaçlı kullanılabilirler.

Böyle bir durumda dönüşlü zamirler öznenin arkasında yer alırlar.

Examples;

• I myself cleaned my room. (Odamı ben kendim temizledim.)

• You yourself have to do all your homeworks. (Ev ödevini kendin yapmak zorundasın.)

• We ourselves built this house. (Biz bu evi kendimiz inşa ettik.)

Reflexive Pronouns

Page 131: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Reflexive Pronouns önlerine “by” getirildiği zaman “kendi kendine”

anlamı kazanırlar. Diğer bir deyişle kendi kendime, kendi kendisine,

kendi kendilerine demek için “by + Reflexive Pronoun” kombinasyonunu

kullanırız.

by myself (Kendi kendime) by themselves (Kendi kendilerine)

by yourself (Kendi kendinine) by yourselves (Kendi kendinize)

by himself (Kendi kendisine) by ourselves (Kendi kendimize)

Examples;

• I learnt English by myself. (İngilizceyi kendi kendime öğrendim.)

• The problem was solved by itself. (Problem kendi kendine çözüldü.)

• We can survive by ourselves. (Kendi kendimize hayatta kalabiliriz.)

Reflexive Pronouns

Page 132: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Use reflexive pronouns

• The cat cleans ___________ with its tongue.

• Don’t help us dad! I and Jim can paint the wall by ___________.

• You are five years old, Danny. You have to comb your hair by __________ .

• Julie is always looking at ___________ in the mirror.

• I ____________ fixed the bike.

Reflexive Pronouns

Page 133: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 134: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-b 2-e 3-d 4-a 5-c 6-a

Page 135: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

8. Hafta (Must / Have to)

(Mustn’t / Don’t have to)

Page 136: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Must / Have to

Mustn’t / don’t have to

Page 137: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! ‘‘Must / Have to’’ zorunluluk, gereklilik bildiren ifadelerdir. –meli, –malı

anlamındadırlar

Must / Have to

Page 138: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! • ‘‘Must” yapısı ile kurulan cümleler, herhangi birinin şahsi görüşünden

kaynaklanan gereklilikleri belirtir.

• “Have to” ifadesi ise, herhangi bir dış etmen tarafından belirlenmiş

gerekliliklerden bahsederken kullanılır.

• Acil olarak yapılması gereken durumlardan bahsederken “must” ifadesi

kullanılır. “Have to” yapısı daha çok genel geçer zorunluluklardan

bahsederken kullanılır.

Must / Have to

Page 139: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

MUST

• ‘‘Must” herhangi birinin şahsi görüşünden kaynaklanan gereklilikleri belirtir.

• Acil olarak yapılması gereken durumlardan bahsederken “must” ifadesi

kullanılır.

Özne + must + Fiil 1 ………

Examples;

• She must clean her room. (Odasını temizlemeli.)

• I must stop smoking. (Sigarayı bırakmalıyım.)

• You must call the boss. He wants you urgently.

(Patronu aramalısın. Hemen seni bekliyor.)

• The students must study English at least ten hours a week.

(Öğrenciler haftada en az on saat İngilizce çalışmalılar.)

Must / Have to

Page 140: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 141: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 142: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

HAVE TO

• “Have to” ifadesi herhangi bir dış etmen tarafından belirlenmiş

gerekliliklerden bahsederken kullanılır.

I, you, we, they have to

Özne + have to + Fiil 1 ……… he, she, it has to

has to

Examples;

• I have to go to work at 8 tomorrow. (Yarın 8’de işe gitmeliyim.)

• Ahmet has to wear a suit at work. (Ahmet işyerinde takım elbise giymeli.)

• You have to do your military service. (Askerlik görevini yapmak zorundasın.)

• My grandfather is too old. He has to walk with a stick.

(Dedem çok yaşlıdır. Bastonla yürümek zorundadır.)

Must / Have to

Page 143: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 144: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 145: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

MUSTN’T (must not) (yapmamalısın)

• Children mustn’t play with matches. It’s very dangerous.

• You mustn’t smoke here! Don’t you see the sign?

DON’T / DOESN’T HAVE TO (yapmak zorunda değilsin)

I, you, we, they don’t have to

he, she, it doesn’t have to

• I don’t have to go to school tomorrow because it’s holiday.

• Today the museum is free. You don’t have to buy a ticket.

• She doesn’t have to take them to the airport. They know the way.

Must / Have to

Page 146: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 147: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 148: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 149: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 150: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 151: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Use have to / has to / don’t-doesn’t have to / must / mustn’t

• You __________ smoke in the hospital.

• The students _________ wear uniforms at the school.

• Susan _____________ go out with us. She can stay at home.

• It’s OK. You ____________ do anything. Just sit there and wait for me.

• Kate, you ___________ tell anyone my secret. Please, promise!

Must / Have to

Page 152: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Must / Have to

Page 153: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 154: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-e 2-e 3-d 4-c 5-a 6-b

Page 155: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

9. Hafta (Simple Future Tense)

Page 156: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Simple Future Tense

(will + V1)

Page 157: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense (gelecek zaman)

• Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Bu zaman

konuşma sırasında gelecekle ilgili alınan bir kararı gösterir, önceden

kesin olarak kararlaştırılmış eylemlerden bahsedilmez.

Simple Future Tense

Page 158: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense Olumlu Cümleler

Özne + (will) + Fill 1 + Nesne

!!! Olumlu cümlelerde özneden sonra kullandığımız

will kısa olarak ( 'll ) şeklinde yazılır.

Examples;

• I will take an exam tomorrow. (Yarın sınava gireceğim)

• She will graduate in two months. (İki ay içinde mezun olacak)

• He will talk to the teacher. (O öğretmenle konuşacak.)

• I am too tired now. I’ll wash the dishes tomorrow.

(Şu an çok yorgunum. Bulaşıkları yarın yıkayacağım)

Simple Future Tense

Page 159: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 160: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense Olumsuz Cümleler

Özne + (will not) + Fill 1 + Nesne

(won’t)

Examples;

• She will not clean the house tomorrow. ( O yarın evi temizlemeyacek.)

• She won’t go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyecek)

• Ahmet and Mehmet won’t play football next weekend.

(Onlar önümüzdeki hafta sonu futbol oynamayacaklar.)

• We will not disappoint you again.

(Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağız)

Simple Future Tense

Page 161: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 162: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense Soru Cümleleri

(Will) + Özne + Fill 1 + Nesne?

Examples;

• Will she clean the house tomorrow? ( O yarın evi temizleyecek mi?)

• Will Ahmet and Mehmet play football? (Onlar futbol oynayacaklar mı?)

• Will you talk to the teacher next week?

• Will you help me?

Simple Future Tense

Page 163: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 164: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 165: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 166: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 167: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Future Tense

Page 168: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Use will-future.

• They ___________ back by 6:30 pm. (to be)

• _______you _______ me? (to help)

• When _______ I _______ you again? (to see)

• They ___________ the contract tonight? (to sign)

• We ___________ to watch the film without you. (start / not)

• The bus ____________ for us. (wait / not)

Simple Future Tense

Page 169: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 170: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 171: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-a 2-b 3-c 4-c 5-d 6-e

Page 172: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

10. Hafta (Superlatives)

Page 173: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Superlatives

(the most … / the … est)

Page 174: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Superlative bir grubun veya topluluğun içerisindeki “en ___” sıfatlısını

ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “en büyük, en ince, en pahalı,

en güçlü” gibi ifadelerdir.

Superlatives

Page 175: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 176: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Tek heceli(kısa) sıfatlar the __est takısı eklenir.

Superlative

Tall (uzun) the tallest (en uzun)

Hot (sıcak) the hottest (en sıcak)

Cold (soğuk) the coldest (en soğuk)

Small (küçük) the smallest (en küçük)

High (yüksek) the highest

New (yeni) the newest

Young (genç) the youngest

Happy (mutlu) the happiest

Cheap (ucuz) the cheapest

Easy (kolay) the easiest

Superlatives

Page 177: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Çok heceli(uzun) sıfatların önüne the most kelimesi getirilir.

Superlative

Important (önemli) the most important (en önemli)

Expensive (pahalı) the most expensive (en pahalı)

Comfortable (rahat) the most comfortable (en rahat)

Famous (ünlü) the most famous (en ünlü)

Careful (dikkatli) the most careful

Beautiful (güzel) the most beautiful

Practical (kullanışlı) the most practical

Difficult (zor) the most difficult

Popular (popüler) the most popular

Friendly (cana yakın) the most friendly

Superlatives

Page 178: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Examples;

• Cheetah is the fastest animal in the world. (Çita dünyadaki en hızlı hayvandır.)

• This is the most expensive car in the gallery. (Bu galerideki en pahalı araba.)

• Summer is the hottest season. (Yaz en sıcak mevsimdir.)

• I am the youngest student in the class. (Sınıftaki en genç öğrenci benim.)

• İstanbul is the most crowded city in Türkiye. (İstanbul en kalabalık şehirdir.)

• Mount Ağrı is the highest mount of Turkey.

(Ağrı dağı, Türkiye’nin en yüksek dağıdır.)

• The armchair is the most comfortable furniture in the room.

(Koltuk odadaki en konforlu mobilyadır.)

Superlatives

Page 179: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! Düzensiz sıfatların kendi halleri vardır. Belirli bir kurala uymazlar.

Superlative

Good (iyi) the best (en iyi)

Bad (kötü) the worst (en kötü)

Far (uzak) the farthest (en uzak)

Examples;

• We are the best team in the city. (Biz şehirdeki en iyi takımız.)

• Neptune is one of the farthest planets. (Neptün en uzak gezegenlerden birdir.)

• It's the worst food I've ever had. (Yediğim en kötü yemekti.)

Superlatives

Page 180: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 181: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 182: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 183: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 184: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Superlatives

Page 185: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Superlatives

Page 186: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Superlatives

Page 187: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Superlatives

Page 188: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Superlatives

Page 189: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

_____________________________________________________.

Superlatives

Page 190: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! SUMMARY (Özet)

** Sıfatlara ‘‘en ____’’ anlamı katmak için;

- Kısa kelimeler sonuna the __est takısı alır.

Tall (uzun) the tallest (en uzun)

Young (genç) the youngest (en genç)

- Uzun kelimelerin önüne the most kelimesi gelir.

Expensive (pahalı) the most expensive (en pahalı)

İmportant (önemli) the most important (en önemli)

- Bazı sıfatlar düzensizdir.

Good (iyi) the best (en iyi)

Bad (kötü) the worst (en kötü)

Superlatives

Page 191: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 192: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-c 2-a 3-c 4-b 5-e 6-a

Page 193: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

11. Hafta (If Clauses)

Page 194: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• If Clauses

(Type 1-0)

Page 195: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses (koşul cümleleri)

• Birbirine bağlı olan olayları (yani birinin olması, diğerinin olmasına

bağlıysa) ifade etmek için İngilizce'de Conditional sentences (şart

veya koşul cümleleri) kullanılır.

If Clauses

Page 196: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!! • Koşul cümleleri iki cümle ya da cümlecikten oluşur. Birisi if kelimesiyle

başlayan cümleciktir ki buna if clause ( if cümleciği ) denir. Diğeri ise if

cümleciğinin tesirinde ortaya çıkan cümleciktir ki buna da Main clause

( ana cümlecik ) denir.

• Cümleye if clause ya da main clause ile başlanabilir. Eğer cümleye if

clause ile başlanırsa, if clause ile main clause arasına virgül konur.

Example;

If you don't hurry, you will miss the bus. (Acele etmezsen otobüsü kaçıracaksın.)

You will miss the bus if you don’t hurry.

If Clauses

Page 197: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

TYPE 0

• Genel doğruları veya doğa kanunlarını anlattığımızda bu yapıyı

kullanırız.

If + Simple Present + Simple Present.

Examples;

• Mum gets angry if I don’t tidy my room. (Eğer odamı taplamazsam, annem kızar.)

• If it rains, the ground gets wet. (Yağmur yağdığında yer ıslanır.)

• If you touch fire, your hands gets burnt. (Ateşe dokunursanız, eliniz yanar.)

• If you heat metal, it expands. (Metali ısıtırsanız genleşir.)

If Clauses

Page 198: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 199: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 200: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 201: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 202: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

TYPE 1

• Günümüzde ya da gelecekte bir koşula bağlı olarak gerçekleşme

olasılığı bulunan durum, olay ve eylemleri type 1 ile ifade edebiliriz.

If + present simple + will

Examples;

• If it rains, we will stay at home. (Eğer yağmur yağarsa, evde kalacağız.)

• İf he doesn’t invite me, I will not go. (Davet etmezse gitmeyeceğim.)

• If you phone me, I will pick you up at the school.

(Bana telefon edersen, seni okuldan alacağım.)

• If you learn English, you can find a job. (Eğer İngilizce öğrenirsen iş bulabilirsin.)

If Clauses

Page 203: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 204: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 205: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 206: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 207: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 208: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

If Clauses

Page 209: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 210: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-a 2-c 3-a 4-e 5-b 6-d

Page 211: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

12. Hafta (Present Perfect Tense)

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar

Page 212: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Present Perfect Tense

(have / has V3)

Page 213: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

• Geçmişte meydana gelen fakat etkileri şu anda devam eden eylemler.

• Yakın geçmişte yapılan eylemler.

Present Perfect Tense

Page 214: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

REGULAR and IRREGULAR VERBS (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

• İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Fiilleri,

kullandığımız zamanlara göre çekimlemek gerekir. Düzenli fiiller, belli bir

kurala göre takı alırken; düzensiz fiiller herhangi bir kurala uymaz.

• İngilizce’de Fiillerin 1. , 2. ve 3. halleri vardır.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

(Düzenli) play played played

(Düzensiz) write wrote written

Present Perfect Tense

Page 215: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

REGULAR VERBS (Düzenli Fiiller)

• Düzenli fiillerin 2. ve 3. hallerini elde etmek için bu fiillerin sonuna

‘‘–ed’’ takısı eklenir.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

play (oynamak) played played

paint (boyamak) painted painted

close (kapatmak) closed closed

study (ders çalışmak) studied studied

ask (sormak) asked asked

clean (temizlemek) cleaned cleaned

watch (seyretmek) watched watched

listen (dinlemek) listened listened

Present Perfect Tense

Page 216: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiiller)

• Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala uymayıp

düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmeleri gerekir.

Present (1) Past (2) Past Participle (3)

go (gitmek) went gone

eat (yemek) ate eaten

see (görmek) saw seen

buy (satın almak) bought bought

lose (katbetmek) lost lost

have (sahip olmak) had had

win (kazanmak) won won

cut (kesmek) cut cut

read (okumak) read read

Present Perfect Tense

Page 217: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Pefect Tense Olumlu Cümleler

Özne + have / has + Fill (3)

Examples;

• She has cleaned the house. (O evi temizledi.)

• They have talked to the teacher . (Öğretmenle konuştular.)

• We have gone to China for holiday. (Çin’e tatile gittik.)

• I have just bought a new computer. (Az önce yeni bir bilgisayar satın aldım.)

Present Perfect Tense

Page 218: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler

Özne + have not / has not + Fill (3)

(haven’t / hasn’t)

Examples;

• She has not cleaned the house yet. (O henüz evi temizlemedi.)

• They haven’t talked to the teacher. (Öğretmenle konuşmadılar.)

• We haven’t gone to China for holiday. (Çin’e tatile gitmedik.)

• Ahmet hasn’t bought a new computer. (Ahmet yeni bir bilgisayar almadı.)

Present Perfect Tense

Page 219: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Have / Has + Özne + Fill (3) ?

Examples;

• Has she cleaned the house? (O devi temizledi mi?)

• Have they talked to the teacher? (Onlar öğretmenle konuştular mı?)

• Have you ever gone to China for holiday? (Siz hiç Çin’e tatile gittiniz mi?)

• Has Ahmet bought a new computer? (Ahmet yeni bir bilgisayar aldı mı?)

Present Perfect Tense

Page 220: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 221: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 222: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 223: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 224: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 225: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 226: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 227: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 228: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 229: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 230: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 231: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 232: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Present Perfect Tense

Page 233: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 234: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-d 2-c 3-e 4-b 5-a 6-d

Page 235: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Materials: Basic English Grammar (Betty S. Azar)

Basic English Grammar Slide Shows

Fundamentals of English Grammar Lect. Barış YILDIZ

YABANCI DİL II

13. Hafta (Should / Shouldn’t)

Page 236: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

DERSİN KONUSU;

• Should / Shouldn’t

Page 237: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

• Tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılır.

Should / Shouldn’t

Page 238: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

!!!

• Should öğüt ya da tavsiye bildirmek için kullanılan bir yardımcı fiildir.

Bir işin yapılmasının iyi ya da doğru olduğunu bildirmek için should

kullanılır.

• Shouldn’t ise bir işin yapılmasının iyi ya da doğru olmadığını bildirmek

için kullanılır.

Should : Yapmalısın, Yapsan iyi olur.

Shouldn’t : Yapmamalısın, Yapmasan iyi olur.

Should / Shouldn’t

Page 239: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Cümle Yapısı

Özne + should + Fiil 1

shouldn’t

Examples;

• He has got a toothache. He should go to dentist.

(Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.)

• The weather is rainy. You should take your umbrella.

(Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.)

• Children shouldn’t go to bed very late.

(Çocuklar çok geç yatmamalılar.)

• You shouldn’t park your car in front of the gate.

(Arabanı kapının önüne park etmemelisin.)

Should / Shouldn’t

Page 240: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 241: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 242: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 243: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 244: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 245: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 246: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 247: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 248: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 249: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

Should / Shouldn’t

Page 250: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının
Page 251: YABANCI DİL II 1. Hafta (Past Continuous Tense) · • Past Continuous Tense, Türkçe'de geçmi zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve "gidiyordum" "geliyordum" zamanlarının

ANSWERS of the QUIZ

1-d 2-c 3-b 4-d 5-a 6-e