zon, wind of biomassa toekomstscenario’s voor duurzame energie in fryslân kick off centrum...

of 12 /12
Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Upload: erna-verlinden

Post on 14-Jun-2015

215 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Zon, wind of biomassaToekomstscenario’s voor

duurzame energie in Fryslân

Kick off Centrum DuurzaamLeeuwarden, 9 oktober 2012

Page 2: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Onderwerpen

• Wat zijn scenario’s?• Scenario’s Centrum Duurzaam • Exploratieve scenario’s• Duurzame energie in Fryslân• ‘Toekomst’beelden duurzame energie• Trends en kernonzekerheden

Page 3: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Wat zijn scenario’s

• Samenhangende beschrijving van een mogelijke toekomst, waarbinnen een bepaald plan ontwikkeld kan worden

• Omdat de toekomst niet voorspeld kan worden, worden meestal meerdere scenario's ontwikkeld

• Voorbeelden: WOII, Shell, IPCC, IEA• Diverse types: extrapolatief, normatief, exploratief • Gekozen type afhankelijk van het doel

Page 4: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Energy Technology Perspectives 2010

Page 5: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Scenario’s Centrum Duurzaam

• Technologiescenario’s voor 4 focusgebieden:– Duurzame energie– Duurzame mobiliteit– Gebouwde omgeving– Productietechnologie

• Doelgroepen: – Noordelijk MKB; strategische ontwikkeling en personeelsbeleid– ROC Friese Poort; opleidingsontwikkeling en onderwijs– Leerlingen/deelnemers; onderwijs en loopbaanoriëntatie

• Geen statische documenten, maar periodieke updates

Page 6: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Exploratieve scenario’s

• Instrument om na te denken over de toekomst in geval van snelle, onvoorspelbare ontwikkeling

• Opgebouwd o.b.v. trends en onzekerheden• Inzicht in mogelijke toekomstige kansen en bedreigingen• Onderkennen van indicatoren (early warning signs)• Ontwikkelen van ‘robuuste’ plannen

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday's logic (Peter Drucker)

Page 7: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Duurzame energie in Fryslân

• Hernieuwbaar, niet “CO2-arm”• Bronnen: zon, wind, biomassa, water, aardwarmte• Productie, distributie en opslag• Huidige en verwachte technieken• Afbakening o.b.v. verwachte relevantie voor Fryslân

Page 8: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

‘Toekomst’beelden - zon

Page 9: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

‘Toekomst’beelden - wind

Page 10: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

‘Toekomst’beelden biomassa

Page 11: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Trends en kernonzekerheden duurzame energie

! of ? Omschrijving Onderwerp

Page 12: Zon, wind of biomassa Toekomstscenario’s voor duurzame energie in Fryslân Kick off Centrum Duurzaam Leeuwarden, 9 oktober 2012

Innovatie, Subsidies enDuurzame ontwikkeling

Carst Ivo [email protected]