zorg voor innoveren

of 11 /11
Zorg voor innoveren Symposium eHealth, implementeren met effect! Wanneer is eHealth verzekerde zorg? Charles Gimbrère 26 juni 2013

Upload: naomi-olson

Post on 31-Dec-2015

43 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zorg voor innoveren. Symposium eHealth, implementeren met effect! Wanneer is eHealth verzekerde zorg? Charles Gimbrère 26 juni 2013. Wanneer is eHealth verzekerde zorg? Definitie eHealth CVZ-standpunt Beoordelingscriteria Samenvatting en advies. Wat is eHealth?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren

Symposium eHealth, implementeren met effect!

Wanneer is eHealth verzekerde zorg?

Charles Gimbrère26 juni 2013

Page 2: Zorg voor innoveren

Wanneer is eHealth verzekerde zorg?

•Definitie eHealth•CVZ-standpunt

•Beoordelingscriteria•Samenvatting en advies

Page 3: Zorg voor innoveren

Wat is eHealth?

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (RVZ 2002)

Page 4: Zorg voor innoveren

Is eHealth verzekerde zorg?

eHealth is verzekerde zorg als de samenstelling en effectiviteit niet wezenlijk anders zijn dan van de oorspronkelijke (verzekerde) zorgvorm

CVZ beschouwt eHealth in principe als andere aanbiedingsvorm (hoe)

CVZ is verantwoordelijk voor wat (inhoud, omvang) en wanneer (indicaties); zorgverzekeraars voor hoe (waar en door wie)

Page 5: Zorg voor innoveren

Beoordelingscriteria verzekerde zorg

Wettelijke criteria: Plegen te bieden (samenstelling) Stand van wetenschap en praktijk (effectiviteit)

Pakketcriteria: Noodzakelijkheid (medisch en verzekeringstechnisch) Effectiviteit Kosteneffectiviteit Uitvoerbaarheid

Page 6: Zorg voor innoveren

Wettelijke criteria

(Zorg zoals aanbieders) Plegen te bieden: Volgens beroepsgroep verantwoorde zorg Liefst opgenomen in richtlijnen/standaarden

(Voldoet aan) Stand van de wetenschap en praktijk: Bewezen effectief (Evidence Based Medicine) Indien mogelijk: minimaal twee RCT’s In elk geval: “passend bewijs”

Page 7: Zorg voor innoveren

Pakketcriteria (1)

Noodzakelijkheid: Rechtvaardigt benodigde zorg een claim op solidariteit Zowel medisch: is aandoening “ernstig genoeg” Als verzekeringstechnisch: kan het voor eigen rekening

en verantwoording en/of is het voorzienbaar

Effectiviteit: Doet de zorgvorm wat ervan wordt verwacht Beoordeling van de stand van de wetenschap en

praktijk

Page 8: Zorg voor innoveren

Pakketcriteria (2)

Kosteneffectiviteit: Is verhouding tussen kosten en baten acceptabel Zowel absoluut (wat is een mensenleven waard…) Als relatief (is een andere behandeling goedkoper)

Uitvoerbaarheid: Is opname in basispakket haalbaar en houdbaar Denk aan: draagvlak, organisatie, budget impact, …

Page 9: Zorg voor innoveren

Samengevat

eHealth is (bijna altijd) verzekerde zorg, als Alleen de aanbiedingsvorm “nieuw” is (hoe) Patiënten het willen gebruiken Zorgaanbieders het willen toepassen Zorgverzekeraars het willen vergoeden

Page 10: Zorg voor innoveren

Advies

Page 11: Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers de weg

•Informeren•Verbinden

• Samenwerken

Meld u aan voor de nieuwsbriefwww.zorgvoorinnoveren.nl