Γιατί μαθαίνουμε φυσική

of 48 /48
Γνωριμία με φύση και ανθρώπινο πολιτισμό Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού Κατανόηση διαδικασιών που γίνονται καθημερινά γύρω μας Επαγγελματική σταδιοδρομία ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Upload: -

Post on 12-Jun-2015

710 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Γνωριμία με φύση και ανθρώπινο πολιτισμό

Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού

Κατανόηση διαδικασιών που γίνονται καθημερινά γύρω μας

Επαγγελματική σταδιοδρομία

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 2: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Προϊστορία : άναμμα φωτιάς – τροχός Αρχαίοι ανατολικοί λαοί: παρατήρηση

κίνησης των ουράνιων σωμάτων Αρχαίοι Έλληνες Φυσικοί φιλόσοφοι

(Δημόκριτος, Αριστοτέλης…): δομή ύλης Μεσαίωνας : Αλχημιστές Επιστημονική επανάσταση: Γαλιλαίος

(πείραμα) – Νεύτωνας 20ος αιώνας : α) Θεωρία σχετικότητας _

Αϊνστάιν β) Κβαντική θεωρία – Πλανκ, Μπόρ, Χάινζενμπεργκ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 3: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μεταβολές Φυσικά φαινόμενα Ύλη – Ενέργεια (βασικές έννοιες για την περιγραφή των φυσικών φαινομένων)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 4: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

φυσική χημεία βιολογία γεωλογία μετεωρολογία αστρονομία

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 5: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 6: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Θετικά Κατοικία Συγκοινωνία Επικοινωνίες Διατροφή Θεραπεία

ασθενειών…

Αρνητικά Καυσαέρια Ατύχημα σε

πυρηνικά εργοστάσια

Ραδιενεργά κατάλοιπα

Όπλα μαζικής καταστροφής

Κλιματικές αλλαγές…

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 7: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Διαφορές επιστήμης – τεχνολογίας Ηθικά διλλήματα (κατασκευή ατομικής

βόμβας ) προβλήματα υπερπληθυσμού , επέμβαση στο περιβάλλον του πλανήτη

….

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 8: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Βήματα : παρατήρηση υπόθεση πείραμα (αναπαραγωγή του φαινομένου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες)

Συμπέρασμα: επιβεβαίωση ή απόρριψη υπόθεσης

φυσικός νόμος επιστημονική θεωρία

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 9: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Φυσικά μεγέθη: Παραδείγματα: μήκος , μάζα, χρόνος, όγκος, εμβαδόν, ταχύτητα, πυκνότητα …

ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν.

Χρησιμοποιούνται για την μελέτη των φυσικών φαινομένων.

Τα διακρίνουμε σε θεμελιώδη και παράγωγα

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 10: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Θεμελιώδη: Δεν ορίζονται με την βοήθεια άλλων μεγεθών.

Είναι τα παρακάτω επτά :Μήκος – μάζα – χρόνος – θερμοκρασία – ένταση ηλεκτρικού ρεύματος – ένταση ακτινοβολίας – ποσότητα ύλης

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 11: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Παράγωγα: Ορίζονται από τα θεμελιώδη με βάση κάποια απλή μαθηματική σχέση.

Κάποια παράγωγα μεγέθη είναι:εμβαδόν – όγκος – πυκνότητα – ταχύτητα – δύναμη(βάρος) – πίεση …

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 12: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση:

Σύγκριση ενός φυσικού μεγέθους με άλλο ομοειδές που λέγετε μονάδα μέτρησης

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 13: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Το σύνολο των θεμελιωδών και

παράγωγων μονάδων αποτελεί ένα σύστημα μονάδων.

Σήμερα από όλες τις χώρες

χρησιμοποιείται το Διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 14: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση μήκους Μονάδα μέτρησης στο S.I. : 1m

συνηθέστερα υποπολ/σια : 1cm, 1mm, 1dm, συνηθέστερα πολ/σια : 1km

Όργανα μέτρησης : υποδεκάμετρο, μεζούρα μετροταινία, …

Ιστορική αναδρομή: πόδι , πήχης παλάμη…

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 15: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση χρόνου Μονάδα μέτρησης στο S.I. : 1s

συνηθέστερα πολ/σια: 1min , 1h Όργανα μέτρησης: χρονόμετρο ,

ρολόι… Ιστορική αναδρομή: κλεψύδρα, ηλιακό

ρολόι..

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 16: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση μάζας Μονάδα μέτρησης στο S.I. : 1kgr

συνηθέστερα υποπολ/σια: 1gr , 1mgr Συνηθέστερα πολ/σια: 1τόνος Όργανα μέτρησης: ζυγοί

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 17: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση εμβαδού (παράγωγο μέγεθος) Σχέση ορισμού: εμβαδόν = μήκος × πλάτος Μονάδα μέτρησης στο S.I. : 1m × 1m = 1m1m22

• Μέτρηση όγκου (παράγωγο μέγεθος) Σχέση ορισμού:

όγκος = μήκος × πλάτος × ύψος Μονάδα μέτρησης στο S.I. : 1m × 1m × 1m

= 1m1m33

Όργανα μέτρησης: επίδειξη οργάνων - δραστηριότητα

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 18: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

1m=10dm 1m=100cm=102cm 1m=1000mm=103mm 1km=1000m=103m 1dm=0,1m=10-1m 1cm=0,01m=10-2m 1mm=0,001m=10-3m

1L=1dm3

1mI=1cm3

1kg=1000gr=103gr 1gr=1000mg=103mg 1gr=0,001kg=10-3kg 1mg=0,001gr=10-3gr

1min=60s 1h=60min 1h=3600s

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 19: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μέτρηση πυκνότητας Σχέση ορισμού:

Μονάδα μέτρησης στο S.I. :

ό

άό

31

1

m

kg

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 20: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Εξίσωση ορισμού

με σύμβολα Μήκος: x , s ,α Μάζα: m Χρόνος: t Εμβαδόν: A Α = α2

Όγκος: V V = α3

Πυκνότητα: ρ V

m

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 21: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Ανάλογα ποσά (x , y) Δυο ποσά x , y λέγονται ανάλογα όταν

πολ/ζοντας(ή διαιρώντας) τις τιμές του ενός ποσού (x) με έναν αριθμό τότε πολ/ζονται(ή διαιρούνται) και οι τιμές του άλλου ποσού (y) με τον ίδιο αριθμό

Τα ανάλογα ποσά έχουν σταθερό πηλίκο. Η μαθηματική σχέση που εκφράζει ανάλογα ποσά είναι: ή

Το a είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ax

y xay

Page 22: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η γραφική παράσταση δυο ανάλογων ποσών x , y είναι:

Στην συνέχεια στην Φυσική θα

γνωρίσουμε πολλά ανάλογα ποσά.

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

y

x

Page 23: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

m (kgr) 1 2 3 4

V (L) 1,25 2,50 3,75 5

( )

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

V

m

m(kgr)

V(L)0 1 2 3 4 5

4

3

2

1

0

Page 24: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Τι παρατηρείτε για το πηλίκο ; Είναι σταθερό Άρα η πυκνότητα είναι σταθερή. Επομένως τα σώματα είναι από το ίδιο υλικό Πώς λέγονται τα μεγέθη που έχουν σταθερό

πηλίκο; ανάλογα Άρα η μάζα είναι ανάλογη με τον όγκο Το διάγραμμα μάζας όγκου είναι ευθεία

γραμμή που περνά από την αρχή των αξόνων

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

V

m

Page 25: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η κίνηση είναι χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης.

Εμφανίζεται από τους μακρινούς γαλαξίες μέχρι το εσωτερικό των μικροσκοπικών ατόμων

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 26: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Με συνηθισμένες λέξεις και προτάσεις

Με μαθηματικές εξισώσεις

Με γραφικές παραστάσεις

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 27: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με την μελέτη των κινήσεων χωρίς να ενδιαφέρεται για την αιτία που τις προκαλεί.

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 28: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Ένα σώμα κινείται όταν αλλάζει θέση ως προς ένα άλλο σώμα που το

θεωρούμε ακίνητο.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 29: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Θα μελετήσουμε ευθύγραμμες κινήσεις

Θα μελετήσουμε την κίνηση σωμάτων χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις διαστάσεις τους : ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 30: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Απόσταση Θέση Σημείο αναφοράς Χρονική στιγμή Μετατόπιση Χρονικό διάστημα Τροχιά

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 31: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Απόσταση(s): πόσο απέχει Σημείο αναφοράς: σημείο που εμείς ορίζουμε για να

ξεκινήσουμε να μετράμε Κλίμακα (μεζούρα)Π.χ. Η απόσταση του αυτοκινήτου από την αφετηρία

είναι s=3kmΤο 3km ονομάζεται μέτρο της απόστασηςΓΕΝΙΚΑ μέτρο ενός φυσικού μεγέθους ονομάζεται το

αποτέλεσμα της σύγκρισης του μεγέθους με τη μονάδα μέτρησης (αριθμητική τιμή με μονάδα μέτρησης)

Μήκος διαδρομής: πόσο περπάτησε

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 32: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Θέση ( x ): πού βρίσκεται το σώμα

Σημείο αναφοράς Κλίμακα (απόσταση) Κατεύθυνση: δεξιά

ή αριστερά από το σημείο αναφοράς(+ δηλώνει δεξιά, - δηλώνει αριστερά)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

xA=+4mxB=-3m

Page 33: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η ένδειξη του χρονομέτρου ονομάζεται χρονική στιγμή

Για να προσδιοριστεί πλήρως αρκεί να γνωρίζουμε μόνο το μέτρο της. Π.χ. 7s

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 34: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Κλίμακα (απόσταση) Κατεύθυνση

(+ για κίνηση προς μια φορά, - για κίνηση προς την αντίθετη) π.χ. Δx= x2-x1=45m-15m=+30m

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 35: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ δύο χρονικών στιγμών (πόσος χρόνος πέρασε) π.χ. Δt= t2-t1 =60s-0s=60s

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 36: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Μεγέθη όπως ο χρόνος που για να προσδιοριστούν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο το μέτρο τους λέγονται μονόμετρα.

Μεγέθη όπως η θέση και η μετατόπιση που για να τα προσδιορίσουμε χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε μέτρο και κατεύθυνση ονομάζονται διανυσματικά και τα παριστάνουμε με ένα διάνυσμα (βέλος)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 37: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ σημαίνει διεύθυνση και φορά

Διεύθυνση εννοούμε την γραμμή πάνω στην οποία βρίσκεται το διανυσματικό μέγεθος

Φορά εννοούμε τον προσανατολισμό του (προς τα πού πάει)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 38: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η θέση εξαρτάται από το σημείο αναφοράς και αναφέρεται σε χρονική στιγμή. Η θέση είναι διάνυσμα.

Η μετατόπιση δεν εξαρτάται από το σημείο αναφοράς και αναφέρεται σε χρονική διάρκεια. Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 39: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η γραμμή που σχηματίζεται αν ενώσουμε τις διαδοχικές θέσεις από τις οποίες περνά ένα κινητό. (για να σχεδιάσουμε την τροχιά πρέπει να ξέρουμε τη θέση του κινητού κάθε χρονική στιγμή)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 40: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

s(cm) t(s) U( )

A

B

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

A

B

u =

t=0sx=0cm

t

t

s

s A

S B

Page 41: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

s

s

t=0s x=0cm

t A

t B

s(cm) t(s) U(cm/s )

Α

Β

Α

Β

Page 42: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ =

άό

ήή

Η ταχύτητα είναι παράγωγο μέγεθος

u =

t

sΜε σύμβολα (ΤΥΠΟΣ)

Μονάδα ταχύτητας στο S.I.:

s

m

Η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος

Page 43: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Διανυσματική μέση ταχύτητα =

ΤΥΠΟΣ (με σύμβολα)

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

άό

ό

t

xu

Είναι διανυσματικό μέγεθος

Page 44: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Η κατεύθυνση της ταχύτητας συμπίπτει με την κατεύθυνση της μετατόπισης.

o Γράφω:• Η ταχύτητα του τρένου Α

είναι:uA=+2Km/60s

• Η ταχύτητα του τρένου Β είναι :uB=-2Km/60sΤο πρόσημο δηλώνει την κατεύθυνση

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 45: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Είναι η ταχύτητα που έχει ένα κινητό μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Το μέτρο της το διαβάζουμε στο ταχύμετρο

Την κατεύθυνσή της την βρίσκουμε με πυξίδα

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 46: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Από 0 έως 1s η ταχύτητα είναι:

Από 0 έως 2s η ταχύτητα είναι:t

xu

s

m

s

m200

1

200

s

m

s

m200

2

400

Page 47: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

Από τα προηγούμενα παρατηρώ ότι το πηλίκο μετατόπιση δια χρονική διάρκεια παραμένει σταθερό. Το πηλίκο αυτό το έχω ορίσει ως την ταχύτητα.

Άρα: η ταχύτητα παραμένει σταθερή. Από τα μαθηματικά γνωρίζω ότι όταν το

πηλίκο είναι σταθερό τα μεγέθη είναι ανάλογα.

Άρα: Η μετατόπιση είναι ανάλογη με την χρονική διάρκεια

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Page 48: Γιατί μαθαίνουμε φυσική

tux

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

uu

t

x

t

Δεχόμαστε ως αρχική θέση και χρόνο να είναι μηδέν και απλοποιούμε τη σχέση

tux ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ