aleph - kratki pregled

20
ALEPH - kratki pregled

Upload: dom

Post on 06-Jan-2016

83 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

ALEPH - kratki pregled. ALEPH - razvoj i korisnici ALEPH - obilježja ALEPH moduli - osnovni Nabava / Serijske publikacije Katalogizacija Web OPAC Posudba / Međuknjižnična posudba, ILL ALEPH modeli udruživanja (modeli konzorcija) ALEPH moduli – dodatni - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ALEPH - kratki pregled

ALEPH - kratki pregled

Page 2: ALEPH - kratki pregled

2

Sadržaj

• ALEPH - razvoj i korisnici

• ALEPH - obilježja

• ALEPH moduli - osnovni

• Nabava / Serijske publikacije

• Katalogizacija

• Web OPAC

• Posudba / Međuknjižnična posudba, ILL

• ALEPH modeli udruživanja (modeli konzorcija)

• ALEPH moduli – dodatni

• ADAM (ALEPH Digital Assets Management) – upravljanje digitalnom građom

• ARC (ALEPH Reporting Center) – izrada izvješća

• Podrška korisnicima i, uostalom, tko koristi Ex Libris alate?

Page 3: ALEPH - kratki pregled

3

Ostali U

nix

direktoriji

Što je ALPEH ?

Oracle baza podataka

BIB

baza

AD

M b

aza

AU

T baza

HO

L baza

Oracle tablice

ALEPH tablice

ALEPH moduliIntegrirani

Knjižnični

Sustav

Page 4: ALEPH - kratki pregled

4

ALEPH korisnici

Više od 1250 mjesta u 52 zemlje

- Sjeverna Amerika – 509

- Europa – 605

- Azija – 97

Više od 1250 mjesta u 52 zemlje

- Sjeverna Amerika – 509

- Europa – 605

- Azija – 97

Page 5: ALEPH - kratki pregled

5

Glavna obilježja

• Fleksibilnost i prilagodljivost• Modularna arhitektura• Prilagodljivost svakog modula

• Otvorenost• Zasnovan na standardima OpenURL, XML, OAI, Z39.50, ISO

ILL, EDI, Unicode, ISO2709(MARC)…

• Potpuna Unicode podrška• Sučelje na više jezika i na više pisama• Preko 20 već gotovih jezičnih sučelja

• Pouzdan• Alephu svojstvena više razinska klijent/poslužitelj struktura• Preko 1250 ALEPH mjesta u 52 zemlje• Stalan razvoj ALEPH sustava

Page 6: ALEPH - kratki pregled

6

Stalni razvoj

ALEPH 500 v.19 (2007)

ALEPH 500 v.18 (2006)

ALEPH 500 v.16 (2004)

ALEPH(1980)

. ..

ALEPH 500 v.20 (2009)

Planovi su već spremni za buduću novu verziju

ALEPH 500 v20.1!

2236 institucija,

više od 4500 korisnika

Page 7: ALEPH - kratki pregled

7

ALEPH moduli

Osnovni moduli

• Nabava / Serijske publikacije• Katalogizacija• Grafičko sučelje za pretraživanje• Web OPAC• Posudba / Međuknjižnična posudba

Dodatni moduli

• Materijali za kolegije i rezervacija literature• ADAM (ALEPH Digital Assets Management) – upravljanje digitalnom građom• ARC (ALEPH Reporting Center) – web bazirana izvješća

Page 8: ALEPH - kratki pregled

8

Nabava / Serijske publikacije

• Narudžba, izrada računa, reklamacija te prijem svih vrsti građe

• Izravan pristup bibliografskim i podacima o posjedovanju kao i

informacijama o narudžbama, financijama i dobavljačima

• Proširena upotreba EDI (Electronic Data Interchange) protokola

• Podržava MARC 21 standard za obrazac predviđenog pristizanja

• Preuzimanje već postojećeg obrasca kontrole pristizanja koje je

unio neki drugi ALEPH korisnik (druga knjižnica)

• Mogućnost centralizirane ili decentralizirane kontrole pristizanja

• “Undo” (vraćanje prethodnog) stanja pristiglog sveščića

• Napredne funkcije vezane uz uvez pojedinih primjeraka i

stvaranje novo nastalog sveska

Page 9: ALEPH - kratki pregled

9

Katalogizacija

• Uređivanje, preuzimanje i izradba bibliografskih, normativnih

te zapisa o posjedovanju u MARC formatu

• Potpuna Unicode (UTF-8) podrška

• Istodobna podrška MARC i ne-MARC formata

• Provjera valjanosti upotrebe MARC formata

• Globalna promjena baze po poljima, potpoljima ili prema bilo

kojoj riječi

• Velike mogućnosti pri razmjeni zapisa (preuzimanje i slanje

zapisa)

• Upravljanje URL-ovima (iz polja 856)

• Provjera valjanosti URL-ova (pojedinačna ili grupna)

• Upravljanje digitalnom građom (mrežnom i preuzetom)

Page 10: ALEPH - kratki pregled

10

Web OPAC

• Prilagodljiv, jednostavan za upotrebu• S podrškom za međuknjižničnu posudbu• Pretraživanje drugih baza podataka korištenjem

Z39.50• SFX kontekstualno-osjetljivo pretraživanje• Pretraživanje cjelovitih tekstova• Jednostavne mogućnosti pronalaženja i

pregledavanja digitalne građe• Upravljanje i zaštita metapodataka• Višejezična i na više pisama podrška bazirana na

Unicodu• Mogućnost prilagođavanja servisa pojedinim

korisnicima

Page 11: ALEPH - kratki pregled

11

• Prilagodljiva politika posudbe• Jednostavna izradba zapisa o korisniku kroz

preuzimanje iz drugih baza i formata• Podrška zahtjevima za fotokopiranje• Potpuno integrirana međuknjižnična posudba (ILL

modul)• Integrirani sustav plaćanja• Integrirana izvan mrežna posudba• Sveobuhvatna statistika posudbe i izradba izvješća • Detaljna kontrola financijskog poslovanja posudbe• ALEPH sučelje za automatiziranu posudbu (self-

check) s ugrađenim SIP2 protokolom

Posudba / Međuknjižnična posudba

Page 12: ALEPH - kratki pregled

12

BIB zapis

BIB baza

ADM zapis

ADM baza

BIB zapis

BIB baza

ADM zapis

ADM baza

ADM zapis

ADM baza

ADM zapis

ADM baza

* Tri kopije istog BIB zapisa

ADM zapis

ADM baza

BIB baza

BIB zapis*BIB zapis* BIB zapis*

ADM zapis

ADM baza

ADM zapis

ADM baza

BIB zapis

BIB baza

Skupni katalog

ADM zapis

ADM baza

BIB zapis

BIB baza

ADM zapis

ADM baza

BIB zapis

BIB baza

ADM zapis

ADM baza

Vanjski izvori

HOL BIB

AUT

Z30

HOL Z30 BIB

ALEPH klasteraPreslika

Copykatalogizacija osuvreme-

njivanje

Centralnisistem

Lokalnisistem

osuvreme-njivanje

Centralni katalog – ALEPH klaster• Jedan BIB zapis istog naslova s jednom ADM

bazom koju dijeli više knjižnica

• Jedan BIB zapis istog naslova s više ADM baza

• Više BIB zapisa sa zajedničkim prikazom

(virtualno de-duplicirani skupni katalog) s više

ADM baza

• Zasebni katalozi i skupni katalog

• Središnji katalog – ALEPH klaster (grupiranje po

srodnosti)

ALEPH modeli udruživanja (modeli konzorcija)

Page 13: ALEPH - kratki pregled

13

• Hochschulbibliothekszentrum Koeln (HBZ) consortium catalogue

• Florida Center for Library Automation• Virginia Community College System• Online Dakota Information Network• Austrian Ministry of Education and Cultural Affairs (UCC)• Iceland - Ministry of Education, Science, and Culture• Library Information Network Consortium of Latvia (LINC)• South Dakota Library Network• Bavarian State Library kao dio the Bavarian Library

Consortium• California Digital Library - Melvyl

ALEPH modeli udruživanja - korisnici

Page 14: ALEPH - kratki pregled

14

ADAM – ALEPH Digital Assets Management• ADAM je dodatni izborni modul koji obogaćuje usluge

knjižnice, jer omogućuje upravljanje i pristup video i audio zapisima i njihovim metapodatcima u ALEPH okruženju.

• Korištenjem modula katalogizacije lako se mogu dodavati digitalni objekti MARC zapisima, kreirati dodatni bibliografski podatci u MARC formatu prema vlastitom izboru, te dodavati pripadajuće metapodatke

• Puna integracija u ALEPH sučelje i radne procese knjižnice uključujući i Web OPAC

Page 15: ALEPH - kratki pregled

15

ADAM – Funkcionalnosti

Digitalna građa se može:

• Preuzimati

• Arhivirati

• Indeksirati

• Upravljati

• Pretraživati

• Prikazivati

Page 16: ALEPH - kratki pregled

17

ARC - ALEPH Reporting Center (Izvješća)• ARC je temeljen na web tehnologiji i ne zahtijeva

instalaciju za svakog klijenta

• Podaci se prikupljaju iz ALEPH-ovih baza podataka

• Dobiveni podatci prikazani su na jednostavan i logičan

način

• ARC omogućava međusobnu povezanost s različitim

dijelovima ALEPH-a kao što su npr. Nabava i Posudba

Page 17: ALEPH - kratki pregled

18

ARC - ALEPH Reporting Center (Izvješća)• ARC ima više od 100 unaprijed definiranih izvješća i

statistika koja pokrivaju sve dijelove sustava

• Unaprijed definirana izvješća mogu se jednostavno prilagoditi i pohraniti za kasniju upotrebu

• ARC uključuje alate za izradu izvješća po potrebi

• ARC pruža višejezičnu podršku

• ARC pruža prilagodljiv oblik izvješća

Page 18: ALEPH - kratki pregled

19

Podrška korisnicima

Ex Librispredstavnik

Ex Librispredstavnik

SjedišteSjedište

KorisnikKorisnikKorisnikKorisnik

KorisnikKorisnik

Page 19: ALEPH - kratki pregled

20

Tko koristi Ex Librisove alate?

45 od 50 najboljih sveučilišta u SAD-u

36 od 50 najboljih Europskih sveučilišta

10 od 10 najboljih svjetskih sveučilištaIzvor: The Times (UK) 2007 Top 200 Universities

35 nacionalnih knjižnica u svijetu

94 od 123 ARL (American Research Library) članova

75 od 100 najboljih svjetskih sveučilišta

82 od 100 najboljih Sjeverno i Južno Američkih sveučilištaIzvor: Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong

University Academic Ranking of World Universities 2006

Page 20: ALEPH - kratki pregled

Hvala na pažnji

www.nsk.hr