“path” rakenduse kasutaminemetoodiine+m… · rakendus path sobib kasutamiseks alates 4....

of 8 /8
Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017 See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga. 1 “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINE Metoodiline materjal on koostatud alushariduses Dash roboti ja Path rakenduse kasutamise toetamiseks õppetegevustes. Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks. Rakendus sisaldab vaba raja loomise välja ja kolme temaatilist mänguvälja – RALLI, TALU, LINN. Rakendusel on taustamuusika ja taustahääled. Taustamuusikat ei saa rakendusest välja lülitada. Kui lülitada nutiseadme hääled välja, siis ei kosta ka konkreetse piltkoodi rakenduses olevaid helisid. Helid annavad tervikliku arusaama koodi tegevusest. Rakenduse esmasel avamisel on avatud vaid igas teemast kolm esimest piltkoodi. Selleks, et uusi koode avada, tuleb läbi teha teemades olevad ülesanded (Challenges).

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

1

“PATH” RAKENDUSE KASUTAMINE

Metoodiline materjal on koostatud alushariduses Dash roboti ja Path rakenduse kasutamise

toetamiseks õppetegevustes.

Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste

programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks. Rakendus sisaldab vaba raja loomise välja ja

kolme temaatilist mänguvälja – RALLI, TALU, LINN.

Rakendusel on taustamuusika ja taustahääled. Taustamuusikat ei saa rakendusest välja

lülitada. Kui lülitada nutiseadme hääled välja, siis ei kosta ka konkreetse piltkoodi rakenduses

olevaid helisid. Helid annavad tervikliku arusaama koodi tegevusest.

Rakenduse esmasel avamisel on avatud vaid igas teemast kolm esimest piltkoodi.

Selleks, et uusi koode avada, tuleb läbi teha teemades olevad ülesanded (Challenges).

Page 2: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

2

Ülesande täitmiseks tuleb esmalt joonistada Dashile sõrmega rada. Mänguvälja saab raja

joonistamiseks suurendada ja vähendada. Peale raja joonistamist tuleb rajale panna juhise

järgi õiges järjekorras piltkoodid ning panna robot ülesannet täitma kas vajutades rakenduses

robotipildile või vajutades roboti peal keskmist suurt punaselt vilkuvat nuppu. Roboti raja

loomisel tuleb arvestada liikumisruumiga.

Iga ülesande õigesti täitmisel avaneb uus piltkood. Kui kõik ülesanded on tehtud, saab neid

alati uuesti “lukku” panna RESET nupust. Seda on hea kasutada, kui alustatakse uute lastega

õppimist.

Page 3: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

3

Kui kõik teemad on läbi tehtud viib rakendus vabale mänguväljale, kus saab muuta ruudustiku

suurust, luua oma kujuga rada ja sinna erinevate teemade piltkoode. Ruudustikul on üks ruut

robotilaiuse arvestusega.

Piltkoodide valimiseks tuleb vajutada alumises servas olevale kasti ikoonile, peale mida

avaneb piltkoodide väli. Vajutades all servas oleval piltkoodile, läheb see oma kohale

koodiväljal, vajutades koodiväljalt soovitud piltkoodi, läheb see alumisele servale, mida saab

siis rajale asetada. Alumisele reale saab panna kuni 8 piltkoodi. Vajutades lillale linnukesele

läheb pilt tagasi rajale, kust siis saab panna piltkoodid vastavalt sellises järjekorras nagu

soovitakse. Rajalt saab koodi ära võtta, tõstes selle tagasi alumisele servale.

Path rakenduse piltkoodide sisu ja tegevuse käigus esinevate piltide seletused

Iga piltkood sisaldab liikumist ja mingit heli. Osadel koodidel on sees lisategevused.

Kui robot tunneb enda ees takistust, avaneb pilt 1.

Page 4: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

4

Pilt1

Siis tuleb robot panna kohta, kus tal on ruumi liikuda ja vajutada PUSH (VAJUTA), siis

täidab robot rada edasi. Kui vajutada RESET (TAASALUSTA), siis tuleb rada ja piltkoodid

uuesti teha.

Pilt2

Pilt 2 avanemisel, ootab piltkood, et vajutatakse roboti peal olevat nupp, peale mida jätkab

robot raja läbimist. Pilt 3 j 4 avanemisel aga ootab robot, et tema esimete liikumisandurite ees

viibatakse käega või asetatakse korraks mingi ese.

Page 5: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

5

Pilt3 Pilt4

Vaba raja piltkoodide selgitused

IKOON TEGEVUS NIMETUS

Robot teeb rõõmsat häält, liigutab

pead.

SILM

Rakendusse kasutaja poolt

salvestatud hääl

MINU HÄÄL

Robot seisab nii kaua kui on

seatud sekundeid.

STOPP, SEISA

Ralliteema piltkoodide selgitused

IKOON ROBOTI TEGEVUS NIMETUS

Teeb auto signaali. SIGNAAL

Page 6: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

6

Teeb mootori häält. MOOTOR

Kummi vilistamise heli, teeb kohalt mineku

häält, liigutab koha peal natuke ja kiirendab.

RATAS

Laulab, liigub vingerdades edasi ja tagasi,

teeb signaali.

ELAB KAASA

Kiirenduse hääl ja kiirem liikumine. KIIRENDUS

Teeb häält, robot hakkab keerlema, imiteerib

libedust. Ja teeb uuesti häält.

LIBEDUS

Nutiseadmest kostub trelli häält, hõikab

“HELP, HELP”, robot hakkab värisema.

Tekib pilt 2. Kostub trelli heli ja siis

käivitamise hääl, vilistab kummi ja annab

signaali, liigub ringi.

PARANDUS, TÖÖKODA

Teeb võidu tantsu ja hõiskab. VÕIDUKARIKAS

Taluteema piltkoodide selgitused

IKOON TEGEVUS NIMETUS

Teeb vastava looma häält ja

liigub natuke.

SIGA

KANA

LEHM

Teeb traktori häält ja liigub

värisedes.

TRAKTOR

Page 7: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

7

Teeb vastava looma häält ja

liigub.

PART

HOBUNE

Nutiseadmest kostab häire

signaali, robot laulab, siis

hakkab keerlema ja peale seda

hõikab “AIAIAI”.

TORNAADO, TORM

Nutiseadmest kostab laada

muusikat ja robot teeb mhmh ja

tantsib ühe koha peal. Siis tuleb

pilt 3. Siis hõikab robot “IH-

AA” ja teeb tantsu.

LÕBUSTUSPARK

Linnateema piltkoodide selgitused

IKOON TEGEVUS NIMETUS

Teeb vastava looma häält, kassi koodi

ajal ka liigub nurrudes.

KASS

KOER

Nutiseadmest kostab teetööde häält,

robot liigub värisedes ja hõikab ohoh.

OHT, ETTEVAATUST

Liigub ringi, tuled vilguvad, silm

keerleb ja peaks tegema kiirabi

signaali.

KIIRABI

Nutiseadmest kostab kaubaauto

tagurdamise heli. Robot liigub

tagurpidi ja teeb signaali. Tuleb pilt 4,

kostab heli, robot ütleb “ALL RIGHT”

ja sõidab edasi.

KAUBAAUTO

Page 8: “PATH” RAKENDUSE KASUTAMINEMETOODIINE+M… · Rakendus Path sobib kasutamiseks alates 4. eluaastast. Path rakenduse on sobilik esimeste programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks

Koostanud: Anneli Mõtsmees Koostamise aeg: august 2017

SeeteosonlitsentseeritudCreativeCommonsiAutorileviitamine+Mitteärilineeesmärk+Jagaminesamadeltingimustel4.0Rahvusvahelinelitsentsiga.

8

Nutiseadmest kostub valgusfoori

piiksumist. Robot teeb häält ja seisab.

Muudab oma värve, kui tuleb roheline

hakkab liikuma.

VALGUSFOOR

Robot jääb seisma, ütleb ha. Tekib pilt

2, tuleb uksekella hääl ja vaatab ringi,

ütleb “OK” siis liigub robot ette,

lükkab paki sisse ja siis ütleb “BAY,

BAY”.

PAKIKANDJA

Nutiseadmest kostab raudtee ülesõidu

kellaheli, tuleb pilt 3. Siis kostab rongi

möödasõidu hääl ja robot vaatab seda

ning hõikab “COOL!” Siis hõikab

“JIPII” ja sõidab edasi.

RAUDTEE

NB!

Kui soovitakse kasutada Path rakendust mitmel järjestikusel tegevusel, tuleb arvestada, et

rakendus ei salvesta tehtud rada vaid rakenduse sulgemisel tehtud rada kustub. Selleks, et

jätkata järgmisel korral, soovitan teha lapse loodud koodireast/rajast ekraanipilt. Nii saab laps

järgmine kord sama rea luua ja jätkata, kus pooleli jäi.

Rakendusse salvestatud hääled või jutt salvestuvad robotisse. Seetõttu peaks jälgima, et

jätkutegevuse puhul saab igakord laps sama roboti, siis saab ta oma salvestatud teksti

kasutada.

Kasutatud pildid:

Rakenduste ekraanipildid Anneli Mõtsmees, 2017

Rakenduse pilt Make Wonder tootja fotopank, 2017