cz cracker

of 2 /2
Cracker Návar odolný abrazi s Integrovaným řezacím efektem Unikátní návar s karbidy speciálně vyvinutý pro kladiva a mulčovače. Ideální pro: prodloužení životnos kladiv ochranu tvrdokovových dílů pro otěru zachování tvaru a geometrie břitu dosažení nejlepšího poměru cena / výkon Cracker je výlučně poskytován jako služba renovační dílny CastoLab

Upload: castolin-eutectic

Post on 03-Apr-2016

243 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.castolin.com/sites/default/files/ckfinder/files/cz-Cracker.pdf

TRANSCRIPT

Page 1: Cz cracker

Cracker Návar odolný abrazi s

Integrovaným řezacím efektem

Unikátní návar s karbidy speciálně vyvinutý pro kladiva a mulčovače. Ideální pro: prodloužení životnosti kladiv ochranu tvrdokovových dílů proti

otěru zachování tvaru a geometrie břitu dosažení nejlepšího poměru

cena / výkon Cracker je výlučně poskytován jako služba renovační dílny CastoLab

Page 2: Cz cracker

Aktuální kontakty na naše techniky, kteří za Vámi přijedou, najdete na našich webových stránkách www.castolin.cz

Messer Eutectic Castolin spol. s r.o. Trojská 80/122 182 00 Praha 8 Tel.: 283090077 Fax: 283090066 www.castolin.cz

Cracker návar Cracker je vysoce otěru vzdorný povlak, který byl speciálně vyvinut pro zlepšení životnosti kladiv. Tento návar se nanáší na kladiva, která zpracovávají velké objemy materiálů a kde abraze a mírné rázy mohou způsobit velké opotřebení, které snižuje životnost a výkon zařízení. Odolnost proti opotřebení návaru Cracker vychází z použití velkých karbidů (až 1,6 mm), které jsou pev-ně ukotveny v tuhé matrice nástro-jové oceli. Tato kombinace je přízni-vá nejen vůči otěru a odolnosti vůči rázům, ale také poskytuje hrubý povrch, který je extrémně užitečný u aplikací, kde materiál musí být trhán nebo řezán.

Aplikace Kladiva Cracker je ideální pro aplikace, kde velký objem měkkých až středně tvr-dých materiálů jako je dřevo, plast, organické odpady nebo uhlí musí být mlety. Kladiva vyrobené z konstrukční a tepelně zpracované oceli jsou snadno chráněny návarem Cracker. Jakýkoliv povrch může být navařen tam, kde nej-sou rozměrové tolerance požadovány. Tvrdé kovové díly Tyto díly poskytují velmi vysokou odol-nost proti opotřebení. Základní materi-ál (často konstrukční ocel) může selhat v důsledku těžké otěru. Cracker může být použit, jako ochrana základního materiálu a tím zvyšovat celkovou odolnost proti opotřebení. ... a mnoho jiných aplikací, které trpí vysokým otěrem!

Integrovaný řezný efekt Stejně jako v brusné kotouče, kde malé tvrdé částice, držené elastic-kým materiálem se používají k broušení povrchu, Cracker karbidy se chovají jako nože při řezání. Jejich ostré hrany způsobí odštípnu-tí materiálu. Tento integrovaný úči-nek řezu rozšiřuje životnost kladiv na mnohem delší období, než tra-diční tvrdonávarové materiály.

Stabilita hrany Zachování tvaru kladiva je rozhodu-jící pro dlouhodobou životnost. Bo-hužel, opotřebení ostré hrany ob-vykle ztupí. Ve srovnání s jinými řešeními, návar Cracker zachová tvar nástroje po delší dobu. Mini-malizuje tak náklady na údržbu a tato funkce také snižuje spotřebu energie!

Mnoho aplikací může být ošetřeno návarem Cracker, například rotační kopačka v zemědělském průmyslu.

Průmysl Typická průmyslová odvětví, která mohou těžit z životnosti návaru Cracker jsou: zemědělství, zpracování biomasy, těžba uhlí, organic-ké odpady, recyklace plastů, cukrová třtina, odpady a recyklace, těžba dřeva a dolování.

Cracker návar renovační dílny CastoLab® Cracker je poskytován pouze jako služba renovační dílny CastoLab. Zkušený tým našich specialistů rád pomůže najít nejlepší řešení pro Vaše zařízení.