idle mode durumu

Upload: almaz-cengiz

Post on 12-Jul-2015

159 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IDLE MOD DURUMUSwitch ON olmu ve dedicated channel dan kanal almam, ebekeye erien ve ebeke tarafndan eriilebilen MS in durumuna idle mod durumu denir. Idle mod da MS ncelikle PLMN seimi yapar, ardndan bir hcre seer ve hcre seiminden sonra baz parametrelere gre yeniden hcre seimi yapabilir ve location area nn deiimiyle location area update prosedrn yrtr. Idle mod da ebeke performans iin MS belirtilen durumlar ele alr. En iyi sinyal gcne gore hcre seimi Paging yknn kontrol Dk g tketimi

Idle mod da 4 tane durum sz konusudur. 1. 2. 3. 4. PLMN seimi Cell selection Cell reselection Location area update

Aadaki ema bu ilikiyi gstermektedir.

Cell selection dan sonra MS; Cell in sistem bilgisini alr. Arama balatmak iin RACH a eriir. Gelen aramalar iin ebekeden pagining mesaj almaya balar.

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 1

1. PLMN SelectionMS switch ON olduunda ncelikle en son girilmi olan PLMN i seer, eer bu PLMN megulse MS otomatik veya manuel olarak PLMN seer. lke ii roaming de MS ziyarat edilen PLMN yi seebilir fakat belirli bir sre sonra kendi PLMN sine geri dner. Uluslararas roaming de ise MS ziyaret edilen PLMN yi seebilir fakat kendi PLMN sine dnmez. Automatic PLMN Selection Aada belirtilen sralamaya gre MS PLMN seer. 1. 2. 3. 4. Kendi PLMN sini SIM deki ncelik srasna gre verilen PLMN yi -85 dBm den daha iyi sinyale sahip herhangi bir PLMN yi Sinyal gcne gre dier PLMN lerden birini

Manuel PLMN Selection Eer seilmi bir PLMN ya da kendi PLMN si mevcutsa onu seer. Seim baarsz olursa ya da kullanc manuel olarak kendi bir PLMN seerse seilen PLMN yi seer, seilen PLMN de megulse yeni bir PLMN se diye kullanc uyarlr.

2. Cell SelectionPLMN seiminden sonra MS seilen PLMN deki btn carrier frekanslarn dinler ve uygun bir hcre seer, bu ileme cell selection denir. Cell selection da dikkate alnan parametreler aadaki gibidir. Cell seilen PLMN de olmal Cell yasakl olmamal Cell roaming iin yasaklanm olan location area listesinde olmamal MS den BTS e doru olan path loss lar preset treshold deerinden kk olmal, buda C1 parametresinin sfrdan byk olmasyla mmkn C1 = RXLEV - RXLEV_ACCESS_MIN - MAX((MS_TXPWR_MAX_CCH - P), 0)

DCS1800 class 3 MS ler iin C1=RXLEV - RXLEV_ACCESS_MIN - MAX((MS_ TXPWR_MAX_CCH + POWER OFFSET - P), 0) RXLEV: MS tarafndan alnan ortalama sinyal gc(dBm) RX_LEV_ACCESS_MIN: ebekeye eriim iin MS tarafndan alnan min sinyal gc(dBm) MS_TX_PER_MAX_CCH: ebekeye eriim iin MS tarafndan gnderilen max sinyal gc(dBm) POWER OFFSET: G deiimi(dBm) P: MS in max k gc(dBm)

Aada verilen ekilde MS C1 deeri byk olan Cell1 i seer.

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 2

Cell selection ncelii aadaki tabloda verilen Cell Bar Qualify ve Cell Access Bar Switch parametrelerine gre yaplr.

Cell Selection Priority Cell Bar Qualify 0 0 1 1 Cell Access Bar Switch 0 1 0 1 Normal Forbidden Low Low

Cell Reselection Priority Normal Forbidden Normal Normal

3. Cell ReselectionHcre seiminden sonra MS artlar deimedike cell reselection yapmaz. Cell reselection yapabilmek iin MS belirli parametreleri gzden geirir. ncelikle bal bulunduu cell e komu olan en gl 6 BCCH carrier frekansn kontrol eder ve bu frekanslarn listesini her 1 dakikada update eder. Ayrca MS kendisine servis veren cell in BCCH yaynn her 30 saniyede bir dinler ve MS cell selection iin gerekli olan parametreleri barndran 6 komu hcre BCCH carrier frekansyla gnderilen data bloklarn her 5 dakikada bir tarar. Cell reselection iin gerekli artlar aada verilmitir. Cell reselection yapacak cell in C2 deeri servis alnan cell inkinden(5 saniye) daha byk olursa Eer cell reselection yaplacak cell farkl bir LA da ise bu cell in C2 deeri servis veren cell in C2 deeri ve Call Reselect Hysteresis Parameters n toplamndan bykse Servis veren cell yasaklanrsa MS Downlink Signalling Failure alglanrsa(DSF counter=90/CCCH Blocks Reserved for AGCH, paging subchannel dan decode edilen her mesaj iin counter1 artrlr; kaybadilen her mesaj iin counter 4 azaltlr, counter n ierii 0 olursa DSF oluur.) Servis veren cell in C1 deeri 0 dan kk olursa(5 saniye) Rastgele yaplan eriim attemplerinin says MS MAX Retrans geerse Eer CELL_RESELECT_PENALTY_TIME 32

C2 = C1 + CELL_RESELECT_OFFSET CELL_RESELECT_TEMPORARY_OFFSET x H(CELL_RESELECT_PENALTY_TIME T) Eer CELL_RESELECT_PENALTY_TIME =32

C2 = C1 - CELL_RESELECT_OFFSET

X > 0, H(x) = 0 X 0, H(x) = 1 CELL_RESELECT_PENALTY_TIME : Cell reselect penalty time(youn blgelerde sk olarak cell reselection dan kanmak iin uygun bir deere set edilir.) T : Timer(balangta 0 a set edilir, eer cell 6 en gl sinyale sahip frekans listesinde ise T balatlr, eer bu listeden karsa T resetlenir.)

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 3

4.Location Area UpdateMS e paging yaplabilmesi iin MS in bulunduu blgenin yani LA nn bilinmesi gerekir, bunun iin MS LA nn deitii her yerde sisteme yeni LA bilgisini gnderir. Bu prosedre ise location area update denir. LU daki prosedrler aadaki emada gsterilmitir.

LA nn bykl sistem performans asndan nem arzetmektedir, eer LA ok kk seilirse youn LU dan dolay sinyalleme yk artar, eer LA ok byk seilirse paging alannn artmasndan dolay paging yk artar. 3 tip LU tipi mevcuttur, bunlar; normal LU, IMSI attach/detach ve periyodik LU dur. Normal LU MS in LA snn deimesiyle LU request mesajn gnderip normal LU yapmasdr. IMSI Attach/Detach Bu tip LU Attach/Detach Allow parametresiyle kontrol edilir. Eer bu parametre YES e set edilmise MS swith ON olur olmaz MS bulunduu LA bilgisini sisteme gnderir ve sistem tarafndan paging mesajlar bu LA ya yaplr. Eer MS swith OFF olursa sisteme IMSI detach mesajn gnderir, bunun zerine MS e gelen aramalar iin MS e paging mesaj gnderilmez ve ebeke kaynaklar bo yere kullanlm olmaz. Periodic LU Aada belirtilen sebeplerden dolay MS iletiimi kaybederse paging mesajlarnn yanl LA a yaplp sistem verimliliini drmesini nlemek iin periyodik LU yaplr. MS ebekenin ekmedii bir blgeye girerse hala attach olarak gzkeceinden MS in IMSI detach mesajnn sistem tarafndan alnamamas durumunda sistemin MS i hala attach olarak grmesinden MS ani bir ekilde ebekeden derse

Periyodik LU SIM de bulunan T3212 timer nn dolmasyla gerekleir. Her cell selection veya cell reselection da sistem servis veren cell in sistem bilgisinden T3212 timer n okur ve bu timer balatr, bu timer doduu zaman ise MS otomatik olarak LU request mesajn sisteme gnderir.

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 4

Control ChannelsIdle mod daki MS iin 2 adet kontrol kanal bulunmaktadr. Bunlar broadcast channels ve common control channels(CCCH) dir. Broadcast Channels FCCH(Frequency correction channel): Frekans dzeltme sinyalleri MS e bu kanal araclyla gnderilir. SCH(Synchronization channel): Frame synchronization number ve BTS identity code bu kanal kullanlarak MS e gnderilir. BCCH(Broadcast control channel): Tm cell ler iin gnderilen mesajlar bu kanal ile gnderilir. CBCH(Cell broadcast channel): Bir cell iin yayn servisi bu kanal zerinden gnderilir.

Common Control Channels PCH(Paging channel): MS e MSC tarafndan gnderilen ar mesajlar bu kanal zerinden gnderilir. RACH(Random access channel): MS SDCCH talebini sisteme bu kanal zerinden bildirir. AGCH(Access grant channel): ebeke bu kanal zerinden MS a tahsis edilmi SDCCH veya TCH kanallarn grr. NCH(Notification channel): VGCS ve VBS servisleri bu kanal zerinden takip edilir.

CCCH Konfigrasyonu ve Paging Group Hesaplamas Downlink te CCCH, AGCH ve PCH kanallarn birlikte barndrr. Yksek paging trafiinde paging mesaj iin 1 timeslot yetersizdir, bunun yerine CCCH kanallar 1 TRx zerindeki 0,2,4 veya 6 nc timeslot lara konfigre edilir. CCCH konfigrasyonuna gre CCCH mesaj bloklarnn1 BCCH multiframe deki says aadaki tabloda verilmitir.

CCCH Konfigrasyonu

Bir BCCH Multiframe deki CCCH Mesaj Bloklarnn Says 9

CCCH yanlzca 1 fiziksel kanal kullanyorsa ve bu fiziksel kanal SDCCH le paylamyorsa. CCCH yanlzca 1 fiziksel kanal kullanyorsa ve bu fiziksel kanal SDCCH le paylayorsa. CCCH yanlzca 2 fiziksel kanal kullanyorsa ve bu fiziksel kanal SDCCH le paylamyorsa. CCCH yanlzca 3 fiziksel kanal kullanyorsa ve bu fiziksel kanal SDCCH le paylamyorsa. CCCH yanlzca 4 fiziksel kanal kullanyorsa ve bu fiziksel kanal SDCCH le paylamyorsa.

3

18

27

36

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 5

CCCH, AGCH ve PCH olarak paylalr, eer ebeke mesaj AGCH ve PCH zerinden gnderecekse PCH i seer ve PCH trafiinin yksek olduu bir zamanda ebeke belirli bir saydaki AGCH iin olan mesaj blounu reserve eder. Bununiin CCCH BLOCKS RESERVED FOR AGCH parametresi kullanlr. MULTI-FRAMES IN A CYCLE ON THE PAGING CH parametresi ise bir cell deki paging kanalnn ka tane paging subchannel a blneceini gsterir. rnek bir paging grup hesaplamas aada verilmitir. Eer CCCH ve SDCCH 1 fiziksel kanalda paylalyorsa; Paging group says=(3-CCCH BLOCKS RESERVED FOR AGCH)*BS_PA_MFRAMS. CS Paging MSC ye gelen ar paging iin MS in bulunduu LA ya gre gerekli BSC lere buradanda gerekli cell lere ulatrlr ve MS bu arya cevap vermekle kendisine ayrlm olan konuma kanalna geer. Idle mod da MS paging subchannel dinler ve paging mesajn iindeki IMSI ya da TMSI kendine aitse bu mesaj alarak almaya balar. Not: MSC iki eit paging mesaj tanmlar, bunlar; IMSI tabanl ve TMSI tabanldr. Eer IMSI tabanlysa mesaj sadece IMSI yi ierir, TMSI tabanlysa mesaj hem IMSI yi hem de TMSI yi ierir. PS Paging PS paging deki durum da CS paging e benzer, burada MSC nin yerini SGSN alr. Tek fark PS paging de konfigrasyon yapldysa paging mesaj PS paging channel zerinden gnderilir, konfigrasyon yaplmadysa mesaj PCH zerinden gnderilir. Paging Modes Huawei GBSS 3 tane paging mod u desteklemektedir. Common Paging Mode: MS paging konfigrasyonuna ve IMSI ye bal bir paging group hesaplar ve sadece bu gruplar iin belirlenen paging subchannel zerinden paging mesaj gnderir. Complete Paging Mode: Bu mod da paging mesaj herhangi bir PCH zerinden gnderilir. Spaced Paging Mode: Bu mod da MS paging mesajn N+2 olarak tanmlanan paging kanal zerinden alr.(Common paging mode iin paging kanal N dir.).

Paging Functions Huawei GBSS 4 tane paging function desteklemektedir. Bu fonksiyonlar BSC nin paging kapasitesini gelitirmek ve paging i garantilemek iin kullanlr. Paging Queue: BTS in yapt paging in sresini ayarlamak iin BTS Paging Lifetime parametresi ve T3113 timer kullanlr. T3113 timer MSC tarafnda set edilirken BTS Paging Lifetime parametresi de BTS tarafnda set edilir ve bu parametre T3113 timer ndan 1,2 saniye aras daha ksa bir zamana set edilmelidir. Paging Retransmission: Bu fonksiyonun kullanlmasnn sebebi paging mesajnn ka defa gnderileceini ayarlamaktr. Um interface deki maksimum gnderilecek paging mesaj says=MSC tarafnda konfigre edilen paging says*Paging Times(BTS tarafnda girilen parametre). Paging Combination: BTS tm paging mesaj komutlarn biraraya getirerek ayn paging grubu zerinden gnderir. Bu mesajlarda, mesajn hangi MS e ulamasn belirlemek iin

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 6

IMSI veTMSI den oluan kombinasyonlar mevcuttur. ebekemizde 3 tip paging combination mevcuttur. Paging Flow Control: MSC tarafndan gnderilen paging says BSS in ileme kapasitesinin zerine karsa BSS ak o anki ebekenin durumuna gre kontrol eder, buda paging flow control fonksiyonuyla gerekleir.

System InformationSistem bilgisi Um interface deki ana radyo ebeke parametrelerini, ebeke tanmlama parametrelerini, sistem kontrol parametrelerini ve ebeke fonksiyon parametrelerini ierir.ki snfa ayrlr. Broadcast System Information dle mod da gerekleen olaylar iin sistem bilgisi parametrelerini ierir. Dedicated System Information Dedicated mod da transmisyon, g ve handover iin olan parametreleri ierir. BSS sistemi aada verilen sistem bilgilerini barndrr. Types 1, 2, 2BIS, 2TER, 2QUATER, 3, 4, 5, 5BIS, 5TER, 6, 7, 8, 10, ve 13. Type 1 RACH ve cell allocation la ilgili parametreleri ierir. Parametreler: MS MAX Retrans, TX-integer, Cell Access Bar Switch, Common Access Control Class ve Special Access Control Class, Call Reestablishment Forbidden, Emergent Call Disable. Types 2,2TER,2BIS ve 2QUATER Bu parametreler BA1 listesinin farkl ksmlarn ierirler. Type 2: BA1 listesindeki limitli sayda frekans bilgisini ierir. Type 2BIS: BA1 listesindeki dier frekanslarn bilgisini ierir. Type 2TER: BA1 listesindeki farkl bantlara ait frekanslarn bilgisini ierir. Type 2QUATER: 3G komu cell lere ait bilgiyi ierir. Parametreler: NCC Permitted(komu cell lerde g lmnn, handover n ve cell reselection n yaplp yaplmayacan belirleyen parametre), Multi-band report. Type 3 LU ve cell selection parameterelerini ierir. Parametreler: MSC Version Indication, Attach-detach Allowed, CCCH Blocks Reserved for AGCH, Multi-Frames in a Cycle on the Paging CH, T3212, PWRC, FR Uplink DTX, Radio Link Timeout, Cell Reselect Hysteresis Parameters, MS_TXPWR_MAX_CCH, MINUM ACCESS RXLEV, Additional Reselect Parameter Indication, Support Half Rate, Cell Reselect Parameters Indication, Cell Bar Qualify, Cell Reselect Offset, Cell Reselect Temporary Offset, Cell Reselect Penalty Time, Send System Information 2ter, ECSC, Support GPRS, Support Sent 2QUATER.

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 7

Type 4 LU, RACH kontrol, cell selection ve CBCH parametrelerini ierir. Types 7 ve 8 Cell reselection parametrelerini ierir. Parametreler: Power Deviation. Type 13 GPRS servisleriyle ilgili parametreleri ierir. Parametreler: Routing Area ve Routing Area Color Code, Support SPLIT_PG_CYCLE on CCCH, Packet Access Priority, Network Control Mode, PSI1 Repetition Period. Short Message Service Cell Broadcast Belirli bir zaman periyodunda hava durumu veya trafik bilgisi gibi ksa mesajlar cell broadcast database(CDB) ve cell broadcast center(CBC) kullanlarak BSC lerden BTS lere ve oradanda MS lere servis edilir. Public Voice Group Call Service Telefonda bulunan PTT ananahtar kullanlaraktan half duplex olarak alan bir sistemdir. Yani bir kullanc uplink durumundayken dier kullanclar downlink durumundadrlar. Bu servis iin 3 tip sistem bilgisi tanmlanmtr. Type 1 VGCS servisinin desteklenip desteklenmeyeceini belirleyen parametreleri ierir. Parametreler: NCH Occupy Block Number(0 ise VGCS desteklenmez), NCH Start Block NCH Occupy Block Number ile NCH Start Block un toplam CCCH Blocks Reserved for AGCH den kk olmal. Type 6 Eer VGCS destekleniyorsa BSC nin NCH listesini o anki cell iin salamas gerekiyor. Type 10 Cell reselection performans bilgisini ierir. Group call iin gerekli olan cell listesi, MSC tarafndadr, bu liste BSC tarafndan konfigre edilmez. Type 10 sistem bilgisi MS in seecei yeni hcrenin group call alannda olmasn garanti eder.

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 8

Paramerteler Minum Access RXLEV

Tanmlamalar MS in ald en dk siyal seviyesi, cell selection da kullanlmaktadr. Mml: SET GCELLBASICPARA

MS tarafndan gnderilen maksimum g seviyesi,bu parametere MS tarafndan MS_TXPWR_MAX_CCH gnderilen gc set etmek iin kullanlr. Mml: SET GCELLCCCH Rastgele eriimde DCS 1800 bant da 3 MS snf MS ler orijinal g komutunu almazsa, MS in kullanaca g, MS in gnderdii maksimum g seviyesi ile bu parametreden gelen hesaplanm gcn toplam olur. Mml: SET GCELLCCACCESS Rastgele eriimde DCS 1800 bant da 3 MS snf MS lerde Power Deviation parametresinin MS in maksimum gnderecei gce eklenip eklenmeyeceini belirler. Mml: SET GCELLCCACCESS Cell in ncelik durumunu belirleyen parametre, sadece cell selection da etkilidir, cell reselection da etkili deildir. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Handover srasnda cell in seilip seilemeyeceini belirleyen parametredir.Bu paametre "Permit" olarak girilirse cell handover aday listesine alnr, "NoPermit" olarak girilirse alnmaz. Mml: SET GCELLSERVPARA

Power Deviation

Power Deviation Indication

Cell Bar Qualify

Cell Access Bar Switch

Bu parametre farkl bir LA ya yaplan cell reselection durumunda bu LA daki cell in C2 deerine Cell Reselect Hysteresis eklenir ve eer toplam deer Parameters bulunduumuz cell in C2 deerinden byk olursa cell reselection yaplr. Mml: SET GCELLIDLEBASIC

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 9

CCCH Blocks Reserved for AGCH

Bu parametre cell reselection yaparken, cell reselektion a sebep olan downlink signalling failure olmasn belirleyen counter n ilk deerini belirlemede kullanlr. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Bu parametre cell reselection yapmay etkileyen bir parametredir, eer rastgele eriim attemp lerinin says bu parameterenin deerini geerse cell reselection gerekleir. Mml: SET GCELLCCBASIC Bu parametre cell reselection srasnda cell reselection n gvenliini ve geerliliini belirlerve C2 deerinin hesaplanmasnda kullanlr. Mml: SET GCELLIDLEAD Bu parameter C2 deerinin manuel olarak ayarlanmasn salar ayrca handover saysnn azalmasn salar. Mml: SET GCELLIDLEBASIC

MS MAX Retrans

Cell Reselect Penalty Time

Cell Reselect Offset

Bu parametre C2 deerinin geici olarak dzeltilmesini salar ve Cell Cell Reselect Temporary Reselect Penalt Time Offset parametresinin 32 ye eit olmad durumlarda kullanlr. Mml: SET GCELLIDLEAD Bu parametreni YES e set edilmesiyle C2 deeri, verilen formllerindeki gibi hesaplanr. Bunun dnda bir deere set edilmesinde C2 deeri C1 deeriyle ayn olur. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Mobil lke kodu. Bu parametre, bir mobil abonenin bulunduu lkeyi tanmlar. Mml: ADD GCELLQUICKSETUP Mobil ebeke kodu. Abonenin bulunduu ebekeyi gsterir. Mml: ADD GCELL Location area code, cell in bulunduu LA y belirtir. Mml: ADD GCELLQUICKSETUP

Cell Reselect Parameters Indication

MCC

MNC

Cell LAC

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 10

Attach-detach Allowed

T3212

Multi-Frames in a Cycle on the Paging CH

RAC

BTS Paging Lifetime

Paging Times

Bu parametrenin YES e set edilmesi durumunda MS power OFF olduunda MS e herhangi bir paging yaplmaz ve bylece ebeke zaman ve kaynaklardan tasarruf salar. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Bu parametre periyodik LU da timer n deerini belirler.. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Bu parametre paging kanalnn ka tane paging sub-channel a blneceini belirler. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Routing area code, location area ierisindeki routing areann kodu. Mml: ADD GEXT2GCELL Bu parameter paging mesajn ne kadar sreyle gnderileceini belirler. Bu parametrenin deerinin T3113 timer ndan 1-2 saniye aralnda daha kk olmas gerekir ve bu parametrenin birimi 250ms dir. Mml: SET GCELLSOFT Bu parametre MSC tarafda tanmlanan deerle arplarak paging in ka defa yaplacan belirler. Mml: SET GCELLCCBASIC Bu parametere MS oklu kanal istei gnderdiinde iki gnderim arasndaki timeslot saysn belirler. Mml: SET GCELLIDLEBASIC

TX-integer

Bu parametre yk kontrol iin kullanlr, ortak eriim seviyesindeki Common Access Control baz kullanclarn ebekeye eriip Class eriemeyeceklerini belirler. Mml: SET GCELLCCBASIC Bu parametre, yk kontrol iin kullanlr, zel eriim snf kullanclarnn ebekeye erimelerine izin verilip Special Access Control verilmeyeceini belirler. 1 deeri, Class eriime izin verilmediini gsterir. 0 deeri, eriimine izin verildiini belirtir. Mml: SET GCELLCCBASIC

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 11

Call Reestablishment Forbidden

Bu parametre ar parazit, kr noktalar veya yksek binalarn neden olduu radyo balant problemlerinden kaynakl MS droplarnda yeniden konumann kurulup kurulmayacan belirler. Mml: SET GCELLBASICPARA Eriim seviyesi 0-9 arasndaki MS ler iin bu parametre NO ya set edilir ve acil aramalara izn verilir. Eriim seviyesi 11-15 aras olan MS ler iin ise YES e setlenir ve acil aramalara izin verilmez. Mml: SET GCELLCCBASIC BSC sistem bilgisini 2ter olarak gnderir. Mml: SET OTHSOFTPARA

Emergent Call Disable

Send System Information 2ter

Bu parametre YES olarak set edilirse sadece inter-frequency komu cell ler iin sistem bilgisi 2ter olarak gnderilir, eer NO olarak set edilirse ve Send System SI 2ter Switch Information 2ter parametreside YES olarak set edilmise sistem bilgisini 2ter olarak gnderir aksi halde gndermez. Mml: SET OTHSOFTPARA Bu parametre, SI Type 3 mesajlarnn 2QUATER ierip Support Sent 2QUATER iermediini belirtir. Mml: SET OTHSOFTPARA Bu parametre cell reselection ve handover iin kullanlr. N bit i(0N7) 0 ise MS cell in g seviyesini lmez, handover ve cell reselection yaplmaz. Mml: SET GCELLIDLEBASIC Bu parametere oklu frekans bandndaki komu cell lerin lm bilgisini MS e raporlamaya yarar. Mml: SET GCELLCCBASIC Cell Identity Code Mml: ADD GCELL BSC6900 bal olan MSC protokol srm. 1 e set edilmise MSC 1998 veya daha ncesinde serbettir, 0 a set edilmise MSC 1999 veya daha sonrasnda serbestir. Mml: SET GCELLCCUTRANSYS

NCC Permitted

Multi-band report

Cell CI

MSC Version Indication

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 12

PWRC

MS hesaplanan deer olarak son alnan deeri kullanr, bu deer ise llen deerden BCCH TRX timeslot dan alnan deerin karlmasyla elde edilir. Mml: SET GCELLCCCH Uplink DTX fonksiyonunu FR grmeler iin aktif eder. Mml: SET GCELLBASICPARA MS in SACCH kanaln alglayamamas durumunda konumann ne zaman sonlandrlacan belirler. S counter nn ilk deeri bu parametrenin deeri olarak set edilir ve SACCH mesajnn alglanamamasnda S bir azaltlr, alglanmas durumunda ise iki artrlr, S 0 olduunda downlink radyo balants kopmu olur. Mml: SET GCELLCCBASIC Bu parametre cell reselection da kullanulan parametrelerin hangi sistem bilgisi olan type dan olacann belirlenmesinde kullanlr. Bu parametre 0 a set edilirse Type 4 deki cell reselection parametreleri, 1 e set edilirse Types 7 ve 8 deki cell reselection parametreleri kullanlr. Mml: SET GCELLIDLEAD Bu parametre half-rate in desteklenip desteklenmeyeceini belirler. Mml: SET GCELLCCCH Early classmark sending control(ECSC). Baarl anlk bir deerlendirmede MS ek classmark bilgisini ebekeye olabildiince erken gnderir. Ek classmark bilgisi classmark 3 bilgisini ierir. Bu parametre ebekeye erken classmark gndermeyi ayarlar.Classmark 3 bilgisi MS in frekans band destekleme kapasitesini, frekans band g bilgilerini ierir. Mml: SET GCELLCCBASIC Geerli hcrenin gprs destekleyip desteklemediini belirler. Mml: SET GCELLGPRS

FR Uplink DTX

Radio Link Timeout

Additional Reselect Parameter Indication

Support Half Rate

ECSC

GPRS

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 13

Routing Area Color Code

Routing area renk kodu. Mml: SET GCELLPSBASE Bu parametre MS in paket eriim nceliini belirlemeyi salar.Bu eriim 1-4 seviyeleri arasnda deiir. Eer paramerte 0 ise paket eriimi olmaz, 3 ise paket eriimi seviye 1 olur, 4 ise seviye 1-2 olur, 5 ise seviye 1-3 olur, 6 ise seviye 14 olur. Mml: SET GCELLPSBASE Bu parametre cell reselection da MS in kontrol durumunu belirler. 3 eit kontrol durumu vardr: Bu parameter NC0 a set edilirse zerk cell reselection yaplr, NC1 e set edilirse hem zerk cell reselection yaplr hemde MS lm rapor gnderir, NC2 ye set edilirse MS hem llm rapor gnderir hemde zerk cell reselection downlink signalling failure olursa yapar. Mml: SET GCELLPSBASE Bu parametre paket mesajlarn gnderme periyodunu ayarlar. Eer periyot ok uzun seilirse paket mesajlar gerek zamanda elde edilemez, periyot ok ksa seilirse paket mesajlar sklkla yaynlanr ve sistem kaynaklar fazladan kullanlm olur. Mml: SET GCELLPSI1 VGCS desteklenip desteklenmeyeceini belirleyen parametre, eer bu parametre 0 a set edilirse VGCS desteklenmez. Mml: SET GCELLGSMR Group call servisindeki balangtaki NCH blok says. Mml: SET GCELLGSMR

Packet Access Priority

Network Control Mode

PSI1 Repetition Period

NCH Occupy Block Number

NCH Start Block

Hazrlayan: Yaser ER / Nor-Rosw-Dyb-Bss

Page 14