lapis (fábula)

10
Paulo Paulo Coelho Coelho A Fábula do lapis A Fábula do lapis Do seu libro Do seu libro Como o Río que Flúe: Pensamentos e Reflexiónes 1998-2005 Como o Río que Flúe: Pensamentos e Reflexiónes 1998-2005 Facer click para continuar Facer click para continuar

Upload: nuria-m-nunez-elissetche

Post on 16-Apr-2017

419 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lapis (fábula)

Paulo Paulo CoelhoCoelho

A Fábula do lapisA Fábula do lapis

Do seu libroDo seu libroComo o Río que Flúe: Pensamentos e Reflexiónes 1998-2005Como o Río que Flúe: Pensamentos e Reflexiónes 1998-2005

Facer click para continuarFacer click para continuar

Page 2: Lapis (fábula)

O neno ollaba a avoa escribir unha carta.O neno ollaba a avoa escribir unha carta.Nun momento dado, preguntoulle: Nun momento dado, preguntoulle:

-Avoa, estás escribindo unha historia que nos aconteceu a nós? Avoa, estás escribindo unha historia que nos aconteceu a nós? - É por casualidade, unha historia sobre min?É por casualidade, unha historia sobre min?

Page 3: Lapis (fábula)

A avoa deixou de A avoa deixou de

escribir, sorriu e escribir, sorriu e

comentoulle ao neto: comentoulle ao neto:

Agora ben, máis importante que as palabras é o lapis que estou usando.Agora ben, máis importante que as palabras é o lapis que estou usando.

Alegraríame que ti foses coma el, cando medres. Alegraríame que ti foses coma el, cando medres.

- Estou escribindo - Estou escribindo

sobre ti, é verdade.sobre ti, é verdade.

Page 4: Lapis (fábula)

O neno mirou o lapis, intrigado, e non O neno mirou o lapis, intrigado, e non viu nada especial. viu nada especial.

- Pero, se é igual a todos os lapis que - Pero, se é igual a todos os lapis que vin na miña vida! vin na miña vida!

- Todo depende de como mires as - Todo depende de como mires as cousas.cousas.

- Hai cinco calidades nel que, se - Hai cinco calidades nel que, se consegues conservalas, faranche consegues conservalas, faranche sempre unha persoa en paz co mundo. sempre unha persoa en paz co mundo.

Page 5: Lapis (fábula)

Primeira calidade:Primeira calidade:

Podes facer grandes cousas, pero non Podes facer grandes cousas, pero non

debes esquecer nunca que existe unha debes esquecer nunca que existe unha

Man que guía os teus pasos.Man que guía os teus pasos.

A esa Man chamámola Deus e El A esa Man chamámola Deus e El

debe conducirte sempre na dirección debe conducirte sempre na dirección

da Súa vontade. da Súa vontade.

Page 6: Lapis (fábula)

Segunda calidade:Segunda calidade:

De cando en vez necesito deixar de escribir e usar o afialapis.De cando en vez necesito deixar de escribir e usar o afialapis.Con iso o lapis sofre un pouco, pero o final está máis afiado.Con iso o lapis sofre un pouco, pero o final está máis afiado.

Polo tanto, has de saber soportar algunhas dores, porque che farán ser unha persoa mellor. Polo tanto, has de saber soportar algunhas dores, porque che farán ser unha persoa mellor.

Page 7: Lapis (fábula)

Terceira calidade:Terceira calidade:

O lapis sempre permite que usemos O lapis sempre permite que usemos

unha goma para borrar os erros.unha goma para borrar os erros.

Debes entender que corrixir unha Debes entender que corrixir unha

cousa que fixemos non é cousa que fixemos non é

necesariamente algo malo, senón necesariamente algo malo, senón

algo importante para manternos no algo importante para manternos no

camiño da xustiza. camiño da xustiza.

Page 8: Lapis (fábula)

Cuarta calidade:Cuarta calidade:

O que realmente importa no lapis non é a madeira nin a súa forma exterior,O que realmente importa no lapis non é a madeira nin a súa forma exterior,senon o grafito que leva dentro.senon o grafito que leva dentro.

Polo tanto, coida sempre o que ocorre dentro de ti. Polo tanto, coida sempre o que ocorre dentro de ti.

Page 9: Lapis (fábula)

Por último,Por último,a quinta a quinta calidadecalidadedo lapis:do lapis:

Sempre deixaSempre deixaunha marca.unha marca.

Do mesmo modo, Do mesmo modo, has de saber que has de saber que

todo o que fagas na todo o que fagas na vida deixará vida deixará

pegadas e procura pegadas e procura ser consciente de ser consciente de

todas as túas todas as túas accións. accións.

Page 10: Lapis (fábula)

Paulo Paulo CoelhoCoelhoF i nF i n

Texto de libre circulación en internet en diversos formatosTexto de libre circulación en internet en diversos formatosFotos delibre acceso en internetFotos delibre acceso en internetMontaje original cortesía de Carlos RangelMontaje original cortesía de Carlos RangelSantiago de Querétaro, Mex. Ago.2008Santiago de Querétaro, Mex. [email protected]@hotmail.com