marketing nash

of 26 /26
VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Dieninių studijų skyrius BA02A gr. studentės Jelena PARCHOMENKO Brigida PETROVSKAJA UAB „Duonutė“ Marketingo praktiniai darbai Darbo vadovė dėst. L. Steiblienė Vertinimas

Upload: brigida-zapolska

Post on 31-Oct-2014

117 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Marketing Nash

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Dieninių studijų skyrius

BA02A gr. studentės

Jelena PARCHOMENKO

Brigida PETROVSKAJA

UAB „Duonutė“

Marketingo praktiniai darbai

Darbo vadovė dėst. L. Steiblienė

Vertinimas

Vilnius

2004

Page 2: Marketing Nash

TURINYS

1. Praktinis darbas Nr. 1...............................................................................................................3

2. Praktinis darbas Nr. 2...............................................................................................................4

3. Praktinis darbas Nr. 3...............................................................................................................5

4. Praktinis darbas Nr. 4...............................................................................................................6

5. Praktinis darbas Nr. 5...............................................................................................................11

6. Praktinis darbas Nr. 6...............................................................................................................12

7. Praktinis darbas Nr. 7...............................................................................................................15

8. Praktinis darbas Nr. 8...............................................................................................................16

9. Praktinis darbas Nr. 9...............................................................................................................17

10. Praktinis darbas Nr. 10.............................................................................................................19

Page 3: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR. 1

1. Parašyti marketingo programos elementus ir kokią koncepciją naudoja UAB

„Duonutė“.

2. Parašyti po du pavyzdžius ir paaiškinti kodėl priskyrėte vienokius ar kitokius

produktus tam tikriems marketingo tipams.

1 UŽDUOTIS:

1) Prekė – duonos kepiniai

2) Kaina – prieinama vidutinio ir aukštesnio socialinio sluoksnio žmonėms;

3) Pateikimas – firminės parduotuvės, įrengtos strategiškai patogiose prekybos vietose

su aukšto lygio aptarnavimu; sutartys su stambiausiais supermarketais.

4) Rėmimas – daug lėšų yra skiriama reklamai bei pardavimų skatinimui, nes reikia

formuoti įvaizdį ir populiarumą.

UAB „Duonutė“ naudoja gamybos ir pardavimo koncepcijas. Įmonė naudoja gamybos koncepciją,

kadangi vartotojai yra palankūs prekėms, kurios yra nebrangios bei plačiai paplitusios ir reikia

stengtis tobulinti jų gamybą. Mūsų manymu mūsų įmonė turi deramai rūpintis prekių pardavimu ir

rėmimu- tai yra pardavimo koncepcija.

2 UŽDUOTIS:

1) Konversinis marketingas – Anglijos visčiukai broileriai, nes neseniai buvo paskelbta, kad jie

yra užkrėsti pavojinga liga;

2) Skatinamasis marketingas – jachta, nes mūsų šalis dar nepasiekė tokio lygio, kad visiems ar

bent daugumai jų reikėtų. Šios prekės paklausa yra labai maža.

3) Plėtojantis marketingas – vaistai nuo AIDS ar vėžio. Jų reikėtų daugeliui, bet nieks tokių

dar neišrado.

4) Remarketingas – kelionės į Kiniją, kai šioje šalyje siautėjo tipinė pneumonija. Paklausa

kelionėms labai sumažėjo ir iki šiol nepakilo iki aukštesnio lygio.

5) Sinchromarketingas – vasariniai maudymosi kostiumėliai. Baigiantis sezonui jų paklausa

sparčiai krinta.

6) Palaikantis marketingas – pirmojo būtinumo prekės: duona, pienas, sviestas ir t.t. Šių prekių

reikia beveik visiems.

7) Demarketingas – 70-80 praeito amžiaus metais džinsai. visi jų norėjo, bet labai mažai jų

buvo parduodama.

8) Stabdantis marketingas – pornografinių leidinių (literatūros ir video) viešas platinimas.

Page 4: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR. 2

1. Kokie mikroaplinkos elementai ir kaip įtakoja „Duonutė“?

2. Kokie makroaplinkos elementai įtakoja „Duonutė“?

Mūsų įmonės veiklai labai didelė įtaka turi mikroaplinka.

Tiekėjai:

Miltų tiekėjai yra „Vievio malūnas“;

Kiaušinių tiekėjai „Vievio paukštymas“;

Prieskonių ir saulėgrąžų tiekėjai „Saldva“.

Konkurentai:

UAB „Vilniaus duona“, AB „Mentora“, UAB „Alaista“, UAB „Gudobėlė“ ir UAB „Dorota“.

Vartotojai:

Visi gyventojai gyvenantis mieste ir miesto rajonuose.

Tarpininkai:

AB „Gardėsys“, VP „Market“, „Rimi“, „Maxima“, „Media“, „Saulutė“, „Iki“.

Kaip matome, mikroaplinka daro didelė įtaka mūsų įmonės veiklai, tačiau nemažiau

svarbi yra ir makroaplinka.

Ekonominė aplinka pasižymi šiais ypatumais, ji apibūdina šalies bendrąjį vidaus

produktą, pirkėjų pajamas, kaupimo lygius, prekių kainų lygius, o visa tai smarkiai įtakoja visų

įmonių veiklą, todėl mūsų įmonė nėra išimtinė ir turi atsižvelgti į šiuos rodiklius: ekonomikos

vystymosi dėsningumus, infliacijos mažėjimą ar didėjimą, nedarbo lygį.

Šios aplinkos poveikis įmonei, mūsų nuomone, pasireiškia ryškiausiai. Atskyra įmonė

negali miekaip paveikti bendravalstybinė šalies ekonominę būklę, nes yra tik maža bendrojo

ekonominio proceso dalyvė.

Tinkama marketingo veiksmų strategija, kaip žinia, užtikrina numatytų tikslų

įgyvendinimą.

Socialinė - kultūrinė aplinka, tai marketingo makroaplinkos komponentas, atspindintis

visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimus. Kiekvienas žmogus yra išskirtinė

individualybė, o tai reiškia, kad kiekvienas turi savo požiūrį į jį supančią aplinką, todėl gamindami

savo produkciją mes turime atsižvelgti į poreikius, norus ir reikalavimus ir nepamiršti potencialių

vartotojų skaičiaus, tai leis tiksliau apskaičiuoti reikiamą produkcijos kiekį. Taip pat prieš pradedant

gaminti, turime įvertinti pirkėjų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį.

Politinė-teisinė aplinka. Kadangi mūsų įmonė yra pareiginga ir tvarkinga, tai reiškia,

kad verčiasi legalia veikla, ji vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos įstatymais: įmonių įstatymas;

Page 5: Marketing Nash

kainų įstatymas; konkurencijos įstatymas; pramoninio dizaino įstatymas; prekybos įstatymas ir kt.

mūsų įmonė vadovaujasi visais Lietuvos Respublikos numatytais įstatymais ir kitomis taisyklėmis,

kurios patvirtina įmonės veiklos teisėtumą bei legalumą. Tai leidžia įmonei išvengti įvairiausių

nesusipratimų su teisėsaugos institucijomis.

Mokslinė – technologinė aplinka. Lietuvai beįstojant į Europos Sąjungą daugelis

gamybos sričių turės atsisakyti senesnės gamybos įrangos, senų atsiskaitymų už prekes ir paslaugas

bei sandėliavimo formų ir privalės įdiegti naujas, pažangias bei labiau atitinkančias ES standartus

sistemas. Tai yra pasakytina ir apie mūsų įmonę. Nes mes turime išleisti nemažai lėšų naujos įrangos

pirkimui, kas neleis mums pirmaisiais metais gaminti prekes itin dideliu mastu.

Gamtos aplinka. tai marketingo aplinkos komponentas, apimantis visų gamtinių išteklių

poveikį marketingui. Kalbant apie mūsų įmonę, tai turime pasakyti, kad mūsų veiklai įtakos turi tik

energetika – elektros energijos vartojimas, kuris yra įskaičiuojamas į gaminio savikainą, taip

įtakodamas gaminių kainą. Iš to galima daryti išvadą, kad mes nenusižengiame jokiems Gamtos

Apsaugos Įstatymams ir dėl to galime būti ramūs.

Page 6: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR. 3

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti kokios duonos reikia vartotojui. Labai prašome

atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės išaiškinti produkcijos poreikį

bei pagerinti jos kokybę. Jūsų pasirinktą atsakymą prašome pažymėti kryžiuku. Garantuojame

anonimiškumą.

Iš anksto dėkojame!

1. Jūsų amžius:a) 0-18 m b) 18-25 c) 25 ir daugiau

2. Jūsų lytis:a) Moteris b) Vyras

3. Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį:a) iki 100 Lt c) 400-600 Lt e) 800 ir daugiau b) 200- 400 Lt d) 600-800 Lt

4. Ar visi Jūsų šeimos nariai valgo duona?a) visi b) vaikai nevalgo c)pats (-i) nevalgau

5. Kur Jūs dažniausiai perkate duoną?a) mažose kepyklėlese b) supermarketuosec) turguje

6. Kiek pinigų per savaitę Jūs išleidžiate duonai?a) iki 2,50 Lt b) 2,50 – 4 Lt c) 4 Lt ir daugiau

7. Kokia duonos rūšis Jums labiausiai patinka? a) Palangos b) Bočių c) Vilniaus d)..........................

8. Ar Jūs patenkintas (-a) duonos kokybe ir skoniu?

a) Taip b) Ne c) kartais

9. Ar Jums priimtina Mūsų produkcijos kaina? a)Taip b) Ne

10. Ar Jums kada nors teko nusipirkti nešviežią mūsų UAB produkciją? a)Taip b) Ne

11.Ar Jūs patenkintas (-a) tuo, kad kepyklos yra įrengtos dideliuose parduotuvėse?

Page 7: Marketing Nash

a) Taip b) Ne c) Nežinau

12. Jūsų nuomone, kodėl yra įrengtos kepyklos parduotuvėse?

a) Nes šviežios duonos kvapas pritraukia klientus.

b) Tam, kad klientai galėtų pirkti šviežią duoną.

c) Nežinau.

Page 8: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR. 4

Atlikti rinkos segmentavimą pagal 3 kriterijus ir nurodyti tikslinę rinką.

PREKĖ: “Duonutės” gaminiai (duona, bandelės, riestainiai).

1. Segmentavimas pagal amžių:

Vyrai

Moterys

2. Segmentavimas pagal pajamas:

Iki 400 Lt.

500 – 1000 Lt.

Virš 1000 Lt.

3. Segmentavimas pagal amžių:

14 – 20 m.

20 – 25 m.

Virš 25 m.

Tikslinis rinkos aptarnaujamas segmentas: moterys, kurioms virš 25 metų ir kurių

pajamos nuo 500 iki 1000 Lt.

Page 9: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.5

1. ĮMONIŲ – KONKURENČIŲ PAVADINIMAI, JURIDINIAI STATUSAI, BUVEINIŲ

ADRESAI IR TELEFONŲ NUMERIIAI.

1. Įmonės konkurentės

UAB “Vilniaus Duona”

Kalvarijų g. 51, LT – 2600, Vilnius

Tel. (8~5) 216 46 33, faksas (8~5) 213 78 88

El. paštas: [email protected], El. adresas: www.vilduona.lt

AB “Mentora”

Pušyno g. 19, Karmėlava, Kauno r.

Tel. (8~37) 399 215, 399 216, 8 698 53473, faksas (8~37) 486 222

El. paštas: [email protected] , El. adresas: www.mentora.lt

UAB “Alaista”

Taikos pr. 70, LT – 3001, Kaunas

Tel. (8~37) 451 701, faksas (8~37) 663 789

El. paštas: [email protected]

UAB “Gudobėlė”

Sodų g. 46, LT – 4056, Alytus

Tel. (8~670) 74 264, faksas (8~670) 22 456

El. paštas: [email protected], El. adresas: www.al.duona.lt

UAB ”Dorota”

Eišiskių pl. 45 b, LT – 2008, Vilnius

Tel. (8~5) 216 45 46, faksas (8~5) 215 38 28

El. paštas: [email protected] , El. adresas: www.dorota .kepykla.lt

Page 10: Marketing Nash

2. ĮMONIŲ – KONKURENČIŲ IŠSIDĖSTYMAS GEOGRAFINIU PRINCIPU

UAB „Vilniaus Duona AB „Mentora“ UAB „Alaista“

UAB „Gudobėlė“ AB „Dorota“

2 pav. įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys

4. ĮMONIŲ – KONKURENČIŲ MARKETINGO PROGRAMOS ELEMENTAI

Page 11: Marketing Nash

UAB „Vilniaus duona“

4P: 1P: prekė – duonos gaminiai, restainiai, meduoliai

2P: kaina – neaukšta, visiems prieinama

3P: pateikimas – supermarketai ir didelės prekybos vietos

4P: rėmimas – reklama per TV, pardavimų skatinimas

AB „Mentora“

4P: 1P: prekė – įvairios duonos gaminiai

2P: kaina – neaukštos, prieinamos

3P: pateikimas – firminės parduotuvės, supermarketai

4P: rėmimas – reklama, pardavimų skatinimas

UAB „Alaista“

4P: 1P: prekė – duonos ir pyrago kepiniai

2P: kaina – skirtinga

3P: pateikimas – supermarketai ir įvairios mažos parduotuvės

4P: rėmimas – pardavimų skatinimas, reklama

UAB „Gudobėlė“

4P: 1P: prekė – duonos ir konditerijos gaminiai

2P: kaina – neakštos, visiems prieinamos

3P: pateikimas - firminės parduotuvės, supermarketai

4P: rėmimas - pardavimų skatinimas, reklama

UAB „Dorota“

4P: 1P: prekė - duonos ir pyrago kepiniai, traškučiai, keksai, meduoliai

2P: kaina - neakštos, visiems prieinamos

3P: pateikimas – įvairios mažos parduotuvės, kioskai, supermarketai

4P: rėmimas - pardavimų skatinimas, reklama

Page 12: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.6

Vartotojo faktoriai įtakojantys mūsų prekės perkamumą:

Mūsų prekės perkamumo faktoriai yra išoriniai ir vidiniai.

Išoriniams priklauso: šeima, kultūra, socialinė padėtis ir referentinėas grupės.

Kultūrinės padėties faktorius, mūsų manymu, turi įtakos duonos pirkimui, nes

skirtingose kultūruose pirmenybė suteikiama skirtingoms duonos rūšims.

Šeima – turi įtakos perkamos duonos rūšiai, nes jeigu šeimoje visi mėgsta juoda duona,

tai baltos duonos nepirks. Yra pastebėta, kad šeimos sprendimui priėmimui didžiausia įtaką daro

moterys (nes dažniausiai jos perka produktus), todėl jeigu mūsų reklama įtikins pirkti būtent mūsų

įmonės duoną savo šeimai – tai ir bus vienas iš svarbiausių įtakos pirkėjams faktorių.

Mūsų manymu dar vienas iš svrbesnių vartotojų faktorių yra socialinė padėtis, kadangi

duona yra pagrindinis maistas. Mūsų kepinių kaina yra nedidelė, juos galės pirkti beveik visų

socialinių padėčių gyventojai. Aišku, kad beveik kiekvienoje valstybėje yra skurdžių žmonių,

kuriems įsigyti duonos neleidžia labai sunkios gyvenimo sąlygos. Pvz. Valstybės tarnautojas visada

turės duonos, o vargšas žmogus arba, pensininkas skaičiuos paskutinius pinigus jai įsigyti.

Didelė įtaką daro referentinės grupės. Tie žmonės kurie nevalgo duonos gali turėti

įtakos savo artimiasiems.

Vidiniams faktoriams priskiriama: ekonominė padėtis, amžius, poreikis, suvokimas,

patyrimas ir nuomonė.

Amžius. Kadangi duona valgo beveik visų amžiaus žmonių grupės, tai mes manome,

kad būtent šis faktoris neturės didelės įtakos mūsų prekės pirkimui, neskaitant to, kad vidutinio

amžiaus ir jauni žmonės duonos valgo daugiau, negu senyvi žmonės ir vaikai.

Ekonominė padėtis iš dalies turi įtakos žmogaus perkamajai galiai. Atsižvelgiant į tai,

kokia duona žmogus pirks brangesnę, pigesnę ir pan.

Poreikis – tai svarbiausias motyvas pirkti prekes, tai gali būti alkio poreikis, žmonės

nori numalšinti alkį, todėl atsiranda poreikis pirkti duoną.

Suvokimas – atsiradęs poreikis skatins suvokimą, t.y. vartotojo reakcija į reklamą.

Stengėjimas atrinkti sau geriausią ir tinkamiausią informaciją.

Patyrimas – tai žinios apie tai kur parduodama prekė, kiek kainuoja.

Nuomonė. Kiekvienas žmogus turi skirtinga nuomonė apie duoną, kadangi kiekvienam

patinka skirtinga duonos rūšis.

Page 13: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.7

UAB „Duonutė“ kepa ir parduoda duonos gaminius.

PREKĖS CHARAKTERISTIKA KIEKVIENAME PREKĖS LYGMENYJE

1 lygis:

Prekės nauda: duonos kepiniai puikiai malšina alkį, suteikia jėgų bei sveikatos.

2 lygis

Prekės savybės: juoda ir balta duona, įvairiausių skonių, rūšių, dydžių ir įvairių

įpakavimų.

Kokybė: Prekių gaminimui yra naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos, todėl ir pati

prekė yra aukščiausios kokybės.

Prekės ženklas:

Įpakavimas: Įvairių dydžių permatomi maišeliai.

Dizainas: Gaminame įvairiausių formų ir rūšių duonos gaminius (apvali, pusė, ketvirtis

duonos).

3 lygis

Pristatymas: Pristatymas įmonės tranportu su mumis tarpininkaujančiomis parduotuvėmis.

Garantija: Mūsų įmonė garantuoja produkcijos aukštą kokybę bei šviežumą. Ant

įpakavimo nurodo gaminio galiojimo datą, laikotarpį tinkantį vartojimui.

PREKIŲ KLASIFIKAVIMO GRUPĖ

Pagal naudojimo trukmę : trumpalaikio naudojimo;

Pagal paskirtį : asmeninio naudojimo;

Pagal nuosavybės teisę : privataus naudojimo;

Pagal prekių panašumą : įvairiarūšė (heterogeninė) prekė;

Pagal ryšį su kitomis prekėmis : pakeičiama prekė;

Pagal rinkos prisotinimo prekėmis laipsnį : laisvai parduodamos;

Pagal materialumą : materiali prekė;

Pagal prekybos sandorių formas : reali prekė.

PREKĖS IDENTIFIKAVIMO ELEMENTAI

Page 14: Marketing Nash

Prekės vardas

Prekės sinbolis: Prekės simbolis - perpjautas per pusę linksmas besišypsantis batonas

su melynom akytėm.

Prekės ženklas:

PREKĖS ĮPAKAVIMO ELEMENTAI

Pakavimo medžiaga: Mūsų prekė yra duona ir duonos gaminiai, t.y. juoda ir balta duona,

bandelės ir riestainiai. Riestainiai parduodami sveriami ir iš anksto sufasuoti. Sveriami riestainiai

bus parduodami atsižvelgiant į kiekvieno atskiro pirkėjo pageidavimus firminiuose vienkartiniuose

maišeliuose su atitinkamu mūsų įmonės ženklu. O fasuoti 5 rūšių riestainiai bus parduodami po 150

g., 200 g., 300 g. ir 500 g. svorio vienodos spalvos firminėse polietileninėse permatomuose

pakuotėse, bet su skirtingais rūšį ir skonį nusakančiais užrašais.

Bandelės yra 8 rūšių, jos yra supakuotos į permatomus firminius polietileninius

pakuočius po vieną ar dvi bandeles.

Juoda ir balta duona taip pat yra supakuota į polietileninius maišelius, su įmones prekės

ženklu.

Visų rūšių javinukų pakuotėse bus vienodos etiketės, kuriose bus pateikta trumpa prekės

charakteristika:

pagaminimo data ir galiojimo laikas;

javinukų rūšies pavadinimas;

pakuotės svoris;

įmonės logotipas.

Atvaizduoti prekes įpakavimo elementus

Page 15: Marketing Nash

PREKĖS ASORTIMENTO PARAMETRAI

Juoda duona Balta duona Bandelės Riestainiai

Su ajerais

Su saulėgrąžomis

Su moliūgų

sėklomis

Su džiovintais

vaisiais

Su karotinu

Su kmynais

Su vaisiais

Su agonomis

Su vanile

Su varške

Su razinomis

Su abrikosais

Su džemu

Su bananais

Su obuoliais

Vaniliniai

Saldūs

Pieniniai

Su aguonomis

Su paprika

Asortimento plotis = 4

Asortimento gylis = 8

Asortimento pozicijų skaičius = 20

Page 16: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.8

1. Nurodyti kainos nustatymo tikslą.

Mūsų įmonė nustatydama prekėms kainą siekia padavimo masto didinimo ir pelno

maksimizavimo. Mes įvertinom paklausą, išlaidos ir konkurentų prekių kainas, nusprendėme nustatyti

mūsų produkcijai palyginti neaukštą kainą, kurį leis mums užkariauti didesnę rinkos dalį bei garantuos

maksimalų pelną gaunama iš didesnės apyvartos.

3. Nurodyti veiksnius įtakojančius mūsų kainos nustatymą.

Psichologiniai veiksniai. Vartotojui mažiau dėmesio kreipia į trumpesnį kainos dalį, dėl to kaina

nustatoma 1 centu mažiau už „apvalią sumą“.

Prekių vartotojai. Įmonė nustato kainos svyravimo ribas, nes žino, kad vartotojai jautrūs kainai.

Pateikimo kanalo dalyviai. Tai skatina pirkti daugiau produkcijos ir išlaikyti pastovius klientus.

Konkurentai. UAB „Duonutė“ kainos prieinamos kiekvienam. Mes stengėmės taikyti žemesnės

kainas negu taiko mūsų konkurentai.

4. Nurodyti prekės kainos nustatymo metodą.

Mūsų įmonė nustatydama prekių kainas orientuojasi į konkurentų nustatytas kainas, todėl

mūsų įmonė pasirinktas kainų nustatymo metodas yra einamosios kainos metodas. Padarė marketingo

tyrimą bei įvertinę visas aplinkybes nutarime, jog norint pasiekti aukščiau išvardytų kainos nustatymo

tikslų šis metodas yra optimaliausias.

5. Nurodyti kainos nustatymo strategijas.

Yra naudojama skverbimosi strategija. UAB „Duonutė“ turi daug konkurentų. Žmonės,

perkantys duoną, daugiau dėmėsio kreipia į kainą, nes „Duonutės“ ir konkurentu prekių savybės yra

labai panašios. Dėl to yra naudojama šį strategija.

Page 17: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.9

1. Nubraižyti prekių pateikimo kanalus.

PREKIŲ JUDĖJIMO KANALAI

2. Nurodyti prekės pateikimo strategiją.

UAB „Duonutė“ naudoja intensyvaus paskirstymo strategiją. Tokiu būdu ji siekia savo

prekes pateikti vartotojui per kuo didesnį tarpininkų skaičių.

3. Nurodyti prekės pateikimo metodą.

UAB „Duonutė“ pateikimo metodai yra didmeninė ir mažmeninė prekyba. Didmeninė, nes

įmonė turi nuosavą kepyklą, kuri parduoda savo prekes prekybos tarpininkams, o tik po to prekės

patenką pas galutinį vartotoją jo nekomerciniam naudojimui. Mes planuojame pardavinėti savo

produkciją dideliais kiekiais didmeniniams prekybininkams (supermarketams), nes didmenininkų

veikla efektyvesnė dėl didesnio prekybinių operacijų masto, platesnių kontaktų su mažmenininkais.

Mažmeninė, nes įmonė taip pat turi parduotuvę, kurioje parduoda savo prekes tiesiogiai galuti niam

vartotojui.

GAMINTOJAS

DIDMENININKAS MAŽMENININKAS DIDMENININKAS

M M M M M M

V A R T O T O J A I

Page 18: Marketing Nash

PRAKTINIS DARBAS NR.10

Nustatyti savo prekės rėmimo strategiją:

1. Nustatyti kokia reklamą naudosime (reklamos priemones).

Reklama. Šį elementą naudosime siekdami informuoti klientus apie prekės pasirodymą

rinkoje bei suformuoti pradinę paklausą. Reklama turės papasakoti rinkai apie mūsų prekę

, suformuoti firmos įvaizdį, palyginti mūsų prekę su kitomis prekėmis pabrėžiant jos

kainą, kuri yra palyginti maža bei jos priimtinumą. Mes pateiksime reklamą per televiziją

ir spaudą, vitrinose su prekėmis, reklama išspausdinsime telefonų knygoje.

Reklaminė žinutė:

2. Kokias naudosite pardavimo skatinimo būdus ir priemones?

Pardavimų skatinimas. Jo pagalbą aukojant dalį pelno sieksime daugiau parduoti prekių.

Kainos mažinimas – ant prekės įpakavimo pažymėsime kainos sumažinimo

procentą;

Nemokamas prekės platinimas – nemokami bandelių ar riestainių pavyzdžiai bus

dalijami parodose ar supermarketuose;

Nuolaidos perkant didesnį duonos gaminių kiekį.