program szkolenia kp lok cmas - klub płetwonurkó ?· 2t2 - choroby i urazy nurkowe 2t3 - wpływ...

Download PROGRAM SZKOLENIA KP LOK CMAS - Klub Płetwonurkó ?· 2T2 - Choroby i urazy nurkowe 2T3 - Wpływ azotu…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM SZKOLENIA KP LOK CMAS

Petwonurek Modzieowy Stopie Brzowy LOK/CMAS (PMB)

Petwonurek posiadajcy podstawowe umiejtnoci do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do gbokoci 5m, pod opiek instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

wiek - minimum 8 lat Podstawowa umiejtno pywania Dobry stan zdrowia powiadczony badaniami lekarskimi lub owiadczeniem

uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

I. Kurs odbywa si na pywalni i wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajcia teoretyczne PMBT1 - Spotkanie organizacyjne

PMBT2 - Mj sprzt nurkowy - jak go uywa?

PMBT3 - Odkryj nurkowanie - moje nowe rodowisko: - czy to zwierz czy rolina? - czy to pywa czy nie? - jaka to ryba, rolina? - niebezpieczni mieszkacy

PMBT4 - Porozumiewam si prostymi znakami nurkowymi

cznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego

Zajcia praktyczne PMBP1 - Zajcia powierzchniowe w sprzcie ABC

PMBP2 - Nurkowanie zapoznawcze do gbokoci 2m

PMBP3 - Nurkowania do gbokoci 5 m max 1 na dzie realizujce okrelone cele i zadania

cznie - 2 godziny szkolenia praktycznego

Maksymalna ilo kursantw podczas szkolenia 1 kursant Po pozytywnym zakoczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Petwonurka Modzieowego Stopie Brzowy KP LOK/CMAS (PMB)

Petwonurek Modzieowy Stopie Srebrny LOK/CMAS (PMS)

Petwonurek posiadajcy podstawowe umiejtnoci do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do gbokoci 5m, pod opiek instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

wiek - minimum 10 lat Posiadanie certyfikatu Petwonurka Modzieowego Poziom Brzowy Dobry stan zdrowia powiadczony badaniami lekarskimi lub owiadczeniem

uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

I. Kurs odbywa si na wodach otwartych do 5m

PROGRAM SZKOLENIA

Zajcia teoretyczne PMST1 - Spotkanie organizacyjne

PMST2 - Opisuj moje nurkowanie: - co robiem dobrze a co le - co ciekawego widziaem dzi pod wod

PMST3 - Poznaje coraz lepiej podwodny wiat: - rozpoznaj wicej gatunkw rolin i zwierzt - uywam tabliczek do identyfikacji

PMST4 - Dodatkowe znaki nurkowe - znam je i wiem kiedy uywa.

cznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego

Zajcia praktyczne PMSP1 - Zajcia powierzchniowe w sprzcie ABC

PMSP2 - Nurkowanie zapoznawcze do 3m - wywaenie

PMSP3 - Nurkowania do gbokoci 5 m max 1 na dzie realizujce okrelone cele i zadania

cznie - 2 godziny szkolenia praktycznego

Maksymalna ilo kursantw podczas szkolenia 1 kursant Po pozytywnym zakoczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Petwonurka Modzieowego Stopie Srebrny KP LOK/CMAS (PMS)

Petwonurek Modzieowy Stopie Zoty LOK/CMAS (PMZ)

Petwonurek posiadajcy podstawowe umiejtnoci do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do gbokoci 10m, pod opiek instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

wiek - minimum 12 lat Posiadanie certyfikatu Petwonurka Modzieowego Poziom Srebrny

Dobry stan zdrowia powiadczony badaniami lekarskimi lub owiadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

I. Kurs odbywa si na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajcia teoretyczne PMZT1 - Spotkanie organizacyjne

PMZT2 - Bezpieczestwo nurkowania w grupie- rozumiem i przestrzegam zalece mojego instruktora

PMZT3 - Pywalno - co to jest i jak jej uywam w nurkowaniu?

PMZT4 - Urazy cinieniowe - co to jest i jak im zapobiega? - uraz cinieniowy puc - uraz cinieniowy twarzy -uraz cinieniowy ucha

PMZT5 - Siedliska i kryjwki zwierzt. Ich zachowania w pobliu kryjwek.

cznie - 3 godziny szkolenia teoretycznego

Zajcia praktyczne PMZP1 - Zajcia powierzchniowe w sprzcie ABC

PMZP2 - Nurkowanie zapoznawcze -max 3 m

PMZP3 - Nurkowania do gbokoci 10 m max 1 na dzie realizujce okrelone cele i zadania

cznie - 4 godziny szkolenia praktycznego

Maksymalna ilo kursantw podczas szkolenia 1 kursant Po pozytywnym zakoczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Petwonurka Modzieowego Stopie Zoty KP LOK/CMAS (PMZ)

Petwonurek LOK/CMAS* (P1)

Petwonurek posiadajcy podstawowe umiejtnoci do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do gbokoci 20m, ktry powinien nurkowa w towarzystwie bardziej dowiadczonego petwonurka lub instruktora w celu dalszego doskonalenia umiejtnoci.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Ukoczone 14 lat Podstawowa umiejtno pywania Dobry stan zdrowia powiadczony badaniami lekarskimi lub owiadczeniem

uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

I. Kurs stacjonarny - 5 dni cigego szkolenia na wodach otwartych II. Kurs weekendowy - 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

III. Kurs na pywalni i wodach otwartych - 4 godz. basenowe i 3 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajcia teoretyczne 1T1 - Zajcia organizacyjne

1T2 - Sprzt do nurkowania - podstawowe wiadomoci

1T3 - Podstawy techniki i bezpieczestwa nurkowania

1T4 - Podstawy fizyki nurkowania

1T5 - Sytuacje awaryjne pod wod

1T6 - Podstawy fizjoliogii nurkowania, choroby i urazy nurkowe

1T7 - Zasady bezpiecznego nurkowania

1T8 - Planowanie i bezpieczne wykonanie nurkowania

1T9 - Sprzt powietrzny-zasada dziaania, uytkowanie i konserwacja

1T10 - Ekologia i rodowisko wodne

1T11 - Zajcia podsumowujce

cznie - 12 godzin szkolenia teoretycznego

Zajcia praktyczne 1P1 - Nauka korzystania ze sprztu petwonurkowego-ABC i zestaw powietrzny

1P2 - Nauka zmontowania i dopasowania sprztu petwonurka

1P3 - Nauka samodzielnego wywaenia si; Technika wchodzenia i wychodzenia z wody

1P4 - Symulacja prostych sytuacji awaryjnych

1P5 - Podstawowe umiejtnoci ratownicze. Doskonalenie poznanych umiejtnoci nurkowych

1P6 - Nurkowanie na gboko 10m; Nauka utrzymania na przystanku bezpieczestwa

1P7 - Nurkowanie na gboko do 15m; Nauka korzystania przyrzdw pomiarowych

1P8 - Nurkowanie na gboko do 15m; Nauka awaryjnego wynurzenia z uyciem octopusa partnera

1P9 - Nurkowanie na gboko min. 15 max 20m; Nauka samodzielnej kontroli czasu i gbokoci

1P10 - Zanurzenie i wynurzenie w toni wodnej z pen kontrol tempa zanurzania i wynurzania oraz parametrw nurkowania

cznie - 12 godzin szkolenia praktycznego

Maksymalna ilo kursantw podczas szkolenia 6 osb Po ukoczeniu kursu uczestnik otrzymuje midzynarodowy certyfikat LOK/CMAS* (P1)

Petwonurek LOK/CMAS** (P2)

Uczestnik kursu zdobywa wiedz teoretyczn i umiejtnoci praktyczne umoliwiajce bezpieczne nurkowanie w zakresie rednich gbokoci z petwonurkiem LOK/CMAS**.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Wiek - minimum 15 lat Posiadanie stopnia Petwonurka KP LOK CMAS* (P1) lub rwnorzdnego z innych

organizacji Posiadanie specjalizacji nurkowa nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP

LOK CMAS Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS Dobry stan zdrowia powiadczony badaniami lekarskimi lub owiadczeniem

uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA

I. Kurs stacjonarny - 7 dni cigego szkolenia na wodach otwartych II. Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA

Zajcia teoretyczne 2T1 - Zajcia organizacyjne

2T2 - Choroby i urazy nurkowe

2T3 - Wpyw azotu na organizm nurka narkoza azotowa, procesy saturacji

2T4 - Procedury w sytuacjach awaryjnych, ratownictwo i pierwsza pomoc

2T5 - Planowanie gbokich nurkowao, tabele dekompresyjne

2T6 - Specyfika nurkowania w rnych warunkach rodowiskowych.

2T7 - Egzamin

cznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego

Zajcia praktyczne 2P1 - Ocena umiejtnoci nurkowych nurkowanie z brzegu

2P2 - Doskonalenie pywalnoci , nurkowanie w toni

2P3 - Awaryjne wynurzenie tylko z uyciem petw

2P4 - Doskonalenie nawigacji podwodnej

2P5 - Doskonalenie procedury dzielenia si powietrzem z partnerem

2P6 - wiczenie sytuacji awaryjnych (poruszanie si z zalan mask, utrata 1 petwy)

2P7 - Nauka procedury wydobycia nieprzytomnego petwonurka

2P8 - Symulowana akcja ratunkowa wydobycie, holowanie, 1 pomoc

2P9 - Nauka zaplanowania i przeprowadzenia gbokiego nurkowania

2P10 - Nauka wynurzenia na 1 automacie z dzieleniem si powietrzem z partnerem

2P11 - Nauka uycia boi dekompresyjnej

2P12 - Nurkowanie nocne ocena umiejtnoci samodzielnej organizacji nurkowania

2P13 - Ocena zaplanowania, samodzielnej organizacji i przeprowadzenia gbokiego nurkowania

2P14 - Nauka awaryjnego wynurzenia z 15m do 5m bez uycia automatu

cznie - 6 godzin szkolenia praktycznego

Maksymalna ilo kursantw podczas szkolenia 6 osb

Po ukoczeniu kursu uczestnik otrzymuje midzynarodowy certyfikat LOK/CMAS** (P2) Petwonurek LOK/CMAS** ma prawo nurkowa do gbokoci 30m

Petwonurek LOK/CMAS*** (P3)

Uczestnik kursu zdobywa wiedz teoretyczn i umiejtnoci praktyczne umoliwiajce bezpieczne prowadzenie grupy nurkw do gbokoci wynikajcej z ich uprawnie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Wiek - minimum 18 lat Posiadanie stopnia Petwonurka LOK/CMAS** (P2) lub rwnorzdnego z innych

organizacji Posiadanie wanych uprawnie Ratownika Tlenowego OFA DAN