Šolski center ptuj

36
ŠOLSKI CENTER PTUJ Poklicna in tehniška elektro šola

Upload: matsu

Post on 07-Jan-2016

110 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

ŠOLSKI CENTER PTUJ. Poklicna in tehniška elektro šola. ŠOLSKI CENTER PTUJ. Ekonomska šola Poklicna in tehniška strojna šola Poklicna in tehniška kmetijska šola Poklicna in tehniška elektro šola. Poklicna in tehniška elektro šola. Program: ELEKTROTEHNIK - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ŠOLSKI CENTER PTUJ

ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklicna in tehniška elektro šola

Page 2: ŠOLSKI CENTER PTUJ

ŠOLSKI CENTER PTUJ

Ekonomska šola

Poklicna in tehniška strojna šola

Poklicna in tehniška kmetijska šola

Poklicna in tehniška elektro šola

Page 3: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklicna in tehniška elektro šola

Program: ELEKTROTEHNIK

– Poklic: ELEKTROTEHNIK elektronik (4 leta)

– Poklic: RAČUNALNIŠKI TEHNIK (4 leta)

– Poklic: ELEKTROTEHNIK elektronik (PTI)

Program: ELEKTRIKAR – Poklic: ELEKTRIKAR elektronik (3 leta)

Page 4: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Elektrikar elektronikPREDMETI KRA 1. 2. 3. SKUPAJ

A - Splošno-izobraževalni predmeti

01 Slovenščina SLO 3 3 3 312

02 Tuji jezik TUJ 2 2 2 208

03 Matematika MAT 3 2 2 243

04 Umetnost UME 1 35

05 Naravoslovje NAR 1 35

06 Družboslovje DRU 2 2 2 208

07 Športna vzgoja ŠVZ 3 3 3 312

08 D - Interesne dejavnosti OIV 96 96 64 256

SKUPAJ - A 15 12 12 1353

Page 5: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Elektrikar elektronikPREDMETI KRA 1. 2. 3. SKUPAJ

B - Strokovno-teoretični predmeti

08 Računalništvo in dokumentiranje RAČ 3 105

09 Tehnologija TEH 4 140

10 Elektrotehnika ELE 4 3 245

11 Elektronska vezja in naprave EVN 3 4 241

12 Digitalni sistemi in krmilja DSK 4 4 276

SKUPAJ - B 11 10 8 1007

C - Praktično usposabljanje

13 Praktični pouk PRA 6 10 12 968

SKUPAJ STROKOVNI DEL 17 20 20 1975

SKUPAJ UR TEDENSKOLETNO (brez OIV)

321120

321120

321088 3328

SKUPAJ LETNO UR ZOSTALIMI DEJAVNOSTMI 1216 1216 1152 3514

Page 6: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Zakaj elektrikar elektronik? Praktična znanja;

izdeluje, servisira, vzdržuje;

izobraževanje lahko nadaljuješ;

samozaposlitev, zaposlitev v obrti ali industriji.

Page 7: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Elektrotehnik elektronik PREDMETI KRA 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

I. SPLOŠNI DELObvezni predmeti

01 Slov. jezik in književnost SJK 4 4 3 3 490

02 Umetnost UME 2 70

03 Tuji jezik I TUJ 3 3 3 3 420

04 Matematika MAT 4 4 3 3 490

05 Rač. in informatika RAI 2 70

06 Športna vzgoja ŠVZ 2 2 2 2 280

07 Fizika FIZ 2 2 2 2 280

08 Kemija z materiali KMA 2 2 140

09 Ekonomija ali psihologija alisociologija

EKN 2 70

10 Zgodovina ZGO 2 2 140

11 Geografija GEO 2 70

b) Obvezne izbirne vsebine OIV 96 96 96 32 320

SKUPAJ SPLOŠNI DEL 25 19 15 13 2840

Page 8: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Elektrotehnik elektronik PREDMETI KRA 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

II. STROKOVNI DELStrokovno teoretični predmeti

12 Tehnično risanje TRI 2 70

13 Osnove elektrotehnike OET 5 3 280

14 Merjenje in regulacije MRG 3 3 2 280

15 Elektronska vezja EVE 4 3 245

16 Digitalni sistemi in krmilja DSK 3 4 245

17 Elektroenergetika EEN 2 70

b) Izbirni predmeti ( Industrijska elektronika )

INE 3 105

SKUPAJ STROKOVNOTEORETIČNI PREDMETI

7 10 9 11 1295

Page 9: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Elektrotehnik elektronik PREDMETI KRA 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

c) Praktično usposabljanje

18 Praktični pouk PRA 3 5 5 455

19 Laboratorijske vaje LAV 3 3 210

SKUPAJ STROKOVNI DEL 7 13 17 19 1960

SKUPAJ UR TEDENSKO LETNO(brez OIV)

321120

321120

321120

321120

4480

SKUPAJ LETNO UR Z OSTALIMIDEJAVNOSTMI

1216 1216 1216 1152 4800

Page 10: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Zakaj elektrotehnik elektronik ? Usmerjenost v prihodnost;

povezava z drugimi tehnologijami;

veliko znanja in možnosti zaposlovanja.

Page 11: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: Računalniški tehnik PREDMETI KRA 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

I. SPLOŠNI DELObvezni predmeti

01 Slov. jezik in knjiž evnost SJK 4 4 3 3 490

02 Umetnost UME 2 70

03 Tuji jezik I TUJ 3 3 3 3 420

04 Matematika MAT 4 4 3 3 490

05 Športna vzgoja ŠVZ 2 2 2 2 280

06 Fizika FIZ 2 2 2 2 280

07 Kemija z materiali KMA 2 2 140

08 Ekonomija ali psihologija ali sociologija EKN 2 70

09 Zgodovina ZGO 2 2 140

10 Geografija GEO 2 70

11 Tuji jezik II TUJ 3 3 3 3 420

b) Obvezne izbirne vsebine OIV 96 96 96 32 320

SKUPAJ SPLOŠNI DEL 25 19 15 13 3260

Page 12: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklic: računalniški tehnikPREDMETI KRA 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

II. STROKOVNI DELStrokovno teoretični predmeti

12 Algoritmi in programski jeziki APJ 2 3 4 3 420

13 Računalniški sistemi in mreže RSM 2 3 4 3 420

14 Aparaturna oprema APO 4 3 245

b) Izbirni predmeti Programska orodja in sistemi POS

3 105

Računalniško vodeni procesi RVP 5 175

Telekomunikacijski sistemi in naprave

TSN

SKUPAJ STROKOVNO TEORETIČNIPREDMETI

4 6 12 14 1260

SKUPAJ UR TEDENSKO 30 30 30 30 4200

SKUPAJ LETNO UR Z IND 1146 1146 1146 1082 4520

Page 13: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Zakaj računalniški tehnik? Danes ni več področja

brez informacijske tehnologije;

hiter razvoj stroke, ki ponuja nove možnosti in nove izzive;

izobraževanje lahko nadaljuješ;

ponuja možnosti samozaposlitve.

Page 14: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Kam dalje?

KONČAN 4. LETNIKS

POKLICNO MATURO

VIŠJASTROKOVNA

ŠOLA

VISOKASTROKOVNA

ŠOLA

MATURITETNI TEČAJ IN MATURA

ali

Poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta

UNIVERZA

Page 15: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v višje strokovne šole

Elektronika Rudarstvo in geotehnologija

– ŠC Velenje Telekomunikacije

– ŠC PET Ljubljana Poslovni sekretar

– Doba MB– Novo mesto– Slovenj Gradec

Komercialist– Celje– Brežice– Murska sobota

Komunala– ŠC Novo mesto

Promet– Prometna šola MB

Page 16: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v visokošolske strokovne programe

V MARIBORU :

– poslovna ekonomija,

– elektrotehnika, računalništvo in informatika,

– agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika

– kemijska tehnologija,

– organizacija in management (KRANJ),

– strojništvo, tekstilstvo,

– zdravstvena nega,

– gradbeništvo, promet.

Page 17: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v visokošolske strokovne programe

V LJUBLJANI :

– javna uprava,– zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija,

radiologija, sanitarno inženirstvo, ...– socialno delo,– tekstilna tehnika, konfekcijska tehnika, grafična

tehnika,– metalurška tehnologija, rudarstvo in

geotehnologija.

Page 18: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v visokošolske strokovne programe

V LJUBLJANI :

– strojništvo,– računalništvo in informatika,– pomorstvo, prometno energetska tehnika,

tehnologija prometa,– fizikalna merilna tehnika, praktična matematika,– varstvo pri delu in požarno varstvo, kemijska

tehnologija.

Page 19: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v visokošolske strokovne programe

V LJUBLJANI :

– gradbeništvo, geodezija,

– laboratorijska biomedicina,

– elektrotehnika,

– visoka poslovna šola,

– agronomija, zootehnika, lesarstvo, gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri,

– varnost in notranje zadeve.

Page 20: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo se lahko vpišem v visokošolske strokovne programe

Samostojni visokošolski zavodi

– management (Koper),

– podjetništvo, hotelirstvo in turizem (Portorož),

– upravljanje in poslovanje (Novo mesto),

– ekonomika in vodenje proizvodnih in

tehnoloških sistemov (Nova gorica).

Page 21: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta se lahko vpišem v univerzitetne

programe V LJUBLJANI:

– dramska igra in umetniška beseda,

– slikarstvo, kiparstvo, restavratorstvo, oblikovanje,

– arhitektura,

– gozdarstvo, agronomija, zootehnika, lesarstvo,

živilska tehnologija,

– elektrotehnika, računalništvo in informatika.

Page 22: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta se lahko vpišem v univerzitetne

programe V LJUBLJANI:

– gradbeništvo, geodezija, vodarstvo in komunalno

inženirstvo,

– kemija, kemijsko inženirstvo, biokemija,

– matematika, fizika, tehnologija prometa,

– strojništvo, tekstilstvo in grafična tehnologija,

– geologija, metalurgija in materiali.

Page 23: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta se lahko vpišem v univerzitetne

programe V LJUBLJANI:

– rudarstvo in geotehnologija, oblikovanje tekstilij

in oblačil,

– matematika in tehnika, matematika in fizika,

matematika in računalništvo, fizika in tehnika,

kemija in fizika.

Page 24: ŠOLSKI CENTER PTUJ

S poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta se lahko vpišem v univerzitetne

programe V MARIBORU:

– elektrotehnika, računalništvo in informatika,

telekomunikacije, medijske komunikacije,

– gradbeništvo, promet, gospodarsko inženirstvo,

– kmetijstvo, kemijska tehnologija,

– organizacija in management sistemov (Kranj),

– strojništvo, tekstilstvo.

Page 25: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklicna in tehniška elektro šola PTUJ

Elektrikar elektronik

(3 leta)

Elektrotehnik

elektronik (4 leta)

Računalniški tehnik Računalniški tehnik

(4 leta)(4 leta)

Elektrotehnik

elektronik - poklicno

tehniško izobraževanje

(2 leti)

Page 26: ŠOLSKI CENTER PTUJ

VPIS

Eno prijavo za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja

obrazec DZS 1,20 oddate na OŠ z zdravniškim potrdilom

(elektrikar, elektrotehnik)

v marcu

Page 27: ŠOLSKI CENTER PTUJ

VPIS

MŠZŠ do sredine marca v brošuri objavi število prijavljenih

od konca marca do junija prijave mirujejo

do konca marca lahko prijave prenašate

Page 28: ŠOLSKI CENTER PTUJ

v juniju

(ko dobite spričevalo na OŠ)

• zdravniško spričevalo (barve),

• spričevalo 8. razreda.

VPIS

Na svidenje jeseni!Na svidenje jeseni!

Page 29: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnostiInteresne dejavnosti

Page 30: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnosti

OBSEG:

– 1. letnik - 96 UR

– 2. letnik - 96 UR

– 3. letnik

tehniška - 96 UR

poklicna - 32 UR

– 4. letnik - 32 UR

Page 31: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnosti

športni dnevi - 2 v šol. letu

kulturne dejavnosti :

– film, gledališče in muzeji;

strokovne ekskurzije

sejemske prireditve

sofinanciranje

Page 32: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnostiprvi letnikprvi letnik

ELEKTRIKAR:

– BIE (35 ur v urniku)

– ekskurzija

jama Pekel

ELEKTROTEHNIK:

– BIE (64 ur v urniku)

– ekskurzija-Bistra,

Postojna, Rakov Škocjan.

PROSTI DNEVIPROSTI DNEVI

Page 33: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnosti drugi letnikdrugi letnik

ZTP ( 35 ur v urniku )ZTP ( 35 ur v urniku )

ogledi podjetij ogledi podjetij

ogledi sejmovogledi sejmov

socialne igresocialne igre

Page 34: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnosti tretji letniktretji letnik

elektrikar:

– Elektronika Velenje

– Elrad

elektrotehnik:

– Jožef Stefan

– sejem elektronike

– prosta izbira

– zaključna ekskurzija

Page 35: ŠOLSKI CENTER PTUJ

Interesne dejavnosti četrti letnikčetrti letnik

Sejem elektronike Muenchen

Page 36: ŠOLSKI CENTER PTUJ

ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklicna in tehniška elektro šolaPoklicna in tehniška elektro šola Volkmerjeva 19, 2250 PTUJ

(02) 772 - 44-11, faks: (02) 776 - 20-21