a tÉrsÉgi integrÁlt szakkÉpzŐ kÖzpontok jogi És szakmai kÖrnyezete, aktualitÁsok

of 38 /38
A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Budapest, 2006. március 20. Szalayné Kovács Eszter Szakképzés-fejlesztési főosztály

Upload: benedict-cooke

Post on 02-Jan-2016

22 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK. Szalayné Kovács Eszter Szakképzés-fejlesztési főosztály. Budapest, 2006. március 20. Célkitűzések. meg kell szüntetni a szakképzési rendszer elaprózottságát, fokozni az intézmények integrációját, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI

ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

Budapest, 2006. március 20.

Szalayné Kovács EszterSzakképzés-fejlesztési főosztály

Page 2: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

2

Célkitűzések meg kell szüntetni a szakképzési rendszer elaprózottságát,

fokozni az intézmények integrációját, a képzések tartalmát a gazdaság igényeihez kell igazítani, az

iskolarendszerből képzettség nélkül kilépők és lemorzsolódók arányát csökkenteni, a gyakorlat arányát növelni, az egész életen át tartó tanulásba való beilleszkedést támogatni

az új tanulási környezet megteremtéséhez, a korszerű tananyagokhoz és pedagógiai módszerek való hozzáférés biztosítása,

a szakképzés területén az ágazatközi együttműködés fejlesztése

az oktatás, képzés minőségének javítása elő kell segíteni a szakképzettséggel nem rendelkező,

munkanélküli fiatalok bevonását az iskolarendszeren kívüli képzésbe, biztosítani kell a rész-szakképesítések megszerzésének lehetőségét, meg kell oldani a fogyatékkal élőknek a szakképzés helyszínére történő utaztatását.

Page 3: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

3

Miskolc

Debrecen

NyíregyházaEger

Békéscsaba

Cegléd

Kecskemét

Tatabánya

Vác

SzékesfehérvárSzombathely

Zalaegerszeg

Kaposvár

Pécs

Bp. Észak-Pest

Bp. Belváros

Térségi Integrált Szakképző Központok

HEFOP 3.2.2 és 4.1.1

Page 4: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

4

TISZK TANÁCSADÓ TESTÜLETa TISZK-et létrehozó szakképző iskolák fenntartói, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények,az érdekelt regionális fejlesztési és képzési bizottságok által delegált szociális partnerek (munkaadók, munkavállalók)és kamarai képviselők, munkaügyi központa TISZK-ben lévő szakképző iskolák igazgatói, az irányító szervezet (ügyvezető, igazgató) vezetője, központi képzőhely vezetője

TISZK-ET LÉTREHOZÓ KONZORCIUM

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

TANÁCSADÓ TESTÜLET TITKÁRSÁGA

PROJEKTMENEDZSMENT•projektvezető•szakmai vezető•műszaki szakértő•pénzügyi vezető •informatikus•a koordináció és/vagy adminisztráció

KÖZPONTI KÉPZŐHELY•újonnan kialakított és működtetett tanműhely(ek), •elméleti képzést szolgáló termek és közösségi terek

Szakképző iskola 1.

Szakképző iskola 2.

Szakképző iskola ...

Szakképző iskola 7.

Felsőoktatási intézmény (FSZ-el) 8.

KHT: a pályázat megvalósítására létrejött irányító szervezet

Felügyelő bizottság

TISZK

Konzorciumi partner Fenntartó 1.

Konzorciumi partner Fenntartó 2.

KONZORCIUMVEZETŐ FENNTARTÓ

Konzorciumi partner Felsőoktatási intézmény (FSZ-el)

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETE ÉS KAPCSOLATRENDSZERE

Page 5: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

5

TISZK TANÁCSADÓ TESTÜLETa TISZK-et létrehozó szakképző iskolák fenntartói, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények,az érdekelt regionális fejlesztési és képzési bizottságok által delegált szociális partnerek (munkaadók, munkavállalók)és kamarai képviselők, munkaügyi központa TISZK-ben lévő szakképző iskolák igazgatói, az irányító szervezet (ügyvezető, igazgató) vezetője, központi képzőhely vezetője

TISZK-ET LÉTREHOZÓ KONZORCIUM

IGAZGATÓ

TANÁCSADÓ TESTÜLET TITKÁRSÁGA

PROJEKTMENEDZSMENT•projektvezető•szakmai vezető•műszaki szakértő•pénzügyi vezető •informatikus•a koordináció és/vagy adminisztráció

KÖZPONTI KÉPZŐHELY•újonnan kialakított és működtetett tanműhely(ek), •elméleti képzést szolgáló termek és közösségi terek

Szakképző iskola 1.

Szakképző iskola 2.

Szakképző iskola ...

Szakképző iskola 7.

Felsőoktatási intézmény (FSZ-el) 8.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: a pályázat megvalósítására létrejött

irányító szervezet

TISZK

Konzorciumi partner Fenntartó 1.

Konzorciumi partner Fenntartó 2.

KONZORCIUMVEZETŐ FENNTARTÓ

Konzorciumi partner Felsőoktatási intézmény (FSZ-el)

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETE ÉS KAPCSOLATRENDSZERE

Page 6: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

6

TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket

rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása a szakképzést folytató intézmények szoros együttműködése és célszerű feladatmegosztása

térség szakképzési kínálatának összehangolása és bővítése

a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása

csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a moduláris és gyakorlatorientált szakképzés

bázisaként működni közösségi funkciók ellátásaNem lesz közoktatási intézmény a TISZK

Page 7: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

7

A nyertes intézmény fenntartó önkormányzat feladata

a TISZK irányítására egy irányító szervezet létrehozása a létrehozott irányító szervezetek formája

14 közhasznú társaság 2 átalakított intézmény

jogerős építési engedély beszerzése

Page 8: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

8

Az irányító szervezet feladata biztosítja majd a TISZK pályázati célnak megfelelő

működtetését működteti a központi képzőhelyet biztosítja a tanácsadó testület titkársági feladatainak

ellátását vezetője képviseli a térségi integrált szakképző

központot, e jogkörében eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, más személy vagy testület hatáskörébe utal

a tanácsadó testület javaslatait, véleményeit - melyek a TISZK működését hivatottak jobbítani, előrevinni - az irányító szervezet közvetíti az iskolák és a központi képzőhely felé

Page 9: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

9

A projektmenedzsment feladata

a projektmenedzsment - projektvezető, szakmai vezető, műszaki szakértő, pénzügyi vezető, informatikusai és a koordinációt és/vagy adminisztrációt végző munkatársak - a TISZK-et a pályázati célnak megfelelően, a program megvalósítását célzóan működteti

a vezetői döntéseket végrehajtja

Page 10: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

10

Az iskolák feladata

A TISZK-ben résztvevő szakképzést folytató intézmények felkészülése az új rendszer bevezetésére

2006. szeptember 1. bevezetni az 5. és 17. szakmacsoportban az NSZI központi programjának keretében kifejlesztett modularizált dokumentumrendszert

pedagógiai program alapján folytatni a nevelő-oktató munkát

együttműködni az irányító szervezettel, a központi képzőhellyel, a TISZK többi iskolájával

együttműködni a tanulószerződésben érintett gazdasági szervezetekkel

Page 11: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

11

A központi képzőhely feladata

az iskolák tanulóinak biztosítani a korszerű csúcstechnológiával felszerelt gyakorlati képzőhelyet,

részt vehet az iskolarendszeren kívüli képzés megszervezésében

közreműködhet a pályaválasztási tanácsadás, a pályakövetés feladatainak végrehajtásában

Page 12: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

12

A konzultatív testület feladata

a TISZK működése során vagy a pályázati célok megvalósítása közben felmerülő problémák tisztázása

megoldások elősegítése jó tapasztalatok kicserélése az intézményes kapcsolattartás

megteremtése

Page 13: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

13

A tanácsadó testület a döntésekkel, javaslatokkal, véleményekkel a

TISZK feladatainak végrehajtását segíti legfőbb feladata a munkaerő-piaci igények

közvetítése az irányító szervezet felé a tanácsadó testület döntéseit, javaslatait az

irányító szervezet felé közvetítik, és a irányító szervezet a pályázati célt figyelembe véve az iskolák felé továbbítja azt. Az iskolák ezek alapján kidolgozzák az új feladatokat, koncepciókat, melyeket a fenntartó felé továbbítanak jóváhagyás céljából. A fenntartó jóváhagyása után az iskolák végrehajthatják az új feladatot.

Page 14: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

14

A tanácsadó testület dönt

saját ügyrendjéről, működésének rendjéről és éves munkatervéről,

Page 15: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

15

A tanácsadó testület véleményezi a) az irányító szervezet működésének szabályait tartalmazó

dokumentumot(okat), b) a költségvetési szervként működő központi képzőhely szervezeti

és működési szabályzatát, költségvetési tervezetét c) a nonprofit szervezet üzleti tervét d) a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák szakmai programját,

felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény szakképzési programját, valamint a TISZK keretében működő központi képzőhely képzési tervét,

e) TISZK-et létrehozó fenntartó, több fenntartó együttműködése esetén a koordinációs szerepet betöltő fenntartó által legalább 3 évente készítendő stratégiai, fejlesztési tervet (melyet évente felül kell vizsgálni),

f) a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák által készített szakképzéssel összefüggő pályázatokat,

Page 16: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

16

A tanácsadó testület javaslatot tesz

a) a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolákban az iskolai rendszerű szakképzés szerkezetének módosítására,

b) a TISZK-ben résztvevő szakképző iskoláknak, központi képzőhelynek, továbbá a felsőoktatási intézményeknek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján nyújtott fejlesztési támogatás felhasználására,

c) a regionális szintű munkaerő-piaci igények alapján a központi képzőhely képzési kínálatra (az OKJ-ben szereplő szakképesítések kivételével), az azokban való részvétel feltételeire,

d) a TISZK-ben résztvevő szakképző iskolák, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény képzési kínálatának bemutatására, népszerűsítésére,

Page 17: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

17

A tanácsadó testület beszámoltatja

évente egyszer a központi képzőhely vezetőjét a képzési és a fejlesztési feladatok

végrehajtásáról A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből

nyilvános pályázat alapján kapott pénzeszközök felhasználásáról,

a központi képzőhely munkaprogramjának megvalósulásáról

Page 18: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

18

A TISZK létrehozásának jogi háttere

a Felsőoktatásról szóló törvény 167. §-a, módosítja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-át:

(5) „Szakképző iskolák fenntartói, valamint felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények megállapodása alapján térségi integrált szakképző központ hozható létre”

Page 19: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

19

Tanácsadó testület jogi háttere

a Felsőoktatásról szóló törvény 167. §-a, módosítja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-át :

(5) „A térségi integrált szakképző központ tanácsadó testülete a szakképzésben érdekeltek jogszabályban meghatározott képviselőiből áll. A tanácsadó testület jogszabályban meghatározottak szerint döntéseket hozhat, ellenőrizheti azok végrehajtását.”

Page 20: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

20

Központi képzőhely működésének jogi háttere

a Felsőoktatásról szóló törvény 167. §-a, módosítja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-át :

(1) A szakképzés intézményei:a) a szakközépiskolab) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a

készségfejlesztő speciális szakiskolát is (a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola)

c) a felsőoktatási intézményekd) a regionális képző központ (a továbbiakban: képző

központ)e) a felnőttképzési törvényben meghatározott,

iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény

f) a központi képzőhely

Page 21: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

21

Központi képzőhely működésének jogi háttere

1993. évi LXXVI. törvény 2. § (4)„Központi képzőhely részt vesz az iskolai rendszerű gyakorlati képzés, és részt vehet az iskolarendszeren kívüli képzés megszervezésében, közreműködhet a pályaválasztási tanácsadás, a pályakövetés feladatainak végrehajtásában. A központi képzőhely költségvetési szervként vagy olyan jogi személy részeként jön létre, amelyik gazdasági tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében folytatja. A központi képzőhely a térségi integrált szakképző központ keretei között működik.”

Page 22: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

22

Központi képzőhely - fejlesztési támogatás fogadásának jogi háttere

a Felsőoktatásról szóló törvény 166. §-a módosítja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. §-át(5) „Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének a (2)-(4) bekezdések alapján nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó kötelezettségét - fejlesztési megállapodás alapján – szakképző iskola számára a szakmai alapképzés, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a továbbiakban: központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti.”

Page 23: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

23

Központi képzőhely - fejlesztési támogatás

4. § (6) bekezdése

„Az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett szakmai alapképzést, a központi képzőhelyen a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százaléka használható fel.”

Page 24: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

24

További támogatások

14. § „(1) Az alaprész pénzeszközeiből támogatható a hozzájárulásra kötelezettnél, a szakképző iskolában, és a központi képzőhelyen, az Szt. 53. §-ának (1) bekezdés e) pontja alapján a munkaerő-fejlesztő és -képző központban, illetve a felsőoktatási intézményben - szakképesítést nyújtó képzés, valamint a szakképzési tanulmányokba az Szt. 11. §-a alapján beszámítható szakmai alapozás keretében - folytatott gyakorlati képzés, továbbá a gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai oktatás korszerű ellátásához szükséges tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: beruházási célú támogatás). Az alaprész pénzeszközeiből nyilvános pályázat alapján beruházási célú támogatás nyújtható a szakképző iskola fenntartójának - költségvetési éven átnyúló finanszírozású - térségi integrált szakképző központ létrehozására.”

Page 25: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

25

Fejlesztési támogatás fogadása felhasználása

e) 28. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Az oktatási miniszter felhatalmazást kap arra, hogy – a szakképesítésért felelős miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá a pénzügyminiszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg:]

„a) a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának, a fejlesztési támogatás nyújtásának, fogadásának és felhasználásának, a visszatérítés igénylésének feltételeit, mértékét és eljárási szabályait, valamint az ellenőrzés rendszerét,”.

Page 26: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

26

Fejlesztési támogatás mértéke az Szht. 7.§-át a következő új (4) bekezdéssel

egészült ki: „(4) § (5) bekezdésében, valamint az 5. § (2)

bekezdésének a) pontjában meghatározott célra a szakképző iskola szakképző iskolai tanulónként, illetve a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben részt vevő hallgatónként – a (3) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege háromszorosával azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult.”

Page 27: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

27

Fejlesztési támogatás mértéke központi képzőhelynél

a fejlesztési támogatás fogadásának korlátozása a központi képzőhelyre nem vonatkozik

a központi képzőhely esetében nincs korlátozva, hogy mennyi fejlesztési támogatást fogadhat

a fejlesztési támogatás fogadásának törvényi feltétele, hogy a fejlesztési támogatás a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgálja

Page 28: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

28

Végrehajtás szabályozása

45/1999. (XII. 13.) a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló rendelet módosítása:

a központi képzőhely gyakorlati képzésben való részvételét, a TISZK tanácsadó testülete működését szabályozza

Page 29: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

29

Végrehajtás szabályozása

13/2004. (IV. 27.) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása

a fejlesztési támogatásban részesítettek közé bekerült a központi képzőhely

Page 30: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

30

Finanszírozás

a program befejezése után már nem kapnak külön anyagi támogatást a központok Addigra meg kell teremteniük azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a térségi integrált szakképző központ további hatékony működését

pályázatba le kellett írni jogszabályi háttér megteremtette a fejlesztési

támogatás fogadását

Page 31: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

31

4.1.1 esetében az önkormányzati saját forrás kiegészítésének jogi háttere

A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2006. évi támogatásainak rendjéről szóló 15/2006. (III. 14.) BM rendelet

Page 32: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

32

4.1.1 esetében az önkormányzati saját forrás kiegészítésének jogi háttere

5. § (4) bekezdése „EU önerő támogatására igényt nyújthat be továbbá a HEFOP (4.1.1-P.) TISZK infrastrukturális feltételeinek javítása uniós pályázatot 2006. évet megelőzően benyújtott helyi önkormányzat, amennyiben az uniós támogatás főkedvezményezettje a pályázat megvalósításában résztvevő önkormányzatok által létrehozott 100%-os önkormányzati tulajdonú közhasznú társaság (a továbbiakban kht.)”

Page 33: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

33

4.1.1 esetében az önkormányzati saját forrás kiegészítésének jogi háttere

6. § (1) bekezdésAz EU Önerő Alap iránti igényeket a Pályázók folyamatosan, de legkésőbb 2006. október 31-éig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához(2) bekezdés d) pontAz 5. § (4) bekezdése szerint igény esetében a 100%-os önkormányzati tulajdonú kht. létesítő okiratának és a társasági szerződésnek hitelesített másolatát csatolni kell

Page 34: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

34

4.1.1 esetében az önkormányzati saját forrás kiegészítését kérték

Debrecen Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Miskolc Tatabánya Székesfehérvár Zalaegerszeg Békéscsaba

Page 35: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

35

Pályázati elvárás

a TISZK intézményei a Gépészet és/vagy a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport valamelyik szakképesítését oktatják és 2006. szeptember 1.-jétől bevezetik a 3.2.1 Új szakképzési szerkezetben kifejlesztett modularizált dokumentumrendszert

Page 36: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

36

Pályázati elvárás

2006. szeptember 1-én 11. illetve 13. szakképző évfolyamon kell elkezdeni a modularizált dokumentumrendszer alapján a képzést (új OKJ)Szakmai alapképzés az iskolai tanműhelyben történikSpeciális gyakorlati képzés központi képzőhelyen

Page 37: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

37

A projekt jelenlegi előrehaladásaElőkészítő szakasz projektmenedzsment szervezet létrehozása, az együttműködés elindulása csapatépítő tréning a projektmenedzsment és a tanácsadó testület részére TISZK minőségbiztosítás rendszerének kidolgozása TISZK menedzsment informatikai rendszer alapműködése. tanulás módszertani képzések adaptálása életvezetési tanácsadás elindítása önismereti tréning kidolgozása, elindítása oktatásszervezési, irányítási, tanuló-nyilvántartási szoftver fejlesztése működést szabályozó dokumentumok elkészítése ügyviteli és tanuló-nyilvántartó informatikai háttér kiépítése szakoktatási tanács létrehozása beszerzések, tenderek meghirdetése projektirányítási kézikönyv (PIK) elkészül szervezet kialakítása, működési rendje, HR feladatok menedzsment továbbképzési anyagok előkészítése, továbbképzések szakmai képzés, közösségi funkciók ellátásával kapcsolatos tematikák

előkészítés adminisztrációs rendszer részbeni működtetése

Page 38: A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK

38

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜ[email protected]