betonarme-i(7) - mmf2.ogu.edu. İŞ eh İr osmangaz İ n İvers İtes İ mhend İsl İk m İmarlik...

Download Betonarme-I(7) - mmf2.ogu.edu. İŞ EH İR OSMANGAZ İ N İVERS İTES İ MHEND İSL İK M İMARLIK FAKLTES İ İnşaat Mhendisli ği Blm Ahmet TOPU, Betonarme I, Eski

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ESKEHR OSMANGAZ NVERSTESMHENDSLK MMARLIK FAKLTES

  naat Mhendislii Blm

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu195

  KOLONLARDavran

  Snr deerlerBoyutlandrma

 • Kolon tipleri:EtriyeliFretli

  Kolon kesit tipleri:DikdrtgenDairesel, sekizgen, halkaokgen (L, I, T,C, kutu, kesitli)

  Uygulamada en ok karlalan kesit tipi dikdrtgendir.Dierleri nadiren kullanlr.

  Etkiyen kuvvetler:Normal kuvvet (kolon ekseni ynnde, genelde basn)Eilme momenti (x ekseni etrafnda)Eilme momenti (y ekseni etrafnda)Kesme kuvveti (x ynnde)Kesme kuvveti (y ynnde)

  Kolon kesiti rnekleri

  Nd

  x

  yz

  MydMzd Vyd

  x

  yz

  Etriyeli kolon Fretli kolon

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu196

  Kesme kuvveti (y ynnde)Burulma momenti (kolon ekseni etrafnda)

  Bu alt kuvvetin hepsi kesite beraber etkir. Ancak en etkin olanlarnormal kuvvet, eilme momentleri ve kesme kuvvetleridir. Burulmamomenti nadiren, zellikle dzensiz yaplarda ve deprem srasnda,etkin olur.

  Normal kuvvet genelde basntr, ekme olmas istenmeyen birdurumdur. ekme olmas halinde tayc sistem deitirilerek, rneinkolon ekleyerek-kaldrarak, sorun giderilmee allr.

  Donat trleri:Boyuna donat: Normal kuvvet ve eilme momentlerini karlar.

  Etriye veya fret: Kesme kuvvetini ve burulma momentini karlar.Betonun imesini, boyuna donatnn yanal yer deitirmesini veburkulmasn nler. Ayrca kolonun tama gcn artrr vesnekletirir. Sargs etriye olana etriyeli kolon, spral olana fretlikolon denir.

  iroz: Etriyenin bombelenme boyunu azaltr, betonun imesini nler,boyuna donatnn yanal yer deitirmesini ve burkulmasn nler.

  Etriye

  iroz

  Boyuna donat

  Kolon kuvvetleri

  Mxd Vxd

  +

  Boyuna donatlar ve sarg tipleri

 • Nd

  x

  y

  z

  Davran: Normal kuvvet

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu197

  Normal kuvvetBasn pozitif !

  Normal kuvvetin ekme olmas istenmeyen bir durumdur, tayc sistemin iyi olmadna iaret eder. ekme olmas halinde tayc sistemde deiiklikyaplarak (rnein: kolon eklenerek veya karlarak) kolon eksenel kuvvetinin basn olmas salanmaya allr.

  Gerilmeekil deitirmeTarafsz eksen sonsuzda

  Salt normal kuvvet (basn) etkisinde tm lifler eit miktarda ksalr. Deforme olmam ve deforme olmu dzlemler birbirine paraleldir. Tarafsz eksen sonsuzdadr.Tm kesit basn altndadr.

 • Davran: x etrafnda moment

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu198

  Tek eksenli eilme ekil deitirmeTarafsz eksen kesit iinde vex eksenine paralel

  Gerilme

  Kesitin bir tarafndaki lifler uzar dier tarafndakiler ksalr. Kesit x etrafnda dner. Tarafsz eksen x eksenine paraleldir ve kesit iinde konumlanr. Basn alandikdrtgen olur. Kolon bir kiri gibi davranr.

 • Davran: y etrafnda moment

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu199

  Tek eksenli eilme ekil deitirmeTarafsz eksen kesit iinde vey eksenine paralel

  Gerilme

  Kesitin bir tarafndaki lifler uzar dier tarafndakiler ksalr. Kesit y etrafnda dner. Tarafsz eksen y eksenine paraleldir ve kesit iinde konumlanr. Basn alandikdrtgen olur. Kolon bir kiri gibi davranr.

 • Davran: Normal kuvvet ve x etrafnda moment

  Tarafsz eksen

  En ok ksalan lifler

  En ok uzayan lifler

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu200

  Normal kuvvet tm lifleri ksaltrken moment kesitin bir tarafndaki lifleri uzatr dier tarafndakileri ksaltr. Normal kuvvet ve momentin deerlerine bal olarak:

  Normal kuvvetin neden olduu ksalma momentin oluturduu uzamadan daha bykse, tm liflerde ksalma vardr. Kesit x etrafnda dner. Tarafsz eksen xeksenine paralel ve kesit ii ile sonsuz arasnda konumlanr.

  Normal kuvvetin neden olduu ksalma momentin oluturduu uzamadan daha kkse, kesitin bir tarafnda uzama dier tarafnda ksalma vardr. Kesit x etrafndadner. Tarafsz eksen kesit iinde ve x eksenine paraleldir.

  Basn alan dikdrtgen olur.

  Bileik eilme ekil deitirmeTarafsz eksen kesit dnda vex eksenine paralel

  ekil deitirmeTarafsz eksen kesit iinde vex eksenine paralel

 • Davran: Normal kuvvet ve y etrafnda moment

  Tarafsz eksen

  En ok ksalan lifler

  En ok uzayanlifler

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu201

  Bileik eilme ekil deitirmeTarafsz eksen kesit dnda vey eksenine paralel

  ekil deitirmeTarafsz eksen kesit iinde vey eksenine paralel

  Normal kuvvet tm lifleri ksaltrken moment kesitin bir tarafndaki lifleri uzatr dier tarafndakileri ksaltr. Normal kuvvet ve momentin deerlerine bal olarak:

  Normal kuvvetin neden olduu ksalma momentin oluturduu uzamadan daha bykse, tm liflerde ksalma vardr. Kesit y etrafnda dner. Tarafsz eksen yeksenine paralel ve kesit ii ile sonsuz arasnda konumlanr.

  Normal kuvvetin neden olduu ksalma momentin oluturduu uzamadan daha kkse, kesitin bir tarafnda uzama dier tarafnda ksalma vardr. Kesit x etrafndadner. Tarafsz eksen kesit iinde ve y eksenine paraleldir.

  Basn alan dikdrtgen olur.

 • Davran: Normal kuvvet ve iki eksenli eilme (eik eilme)

  Kuvvetler ekil deitirme Gerilme

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu202

  Normal kuvvet ve momentlerin deerlerine bal olarak tarafsz eksen kesit iinde veya dnda herhangi bir yerde olabilir. Genelde x veya y eksenlerine paraleldeildir. Buna bal olarak; basn alannn geometrisi de gen, drtgen, yamuk, okgen olabilir. Aada, dikdrtgen kesit iin, baz rnekler verilmitir:

  Tarafsz eksen

  En ok ksalan lif

  En ok uzayan lif

  En ok ksalan lif

  Tarafsz eksenEn ok uzayan lif

  En ok ksalan lif

  En ok uzayan lif

  Tarafsz eksen

  Tarafsz eksenin sonsuz konumundan sadece bir tanesi dorudur. Kesitin I, L,T, de olabilecei dnlrse, zmn ne denli zor olduu anlalr.

 • Davran: Normal kuvvet-moment karlkl etkileim erileri

  Nd

  Krlma erisi

  Nd

  x

  y

  z

  Mxd

  z

  Myd

  x

  Nd

  Nd

  Myd

  Krlma yzeyi

  Nd

  x

  yz

  Myd

  Mxd

  Normal kuvvetin bu deeri iin moment tama gc en byk

  +

  +

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu203

  Kolonun krlmasna neden olan normal kuvvet-moment deerlerine ait eriler yukarda verilmitir. Bu erilere karlkl etkileim erileri ad verilir. Eriler incelenerek aadakiyorumlar yaplabilir:

  Normal kuvvetin sfr olmas durumunda kolon sadece moment etkisindedir, tamamen bir kiri gibi davranr ve krlma kesin olarak snek olacaktr.Normal kuvvet sfrdan belli bir dzeye kadar artarken moment tama gc de artar. Bu durumda krlmaya daha ok moment hakim olur. Krlmann snek olmas beklenir.Normal kuvvet belli bir dzeyden sonra arttka moment tama gc giderek der. Bu durumda krlmaya daha ok normal kuvvet hakim olur. Krlmann gevrek olmasmuhtemeldir.Normal kuvvetin en byk deerinde moment tama gc sfrdr ve krlma kesin olarak gevrek olacaktr.

  Normal kuvvetin yksek olmas halinde tm kesitte basn oluur, tm lifler ksalr. Uzama deil; ksalma olduundan donat aksa bile atlak olumaz, krlma betonun ezilmesisonucu olur ve gevrektir (basn krlmas). Kirilerde olduu gibi, dengeli donat snrlamas ile snek krlmay salamak mmkn deildir. Sneklii salamak iin, normalkuvveti snrlamak, kesit boyutlarnda elden geldiince cmert davranmak, sk sarg kullanmak zorunlu olur.

  Bu bilgiler nda, krlma trn normal kuvvetin belirlediini syleyebiliriz. Bu nedenle, gevrek krlmay nlemek iin, normal kuvvet snrlandrlmaldr. Ynetmelikler busnrlamay aadaki gibi vermektedirler.

  Max Nd 0.9fcdAc (TS 500:2000) Max Nd 0.5fckAc (Dep. Yn. -2007)

  Burada Max Nd yk etkilerinin birleimlerinden hesaplanan tasarm eksenel basn kuvvetlerinden en byk olandr. Ac kolon net kesit alandr(varsa boluklar dlmelidir). Acbu iki koulu salamak zorundadr, salamyorsa bytlmelidir.

  Mxd

  Mxd

 • c

  z=t /

  k1

  t

  t-s

  s

  Genel durum: ekil deitirme-basn diyagram ve denge denklemleri

  Bilinenler: Malzeme, kesit geometrisi, donat ubuklarnn yeri, Nd, Mxd Myd.

  Aranan: Toplam donat alan Ast.

  Tanmlar:Acc : beton basn alanG(xg,yg) : kesit arlk merkeziC(xc,yc) : beton basn alan arlk merkezi(xi,yi) : i. elik ubuun bulunduu noktaT(xt,yt) : en ok ksalan beton lifinin bulunduu noktaa, c: indirgenmi tarafsz eksenin konumunu belirleyen parametreler.

  Kesitte ns tane eit apl donat ve bunlarn toplam alan Ast olsun:

  Bir donatnn alan: Ast /nsi. donatdaki gerilme: sii.donatdaki kuvvet: (Ast / ns ) sii.donatdaki ekil deitirme(uzama-ksalma): si

  Beton basn ve elik kuvvetleri ekil zerinde gsterilmemitir.

  Derste anlatlmayacak

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu204

  Beton basn ve elik kuvvetleri ekil zerinde gsterilmemitir.

  =

  =+sn

  1idsi

  s

  stcccd Nn

  AA0.85f

  =

  =+sn

  1ixdigsi

  s

  stcgcccd M)y(yn

  A)y(yA0.85f

  =

  =+sn

  1iydigsi

  s

  stcgcccd M)x(xn

  )x(x0.85f

  ydsissiyd1cusi fEf- , )ts1(k1 =

  =

  (Eksenel denge)

  (x etrafnda moment dengesi)

  (y etrafnda moment dengesi)

  (i. elikte birim ekil deitirme ve gerilme)

  Bu bantda bilinmeyen vardr: ndirgenmi tarafsz eksenin konumunu belirleyen a, c parametreleri ve toplam donat alan Ast. nk bantlarda grlen Acc, xc,yc, gibi byklkler a ve c ye baldr . Bu nedenle denklem sistemi dorusal

Recommended

View more >