career anchor

15
Career Anchor

Upload: gali

Post on 07-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Career Anchor. Pengenalan. Elemen di dalam konsep diri seseorang yang tidak mungkin akan dilepaskan walaupun dalam melakukan pilihan yang sukar (Schein, 1990). Edgar Schein meneroka bagaimana personaliti , motivasi dan nilai seseorang dapat mempengaruhi pilihan kerjaya . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Career Anchor

Career Anchor

Page 2: Career Anchor

Elemen di dalam konsep diri seseorang yang tidak mungkin akan

dilepaskan walaupun dalam melakukan pilihan yang sukar (Schein, 1990).

Edgar Schein meneroka bagaimana personaliti, motivasi dan nilai seseorang dapat mempengaruhi pilihan kerjaya.

Beliau menggunakan metafora ‘anchor’ ataupun sauh sebagai untuk menjelaskan tentang faktor penarik dalam pembentukan peranan kerjaya individu.

Peringkat awal kerjaya individu adalah merupakan tempoh pembelajatan yang sangat penting dan penuh dengan kejutan.

Melalui peningkatan pengalaman, minat dan juga kekuatan akan mula dikenalpasti.

Pengenalan

Page 3: Career Anchor

Merupakan konsep diri yang merangkumi

bakat, nilai dan motif-motif yang terbentuk semasa proses pembinaan kerjaya (Suutari & Taka, 2004).

Pengenalan

Page 4: Career Anchor

Terdapat 8 tema ‘career anchor’. Setiap individu mempunyai satu atau dua ‘career anchor’. ‘Career anchor’ membolehkan individu untuk mengenalpasti

minat bidang mereka. Ia membantu di dalam perancangan kerjaya.

Contoh: Individu yang bertemakan autonomi akan memilih kerjaya yang membenarkan mereka membuat undang-undang dan peraturan sendiri. Mereka akan memilih pekerjaan yang tidak begitu menekankan kepatuhan kepada norma organisasi.

Individu yang bekerja mengikut tema ‘career anchor’ yang sesuai akan memperoleh kepuasan kerja dan kepuasan kerjaya.

Pengenalan

Page 5: Career Anchor
Page 6: Career Anchor

Individu menggemari pekerjaan yang

membolehkannya mengaplikasi kemahiran dan sentiasa dapat meningkatkan kemahiran sedia ada.

Pembinaan identiti diri adalah berkait rapat dengan kemahiran.

Sangat gembira dengan cabaran yang meningkatkan kemahiran.

Tidak begitu menggemari pengurusan kerana komitmen tersebut sedikit sebanyak menghalang fokus di dalam peningkatan kemahiran.

Tema 1: Teknikal

Page 7: Career Anchor

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang

memberikan ruang kepada invidivu untuk mendaki ke tangga kerja yang lebih tinggi dan mempunyai integrasi dengan individu-individu lain yang berlainan fungsi dan tanggungjawab ke atas hasil tertentu di dalam organisasi.

Ingin bertanggungjawab ke atas segala hasil dan keputusan.

Sentiasa mengaitkan kerjanya dengan kejayaan organisasi.

Tema 2: Pengurusan

Page 8: Career Anchor

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang

memberikan peluang untuk individu bekerja mengikut cara dan gayanya yang tersendiri.

Menggemari fleksibiliti terutama tentan waktu dan cara bekerja.

Sanggup menolak kenaikan pangkat yang tidak menjanjikan autonomi.

Tidak gemarkan peraturan dan suka bekerja sendiri.

Tema 3: Autonomi

Page 9: Career Anchor

Sangat mementingkan sekuriti dan stabiliti

dalam pekerjaan di dalam organisasi. Pencapaian kejayaan pada tahap tinggi dalam

organisasi adalah sangat penting kerana ia memberikan rasa sekuriti dan selamat.

Contoh sekuriti: pencen dan perancangan persaraaan awal.

Tidak begitu mementingkan isi kandungan kerja.

Tema 4:Sekuriti/Stabiliti

Page 10: Career Anchor

Tidak akan melepaskan peluang untuk

mewujudkan organisasi atau syarikat sendiri. Tidak akan melepaskan peluang untuk

membina keupayaan sendiri. Sanggup berhadapan dengan risiko dan

cabaran. Ingin membuktikan kepada dunia yang

individu itu mampu mewujudkan perusahaan dengan titik peluh sendiri.

Tema 5: Kreativiti Keusahawanan

Page 11: Career Anchor

Tidak akan melepaskan peluang pekerjaan yang

memberikan hasil yang mulia seperti:a) mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk orang lainb) menyelesaikan masalah persekitaranc) mewujudkan suasana harmoni sesama insand) membantu orang laine) menambahbaik keadaan keselamatanf) menyelesaikan masalah penyakit/jangkitan Sanggup tidak berganjak daripada pekerjaan tersebut

walaupun mendapat tawaran kerja lumayan yang tidak lagi memberikkan peluang untuk melakukan aktiviti murni yang biasa dilakukan.

Tema 6: Perkhidmatan

Page 12: Career Anchor

Tidak akan melepaskan peluang untuk

pekerjaan yang menawarkan cabaran dan kejayaan cemerlang sekiranya berjaya menyelesaikan cabaran tertentu.

Antara contoh cabaran bermakna: a) penyelesaian masalah yang sangat sukarb) mengatasi para pesaingc) mewujudkan idea, produk atau keadaan yang

sangat mustahil.

Tema 7: Cabaran

Page 13: Career Anchor

Menggemari situasi kerja yang membenarkan

keseimbangan dan integrasi dengan keperluan diri, keluarga serta kerjaya.

Menyukai fleksibiliti yang membenarkan integrasi semua aspek yang disebutkan di atas.

Identiti individu adalah berkait rapat dengan gaya dan cara individu menangani kehidupan, situasi berkeluarga dan pembangunan diri.

Adakalanya perlu mengorbankan sesetengah aspek kerjaya (contoh: peluang kenaikan pangkat yang memerlukan perpindahan lokasi yang jauh daripada keluarga)/

Tema 8: Gaya Hidup

Page 14: Career Anchor

Ditemui dalam dapatan kajian kualitatif ke

atas para pengurus yang bekerja di anak-anak syarikat antarabangsa dan sering terlibat dalam perniagaan globalisasi.

‘Internationalization’ merupakan ‘anchor’ utama mereka di samping 2 atau 3 ‘career anchor’ lain.

Tema Baru: ‘Internationalization Anchor’:

Page 15: Career Anchor

Sistem ganjaran merangkumi komponen

kewangan dan juga bukan kewangan. Adakalanya ganjaran berbentuk kewangan

untuk memotivasikan pekerja meningkatkan kos tanpa memberikan impak yang diharapkan.

Fokus terhadap ‘career anchor’ dan persekitaran tempat kerja mungkin dapat mewujudkan bentuk ganjaran bukan kewangan yang lebih berkesan bagi meningkatkan kepuasan kerjaya (Jiang dan Klein, 1999)

‘Career Anchor’ dan Sistem Ganjaran