esd 120k 120l dk - jungheinrich · 2018. 4. 27. · esd 120k/120l driftsanvisning k esd 120l esd...

of 115 /115
01.05 - 12.14 50453651 ESD 120K/120L Driftsanvisning K ESD 120L ESD 120K

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 01.05 -

  12.1450453651

  ESD 120K/120L

  Driftsanvisning K

  ESD 120LESD 120K

 • K

 • 12.1

  4 D

  K

  2

  12.1

  4 D

  K

  2

 • 3

  12.1

  4 D

  KForordBemærkninger til driftsvejledningenFor at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af denviden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i enkort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er numme-reret fortløbende.

  I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørgved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gæl-der for den aktuelle trucktype.

  Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsagettil at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet idenne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber vedtrucken.

  Sikkerhedsanvisninger og markeringerSikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogram-mer:

  FARE!

  Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død.

  ADVARSEL!

  Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge.

  FORSIGTIG!

  Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette el-ler middelsvære skader.

  BEMÆRKNING

  Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det med-føre materielle skader.

  Z Står foran anvisninger og forklaringer.

  t Markerer standardudstyro Markerer ekstraudstyr

  3

  12.1

  4 D

  K

  ForordBemærkninger til driftsvejledningenFor at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af denviden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i enkort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er numme-reret fortløbende.

  I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørgved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gæl-der for den aktuelle trucktype.

  Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsagettil at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet idenne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber vedtrucken.

  Sikkerhedsanvisninger og markeringerSikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogram-mer:

  FARE!

  Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død.

  ADVARSEL!

  Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges,kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge.

  FORSIGTIG!

  Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette el-ler middelsvære skader.

  BEMÆRKNING

  Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det med-føre materielle skader.

  Z Står foran anvisninger og forklaringer.

  t Markerer standardudstyro Markerer ekstraudstyr

 • 12.1

  4 D

  K

  4

  OphavsretOphavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG.

  Jungheinrich AktiengesellschaftAm Stadtrand 3522047 Hamburg - Tyskland

  Tlf.: +49 (0) 40/6948-0

  www.jungheinrich.comI

  12.1

  4 D

  K

  4

  OphavsretOphavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG.

  Jungheinrich AktiengesellschaftAm Stadtrand 3522047 Hamburg - Tyskland

  Tlf.: +49 (0) 40/6948-0

  www.jungheinrich.comI

 • 5

  12.1

  4 D

  KInholdsfortegnelse

  A Tilsigtet anvendelse ................................................................ 7

  1 Generelt ................................................................................................... 72 Korrekt anvendelse.................................................................................. 73 Tilladte anvendelsesbetingelser .............................................................. 74 Den driftsansvarliges forpligtelser ........................................................... 85 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr ...................... 8

  B Truckbeskrivelse ..................................................................... 9

  1 Anvendelsesbeskrivelse .......................................................................... 91.1 Trucktyper og nominel løfteevne ............................................................. 92 Komponent- og funktionsbeskrivelse....................................................... 102.1 Oversigt over moduler ............................................................................. 102.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 113 Tekniske data .......................................................................................... 123.1 Ydelsesdata............................................................................................. 123.2 Mål........................................................................................................... 133.3 Vægt ........................................................................................................ 143.4 Dæk ......................................................................................................... 153.5 EN-standarder ......................................................................................... 163.6 Anvendelsesbetingelser .......................................................................... 163.7 Krav til elektricitet .................................................................................... 174 Markeringssteder og typeskilte................................................................ 184.1 Typeskilt .................................................................................................. 194.2 Løfteevne................................................................................................. 20

  C Transport og første idrifttagning .............................................. 21

  1 Læsning med kran................................................................................... 212 Transport ................................................................................................. 223 Første idrifttagning................................................................................... 23

  D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning .................... 25

  1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier ........................ 252 Batterityper .............................................................................................. 263 Frilæggelse af batteriet ............................................................................ 274 Opladning af batteriet .............................................................................. 285 Afmontering/montering af batteriet .......................................................... 30

  5

  12.1

  4 D

  K

  Inholdsfortegnelse

  A Tilsigtet anvendelse ................................................................ 7

  1 Generelt ................................................................................................... 72 Korrekt anvendelse.................................................................................. 73 Tilladte anvendelsesbetingelser .............................................................. 74 Den driftsansvarliges forpligtelser ........................................................... 85 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr ...................... 8

  B Truckbeskrivelse ..................................................................... 9

  1 Anvendelsesbeskrivelse .......................................................................... 91.1 Trucktyper og nominel løfteevne ............................................................. 92 Komponent- og funktionsbeskrivelse....................................................... 102.1 Oversigt over moduler ............................................................................. 102.2 Funktionsbeskrivelse ............................................................................... 113 Tekniske data .......................................................................................... 123.1 Ydelsesdata............................................................................................. 123.2 Mål........................................................................................................... 133.3 Vægt ........................................................................................................ 143.4 Dæk ......................................................................................................... 153.5 EN-standarder ......................................................................................... 163.6 Anvendelsesbetingelser .......................................................................... 163.7 Krav til elektricitet .................................................................................... 174 Markeringssteder og typeskilte................................................................ 184.1 Typeskilt .................................................................................................. 194.2 Løfteevne................................................................................................. 20

  C Transport og første idrifttagning .............................................. 21

  1 Læsning med kran................................................................................... 212 Transport ................................................................................................. 223 Første idrifttagning................................................................................... 23

  D Batteri – vedligeholdelse, opladning, udskiftning .................... 25

  1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier ........................ 252 Batterityper .............................................................................................. 263 Frilæggelse af batteriet ............................................................................ 274 Opladning af batteriet .............................................................................. 285 Afmontering/montering af batteriet .......................................................... 30

 • 12.1

  4 D

  K

  6

  E Betjening ................................................................................. 33

  1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken ........................................... 332 Beskrivelse af display og betjeningselementer........................................ 352.1 Batteriafladningsindikator, batterivagt, driftstimetæller o......................... 373 Idrifttagning af trucken ............................................................................. 383.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ................................ 383.2 Indstil sædestøtten .................................................................................. 393.3 Klargøring af trucken til drift..................................................................... 403.4 Parkér trucken i sikret tilstand ................................................................. 423.5 Batteriafladningsvagt ............................................................................... 434 Arbejde med trucken ............................................................................... 444.1 Sikkerhedsregler for kørsel...................................................................... 444.2 NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning................................................ 464.3 Optagning, transport og afsætning af lastenheder .................................. 505 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 535.1 Trucken kører ikke................................................................................... 535.2 Lasten kan ikke løftes.............................................................................. 536 Flytning af trucken uden brug af motorkraft ............................................. 547 Ekstraudstyr............................................................................................. 557.1 Informations- og servicedisplay (LISA) o................................................. 557.2 Betjeningstastatur, CanCode................................................................... 60

  F Vedligeholdelse af trucken ...................................................... 67

  1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse ......................................................... 672 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse................................................. 673 Serviceeftersyn og inspektion.................................................................. 724 Servicetjekliste......................................................................................... 735 Forbrugsstoffer og smøreplan ................................................................. 775.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer ........................................................ 775.2 Smøreskema ........................................................................................... 795.3 Forbrugsstoffer ........................................................................................ 806 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde ................................ 816.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde............. 816.2 Spænding af hjulboltene.......................................................................... 826.3 Afmontering af drevkappen ..................................................................... 836.4 Kontrol af elektriske sikringer .................................................................. 846.5 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde .... 857 Oplægning af trucken .............................................................................. 867.1 Forholdsregler inden oplægning.............................................................. 877.2 Nødvendige forholdsregler under oplægningen ...................................... 877.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning ..................................................... 888 Lovpligtigt eftersyn efter tid og usædvanlige hændelser ......................... 899 Endegyldig skrotning, bortskaffelse......................................................... 8910 Humanvibrationer .................................................................................... 89

  12.1

  4 D

  K

  6

  E Betjening ................................................................................. 33

  1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken ........................................... 332 Beskrivelse af display og betjeningselementer........................................ 352.1 Batteriafladningsindikator, batterivagt, driftstimetæller o......................... 373 Idrifttagning af trucken ............................................................................. 383.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ................................ 383.2 Indstil sædestøtten .................................................................................. 393.3 Klargøring af trucken til drift..................................................................... 403.4 Parkér trucken i sikret tilstand ................................................................. 423.5 Batteriafladningsvagt ............................................................................... 434 Arbejde med trucken ............................................................................... 444.1 Sikkerhedsregler for kørsel...................................................................... 444.2 NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning................................................ 464.3 Optagning, transport og afsætning af lastenheder .................................. 505 Afhjælpning af fejl .................................................................................... 535.1 Trucken kører ikke................................................................................... 535.2 Lasten kan ikke løftes.............................................................................. 536 Flytning af trucken uden brug af motorkraft ............................................. 547 Ekstraudstyr............................................................................................. 557.1 Informations- og servicedisplay (LISA) o................................................. 557.2 Betjeningstastatur, CanCode................................................................... 60

  F Vedligeholdelse af trucken ...................................................... 67

  1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse ......................................................... 672 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse................................................. 673 Serviceeftersyn og inspektion.................................................................. 724 Servicetjekliste......................................................................................... 735 Forbrugsstoffer og smøreplan ................................................................. 775.1 Sikker omgang med forbrugsstoffer ........................................................ 775.2 Smøreskema ........................................................................................... 795.3 Forbrugsstoffer ........................................................................................ 806 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde ................................ 816.1 Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde............. 816.2 Spænding af hjulboltene.......................................................................... 826.3 Afmontering af drevkappen ..................................................................... 836.4 Kontrol af elektriske sikringer .................................................................. 846.5 Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde .... 857 Oplægning af trucken .............................................................................. 867.1 Forholdsregler inden oplægning.............................................................. 877.2 Nødvendige forholdsregler under oplægningen ...................................... 877.3 Fornyet idriftsættelse efter oplægning ..................................................... 888 Lovpligtigt eftersyn efter tid og usædvanlige hændelser ......................... 899 Endegyldig skrotning, bortskaffelse......................................................... 8910 Humanvibrationer .................................................................................... 89

 • 1

  0506

  .DK

  Bilag

  Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri

  Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal deranvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges.

  1

  0506

  .DK

  Bilag

  Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri

  Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal deranvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges.

 • 0506

  .DK

  2

  0506

  .DK

  2

 • 7

  12.1

  4 D

  KA Tilsigtet anvendelse1 Generelt

  Trucken, der beskrives i denne driftsanvisning er beregnet til løft, sænkning ogtransport af ladeenheder.Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i dennedriftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse medformålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel.

  2 Korrekt anvendelse

  BEMÆRKNING

  Lasten, der maksimalt må løftes samt den maks. tilladte lastafstand, vises pålastdiagrammet og må ikke overskrides.Lasten skal ligge midt på lastoptagningsmidlet eller skal tages op med etpåbygningsaggregat, der er godkendt af producenten.Lasten skal hvile på ryggen af gaffelslæden og midt mellem lastgaflerne.

  – Løft og sænkning af last.– Transport af sænket last.– Kørsel med løftet last (>30 cm) er forbudt.– Transport og løft af personer er forbudt.– Skubning og trækning af lastenheder er forbudt.

  3 Tilladte anvendelsesbetingelser

  – Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser.– Tilladt temperaturområde 5°C til 40°C.– Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne iht. DIN

  15185.– Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er

  godkendt som kørselsveje.– Kørsel på stigninger op til maks. 12 %.– Det er forbudt at køre på tværs eller skrå hen over stigninger. Last skal

  transporteres på siden ind mod skråningen.– Anvendelse i delvist offentlig trafik.

  ADVARSEL!

  Ekstreme betingelserVed anvendelse under ekstreme betingelser, især i stærkt støvholdige ellerkorrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr ogspeciel godkendelse til trucken.Anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller påudsatte steder.

  7

  12.1

  4 D

  K

  A Tilsigtet anvendelse1 Generelt

  Trucken, der beskrives i denne driftsanvisning er beregnet til løft, sænkning ogtransport af ladeenheder.Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i dennedriftsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse medformålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel.

  2 Korrekt anvendelse

  BEMÆRKNING

  Lasten, der maksimalt må løftes samt den maks. tilladte lastafstand, vises pålastdiagrammet og må ikke overskrides.Lasten skal ligge midt på lastoptagningsmidlet eller skal tages op med etpåbygningsaggregat, der er godkendt af producenten.Lasten skal hvile på ryggen af gaffelslæden og midt mellem lastgaflerne.

  – Løft og sænkning af last.– Transport af sænket last.– Kørsel med løftet last (>30 cm) er forbudt.– Transport og løft af personer er forbudt.– Skubning og trækning af lastenheder er forbudt.

  3 Tilladte anvendelsesbetingelser

  – Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser.– Tilladt temperaturområde 5°C til 40°C.– Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne iht. DIN

  15185.– Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er

  godkendt som kørselsveje.– Kørsel på stigninger op til maks. 12 %.– Det er forbudt at køre på tværs eller skrå hen over stigninger. Last skal

  transporteres på siden ind mod skråningen.– Anvendelse i delvist offentlig trafik.

  ADVARSEL!

  Ekstreme betingelserVed anvendelse under ekstreme betingelser, især i stærkt støvholdige ellerkorrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr ogspeciel godkendelse til trucken.Anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller påudsatte steder.

 • 12.1

  4 D

  K

  8

  4 Den driftsansvarliges forpligtelser

  Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridiskperson, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særligetilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henholdtil den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler atoverholde de nævnte driftsforpligtelser.Driftsherren skal sikre sig, at trucken kun anvendes iht. dets anvendelsesformål, ogat enhver form for livs- og helbredsfare for bruger eller tredjemand undgås. Dendriftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter,øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjer for drift, service ogvedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst ogforstået denne driftsanvisning.

  BEMÆRKNING

  Hvis denne driftsanvisning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hviskunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden udentilladelse fra producenten.

  5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr

  Påbygning af ekstraudstyrPå- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjetsfunktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt.indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder.Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten.

  12.1

  4 D

  K

  8

  4 Den driftsansvarliges forpligtelser

  Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridiskperson, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særligetilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det, i henholdtil den kontraktmæssige overenskomst mellem ejer og bruger af trucken, påhviler atoverholde de nævnte driftsforpligtelser.Driftsherren skal sikre sig, at trucken kun anvendes iht. dets anvendelsesformål, ogat enhver form for livs- og helbredsfare for bruger eller tredjemand undgås. Dendriftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter,øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjer for drift, service ogvedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst ogforstået denne driftsanvisning.

  BEMÆRKNING

  Hvis denne driftsanvisning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hviskunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden udentilladelse fra producenten.

  5 Montering af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr

  Påbygning af ekstraudstyrPå- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjetsfunktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt.indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder.Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten.

 • 9

  12.1

  4 D

  KB Truckbeskrivelse1 Anvendelsesbeskrivelse

  ESD 120 er en firehjuls elektrisk palleløfter med sideplatform til køreren ogsædestøtte. Palleløfteren er udstyret med elektrisk ratstyring.Den er beregnet til godstransport på et jævnt gulv. Der kan løftes rullevogne og pallermed åben bund eller tværbrædder (hvis disse er uden for lasthjulenes område).Ved stabling er løfteevnen 1.000 kg ved lasttyngdepunktsafstand på 600 mm. Tilhorisontaltransport kan der tages 2.000 kg op på én palle eller maks. 2 x 1.000 kg påto paller.Den nom. løfteevne ses af typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax.

  1.1 Trucktyper og nominel løfteevneDen nominelle løfteevne afhænger af den pågældende type. Den nominelle løfteevnefremgår af typebetegnelsen.

  Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladteløfteevne kan aflæses på belastningsdiagrammet, som er placeret på trucken.

  ESD 120

  ESD Typebetegnelse1 Serie20 Nominel løfteevne x 100 kg

  9

  12.1

  4 D

  K

  B Truckbeskrivelse1 Anvendelsesbeskrivelse

  ESD 120 er en firehjuls elektrisk palleløfter med sideplatform til køreren ogsædestøtte. Palleløfteren er udstyret med elektrisk ratstyring.Den er beregnet til godstransport på et jævnt gulv. Der kan løftes rullevogne og pallermed åben bund eller tværbrædder (hvis disse er uden for lasthjulenes område).Ved stabling er løfteevnen 1.000 kg ved lasttyngdepunktsafstand på 600 mm. Tilhorisontaltransport kan der tages 2.000 kg op på én palle eller maks. 2 x 1.000 kg påto paller.Den nom. løfteevne ses af typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax.

  1.1 Trucktyper og nominel løfteevneDen nominelle løfteevne afhænger af den pågældende type. Den nominelle løfteevnefremgår af typebetegnelsen.

  Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladteløfteevne kan aflæses på belastningsdiagrammet, som er placeret på trucken.

  ESD 120

  ESD Typebetegnelse1 Serie20 Nominel løfteevne x 100 kg

 • 12.1

  4 D

  K

  10

  2 Komponent- og funktionsbeskrivelse

  2.1 Oversigt over moduler

  *) kan også leveres til venstre side

  Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse1 t Kørekontakt 8 t Mast2 o Sædestøtte 9 t Løfteanordning3 o Informations- og servicedisplay 10 t Drivhjul4 t Rat *) 11 t Støttehjul5 t Nøglekontakt 12 t Dødmandsknap6 t NØDSTOP-afbryder 13 o Drevkappe7 t Batteriafdækning

  t = standardudstyr o = ekstraudstyr

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1

  1011

  4

  9

  1213

  12.1

  4 D

  K

  10

  2 Komponent- og funktionsbeskrivelse

  2.1 Oversigt over moduler

  *) kan også leveres til venstre side

  Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse1 t Kørekontakt 8 t Mast2 o Sædestøtte 9 t Løfteanordning3 o Informations- og servicedisplay 10 t Drivhjul4 t Rat *) 11 t Støttehjul5 t Nøglekontakt 12 t Dødmandsknap6 t NØDSTOP-afbryder 13 o Drevkappe7 t Batteriafdækning

  t = standardudstyr o = ekstraudstyr

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1

  1011

  4

  9

  1213

 • 11

  12.1

  4 D

  K2.2 Funktionsbeskrivelse

  Sikkerhedsanordninger– Hjulene er omgivet af en stabil påkørselsskærm. – Ved hjælp af NØDSTOP-knappen sættes alle elektriske funktioner ud af drift i

  farlige situationer.

  Nødstop-sikkerhedskoncept– Nødstoppet aktiveres af kørestyringen. – Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af kørestyringen.

  Kommer der ikke noget signal, eller registreres der en fejl, indledes ennedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer påvisningsenheder.

  – Hver gang trucken tændes foretager systemet en selvdiagnose.

  Førerplads– Sikkert hold i stående stilling med stabilt køregreb.– Sædet kan klappes op som ryglæn, når stableren betjenes af stående fører.

  Dødmandsknap– Ved hjælp af dødmandsknappen forhindres det, at førerens fod stikker uden for

  truckens kontur under kørsel.– Løfte- og/eller kørefunktionerne er først frigivet, når dødmandsknappen er

  aktiveret.

  Hydrauliksystem– Knapper til løftefunktioner betjenes uden at flytte hænderne.

  Køredrev– Kraftige 2,0 kW-jævnstrømsmotorer trækker drivhjulet.

  Styring– Styringen sker ved hjælp af et rat med ergonomisk hældning.– Styrebevægelserne overføres af servostyringen via en servomotor direkte til

  tandkransen på drevet, placeret på et drejeligt leje.

  Elektrisk anlæg– 24-volt-anlæg. – Elektronisk køre-, løfte- og servostyring er standard.

  Betjenings- og displayelementer– Ergonomiske betjeningselementer sikrer en ubesværet betjening, som giver

  nøjagtig tilpasning af køre- og hydraulikbevægelser.– Ved hjælp af ladetilstandsvisningen vises den batterikapacitet, der er til rådighed.– De ekstra displays viser vigtige oplysninger for føreren samt informationer som

  driftstimer, batterikapacitet og hændelsesmeldinger.

  11

  12.1

  4 D

  K

  2.2 FunktionsbeskrivelseSikkerhedsanordninger– Hjulene er omgivet af en stabil påkørselsskærm. – Ved hjælp af NØDSTOP-knappen sættes alle elektriske funktioner ud af drift i

  farlige situationer.

  Nødstop-sikkerhedskoncept– Nødstoppet aktiveres af kørestyringen. – Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af kørestyringen.

  Kommer der ikke noget signal, eller registreres der en fejl, indledes ennedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer påvisningsenheder.

  – Hver gang trucken tændes foretager systemet en selvdiagnose.

  Førerplads– Sikkert hold i stående stilling med stabilt køregreb.– Sædet kan klappes op som ryglæn, når stableren betjenes af stående fører.

  Dødmandsknap– Ved hjælp af dødmandsknappen forhindres det, at førerens fod stikker uden for

  truckens kontur under kørsel.– Løfte- og/eller kørefunktionerne er først frigivet, når dødmandsknappen er

  aktiveret.

  Hydrauliksystem– Knapper til løftefunktioner betjenes uden at flytte hænderne.

  Køredrev– Kraftige 2,0 kW-jævnstrømsmotorer trækker drivhjulet.

  Styring– Styringen sker ved hjælp af et rat med ergonomisk hældning.– Styrebevægelserne overføres af servostyringen via en servomotor direkte til

  tandkransen på drevet, placeret på et drejeligt leje.

  Elektrisk anlæg– 24-volt-anlæg. – Elektronisk køre-, løfte- og servostyring er standard.

  Betjenings- og displayelementer– Ergonomiske betjeningselementer sikrer en ubesværet betjening, som giver

  nøjagtig tilpasning af køre- og hydraulikbevægelser.– Ved hjælp af ladetilstandsvisningen vises den batterikapacitet, der er til rådighed.– De ekstra displays viser vigtige oplysninger for føreren samt informationer som

  driftstimer, batterikapacitet og hændelsesmeldinger.

 • 12.1

  4 D

  K

  12

  3 Tekniske data

  Z De tekniske data angives iht. VDI 2198.. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer og forbedringer.

  3.1 Ydelsesdata

  * Reduktion af kørehastigheden hvis masten er løftet og lasten i mastløft Q > 250 kg

  ESD 120 (K) ESD 120 (L)Q Nominel løfteevne 2000 kg

  Kørehastighed med/uden nominel last 7,5/9,2 km/h

  Løftehastighed med/uden nominel last 0,14/0,22 m/s

  Sænkehastighed med/uden nominel last 0,23/0,17 m/s

  Maks. stigeevne med/uden nom. last 6 / 12 %

  Køremotor, Effekt S2 60 min 2,0 kW

  Løftemotor, Effekt S3 10% 2,2 kW

  Lastfordeling dobbeltstablinga) mastløft/hjularmsløft 1000/1000 kg

  b) Mastløft/hjularmsløft-> se løfteevnediagram 600/1400 kg

  Kørehastighed Lastfordeling 600/1400 kg 7,5 km/h

  Kørehastighed dobbeltstablinglastfordeling 1000/1000 kg*

  5,2 km/h

  12.1

  4 D

  K

  12

  3 Tekniske data

  Z De tekniske data angives iht. VDI 2198.. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer og forbedringer.

  3.1 Ydelsesdata

  * Reduktion af kørehastigheden hvis masten er løftet og lasten i mastløft Q > 250 kg

  ESD 120 (K) ESD 120 (L)Q Nominel løfteevne 2000 kg

  Kørehastighed med/uden nominel last 7,5/9,2 km/h

  Løftehastighed med/uden nominel last 0,14/0,22 m/s

  Sænkehastighed med/uden nominel last 0,23/0,17 m/s

  Maks. stigeevne med/uden nom. last 6 / 12 %

  Køremotor, Effekt S2 60 min 2,0 kW

  Løftemotor, Effekt S3 10% 2,2 kW

  Lastfordeling dobbeltstablinga) mastløft/hjularmsløft 1000/1000 kg

  b) Mastløft/hjularmsløft-> se løfteevnediagram 600/1400 kg

  Kørehastighed Lastfordeling 600/1400 kg 7,5 km/h

  Kørehastighed dobbeltstablinglastfordeling 1000/1000 kg*

  5,2 km/h

 • 13

  12.1

  4 D

  K3.2 Mål

  179

  Q

  Q

  l

  c

  h4

  h1

  b11 b5

  e

  h1395

  l2

  y

  l1

  b2

  Wa

  Ast

  a2

  a2

  m2 s

  h1

  h3

  h5

  1350

  x

  13

  12.1

  4 D

  K

  3.2 Mål

  179

  Q

  Q

  l

  c

  h4

  h1

  b11 b5

  e

  h1395

  l2

  y

  l1

  b2

  Wa

  Ast

  a2

  a2

  m2 s

  h1

  h3

  h5

  1350

  x

 • 12.1

  4 D

  K

  14

  1) Lastdel sænket: +55 mm3) diagonalt iht. VDI: +213 mm

  3.3 Vægt

  ESD 120 Kort ESD 120 Langc Lasttyngdepunktsafstand 600 mmx Lastafstand 9301)

  y Akselafstand 18351) 19051) mmh1 Mastens højde, sænket 1250 mmh2 Friløft - mmh3 Løft 1660 mmh4 Mastens højde (kørt ud) 2250 mmh5 Initialløft 105 mmh6 Højde over førerværnet - mmh7 Siddehøjde/ståhøjde 245 mm

  h13 Højde, sænket 90 mml1 Længde 2260 2330 mm

  l2 Lastgaffellængde inkl. gaffelryg 1070 1140mm

  b2 Totalbredde (drev) 760 mmb5 Lastgaffel, udvendig afstand 570 mm

  s/e/l Lastgaffelmål 65x190x1190 mmb10 Sporvidde foran (drev) 475 mmb11 Sporvidde bag (lastdel) 380 mm

  m2 Frihøjde til gulv, midtfor akselafstand 20mm

  Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800x1200 på langs 24853) 25553) mm

  Wa Venderadiussænket/løftet 2015 2085

  3) diagonalt iht. VDI: +190 mm1) Lastdel sænket: +90 mm

  ESD 120 Kort ESD 120 LangEgenvægt uden batteri 920 915 kgAkselbelastning med lastfor/bag + batteri 1283/1925 1246/2012 kg

  Akselbelastning uden lastfor/bag + batteri 845/363 884/374 kg

  Batterivægt 288 370 kg

  12.1

  4 D

  K

  14

  1) Lastdel sænket: +55 mm3) diagonalt iht. VDI: +213 mm

  3.3 Vægt

  ESD 120 Kort ESD 120 Langc Lasttyngdepunktsafstand 600 mmx Lastafstand 9301)

  y Akselafstand 18351) 19051) mmh1 Mastens højde, sænket 1250 mmh2 Friløft - mmh3 Løft 1660 mmh4 Mastens højde (kørt ud) 2250 mmh5 Initialløft 105 mmh6 Højde over førerværnet - mmh7 Siddehøjde/ståhøjde 245 mm

  h13 Højde, sænket 90 mml1 Længde 2260 2330 mm

  l2 Lastgaffellængde inkl. gaffelryg 1070 1140mm

  b2 Totalbredde (drev) 760 mmb5 Lastgaffel, udvendig afstand 570 mm

  s/e/l Lastgaffelmål 65x190x1190 mmb10 Sporvidde foran (drev) 475 mmb11 Sporvidde bag (lastdel) 380 mm

  m2 Frihøjde til gulv, midtfor akselafstand 20mm

  Ast Bredde på arbejdsgang ved paller 800x1200 på langs 24853) 25553) mm

  Wa Venderadiussænket/løftet 2015 2085

  3) diagonalt iht. VDI: +190 mm1) Lastdel sænket: +90 mm

  ESD 120 Kort ESD 120 LangEgenvægt uden batteri 920 915 kgAkselbelastning med lastfor/bag + batteri 1283/1925 1246/2012 kg

  Akselbelastning uden lastfor/bag + batteri 845/363 884/374 kg

  Batterivægt 288 370 kg

 • 15

  12.1

  4 D

  K3.4 Dæk

  ESD 120 Kort ESD 120 LangDækstørrelse, drev 230 x 78 mmDækstørrelse, lastdel 85 x 75 mmStøttehjul (dobbeltrulle) 140 x 54 mmHjul, antal for/bag(x = drevne) 1+ 1x / 4

  15

  12.1

  4 D

  K

  3.4 Dæk

  ESD 120 Kort ESD 120 LangDækstørrelse, drev 230 x 78 mmDækstørrelse, lastdel 85 x 75 mmStøttehjul (dobbeltrulle) 140 x 54 mmHjul, antal for/bag(x = drevne) 1+ 1x / 4

 • 12.1

  4 D

  K

  16

  3.5 EN-standarderVedvarende lydtryksniveau

  – ESD 120K/120L: 66 dB(A)

  iht. DS/EN 12053 i overensstemmelse med ISO 4871.

  Z Det vedvarende lydtrykniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, derfås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang.Lydtrykniveauet måles ved førerens øre.

  Vibration

  – ESD 120K/120L: 0,62 m/s²

  iht. DS/EN 13059

  Z Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er ihenhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtedeacceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer medkonstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og måikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF"(vibrationer). Til måling af disse humansvingninger tilbyder producenten en særligservice, Se “Humanvibrationer” på side 89..

  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelsersamt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statiskelektricitet iht. EN 12895 samt de heri nævnte standardiserede referencer.

  Z Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og dissesplacering efter skriftlig tilladelse fra producenten.

  ADVARSEL!

  Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende strålingElektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløsdatatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker,høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge ellerproducenten af det medicinske udstyr for at få afklaret, om udstyret kan anvendes inærheden af trucken.

  3.6 AnvendelsesbetingelserOmgivelsestemperatur– ved drift 5°C til 40°C

  Z Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighedkræves der særligt udstyr samt tilladelse.

  12.1

  4 D

  K

  16

  3.5 EN-standarderVedvarende lydtryksniveau

  – ESD 120K/120L: 66 dB(A)

  iht. DS/EN 12053 i overensstemmelse med ISO 4871.

  Z Det vedvarende lydtrykniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, derfås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang.Lydtrykniveauet måles ved førerens øre.

  Vibration

  – ESD 120K/120L: 0,62 m/s²

  iht. DS/EN 13059

  Z Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er ihenhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtedeacceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer medkonstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og måikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF"(vibrationer). Til måling af disse humansvingninger tilbyder producenten en særligservice, Se “Humanvibrationer” på side 89..

  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelsersamt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statiskelektricitet iht. EN 12895 samt de heri nævnte standardiserede referencer.

  Z Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og dissesplacering efter skriftlig tilladelse fra producenten.

  ADVARSEL!

  Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende strålingElektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløsdatatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker,høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt en læge ellerproducenten af det medicinske udstyr for at få afklaret, om udstyret kan anvendes inærheden af trucken.

  3.6 AnvendelsesbetingelserOmgivelsestemperatur– ved drift 5°C til 40°C

  Z Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighedkræves der særligt udstyr samt tilladelse.

 • 17

  12.1

  4 D

  K3.7 Krav til elektricitet

  Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriskeudstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed vedindustrielle truck - Krav til elektricitet".

  17

  12.1

  4 D

  K

  3.7 Krav til elektricitetProducenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriskeudstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed vedindustrielle truck - Krav til elektricitet".

 • 12.1

  4 D

  K

  18

  4 Markeringssteder og typeskilte

  Z Løfteevneskiltet (20) viser den maks. løfteevne Qmax. Den oplyste nominelleløfteevne må ikke overskrides.

  Pos. Betegnelse13 Anhugningspunkt til læsning med kran20 Løfteevnediagram, dobbeltstabling15 Truckens typeskilt16 Kontrolmærkat (o)17 Advarselsskilt "Forsigtig. Elektronik og lavspænding"

  mV1,5 V

  Q max

  kg

  Q max Q max 600DmmHmm

  2000kg1000

  1600

  600

  X.XXXX.XX.XX

  max 2000 kgmax

  100 mm

  16

  15

  20

  13

  17

  12.1

  4 D

  K

  18

  4 Markeringssteder og typeskilte

  Z Løfteevneskiltet (20) viser den maks. løfteevne Qmax. Den oplyste nominelleløfteevne må ikke overskrides.

  Pos. Betegnelse13 Anhugningspunkt til læsning med kran20 Løfteevnediagram, dobbeltstabling15 Truckens typeskilt16 Kontrolmærkat (o)17 Advarselsskilt "Forsigtig. Elektronik og lavspænding"

  mV1,5 V

  Q max

  kg

  Q max Q max 600DmmHmm

  2000kg1000

  1600

  600

  X.XXXX.XX.XX

  max 2000 kgmax

  100 mm

  16

  15

  20

  13

  17

 • 19

  12.1

  4 D

  K4.1 Typeskilt

  Z Oplys venligst serienummeret (30) ved henvendelse vedr. trucken eller bestilling afreservedele.

  29 30 3231 33

  40

  36

  39

  38

  37

  3534

  Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse29 Type 35 Byggeår30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo

  19

  12.1

  4 D

  K

  4.1 Typeskilt

  Z Oplys venligst serienummeret (30) ved henvendelse vedr. trucken eller bestilling afreservedele.

  29 30 3231 33

  40

  36

  39

  38

  37

  3534

  Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse29 Type 35 Byggeår30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo

 • 12.1

  4 D

  K

  20

  4.2 LøfteevneSkiltet (20) angiver truckens løfteevne Q i kg:

  Z Den maksimale løfteevne ved højt løft iht. angivelse.Den maksimale løfteevne ved højt løft og lavt løft i alt maks. 2000 kg.

  A = Forbud mod transportkørsel med løftet last

  B = Løfteevne ved vandret transport maks. 2 000 kg ved løftede støtteben uden mastløft.

  C = Dobbeltstabling: Maksimal løftehøjde 1.600 mm.

  kg

  Q max Q max 600DmmHmm

  2000kg1000

  1600

  A B C

  600

  max 2000 kgmax

  100 mm

  20

  12.1

  4 D

  K

  20

  4.2 LøfteevneSkiltet (20) angiver truckens løfteevne Q i kg:

  Z Den maksimale løfteevne ved højt løft iht. angivelse.Den maksimale løfteevne ved højt løft og lavt løft i alt maks. 2000 kg.

  A = Forbud mod transportkørsel med løftet last

  B = Løfteevne ved vandret transport maks. 2 000 kg ved løftede støtteben uden mastløft.

  C = Dobbeltstabling: Maksimal løftehøjde 1.600 mm.

  kg

  Q max Q max 600DmmHmm

  2000kg1000

  1600

  A B C

  600

  max 2000 kgmax

  100 mm

  20

 • 21

  12.1

  4 D

  KC Transport og første idrifttagning1 Læsning med kran

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved usagkyndig læsning med kranAnvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre, attrucken styrter ned under læsning/aflæsning.Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevægersig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov.

  Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsudstyr og løftegrej, måaflæsse trucken.Bær sikkerhedssko ved læsning/aflæsning med kran.Undgå ophold under hængende last.Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet.Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet).Fastgør kun kranudstyret ved de angivne anhugningspunkter og sørg for at sikredet, så det ikke glider ud.Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning.Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen afkomponenterne, når der løftes.

  Læsning af trucken med kran

  Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  – Afmontér forhåndenværendebeskyttelsesplader.

  Nødvendigt værktøj/materiale– Løftegrej– Kranudstyr

  Fremgangsmåde• Fastgør kranudstyret i

  anhugningspunkterne (13).

  Nu kan trucken læsses ved hjælp af enkran.

  1313

  21

  12.1

  4 D

  K

  C Transport og første idrifttagning1 Læsning med kran

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved usagkyndig læsning med kranAnvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre, attrucken styrter ned under læsning/aflæsning.Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevægersig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov.

  Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsudstyr og løftegrej, måaflæsse trucken.Bær sikkerhedssko ved læsning/aflæsning med kran.Undgå ophold under hængende last.Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet.Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet).Fastgør kun kranudstyret ved de angivne anhugningspunkter og sørg for at sikredet, så det ikke glider ud.Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning.Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen afkomponenterne, når der løftes.

  Læsning af trucken med kran

  Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  – Afmontér forhåndenværendebeskyttelsesplader.

  Nødvendigt værktøj/materiale– Løftegrej– Kranudstyr

  Fremgangsmåde• Fastgør kranudstyret i

  anhugningspunkterne (13).

  Nu kan trucken læsses ved hjælp af enkran.

  1313

 • 12.1

  4 D

  K

  22

  2 Transport

  ADVARSEL!

  Ukontrollerede bevægelser under transportenUsagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorligeuheld.

  Af-/pålæsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht.VDI 2700 og VDI 2703. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrektvis.Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe.Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet.Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke.

  Sikring af trucken med henblik på transport

  Nødvendigt værktøj/materiale– Spænderemme/fastsurringsseler

  Fremgangsmåde• Kør trucken op på transportkøretøjet.• Parkér trucken i sikret tilstand, Se “Parkér trucken i sikret tilstand” på side 42.• Slå remmene (41) omkring trucken og spænd godt til.

  Nu kan trucken transporteres.

  4141

  12.1

  4 D

  K

  22

  2 Transport

  ADVARSEL!

  Ukontrollerede bevægelser under transportenUsagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorligeuheld.

  Af-/pålæsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht.VDI 2700 og VDI 2703. Den korrekte dimensionering og udførelse afsikkerhedsforanstaltninger ved af-/pålæsning afgøres i hvert enkelt tilfælde.Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrektvis.Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe.Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet.Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke.

  Sikring af trucken med henblik på transport

  Nødvendigt værktøj/materiale– Spænderemme/fastsurringsseler

  Fremgangsmåde• Kør trucken op på transportkøretøjet.• Parkér trucken i sikret tilstand, Se “Parkér trucken i sikret tilstand” på side 42.• Slå remmene (41) omkring trucken og spænd godt til.

  Nu kan trucken transporteres.

  4141

 • 23

  12.1

  4 D

  K3 Første idrifttagning

  FORSIGTIG!

  Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige deelektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal værekortere end 6 m og have et ledningstværsnit på mindst 50 mm2.

  Fremgangsmåde• Kontrollér, at udstyret er komplet• Monter i givet fald batteriet Se “Afmontering/montering af batteriet” på side 30. • Oplad batteriet, Se “Opladning af batteriet” på side 28.

  Nu kan trucken tages i brug, Se “Idrifttagning af trucken” på side 38.

  23

  12.1

  4 D

  K

  3 Første idrifttagning

  FORSIGTIG!

  Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige deelektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal værekortere end 6 m og have et ledningstværsnit på mindst 50 mm2.

  Fremgangsmåde• Kontrollér, at udstyret er komplet• Monter i givet fald batteriet Se “Afmontering/montering af batteriet” på side 30. • Oplad batteriet, Se “Opladning af batteriet” på side 28.

  Nu kan trucken tages i brug, Se “Idrifttagning af trucken” på side 38.

 • 12.1

  4 D

  K

  24

  12.1

  4 D

  K

  24

 • 25

  12.1

  4 D

  KD Batteri – vedligeholdelse, opladning,

  udskiftning1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier

  ServicepersonaleOpladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannetpersonale. Denne driftsanvisning samt forskrifterne fra producenten af batteri ogladestation skal overholdes under arbejdet.

  BrandsikringsforanstaltningerVed omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke værebrændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand på mindst2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal væreventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar.

  Vedligeholdelse af batterietCellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal værerene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt.

  FORSIGTIG!

  Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Vedbeskadigede kabler er der risiko for kortslutning.

  Bortskaffelse af batterietOverhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse afbatterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse.

  25

  12.1

  4 D

  K

  D Batteri – vedligeholdelse, opladning,udskiftning

  1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier

  ServicepersonaleOpladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannetpersonale. Denne driftsanvisning samt forskrifterne fra producenten af batteri ogladestation skal overholdes under arbejdet.

  BrandsikringsforanstaltningerVed omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke værebrændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand på mindst2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal væreventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar.

  Vedligeholdelse af batterietCellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal værerene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt.

  FORSIGTIG!

  Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Vedbeskadigede kabler er der risiko for kortslutning.

  Bortskaffelse af batterietOverhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse afbatterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse.

 • 12.1

  4 D

  K

  26

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterierBatterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontaktmed batterisyre.

  Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler.Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj ogbeskyttelsesbriller.Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske,skyl da med rigelige mængder rent vand.Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt medhuden eller øjnene).Spildt batterisyre skal med det samme neutraliseres med rigelige mængder vand.Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse.Overhold lovmæssige bestemmelser.

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterierBatteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne.Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skalbruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batterietsidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet.

  Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (Se“Parkér trucken i sikret tilstand” på side 42.).

  2 Batterityper

  Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. Inedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der erstandardkombination:

  Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skalvære dækket med en skridsikker isoleringsmåtte.

  Batteritype Kapacitet Vægt24 V-batteri ESD 120 kort

  3 PzS 330 L-B 3 PzS 360 HX-B 375 Ah 288 kg

  24 V-batteri ESD 120 Lang

  4 PzS 440 L-B 4 PzS 480 HX-B 500 Ah 370 kg

  12.1

  4 D

  K

  26

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterierBatterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontaktmed batterisyre.

  Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler.Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj ogbeskyttelsesbriller.Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske,skyl da med rigelige mængder rent vand.Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt medhuden eller øjnene).Spildt batterisyre skal med det samme neutraliseres med rigelige mængder vand.Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse.Overhold lovmæssige bestemmelser.

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterierBatteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne.Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skalbruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batterietsidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet.

  Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (Se“Parkér trucken i sikret tilstand” på side 42.).

  2 Batterityper

  Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. Inedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der erstandardkombination:

  Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skalvære dækket med en skridsikker isoleringsmåtte.

  Batteritype Kapacitet Vægt24 V-batteri ESD 120 kort

  3 PzS 330 L-B 3 PzS 360 HX-B 375 Ah 288 kg

  24 V-batteri ESD 120 Lang

  4 PzS 440 L-B 4 PzS 480 HX-B 500 Ah 370 kg

 • 27

  12.1

  4 D

  K3 Frilæggelse af batteriet

  FORSIGTIG!

  Risiko for klemningVed lukning af skærmen/afdækningen må der ikke befinde sig noget imellemskærmen og afdækningen.

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved ikke sikret truckParkering af trucken på stigninger eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr erfarlig og som udgangspunkt ikke tilladt.

  Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks.med kiler.Sænk altid masten og lastgaflen helt ned.Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkedegafler.

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  Fremgangsmåde• Åbn dækslet (18) med unbraconøgle str.

  8.• Løft batteridækslet (7) en smule opad,

  træk det frem og tag det af.• Åbn dækslet (20) med unbraconøgle str.

  8.• Tip sidevæggen (19) ned og løft den opad.

  FORSIGTIG!Afdækningen til batterirummet skal åbnes og lukkes forsigtigt.

  Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

  FORSIGTIG!

  Afskærmninger og tilslutninger skal bringes tilbage til normal driftsklar tilstand, førtrucken tages i drift.

  7

  1820

  19

  27

  12.1

  4 D

  K

  3 Frilæggelse af batteriet

  FORSIGTIG!

  Risiko for klemningVed lukning af skærmen/afdækningen må der ikke befinde sig noget imellemskærmen og afdækningen.

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved ikke sikret truckParkering af trucken på stigninger eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr erfarlig og som udgangspunkt ikke tilladt.

  Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks.med kiler.Sænk altid masten og lastgaflen helt ned.Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkedegafler.

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  Fremgangsmåde• Åbn dækslet (18) med unbraconøgle str.

  8.• Løft batteridækslet (7) en smule opad,

  træk det frem og tag det af.• Åbn dækslet (20) med unbraconøgle str.

  8.• Tip sidevæggen (19) ned og løft den opad.

  FORSIGTIG!Afdækningen til batterirummet skal åbnes og lukkes forsigtigt.

  Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

  FORSIGTIG!

  Afskærmninger og tilslutninger skal bringes tilbage til normal driftsklar tilstand, førtrucken tages i drift.

  7

  1820

  19

 • 12.1

  4 D

  K

  28

  4 Opladning af batteriet

  ADVARSEL!

  Ekplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningenVed opladning afgiver batteriet en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.

  Samling og adskillelse af batteriladestationens ladekabel og batteristikket må kunske, når ladestationen og trucken er slukket.Opladeren skal være tilpasset batteriet både med hensyn til spænding ogladekapacitet.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Batteriafdækningen skal være åben og battericellernes overflader skal underopladningen være frilagte for at sikre en tilstrækkelig udluftning.Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsstoffer inden foren afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Undlad at placere metalliske genstande på batteriet.Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri ogladestation.

  Opladning af batteriet

  Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, Se “Parkér

  trucken i sikret tilstand” på side 42.– Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse af

  batteriet” på side 27.– Sluk for ladeaggregatet.– Indstil det rigtige ladeprogram på

  ladeaggregatet.

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket (43) på trucken ud.• Fjern en eventuel isoleringsmåtte fra

  batteriet.• Sæt ladekablet (22) fra batteriladestationen i batteristikket.• Tænd for ladeaggregatet/opladningen starter automatisk.

  Batteriet lades op.

  Afslutning af batteriopladning, genopretning af driftsberedskab

  BEMÆRKNING

  Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed.

  43

  22

  12.1

  4 D

  K

  28

  4 Opladning af batteriet

  ADVARSEL!

  Ekplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningenVed opladning afgiver batteriet en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingener en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes.

  Samling og adskillelse af batteriladestationens ladekabel og batteristikket må kunske, når ladestationen og trucken er slukket.Opladeren skal være tilpasset batteriet både med hensyn til spænding ogladekapacitet.Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen.Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades.Batteriafdækningen skal være åben og battericellernes overflader skal underopladningen være frilagte for at sikre en tilstrækkelig udluftning.Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt.Der må ikke være brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsstoffer inden foren afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning.Brandslukningsudstyr skal stå klar.Undlad at placere metalliske genstande på batteriet.Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri ogladestation.

  Opladning af batteriet

  Forudsætninger– Parkér trucken i sikret tilstand, Se “Parkér

  trucken i sikret tilstand” på side 42.– Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse af

  batteriet” på side 27.– Sluk for ladeaggregatet.– Indstil det rigtige ladeprogram på

  ladeaggregatet.

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket (43) på trucken ud.• Fjern en eventuel isoleringsmåtte fra

  batteriet.• Sæt ladekablet (22) fra batteriladestationen i batteristikket.• Tænd for ladeaggregatet/opladningen starter automatisk.

  Batteriet lades op.

  Afslutning af batteriopladning, genopretning af driftsberedskab

  BEMÆRKNING

  Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed.

  43

  22

 • 29

  12.1

  4 D

  KForudsætninger– Batteriopladning er afsluttet fuldstændigt.

  Fremgangsmåde• Sluk for ladeaggregatet.• Træk batteristikket på ladeaggregatet ud.• Forbind batteristikket med trucken.

  Trucken er atter klar til drift.

  29

  12.1

  4 D

  K

  Forudsætninger– Batteriopladning er afsluttet fuldstændigt.

  Fremgangsmåde• Sluk for ladeaggregatet.• Træk batteristikket på ladeaggregatet ud.• Forbind batteristikket med trucken.

  Trucken er atter klar til drift.

 • 12.1

  4 D

  K

  30

  5 Afmontering/montering af batteriet

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved montering og afmontering af batterietVed montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning pågrund af batteriets vægt og batterisyren.

  Læs og følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser ved omgang med syrebatterier“ idette kapitel.Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet.Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser.Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud.Foretag kun udskiftning af batteriet ved hjælp af kranudstyr med tilstrækkeligløfteevne.Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ,batteriskiftestation osv.).Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum.

  Afmontering af batteri

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42..

  – Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse afbatteriet” på side 27.

  Nødvendigt værktøj/materiale– Batteriudskiftningsstation (o)

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket på trucken ud.• Løsn batterikablet fra kabelbakken (28).• Læg batteristikket på batteriet.• Træk batterilåsen (42) opad.

  FORSIGTIG!Nu er batteriet ikke sikret

  • Træk batteriet (10) ud af trucken.Følg driftsvejledningen for batteriskiftestationen.

  Montering foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at batteriets monteringspositionog tilslutning er korrekt.

  10

  28

  42

  12.1

  4 D

  K

  30

  5 Afmontering/montering af batteriet

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld ved montering og afmontering af batterietVed montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning pågrund af batteriets vægt og batterisyren.

  Læs og følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser ved omgang med syrebatterier“ idette kapitel.Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet.Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser.Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud.Foretag kun udskiftning af batteriet ved hjælp af kranudstyr med tilstrækkeligløfteevne.Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ,batteriskiftestation osv.).Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum.

  Afmontering af batteri

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42..

  – Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse afbatteriet” på side 27.

  Nødvendigt værktøj/materiale– Batteriudskiftningsstation (o)

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket på trucken ud.• Løsn batterikablet fra kabelbakken (28).• Læg batteristikket på batteriet.• Træk batterilåsen (42) opad.

  FORSIGTIG!Nu er batteriet ikke sikret

  • Træk batteriet (10) ud af trucken.Følg driftsvejledningen for batteriskiftestationen.

  Montering foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at batteriets monteringspositionog tilslutning er korrekt.

  10

  28

  42

 • 31

  12.1

  4 D

  KFORSIGTIG!

  Efter montering skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synligebeskadigelser.Batteriet skal fastgøres sikkert i trucken for at undgå skader pga. uforudsetebevægelser. Sørg for, at batterilåsen (42) sidder korrekt.Batteriafdækningen og –lågen skal være lukket sikkert.

  Kontrol af batteriets syrestand

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  – Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse afbatteriet” på side 27.

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket på trucken ud.• Løsn batterikablet fra kabelbakken (28).• Læg batteristikket på batteriet.• Træk batterilåsen (42) opad.

  FORSIGTIG!Nu er batteriet ikke sikret

  • Træk batteriet (10) ud af trucken.• Kontrollér batteriets syrestand.

  Alle indikatorer skal vise tilstrækkelig syrestand, fyld evt. efter med batterivand.• Skub batteriet (10) ind i trucken.• Isæt Batterilås (42)

  10

  28

  42

  31

  12.1

  4 D

  K

  FORSIGTIG!

  Efter montering skal samtlige kabel- og stikforbindelser gås efter for synligebeskadigelser.Batteriet skal fastgøres sikkert i trucken for at undgå skader pga. uforudsetebevægelser. Sørg for, at batterilåsen (42) sidder korrekt.Batteriafdækningen og –lågen skal være lukket sikkert.

  Kontrol af batteriets syrestand

  Forudsætninger– Parkér trucken vandret.– Parkér trucken i sikret tilstand, Se

  “Parkér trucken i sikret tilstand” påside 42.

  – Frilæg batteriet, Se “Frilæggelse afbatteriet” på side 27.

  Fremgangsmåde• Træk batteristikket på trucken ud.• Løsn batterikablet fra kabelbakken (28).• Læg batteristikket på batteriet.• Træk batterilåsen (42) opad.

  FORSIGTIG!Nu er batteriet ikke sikret

  • Træk batteriet (10) ud af trucken.• Kontrollér batteriets syrestand.

  Alle indikatorer skal vise tilstrækkelig syrestand, fyld evt. efter med batterivand.• Skub batteriet (10) ind i trucken.• Isæt Batterilås (42)

  10

  28

  42

 • 12.1

  4 D

  K

  32

  12.1

  4 D

  K

  32

 • 33

  12.1

  4 D

  KE Betjening1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken

  KøretilladelseTrucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for dendriftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel oghåndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken.Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes.

  Førerens rettigheder, pligter og forholdsregler vedr. brug af truckenFøreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret ibetjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning.Føreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører,skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening.

  Forbud imod uvedkommendes brug af truckenFøreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligtat forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikkemedtages eller løftes personer.

  Skader og manglerBeskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straksmeddeles den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul ellerdefekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt.

  ReparationerFøreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særliguddannelse eller tilladelse. Føreren må under ingen omstændigheder sættesikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem.

  Fareområde

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområdeFareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- ellerløfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler ellerpåbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også detområde, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, dersænkes/falder ned.

  Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet.Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare.Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skaltrucken omgående standses.

  33

  12.1

  4 D

  K

  E Betjening1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken

  KøretilladelseTrucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for dendriftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel oghåndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken.Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes.

  Førerens rettigheder, pligter og forholdsregler vedr. brug af truckenFøreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret ibetjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning.Føreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører,skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening.

  Forbud imod uvedkommendes brug af truckenFøreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligtat forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikkemedtages eller løftes personer.

  Skader og manglerBeskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straksmeddeles den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul ellerdefekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt.

  ReparationerFøreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særliguddannelse eller tilladelse. Føreren må under ingen omstændigheder sættesikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem.

  Fareområde

  ADVARSEL!

  Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområdeFareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- ellerløfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler ellerpåbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også detområde, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, dersænkes/falder ned.

  Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet.Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare.Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skaltrucken omgående standses.

 • 12.1

  4 D

  K

  34

  FARE!

  Risiko for uheldFøreren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes afførerværnet.

  Sikkerhedsanordninger og advarselsskilteOverhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (Se “Markeringssteder ogtypeskilte” på side 18.) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning.

  12.1

  4 D

  K

  34

  FARE!

  Risiko for uheldFøreren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes afførerværnet.

  Sikkerhedsanordninger og advarselsskilteOverhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (Se “Markeringssteder ogtypeskilte” på side 18.) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning.

 • 35

  12.1

  4 D

  K2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

  3

  5452 53

  5

  645

  531 54 1 52

  55

  34 6 5

  1212

  5050

  50

  51 51

  51

  5253

  35

  12.1

  4 D

  K

  2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

  3

  5452 53

  5

  645

  531 54 1 52

  55

  34 6 5

  1212

  5050

  50

  51 51

  51

  5253

 • 12.1

  4 D

  K

  36

  Pos. Betjenings-/displayelement

  Funktion

  1 Kørekontakt t Styring af køreretning og hastighed.3 Informations- og

  servicedisplayo Visning af vigtige køre- og løfteparametre,

  advarselsvisninger, oplysninger om fejlbetjening og servicevisninger (se kapitel E, afsnit 5)

  4 Rat t Styring af trucken.5 Tændingslås med nøgle t – Aktivering af trucken ved tilslutning af

  styrespændingen– Ved at tage nøglen ud sikres trucken, så

  uvedkommende ikke kan tænde for den.6 NØDSTOP-afbryder t Afbryder forbindelsen til batteriet

  – Alle elektriske funktioner slås fra og trucken bremses.

  12 Dødmandsknap t Frigivet:– Kørsel spærret, eller trucken bremser

  ned.

  Aktiveret:– Kørsel frigivet

  50 Kontakt - "løft støtteben" t Støttebenene hæves.51 Kontakt - "sænk

  støtteben"t Støttebenene sænkes.

  52 Trykknappen "Løft" t Løfteanordningen løftes.53 Trykknappen "Sænkning" t Løfteanordningen sænkes.54 Tast t Afgiv signal.55 Stilleskrue - sædestøtte t Indstil hældningen på ryglænet.

  t = standardudstyr o = ekstraudstyr

  12.1

  4 D

  K

  36

  Pos. Betjenings-/displayelement

  Funktion

  1 Kørekontakt t Styring af køreretning og hastighed.3 Informations- og

  servicedisplayo Visning af vigtige køre- og løfteparametre,

  advarselsvisninger, oplysninger om fejlbetjening og servicevisninger (se kapitel E, afsnit 5)

  4 Rat t Styring af trucken.5 Tændingslås med nøgle t – Aktivering af trucken ved tilslutning af

  styrespændingen– Ved at tage nøglen ud sikres trucken, så

  uvedkommende ikke kan tænde for den.6 NØDSTOP-afbryder t Afbryder forbindelsen til batteriet

  – Alle elektriske funktioner slås fra og trucken bremses.

  12 Dødmandsknap t Frigivet:– Kørsel spærret, eller trucken bremser

  ned.

  Aktiveret:– Kørsel frigivet

  50 Kontakt - "løft støtteben" t Støttebenene hæves.51 Kontakt - "sænk

  støtteben"t Støttebenene sænkes.

  52 Trykknappen "Løft" t Løfteanordningen løftes.53 Trykknappen "Sænkning" t Løfteanordningen sænkes.54 Tast t Afgiv signal.55 Stilleskrue - sædestøtte t Indstil hældningen på ryglænet.

  t = standardudstyr o = ekstraudstyr

 • 37

  12.1

  4 D

  K2.1 Batteriafladningsindikator, batterivagt, driftstimetæller o

  Batteriafladningsindikator: Batterietsladetilstand (1) vises med 10 %-trin påinformations- og servicedisplayet.

  FORSIGTIG!

  Standardindstillingen afbatteriafladningsindikatoren/batterivagten sker ud frastandardbatterier.Ved brug af vedligeholdelsesfriebatterier skal displayet være indstilletpå en sådan måde, at symbolet T (11)ses bag procentangivelsen. Hvisdenne indstilling ikke foretages, kanbatteriet blive beskadiget på grund affor kraftig afladning. Kontakt servicefolk fra producenten forat få foretaget en indstilling afinstrumentet.

  Batteriet skal oplades, når batteriets restkapacitet er på 30%.

  Batterivagt:Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "Løft" fra. Dettevises ved hjælp af et tilhørende symbol på informations- og servicedisplayet.

  Z Der gives først frigivelsessignal til funktionen "Løft" igen, når det tilsluttede batterier ladet mindst 70% op.

  Driftstimetæller: Driftstimerne (12) vises ved siden af batteriets ladetilstand.Driftstimerne tælles, når trucken er driftsklar og dødmandsknappen er aktiveret.

  BATT T: 0 0 %4 4 71 h

  1 11 12

  37

  12.1

  4 D

  K

  2.1 Batteriafladningsindikator, batterivagt, driftstimetæller o

  Batteriafladningsindikator: Batterietsladetilstand (1) vises med 10 %-trin påinformations- og servicedisplayet.

  FORSIGTIG!

  Standardindstillingen afbatteriafladningsindikatoren/batterivagten sker ud frastandardbatterier.Ved brug af vedligeholdelsesfriebatterier skal displayet være indstilletpå en sådan måde, at symbolet T (11)ses bag procentangivelsen. Hvisdenne indstilling ikke foretages, kanbatteriet blive beskadiget på grund affor kraftig afladning. Kontakt servicefolk fra producenten forat få foretaget en indstilling afinstrumentet.

  Batteriet skal oplades, når batteriets restkapacitet er på 30%.

  Batterivagt:Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "Løft" fra. Dettevises ved hjælp af et tilhørende symbol på informations- og servicedisplayet.

  Z Der gives først frigivelsessignal til funktionen "Løft" igen, når det tilsluttede batterier ladet mindst 70% op.

  Driftstimetæller: Driftstimerne (12) vises ved siden af batteriets ladetilstand.Driftstimerne tælles, når trucken er driftsklar og dødmandsknappen er aktiveret.

  BATT T: 0 0 %4 4 71 h

  1 11 12

 • 12.1

  4 D

  K

  38

  3 Idrifttagning af trucken

  3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

  ADVARSEL!

  Skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet(specialudstyr) kan medføre uheld.Hvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr), må trucken ikkeanvendes, før den er blevet repareret iht. gældende bestemmelser.

  Konstaterede mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk den defekte truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

  Udførelse af en kontrol inden den daglige idrifttagning

  Fremgangsmåde• Kontrollér om der køretøjet har udvendige skader og lækager.

  Beskadigede slanger skal udskiftes.• Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader og kontrollér, at de

  sidder godt fast.• Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast.• Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som ridser, bøjede eller

  kraftigt slidte lastgafler.• Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader.• Kontrollér, om løftekæderne er spændt lige meget og er fri for skader.• Kontrollér, at mærkninger og skilte er intakte og kan læses (Se “Markeringssteder

  og typeskilte” på side 18.).

  12.1

  4 D

  K

  38

  3 Idrifttagning af trucken

  3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning

  ADVARSEL!

  Skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet(specialudstyr) kan medføre uheld.Hvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andremangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr), må trucken ikkeanvendes, før den er blevet repareret iht. gældende bestemmelser.

  Konstaterede mangler skal straks meddeles den ansvarlige.Afmærk den defekte truck, og tag den ud af drift.Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet.

  Udførelse af en kontrol inden den daglige idrifttagning

  Fremgangsmåde• Kontrollér om der køretøjet har udvendige skader og lækager.

  Beskadigede slanger skal udskiftes.• Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader og kontrollér, at de

  sidder godt fast.• Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast.• Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som ridser, bøjede eller

  kraftigt slidte lastgafler.• Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader.• Kontrollér, om løftekæderne er spændt lige meget og er fri for skader.• Kontrollér, at mærkninger og skilte er intakte og kan læses (Se “Markeringssteder

  og typeskilte” på side 18.).

 • 39

  12.1

  4 D

  K3.2 Indstil sædestøtten

  Trucken er udstyret med en indstilleligsædestøtte.

  – Klappet op = Ryglæn– Nedklappet = Sædestøtte

  Indstil sædestøtten efter brugeren.

  Fremgangsmåde• Klap sædestøtten ned.• Der indstilles til ønsket position ved hjælp af

  stilleskruen (55):Drej mod venstre.= NedDrej mod højre = Op.

  FORSIGTIG!

  Køretøjet må kun betjenes og køres når sædestøtten er indstillet efter forskrifterne.

  55

  39

  12.1

  4 D

  K

  3.2 Indstil sædestøtten

  Trucken er udstyret med en indstilleligsædestøtte.

  – Klappet op = Ryglæn– Nedklappet = Sædestøtte

  Indstil sædestøtten efter brugeren.

  Fremgangsmåde• Klap sædestøtten ned.• Der indstilles til ønsket position ved hjælp af

  stilleskruen (55):Drej mod venstre.= NedDrej mod højre = Op.

  FORSIGTIG!

  Køretøjet må kun betjenes og køres når sædestøtten er indstillet efter forskrifterne.

  55

 • 12.1

  4 D

  K

  40

  3.3 Klargøring af trucken til driftOpstart af trucken

  Forudsætninger– Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, Se “Kontroller og

  rutiner inden den daglige idrifttagning” på side 38.

  Fremgangsmåde• Slå NØDSTOP-knappen (6) ved at trække i den.• Tænd for trucken på følgende måde:

  • Stik nøglen i tændingslåsen (5), og drej den mod højre indtil anslag.• Indtast koden i kodelåsen (o).

  • Kontrollér, at knappen (54) virker.• Kontrollér, at dødmandsknappen (12) virker.• Kontrollér, at kørekontakten (1) fungerer.• Kontrollér, at hornet (52, 53, 50, 51) virker.• Kontrollér, at styringen fungerer.

  Trucken er klar til drift

  12.1

  4 D

  K

  40

  3.3 Klargøring af trucken til driftOpstart af trucken

  Forudsætninger– Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, Se “Kontroller og

  rutiner inden den daglige idrifttagning” på side 38.

  Fremgangsmåde• Slå NØDSTOP-knappen (6) ved at trække i den.• Tænd for trucken på følgende måde:

  • Stik nøglen i tændingslåsen (5), og drej den mod højre indtil anslag.• Indtast koden i k