ett lyft för skolbiblioteket 110407 i tammerfors

43
MEDIOTEKET UTBILDNINGFÖRVALTNINGEN Christer Holmqvist Skolbibliotekskonsulent Medioteket Utbildningsförvaltningen, Uppdragsavdelningen www.stockholm.se/medioteket Webbred. Nationella Skolbiblioteksgruppen http://www.skolbiblioteksgruppen.se/ ------------------------------------------------------------------ [email protected] Tel: 0735 011 464 [email protected] Twitter: http://twitter.com/Tratte http://www.skolbibliotek.se/ost/

Upload: stockholms-stad

Post on 18-Aug-2015

359 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Kunskap r

Christer HolmqvistSkolbibliotekskonsulent MedioteketUtbildningsfrvaltningen, Uppdragsavdelningen www.stockholm.se/medioteket

Webbred. Nationella Skolbiblioteksgruppenhttp://www.skolbiblioteksgruppen.se/------------------------------------------------------------------holmqvist.christer@gmail.com Tel: 0735 011 [email protected] Twitter: http://twitter.com/Trattehttp://www.skolbibliotek.se/ost/

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN1MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENLust att lraMjlighet att lyckasMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN2MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENEU:s 8 nyckelkompetenser fr ett livslngt lrande ModersmlFrmmande sprkMatematiskt kunnandeDigital kompetensInitiativfrmga/ fretagarandaLra att lraSocial och medborgelig kompetensKulturell medvetenhet2011-04-05SIDAN 3MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN3MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN4Elevens lrande

EftertankeInlevelseUpplevelseSkapande - ventyrAtt mjliggraGe flexibilitetDatornBokenFilmen

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN4MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENStor r den som vetstrre den som vet hurman ska frga Piet Hein MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN5MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 6Skolans uppgift r att bygga kunskap

Och det sker i en process dr man sovrar, vrderar och finner samband i den information som stndigt droppar ver oss

Eleverna mste f redskap fr att klara detta

Krver en pedagogik som liknar journalistiken(Mats Ekholm)

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN6MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENKunskap r

Information som tolkats, vrderats och satts in i ett sammanhang Information r enbart material fr kunskap

(S-E Liedman)

MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN7MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 8"Teaching kids to transform information to knowledge is the central key for the future school library."

"The future for school is about knowledge development, not information redefining capabilities" Dr Ross Todd

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN8MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN Om du inte vet vart du ska, s spelar det ingen roll vilken vg du vljer ur Alice i UnderlandetMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN9MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 10

Lobbyverksamhet, forskningsversikt, seminarier, rets skolbibliotekMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 11

Ordmoln skapat med http://www.wordle.net/ MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN11MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 12

Ordmoln skapat med http://www.wordle.net/ MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN12MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENSkolverkets definition 2006Med skolbibliotek avser Skolverket en gemensam och ordnad resurs av medier och information som stlls till elevernas och lrarnas frfogande med hjlp av kompetent personal*Skolbibliotek r en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stdja elevernas lrande. Skolbibliotek kan drmed betraktas dels som en materiell resurs som r en del i en skolas lromedel och vriga utrustning, dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar fr viss service

*Personalen har utbildning fr svl biblioteksverksamhet som pedagogisk verksam2011-04-05SIDAN 13MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN13MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENNy definition av skolbibliotek 1

Skolbibliotek r en gemensam, tillgnglig och interaktivpedagogisk resurs fr alla som arbetar i skolan. Skolbibliotek ska tillhandahlla lrresurser i form av personal, medier, teknik och litteratur som i samverkan med lrare och elever ska strka lrandet i alla mnen och i varje enskild elevs lrprocess. Skolbiblioteket skall bidra till att strka elevernas sprkliga och digitala kompetens.2011-04-05SIDAN 14MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 15Skolbiblioteket r en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdragdefinieras av skollagen och nationella kurs- och lroplaner. Under ledning av kompetent personal strker skolbiblioteket elevernas digitala och sprkliga kompetens i en vidgad textvrld. DIKNy definition av skolbibliotek 2MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN15MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN16Skolbiblioteksutveckling och stdRdgivningHandledningFortbildning

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN16MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN17Ny teknikDaisyMP3

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN17MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN18Att lsa med gon och ron

DAISYLjudbckerTalbckerFulltextdaisyMp3-bckerCD-bckerE-bckerOnline-bckerLsplattorMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN18MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN

Skolbibliotek nu!MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN19MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN

Vad r betydelsefullt och fr vem?

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN20MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENLslust?

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN21MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 22

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN22MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 23

Ytterns skola i MariehamnMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 24

Ordmoln skapat med http://www.wordle.net/ MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN24MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENUtvecklingen har kommit fr att stanna

(Grnkpings Veckoblad)MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN25MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN

Ur Lgr11

1. Skolans vrdegrund och uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflde och en snabb frndringstakt. Studiefrdigheter och metoder att tillgna sig och anvnda ny kunskap blir drfr viktiga. Det r ocks ndvndigt att eleverna utvecklar sin frmga att kritiskt granska fakta och frhllanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

2. vergripande ml och riktlinjer Skolan ska ansvara fr att varje elev efter genomgngen grundskolakan anvnda sig av ett kritiskt tnkande och sjlvstndigt formulera stndpunkter grundade p kunskaper och etiska vervganden

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN26MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENKolla kllans webbplatsKllkritikUpphovsrttslagPersonuppgiftslagSker p ntetSociala medierUpphovsrttCreative Commons

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN27MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENInformationskompetens 4:e basfrdigheten definition av forskaren Christina S DoyleEn informationskompetent mnniska knnetecknas av fljandeegenskaper och frdigheter: Hon eller han 1. r medveten om att korrekt och komplett information r utgngspunkten fr att fatta intelligenta beslut 2. Uppmrksammar behovet av information3. Formulerar frgor som som baseras p informationsbehovet4. Identifierar lmpliga informationskllor5.Utvecklar effektiva skstrategier och nr olika informations- resurser, traditionella eller datorbaserade.6. Kritiskt granskar och vrderar information7. Organiserar information fr praktisk anvndning8. Integrerar ny information med den befintliga kunskapsbasen- tillgnar sig nya rn, och9. Anvnder informationen med ett kritiskt frhllningsstt och vid problemlsning

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN28MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENUtan tvivel r jag inte klokTage DanielssonMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN29MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENArtiklarReportage, intervjuerKllkritik i mnen: bild, film, svenska,geografi, historia FilmerABC till kllkritik p internetKllkritikslektionerStdmaterialLathundar, vningar, ppt, Superunderskarna Kolla kllans wiki Kolla kllans idlda

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN30MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 31

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN31MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN

Sociala medierArtiklar Allmnt sociala medierBloggar, Facebook, Twitter och YouTubeTips och idervningsuppgifter ochdiskussionsunderlag i pdf- och word-formatKolla kllans wikiMediedebattTipsMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN32MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENVar kritisk inte skeptiskMEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN33MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENInformationsskningsprocessenInledningsfas Val av mne versiktsskning Fokusering Skning av Avslutas (uppdrag) Problemformulering relevant preciserad skning information

Oskerhet Optimism Frvirring Klarhet Tillfrsikt Lttnad tvivel

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN34MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 35

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN35MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENSkolbibliotek goda exempel!Skolbibliotek en pedagogisk resurs i undervisningen (Vxj) Framtidens skolbibliotek den glada boken (Vsters)Skolbibliotekets mjligheter om projekten SMiLE, SkaSprkaLra och Mnga SMiLE

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN36MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENSkolbiblioteksutvecklingUtveckla skolbiblioteket! - - Att starta och driva en bra verksamhetFrn medieplanering till verksamhetsutveckling- Bibliotekets roll i barn och ungdomars kunskaps-skandeSkolbiblioteksutveckling skolutveckling. Bra skolbibliotek kan leda till bttre skola! Ny bok!

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN37MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENInformationskompetensHandledning fr lrare och bibliotekarierBygger p samarbete mellan lrare och bibliotekarie i elevernas lrproces och ger inspiration fr att utveckla informationsskning som en integrerad del av lrandetPraktisk genomgng av internetbaserade databaser

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN38MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN

G vidare!Gr en plan fr verksamheten!Skolbiblioteket r hela skolans ansvar!Se till att den utvrderas!

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN39MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENSkolbibliotekLs p och lr Stm av och anpassaAnvnd och integreraMotivera och frankraUtvrdera

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN40MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 41"Its important to share and learn from each other and others. Outside our own box. Collobarate."

Dr Ross Todd

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN41MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGENFr att misslyckas krvs att man har frskt, det r drfr s f misslyckas

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN42MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN2011-04-05SIDAN 43Tack fr mig!

MEDIOTEKETUTBILDNINGFRVALTNINGEN43MEDIOTEKETUPPDRAGSAVDELNINGENUTBILDNINGFRVALTNINGEN