google analytics

13
GOOGLE ANALYTICS Monika Černická 16 132 Ak. rok. 2012/2013

Upload: eee-marketing

Post on 22-Dec-2014

115 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Google analytics

GOOGLE ANALYTICS

Monika Černická

16 132

Ak. rok. 2012/2013

Page 2: Google analytics

ČO JE GOOGLE ANALYTICS Softvérový

nástroj Slúži na

sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti konkrétneho webu

Page 3: Google analytics

FUNKCIE GOOGLE ANALYTICS Nástroje na analýzu Prehľady Obsah v službe

Analytics Služba Analytics pre sociálnu

aktivitu Služba Analytics pre mobilné

zariadenia Služba Analytics pre konverzie Analýza inzercie

Page 4: Google analytics

PREHĽADY V REÁLNOM ČASE Pomocou tejto funkcie môžeme zistiť:

aktuálny počet používateľov nachádzajúcich sa na lokalite,

ich geografické polohy,zdroje návštevnosti, ktoré slúžili ako ich

sprostredkovatelia astránky, ktoré používatelia zobrazujú.

Page 5: Google analytics

VLASTNÉ PREHĽADY Prehľad ktorý si užívateľ vytvorí sám

Page 6: Google analytics

VLASTNÉ PREMENNÉ Na stránkach sa nachádza formulár do

ktorého návštevníci môžu zadať svoj profesionálny titul, napríklad manažér, technický špecialista

V takom prípade sa môže použiť vlastné sledovanie návštevníkov na zaznamenávanie ich výberov

Page 7: Google analytics

SPRESŇUJÚCE SEGMENTY Možnosť vytvoriť vlastné segmenty Možnosť výberu z vopred

definovaných segmentov

Page 8: Google analytics

PREHĽADY OBSAH V SLUŽBE ANALYTICS

Ako často používatelia navštevujú stránky

Ako dlho na nich zostávajú

Page 9: Google analytics

TVORBA PREHĽADOV O MOBILNÝCH ZARIADENIACH umožňuje

prezerať štatistiky návštevníkov podľa mobilného zariadenia, značky, poskytovateľa služieb

Page 10: Google analytics

PREHĽADY SOCIÁLNEJ AKTIVITY pomáhajú merať vplyv sociálnych

médií na podnikateľské ciele a konverzie

Page 11: Google analytics

ANALÝZA INZERCIE Umožňuje zistiť

ako digitálne kanály – vrátane vyhľadávania, grafiky, sociálnych sietí, partnerov a e-mailu ovplyvňujú mieru konverzie a návratnosť

Page 12: Google analytics

KONVERZNÁ SÚPRAVA Meranie predaja Prevzatia Spustenia videa

Page 13: Google analytics

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ