het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en...

of 8 /8
Uitbreidbaar systeem met toptechnologie voor grafici, web-designers en creatieve experts. Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Uitbreidbaar

systeem met

toptechnologie

voor grafici,

web-designers en

creatieve experts.

Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpenHet nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen

Page 2: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Uw professionele coach tijdens uw creatieve werk. WACOM Intuos2.

Meer vrijheid. Ideeën komen tot leven. Visies worden werkelijkheid.

Intuos2 is het nieuwe, intelligente

systeem van grafische tabletten voor

de professional. Het combineert het

gemak en de veelzijdigheid van het

traditionele gereedschap met de

snelheid en functionaliteit van de

moderne grafische software.

Deze synergie resulteert in een

onvergelijkelijke productiviteit en

verbeterde ergonomie.

Met de nieuwe Intuos2 Grip Pen kuntu moeiteloos tekenen en illustrerenen afbeeldingen sneller dan ooitbewerken.De nieuwe Intuos2 2D Mouse is depowermuis voor navigatie – metnauwkeurig scrollwieltje, een reso-lutie van 2540 dpi en uiteraard zon-der kogel, snoer en batterijen.

Met de uitgekiende ergonomie ende eenvoudige elegantie van hetontwerp van het Intuos2 systeem kunt u meteen creatief aan de slag– gemakkelijk en op het hoogsteartistieke niveau. De Intuos2 tool-range biedt het geschikte gereed-schap voor elke stap van het creatieveproces. En met de comfortabele drivers kunt u iedere tool per toe-passing afzonderlijk configureren.

Dankzij het ergonomische ontwerpen de absolute positionering

werkt u met „korte wegen”, endaardoor wordt het RSI-risico

– de muisarm – aanzienlijk

verminderd. Vindt de juiste wegnaar Intuos2: op maat voor u per-soonlijk.

Verhoog uw productiviteit en plezierbij professioneel publishing met deprecisie en efficiency die alleenIntuos2 u biedt.

Ontwerp, constructie en architectuurzijn van oudsher de toepassingsge-bieden van Intuos2. Met de Intuos2Lens Cursor beschikt u over eenhulpmiddel op maat voor exactdigitaliseren en selecteren. En metde Intuos2 Grip Pen ontwerpt u snel en efficiënt 2D- en 3D-objecten enschept u realistisch overkomendeteksturen.

Vertrouw op uw individualiteit. Pasuw persoonlijke stijl van illustrerendirect toe op de computer. Dat is devrijheid die Intuos2 u biedt.

Voor expressief, gevoelsmatig over-tuigend web-design met MacromediaFlash, Adobe GoLive & Co. biedtIntuos2 essentiële voordelen: druk-gevoelig gereedschap en flexibiliteitbij de keuze.

Intuos2 ondersteunt ook de profes-sionele audio-video-postproductionop een heel natuurlijke wijze. U kuntuw aandacht nu richten op scènesen sequenties – en niet op hetbedienen van het gereedschap.

Maak adembenemend realistischecomposities, met de onovertroffenen subtiele precisie van de Intuos2range.

Page 3: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Boeiende voorbeelden, tips & tricks voor imaging met Intuos2: www.wacom-europe.com

WACOM Intuos2. Tools voor grafisch ontwerp en het retoucheren van foto’s.

Openbaring voor beeldbewerkers.

Intuos2

Airbrush:

Het realistische airbrush-pistool

voor uw computer.

• Drukgevoelige punt • Geïntegreerd scollwiel, o. a. voor

het exact uitvoeren van vervloeiïngen• Herkenning van druk en stand –

perfecte simulatie van een airbrush• Ergonomisch ontwerp – overgenomen

van het echte airbrush-pistool

Intuos2 is de perfecte design-tool

voor lithografen, fotografen en

iedere vorm van creatieve beeld-

bewerking.

Neem de nieuwe Intuos2 Grip Peneens in uw hand en voel wat er zobijzonder aan is: de vernieuwde,ergonomische gripvlakken zijn spe-ciaal bedoeld om vingers en handte ontlasten.De dubbele zijschakelaar, de gum-functie, de drukgevoeligheid en deprecisie maken van de Intuos2 Grip Pen een ideaal, prettig han-teerbaar allround-gereedschap.

De Intuos2 Airbrush is het realisti-sche airbrush-pistool voor uw com-puter. Druk en stand worden preciesherkend – en met het geïntegreerdescrollwiel bestuurt u vervloeiïngen

Tech-Tipp:

Werken met stand (hoek) en spuitpatronen

Alle Intuos2 grafische tabletten herken-nen niet alleen druk maar ook de stand

of hoek van de tool. Zo kunt u bij deIntuos2 Airbrush met de stand het spuit-beeld resp. -patroon beïnvloeden. Met de

druk van de punt wordt de afstand tussen airbrush en papier gesimuleerd.

Net zo gevoelig als met de analogetegenhanger …

Scheidingen

Wel eens scheidingen uitgevoerd met

een muis? Met de Intuos2 Grip Pen

plaatst u Bézier-punten „first shot right”

en volgt u outlines met gemak en tot op

de pixel.

Gummen

Met Intuos2 hoeft u geen van uw ver-

trouwde technieken te laten varen. Zelfs

gummen niet. Want met omgedraaide

Intuos2 Grip Pen kunt u wissen, uiteraard

drukgevoelig.

Maskeren

Breng professionele maskeringen met

de enige echte tool aan: met een stift.

Met de dukgevoeligheid van de Intuos2

Grip Pen hebt u de controle over iedere

nuance.

Afzwakken & Nabelichten

Stap met Intuos2 Airbrush of Intuos2

Grip Pen de subtiele wereld van uw af-

beeldingen binnen. Optimaliseer diepte

en licht gevoelig en precies – met behulp

van 1024 drukniveaus.

nauwkeurig en verbluffend rea-listisch. De Intuos2 Airbrush is de tool voor illustratoren, retou-cheurs, beeldbewerkers, enz.

De nieuwe Intuos2 Grip Pen:

Neem ‘m eens in uw hand en voel

wat er zo bijzonder aan is

• Drukgevoelige penpunt

• Nieuwe, ergonomische gripvlakken, speciaal bedoeld om vingers en hand te ontlasten

• Vrij programmeerbare dubbele zijschakelaar• Drukgevoelige gum — bewerkingsstappen

maakt u traploos ongedaan• Heeft geen batterijen of snoer nodig –

betrouwbaar en onderhoudsvrij• Reageert op druk en stand

Page 4: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

WACOM Intuos2. Tools voor schetsers, illustratoren en CAD-designers.

De kunst om het juiste gereedschap te kiezen.

Vrij kunstenaar, illustrator, story-

board-tekenaar of art director:

Intuos2 is een ware openbaring

voor iedereen die creatief tekent,

illustreert of schetst. Intuos2 biedt

namelijk met drie extra stiften de

passende teken-tool voor iedere

taak.

Plaats een layoutblok op hetIntuos2 tablet en maak een schetsmet de Intuos2 Ink Pen. De illustra-tie zit meteen in de computer. Metde Intuos2 Stroke Pen worden zach-te viltstiften, aquarel- en olieverf-penselen gesimuleerd; de zachtepunt reageert sensibel op de drukvan uw hand. Dankzij Tool ID kunt uzelfs een aantal Intuos2 Stroke Penstegelijk gebruiken, die elk een andertekengereedschap simuleren.

Intuos2

Ink PenDe drukgevoelige

stift met echte ballpointvulling – voor

het realistische schetstgevoel.

Intuos2

Stroke PenDrukgevoelige stift met zachte punt – voor realistische schildertechnieken.Digitaal in olie en waterverf …

Perfecte teksturen

Teksturen kunnen perfect en heel

natuurlijk worden aangebracht op

complexe vlakken

Uw eigen stijl

Werk in uw eigen stijl.

Intuos2 legt u geen beperkingen op – in

tegendeel. De gevarieerde tool-range laat

uw creatieve sappen vrijelijk stromen.

Nauwkeurig vervagen

Met Intuos2 kunt u iedere analoge

illustratie- en designtechniek nabootsen.

Draai de Intuos2 Grip Pen om, en u kunt

ermee vervagen, schaduwen aanbrengen

en doezelen.

Layers & lazuren

Alsof u met penseel en verf werkt.

Breng diverse verflagen lazurend aan.

Exact in de gewenste sterkte.

Boeiende voorbeelden, tips & tricks over illustratie, tekenen en schetsen met Intuos2: www.wacom-europe.com

Of bent u een CAD-prof?Als het u bij uw constructieve werkom efficiency en precisie gaat, hebtu met de CAD-versies van Intuos2A3 en Intuos2 A4 oversize eengereedschap ter beschikking metniet te overtreffen productiviteit :de Intuos2 Lens Cursor.

Intuos2

Lens CursorErgonomische,

programmeerbare puck.

Page 5: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Tech-Tipp:

Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen

en schakelaarsAlle toetsen en schakelaars van ieder

Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar.U kunt zo bijvoorbeeld toetsenbord-

shortcuts of menu-commando’s vastleggen.

Per invoerapparaat én toepassing!

Navigeren

Intuos2 2D Mouse of Intuos2 4D Mouse:

met 2540 dpi en een perfecte ergonomie

wordt de navigatie voor iedere toepas-

sing buitengewoon comfortabel. Sneller

en nauwkeuriger dan ooit.

Bediening van schuifbalken

Bedien de schuifbalken van uw software-

pakketten met de Intuos2 Grip Pen –

aanzienlijk sneller en nauwkeuriger

dan met iedere muis.

Videomontage

Knip, verplaats, bewerk uw videosequen-

ties in een handomdraai. Met absolute

positionering en buitengewoon ergono-

misch.

Flash

Richt uw aandacht op uw flash-project,

niet op een omslachtige bediening via

een standaard muis. Intuos2 ondersteunt

u ook bij het creatieve web-design.

Uw web-site moet swingen. Uwvideo moet in de prijzen vallen. Envan uw sound moet de luisteraarenthousiast raken. U heeft de pro-fessionele software. Op uw Mac of PC.

Dan heeft u alleen nog de passendetool nodig – in de uitgebreide Intuos2range vindt u beslist de combinatie,die precies voldoet aan uw voor-keuren en eisen.

Boeiende voorbeelden, tips & tricks voor media-editing met Intuos2: www.wacom-europe.com

WACOM Intuos2. Tools voor de videoprofessional, soundspecialist en web-designer.

Creëer nieuwe werelden.

Intuos2 4D Mouse:• Nieuw, ergonomisch ontwerp

• Glijvaste gripvlakken• Zonder snoer, kogel of batterijen

• Vijf programmeerbare toetsen• Herkenning van de muisrotatie

• Scrollwiel met automatischecentrering, voor traploos scrollen, zoomen…• DualTrack-ondersteuning –

tegelijkertijd werken met muis én stift

Audio-editing

Met de Intuos2 Grip Pen bedient u schuif-

regelaars en schakelaars van professio-

nele audiosoftware net zo snel en gemak-

kelijk als de analoge tegenhangers.

Page 6: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

WACOM Intuos2. Technische specificaties en configuraties.

Kies de juiste tool voor uw creativiteit.

Uitvoering en prestaties

127,0 x 106,0

225,0 x 210,0 x 7,5

520 g

2540 dpi

+/- 0,25 mm

1024

10 mm

+/- 50°

+/-2°

200 pps

nee

ja

nee

ja

ja

RS-232C / USB *

12 Volt/-

1,2 Watt (seriël), 0,7 Watt (USB)

24 maanden

CE, FCC, GOST-R (aangevraagd)

XD-0405P/U

203,2 x 162,4

334,0 x 258,0 x 14,0

900 g

2540 dpi

+/- 0,25 mm

1024

10 mm

+/- 60°

+/-2°

200 pps

ja

ja

nee

ja, uitwisselbaar

ja

ja

RS-232C / USB *

12 Volt/-

1,2 Watt (seriël), 0,7 Watt (USB)

24 maanden

CE, FCC, GOST-R (aangevraagd

XD-0608P/U

304,8 x 240,6

456,0 x 361,0 x 14,0

1600 g

2540 dpi

+/- 0,25 mm

1024

10 mm

+/- 60°

+/-2°

200 pps

ja

ja

ja

ja, uitwisselbaar

ja

ja

RS-232C / USB *

12 Volt/-

1,2 Watt (seriël), 0,7 Watt (USB)

24 maanden

CE, FCC, GOST-R (aangevraagd)

XD-0912P/U

304,8 x 316,8

444,0 x 435,5 x 37,0

2100 g

2540 dpi

+/- 0,15 mm

1024

10 mm

+/- 60°

+/-2°

200 pps

ja

ja

ja

ja, uitwisselbaar

ja

ja

RS-232C / USB *

12 Volt/-

1,2 Watt (seriël), 0,7 Watt (USB)

24 maanden

CE, FCC, GOST-R (aangevraagd)

XD-1212S-D/P-C (DTP/CAD)

XD-1212U-D/U-C (DTP/CAD)

457,2 x 316,8

616,0 x 445,5 x 37,0

3000 g

2540 dpi

+/- 0,15 mm

1024

10 mm

+/- 60°

+/-2°

200 pps

ja

ja

ja

ja, uitwisselbaar

ja

ja

RS-232C / USB *

12 Volt/-

1,2 Watt (seriël), 0,7 Watt (USB)

24 maanden

CE, FCC, GOST-R (aangevraagd)

XD-1218S-D/P-C (DTP/CAD)

XD-1218U-D/U-C (DTP/CAD)

Actief gebied (mm)

Afmeting (mm)

Gewicht

Resolutie

Absolute nauwkeurigheid

Drukniveaus

max. Afstand

Stand

Nauwkeurigkeit stand tot 40°

DualTrack

Tool ID

QuickPoint Area

Menubalk

Folie

Penhouder

Interface

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Garantie

Registraties

Ref.-Nr.

Intuos2 A6 Intuos2 A5 Intuos2 A4 regular Intuos2 A4 oversize Intuos2 A3

Op deze pagina’s kunt u kiezen. Zoek en

vind de Intuos2 combinatie die past bij

uw visie.

Alles over prestatie en uitvoering vindt uhier. En kies dan voor het nieuwe gemakvan ontwerpen. Kies voor meer efficiency.Meer creativiteit. Meer ergonomie. En voormeer werkplezier.

SSyysstteeeemmeeiisseenn Macintosh

Macintosh of PowerMacintosh, USB-Interface,

CD-ROM-speler, Mac OS 8.5, Mac OS X of hoger

Windows

USB-interface, CD-ROM-speeler

* Voor alle USB-producten moet een USB-aansluiting met eigen stroomvoorziening beschikbaar zijn.

Wacom - Heike Villanueva
PC met Windows 98, ME, 2000 of XP,
Wacom - Heike Villanueva
max. Sample frequentie
Wacom - Heike Villanueva
ja, vest
Wacom - Heike Villanueva
)
Page 7: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Uw InfoLink:

www.wacom-

europe.com

Hier vindt u de

nieuwste technische

informatie over uw

Intuos2 systeem.

Uitvoering en prestaties

Gewicht

Afmeting (mm)

Uitvoering

Drukgevoelige punt

Drukgevoeligheid

Speling van de punt (max.)

Druk

Drukgevoelige gum

Toetsen/schakelaar zijkant

Tool ID

Bijzonderheden

Bestel-nr.

Vullingen

12 g

151 x 12,5

zonder snoer/batterij

ja

1024 drukniveaus

1,3 mm

30 g tot 400 g

ja

ja / 2

ja

Rubberen gripvlak

XP-501E

Polyacetal

13 g

151 x 12,5

zonder snoer/batterij

ja

1024 drukniveaus

1,3 mm

30 g tot 400 g

nee

nee

ja

XP-120

Polyacetal

13 g

151 x 12,2

zonder snoer/batterij

ja

1024 drukniveaus

0,1 mm

30 g tot 400 g

ja

ja / 2

ja

XP-300E

Polyacetal

13 g

151 x 12,5

zonder snoer/batterij

ja

1024 drukniveaus

0,1 mm

30 g tot 400 g

nee

nee

ja

XP-110

Polyacetal

en verwisselbare

ballpointvulling

24 g

162,5 x 32,6 x 38,5

zonder snoer/batterij

ja

1024 drukniveaus

0,1 mm

30 g tot 400 g

ja

ja / 1

ja

Scrollwiel m. 1024 drukniveaus

XP-400E

Polyacetal

75 g

113,5 x 72,6 x 38,5

zonder snoer/batterij

nee / 3

ja

Scrollwiel

XC-100

72 g

158,9 x 66,1 x 33,0

zonder snoer/batterij

nee / 5

ja

Scrollwiel m. +/-1024 drukniveaus

XC-400

72 g

158,9 x 66,1 x 33,0

zonder snoer/batterij

nee / 5

ja

Beweeglijke puck

XC-210

Intuos2

Stroke Pen

Intuos2

Classic Pen

Intuos2

Ink Pen

Intuos2

Airbrush

Intuos2

2D Mouse

Intuos2

4D Mouse

Intuos2

Lens Cursor

Intuos2

Grip Pen

Waarom Intuos2 zo uniek is:

Perfecte ergonomie • Hoogste nauwkeurigheid • Onbegrensde combinatiemogelijkheden van tabletten en tools. Twee tools tegelijkertijd gebruiken • Onovertroffen precisie • 2 jaar garantie

Wacom - Heike Villanueva
(MS-IntelliMouse)
Page 8: Het nieuwe, creatieve gemak van ontwerpen...Meer efficiency door vrij programmeerbare toetsen en schakelaars Alle toetsen en schakelaars van ieder Intuos2 tool zijn vrij programmeerbaar

Is uw interesse gewekt?

Vraag dan nú informatie aan.

WACOM Europe GmbHEuropark Fichtenhain A9

D-47807 KrefeldTelefoon ++49 (0 ) 21 51·36 14-444

Telefax ++49 (0 ) 21 51·36 14-111www.wacom-europe.com

© 2001 Wacom Company, Limited. Alle rechten voorbehouden. WACOM is een geregistreerd handelsmerk en Intuos, Intuos2, Tool ID en Intuos2 4D Mouse zijn handelsmerkenvan WACOM Co., Ltd. Alle overige handelsmerken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun eigenaars. BRO-XDNL · Printed in Germany

Wilt u meer weten over de efficiencyen het gemak van Intuos2? Wilt u deproef op de som nemen en kennismaken met alle voordelen?

Dan kan: De dichtstbijzijnde WACOM-dealer biedt u niet alleen het Intuos2systeem - hij geeft u ook graag eensde Intuos2 Grip Pen in de hand.Probeer zelf het Intuos2 gevoel.

Nu meteen! De virtuele art gallerymet inspirerende voorbeelden vooruw favoriete toepassing vindt uhier:

Op onze website vindt u: productin-formatie, aanbiedings-bundles, tips& tricks, de nieuwste drivers enactuele informatie over software-support voor het Intuos2-systeem.In de dealerslijst vindt u tevens dedichtstbijzijnde WACOM-dealer.

www.wacom-europe.com