“i am a follower.”

of 16 /16
“I am a follower.”

Upload: kerry-duran

Post on 01-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

“I am a follower.”. Peri-chouresis “To Dance around”. What makes a good leader?. Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus Kom toe na Jesus toe en sê vir Hom: “Here, ons Wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: “I am a follower.”

“I am a follower.”

Page 2: “I am a follower.”
Page 3: “I am a follower.”

Peri-chouresis “To Dance around”Peri-chouresis “To Dance around”

Page 4: “I am a follower.”

What makes a good leader?

Page 5: “I am a follower.”

Markus 10:35-45

Jakobus en Johannes, die seuns van SebedeusKom toe na Jesus toe en sê vir Hom: “Here, ons

Wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaanVra.”

“Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?” het Hy hulle gevra. Hulle het Hom geantwoord:

wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan U regterhand, en die ander

een aan U linkerhand.”

Page 6: “I am a follower.”

Markus 10:35-45

“Julle weet nie wat julle vra nie,” sê Jesus vir hulle.

Kan julle die lydensbeker drink wat Ek drink, ka, en met die doop gedoop word waarmee Ek

gedoop word.”“Ons kan” sê hulle vir Hom.

Daarop sêJesus: “Die beker wat Ek drink sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek

gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan My linkerhand en regterhand te sit, daaroor belsuit Ek nie; dit is vir die vir wie God gereed

gemaak het.”

Page 7: “I am a follower.”

Markus 10:35-45

“Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê: “Julle weet dat dit by

die nasies so is dat hulle sg. Regeerders oor hulle basspeel en dat hulle groot manne die

mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen

onder julle wateerste wil wees, moet julle dienaar wees. Die Seun vd mens het ook nie

gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”

Page 8: “I am a follower.”

The leader as the heroThe leader as the hero

Page 9: “I am a follower.”

The Charismatic CEO

Page 10: “I am a follower.”

The Leader as a CelebrityThe Leader as a Celebrity

Page 11: “I am a follower.”
Page 12: “I am a follower.”
Page 13: “I am a follower.”
Page 14: “I am a follower.”
Page 15: “I am a follower.”
Page 16: “I am a follower.”

* A Calling

* Suffering

* Servant