magnetna rezonanca u klinickoj praksi, mere bezbednosti_babic zeljko

of 38 /38
MAGNETNA REZONANCA U MAGNETNA REZONANCA U KLINIČKOJ PRAKSI KLINIČKOJ PRAKSI MERE BEZBEDNOSTI- MERE BEZBEDNOSTI- MR SIGURNOST MR SIGURNOST INSTITUT ZA ONKOLOGIJU INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE SREMSKA KAMENICA VOJVODINE SREMSKA KAMENICA CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU Glavni tehničar CID- a: vrt. Željko Babić Glavni tehničar CID- a: vrt. Željko Babić

Upload: scepan

Post on 03-Nov-2014

179 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MR, safety, clinical practice

TRANSCRIPT

Page 1: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MAGNETNA REZONANCA U MAGNETNA REZONANCA U KLINIČKOJ PRAKSIKLINIČKOJ PRAKSI

MERE BEZBEDNOSTI-MERE BEZBEDNOSTI- MR SIGURNOST MR SIGURNOST

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE SREMSKA KAMENICAVOJVODINE SREMSKA KAMENICA

CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKUCENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU

Glavni tehničar CID- a: vrt. Željko BabićGlavni tehničar CID- a: vrt. Željko Babić

Page 2: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

TOK PREDAVANJATOK PREDAVANJA

ŠTA JE MR?ŠTA JE MR? VRSTE APARATA VRSTE APARATA HARDWAREHARDWARE IZVORI OPASNOSTIIZVORI OPASNOSTI KONTRAINDIKACIJEKONTRAINDIKACIJE KLINIČKA PRIMENAKLINIČKA PRIMENA PRIKAZ SLUČAJEVAPRIKAZ SLUČAJEVA

Page 3: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

ŠTA JE MR?ŠTA JE MR?

Najsavremenija dijagnostička Najsavremenija dijagnostička “imaging” metoda“imaging” metoda

Koristi jako, homogeno, Koristi jako, homogeno, magnetno polje i drugo, slabije, magnetno polje i drugo, slabije, promenljivo magnetno poljepromenljivo magnetno polje

Omogućava veliku tkivnu i Omogućava veliku tkivnu i prostornu rezolucijuprostornu rezoluciju

Ima veliku kliničku primenu u Ima veliku kliničku primenu u dijagnostici različitih oboljenja, dijagnostici različitih oboljenja, a samim tim i u lečenju a samim tim i u lečenju pacijenatapacijenata

Page 4: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

VRSTE MR APARATAVRSTE MR APARATA

Po tipu generisanja Po tipu generisanja magnetnog polja magnetnog polja (elektromagnetni, super-(elektromagnetni, super-provodnički)provodnički)

Po jačini magnetnog polja (od: Po jačini magnetnog polja (od: 0,2- 3 T, pa i jača polja)0,2- 3 T, pa i jača polja)

Po fizičkom izgledu Po fizičkom izgledu (“otvoreni” i “zatvoreni”)(“otvoreni” i “zatvoreni”)

Po načinu instaliranja- Po načinu instaliranja- pokretni ili stacionarnipokretni ili stacionarni

Page 5: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

HARDWAREHARDWARE

Gentri Gentri Odgovarajući lokalni Odgovarajući lokalni

kalemovikalemovi Pomoćna aparatura Pomoćna aparatura

(monitor, injektor, (monitor, injektor, aparat za anesteziju i sl.) aparat za anesteziju i sl.)

Page 6: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

GENTRI MR APARATAGENTRI MR APARATA

Tehničko-Tehničko- tehnološka tehnološka rešenjarešenja,, kao i dizajn kao i dizajn proizvodjačaproizvodjača

Delovi gentrijaDelovi gentrija Prateća opremaPrateća oprema

Page 7: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

LOKALNI KALEMOVI (MR COILS)LOKALNI KALEMOVI (MR COILS)

NamenaNamena UpotrebaUpotreba DizajnDizajn

Page 8: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

POMOĆNA APARATURAPOMOĆNA APARATURA

MR- kompatibilni monitoring pacijentaMR- kompatibilni monitoring pacijenta MR- kompatibilne injektorske pumpeMR- kompatibilne injektorske pumpe MR- kompatibilni aparati za anestezijuMR- kompatibilni aparati za anesteziju

Page 9: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

IZVORI OPASNOSTIIZVORI OPASNOSTI

Stalno prisustvo jakog magnetnog polja- Stalno prisustvo jakog magnetnog polja- feromagnetni efekatferomagnetni efekat

Promenljivo magnetno polje (potiče od Promenljivo magnetno polje (potiče od gradijenata)- pojava indukcije, magnetno- gradijenata)- pojava indukcije, magnetno- hidro- dinamički efekathidro- dinamički efekat

Prisustvo RF (radio- frekventnog) polja- Prisustvo RF (radio- frekventnog) polja- zagrevanje (SAR, opekotine)zagrevanje (SAR, opekotine)

Prisustvo kriogenih komponentiPrisustvo kriogenih komponenti Upotreba venskih kontrastnih sredstavaUpotreba venskih kontrastnih sredstava Razni strahovi kod pacijentaRazni strahovi kod pacijenta Neadekvatna priprema pacijenta za pregled Neadekvatna priprema pacijenta za pregled

Page 10: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

KONTRAINDIKACIJEKONTRAINDIKACIJE

RelativneRelativne Apsolutne Apsolutne

Page 11: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJERELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

Prvi trimestar trudnoće!Prvi trimestar trudnoće! Deca ispod 12 godina života- ne preko Deca ispod 12 godina života- ne preko

1,5 T!1,5 T! Prekomerna gojaznost pacijenta- ne Prekomerna gojaznost pacijenta- ne

preko 120 kg!preko 120 kg! Nekooperativnost pacijenta!Nekooperativnost pacijenta! Bolnost pacijenta!Bolnost pacijenta! Prisustvo nevoljnih pokreta kod pacijenta!Prisustvo nevoljnih pokreta kod pacijenta! Anksioznost/ klaustrofobija!Anksioznost/ klaustrofobija! Loša priprema pacijenta za pregledLoša priprema pacijenta za pregled

Page 12: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJERELATIVNE KONTRAINDIKACIJE -Prvi trimestar trudnoće--Prvi trimestar trudnoće-

Organogeneza fetusa kao i zagrevanje Organogeneza fetusa kao i zagrevanje amnionske tečnosti- RF talasiamnionske tečnosti- RF talasi

Page 13: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJERELATIVNE KONTRAINDIKACIJE --Deca ispod 12 godina života- ne Deca ispod 12 godina života- ne

preko 1,5 T!-preko 1,5 T!-

Još uvek ne postoje podaci o štetnom Još uvek ne postoje podaci o štetnom dejstvu jakog magnetnog RF polja!dejstvu jakog magnetnog RF polja!

Page 14: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJERELATIVNE KONTRAINDIKACIJE -Prekomerna gojaznost pacijenta- -Prekomerna gojaznost pacijenta-

ne preko 120 kg!-ne preko 120 kg!-

Karakteristike aparataKarakteristike aparata ““zaglavljivanje pacijenta”zaglavljivanje pacijenta” Zagrevanje Zagrevanje

Page 15: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJERELATIVNE KONTRAINDIKACIJE -ostale- -ostale-

Nekooperativnost pacijenta!Nekooperativnost pacijenta! Bolnost pacijenta!Bolnost pacijenta! Prisustvo nevoljnih pokreta kod pacijenta!Prisustvo nevoljnih pokreta kod pacijenta! Anksioznost/ klaustrofobija!Anksioznost/ klaustrofobija! Loša priprema pacijenta za pregledLoša priprema pacijenta za pregled

Page 16: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

APSOLUTNEAPSOLUTNE KONTRAINDIKACIJEKONTRAINDIKACIJE

Ugradjen pejsmejkerUgradjen pejsmejker Ugradjene arteficijalne valvuleUgradjene arteficijalne valvule Prisustvo različitih automatskih injektora lekovaPrisustvo različitih automatskih injektora lekova Insulinske pumpeInsulinske pumpe Prisustvo drenažnih sistema sa automatskom Prisustvo drenažnih sistema sa automatskom

regulacijom protoka (magnetom podesive pumpice)regulacijom protoka (magnetom podesive pumpice) Prisustvo kohlearnih inplantata i/ ili slušnih aparataPrisustvo kohlearnih inplantata i/ ili slušnih aparata Prisustvo različitih hirurških klipsevaPrisustvo različitih hirurških klipseva Prisustvo različitih ortopedskih, stomatoloških ili Prisustvo različitih ortopedskih, stomatoloških ili

drugih protezadrugih proteza Prisustvo različitih feromagnetnih stranih tela- metak, Prisustvo različitih feromagnetnih stranih tela- metak,

šrapnel, metalni opiljci, body pirsingšrapnel, metalni opiljci, body pirsing Prisustvo obimnih tetovaža Prisustvo obimnih tetovaža

Page 17: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJEAPSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

Page 18: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

TEHNIKE MR PREGLEDA- TEHNIKE MR PREGLEDA- sekvencesekvence

Razlike izmedju: RTG, UZ, CT i MR pregledaRazlike izmedju: RTG, UZ, CT i MR pregleda Prednost MR- aPrednost MR- a SekvenceSekvence

Ostale sekvenceOstale sekvence

T1T1 T2T2 PP

DD FLAIRFLAIR IRIR

STIRSTIR

Page 19: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

NEURO-NEURO- RADIOLOGIJARADIOLOGIJA

MR- endokranijumaMR- endokranijuma MR- angiografija (sa ili bez upotrebe i.v. MR- angiografija (sa ili bez upotrebe i.v.

kontrasta)kontrasta) FMRI- funkcioni MR pregled mozgaFMRI- funkcioni MR pregled mozga MR spektroskopijaMR spektroskopija MR protoka cerebro- spinalne tečnosti (likvor)MR protoka cerebro- spinalne tečnosti (likvor) MR kičmenog stubaMR kičmenog stuba

Page 20: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

BODYBODY IMAGINGIMAGING

MRMR vratavrata MR grudnog koša i sredogruđaMR grudnog koša i sredogruđa MR abdomenaMR abdomena MR karliceMR karlice MR angiografija (segmenta ili celog tela)MR angiografija (segmenta ili celog tela) MR celog telaMR celog tela

Page 21: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR MIŠIĆNOG I KOŠTANO- MR MIŠIĆNOG I KOŠTANO- ZGLOBNOG SISTEMAZGLOBNOG SISTEMA

MR gornjih i donjih ekstremitetaMR gornjih i donjih ekstremiteta MR zglobova (rame, lakat, šaka, kukovi, MR zglobova (rame, lakat, šaka, kukovi,

koleno, skočni zglob, stopalo)koleno, skočni zglob, stopalo)

Page 22: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

Ishemijska bolest mozgaIshemijska bolest mozga

Page 23: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

Kongenitalne Kongenitalne malformacijemalformacije

Page 24: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

Primarni i sekundarni tumori mozgaPrimarni i sekundarni tumori mozga

Page 25: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

Demijelinizacione bolesti Demijelinizacione bolesti CNS- aCNS- a

Page 26: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

MR angiografija endokranijuma (sa ili bez MR angiografija endokranijuma (sa ili bez upotrebe i.v. kontrasta)upotrebe i.v. kontrasta)

Page 27: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

MR hipofizeMR hipofize

Page 28: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

fMRI- funkcioni MR pregled mozgafMRI- funkcioni MR pregled mozga

Page 29: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

Kvantitativno MR upoređivanje korteksa mozga- 3TKvantitativno MR upoređivanje korteksa mozga- 3T

Page 30: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- endokranijumaMR- endokranijuma

MR spektroskopijaMR spektroskopija

Page 31: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR- kičmenog stubaMR- kičmenog stuba

Page 32: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

BODYBODY IMAGINGIMAGING

Page 33: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

BODYBODY IMAGINGIMAGING

Page 34: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

BODYBODY IMAGING- CELOG TELAIMAGING- CELOG TELA

Page 35: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

MR MIŠIĆNOG I KOŠTANO- MR MIŠIĆNOG I KOŠTANO- ZGLOBNOG SISTEMAZGLOBNOG SISTEMA

Page 36: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

EFEKTI DEJSTVA MAGNETNIH EFEKTI DEJSTVA MAGNETNIH POLJA RAZLIČITE JAČINE POLJA RAZLIČITE JAČINE

Page 37: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

(NE) POŠTOVANJE PROCEDURA(NE) POŠTOVANJE PROCEDURA

Page 38: Magnetna Rezonanca u Klinickoj Praksi, Mere Bezbednosti_babic Zeljko

NA KRAJU, SVIMA , NA KRAJU, SVIMA , HVALA NA PAŽNJI!HVALA NA PAŽNJI!