mobile content strategy for facebook

of 12 /12
ללללללללל לללל ללללללל לללללללל ללללל ללללל לללללל לללללל לל לללל לללללללל לללל2012 Universal McCann Search

Upload: universal-mccann-search

Post on 22-Nov-2014

657 views

Category:

Technology


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

פייסבוק לא מפסיקים לחדש ונותנים יותר אפשרויות למפרסמים. מהיום אפשר להחליט איפה לפרסם- בנייח או בנייד? במודעות רגילות או בניוז פיד?

TRANSCRIPT

Page 1: Mobile Content Strategy for Facebook

אסטרטגיית תוכן ומובייל לפייסבוק

סקירת הכלים החדשים לשליטה על תוכן בפייסבוק

2012 יוני Universal McCann Search

Page 2: Mobile Content Strategy for Facebook

אנחנו חיים בעולם מחובר

מכירות הסמארטפונים עוברות את מכירות המחשבים 2012(Canalys, Feb 2012)

מהישראלים מחזיקים בבעלותם סמארטפון 51%(2012)כלכליסט, פברואר

מהישראלים פעילים בפייסבוק 45%(internetworldstats, Dec 2011)

שעות בחודש בממוצע מבלה הישראלי ברשתות חברתיות 11.1

(ComScore, October 2011)

Page 3: Mobile Content Strategy for Facebook

שינויים ההנפקה של פייסבוק מהווה זרז •והשפעות

לפיתוח אפיקי הכנסה חדשים

צעד אסטרטגי ראשון בפיתוח •Mobileושיפור אפליקציית ה-

אפל מטמיעה את פייסבוק •במערכת ההפעלה החדשה

iOS 6לניידים –

Page 4: Mobile Content Strategy for Facebook

Social + Mobile +Content = Engagement

Page 5: Mobile Content Strategy for Facebook

פייסבוק משיקה כלי לשליטה בתפוצת הפרסום

והתוכן

משתמשים

אמצעים

מיקומים

Page 6: Mobile Content Strategy for Facebook

Facebook Placements Tool

( ומודעות Sponsored Storiesכלי ניהול ישיר של קידום תוכן )(Ads בין האמצעים השונים כולל שליטה על התפוצה )

והמקום שבו יוצג התוכן בלבדNews Feedהאם מודעה\סיפור יופיעו ב-•האם מודעה\סיפור יופיעו או לא יופיע במכשירים ניידים\נייחים•

Page 7: Mobile Content Strategy for Facebook

איך אני מגיע לזה? בלבד Power Editorבשלב זה ניתן לשלוט באופציה דרך ה-

הזמין להורדה דרך חשבון הפרסום הקיים ופעיל בדפדפן בלבדChromeה-

Page 8: Mobile Content Strategy for Facebook

איך זה עובד?

Placements יש לבחור בתווית ה-Power Editorבתוך ממשק ה- כפתורי 3)תפריט שמאלי התחתון(. לאחר הבחירה יפתחו

בחירה:oAll המודעה או התוכן יפורסמו בכל האמצעים )ניידים ונייחים( בכל –

המיקומים האפשריים.oDesktop Only המודעה או התוכן יפורסמו באמצעים נייחים בלבד באזורי –

.News Feedהמודעות ועל ה-oNews Feed Only -התוכן יפורסם רק על גבי ה –News Feed כאשר ניתן

לבחור באיזה אמצעים ברצוננו להופיע )ניידים או נייחים(.

Page 9: Mobile Content Strategy for Facebook

למה זה טוב?

Page 10: Mobile Content Strategy for Facebook

איך זה נראה?

ע"ג מכשיר הסלולר באתרNews Feedב-

ליד חותמת הזמן של הפוסטSponsoredניתן לראות את הכיתוב "בחסות" או

Page 11: Mobile Content Strategy for Facebook

יש לכם שאלות? רוצים לדעת עוד?

דברו איתנו!

Universal McCann SearchTel: 03-6447172E-mail: [email protected]: www.facebook.com/usearch

Page 12: Mobile Content Strategy for Facebook

תודה רבה :-(