myślę - nie, mówię - nie

23
Program profilaktyczny rozwijający umiejętności życiowe młodzieży gimnazjalnej

Upload: anna

Post on 21-Jul-2015

1.015 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Myślę - nie, mówię - nie

Program profilaktyczny rozwijający umiejętności życiowe młodzieży gimnazjalnej

Page 2: Myślę - nie, mówię - nie

Dlaczego?Dlaczego? Badania SMG/KRC wskazują,

że młodzież oczekuje zajęć poświęconych asertywności, radzeniu sobie z napięciem, silnymi emocjami oraz uniezależnieniu się w dokonywaniu wyborów od różnych wpływów zewnętrznych.

Standardowy program szkolny nie przewiduje takich zajęć !

Page 3: Myślę - nie, mówię - nie

TWÓRCY:

prof. Marek Naruszewicz

dr Katarzyna Korpolewska

SPONSORZY:• British American Tobacco•JT International Company Poland• Philip Morris Polska

Page 4: Myślę - nie, mówię - nie

ADRESAT:ADRESAT:Młodzież w wieku gimnazjalnym (13 – 16 lat)

Page 5: Myślę - nie, mówię - nie

Cel główny:Cel główny:Rozwinięcie zdolności podejmowania dojrzałych decyzji poprzez rozwój takich umiejętności, jak:

budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi;przyjmowanie postawy asertywnej i stosowanie zachowań asertywnych w sytuacjach trudnych;radzenie sobie z negatywnymi emocjami;odreagowywanie napięć;rozpoznawanie zagrożeń;oddzielanie własnych poglądów, postaw i potrzeb od presji, sugestii i wpływów otoczenia;radzenie sobie z naciskiem grupy i wpływem społecznym;konstruktywne rozwiązywanie problemów;komunikowanie się z ludźmi.

Page 6: Myślę - nie, mówię - nie

Charakterystyka Charakterystyka programu:programu:Program profilaktyczno - psychoedukacyjny rozwijania zdolności podejmowania dojrzałych decyzji gimnazjalistów. Program składa się z trzech bloków tematycznych:

asertywnośćemocjewpływ społeczny

Page 7: Myślę - nie, mówię - nie

FORMA REALIZACJI FORMA REALIZACJI PROGRAMU:PROGRAMU:

Rozpoczęcie programu – wrzesień 2001 (w niektórych gimnazjach prowadzony jest nadal)

Zajęcia warsztatowe w 5 blokach zajęć, przeprowadzanych z kilkutygodniowymi przerwami

Każdy z bloków trwa 1 godzinę lekcyjną (45 min)

Zajęcia poprowadzą specjalnie przygotowani nauczyciele – instruktorzy

Page 8: Myślę - nie, mówię - nie

FORMA REALIZACJI FORMA REALIZACJI PROGRAMU:PROGRAMU: Metodyka zajęć zakłada zaktywizowanie całej grupy

poprzez prowadzenie ćwiczeń, zadań realizowanych w podgrupach, dyskusji itp.

Każdy z bloków prowadzony jest według ściśle ustalonego scenariusza

Nauczyciele wykorzystują przygotowane wcześniej materiały (film edukacyjny pt. „Trudna decyzja”, scenariusz psychodramy oraz broszurę)

Organizacja zajęć dla rodziców (planowane np. w dzień zebrań szkolnych)

Page 9: Myślę - nie, mówię - nie

Przygotowania:Przygotowania:

Przeprowadzono pilotaż w 12 gimnazjach dawnych województw stołecznego i szczecińskiego

Po przeprowadzeniu zajęć testowych aż 78% uczniów biorących w nich udział zadeklarowało chęć kontynuacji, uznając je za pożyteczne i efektywne

Przeszkolenie 105 nauczycieli - instruktorów

Page 10: Myślę - nie, mówię - nie

Blok 1 - AsertywnośćAsertywnośćTworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Bądź asertywnyKształtowanie wśród młodych ludzi postaw asertywności. Zwrócenie uwagi na różnice między zachowaniem asertywnym, uległym, agresywnym w kontekście praw własnych i praw innych osób.

Potrafię asertywnie odmówićRozbudzenie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowieKształtowanie wśród uczniów postawy asertywnej odmowy. Zwrócenie ich uwagi na znaczenie tej postawy w kontaktach z ludźmi.

Asertywne wyrażanie własnej opiniiKształtowanie umiejętności życia w grupie rówieśniczej i społecznej

Page 11: Myślę - nie, mówię - nie

Blok 2- EmocjeEmocje

Kształtowanie wśród uczniów postawy empatii, umiejętności rozpoznawania i nazywani uczuć.

Emocje i radzenie sobie z napięciem Kształtowanie umiejętności radzenie sobie z napięciem

emocjonalnym.

Ja i emocje Kształtowanie spód uczniów umiejętności informowanie o

swoim stanie emocjonalnym na podstanie komunikatu „ja”, umiejętności doboru metody rozładowywania napięcia

emocjonalnego.

Page 12: Myślę - nie, mówię - nie

Blok 3 – Wpływ społecznyWpływ społeczny

Przygotowywanie do rozróżnienia fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych, wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi.

Wpływ społeczny – grupa Rozwijanie umiejętności życia i funkcjonowania w grupie,

zwrócenie uwagi na mechanizmy rządzące strukturą grupy.

Wpływ reklamy na podejmowanie decyzji przez człowieka Przygotowywanie do rozpoznawania różnych komunikatów

medialnych i rozumienie języka mediów, uświadomienie młodym ludziom mechanizmu manipulacji

poprzez reklamę. Analiza mechanizmów wpływu ludzkiego, proces powstawania reklamy – przygotowywanie uczniów do

rozpoznawania i odczytywania różnych komunikatów medialnych.

Page 13: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badań Wyniki badań

Badania SMG/KRC przeprowadzone na zlecenie organizatorów programu Myślę nie – mówię nie

Szczecin, Warszawa 13 – 16 lat

Page 14: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badań Wyniki badań

91% gimnazjalistów odczuwa potrzebę uczestnictwa w zajęciach nt. jak postępować w trudnych sytuacjach

Page 15: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badańWyniki badań 60% pod wpływem emocji

robi czasem coś, czego później żałuje

50% postępuje wbrew swoim przekonaniom w obawie przed wyśmianiem przez kolegów

Page 16: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badańWyniki badań

Tylko 17% uważa, że wie, jak sobie w życiu radzić i nie potrzebuje pomocy

88% twierdzi, że bardzo ważne dla nich są ich emocje i wyrażanie siebie w autentyczny sposób

72% interesuje to, co przeżywają ludzie 91% chciałoby umieć tak odmawiać,

żeby nie ranić innych

Page 17: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badańWyniki badań

88% wyraziło chęć, aby więcej lekcji odbywało się w szkole w taki sposób, jak zajęcia Programu

81% twierdzi, że dużo się nauczyło

71% zdecydowało się wypróbować "w realnym życiu" nowo nabytą wiedzę

Page 18: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badańWyniki badań 90% wierzy w to, że w

razie problemów znajdzie pomocnych ludzi

70% czuje się rozumiane przez swoich rodziców (13-14 lat - 85%; 15-16 lat - 74%)

Page 19: Myślę - nie, mówię - nie

Wyniki badańWyniki badań

86% pozytywnie oceniło przygotowanie nauczycieli

83% sposób prowadzenia warsztatów

80% materiały do zajęć

Page 20: Myślę - nie, mówię - nie

OPINIA I WYNIKI BADAŃOPINIA I WYNIKI BADAŃ

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Page 21: Myślę - nie, mówię - nie

Ankiety przeprowadzone wśród uczniów wskazują, że...

blisko 60 % młodzieży ocenia warsztaty w skali ocen na 5

59 % uznało, iż warsztaty spełniły ich oczekiwania

Page 22: Myślę - nie, mówię - nie

Ponadto uważają , że... poruszana na zajęciach problematyka

jest przydatna,

zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze,

warsztaty pomogły młodzieży w poszerzeniu wiedzy na temat zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami, wpływem grupy na jednostkę oraz prawidłowej komunikacji.

Page 23: Myślę - nie, mówię - nie

Prezentację przygotowały:Angiel AnnaDobrzyńska DorotaKleine MartynaSarzała Zuzanna