Spis treści - ?· Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Download Spis treści - ?· Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Spis treci

Wykaz skrtw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ROZDZIA I. Problematyka perswazji w jzyku i w tekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. Przeobraeniawkomunikacjimieszkacwwsistatusdialektwwobecwspczes-

nejpolszczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. Uwarunkowaniasocjologiczne,psychologiczneikulturowekomunikacjijzykowej

a zjawisko perswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. Pojcieperswazjiizasigoddziaywaperswazyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.1. Czynnikiwarunkujceprzekazperswazyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. Sposobydefiniowaniaperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4. Historiaistanbadanadperswazj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.1. Rneujciaperswazyjnejfunkcjijzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2. Opracowaniadotyczcernychaspektwperswazjijzykowej . . . . . . . . . . . . . 49

5. Komunikacjaaperswazja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.1. Definicjakomunikacjijzykowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.2. Komunikacjainterpersonalnaaperswazja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.3. Komunikacjabezporedniaaperswazyjnoprzekazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. Perswazjaamanipulacjajzykowaokreleniepoj,stanbada . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ROZDZIA II. rodki wyraania perswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751. Leksykalnerodkiperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1.1. Wartociowanie,rodzajewartociisposobywartociowania . . . . . . . . . . . . . . . . 75

1.1.1.Wartociowaniebezporednie.Wyraanieocenzapomocsownictwawar- tociujcegowyrazywprowadzajcepozytywnlubnegatywnocen . . 77

1.2. Leksykapotoczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 .3 . Leksyka obca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1.4. Zapoyczeniawewntrzjzykowesownictwopochodzcezinnychodmianjzyka . . 87 1.5. Wyrazymodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1.6. Neologizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

1.6.1.Neologizmysowotwrcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1.6.2.Derywatyzoone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1.6.3.Neosemantyzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

1.7. Stereotypjakorodekwartociowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1.8. Sownictwonormatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.9. Wyrazyuoglniajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.10.Perswazyjnywalordanychliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.11.Rozbudowanasynonimikaaintensywnoocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.12.Antonimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1.13.Polisemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1.14.Homonimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4

1.15.Wulgaryzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1.16.Nazwywasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

1.16.1.Antroponimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1.16.2.Hipokorystykaimienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1.16.3.Bezporedniezwrotydorozmwcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1 .16 .4 . Nazwiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1 .16 .5 . Przezwiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1.16.6.Nazwynarodowoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1.16.7.Toponimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1.16.8.Przeksztacenianazwwasnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.16.9.Nazwypseudoonomastyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

2. Przeksztaceniasemantycznewtekstachgwarowychamechanizmprzekonywania inakaniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2 .1 . Epitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.1.1.Epitetsprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.2. rodkimetaforyczneofunkcjiperswazyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.3. Strukturymetaforyczneklasyfikacjasemantyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2.4. Animizacjaiantropomorfizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.5. Peryfraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2.6. Hiperbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.7. Eufemizmyjakorodkiperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.8. Porwnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

3.Ironiajejrodzajeifunkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.1. Kontrastawyraaniepostawyironicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3.2. Leksyka,frazeologia,metaforyka,grasw,znaczejakoelementironii . . . . . . 150 3.3. Deminutywumjakoznakironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.4. Ironiczneporwnania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3.5. Pytaniaironiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.6. Pochwaajakostrategiawprowadzaniaironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3.7. Pozajzykowesygnayironii(tongosu,gesty,mimika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

4.Zwizkifrazeologicznejakorodekperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.1. Frazeologiagwarowa.Pojciefrazeologizm gwarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4.2. Frazeologizmypotoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4.3. Frazeologizmyoograniczonymzasiguwystpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 4.4. Innowacjefrazeologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

4.4.1. Innowacjerozwijajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4 .4 .2 . Innowacjeskracajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.4.3.Kontaminacjefrazeologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.4.4. Innowacjewymieniajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.4.5. Innowacjeregulujce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.4.6.Dopenieniejednostkifrazeologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.Intertekstualnojakoatrakcyjnyrodekstrategiiperswazyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.1. Nawizaniadowydarzehistorycznychiwspczesnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.2. Odwoaniapolityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.3. Odniesieniadoznanychtekstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5.3.1.OdwoaniadoBiblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5.3.2.Piosenkiludowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

5.4. Przysowiajakoskutecznychwytperswazyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 5.4.1.Przysowiawsplnoodmianowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 5.4.2.Przysowialudowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

5

5.5. Gwarowepowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.6. Rymowanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.7. Stylizacjaastylizowanie.Typystylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

5.7.1.Nawizaniagatunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.7.2.Stylizacjanaidiolekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.7.3.Stylizacjanajzykobcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

6.rodkimorfologicznestosowanewceluksztatowaniaopiniiiodbiorurzeczywistocizgodniezintencjnadawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 6.1. Kategoriegramatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

6.1.1.Kategoriagramatycznaosobyczasownikoweformy1i2os.l.poj., 1i2os.l.mn.orazodpowiadajceimzaimkija,ty,my,nasz . . . . . . . . . 182

6.2.Kategoriatrybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6.2.1.Tryboznajmujcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Recommended

View more >