spis treści - ?· spis treści wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Download Spis treści - ?· Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Spis treci

Wykaz skrtw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ROZDZIA I. Problematyka perswazji w jzyku i w tekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. Przeobraeniawkomunikacjimieszkacwwsistatusdialektwwobecwspczes-

nejpolszczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. Uwarunkowaniasocjologiczne,psychologiczneikulturowekomunikacjijzykowej

a zjawisko perswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. Pojcieperswazjiizasigoddziaywaperswazyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.1. Czynnikiwarunkujceprzekazperswazyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2. Sposobydefiniowaniaperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4. Historiaistanbadanadperswazj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.1. Rneujciaperswazyjnejfunkcjijzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2. Opracowaniadotyczcernychaspektwperswazjijzykowej . . . . . . . . . . . . . 49

5. Komunikacjaaperswazja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.1. Definicjakomunikacjijzykowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.2. Komunikacjainterpersonalnaaperswazja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.3. Komunikacjabezporedniaaperswazyjnoprzekazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6. Perswazjaamanipulacjajzykowaokreleniepoj,stanbada . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ROZDZIA II. rodki wyraania perswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751. Leksykalnerodkiperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1.1. Wartociowanie,rodzajewartociisposobywartociowania . . . . . . . . . . . . . . . . 75

1.1.1.Wartociowaniebezporednie.Wyraanieocenzapomocsownictwawar- tociujcegowyrazywprowadzajcepozytywnlubnegatywnocen . . 77

1.2. Leksykapotoczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 .3 . Leksyka obca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1.4. Zapoyczeniawewntrzjzykowesownictwopochodzcezinnychodmianjzyka . . 87 1.5. Wyrazymodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1.6. Neologizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

1.6.1.Neologizmysowotwrcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1.6.2.Derywatyzoone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1.6.3.Neosemantyzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

1.7. Stereotypjakorodekwartociowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1.8. Sownictwonormatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.9. Wyrazyuoglniajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.10.Perswazyjnywalordanychliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.11.Rozbudowanasynonimikaaintensywnoocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.12.Antonimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1.13.Polisemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1.14.Homonimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4

1.15.Wulgaryzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 1.16.Nazwywasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

1.16.1.Antroponimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1.16.2.Hipokorystykaimienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1.16.3.Bezporedniezwrotydorozmwcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1 .16 .4 . Nazwiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1 .16 .5 . Przezwiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1.16.6.Nazwynarodowoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1.16.7.Toponimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1.16.8.Przeksztacenianazwwasnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.16.9.Nazwypseudoonomastyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

2. Przeksztaceniasemantycznewtekstachgwarowychamechanizmprzekonywania inakaniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2 .1 . Epitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.1.1.Epitetsprzeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.2. rodkimetaforyczneofunkcjiperswazyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.3. Strukturymetaforyczneklasyfikacjasemantyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2.4. Animizacjaiantropomorfizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.5. Peryfraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2.6. Hiperbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.7. Eufemizmyjakorodkiperswazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.8. Porwnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

3.Ironiajejrodzajeifunkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.1. Kontrastawyraaniepostawyironicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3.2. Leksyka,frazeologia,metaforyka,grasw,znaczejakoelementironii . . . . . . 150 3.3. Deminutywumjakoznakironii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.4. Ironiczneporwnania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .