strada caracal strada david prodan strada horea strada decebal desenata(42).pdf · strada horea...

6
Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA Data: Sef proiect Proiectant coord. Proiectant general s.c. archdesign s.r.l. str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romania www.archdesign.ro birou de arhitectura www.archdesign.ro Denumire proiect Beneficiarul proiectului Număr proiect Faza proiect archdesign Scara: RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVA str. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018 P.U.D. Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu arh.Mihăilescu V. Consultant R.U.R. Denumire planșă arh.Mihăilescu V. arh. Stefănuti N.I. Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat. Planșa nr. A/P.U.D./ Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati Str. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj iun 2018 01 Plan incadrare in zona -

Upload: others

Post on 05-Sep-2019

49 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

Str

ada

Hor

ea

Stra

da D

eceb

al

N

Parcela studiata

Stra

da C

arac

al

Strada David Prodan

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018 01Plan incadrare in zona

-

Page 2: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

Stra

da H

orea

246-81012141618202224P

E1

E2

Er

SPATIU COMERCIAL3.0

03.0

03.0

03.0

01.0

0

SPATII CAZARESPATII CAZARESPATII CAZARE

Stra

da D

eceb

al

Strada Academician David Prodan

Locuintaexistenta

P

PodConstructieexistenta

P

E

Pod

SPATIU COMERCIALP

E1

E2

Er

SPATII CAZARE

SPATII CAZARE

SPATII CAZARE

9.15 2.50 15.60 10.70

3.00

3.00

3.00

1.00

2.00

1.00

PARCAREAUTO ±0.00

+3.00

+6.00

+9.00+10.00

+12.00+13.00

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018

37 36

contur parter

20

P+2E+R

P+2E

P+2E+R

Hmax = 13.00 m

p

p H(max)=7.57mZ(cornisa)=340.7918m

H(cornisa)=5.03m

Z(max)=343.3317mZ(statie)=335.7640m

Z(max)=352.5102m

Z(statie)=335.7640mH(max)=8.98m

Z(cornisa)=341.0661mH(cornisa)=5.30m

Z(max)=344.7458m

P+1

cont

ur p

arte

r gang acces auto

P+2EHmax = 10.00 m

accesspatiu

comercialaccesauto

accesspatiu

comercial

Spatiu verdeS = 87 mp

P+1 a a

str. Academician David Prodan

94

797510678

90

576776

92

93b

b

P+2EHmax = 10.00 m

7 locuri de parcare autopp ppp

limita retragere posterioara - 6m

IMOBIL CU FUNCTIUNI DE TURISM, SPATII COMERCIALE SI SERVICII

Strada David Prodan nr. 4-6P+2E+R

Sc = 240 mpScd = 865 mp

P

PZ(max)=343.4558mZ(statie)=335.7640m

H(max)=7.69m

11.30

6.95

3.60

9.10

2.90

6.95

15.60

17.75

11.30

9.70

15.60

6.95

17.80

1.35

7.05

2.90

8.55 9.45

18.15

6.15

4.30

1.35

7.05

2.90

6.00

8.55 9.55

S construit

INDICI URBANISTICI SITUATIA PROPUSASITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Constructii existente

Limita proprietate

LEGENDA

Constructii propuse

Alei si platforme auto

S construit desfasurat -S alei/platforme autoS spatii verziS teren total 100%

--

--

399 mp0.00%0.00

--

--

100%

240 mp865 mp

87 mp399 mp

72 mp

60.00%

18.05%21.95%

60.00%C.U.T.P.O.T.

2.17

Spatii verzi

Locuri de parcare propuse - 7

N

1:200

03Plan reglementari urbanistice

Page 3: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018

1 2 3 5

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

hp = 0 cm

hp = 180 cmhp = 180 cm

put lift0.90x1.40m

hp = 90 cm

dulapvestiar personalhaine strada

dulapvestiar personalhaine lucru

GS personalS = 2,70 mp

GS personalS = 4,00 mp

hp = 0 cm

dulaprufemurdare

dulaprufecurate

receptieS = 11,20 mp

17 Tr.17.6/28.0

1 2 3 4 5

A

B

C

D

C1

1:100

Sc = 240 mp

Sc parter = 240 mpSc etaj 1 = 240 mpSc etaj 2 = 240 mpSc etaj r = 145 mp

POT = 60%CUT = 2,15 (max. 2,20)

Scd = 865 mp

11 apartamente

6 locuri parcare

PLAN PARTER

Sp comercial = 40 mp

St = 399 mp

A

B

C

D

C1

Spatiu comercialS = 35,60 mpS = 13 mp

Scara

depozitmentenantacuratenie (sub scara)S = 1,10 mp

6

7

2 14 3

4

5

Spatiu verde S = 87 mp

5.00 13.10

6.60

13.90 3.49

13.90 3.35 4030 4.85 3.15 5.30 30 3.35 40

404.9

090

40

4.75 20 1.50 10 6.55 40

401.7

010

1.30

2.70

40

404.9

030

1.00

1.50 1.742.40 72 1.00

2.40 40 1.5040 3.94 2.60

40 50

40 3.36 1.39 10 1.50 20 6.55 40

50 2.302.40 40 1.65

2.40 2.05 1.002.40 70

10 1.602.40

10 40 2.602.40 50 3.35 40

6.95

3.10

2.40

2.40

1.10

402.9

020

2.70

40

5.00

6.42

405.8

040

N

04

1:100

Plan parter

Page 4: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018

***

BaieS = 4,50 mp

BucatarieS = 8,00 mp

HolS = 9,00 mp

DormitorS = 13,00 mp

HolS = 5,20 mp

SalonS = 16,30 mp

SalonS = 20,00 mp

***

ScaraS = 20 mp

BucatarieS = 5,30 mp

SasS = 3,00 mp

***

Bucatarie S = 8,10 mp

BaieS = 5,30 mp

HolS = 7,40 mp

DormitorS = 12,80 mp

SalonS = 19,10 mp

BaieS = 4,30 mp

BaieS = 5,70 mp

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

1:100PLAN ETAJ 1 si 2

Sc = 240 mp

Sc parter = 240 mpSc etaj 1 = 240 mpSc etaj 2 = 240 mpSc etaj r = 145 mp

POT = 60%CUT = 2,15 (max. 2,20)

Scd = 865 mp

11 apartamente

6 locuri parcareSp comercial = 40 mp

St = 399 mp

Ap. 5 - garsonieraS = 33,60 mp

Ap. 7 - 2 camereS = 52,00 mp

Ap. 8 - 2 camereS = 52,70 mp

hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 90 cm hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 0 cmhp = 90 cmhp = 180 cm

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

C1

A

B

C

D

C1

hp = 0 cmhp = 0 cm

SalonS = 21,00 mp

Ap. 6 - garsonieraS = 35,00 mp

***

BucatarieS = 5,30 mp

hp = 90 cm

put lift0.90x1.40m

11.29

404.4

920

5.80

40

15.60

5.06 20 2.05 15 3.03 3.66 15 2.90

404.2

62.5

915

1.80

202.9

020

2.70

40

4.31

404.4

920

1.40

204.2

040

1.53 3.002.40 1.43 2.00

2.40 65 1.001.50 1.72 2.00

2.40 2.00 2.002.40 70

17.74

8.61 9.4218.02

N

1:100

Plan etaj 1 05

Page 5: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018

***

BaieS = 4,50 mp

BucatarieS = 8,00 mp

HolS = 9,00 mp

DormitorS = 13,00 mp

HolS = 5,20 mp

SalonS = 16,30 mp

SalonS = 20,00 mp

***

ScaraS = 20 mp

BucatarieS = 5,30 mp

SasS = 3,00 mp

***

Bucatarie S = 8,10 mp

BaieS = 5,30 mp

HolS = 7,40 mp

DormitorS = 12,80 mp

SalonS = 19,10 mp

BaieS = 4,30 mp

BaieS = 5,70 mp

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

1:100PLAN ETAJ 1 si 2

Sc = 240 mp

Sc parter = 240 mpSc etaj 1 = 240 mpSc etaj 2 = 240 mpSc etaj r = 145 mp

POT = 60%CUT = 2,15 (max. 2,20)

Scd = 865 mp

11 apartamente

6 locuri parcareSp comercial = 40 mp

St = 399 mp

Ap. 5 - garsonieraS = 33,60 mp

Ap. 7 - 2 camereS = 52,00 mp

Ap. 8 - 2 camereS = 52,70 mp

hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 90 cm hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 0 cmhp = 90 cmhp = 180 cm

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

C1

A

B

C

D

C1

hp = 0 cmhp = 0 cm

SalonS = 21,00 mp

Ap. 6 - garsonieraS = 35,00 mp

***

BucatarieS = 5,30 mp

hp = 90 cm

put lift0.90x1.40m

11.29

404.4

920

5.80

40

15.60

5.06 20 2.05 15 3.03 3.66 15 2.90

404.2

62.5

915

1.80

202.9

020

2.70

40

4.31

404.4

920

1.40

204.2

040

1.53 3.002.40 1.43 2.00

2.40 65 1.001.50 1.72 2.00

2.40 2.00 2.002.40 70

17.74

8.61 9.4218.02

N

1:100

Plan etaj 2 06

Page 6: Strada Caracal Strada David Prodan Strada Horea Strada Decebal desenata(42).pdf · Strada Horea Strada Decebal N Parcela studiata Strada Caracal Strada David Prodan NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

Data:Sef proiectProiectant coord.

Proiectant general s.c. archdesign s.r.l.str. Decebal nr. 39, Cluj-Napoca, Romaniawww.archdesign.ro

birou de arhitectura www.archdesign.ro

Denumire proiect

Beneficiarul proiectului Număr proiect

Faza proiectarchdesign

Scara:

RUSU ALEXANDRU si RUSU MINERVAstr. Adrian Marino nr. 13, Cluj-Napoca, judetul Cluj 4/2018

P.U.D.

Proiectant - desen arh. Mircea Flaviu

arh.Mihăilescu V.

Consultant R.U.R.Denumire planșă

arh.Mihăilescu V.arh. Stefănuti N.I.

Acest document este proprietatea firmei sc archdesign srl si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa; utiliarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.

Planșa nr.A/P.U.D./

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu si Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu functiuni de turism, spatii comerciale si servicii, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitatiStr. David Prodan nr. 6-8, Cluj-Napoca, judetul Cluj

iun 2018

Terasa S = 25 mp

SalonS = 16,00 mp

Ap. 10 - garsonieraS = 35,20 mp

HolS = 9,00 mp Baie

S = 4,40 mp

BucatarieS = 5,80 mp

SalonS = 18,80 mp

Scara

***

S = 23 mp

SalonS = 20,60 mp

Terasa S = 31 mp

BaieS = 4,70 mp

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

clad

ire

exis

tent

a -

calc

an

1:100

Sc = 240 mp

Sc parter = 240 mpSc etaj 1 = 240 mpSc etaj 2 = 240 mpSc etaj r = 145 mp

POT = 60%CUT = 2,15 (max. 2,20)

Scd = 865 mp

PLAN ETAJ R

11 apartamente

6 locuri parcareSp comercial = 40 mp

St = 399 mp

balustrada metalicahp - 100 cm

balustrada metalicahp - 100 cm

balustrada metalicahp - 100 cm

balustrada metalicahp - 100 cm

Terasa S = 38 mp

hp = 180 cmhp = 0 cmhp = 0 cm

hp = 0 cmhp = 0 cm

hp = 0 cm hp = 0 cm hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 0 cm

Ap. 9 - garsonieraS = 23,50 mp

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D

C1

A

B

C

D

C1

Ap. 11 - garsonieraS = 31,60 mp

BucatarieS = 6,40 mp

BaieS = 4,60 mp

put lift0.90x1.40m

***

***

hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 90 cm hp = 0 cm hp = 0 cm

hp = 0 cmhp = 90 cmhp = 180 cm hp = 0 cmhp = 0 cm hp = 90 cm

3.60

8.70

3.30

40 7.81 40 9.42

2.08 1.002.40 88 1.00

2.40 1.60 1.19 2.002.40 72 1.00

2.40 2.30 1.002.40 52 2.00

2.40 50

2.69

401.7

015

4.15

401.8

0

6.56 11.1817.74

3.60

403.5

015

1.55

202.9

040

2.90

3.60

3.40

4030

1.40

204.1

040

1.80

8.61 9.4218.02

1.71 2.002.40 31 90

2.40 79 2.002.40 90 90

2.40 83 3.002.40 40 1.00

2.40 97 1.0060 1.25

N

1:100

Plan etaj retras 07