strategies and legal advice

of 4 /4
oslo – FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND ECONOMY Strategies and legal advice

Upload: braekhus-dege

Post on 08-Apr-2016

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strategies and legal advice – for sustainable environment and economy. The process towards a successful green building.

TRANSCRIPT

Page 1: Strategies and legal advice

SVANELUNDSBAKKEN care home, denmark

KON

KURR

AN

SEM

APP

E

Oslo Kommune OmsorgsbyggTEGlVERKSTOMTA bARNEHAGESmørUm råDhUS housing, denmark GADEhAVEGårD housing, denmark

bjerg arkitektur er en førende arkitektvirksomhet med spesialfelt innenfor klima & miljøbevisst arkitektur.

Vi er spesialister innenfor nybygg av daginstitusjoner, skoler og andre offentlige bygg som energibygg samt innen energirenoveringer av eksisterende bygg. Vi har en stor portefølje innenfor bærekraftig renovering både for borettslag, offentlige og private bygg. ENGELSK

brækhus dege er tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk

oslo

råDGIVING I proSESSEN mot Et VELLyKKEt mILjøByGG:

• miljøplanlegging & rådgiving passivhus- & +energidesign• miljøarkitektur- nybygg og renovering • miljøprosjektering arkitektur • totaløkonomi• byggherrerådgiving• kursing & utdanning innenfor miljøbygg• kontroll og sertifisering av bygg eller komponenter• juridisk rådgiving & bistand

INNOVATIVE FUTURE HOUSING

bjerg arkitektur energi- og miljøfaglig kompetanse:

// sertifisert BREEAM-revisor// sertifiserte passivhusdesignere (phI i Darmstadt)// autorisert passivhussertifiserer (phI i Darmstadt)// autorisert passivhusunderviser (phI i Darmstadt)// DGNB consultant (DGNB i tyskland)// styregruppemedlem af GBC (green building council) Danmark// cradle to cradle// member of cradle people

samlet investering

renovering færdig bygningeks. bygning

mdl. udgifter

real boligøkonomi

BÆrEKrAFtIG NyByGG BÆrEKrAFtIG rEhABILItErING totaløkonomisk tilgang

“energi-renovering”

SUStAINABLE StrAtEGIESråDGIVING For BÆrEDyKtIG mILjø oG øKoNomI

opgørelse- pris: ca. 282.000,- dkr pr. lejlighed hVorFor Er DEt Så BILLIGt!?- støtte fra den danske stat: 18.500,- dkr/lejl.- støtte fra EU: 23.500,- dkr/lejl.- henlagte midler: 19.000,- dkr/lejl.

til finansiering med lån: ca. 221.000,- dkr/lejl.ydelse på lån: ca. 12.500,- dkr/lejl./årsparet varme: ca. 2.400,- dkr/lejl./årbesparelser på drift: ca. 7.800,- dkr/lejl./år Netto udgift: ca. 2.300,- dkr/lejl./årPr. mdr: ca. 193,- dkr/lejl./mdr

passivhus renovering, modelprojekt

ca. 193 dkr/mdr stigning i samlet boligudg-

ift for en genmsnitlig. lejlighed (79 m²)

opgørelse- pris: ca. 74.000,- dkr pr. lejlighed hVorDAN FINANSIErES DEttE!?- støtte fra den danske stat: 18.500,- dkr/lejl.- støtte fra EU: 23.500,- dkr/lejl.- henlagte midler (anslået): 5.000,- dkr/lejl.

til finansiering med lån: ca. 69.000,- dkr/lejl.ydelse på lån: ca. 3.900,- dkr/lejl./årsparet varme: ca. 1000,- dkr/lejl./årbesparelser på drift: ca. 300,- dkr/lejl./år

Netto udgift: ca. 2.600,- dkr/lejl./årPr. mdr: ca. 217,- dkr/lejl./mdr

udskiftning vinduer/døre

ca. 217 dkr/mdr stigning i samlet boligudg-

ift for en genmsnitlig. lejlighed (79 m²)

mILjøArKItEKtUr /en helhetlig tilgang til glede for klima og økonomi mILjøKompEtANSEr

FASAdE- & ENERGIRENOVERING AV bOlIGbEbyGGElSE

Bygningstype Areal Varmebehov * Energipris ** Driftudgift Besparelse pr. år Eksisterende traditionel bygningsmasse 180 m2 250 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 49.500 kr. 49.500 kr - 2.970 kr. = 46.530 kr.Bygninger der opfylder BR08 180 m2 80 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 15.840 kr. 15.840 kr - 2.970 kr. = 12.870 kr.Lavenergiklasse 2 180 m2 50 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 9.900 kr. 9.900 kr - 2.970 kr. = 6.930 kr.Lavenergiklasse 1 180 m2 40 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 7.920 kr. 7.920 kr - 2.970 kr. = 4.950 kr.Passivhus 180 m2 15 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 2.970 kr.

* De fastsatte varmebehov på 250 kwh/m2 pr. år er anvisende og kan derfor variere meget. ** Energiprisen er vejledende og der afgrænses fra faste afgifter.

øKoNomI_ Et EKSEmpEL: DrIFtBESpArELSEr pr. år

vores tilgang arkitektur, ultra lavenergi & totaløkonomi

totaløkonomi ultra lavenergi

arkitektur

vores tilgang

ca. 4.500 dkr /m²energiforbruk tilsvarende 3 villaer

innovativt miljø & sunnhetsprosjekt:

eldresenter som passivhus

fleksible, energieffektive og økonomiske moduler ca. 8.500 dkr /m²

prisvinnende prefabrikert

bærekraftig modulkonsept

innovativ renovering: allmen boligblokk som passivhus

– FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND ECONOMY

Strategies and legal advice

Page 2: Strategies and legal advice

THE PROCESS TOWARDS A SUCCESSFUL GREEN BUILDING

environmental planning, counseling and architecture

sustainable architecture - buildings and renovation

environmental engineering architecture

builder counseling

training and education in environmental construction

control and certification of buildings and components

total economic perspective

legal advice and assistance in all the aspects above

Brækhus Dege is the only full-scale law firm in Norway that also offer complete facility management services for foreign clients. We also perform legal services for foreign real es-tate construction companies with operations in Norway. We assists with full-scale legal assistance regarding commercial, housing and private real estate issues in Norway.

www.bd.no

BRÆKHUS DEGE

Bjerg Arkitektur is an architectural company with great experience and focus on sustain-able strategies for both new and existing building structures. With over 10 years expe-rience with sustainable strategies, and built projects in Denmark, Norway, Poland and Germany, we can offer a broad knowledge and practical, tried experience within the sus-tainable field of architecture.

www.bjerg.nu

BJERG ARKITEKTUR

Page 3: Strategies and legal advice

NEW HOUSE - NEW THINKING

Teglverket barnehage in Grensen in Oslo is planned as a plus-house -a building that generates more energy than it demands. By intelligent design that uses the natural heating from the sun, we can reduce the heating demand with up to 90% compared with a traditional building.KO

NKU

RRA

NSE

MA

PPE

Oslo Kommune OmsorgsbyggTEglvERKSTOMTA BARNEhAgE

* The prescribed heat demand of 250 kWh / m2 per. years is only an example, and can vary ** The energy price is indicative and bounded from fixed charges

Passivehouse 180 m2 15 kwh/m per year 1,10 kr. pr. kwh 2.970 kr

Low energy class1 180 m2 40 kwh/m per year 1,10 kr. pr. kwh 7.920 kr 7.920 kr - 2.970 kr = 4.950 krLow energy class 2 180 m2 50 kwh/m per year 1,10 kr. pr. kwh 9.900 kr 9.900 kr - 2.970 kr = 6.930 krBuildings which meet BR08 standards 180 m2 80 kwh/m per year 1,10 kr. pr. kwh 15.840 kr 15.840 kr - 2.970 kr = 12.870 krExisting traditionel materials 180 m2 250 kwh/m per year 1,10 kr. pr. kwh 49.500 kr 49.500 kr - 2.970 kr = 46.530 kr

Buildings Area Heat demand* Energy price** Operating cost Savings per year

SUSTAINABLE REHABILITATION - SUSTAINABLE ECONOMY

This renovation of 186 apartments in Denmark went through a facade rehabilitation to passivehouse standard. Seen in a total-economic perspective, the sustainable renovation was a more economic solu-tion for the inhabitants, compared to only changing windows and doors.

Picture: Before renovation

Passivehouse

Picture: After renovation

Page 4: Strategies and legal advice

SVANELUNDSBAKKEN care home, denmark

KON

KURR

AN

SEM

APP

E

Oslo Kommune OmsorgsbyggTEGlVERKSTOMTA bARNEHAGESmørUm råDhUS housing, denmark GADEhAVEGårD housing, denmark

bjerg arkitektur er en førende arkitektvirksomhet med spesialfelt innenfor klima & miljøbevisst arkitektur.

Vi er spesialister innenfor nybygg av daginstitusjoner, skoler og andre offentlige bygg som energibygg samt innen energirenoveringer av eksisterende bygg. Vi har en stor portefølje innenfor bærekraftig renovering både for borettslag, offentlige og private bygg. ENGELSK

brækhus dege er tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk tekst tekst tekst engelsk

oslo

råDGIVING I proSESSEN mot Et VELLyKKEt mILjøByGG:

• miljøplanlegging & rådgiving passivhus- & +energidesign• miljøarkitektur- nybygg og renovering • miljøprosjektering arkitektur • totaløkonomi• byggherrerådgiving• kursing & utdanning innenfor miljøbygg• kontroll og sertifisering av bygg eller komponenter• juridisk rådgiving & bistand

INNOVATIVE FUTURE HOUSING

bjerg arkitektur energi- og miljøfaglig kompetanse:

// sertifisert BREEAM-revisor// sertifiserte passivhusdesignere (phI i Darmstadt)// autorisert passivhussertifiserer (phI i Darmstadt)// autorisert passivhusunderviser (phI i Darmstadt)// DGNB consultant (DGNB i tyskland)// styregruppemedlem af GBC (green building council) Danmark// cradle to cradle// member of cradle people

samlet investering

renovering færdig bygningeks. bygning

mdl. udgifter

real boligøkonomi

BÆrEKrAFtIG NyByGG BÆrEKrAFtIG rEhABILItErING totaløkonomisk tilgang

“energi-renovering”

SUStAINABLE StrAtEGIESråDGIVING For BÆrEDyKtIG mILjø oG øKoNomI

opgørelse- pris: ca. 282.000,- dkr pr. lejlighed hVorFor Er DEt Så BILLIGt!?- støtte fra den danske stat: 18.500,- dkr/lejl.- støtte fra EU: 23.500,- dkr/lejl.- henlagte midler: 19.000,- dkr/lejl.

til finansiering med lån: ca. 221.000,- dkr/lejl.ydelse på lån: ca. 12.500,- dkr/lejl./årsparet varme: ca. 2.400,- dkr/lejl./årbesparelser på drift: ca. 7.800,- dkr/lejl./år Netto udgift: ca. 2.300,- dkr/lejl./årPr. mdr: ca. 193,- dkr/lejl./mdr

passivhus renovering, modelprojekt

ca. 193 dkr/mdr stigning i samlet boligudg-

ift for en genmsnitlig. lejlighed (79 m²)

opgørelse- pris: ca. 74.000,- dkr pr. lejlighed hVorDAN FINANSIErES DEttE!?- støtte fra den danske stat: 18.500,- dkr/lejl.- støtte fra EU: 23.500,- dkr/lejl.- henlagte midler (anslået): 5.000,- dkr/lejl.

til finansiering med lån: ca. 69.000,- dkr/lejl.ydelse på lån: ca. 3.900,- dkr/lejl./årsparet varme: ca. 1000,- dkr/lejl./årbesparelser på drift: ca. 300,- dkr/lejl./år

Netto udgift: ca. 2.600,- dkr/lejl./årPr. mdr: ca. 217,- dkr/lejl./mdr

udskiftning vinduer/døre

ca. 217 dkr/mdr stigning i samlet boligudg-

ift for en genmsnitlig. lejlighed (79 m²)

mILjøArKItEKtUr /en helhetlig tilgang til glede for klima og økonomi mILjøKompEtANSEr

FASAdE- & ENERGIRENOVERING AV bOlIGbEbyGGElSE

Bygningstype Areal Varmebehov * Energipris ** Driftudgift Besparelse pr. år Eksisterende traditionel bygningsmasse 180 m2 250 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 49.500 kr. 49.500 kr - 2.970 kr. = 46.530 kr.Bygninger der opfylder BR08 180 m2 80 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 15.840 kr. 15.840 kr - 2.970 kr. = 12.870 kr.Lavenergiklasse 2 180 m2 50 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 9.900 kr. 9.900 kr - 2.970 kr. = 6.930 kr.Lavenergiklasse 1 180 m2 40 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 7.920 kr. 7.920 kr - 2.970 kr. = 4.950 kr.Passivhus 180 m2 15 kwh/m pr. år 1,10 kr. pr. kwh 2.970 kr.

* De fastsatte varmebehov på 250 kwh/m2 pr. år er anvisende og kan derfor variere meget. ** Energiprisen er vejledende og der afgrænses fra faste afgifter.

øKoNomI_ Et EKSEmpEL: DrIFtBESpArELSEr pr. år

vores tilgang arkitektur, ultra lavenergi & totaløkonomi

totaløkonomi ultra lavenergi

arkitektur

vores tilgang

ca. 4.500 dkr /m²energiforbruk tilsvarende 3 villaer

innovativt miljø & sunnhetsprosjekt:

eldresenter som passivhus

fleksible, energieffektive og økonomiske moduler ca. 8.500 dkr /m²

prisvinnende prefabrikert

bærekraftig modulkonsept

innovativ renovering: allmen boligblokk som passivhus“As buildings contributes 40% of the total use of energy from fossile

sources, there lies great potential in helping the environment by reducing the use of energy within buildings.”

Laila Marie Bendiksen Kjeld BjergBrækhus Dege Advokatfirma Bjerg Arkitektur

Telefon: +47 23 23 90 78

+47 91 14 04 80

E-post: [email protected]

Telefon: +45 9892 7100

+45 2945 5653

E-post: [email protected]

Contact information: