מדיית תקשורת communication media

of 17 /17
תתתתת תת תתתתתתת תתתתת תתתתתתת תתתת תתת תתתתת תתתת תת תת תתתתתת תתתתת תתתתתת. 1

Upload: kylynn-duran

Post on 03-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מדיית תקשורת Communication media. התווך בו מועברים אותות התקשורת או בו עובר המידע בין תחנת השידור לתחנת הקליטה. RJ-45 : תקן מחברים לכבלי זוגות שזורים. כבל קואקסיאלי: ( coaxial cable ) מדיית תקשורת, מבוססת על גיד נחושת אחד וסיכוך נחושת. : BNC תקע ומפצל לכבלים קואקסיאליים - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: מדיית תקשורת Communication media

בו או התקשורת אותות מועברים בו התווך לתחנת השידור תחנת בין המידע עובר

.הקליטה

1

Page 2: מדיית תקשורת Communication media

2

RJ-45 .תקן מחברים לכבלי זוגות שזורים :

( קואקסיאלי: תקשורת, coaxial cableכבל מדיית )מבוססת על גיד נחושת אחד וסיכוך נחושת.

.

Page 3: מדיית תקשורת Communication media

3

: BNC תקע ומפצל לכבלים קואקסיאליים

מדיית תקשורת fiber optics :סיב אופטיהמבוססת על חומרים שקופים ועקרונות באופטיקה להעברת אותות בצורת אור.

: תקשורת המבוססת על גלים תקשורת אלחוטיתאלקטרומגנטיים להעברת נתונים ללא צורך

בפריסת מדיית תקשורת בין שני קצוות הרשת.

Page 4: מדיית תקשורת Communication media

4

כבלי הרשת הסטדנרטיים STP, UTP

התקן מתבסס על כבלים בהם מצויים שמונה גידית, המחולקים לזוגות, כאשר לכל

זוג יש צבע ראשי )כתום, ירוק, כחול או חום( וצבע משני )כתום-לבן, ירוק-לבן,

כחול-לבן, או חום-לבן(.

Page 5: מדיית תקשורת Communication media

5

סוגי כבליםUTP

, Unshielded Twisted Pairקיצור של הוא הכבל הנפוץ ביותר מבין כבלי הרשת - זאת בשל

מחירו הזול, הקלות שבהתקנתו והביצועים הטובים הוא כבל זוגות שזורים UTPביחס לפתרונות אחרים.

בעל שמונה גידים )ארבעה זוגות(, ללא סיכוך.

Page 6: מדיית תקשורת Communication media

6

STP , Shielded Twisted Pairקיצור של

הוא כבל זוגות שזורים, כאשר לכל זוג גידים יש סיכוך, בנוסף לסיכוך לכל הכבל. נפוץ בעיקר

אינו מתאפשר FTPאו UTPברשתות בהן השימוש בבגלל הפרעות אלקטרומגנטיות )נניח, אם יש לכם

מאיץ חלקיקים ליד המחשב...(.

Page 7: מדיית תקשורת Communication media

7

Page 8: מדיית תקשורת Communication media

8

:רכיבי תקשורתרכיב NIC – (Network Interface Card)כרטיס רשת:

המאפשר למחשבים להתחבר לרשת מחשבים

רכיב ברשת מחשבים המעביר חבילות ( Router)נתב: )נתונים על פי מערכת כתובות לוגית. נתבים מהווים

את התשתית לרשת האינטרנט.

Page 9: מדיית תקשורת Communication media

9

Page 10: מדיית תקשורת Communication media

10

Page 11: מדיית תקשורת Communication media

11

( מחשב המשתמש במשאבים Clientלקוח )ברשת המסופקים ע"י שרת.

( מחשב המספק משאבים Serverשרת )שיתופיים ברשת עבור לקוחות.

( חומרה המחברת בין media) תווך הרשתכבלים, סיביים אופטיים, (המחשבים כגון:

אלחוט, אינפרא(.

Page 12: מדיית תקשורת Communication media

סוגי רשתות

12

Peer-to-Peer

Client-Server

Page 13: מדיית תקשורת Communication media

שירותי רשת רשת שוויוניתPeer To Peer כל התחנות שוות ללא

היררכיה ביניהן וללא שרת ייעודי. כל תחנה יכולה לתפקד כלקוח וגם כשרת וכך כל תחנה יכולה לשתף

משאבים ולגשת למשאבים משותפים של תחנה אחרת ללא צורך בשרת ייעודי.

רשת שרת/לקוח Client/Server רשת בה מתקינים שרת ייעודי או יותר המספק את שירותי

הרשת לכלל הלקוחות. ברשת כזו יש צורך בתפקיד אדמיניסטרטיבי לניהול, אחזקה ואבטחת הרשת.

Page 14: מדיית תקשורת Communication media

14

PEER-TO-PEER NETWORKעלות וקלות הקמה ותחזוקה נמוכים.

.ניהול ע"י הלקוח ללא צורך בכ"א

.אין צורך במוצרים נוספים רק במערכת הפעלה

.אין תלות בתפקוד מחשב מרכזי

משתמשים(.10גודל רשת קטן)פחות מ

.אבטחה ברמת סיסמא

.לכל משאב סיסמא משלו

.גיבוי מסובך

.ירידה בביצועיי מחשב

.המידע מפוזר ברשת

Page 15: מדיית תקשורת Communication media

15

Client/Server NETWORK

רשתות מבוססות שרת מספקות שרותיי רשת ובקרה מרכזית על משאבי הרשת ומספקות אבטחה וניהול הרשת.

.גודל רשת לא מוגבל

.אבטחה ברמת גבוהה ומבוקרת

.ניהול פשוט למספר גדול של לקוחות

.גיבוי מסודר

One Time Password .

.המידע מסודר ברשת והגישה אליו מהירה .חומרה ותוכנה יקרות.נדרש צוות מוסמך לתכנון הקמה ותחזוקת הרשת .כשל בשרת, כל המערכת בלתי שמישה

Page 16: מדיית תקשורת Communication media

16

Mail ServerMail Server

Database ServerDatabase Server

DatabaseDatabase

Fax ServerFax Server

File and Print ServerFile and Print Server Directory Services Directory Services ServerServer

Client Computer

File and Print Server

Database Server

Mail Server

Fax Server

Mail ServerMail Server

Database ServerDatabase Server

DatabaseDatabase

Fax ServerFax Server

File and Print ServerFile and Print Server

Page 17: מדיית תקשורת Communication media

17

סוגי שרתים( שרת קבצים File Server מתפקד כמאגר של קבצים-)

)מסמכים, גרפיקה…(. מאפשר ארגון מרכזי, אבטחת וגיבוי נתונים וגישה מהירה לנתונים.

( שרת הדפסה Print Server מאפשר שיתוף מדפסות-)(.Queuesבשיטת תורי הדפסה )

שרתי תקשורת ודואר Communication))- מטפליםבתקשורת הפנימית וגם החיצונית.

( שרתי יישומים Application מאפשרים הפעלת והתקנת-)תוכנות מהשרת.

( שרתי בסיס נתונים Database מאפשר גישה ומיון-)למאגר נתונים מרכזי.

( שרתי פקס Fax מתפקד כפקס מרכזי כמו מדפסות-)רשת.