מהי טכנולוגיית מזגן INVERTER ?

Download מהי טכנולוגיית מזגן  INVERTER ?

Post on 02-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INVERTER ?... INVERTER - INVERTER ( AC ) ( DC ) " 10%-100%. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p> INVERTER?... </p><p>INVERTER - INVERTER (AC) (DC)" 10%-100% - , . INVERTER . , , ( ) </p></li><li><p> - INVERTER ( ) , ( ) . - ( ) . , INVERTER . - INVERTER "" . , . .</p></li><li><p> : 50% ON-OFF, , on-off , , ' 10- , , () , 10% 100% , , , .. </p></li><li><p> -VRF-VRV ?</p><p> VRV/VRF VRV=Variable Refrigerant Volume) ). (Inverter ) . : . , , . </p></li><li><p> , VRV , , . . , </p><p> - VRV : : 12 72 . : VRV . VRV C 45, C 20-. </p></li><li><p> : . . 150 , 50 , , ". : VRV , " , , </p></li><li><p> VRV : VRV , , (cop6.5 ). Heat Recovery , , , '. </p></li><li><p>POWER MULTI-INVERTER , ,. POWER MULTI 8 , : ,,,,. , . . </p></li><li><p> 2 8 20 " 120 " , 50% .</p></li><li><p>LG MPS Inverter - - 50% ! MPS - MPS 40&amp;60 , , , , " ON/OFF. </p></li></ul>