-is ar -ys

of 60 /60
-is -is ar ar -ys -ys INFORMACIJA MOKYTOJUI Paskirtis. Pateiktis skirta mokyti taisyklingai tarti ir rašyti vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio moteriškosios giminės daiktavardžius su galūne is. Gali būti naudojama individualiam ar grupiniam darbui . Aprašymas. Medžiaga pateikiama vaizdžiai, naudojant žodžius: žuvis – žuvys, avis – avys, antis – antys, žąsis – žąsys. Darbo eiga: • lyginami parašyti daugiskaitos ir vienaskaitos žodžiai tarpusavyje ir su paveikslėliais; suformuluojama taisyklė; nagrinėjami pavyzdžiai, žodžiai skaitomi bei tariami pagal paveikslėlį; • atliekamos praktinės tarimo bei ilgo ir trumpo garso žymėjimo i ir y raidėmis užduotys. Mokinys gauna interaktyvią grįžtamąją informaciją apie užduoties atlikimo sėkmę, turi galimybę prisiminti taisyklę ir pasitaisyti. Nuotraukos iš: http://fotokudra.lt/img.php?img=331616 http://www.efoto.lt/node/135251 http://www.efoto.lt/node/88095 http://office.microsoft.com http://animal.discovery.com/mammals/lynx/ PARENGĖ PARENGĖ Audronė Neniškytė, Audronė Neniškytė, logopedė metodininkė, logopedė metodininkė, Mažeikių specialioji Mažeikių specialioji mokykla mokykla

Upload: eitan

Post on 11-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFORMACIJA MOKYTOJUI Paskirtis. Pateiktis skirta mokyti taisyklingai tarti ir rašyti vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio moteriškosios giminės daiktavardžius su galūne –is . Gali būti naudojama individualiam ar grupiniam darbui . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: -is ar -ys

-is-is ar ar -ys-ys

INFORMACIJA MOKYTOJUI

• Paskirtis. Pateiktis skirta mokyti taisyklingai tarti ir rašyti vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko linksnio moteriškosios giminės daiktavardžius su galūne –is. Gali būti naudojama individualiam ar grupiniam darbui .• Aprašymas. Medžiaga pateikiama vaizdžiai, naudojant žodžius: žuvis – žuvys, avis – avys, antis – antys, žąsis – žąsys. Darbo eiga:

• lyginami parašyti daugiskaitos ir vienaskaitos žodžiai tarpusavyje ir su paveikslėliais; suformuluojamataisyklė; nagrinėjami pavyzdžiai, žodžiai skaitomi bei tariami pagal paveikslėlį;• atliekamos praktinės tarimo bei ilgo ir trumpo garso žymėjimo i ir y raidėmis užduotys. Mokinys gauna interaktyvią grįžtamąją informaciją apie užduoties atlikimo sėkmę, turi galimybę prisiminti taisyklę ir pasitaisyti.Nuotraukos iš:http://fotokudra.lt/img.php?img=331616 http://www.efoto.lt/node/135251 http://www.efoto.lt/node/88095 http://office.microsoft.com http://animal.discovery.com/mammals/lynx/

PARENGĖPARENGĖ

Audronė Neniškytė,Audronė Neniškytė,

logopedė metodininkė,logopedė metodininkė,Mažeikių specialioji mokyklaMažeikių specialioji mokykla

Page 2: -is ar -ys

Pasirinkite:Įvadas. Išvados formulavimas su pavyzdžiais ir įtvirtinimu.

Parinkti galūnes –is ar –ys žodžiams(nauji žodžiai)

BaigtiBaigti

Tikrinti

TikrintiParinkti galūnes –is ar –ys žodžiamsfrazėse

Tikrinti

Parinkti galūnes –is ar –ys žodžiams(pavyzdžių pakartojimas)

Tikrinti

Parinkti galūnes –is ar –ys žodžiams frazėse

Page 3: -is ar -ys

ŽuvysŽuvys

ŽuvisŽuvis

ŽuvysŽuvys

ŽuvisŽuvis

Palygink žodžiussu paveikslėliaisPalygink žodžius

Page 4: -is ar -ys

AntysAntys

AntisAntis

Palygink žodžiussu paveikslėliaisPalygink žodžius

Page 5: -is ar -ys

Žąsis Žąsis

ŽąsysŽąsys

Palygink žodžiussu paveikslėliaisPalygink žodžius

Page 6: -is ar -ys

Avis Avis

AvysAvys

Palygink žodžiussu paveikslėliaisPalygink žodžius

Page 7: -is ar -ys

antis žuvžuvisis

žąsžąsisis avavisis

-is-is

Page 8: -is ar -ys

antys žuvžuvysys

avavysys

žąsžąsysys

-ys-ys

Page 9: -is ar -ys

VienaViena ( (pvz.,pvz., dal dalisis)

KeliosKelios ( (pvz.,pvz., daldalysys))

- - iiss

- - ys ys galūnėgalūnė

galūnėgalūnė

Išvada:Išvada:

Page 10: -is ar -ys

viena žuvisviena žuvis

viena žuvisviena žuvis ii

Page 11: -is ar -ys

viena avis viena avis ii

Page 12: -is ar -ys

viena antisviena antis ii

Page 13: -is ar -ys

viena žąsis viena žąsis ii

Page 14: -is ar -ys

kelios žuvyskelios žuvyskelios žuvyskelios žuvysyy

Page 15: -is ar -ys

kelios avyskelios avys yy

Page 16: -is ar -ys

kelios antyskelios antysyy

Page 17: -is ar -ys

kelios žąsyskelios žąsys yy

Page 18: -is ar -ys

Įvardink paveikslėlį, Įvardink paveikslėlį, pasakyk, kokia žodžio galūnė, pasakyk, kokia žodžio galūnė,

ir paspausk paveikslėlįir paspausk paveikslėlį

avavisis

žuvžuvisis

antys

žąsžąsysys

Page 19: -is ar -ys

Įvardink paveikslėlį, Įvardink paveikslėlį, pasakyk, kokia žodžio galūnė, pasakyk, kokia žodžio galūnė,

ir paspausk paveikslėlįir paspausk paveikslėlį

avavysys

antantisis žuvžuvysys

žąsžąsisis

Page 20: -is ar -ys

Pasitikrink,Pasitikrink,ar įsimineiar įsiminei

Parink žodžiams tinkamas galūnes Parink žodžiams tinkamas galūnes

– – iis ar –s ar –yyss

Page 21: -is ar -ys

ŽuvŽuv ssŽuvŽuv ss ii yyyy

Page 22: -is ar -ys

AvAv ssii yyii

Page 23: -is ar -ys

ŽąsŽąs s s yy ii yy

Page 24: -is ar -ys

AntAnt ssii ii yy

Page 25: -is ar -ys

ŽuvŽuv ssii ii yy

Page 26: -is ar -ys

AvAv s s yy yyii

Page 27: -is ar -ys

ŽąsŽąs ssii ii yy

Page 28: -is ar -ys

AntAnt ssyy yyii

Page 29: -is ar -ys

GERASGERASDARBAS !!!DARBAS !!!

Page 30: -is ar -ys

Įtvirtink žiniasĮtvirtink žinias

Daugiau žodžių su galūnėmis Daugiau žodžių su galūnėmis

– – iis ar –s ar –yyss

Į turinįĮ turinį

Page 31: -is ar -ys

AkAk ssii ii yy

Page 32: -is ar -ys

AusAus ssyy yyii

Page 33: -is ar -ys

LūšLūš ssii ii yy

Page 34: -is ar -ys

ŠalŠal ssyy yyii

Page 35: -is ar -ys

LūšLūš ssyy yyii

Page 36: -is ar -ys

ŠalŠal ssii ii yy

Page 37: -is ar -ys

SagtSagt ssyy yyii

Page 38: -is ar -ys

AkAk ssyy yyii

Page 39: -is ar -ys

NosNos ssyy yyii

Page 40: -is ar -ys

SagtSagt ssii ii yy

Page 41: -is ar -ys

PušPuš ssyy yyii

Page 42: -is ar -ys

NosNos ssii ii yy

Page 43: -is ar -ys

AusAus ssii ii yy

Page 44: -is ar -ys

IetIet ssyy yyii

Page 45: -is ar -ys

PušPuš ssii ii yy

Page 46: -is ar -ys

AngAng ssyy yyii

Page 47: -is ar -ys

IetIet ssii ii yy

Page 48: -is ar -ys

AngAng ssii ii yy

Page 49: -is ar -ys

GERASGERASDARBAS !!!DARBAS !!!

Į turinįĮ turinį

Page 50: -is ar -ys

Įtvirtink žiniasĮtvirtink žinias

Parink žodžiams galūnesParink žodžiams galūnes

– – iis ar –s ar –yys frazėses frazėse

Page 51: -is ar -ys

Ilga kart_s.

Medinės kart_s.

Juoda angl_s.

Stambios angl_s.

ii yy

ii yy

yyii

yyii

Ilga kartiis.

Medinės kartyys.

Juoda angliis.

Stambios anglyys.

Page 52: -is ar -ys

Senos obel_s.

Šakota obel_s.

Žvejų valt_s.

Medinė valt_s. ii yy

ii yy

yyii

yyiiSenos obelyys.

Šakota obeliis.

Žvejų valtyys

Medinė valtiis.

Page 53: -is ar -ys

Surūdijusios vin_s.

Sulinkusi vin_s.

Medžių šakn_s.

Gumbuota šakn_s. ii yy

ii yy

yyii

yyiiSurūdijusios vinyys.

Sulinkusi viniis.

Medžių šaknyys

Gumbuota šakniis.

Page 54: -is ar -ys

Didelės vilt_s.

Nemari vilt_s.

Tragiškos mirt_s.

Staigi mirt_s.

ii yy

ii yy

yyii

yyii

Didelės viltyys.

Nemari viltiis.

Tragiškos mirtyys.

Staigi mirtiis.

Page 55: -is ar -ys

GERASGERASDARBAS !!!DARBAS !!!

Į turinįĮ turinį

Page 56: -is ar -ys

Įtvirtink žiniasĮtvirtink žinias

Parink žodžiams galūnes Parink žodžiams galūnes

– – iis ar –s ar –yys sakiniuoses sakiniuose

Į turinįĮ turinį

Page 57: -is ar -ys

Nuo seno manoma, kad pirt_s yra sveikatos šaltinis.

Seniau pirt_s būdavo dūminės.

Apie gerą žmogų sakoma, kad jo šird_s auksinė.

Apie įsimylėjusius sakoma, kad jų šird_s plaka vienu ritmu.

ii yy

ii yy

yyii

yyii

Nuo seno manoma, kad pirtiis yra sveikatos šaltinis.

Seniau pirtyys būdavo dūminės.

Apie gerą žmogų sakoma, kad jo širdiis auksinė.

Apie įsimylėjusius sakoma, kad jų širdyys plaka vienu ritmu.

Page 58: -is ar -ys

Mano batus puošė gražios sagt_s.

Brolio diržo sagt_s buvo varinė.

Senovėje iet_s buvo ginklai .

Dabar iet_s yra tik sporto įrankis. ii yy

ii yy

yyii

yyiiMano batus puošė gražios sagtyys.

Brolio diržo sagtiis buvo varinė.

Senovėje ietyys buvo ginklai .

Dabar ietiis yra tik sporto įrankis.

Page 59: -is ar -ys

Į galvą lenda visokios mint_s.

Netikėtai toptelėjo gera mint_s.

Žmonių skirtingos lemt_s.

Našlaitei nulemta tokia lemt_s.

ii yy

ii yy

yyii

yyii

Į galvą lenda visokios mintyys.

Netikėtai toptelėjo gera mintiis.

Žmonių skirtingos lemtyys.

Našlaitei nulemta tokia lemtiis.

Page 60: -is ar -ys

GERASGERASDARBAS !!!DARBAS !!!

Į turinįĮ turinį