boran beestelersgenootskap van sa...opmerkings: met verskalf vjw15-02. 0629649000, charlgrove trust,...

42

Upload: others

Post on 21-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk
Page 2: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Stamboom- en Prestasiedata korrek gesertifiseerSaamgestel deur die Suid-Afrikaanse Stamboek- en Veeverbeteringsvereniging

BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA

Veilingsdatum: Data soos op 07/08/2015

EXPLANATION OF ABBREVIATIONS IN CATALOGUEVERDUIDELIKING VAN AFKORTINGS IN KATALOGUS

LotnommerLot number LOTIdentification number Ident. Number Identifikasienommer

IndeksIndex IndAkk Akkuraatheid van teelwaardeAccuracy of breeding value Acc

Geb Dir Geboorte direk (kg)Birth direct (kg) Birth DirGeboorte maternaal (kg)Birth maternal (kg) Birth Mat Geb MSpeen direk (kg)Wean direct (kg) Wean DirSpeen maternaal (kg)Wean maternal (kg) Wean Mat Speen Mat

Speen Dir

Volwasse gewig (kg)Mature weight (kg) Matur Wgt Vol GewIG

Oud Ouderdom in jare en maandeAge in years and months AgeGem SI Gemiddelde SpeenindeksAverage Wean index Avg WI

LOTIdent. Nommer

Ind

R.I. Reproduksie IndeksR.I.Reproduction index

Scrotal circumference (mm) Scr Skr Skrotum omvang (mm)

Ouderdom eerste kalwingOEKAge first calving AFCTKPInter calving period ICP Inter kalwings periode

Weaning weight WW SpeengewigSPPost wean PW NaspeenNS

Wean weight ratio WWR Speengewig verhoudingSGVBirth weight ratio BWR Geboortegewig verhoudingGGV

Posbus 80005 - Windhoek, Namibië - Tel/Faks: 061 -222753

BV TeelwaardeTWBreeding valueTeelwaarde indeksTW IndBreeding value index BV Ind

Reg. nommerRegistration number Reg. number Registrasie nommer

Bladsy 2

Page 3: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 090056 VROULIK SP 0075120816 04-NOV-09

SP

OEK 34 TKP 415

KALWINGS

09/12 ,12/13 ,12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.88

60

83

.53

51

79

5.8

38

124140

43

11.3 2

31

8973

57

20.2 23

27

143

21

41

110

-

-

-

022

13.8

135

5j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI

* TKP 467

8j. 8md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 358

12j. 11md. / 9Oud. / KalwersRI OEK 39

355

10j. 10md. / 8Oud. / KalwersRI OEK 25 TKP

LOT 1

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 4 Mnde dragtig van PJM 10-31.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

100

/ 0

92 / 0

109 103 / 4

119 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

80 82140 124 110

HEELTEVREDE PJM 09 56

57

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/09 ,09/11 ,09/12 ,12/14 ,08/13

KALWINGS

BOSCHVELD 6053 - 26/11/06BVB 066053 0064330665

KETA TLM 05 526 - KONING - 31/10/05TLM 050526 0062174016

C

SP

B

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SP

-

A

SPHEELTEVREDE PJM 09 56 - 04/11/09PJM 090056 0075120816

KETA TLM020001 - BUFFEL - 02/05/02TLM 020001 0061037560

FORRESTER 760029 - 29/01/76760029AIB 0046016242

KETA TLM 02 17 - 06/07/02TLM 020017 0061035283

BOSCHVELD BVB 04 4130 - 13/10/04BVB 044130 0066678889

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

-

FORRESTER 96/75 - 26/11/96FE 960075 0042748830

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

MOGWOONI K6K2748 - 01/01/90K6K2748 0061025268

-

BOSCHVELD BVB 00 0109 - 07/02/00BVB 000109 0066678152Embrio Kalwers: 8

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VJW 130003 VROULIK SP 0078761715 16-AUG-13

SP

OEK 22 TKP -

KALWINGS

06/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.13

47

99

-.26

38

107

1.5

21

104100

25

1.9 .9

16

95107

32

-4.5 4

14

105

12

23

102

-

-

-

012

1.7

99

1j. 12md. / 1Oud. / KalwersRI

30 TKP 344

4j. 6md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP 374

8j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

398

7j. 6md. / 5Oud. / KalwersRI OEK 35 TKP

LOT 2

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Met verskalf VJW15-02.

0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149

133

/ 0

114 / 0

110 / 0

102 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

100 98100 104 102

KAT RIVER VJW 130003

95

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/13 ,07/14 ,07/15 KALWINGS

FRONTIER SPJ 110167 - 08/02/11SPJ 110167 0073259012

CHAN-TE-MAR 0835 - KB JUNIOR - 29/12/08CTM 080035 0068554641

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPKAT RIVER VJW 130003 - 16/08/13VJW 130003 0078761715

KETA KB 28 W - 11/11/02KB28W D 0062585526

HLANZENI Z0651 - MR MILLION - 11/07/06Z 060051 0064737927

ELANDSPRUIT 06 756 - 14/11/06CFH 060756 0064482516

FRONTIER 08003 - 11/02/08SPJ 080003 0066577743

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

OL PEJETA 794 - 01/11/95KPO794 0066811217

SOLIO 548/SI - 15/10/98KPO548 0066036815

GF31R - 01/09/80GF31R 0063408801

OUTSPAN HVT 98 06 - 13/09/98HVT 980006 0043316439

MOGWOONI 2386 - 01/10/92K6K2386 0049785058

OL PEJETA 1697 - 19/07/051697 0066525221Embrio Kalwers: 0

Bladsy 3

Page 4: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PT 120021 VROULIK SP 0077228971 25-JUL-12

SP

OEK 31 TKP -

KALWINGS

03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.7

45

87

-.13

38

102

1

25

102114

32

5.1 1.8

9

9077

43

17.8 0

10

98

2

25

93

-

-

-

07

5.8

112

3j. 0md. / 1Oud. / KalwersRI

24 TKP -

6j. 9md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -

8j. 5md. / 4Oud. / KalwersRI OEK 29

497

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 3

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Bull calve at foot PT15-03 from PT12-15, possible 3 in 1 with Kleinslag or PT12-15.

0616595000, PRATOS BORANE, POSTNET SUITE NR.5 PRIVAATSAK X12055 LICHTENBURG 2740, 084-606 4817

103

/ 0

126 / 0

110 / 0

104 110 / 3

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

86 84114 102 93

PRATOS PT120021

102

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/10 ,03/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 03/11/08MHB 080044 0069385235

EERSTEGELUK-BAAS N0931 - 14/02/09N 090031 0068234731

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SPPRATOS PT120021 - 25/07/12PT 120021 0077228971

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

EERSTEGELUK-BAAS N 04 09 - KOPER - 12/11/04N 040009 0063044341

MOLL'S-HOOP JACKIE - 13/08/05MHB 050006 0062803168

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 622 - 01/03/94KPO622 0049787211

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

SEGERA ZF 3675 - 01/01/93ZF3675 0049422678

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 10

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MOU 100017 VROULIK SP 0079319331 28-OCT-10

SP

OEK 23 TKP 590

KALWINGS

10/12 ,06/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.52

52

91

-.06

43

100

2.5

31

109105

37

3 .1

26

100105

56

-2.7 4

22

106

7

36

97

-

-

-

018

3.1

103

4j. 9md. / 2Oud. / KalwersRI

* TKP 356

9j. 4md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 4

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 7.5 Mnde dragtig van CFH06 445 / BOS 10 26.

0600460000, MNR. J.H. MOUTON, P/A BW STAAL POSBUS 676 KROONSTAD 9500, 073-177 8889

108

/ 0

99 / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

90 102105 109 97

CHROME CHROME BORANE

94

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Spons, Lam, Milt.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

07/09 ,10/10 ,09/11 ,04/14 ,03/13

KALWINGS

HLANZENI Z0616 - 20/04/06Z 060016 0064693328

DIAMANT-V 0403 - 30/05/04DVB 040003 0062770078

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

-

-

-

SPCHROME CHROME BORANE - 28/10/10MOU 100017 0079319331

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

OL PEJETA 818 - 01/11/95KPO818 0049783921

OL PEJETA 2424 - 01/04/952424 0064439508

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1485 - 01/01/801485 0049783947

143 - 12/02/90143 0068690437

-

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

215 - 01/01/82215BORF 0049783939

23003 - 25/01/9023003 0064334857

-Embrio Kalwers: 11

Bladsy 4

Page 5: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080017 VROULIK SP 0069383628 14-JUL-08

SP

OEK 35 TKP 462

KALWINGS

06/11 ,11/12 ,03/14 ,04/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.27

59

75

1.19

49

56

5.5

44

123129

53

8.6 3.9

27

7761

56

29.1 10

32

117

0

44

91

-

-

-

024

13

133

7j. 1md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP -RI OEK

TKP -

25j. 6md. / -Oud. / KalwersRI OEK *

-

34j. 10md. / -Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 5

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Marula 25 daughter out of top Mutara cow. Very good capacity/temperament . With bull calf VST15-46.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

94

98 / 2

- / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

70 69129 123 91

MOLL'S-HOOP BEUTY

83

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

ADC MUTARA 8388 - 01/06/95ADC8388 0069383008

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

SP

-

-

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPMOLL'S-HOOP BEUTY - 14/07/08MHB 080017 0069383628

143 - 12/02/90143 0068690437

403 - 15/10/800403 0069382992

23003 - 25/01/9023003 0064334857

4676 - 15/10/804676 0069382984

-

-

-

-

-

-

-

-Embrio Kalwers: 2

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080047 VROULIK SP 0069385342 03-NOV-08

SP

OEK 24 TKP 349

KALWINGS

11/10 ,10/11 ,10/12 ,03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.8

70

85

.2

60

91

4.5

48

118115

55

5.2 -3.2

38

12185

64

11.8 16

38

130

8

50

99

-

-

-

231

7.6

117

6j. 9md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 587

9j. 10md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 6

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: A seriously good Jackie/Voorslag - top cow. With bull calf VST15-10 (Jazz MHB11-15).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

124

102 / 1

100 / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

83 112115 118 99

MOLL'S-HOOP JACKIE

70

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/08 ,09/09 ,10/11 ,12/14 ,05/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 29/09/05MHB 050031 0062803143

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP JACKIE - 03/11/08MHB 080047 0069385342

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 49

Bladsy 5

Page 6: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120103 VROULIK SP 0076852557 22-DEC-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 45.73

73

87

-.72

57

123

-2.1

54

87100

66

1.8 1.4

20

9271

46

21.8 7

23

112

-19

44

74

-

-

-

034

-.7

92

2j. 8md. / -Oud. / KalwersRI

34 TKP 430

5j. 6md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 7

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Stunning Rustin heifer from Jackie/Voorslag daughter. 4.5 Months preg by Zambucca VST11-01 / DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

97 100 / 2

14 / 0

101 104 / 1

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

88 84100 87 74

TRAP JACKIE

88

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

12/12 ,02/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 29/01/10MHB 100007 0070909635

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP JACKIE - 22/12/12VST 120103 0076852557

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120014 MANLIK SP 0075791004 14-MAY-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.1

60

104

-.2

53

104

2

43

106103

50

2.5 2.1

21

8863

44

27.8 7

25

111

17

38

106

-

-

-

Semen skenker: Nee28

4

106

* TKP 434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 480

13j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 8

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Muscular, hard Co-Jack son out of R500 000 Jackie MHB05-08. Highest rib-eye measurement (group 1).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

101

90

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

105 78103 106 106

TRAP JACUZZI

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

05/08 ,12/09 ,02/11 ,06/14 ,10/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

CIRCLE C CI080030 - COJACK - 01/01/08CI 080030 0066089541

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SP

-

SPTRAP JACUZZI - 14/05/12VST 120014 0075791004

KETA TLM040507 - BUSTER - 30/01/04TLM 040507 0062822002

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

GRASMERE GF 159U - 14/11/01GF159U D 0062581608

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

GRASMERE 135M - 01/01/93GF135M 0062131974

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

GRASMERE GF 74P - 11/08/97GF74P D 0062579792

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 56

Bladsy 6

Page 7: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

TR 110064 MANLIK SP 0075065144 29-SEP-11

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.7

65

116

-.04

56

99

-1.3

35

9194

41

.3 -.1

21

10194

48

4.8 1

22

99

23

35

112

-

-

-

Semen skenker: Nee25

2.1

100

* TKP -

8j. 7md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 9

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: -

0662183000, PHEPOFATSO T/A GROEN LAND BOR., POSBUS 876 HONEYDEN JOHANNESBURG 2040, 0795224988

83

-273

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

118 9994 91 112

THREE RIVERS MR MATFIELD

101TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

04/10 ,02/12 ,06/13 ,12/14

KALWINGS

BORGEN B070012 - OLE - 17/01/07B 070012 0066698671

KETA TLM030021 - 17/02/03TLM 030021 0061035481

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

SP

SPTHREE RIVERS MR MATFIELD - 29/09/11TR 110064 0075065144

MOGWOONI K6K2588 - 01/01/95K6K2588 0049653603

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

OL PEJETA 584 - 01/03/91PB10097 0049784960

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

KPO 1485 - 01/10/85KPO1485 0065601114

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

OL PEJETA KPO1620 - 01/10/87KPO1620 0049653595

KPO 323 - 01/10/85KPO323 0065601122

23003 - 25/01/9023003 0064334857

1547 - 01/01/831547 0069575272Embrio Kalwers: 11

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

BWS 120006 VROULIK SP 0076731066 30-NOV-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.52

73

91

-.05

59

99

6.6

38

128100

45

1.8 1.2

21

93100

45

.3 -6

16

85

17

36

106

-

-

-

017

1.7

99

2j. 8md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP -

8j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-

15j. 3md. / 2Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 10

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 5 Mnde dragtig van MK09-03.

0636207000, SHOCK PROOF INV. 143 (PTY) LTD, T/A BRENAISSANCE WINE AND STUD FARM POSTNET SUITE 3, PRIVATE BAG X4 DIE BOORD, STELLENBOSCH 7613, 0837003548

-

/ 0

120 108 / 1

- / 0

35 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

90 95100 128 106

BRENAISSANCE BOOTS

115

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/09 ,08/11 ,11/12 ,05/15 ,03/14

KALWINGS

ELANDSPRUIT 06 697 - SOCKS - 30/10/06CFH 060697 0064482292

KETA TLM 03 4 - MUSCLE KING - 09/01/03TLM 030004 0061035523

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

SP

SP

SPBRENAISSANCE BOOTS - 30/11/12BWS 120006 0076731066

MOGWOONI K6K2588 - 01/01/95K6K2588 0049653603

KETA TLM020038 - 16/12/02TLM 020038 0061058343

OL PEJETA 1680 - 01/01/92KPO1680 0049786106

OUTSPAN HVT000001 - 05/04/00HVT 000001 0046482923

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

-

MOGWOONI K6K2738 - 01/10/83K6K2738 0049653884

OUTSPAN HVT950021 - 06/11/95HVT 950021 0038184032

OL PEJETA KPO1620 - 01/10/87KPO1620 0049653595

-

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

OUTSPAN HVT950013 - 02/11/95HVT 950013 0038412367Embrio Kalwers: 70

Bladsy 7

Page 8: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 120037 VROULIK SP 0075903054 04-SEP-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.08

38

103

.19

30

91

2.9

21

11192

26

-.1 -.4

16

103110

33

-6.5 1

12

100

15

23

105

-

-

-

012

.8

96

2j. 11md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP 444

7j. 10md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

435

11j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 11

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3 Mnde dragtig van PJM 10-03/11-73/10-23.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

-

/ 0

106 / 0

- / 0

57 102 / 1

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

103 10692 111 105

HEELTEVREDE PJM 12 37

100

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/10 ,09/12 ,08/13 ,02/15

KALWINGS

HEELTEVREDE 0715 - 05/10/07PJM 070015 0067215954

HEELTEVREDE PJM 10 26 - 16/02/10PJM 100026 0075120808

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

SP

-

SP

SP

SPHEELTEVREDE PJM 12 37 - 04/09/12PJM 120037 0075903054

MOGWOONI K6K3178 - 11/01/98K6K3178 0070680640

OUTSPAN HVT950003 - 27/10/95HVT 950003 0038412441

KISIMA 9817 - 11/09/96V7Y9817 0071859201

KETA TLM 03 62 - 10/07/03TLM 030062 0062817390

MOGWOONI 2390 - 01/01/601264.LVII 0066745530

-

1603 - 09/11/88BP4570 0034659847

MOGWOONI K6K2588 - 01/01/95K6K2588 0049653603

MOGWOONI K6K2313 - 06/03/92K6K2313 0070679709

6969 - 11/09/906969 0071859185

1946 - 02/01/861946 0034729822

KPO 1768 - 01/01/89KPO891768 0061159505Embrio Kalwers: 7

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

SPJ 130031 VROULIK SP 0077362028 10-MAR-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.42

60

110

-.63

53

120

-3.7

29

7994

35

.3 2

17

8992

47

6.6 3

20

104

7

32

98

-

-

-

017

-1.5

89

2j. 5md. / -Oud. / KalwersRI

33 TKP -

8j. 6md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 12

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 6 Months in calf to Hero MHB06-13 / SPJ12-113. First Marylin, Mr Million daughter on offer.

0580965000, MR S.P. JOHNSON, EDENDALE P.O. BOX 37 FORT BEAUFORT 5720, 082-552 1357

-

/ 0

99 / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

114 8894 79 98

FRONTIER SPJ 130031

96

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/09 ,12/11 ,03/13 ,12/14

KALWINGS

FRONTIER SPJ070007 - MARILYN - 06/02/07SPJ 070007 0064835309

HLANZENI Z0651 - MR MILLION - 11/07/06Z 060051 0064737927

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

-

-

-

SPFRONTIER SPJ 130031 - 10/03/13SPJ 130031 0077362028

OL PEJETA 794 - 01/11/95KPO794 0066811217

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

MOGWOONI 2386 - 01/10/92K6K2386 0049785058

OL PEJETA 1736 - 01/10/931736 0064344559

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2669 - 01/01/822669 0049785074

143 - 12/02/90143 0068690437

-

OL PEJETA 1600 - 01/01/601600 0066811209

722 - 01/01/82722 0049785066

23003 - 25/01/9023003 0064334857

-Embrio Kalwers: 45

Bladsy 8

Page 9: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

B 050079 VROULIK SP 0063024038 06-JUL-05

SP

OEK 30 TKP 325

KALWINGS

01/08 ,12/08 ,03/10 ,02/12 ,04/14 ,02/13 ,03/11

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.69

78

116

.25

64

89

-.3

45

95100

56

1.7 -1.2

20

108114

49

-9.5 0

23

97

31

41

120

-

-

-

1421

3.2

104

10j. 1md. / 7Oud. / KalwersRI

* TKP -RI OEK

TKP -

29j. 7md. / -Oud. / KalwersRI OEK *

-

33j. 7md. / -Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 13

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, CA, Pregnancy.

Opmerkings: A proven foundation dam at Peinke Ranch. Half sister to Mr. Million and Shakira. Exceptional ICP! Averaging 15 embryos per flush. 6.5 Months in calf to Sentinel - PRB12-17 (National 2015

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

112

98 / 3

- / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

116 111100 95 120

BORGEN B 05 79

103

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

MOGWOONI 2386 - 01/10/92K6K2386 0049785058

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

SP

SP

-

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

SPBORGEN B 05 79 - 06/07/05B 050079 0063024038

345/2 - 01/10/813452 0045075785

2669 - 01/01/822669 0049785074

K389 - 01/01/86K389 0069542553

722 - 01/01/82722 0049785066

2/32 - 01/10/742/32 0034658880

SOLIO 479 - 01/01/83479 0049354723

-

-

1222/30 - 01/10/721222/30 0045075793

1915/11 - 01/01/781915/11 0049787377

-

-Embrio Kalwers: 11

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080039 VROULIK SP 0067356469 26-OCT-08

SP

OEK 24 TKP -

KALWINGS

11/10 ,09/12 ,01/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 49.12.84

67

84

-.12

57

102

3.7

58

115106

70

3.1 -2.7

35

11897

63

2.7 3

37

104

4

54

95

-

-

-

638

4.2

107

6j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI

26 TKP 433

11j. 1md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 14

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Kelly daughter - stunning beautiful poster girl. 8 Months preg by Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

124

103 / 2

109 100 / 3

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

83 113106 115 95

MOLL'S-HOOP KELLY

96

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

09/06 ,10/07 ,10/08 ,05/11 ,08/14 ,12/12 ,12/09

KALWINGS

MOLL'S-HOOP KELLY - 04/07/04MHB 040024 0062813571

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP KELLY - 26/10/08MHB 080039 0067356469

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747Embrio Kalwers: 13

Bladsy 9

Page 10: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120030 MANLIK SP 0075829192 29-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -2.26

60

55

-.06

54

100

2.5

41

109131

48

9.2 .5

23

9884

53

12.5 7

25

111

-5

40

87

-

-

-

Semen skenker: Nee17

11.1

127

30 TKP -

7j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 15

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Muscular, hard, Khan son out of Jackie MHB07-32 (highest priced cow 2014 Vastrap). 118 growth index.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

109

-

101

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

67 93131 109 87

TRAP VST120030

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/10 ,10/11 ,10/12 ,11/14

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 30/11/07MHB 070032 0066907221

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SP

SP

SPTRAP VST120030 - 29/07/12VST 120030 0075829192

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

KETA TLM020004 CAESAR - 24/05/02TLM 020004 0061037529

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 25

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080007 VROULIK SP 0066907130 29-JAN-08

SP

OEK 37 TKP 513

KALWINGS

03/11 ,09/12 ,01/14 ,03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.11

70

79

-.58

59

118

-.5

43

95110

53

4.1 2.9

28

8371

62

21.9 4

17

106

-19

43

74

-

-

-

418

3.4

104

7j. 6md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 348

8j. 11md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 16

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Jackie/Khan daughter - mother of Vastrap stud bull Jazz MHB11-15. With heifer VST15-35 (VST11-05).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

84

83 / 3

117 / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

79 77110 95 74

MOLL'S-HOOP JACKIE

94

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

12/07 ,11/08 ,01/10 ,01/14 ,09/11

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 18/08/05MHB 050012 0062803002

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP JACKIE - 29/01/08MHB 080007 0066907130

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 46

Bladsy 10

Page 11: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120020 MANLIK SP 0075791053 11-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.1

60

104

-.2

53

104

2

43

106103

50

2.5 2.1

21

8863

44

27.8 7

25

111

17

38

106

-

-

-

Semen skenker: Nee28

4

106

* TKP 434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 480

13j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 17

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Co-Jack son out of R500 000 Jackie MHB05-08 - champion bull. 2nd highest rib-eye & meat yield measurement (group 1).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

101

90

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

105 78103 106 106

TRAP JESTER

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

05/08 ,12/09 ,02/11 ,06/14 ,10/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

CIRCLE C CI080030 - COJACK - 01/01/08CI 080030 0066089541

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SP

-

SPTRAP JESTER - 11/07/12VST 120020 0075791053

KETA TLM040507 - BUSTER - 30/01/04TLM 040507 0062822002

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

GRASMERE GF 159U - 14/11/01GF159U D 0062581608

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

GRASMERE 135M - 01/01/93GF135M 0062131974

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

GRASMERE GF 74P - 11/08/97GF74P D 0062579792

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 56

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120006 MANLIK SP 0075361733 07-MAY-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.1

60

104

-.2

53

104

2

43

106103

50

2.5 2.1

21

8863

44

27.8 7

25

111

17

38

106

-

-

-

Semen skenker: Nee28

4

106

* TKP 434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 480

13j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 18

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Polled Co-Jack son out of R500 000 Jackie MHB05-08. 3rd highest meat yield (group 1).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

101

90

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

105 78103 106 106

TRAP JAZZ

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

05/08 ,12/09 ,02/11 ,06/14 ,10/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

CIRCLE C CI080030 - COJACK - 01/01/08CI 080030 0066089541

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SP

-

SPTRAP JAZZ - 07/05/12VST 120006 0075361733

KETA TLM040507 - BUSTER - 30/01/04TLM 040507 0062822002

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

GRASMERE GF 159U - 14/11/01GF159U D 0062581608

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

GRASMERE 135M - 01/01/93GF135M 0062131974

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

GRASMERE GF 74P - 11/08/97GF74P D 0062579792

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 56

Bladsy 11

Page 12: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120029 MANLIK SP 0075829184 29-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.81

56

85

-.51

49

116

-.6

44

94105

52

3.1 .5

20

9883

47

12.9 1

21

99

-9

38

83

-

-

-

Semen skenker: Nee27

1.4

98

24 TKP -

6j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

433

11j. 1md. / 7Oud. / KalwersRI OEK 26 TKP

LOT 19

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of Kelly motherline.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

124

14

109

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

86 93105 94 83

TRAP VST120029

101TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/10 ,09/12 ,01/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP KELLY - 26/10/08MHB 080039 0067356469

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST120029 - 29/07/12VST 120029 0075829184

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP KELLY - 04/07/04MHB 040024 0062813571

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739Embrio Kalwers: 6

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

FN 070152 MANLIK SP 0068869932 19-JUL-07

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.42

62

110

.53

53

79

0

45

97126

55

8 1.3

21

93111

53

-7.3 3

22

105

41

41

128

-

-

-

Semen skenker: Nee15

10.1

124

37 TKP 420

16j. 9md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP 501

19j. 8md. / 9Oud. / KalwersRI OEK 32

-

4j. 3md. / 1Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 21

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: -

0445796000, BW STAAL EDMS BPK, POSBUS 676 KROONSTAD 9500, 082-828 6892

94

94

86

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

109 98126 97 128

FONTEINE FN07152

96TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/01 ,10/04 ,05/06 ,11/08 ,09/12 ,06/11 ,10/07

KALWINGS

HLANZENI Z 98 103 - 24/08/98Z 981038 0041749425

KETA TLM010001 - NAPOLEON - 31/03/01TLM 010001 0045222320

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SPFONTEINE FN07152 - 19/07/07FN 070152 0068869932

OUTSPAN HVT970017 - 03/11/97HVT 970017 0041934076

HLANZENI Z950020 - 01/11/95Z 950020 0035484377

OUTSPAN HVT950013 - 02/11/95HVT 950013 0038412367

HLANZENI Z950017 - 17/10/95Z 950017 0035484302

SEGERA 494 - 01/08/866SEG096 0034659748

MOGWOONI K6K1383 - 26/01/87K6K1383 0034659763

OL PEJETA 1719 - 31/05/891719 0034658641

1768 - 16/06/891768 0034659839

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

3685 - 15/04/88 0034729905

1371 - 01/10/86PB7223 D 0035362144

1371 - 01/10/86PB7223 D 0035362144Embrio Kalwers: 6

Bladsy 12

Page 13: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

SPJ 080002 VROULIK SP 0066577735 10-FEB-08

SP

OEK 35 TKP 358

KALWINGS

01/11 ,01/12 ,01/13 ,12/14 ,02/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.43

58

110

.04

41

96

-2

14

8892

19

-.1 0

18

101101

46

-.2 9

12

116

8

24

99

-

-

-

0-

-

-

7j. 6md. / 5Oud. / KalwersRI

* TKP -RI OEK

LOT 22

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3 in 1: 5 Mnde dragtig van SPJ11-162 en met kalf VJW14-06.

0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149

107

/ 0

- / 0

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

111 10192 88 99

FRONTIER 08002

84

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

OL PEJETA 1697 - 19/07/051697 0066525221

SOLIO 548/SI - 15/10/98KPO548 0066036815

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPFRONTIER 08002 - 10/02/08SPJ 080002 0066577735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Embrio Kalwers: 13

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 090022 VROULIK SP 0070921283 28-DEC-09

SP

OEK 25 TKP 337

KALWINGS

02/12 ,01/13 ,12/13 ,12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.06

73

103

-.49

62

115

-1.2

49

9187

58

-1.3 -5.8

37

137124

62

-16.9 -6

40

85

11

51

101

-

-

-

028

-2.2

88

5j. 7md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 23

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, CA, Pregnancy.

Opmerkings: An extremely fertile, functional and consistant breeding cow. Sells with bull calf PRB14-69 (Sire: B04-41). 6.5 Months in calf to Zorro-HOT0901 (Khan x Zelma).

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

123

100 / 2

101 93 / 1

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

105 13787 91 101

PEINKE PRB09022 -SHAKIRA

115

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE PRB09022 - SHAKIRA - 28/12/09PRB 090022 0070921283

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Bladsy 13

Page 14: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080054 VROULIK SP 0069385391 10-NOV-08

SP

OEK 24 TKP 472

KALWINGS

11/10 ,11/11 ,06/13

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.45

61

72

-.39

53

111

-1.1

40

92113

50

4.9 -2.3

29

115103

59

-2 1

17

99

-20

41

73

-

-

-

118

4

106

6j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI

- TKP -

3j. 5md. / -Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 24

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Show stopper Rose/Khan - meat machine, broad and beautiful. 8.5 Mnths preg by Husky MHB07-09 / VST11-12.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

110

104 / 1

- / 0

- / 0

14 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

71 113113 92 73

MOLL'S-HOOP ROSE

101

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

MOLL'S-HOOP ROSE - 22/06/06MHB 060011 0064439961

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

-

SP

SPMOLL'S-HOOP ROSE - 10/11/08MHB 080054 0069385391

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714Embrio Kalwers: 3

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120087 MANLIK SP 0076609536 23-SEP-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

5.71 33.45.55

60

90

-.55

53

117

0

44

97112

52

4.6 3.4

18

8065

48

26.6 4

22

105

1

39

92

-

-

-

Semen skenker: Nee18

3.3

104

* TKP 434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 25

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of R500 000 Jackie MHB05-08. Excellent rib-eye - tie 3rd (group 2).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

101

14

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 72112 97 92

TRAP VST1287

95TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

05/08 ,12/09 ,02/11 ,06/14 ,10/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SPTRAP VST1287 - 23/09/12VST 120087 0076609536

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 56

Bladsy 14

Page 15: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080059 VROULIK SP 0067923235 10-NOV-08

SP

OEK 24 TKP 362

KALWINGS

11/10 ,01/12 ,11/12 ,11/14 ,11/13

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 39.29.58

69

90

-.13

58

102

-3.5

57

8091

69

-.4 -1.1

39

10895

63

4.3 -13

42

71

-18

55

75

-

-

-

041

-1.2

90

6j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI

* TKP 378

9j. 2md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 26

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rose/Voorslag - very tidy compact cow. 6.5 Months preg to Zambucca VST11-01 / DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

120

94 / 2

113 99 / 3

- / 0

14 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

89 10491 80 75

MOLL'S-HOOP ROSE

128

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/08 ,11/09 ,12/10 ,01/13 ,03/15 ,04/14 ,11/11

KALWINGS

MOLL'S-HOOP ROSE - 13/06/06MHB 060003 0064439656

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

SP

SPMOLL'S-HOOP ROSE - 10/11/08MHB 080059 0067923235

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714Embrio Kalwers: 1

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120068 MANLIK SP 0076046291 07-OCT-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

7.87 49.572.15

73

57

-.26

57

107

-.1

53

97130

66

9 2

20

8974

48

19.9 5

22

107

-13

44

79

-

-

-

Semen skenker: Nee34

10.1

124

30 TKP -

7j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 27

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of Jackie MHB07-32 (highest priced cow 2014 Vastrap). Excellent rib-eye measurement & highest meat yield (group 3).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

109

14

101

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

68 82130 97 79

TRAP VST1268

93TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/10 ,10/11 ,10/12 ,11/14

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 30/11/07MHB 070032 0066907221

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST1268 - 07/10/12VST 120068 0076046291

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020004 CAESAR - 24/05/02TLM 020004 0061037529

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 25

Bladsy 15

Page 16: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 120002 VROULIK SP 0075190496 07-JAN-12

SP

OEK 38 TKP -

KALWINGS

03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.47

63

71

-.28

54

107

-1.3

42

91107

51

3.3 .5

24

9879

60

16 -4

27

90

-30

42

64

-

-

-

026

2.8

102

3j. 7md. / 1Oud. / KalwersRI

24 TKP 362

6j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

378

9j. 2md. / 7Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 28

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rose 08-59 daughter of Khan with heifer VST15-41 (Judge VST11-12).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

84

/ 0

120 94 / 2

- / 0

113 99 / 3

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

70 91107 91 64

MOLL`S-HOOP ROSE

110

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/10 ,01/12 ,11/12 ,11/14 ,11/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP ROSE - 10/11/08MHB 080059 0067923235

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SP

SP

SPMOLL`S-HOOP ROSE - 07/01/12MHB 120002 0075190496

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOLL'S-HOOP ROSE - 13/06/06MHB 060003 0064439656

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077Embrio Kalwers: 0

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120077 MANLIK SP 0076046374 28-OCT-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

6.96 551.02

72

81

-.65

56

120

-1.1

51

92118

64

6 4

13

7768

46

24.4 7

8

111

-12

39

80

-

-

-

Semen skenker: Nee27

3.5

105

39 TKP 596

7j. 8md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

497

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 29

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of Champion Jackie MHB07-31 cow. 107 growth index. Highest rib-eye measurement, 3rd meat yield (group 3).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

75

14

104

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

82 70118 92 80

TRAP VST1277

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

03/11 ,10/12 ,10/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 29/11/07MHB 070031 0066907171

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST1277 - 28/10/12VST 120077 0076046374

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 13/08/05MHB 050006 0062803168

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 11

Bladsy 16

Page 17: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 090058 VROULIK SP 0073046757 20-NOV-09

SP

OEK 33 TKP 486

KALWINGS

08/12 ,12/13

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.11

50

99

-.88

40

129

.3

27

9983

35

-2.3 -.5

15

10499

51

1.6 -6

7

86

2

29

93

-

-

-

015

-4.7

80

5j. 9md. / 2Oud. / KalwersRI

27 TKP 453

10j. 1md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP 450

9j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 30

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Met verskalf PJM15-141.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

96

/ 0

105 98 / 1

108 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

103 10383 99 93

HEELTEVREDE 0958

114

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/07 ,11/09 ,05/11 ,08/13 ,02/15 ,08/12

KALWINGS

KETA TLM 05 13 - 18/07/05TLM 050013 0062662606

HEELTEVREDE 0705 - HARRY - 16/09/07PJM 070005 0067215871

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SPHEELTEVREDE 0958 - 20/11/09PJM 090058 0073046757

KETA TLM030021 - 17/02/03TLM 030021 0061035481

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

KETA TLM050024 - 31/10/05TLM 050024 0062194238

MOGWOONI K6K2762 - 04/01/91K6K2762 0049785413

MOGWOONI K6K2588 - 01/01/95K6K2588 0049653603

KETA TLM 02 11 - 29/05/02TLM 020011 0061035614

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

GRASMERE T 2 - 22/06/00GF2T 0062149539

KPO 1413 - 01/10/90KPO1413 0061169132

1534 - 01/01/821534 0062193669Embrio Kalwers: 1

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 090032 VROULIK SP 0075120840 27-JAN-09

SP

OEK 29 TKP 424

KALWINGS

07/11 ,09/12 ,12/13 ,12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.21

57

106

-.58

51

118

1.7

43

10577

48

-3.6 -1.6

38

11192

60

6.2 -3

32

92

9

45

99

-

-

-

030

-5.4

78

6j. 6md. / 4Oud. / KalwersRI

27 TKP 453

10j. 1md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 31

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3 Mnde dragtig van PJM10-03 / 11-73 / 10-23.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

106

/ 0

105 98 / 1

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

109 10677 105 99

HEELTEVREDE PJM 09 32

107

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/07 ,11/09 ,05/11 ,08/13 ,02/15 ,08/12

KALWINGS

KETA TLM 05 13 - 18/07/05TLM 050013 0062662606

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPHEELTEVREDE PJM 09 32 - 27/01/09PJM 090032 0075120840

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI K6K2762 - 04/01/91K6K2762 0049785413

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

KPO 1413 - 01/10/90KPO1413 0061169132

1534 - 01/01/821534 0062193669Embrio Kalwers: 1

Bladsy 17

Page 18: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

EM 120159 VROULIK SP 0080218597 18-DEC-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.48

63

92

-.43

57

113

-3.9

44

7897

50

1 -.4

30

103112

54

-8.1 -13

29

73

-9

43

83

-

-

-

030

-.3

93

2j. 8md. / -Oud. / KalwersRI

40 TKP 279

12j. 8md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 32

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 7 Months pregnant to Kingsly AAA0845. A remarkable feminine, well balanced animal. Great quality breed from top stock.

0636207000, SHOCK PROOF INV. 143 (PTY) LTD, T/A BRENAISSANCE WINE AND STUD FARM POSTNET SUITE 3, PRIVATE BAG X4 DIE BOORD, STELLENBOSCH 7613, 0837003548

-

/ 0

94 97 / 2

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

93 10797 78 83

EMBOSS EM 120159

127

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

05/06 ,09/08 ,10/10 ,01/13 ,05/14 ,04/12

KALWINGS

KETA TLM020035 - 08/12/02TLM 020035 0061035275

OUTSPAN HVT950021 - 06/11/95HVT 950021 0038184032

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

SP

SP

-

SP

-

SPEMBOSS EM 120159 - 18/12/12EM 120159 0080218597

1603 - 09/11/88BP4570 0034659847

MOGWOONI K6K2738 - 01/10/83K6K2738 0049653884

0L PEJETA 11 - 01/10/860111 0035292887

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

K347 - 12/09/78K347 0034729699

-

MOGWOONI K6K311 - 01/10/78PB2204 0049653868

-

3091 - 01/11/793091 0034658823

-

MOGWOONI K6K2204 - 01/01/83K6K2204 0049784622

-Embrio Kalwers: 29

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 120032 MANLIK SP 0075847558 11-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --1.29

60

128

.08

50

95

-.5

36

9587

44

-1.4 -3.8

12

124121

40

-14.9 -5

22

89

37

33

125

-

-

-

Semen skenker: Nee22

-1.1

91

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP 380

6j. 0md. / 2Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 33

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM, Fertility, Sheathwash.

Opmerkings: A well balanced, deep red, potential herd sire. A full brother to Sentinel - PRB12-17 (Nationals 2015). SC41.5cm.

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

101

91

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

126 12687 95 125

PEINKE SOLDIER

111TW Ind

TW

Inent. Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold, Covexin 10, Bovishield Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA KB 15 A - 14/10/04KB15A 0062578430

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE SOLDIER - 11/07/12PRB 120032 0075847558

PM 05L - 01/01/98PM05L 0061167151

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

GRASMERE T 4 - 22/06/00GF4T 0062149588

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

-

-

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

-

-

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Bladsy 18

Page 19: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 120045 VROULIK SP 0076938232 12-NOV-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.03

63

101

-.32

56

109

-1.1

43

9292

49

-.1 -2.7

26

117122

53

-15.5 -12

29

74

11

42

101

-

-

-

027

-.7

92

2j. 9md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 34

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 7 Months pregnant to Jackpot - SPJ11-107. A Superb Lobase x Shakira combination.

0580965000, MR S.P. JOHNSON, EDENDALE P.O. BOX 37 FORT BEAUFORT 5720, 082-552 1357

-

/ 0

101 93 / 1

-143 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

102 12192 92 101

PEINKE PRB12045

126

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE PRB12045 - 12/11/12PRB 120045 0076938232

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

SEGERA ZF 3675 - 01/01/93ZF3675 0049422678

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

ZF 725 - 01/01/81ZF725 0065601072

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

ZF 3273 - 01/01/81ZF3273 0065601064

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080037 VROULIK SP 0069383636 26-OCT-08

SP

OEK 24 TKP 518

KALWINGS

11/10 ,11/11 ,09/13 ,12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.04

60

102

.57

45

78

1.1

36

102100

45

1.8 -.3

30

103118

51

-13 5

21

107

13

38

103

-

-

-

722

4.2

107

6j. 9md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 442

10j. 0md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 35

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Odette/Impi - polled, broad, breeds, stunning. 3-in1 with heifer VST14-112 (Griffen MHB 06-24). 6 weeks preg to VST11-01 / DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

105

95 / 1

88 103 / 2

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

100 108100 102 103

MOLL'S-HOOP ODETTE

93

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/09 ,12/09 ,11/10 ,03/14 ,09/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP ODETTE - 07/08/05MHB 050005 0062803119

MOLL'S-HOOP IMPIE - 30/01/04MHB 040010 0061296125

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

SP

-

-

-

-

-

SPMOLL'S-HOOP ODETTE - 26/10/08MHB 080037 0069383636

MOGWOONI K6K1711 - 08/03/89K6K1711 0049374010

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

OL PEJETA 615 - 01/01/94KPO615 0049786296

OL PEJETA 1698 - 02/06/89KPO1698 0049786833

K6321 - 01/01/82K6K321 0049785371

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

29/11 - 01/01/822911 0049784895

760 - 01/01/82760 0049787195

1634 - 01/01/821634 0049786304

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

K671 - 01/01/82KPO671 0049786841Embrio Kalwers: 5

Bladsy 19

Page 20: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080038 VROULIK SP 0069384758 26-OCT-08

SP

OEK 24 TKP 478

KALWINGS

11/10 ,11/11 ,06/13 ,03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.64

61

88

1.22

45

55

2.7

36

110116

46

5.5 -.9

30

107119

51

-13.3 6

21

109

9

38

99

-

-

-

122

10.1

124

6j. 9md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 442

10j. 0md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 36

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Odette/Impi - polled genetics, broad, stunning. With bull calf VST15-39 (VST11-18).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

109

105 / 1

88 103 / 2

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

84 111116 110 99

MOLL'S-HOOP ODETTE

91

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/09 ,12/09 ,11/10 ,03/14 ,09/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP ODETTE - 07/08/05MHB 050005 0062803119

MOLL'S-HOOP IMPIE - 30/01/04MHB 040010 0061296125

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

SP

-

-

-

-

-

SPMOLL'S-HOOP ODETTE - 26/10/08MHB 080038 0069384758

MOGWOONI K6K1711 - 08/03/89K6K1711 0049374010

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

OL PEJETA 615 - 01/01/94KPO615 0049786296

OL PEJETA 1698 - 02/06/89KPO1698 0049786833

K6321 - 01/01/82K6K321 0049785371

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

29/11 - 01/01/822911 0049784895

760 - 01/01/82760 0049787195

1634 - 01/01/821634 0049786304

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

K671 - 01/01/82KPO671 0049786841Embrio Kalwers: 5

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120036 MANLIK SP 0075829283 02-AUG-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.14

52

104

-.25

43

106

-1.4

36

9083

43

-2.4 1.2

20

94114

38

-9.7 2

19

102

-3

33

88

-

-

-

Semen skenker: Nee22

-3.5

84

30 TKP 398

11j. 5md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 37

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Ollie/Cindy - excellent white genetics. 123 growth index. 3rd highest rib-eye measurement, 2nd mest yield (group 2).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

108

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

106 9983 90 88

TRAP CELCIUS

98TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/06 ,10/07 ,09/08 ,01/11 ,10/12 ,11/09

KALWINGS

MOLL'S-HOOP CINDY - 27/01/04MHB 040006 0061296448

MOLL'S-HOOP OLLIE - 22/08/05MHB 050013 0064294671

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

SP

-

SPTRAP CELCIUS - 02/08/12VST 120036 0075829283

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 1698 - 02/06/89KPO1698 0049786833

MOGWOONI 2184 - 08/05/91K6K2184 0049785470

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1140 - 01/04/851140 0034729657

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

K671 - 01/01/82KPO671 0049786841

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1478 - 01/01/821479 0049785488Embrio Kalwers: 5

Bladsy 20

Page 21: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080025 VROULIK SP 0066934241 02-SEP-08

SP

OEK 26 TKP 367

KALWINGS

11/10 ,11/11 ,01/13 ,09/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 37.5.7

66

87

.23

56

90

5.3

55

12297

67

1 -4.3

39

12799

62

1 -1

31

97

7

52

97

-

-

-

130

2.6

102

6j. 11md. / 4Oud. / KalwersRI

28 TKP 356

11j. 6md. / 8Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 38

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Stunning Hope daughter-breeds exceptionally. 8.5 Months preg to Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

119

105 / 1

116 97 / 3

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

85 12297 122 97

MOLL'S-HOOP HOPE

103

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/06 ,10/07 ,09/08 ,09/10 ,08/12 ,10/14 ,10/11 ,10/09

KALWINGS

MOLL'S-HOOP HOPE - 03/02/04MHB 040011 0061295614

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP HOPE - 02/09/08MHB 080025 0066934241

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2205 - 17/06/91K6K2205 0049786544

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1235 - 01/01/82K6K1235 0049785645

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1518 - 01/01/841518 0049786551Embrio Kalwers: 13

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120034 MANLIK SP 0075829267 31-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.14

52

104

-.25

43

106

-1.4

36

9083

43

-2.4 1.2

20

94114

38

-9.7 2

19

102

-3

33

88

-

-

-

Semen skenker: Nee22

-3.5

84

30 TKP 398

11j. 5md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 39

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Ollie/Cindy - excellent white genetics. 119 growth index.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

108

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

106 9983 90 88

TRAP VST120034

98TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/06 ,10/07 ,09/08 ,01/11 ,10/12 ,11/09

KALWINGS

MOLL'S-HOOP CINDY - 27/01/04MHB 040006 0061296448

MOLL'S-HOOP OLLIE - 22/08/05MHB 050013 0064294671

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

SP

-

SPTRAP VST120034 - 31/07/12VST 120034 0075829267

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 1698 - 02/06/89KPO1698 0049786833

MOGWOONI 2184 - 08/05/91K6K2184 0049785470

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1140 - 01/04/851140 0034729657

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

K671 - 01/01/82KPO671 0049786841

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1478 - 01/01/821479 0049785488Embrio Kalwers: 5

Bladsy 21

Page 22: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080069 VROULIK SP 0067923425 28-DEC-08

SP

OEK 22 TKP 468

KALWINGS

11/10 ,01/12 ,12/12 ,09/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 42.15.26

65

96

.15

55

92

2.4

57

10998

69

1.3 2.4

38

86109

60

-5.8 6

42

110

4

54

95

-

-

-

034

3

103

6j. 7md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 351

9j. 11md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 40

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Feminine & white Odette/Voorslag. 8.5 Mnths preg to Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

110

99 / 2

102 100 / 4

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

95 9298 109 95

MOLL'S-HOOP ODETTE

90

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

12/08 ,11/09 ,11/10 ,01/13 ,03/15 ,01/14 ,11/11

KALWINGS

MOLL'S-HOOP ODETTE - 02/09/05MHB 050017 0062803085

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

SPMOLL'S-HOOP ODETTE - 28/12/08MHB 080069 0067923425

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 1698 - 02/06/89KPO1698 0049786833

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

29/11 - 01/01/822911 0049784895

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

K671 - 01/01/82KPO671 0049786841Embrio Kalwers: 8

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 120042 VROULIK SP 0075900266 24-SEP-12

SP

OEK 33 TKP -

KALWINGS

07/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.27

60

107

-.34

53

110

-3

28

8395

33

.5 2.2

21

8872

54

21.2 1

20

100

4

33

94

-

-

-

018

-.4

93

2j. 10md. / 1Oud. / KalwersRI

23 TKP 585

7j. 5md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

380

10j. 8md. / 7Oud. / KalwersRI OEK 25 TKP

LOT 41

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, CA, Pregnancy.

Opmerkings: A deep grey heifer. Sells with red heifer calf PRB15-11 (Sire: Zorro - HOT0901 (Khan x Zelma). Never been flushed. A combination of Marula 25 and Solio 460 T.

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

99

/ 0

109 101 / 1

- / 0

116 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

109 8195 83 94

PEINKE PRB120042

100

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/10 ,09/11 ,12/12 ,12/14 ,12/13

KALWINGS

BA BA0863 - 29/02/08BA 080063 0066473620

FRONTIER SPJ070006 - PRINS - 06/02/07SPJ 070006 0064835291

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

SP

SP

SPPEINKE PRB120042 - 24/09/12PRB 120042 0075900266

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 1736 - 01/10/931736 0064344559

BA BA 04 12 - 25/11/04BA 040012 0063051684

143 - 12/02/90143 0068690437

-

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

23003 - 25/01/9023003 0064334857

-

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 942 - 01/06/97KPO942 0049785843Embrio Kalwers: 29

Bladsy 22

Page 23: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 130015 VROULIK SP 0077503365 13-MAR-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 30.5.03

63

101

-.32

56

109

-1.1

43

9292

49

-.1 -2.7

26

117122

53

-15.5 -12

29

74

11

42

101

-

-

-

027

-.7

92

2j. 5md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 42

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, CA, Pregnancy.

Opmerkings: A grey Shakira-BA05-30 x Lobase - TLM02-06 heifer. Never been flushed. 5.5 Months in calf to Zorro-HOT0901 (Khan x Zelma).

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

-

/ 0

101 93 / 1

-143 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

102 12192 92 101

PEINKE SHAKIRA PRB 130015

126

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE SHAKIRA PRB 130015 - 13/03/13PRB 130015 0077503365

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

SEGERA ZF 3675 - 01/01/93ZF3675 0049422678

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

ZF 725 - 01/01/81ZF725 0065601072

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

ZF 3273 - 01/01/81ZF3273 0065601064

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

EO 110285 VROULIK SP 0076766500 14-SEP-11

SP

OEK 32 TKP -

KALWINGS

06/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.91

59

83

-.17

56

104

-.1

46

96109

51

4 .3

33

99101

63

-.1 -1

35

95

-7

47

84

-

-

-

032

4

106

3j. 11md. / 1Oud. / KalwersRI

* TKP -

6j. 11md. / 1Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

521

12j. 8md. / 6Oud. / KalwersRI OEK 31 TKP

LOT 43

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 6.5 Mnde dragtig van FN06-68 Jose.

0445796000, BW STAAL EDMS BPK, POSBUS 676 KROONSTAD 9500, 082-828 6892

100

/ 0

55 / 0

- / 0

98 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

82 100109 96 84

ELMECO EO11285

105

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Spons, Lam, Milt.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/12 KALWINGS

FONTEINE FN08294 - 05/09/08FN 080294 0072487929

KETA TLM020004 CAESAR - 24/05/02TLM 020004 0061037529

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

SPELMECO EO11285 - 14/09/11EO 110285 0076766500

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

ALZU BA 02 0003 - 02/12/02HMC 020003 0065898504

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

BARAGOI FALCON NN85003A - 07/06/85NN85003A 0074887464

OUTSPAN HVT950024 - 09/11/95HVT 950024 0038412300

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

LILAYI PM92100J - 01/01/90J100 0061168639

ALZU BA 20 - 17/08/99HMC 990020 0061606653Embrio Kalwers: 21

Bladsy 23

Page 24: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 120047 VROULIK SP 0076938240 16-NOV-12

SP

OEK 31 TKP -

KALWINGS

07/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --1.63

58

135

.23

48

89

-2.7

31

8485

38

-1.8 3

18

8393

52

5.5 -4

16

89

9

33

100

-

-

-

018

-1.7

89

2j. 9md. / 1Oud. / KalwersRI

39 TKP 365

12j. 10md. / 8Oud. / KalwersRI OEK

TKP 380

6j. 0md. / 2Oud. / KalwersRI OEK *

427

15j. 8md. / 7Oud. / KalwersRI OEK 47 TKP

LOT 44

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: SPJ15-057 male calf from Jackpot SPJ11-107 born June 2015.

0580965000, MR S.P. JOHNSON, EDENDALE P.O. BOX 37 FORT BEAUFORT 5720, 082-552 1357

104

/ 0

105 / 0

91 / 0

89 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

117 8485 84 100

PEINKE PRB12047

110

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/06 ,02/07 ,02/08 ,03/10 ,06/12 ,05/13 ,03/11 ,01/09

KALWINGS

OUTSPAN HVT 02 10 - 21/10/02HVT 020010 0046917423

KETA KB 15 A - 14/10/04KB15A 0062578430

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

SP

SP

SPPEINKE PRB12047 - 16/11/12PRB 120047 0076938240

PM 05L - 01/01/98PM05L 0061167151

OUTSPAN HVT980014 - 19/09/98HVT 980014 0042534750

GRASMERE T 4 - 22/06/00GF4T 0062149588

OUTSPAN HVT 96 16 - 14/10/96HVT 960016 0038289013

-

-

SEGERA 494 - 01/08/866SEG096 0034659748

MOGWOONI K6K1383 - 26/01/87K6K1383 0034659763

-

-

045 - 06/12/90045 0034730002

MUTARA ADC 8828 - 12/05/89PB8828 0034729954Embrio Kalwers: 5

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120076 MANLIK SP 0076046366 27-OCT-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

7.02 38.09-.12

74

104

.45

58

82

1.3

49

103112

62

4.7 3.2

24

81103

48

-1.4 2

19

102

22

43

112

-

-

-

Semen skenker: Nee38

8.4

119

32 TKP 500

7j. 3md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-

9j. 0md. / 3Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 45

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Only B05-98 son on auction. Long and muscular. 111 growth index.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

92

-

16

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

103 86112 103 112

TRAP VST1276

98TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/11 ,10/12 ,02/14 ,03/15

KALWINGS

BORGEN B 080074 - 17/05/08B 080074 0075264275

BORGEN B05098 - NINETY-EIGHT - 02/08/05B 050098 0063260004

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SP

SP

SPTRAP VST1276 - 27/10/12VST 120076 0076046366

MOGWOONI K6K2997 - 01/01/90K6K2997 0061356663

BORGEN B05072 - 02/07/05B 050072 0063023592

ADC MUTARA 8334 - 01/05/958334 0049784838

BORGEN B 04 12 - 14/02/04B 040012 0063023766

OL PEJETA 636 - 11/02/85KPO636 0074866492

-

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

GIANNI 2812 - 25/08/942812 0049787484

FOUNDATION 036 - 11/02/85036 0074866500

892 - 01/01/82892 0049784846

WORAGUS 108 - 01/02/91Z7F108 0049785306

MOGWOONI 2265 - 10/12/91K6K2265 0049784564Embrio Kalwers: 0

Bladsy 24

Page 25: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

B 080074 VROULIK SP 0075264275 17-MAY-08

SP

OEK 32 TKP 500

KALWINGS

01/11 ,10/12 ,02/14 ,03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.29

70

95

1.19

57

56

.9

38

101118

48

6 2.6

29

85105

59

-2.8 -5

26

88

15

42

105

-

-

-

023

9.9

124

7j. 3md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP -

9j. 0md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 46

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3 in 1: Rare Gianni/3094 combination with length. With heifer VST15-33 (Zappa 11-03). 3 Months preg Zambucca VST11-01/DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

92

95 / 2

16 / 0

-376 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 89118 101 105

BORGEN B 080074

112

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

03/09 ,09/11 ,12/12 KALWINGS

BORGEN B 04 12 - 14/02/04B 040012 0063023766

BORGEN B05072 - 02/07/05B 050072 0063023592

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPBORGEN B 080074 - 17/05/08B 080074 0075264275

MOGWOONI 3094 (8MK163) - 09/07/98K6K3094 0049787153

GIANNI 2812 - 25/08/942812 0049787484

WORAGUS 108 - 01/02/91Z7F108 0049785306

MOGWOONI 2265 - 10/12/91K6K2265 0049784564

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

-

GIANNI 2496 - 25/08/842496 0070789003

1327 - 01/01/841327 0049784465

2001 - 01/01/82K6K2001 0049787161

-

GIANNI 11608 - 25/08/8411608 0070789029

1754 - 01/01/821754 0049784572Embrio Kalwers: 6

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 130028 VROULIK SP 0077094274 27-FEB-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.2

58

77

-.08

52

100

1

41

102105

47

3.1 -1.9

26

113107

50

-4.3 3

28

103

-15

40

77

-

-

-

026

3.5

105

2j. 5md. / -Oud. / KalwersRI

35 TKP 406

8j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 47

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Absolute future star out of Ginger MHB06-48 & Khan. 6.5 Months preg by Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

100 91 / 1

- / 0

-322 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

75 112105 102 77

TRAP GINGER

97

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/09 ,12/10 ,01/12 ,12/14 ,10/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP GINGER - 09/11/06MHB 060048 0064559701

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

-

-

SP

SPTRAP GINGER - 27/02/13VST 130028 0077094274

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866Embrio Kalwers: 19

Bladsy 25

Page 26: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 110031 MANLIK SP 0075221945 02-DEC-11

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -2.26

60

55

-.06

54

100

2.5

41

109131

48

9.2 .5

23

9884

53

12.5 7

25

111

-5

40

87

-

-

-

Semen skenker: Nee17

11.1

127

30 TKP -

7j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 48

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Muscular, hard, Khan son out of Jackie MHB07-32 (highest priced cow 2014 Vastrap).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

109

-

101

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

67 93131 109 87

TRAP VST 110031

89TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/10 ,10/11 ,10/12 ,11/14

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 30/11/07MHB 070032 0066907221

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SP

SP

SPTRAP VST 110031 - 02/12/11VST 110031 0075221945

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

KETA TLM020004 CAESAR - 24/05/02TLM 020004 0061037529

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 25

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080033 VROULIK SP 0067356444 18-OCT-08

SP

OEK 25 TKP 373

KALWINGS

12/10 ,11/11 ,01/13 ,02/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- 50.641.41

66

73

.63

55

76

-.1

55

96121

68

6.8 -7.5

40

147110

61

-6.5 4

31

105

-10

52

82

-

-

-

030

10

124

6j. 10md. / 4Oud. / KalwersRI

30 TKP 401

11j. 6md. / 8Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 49

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Great genetics - Ginger MHB04-07 (KPO303xK6K1711) daughter. 8.5 Months preg by Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

118

92 / 2

108 108 / 3

- / 0

-322 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

67 141121 96 82

MOLL'S-HOOP GINGER

95

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/06 ,10/07 ,10/08 ,12/10 ,10/12 ,10/14 ,10/11 ,10/09

KALWINGS

MOLL'S-HOOP GINGER - 28/01/04MHB 040007 0061295622

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

-

SP

SPMOLL'S-HOOP GINGER - 18/10/08MHB 080033 0067356444

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

MOGWOONI K6K1711 - 08/03/89K6K1711 0049374010

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

K6321 - 01/01/82K6K321 0049785371

29/11 - 01/01/822911 0049784895

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

760 - 01/01/82760 0049787195

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866Embrio Kalwers: 2

Bladsy 26

Page 27: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120111 MANLIK SP 0076855048 12-DEC-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.48

56

92

-.26

49

107

-1.8

40

8998

47

1.4 -.4

24

10397

45

2.8 -1

23

96

-8

37

84

-

-

-

Semen skenker: Nee24

0

94

35 TKP 406

8j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 50

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of the Ginger MHB06-48.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

100

14

-322

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 10198 89 84

TRAP VST12111

104TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/09 ,12/10 ,01/12 ,12/14 ,10/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP GINGER - 09/11/06MHB 060048 0064559701

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SPTRAP VST12111 - 12/12/12VST 120111 0076855048

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866Embrio Kalwers: 19

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120112 MANLIK SP 0076855055 13-DEC-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.48

56

92

-.26

49

107

-1.8

40

8998

47

1.4 -.4

24

10397

45

2.8 -1

23

96

-8

37

84

-

-

-

Semen skenker: Nee24

0

94

35 TKP 406

8j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 51

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of the Ginger MHB06-48.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

100

14

-322

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 10198 89 84

TRAP VST12112

104TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/09 ,12/10 ,01/12 ,12/14 ,10/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP GINGER - 09/11/06MHB 060048 0064559701

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SPTRAP VST12112 - 13/12/12VST 120112 0076855055

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866Embrio Kalwers: 19

Bladsy 27

Page 28: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VJW 130002 VROULIK SP 0077957926 12-JUL-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.09

42

100

.06

33

95

2.3

19

108101

23

2.1 .7

18

97107

34

-4.2 4

13

106

14

23

104

-

-

-

011

2.6

102

2j. 1md. / -Oud. / KalwersRI

35 TKP 398

7j. 6md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 374

8j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 52

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Oop vers.

0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149

-

/ 0

102 / 0

110 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

100 99101 108 104

KAT RIVER VJW 130002

94

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/11 ,06/12 ,07/13 ,06/15 ,07/14

KALWINGS

FRONTIER 08003 - 11/02/08SPJ 080003 0066577743

CHAN-TE-MAR 0835 - KB JUNIOR - 29/12/08CTM 080035 0068554641

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

SP

SP

-

SP

-

-

SPKAT RIVER VJW 130002 - 12/07/13VJW 130002 0077957926

KETA KB 28 W - 11/11/02KB28W D 0062585526

SOLIO 548/SI - 15/10/98KPO548 0066036815

ELANDSPRUIT 06 756 - 14/11/06CFH 060756 0064482516

OL PEJETA 1697 - 19/07/051697 0066525221

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

-

-

GF31R - 01/09/80GF31R 0063408801

OUTSPAN HVT 98 06 - 13/09/98HVT 980006 0043316439

-

-Embrio Kalwers: 0

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 100009 MANLIK SP 0070919766 04-JAN-10

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.37

69

94

-.41

60

112

-.9

44

9393

51

.2 -3.5

32

122107

56

-4.6 -2

36

93

-1

46

90

-

-

-

Semen skenker: Nee28

-.3

93

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 53

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Voorslag x Shakira son. Retain semen share.

0616595000, PRATOS BORANE, POSTNET SUITE NR.5 PRIVAATSAK X12055 LICHTENBURG 2740, 084-606 4817

101

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

95 12093 93 90

PEINKE PRB10009 -KLEINSLAG

107TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE PRB10009 - KLEINSLAG - 04/01/10PRB 100009 0070919766

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Bladsy 28

Page 29: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 070013 VROULIK SP 0067215939 02-OCT-07

SP

OEK * TKP 336

KALWINGS

06/10 ,05/11 ,10/12 ,09/13

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.37

63

109

-1.45

55

148

-5.3

37

7278

44

-3.6 -6.7

25

142116

59

-10.9 -4

24

90

-2

40

89

-

-

-

027

-6.3

75

7j. 10md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 450

9j. 9md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

359

6j. 0md. / 2Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 54

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Met bulkalf PJM15-140.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

111

/ 0

108 / 0

-273 / 0

91 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

111 13478 72 89

HEELTEVREDE 0713

110

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/07 ,01/09 ,02/10 ,12/13 ,03/15 ,07/12

KALWINGS

KETA TLM050024 - 31/10/05TLM 050024 0062194238

KETA TLM030021 - 17/02/03TLM 030021 0061035481

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPHEELTEVREDE 0713 - 02/10/07PJM 070013 0067215939

MOGWOONI K6K2588 - 01/01/95K6K2588 0049653603

KETA TLM 02 11 - 29/05/02TLM 020011 0061035614

OL PEJETA KPO 961 - 01/01/90KPO961 0061025185

GRASMERE T 2 - 22/06/00GF2T 0062149539

OL PEJETA KPO414 - 01/10/87KPO414 0049653587

KPO 1485 - 01/10/85KPO1485 0065601114

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

-

OL PEJETA KPO1620 - 01/10/87KPO1620 0049653595

KPO 323 - 01/10/85KPO323 0065601122

MOGWOONI K6K2748 - 01/01/90K6K2748 0061025268

-Embrio Kalwers: 9

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

FN 100504 VROULIK SP 0072122898 07-JAN-10

SP

OEK 30 TKP 440

KALWINGS

08/12 ,12/13 ,12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --1.44

61

131

.35

53

85

.7

36

10092

44

-.1 3.2

23

81112

56

-8.1 -8

27

81

33

39

121

-

-

-

016

.7

96

5j. 7md. / 3Oud. / KalwersRI

39 TKP 379

15j. 10md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP 501

19j. 8md. / 9Oud. / KalwersRI OEK 32

-

4j. 3md. / 1Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 55

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 7 Mnde dragtig van PJM10-03 / 11-73 / 10-23.

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

103

/ 0

95 / 0

94 / 0

86 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

121 8892 100 121

FONTEINE FN10504

118

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

12/02 ,12/03 ,12/04 ,09/08 ,12/10 ,10/09 ,12/06

KALWINGS

ALZU BA 20 - 17/08/99HMC 990020 0061606653

KETA TLM010001 - NAPOLEON - 31/03/01TLM 010001 0045222320

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SPFONTEINE FN10504 - 07/01/10FN 100504 0072122898

OUTSPAN HVT970017 - 03/11/97HVT 970017 0041934076

HLANZENI Z950022 - 01/11/95Z 950022 0035484385

OUTSPAN HVT950013 - 02/11/95HVT 950013 0038412367

HLANZENI Z950017 - 17/10/95Z 950017 0035484302

SEGERA 494 - 01/08/866SEG096 0034659748

MOGWOONI K6K1383 - 26/01/87K6K1383 0034659763

OL PEJETA 1719 - 31/05/891719 0034658641

1768 - 16/06/891768 0034659839

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

3685 - 15/04/88 0034729905

1371 - 01/10/86PB7223 D 0035362144

1371 - 01/10/86PB7223 D 0035362144Embrio Kalwers: 71

Bladsy 29

Page 30: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 120009 VROULIK SP 0076083062 12-MAR-12

SP

OEK 35 TKP -

KALWINGS

03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.29

58

108

-.54

46

116

0

37

9780

44

-3 .5

18

9887

54

10 -6

13

85

7

35

98

-

-

-

015

-4.4

81

3j. 5md. / 1Oud. / KalwersRI

38 TKP 429

7j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

360

9j. 12md. / 6Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 56

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3-in-1. Perfect bont Griffen/Jackie heifer with bull calf VST15-32 (Jazz MHB11-15).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

92

/ 0

93 / 0

-322 / 0

116 95 / 3

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

111 9480 97 98

MOLL`S-HOOP JACKIE

115

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/11 ,03/12 ,06/13 ,09/14

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 28/11/07MHB 070030 0066907163

MOLL'S-HOOP GRIFFEN - 05/08/06MHB 060024 0069842219

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SPMOLL`S-HOOP JACKIE - 12/03/12MHB 120009 0076083062

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050010 0062803010

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 070030 VROULIK SP 0066907163 28-NOV-07

SP

OEK 38 TKP 429

KALWINGS

02/11 ,03/12 ,06/13 ,09/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -1.04

66

80

-.84

57

127

-2.4

42

86107

51

3.5 2.1

30

8867

64

24.8 2

24

103

-22

44

72

-

-

-

017

1.6

99

7j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 360

9j. 12md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 57

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 7.5 Mnde dragtig van HVT98-22 (KI: 18-12-14).

0445796000, BW STAAL EDMS BPK, POSBUS 676 KROONSTAD 9500, 082-828 6892

93

/ 0

116 95 / 3

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

82 79107 86 72

MOLL'S-HOOP JACKIE

98

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

12/07 ,11/08 ,10/10 ,11/12 ,10/14 ,11/11

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050010 0062803010

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP JACKIE - 28/11/07MHB 070030 0066907163

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

2559 - 01/01/822559 0049784754

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

3618 - 01/01/823618 0049784747

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 12

Bladsy 30

Page 31: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 130029 MANLIK SP 0077094282 02-MAR-13

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.25

53

107

-.06

45

100

3.6

40

11491

47

-.4 .4

23

9892

43

6.1 -1

23

96

22

37

111

-

-

-

Semen skenker: Nee24

.4

95

* TKP 384

9j. 10md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 58

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Bont Griffen son out of 2012 top priced cow - Jackie MHB05-36 (R270 000). 119 growth index.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

100

-322

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

108 9691 114 111

TRAP VST1329

104TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/08 ,10/09 ,12/10 ,11/13 ,01/15 ,01/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 01/10/05MHB 050036 0062803069

MOLL'S-HOOP GRIFFEN - 05/08/06MHB 060024 0069842219

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

-

SP

SP

-

SPTRAP VST1329 - 02/03/13VST 130029 0077094282

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 14

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 130013 VROULIK SP 0077094423 17-FEB-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.25

53

107

-.06

45

100

3.6

40

11491

47

-.4 .4

23

9892

43

6.1 -1

23

96

22

37

111

-

-

-

024

.4

95

2j. 6md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP 384

9j. 10md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 59

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Griffen heifer from Jackie MHB05-36 (R270 000 at 2012 Nationals). 6.5 Months preg Jazz MHB11-15, 11-13 or 11-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

100 102 / 3

-322 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

108 9691 114 111

TRAP JACKIE

104

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/08 ,10/09 ,12/10 ,11/13 ,01/15 ,01/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 01/10/05MHB 050036 0062803069

MOLL'S-HOOP GRIFFEN - 05/08/06MHB 060024 0069842219

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

-

SP

SP

-

SPTRAP JACKIE - 17/02/13VST 130013 0077094423

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 14

Bladsy 31

Page 32: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 130015 VROULIK SP 0077094449 18-FEB-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.71

53

87

-.01

46

98

3.7

38

115108

44

3.8 -.6

22

10593

42

5.6 6

22

110

6

35

97

-

-

-

023

4.6

108

2j. 6md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP 384

9j. 10md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 60

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Goliat heifer from Jackie MHB05-36 (R270 000 at 2012 Nationals). 5 Months peg to Zambucca VST11-01 / DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

100 102 / 3

-322 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

86 101108 115 97

TRAP JACKIE

91

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/08 ,10/09 ,12/10 ,11/13 ,01/15 ,01/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 01/10/05MHB 050036 0062803069

MOLL'S-HOOP GOLIAT - 05/11/06MHB 060047 0064439805

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

-

SP

SP

-

SPTRAP JACKIE - 18/02/13VST 130015 0077094449

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 14

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120121 MANLIK SP 0076855113 18-DEC-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.77

57

86

-.58

50

118

-.6

42

94113

49

4.9 3.3

19

8166

48

25.2 6

19

110

-7

37

85

-

-

-

Semen skenker: Nee17

3.3

104

* TKP 384

9j. 10md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 61

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of 2012 top priced cow - Jackie MHB05-36 (R270 000).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

100

14

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

87 73113 94 85

TRAP VST12121

90TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/08 ,10/09 ,12/10 ,11/13 ,01/15 ,01/12

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 01/10/05MHB 050036 0062803069

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

-

SP

SP

-

SPTRAP VST12121 - 18/12/12VST 120121 0076855113

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 14

Bladsy 32

Page 33: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120048 MANLIK SP 0075829341 17-AUG-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.37

53

109

.04

45

96

3.4

40

11385

46

-1.8 -.7

21

10595

42

4.1 -5

22

88

21

36

111

-

-

-

Semen skenker: Nee24

-.7

92

* TKP -

7j. 1md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 62

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Griffen out of Jackie 05-08 daughter - length, depth, muscle. 110 growth index. 2nd highest rib-eye & meat yield measurement (group 2).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

110

-322

101

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

110 10285 113 111

TRAP VST120048

112TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/10 ,10/12 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 10/05/08MHB 080008 0066686684

MOLL'S-HOOP GRIFFEN - 05/08/06MHB 060024 0069842219

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST120048 - 17/08/12VST 120048 0075829341

NDAKAINI 8N9 - 23/09/98NDA9 0049787518

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA KPO303 - 31/07/92KPO303 0049784879

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

ADC MUTARA 2466ADC MUTARAI 2466 - 01/04/792466 0034659490

29/11 - 01/01/822911 0049784895

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

NDAKAINI 085 - 01/01/82085 0049787526

KPO698 - 01/07/83KPO698 0035478866

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 44

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PRB 130021 VROULIK SP 0077249134 15-MAR-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

6 30.5.03

63

101

-.32

56

109

-1.1

43

9292

49

-.1 -2.7

26

117122

53

-15.5 -12

29

74

11

42

101

-

-

-

027

-.7

92

2j. 5md. / -Oud. / KalwersRI

* TKP -

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 63

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: A red, Shakira-BA05-30 x Lobase TLM02-06 heifer. Never been flushed. 5.5 Months in calf to Zorro - HOT0901 (Khan x Zelma).

0591151000, PEINKE RANCH, C/O K.R. PEINKE P.O. BOX 5157 GREENFIELDS, EAST LONDON 5208, 084-941 1341

-

/ 0

101 93 / 1

-143 / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

102 12192 92 101

PEINKE SHAKIRA -PRB 130021

126

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Covexin 10, Respirivax, Supavax, Lumpyvax, Ivomec Gold.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

02/08 ,01/10 ,01/11 ,03/13 ,02/15 ,03/12

KALWINGS

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

KETA TLM020006 - LOBASE - 23/05/02TLM 020006 0061035424

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

SP

-

SPPEINKE SHAKIRA- PRB 130021SHAKIRA -PRB 130021 - 15/03/13PRB 130021 0077249134

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

SEGERA ZF 3675 - 01/01/93ZF3675 0049422678

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

ZF 725 - 01/01/81ZF725 0065601072

345/2 - 01/10/813452 0045075785

575 - 01/01/82575 0049785942

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

ZF 3273 - 01/01/81ZF3273 0065601064

K389 - 01/01/86K389 0069542553

372 - 01/01/82372 0049785934Embrio Kalwers: 77

Bladsy 33

Page 34: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

CTM 080009 VROULIK SP 0068555341 21-DEC-08

SP

OEK * TKP 348

KALWINGS

06/11 ,05/12 ,11/13 ,11/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.18

62

105

-.13

54

102

11.7

38

153112

45

4.5 3.7

29

7891

54

7.5 8

21

114

54

39

141

-

-

-

423

4.4

107

6j. 8md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP -

8j. 9md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -

34j. 11md. / 1Oud. / KalwersRI OEK *

-

15j. 3md. / 2Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 64

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 6 Months pregnant to PT12-08.

0616595000, PRATOS BORANE, POSTNET SUITE NR.5 PRIVAATSAK X12055 LICHTENBURG 2740, 084-606 4817

114

/ 0

120 108 / 1

-607 / 0

35 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

106 79112 153 141

CHAN-TE-MAR 0809

86

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/09 ,08/11 ,11/12 ,05/15 ,03/14

KALWINGS

ELANDSPRUIT 06 697 - SOCKS - 30/10/06CFH 060697 0064482292

KETA KB 28 W - 11/11/02KB28W D 0062585526

SP

-

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

SP

SP

SPCHAN-TE-MAR 0809 - 21/12/08CTM 080009 0068555341

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

KETA TLM020038 - 16/12/02TLM 020038 0061058343

GF31R - 01/09/80GF31R 0063408801

OUTSPAN HVT000001 - 05/04/00HVT 000001 0046482923

BARAGOI FALCON NN85003A - 07/06/85NN85003A 0074887464

-

MOGWOONI K6K2738 - 01/10/83K6K2738 0049653884

OUTSPAN HVT950021 - 06/11/95HVT 950021 0038184032

LILAYI PM92100J - 01/01/90J100 0061168639

-

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

OUTSPAN HVT950013 - 02/11/95HVT 950013 0038412367Embrio Kalwers: 70

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

N 040007 MANLIK SP 0063044374 12-NOV-04

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --1.04

90

123

-.73

79

123

-7.2

56

6391

68

-.4 -1.6

28

11170

79

22.3 6

39

109

15

57

105

-

-

-

Semen skenker: Ja26

-4

82

* TKP -RI OEK

TKP -

33j. 7md. / -Oud. / KalwersRI OEK *

LOT 65

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: -

Opmerkings: 2 x 12 Strooitjies semen.

0616511000, BORAN WP, POSTNET SUITE PRIVATE BAG X16 CONSTANTIA 7848, 082-495 6829

-280

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

128 9991 63 105

EERSTEGELUK-BAAS N 04 07

92TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/09 KALWINGS

LOLOMARIK 39 - 01/04/96KIM39 0049785710

OL PEJETA 622 - 01/03/94KPO622 0049787211

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPEERSTEGELUK-BAAS N 04 07 - 12/11/04N 040007 0063044374

1607 - 01/01/821607 0049787237

-

4566 - 01/01/824566 0049787229

-

-

-

-

-

-

-

-

-Embrio Kalwers: 22

Bladsy 34

Page 35: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

TLM 050526 MANLIK SP 0062174016 31-OCT-05

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

6.24 49.22.47

95

92

-.22

88

105

1.4

73

104146

82

12.8 3.9

46

7751

86

36.9 32

53

162

23

70

112

-

-

-

Semen skenker: Ja42

12.6

132

39 TKP 358

12j. 11md. / 9Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 66

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: -

Opmerkings: 2 x 12 Strooitjies semen.

-

109

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 65146 104 112

KETA TLM 05 526 - KONING

39TW Ind

TW

Inent. -

Afgekeurde DierNet gekeurde Diere

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/05 ,10/06 ,10/07 ,10/09 ,10/11 ,09/13 ,09/12 ,10/10 ,08/08

KALWINGS

KETA TLM 02 17 - 06/07/02TLM 020017 0061035283

KETA TLM020001 - BUFFEL - 02/05/02TLM 020001 0061037560

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPKETA TLM 05 526 - KONING - 31/10/05TLM 050526 0062174016

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

MOGWOONI K6K2748 - 01/01/90K6K2748 0061025268

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

-

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

KPO 1413 - 01/10/90KPO1413 0061169132

-Embrio Kalwers: 0

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

CI 080146 VROULIK SP 0067299594 31-AUG-08

SP

OEK * TKP -

KALWINGS

07/11 ,10/12 ,04/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.35

65

94

.59

51

77

2.5

41

109110

50

4.2 -.2

17

102106

44

-3.7 -26

30

47

23

39

112

-

-

-

518

5

109

6j. 11md. / 3Oud. / KalwersRI

* TKP 611

15j. 10md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 499

18j. 12md. / 8Oud. / KalwersRI OEK *

-

34j. 11md. / 1Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 67

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Awesome Zambian genetics. PM14R X GF74P (mother to 159U) - here is something special. 5.5 Months preg to Griffen / Goliat MHB06-47.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

94

96 / 2

53 100 / 1

44 / 0

-416 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

91 104110 109 112

CIRCLE C CI080146 LIANDRI

153

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/01 ,09/03 ,04/05 ,09/10 ,11/06

KALWINGS

GRASMERE GF 74P - 11/08/97GF74P D 0062579792

KETA KB 12 B - VULCAN - 07/03/05KB12B 0062178330

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPCIRCLE C CI080146 LIANDRI - 31/08/08CI 080146 0067299594

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

GRASMERE GF92181J - 07/10/92GF92181J 0074894999

GRASMERE O46 - 08/08/96GF46OSZ 0062175468

GF057A - 01/09/80GF057A 0064266091

BARAGOI FALCON NN85003A - 07/06/85NN85003A 0074887464

-

GRASMERE GF86054B - 10/09/86GF86054B 0075001818

-

LILAYI PM92100J - 01/01/90J100 0061168639

-

GRASMERE GF840380 - 01/08/84GF840380 0075420299

-Embrio Kalwers: 21

Bladsy 35

Page 36: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120078 VROULIK SP 0076051838 05-NOV-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

7.37 41.05.79

73

85

-.76

57

124

-2.2

51

8797

63

1.1 2.8

20

8469

46

23.2 0

22

97

-22

43

71

-

-

-

046

-1.9

88

2j. 9md. / -Oud. / KalwersRI

36 TKP 662

5j. 10md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

384

9j. 10md. / 6Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 68

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Stunning Rustin heifer from Jackie/Voorslag daughter. 8.5 Months preg Zambucca VST11-01/DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

76 98 / 1

14 / 0

100 102 / 3

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

87 7797 87 71

TRAP JACKIE

103

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/12 ,08/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 10/10/09MHB 090007 0069524965

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP JACKIE - 05/11/12VST 120078 0076051838

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 01/10/05MHB 050036 0062803069

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120032 MANLIK SP 0075829242 31-JUL-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.81

56

85

-.51

49

116

-.6

44

94105

52

3.1 .5

20

9883

47

12.9 1

21

99

-9

38

83

-

-

-

Semen skenker: Nee27

1.4

98

24 TKP -

6j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

433

11j. 1md. / 7Oud. / KalwersRI OEK 26 TKP

LOT 69

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of Kelly motherline.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

124

14

109

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

86 93105 94 83

TRAP VST120032

101TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/10 ,09/12 ,01/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP KELLY - 26/10/08MHB 080039 0067356469

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST120032 - 31/07/12VST 120032 0075829242

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP KELLY - 04/07/04MHB 040024 0062813571

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739Embrio Kalwers: 6

Bladsy 36

Page 37: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120071 MANLIK SP 0076046317 11-OCT-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

9.43 50.861.01

73

81

-.53

57

116

-3.3

51

81112

64

4.7 2

21

8983

46

13.4 6

25

110

-21

44

72

-

-

-

Semen skenker: Nee36

3.3

104

20 TKP 461

5j. 6md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

497

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 70

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of Jackie/Voorslag daughter. Highest rib-eye measurement (group 3).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

118

14

104

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

81 85112 81 72

TRAP VST1271

90TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

10/11 ,10/12 ,04/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 26/01/10MHB 100005 0070909619

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST1271 - 11/10/12VST 120071 0076046317

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 13/08/05MHB 050006 0062803168

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120062 VROULIK SP 0076046242 25-SEP-12

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

7.22 45.56.26

73

96

-.78

56

125

-4.1

50

78110

63

4.2 1.5

16

9273

46

20.4 1

18

99

1

41

92

-

-

-

016

1.5

98

2j. 10md. / -Oud. / KalwersRI

34 TKP 375

5j. 8md. / 3Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

360

9j. 12md. / 6Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 71

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin heifer from Jackie/Khan daughter! 8 Months preg to Goliat/Griffen MHB06-24.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

102 98 / 2

14 / 0

116 95 / 3

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

99 85110 78 92

TRAP JACKIE

101

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

09/12 ,02/14 ,03/15 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 23/11/09MHB 090024 0070342282

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP JACKIE - 25/09/12VST 120062 0076046242

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050010 0062803010

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Bladsy 37

Page 38: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 120052 MANLIK SP 0076046408 27-AUG-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

7.18 42.05.24

72

97

-.7

56

122

-2.8

50

8493

64

.1 3

13

8374

46

19.8 1

10

99

-11

39

81

-

-

-

Semen skenker: Nee22

-3

85

33 TKP 640

5j. 9md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

360

9j. 12md. / 6Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 72

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Rustin son out of best Jackie/Khan daughter at Vastrap.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

85

14

116

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

99 7793 84 81

TRAP VST1252

101TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

08/12 ,05/14 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 19/11/09MHB 090022 0070342266

MOLL'S-HOOP RUSTIN - 08/08/06MHB 060030 0064439946

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SPTRAP VST1252 - 27/08/12VST 120052 0076046408

MARULA 25 - 12/03/9225 0064334840

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050010 0062803010

143 - 12/02/90143 0068690437

OL PEJETA 404 - 01/08/83PB6225 0034659532

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

23003 - 25/01/9023003 0064334857

OL PEJETA 1099 - 01/08/80KPO1099 0034659714

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 0

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VST 130019 VROULIK SP 0077094472 21-FEB-13

SP

OEK - TKP -

KALWINGS

-

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.48

52

92

-.2

44

105

2.5

31

109101

38

2.1 1.7

18

91102

47

-1 1

22

99

5

33

95

-

-

-

010

2.1

100

2j. 6md. / -Oud. / KalwersRI

23 TKP 685

7j. 8md. / 2Oud. / KalwersRI OEK

TKP -

19j. 1md. / 5Oud. / KalwersRI OEK *

434

9j. 12md. / 5Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 73

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Spiermeester heifer from Jackie/Khan (Vastrap foundation) daughter. 3.5 Months preg by Zambucca VST11-01 / DLV10-17.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

/ 0

102 102 / 1

8 / 0

101 104 / 1

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

92 93101 109 95

TRAP JACKIE

101

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/09 ,10/11 KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 25/11/07MHB 070028 0066907197

ELANDSPRUIT CFH06874 - 27/11/06CFH 060874 0064525157

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SP

SP

SP

SPTRAP JACKIE - 21/02/13VST 130019 0077094472

OUTSPAN HVT000010 - 13/05/00HVT 000010 0061292041

MOLL'S-HOOP KHAN - 08/07/04MHB 040027 0062813639

GRASMERE 40 O - 17/07/96GF40O 0061168233

MOLL'S-HOOP JACKIE - 17/08/05MHB 050008 0062803028

OUTSPAN HVT950021 - 06/11/95HVT 950021 0038184032

GRASMERE GF92181J - 07/10/92GF92181J 0074894999

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

BORGEN B95527 - 08/11/95B 950027 0042534537

GF 144E - 01/01/90GF144E 0061167219

A.D.C. MUTARA 5761 - 01/02/91ADC5761 0049784739

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440Embrio Kalwers: 5

Bladsy 38

Page 39: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

VJW 120005 VROULIK SP 0076869627 12-NOV-12

SP

OEK 24 TKP -

KALWINGS

12/14

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.15

38

98

.2

27

91

2

13

107104

19

2.8 -

-

-101

21

-.4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0-

-

-

2j. 9md. / 1Oud. / KalwersRI

* TKP -RI OEK

TKP -

11j. 10md. / -Oud. / KalwersRI OEK *

-

20j. 3md. / -Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 74

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: 3 in 1: 4 Mnde dragtig van SPJ11-162 en met kalf VJW14-04.

0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149

125

/ 0

- / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

98 -104 107 -

KAT RIVER VJW 120005

-

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

CHULU CB05019B - 13/09/05CB05019B 0075422519

CHULU CB080012 - 17/04/08CB080012 0075478388

SP

-

-

-

SP

-

-

SP

SP

-

-

-

-

SPKAT RIVER VJW 120005 - 12/11/12VJW 120005 0076869627

CHULU KB03007X - 13/05/03KB03007X 0075478370

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

CHULU KB03046X - 16/10/03KB03046X 0075478362

GRASMERE GF95006M - 22/05/95GF95006M 0075422501

LILAYI PM94005L - 04/01/94PM94005L 0062666003

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

BARAGOI FALCON NN85003A - 07/06/85NN85003A 0074887464

GRASMERE GF92118J - 30/08/92GF92118J 0074888876

GRASMERE GF95151M - 10/10/95GF95151M 0075478214

GRASMERE GF92035J - 06/07/92GF92035J 0075478354

LILAYI PM92100J - 01/01/90J100 0061168639

GRASMERE GF87063C - 25/07/87GF87063C 0075422493Embrio Kalwers: 2

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PT 120006 MANLIK SP 0075395186 07-JAN-12

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.35

55

94

-.45

49

113

0

35

97104

42

2.7 -3.7

23

123121

50

-15.1 -2

24

95

12

36

102

-

-

-

Semen skenker: Nee20

.5

96

- TKP -

6j. 8md. / -Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-

10j. 2md. / 6Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 75

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Achieved silver merit during phase C growth test at Armoedsvlakte, Vryburg. Shakira grandson. Potential herd sire. Retain semen share.

0616595000, PRATOS BORANE, POSTNET SUITE NR.5 PRIVAATSAK X12055 LICHTENBURG 2740, 084-606 4817

-

-

101

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

96 126104 97 102

PRATOS PT120006

105TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

BA BA 080086 - 28/11/08BA 080086 0073082877

MOLL'S-HOOP CHICO - 19/12/03MHB 030006 0061296372

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

SP

SPPRATOS PT120006 - 07/01/12PT 120006 0075395186

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

KETA TLM020038 - 16/12/02TLM 020038 0061058343

MOGWOONI 2184 - 08/05/91K6K2184 0049785470

BA SHAKIRA - 01/06/05BA 050030 0070458146

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1140 - 01/04/851140 0034729657

MOGWOONI K6K2738 - 01/10/83K6K2738 0049653884

SOLIO 460T - 01/05/911310.LVIII 0049785538

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1478 - 01/01/821479 0049785488

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

OL PEJETA 741 - 01/02/95KPO741 0049785926Embrio Kalwers: 7

Bladsy 39

Page 40: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

PJM 100023 MANLIK SP 0075118018 16-FEB-10

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.88

60

83

.53

51

79

5.8

38

124140

43

11.3 2.4

26

8666

48

25.4 23

27

143

20

38

109

-

-

-

Semen skenker: Nee22

13.8

135

* TKP 467

8j. 8md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP 358

12j. 11md. / 9Oud. / KalwersRI OEK 39

355

10j. 10md. / 8Oud. / KalwersRI OEK 25 TKP

LOT 76

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: -

0571306000, HEELTEVREDE BOERDERY, P/A P.J. MALAN POSBUS 17447 BAINSVLEI 9338, 082-575 7775

92

109

119

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

80 78140 124 109

HEELTEVREDE PJM 10 23

57TW Ind

TW

Inent. -

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

11/09 ,09/11 ,09/12 ,12/14 ,08/13

KALWINGS

BOSCHVELD 6053 - 26/11/06BVB 066053 0064330665

KETA TLM 05 526 - KONING - 31/10/05TLM 050526 0062174016

C

SP

B

SP

-

SP

-

SP

SP

SP

SP

-

A

SPHEELTEVREDE PJM 10 23 - 16/02/10PJM 100023 0075118018

KETA TLM020001 - BUFFEL - 02/05/02TLM 020001 0061037560

FORRESTER 760029 - 29/01/76760029AIB 0046016242

KETA TLM 02 17 - 06/07/02TLM 020017 0061035283

BOSCHVELD BVB 04 4130 - 13/10/04BVB 044130 0066678889

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA KPO 791 - 01/10/95KPO791 0049653637

-

FORRESTER 96/75 - 26/11/96FE 960075 0042748830

OL PEJETA KPO 4203 - 01/01/90KPO4203 0061025292

MOGWOONI K6K2748 - 01/01/90K6K2748 0061025268

-

BOSCHVELD BVB 00 0109 - 07/02/00BVB 000109 0066678152Embrio Kalwers: 8

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 110034 MANLIK SP 0075757906 05-JUN-11

SP

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.34

47

95

.08

37

95

-.9

23

93103

27

2.5 -2.8

20

118116

45

-11.5 -5

22

87

6

29

97

-

-

-

Semen skenker: Nee16

3.4

104

* TKP -RI OEK

TKP -

35j. 10md. / -Oud. / KalwersRI OEK *

-

23j. 4md. / -Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 77

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Kenya embryo bull out of K6K 3460 and KPO 1082. Compact, muscular and early ripe.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

-

-

-

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

94 120103 93 97

MOLL`S-HOOP MHB110034

113TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

-KALWINGS

OL PEJETA KPO 1082 - 01/04/00KPO1082 0072933559

MOGWOONI K6K3460 - 25/09/00K6K3460 0069030120

SP

-

-

SP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPMOLL`S-HOOP MHB110034 - 05/06/11MHB 110034 0075757906

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 855 - 01/04/92855 0072933542

2039 - 15/10/792039 0069030104

OL PEJETA 735 - 01/04/92735 0072933534

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

-

-

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

-

-Embrio Kalwers: 17

Bladsy 40

Page 41: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080028 VROULIK SP 0067215822 03-OCT-08

SP

OEK 24 TKP 400

KALWINGS

10/10 ,11/11 ,11/12 ,03/15 ,10/13

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.2

68

97

-.07

55

100

-.2

46

9694

54

.4 -1.5

39

110103

62

-1.5 -10

38

78

5

49

96

-

-

-

034

1.4

98

6j. 10md. / 5Oud. / KalwersRI

* TKP 529

11j. 9md. / 7Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 78

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: FE97-11 daughter - excellent milk and wean weights. With bull calf VST15-37 (Jazz MHB11-15).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

114

99 / 2

84 / 0

- / 0

-129 / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

98 10994 96 96

MOLL'S-HOOP URSULA MHB 080028

121

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/00 ,09/01 ,12/02 ,04/05 ,10/08 ,10/07 ,04/04

KALWINGS

FORRESTER FE 97/11 - URSULA - 14/04/97FE 970011 0042748848

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

-

-

-

-

SP

SPMOLL'S-HOOP URSULA MHB 080028 - 03/10/08MHB 080028 0067215822

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

FORRESTER 93/86 - 01/04/9093/86 0042748806

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

FORRESTER 93/2 - 01/04/8893/2 0042748756

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OP KPO 1273 - 01/04/83OP-KPO1273 0045075835

2911 - 01/01/852911 0064752017

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

MOG 1469 - 01/04/81MOG1469 0045075843

1732 - 01/05/791732 0034659649Embrio Kalwers: 0

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

MHB 080048 VROULIK SP 0069385359 03-NOV-08

SP

OEK 35 TKP 616

KALWINGS

10/11 ,07/13 ,03/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- -.62

68

89

.04

59

96

4.2

48

117112

55

4.5 1.6

38

9155

64

33.7 12

34

121

6

49

96

-

-

-

034

5.9

112

6j. 9md. / 3Oud. / KalwersRI

* TKP 587

9j. 10md. / 5Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

-RI OEK * TKP

LOT 79

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Larger framed Jackie/Voorslag. With heifer VST15-40 (Geronimo MHB10-36).

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

76

100 / 1

100 / 0

- / 0

- / 0

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

88 78112 117 96

MOLL'S-HOOP JACKIE

79

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

01/08 ,09/09 ,10/11 ,12/14 ,05/13

KALWINGS

MOLL'S-HOOP JACKIE - 29/09/05MHB 050031 0062803143

KETA TLM020003 - 21/05/02TLM 020003 0061037511

SP

SP

SP

SP

SP

-

SP

-

-

-

-

SP

-

SPMOLL'S-HOOP JACKIE - 03/11/08MHB 080048 0069385359

MOGWOONI K6K2459 - 01/01/92K6K2459 0049422686

OL PEJETA 786 - 01/10/95KPO786 0049374077

OL PEJETA KPO 898 - 01/01/90KPO898 0061025276

MOGWOONI 2228 - 13/09/91K6K2228 0049784440

MOGWOONI K6K1369 - 01/01/82K6K1369 0049784499

-

OL PEJETA 1279 - 01/09/85KPO1279 0035478726

1327 - 01/01/841327 0049784465

MOGWOONI K6K1894 - 01/01/82K6K1894 0065601080

-

OL PEJETA 21 - 21/08/90KPO21 0049784077

1730 - 01/01/821730 0049784457Embrio Kalwers: 49

Bladsy 41

Page 42: BORAN BEESTELERSGENOOTSKAP VAN SA...Opmerkings: Met verskalf VJW15-02. 0629649000, CHARLGROVE TRUST, P.O. BOX 99 FORT BEAUFORT 5720, 072-225 4149 133 / 0 114 / 0 110 / 0 102 / 0 Akk

Embrio Kalwers:

Ident. nommer Afdeling Reg. nommer Geboorte Datum

CI 080113 VROULIK SP 0066735036 30-JUN-08

SP

OEK 24 TKP 579

KALWINGS

07/10 ,02/12 ,09/13 ,05/15

Kalf Gemak Kalf Groei

Geb Dir Geb M W Dir W Mat

Vrugbaarheid

OEK TKP

Koeigewig

Na Sp Vol Gewig

Koei Waarde

Waarde Skr

Bul Verhouding

- --.06

70

103

-.16

61

103

.2

48

9892

56

0 3.1

34

82117

64

-11.8 -12

30

73

10

48

100

-

-

-

036

.4

95

7j. 1md. / 4Oud. / KalwersRI

* TKP 397

12j. 3md. / 6Oud. / KalwersRI OEK

TKP -RI OEK *

605

16j. 12md. / 7Oud. / KalwersRI OEK * TKP

LOT 80

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

Gem SI/Kalf:

GeslagNaam

Toetse: TB, BM.

Opmerkings: Polled daughter from KB5X (PM14R x GF40)! - beautiful polled cow. With bull calf VST15-51.

0610724000, VASTRAP BORAN, C/O MR Q.A. DE BRUYN P.O. BOX 63 LADYBRAND 9745, 084-592 4245

92

91 / 3

94 101 / 1

- / 0

45 100 / 1

Akk

TW Ind

Melk

GGV SGV

104 9092 98 100

CIRCLE C CI080113

126

In Vitro

TW Ind

TW

Inent. Lumpy, RB51, Bovishield, Covexin, Blanthrax.

Kalf aan voet nie gekeur, nie onder beskerming van Genootskap.

06/06 ,08/07 ,10/08 ,09/13 ,10/14 ,11/10

KALWINGS

KETA KB 5 X - 30/04/03KB5X 0062579933

OUTSPAN HVT950021 - 06/11/95HVT 950021 0038184032

SP

SP

SP

SP

SP

-

-

-

SP

SP

-

-

-

SPCIRCLE C CI080113 - 30/06/08CI 080113 0066735036

1603 - 09/11/88BP4570 0034659847

LILAYI PM14R - 08/09/98PM14R 0061176103

0L PEJETA 11 - 01/10/860111 0035292887

GRASMERE GF 40R - 01/07/98GF40R D 0062589056

K347 - 12/09/78K347 0034729699

-

BARAGOI FALCON NN85003A - 07/06/85NN85003A 0074887464

GRASMERE 17 E - 01/01/85GF17E 0062132097

3091 - 01/11/793091 0034658823

-

LILAYI PM92100J - 01/01/90J100 0061168639

GF47E - 01/09/80GF47E 0064266802Embrio Kalwers: 56

Bladsy 42