guide email marketing-2010

Click here to load reader

Post on 27-May-2015

415 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Lm quen viEmail Marketing 2.0Nhng iu cn bit thc bt u mt chin dchEmail Marketing hiu quBy vinaContact.com

2. 1Lm quen vi Email Marketing 2.0Ni dung:Gii thiu Trang 2Email Marketing l g? Trang 3u im & Nhc im ca Email Trang 3Ti sao bn chn Email Marketing Trang 5Cc bc thc hin mt chin dch Email MarketingTrang 6Thu thp a ch Email Trang 6Thit k v xy dng ni dung Email Trang 12Gi v theo di kt qu chin dchTrang 20Nhng iu cn ch khi gi EmailTrang 20Theo di v phn tch k t quTrang 22Kt hp Google Analytics nh gi hiu qu chin dchTrang 24Trnh Spam v tng t l vo InboxTrang 27Lm th no chn c phn mm Email Marketing tt?Trang 28Gii thiu vinaContact nh cung cp dch v Email Marketing Trang 30Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 3. 2Lm quen vi Email Marketing 2.0Gii thiuLm ch mt cng vic kinh doanh lun yu cu bn phi tm nhng cch thchhp tng doanh s bn hng nhng vn m bo chi ph thp nht c th.Bn c th nghe n Email Marketing v ang c nh ng dng nhngcha bit bt u t u. Trong ti liu ny, chng ti cung cp cho bn nhngkhi nim c bn gip bn c th bt u thc hin chin dch Email Marketingca mnh.Khng ging nh cc hnh thc Marketing trc tuyn khc nh : Marketing quaWeb, marketing qua cng c tm kim, qung co thng qua cc mng l i linkt,...bn c th phi tm n mt nh cung cp dch v chuyn nghip. ViEmail Marketing bn c th t thc hin nu thi gia n ca bn cho php.Tt c, ch yu cu bn b mt cht thi gian tm hiu, thu thp thng tin, vit nidung email, v gi ti cc a ch thu thp c. Khng cn n kin thcchuyn su v ai cng c th lm c.Uhm, khng nn ni qu nhi u v n lc tm hiu xem ti liu ny c nhngg. Chng ta hy cng b t u!Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 4. 3Lm quen vi Email Marketing 2.0Chng 1. Email Marketing l gTheo Wikipedia - Email Marketing l mt hnh thc ca Marketing trc tip sdng email (th in t) lm phng tin truyn thng tin ti khch h ng timnng. Theo nh ngha rng: mi mt email gi ti mt khch hng hoc khchhng tim nng u c th coi nh l email-marketing. Tuy nhin EmailMarketing thng c dng ch:Gi email nhm tng cng mi quan h ca cng ty vi cc khch hn g hinti hay trc y nhm khuyn khch lng trung thnh ca khch hng v tothm cc hp ng vi cc khch hng ny.Gi email bin mt ngi quan tm thnh khch hng hoc thuyt phckhch hng hin ti mua sn phm/dch v ngay lp tc.Vic a cc qung co vo trong email c gi bi cc cng ty ti khchhng ca h. V vic gi cc email qua internet (c cc h thng email tn tingoi internet).Mt s u im ca Email:D s dng: Email gii phng chng ta khi nhng cng vic t nh t hngngy, gip chng ta qu n l danh sch lin h, gi mail nhanh chng, l u li lchs gi mail, cc thng tin quan trng ca chng ta.Tc : Email c gi ngay lp tc ti bt c u trn th gii v khng cdch v no khc hn c Email v tc .An ton v ng tin c y: Gii bo mt thng tin ang n lc hng ngy cithin vic bo mt cho vic gi email. Cc email ngy nay c gi i cm ha nhiu hnh thc v email vn c coi l an ton cho n thi im ny.D dng trong vic truyn ti thng tin: khi ai mun tr li email vi thngtin ca email trc , n gin ch cn nhn reply, hoc nh km mt emailno .D t ng ha: Chng trnh email no cng gip bn to mt tr li t ngmt cch d dng. Cc ch ng trnh Email Marketing hin ti cn cho php bnto cc kch bn gi t ng nh: gi 1 gi sau khi ng k, gi hng tun, gikhi mua hng,m s c cp trong cc chng sau.Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 5. 4Lm quen vi Email Marketing 2.0Thn thin vi mi trng: Email l cng c thn thin mi trng nht trongcc loi phng tin truyn thng. Khng nh th tn thng thng s dnggiy cha nhiu ha cht. Bn khng phi lo lng g v mi tr ng khi s dngEmail.S dng ha: Bn c th to nhiu hiu ng mu sc, chn video, mthanh, hnh nh, bu thip vo trong email ca mnh. Lm cho email hp dnhn nhiu so vi mt bc th thng thng.L cng c qung co hu hiu: s dng Email hin ang c coi l chinlc c bn trong cc cng ty.D c nhiu u im nhng Email cng c mt s nhc im nht nh:Virus: Email c coi l chng trnh pht tn virus hu hiu, virus c th tnhp v t pht tn bng cch gi cc email nh km virus vo danh sch linh ca bn. Ngy nay cc my ch email thc hin qut virus tt c cc emailvo ra cng file nh km, nhng v n cn c cc nguy c i vi cc virus chac pht hin.Spam: Khi Email c s dng gi tin nhn, qung co khng mong mungy phin toi, chng c gi l Spam (th rc). Kim tra v xa cc email nh vy tn rt nhiu thi gian. Lc th rc l mt trong nhng tnh nng tnh yuca chng trnh email. Th rc cn lin quan n vn la o hoc modanh nhm mt mc ch no .Hacking: Khi mt email c gi i m cha ti ni, n s nm u giacc my ch trn th gii. Do , email c th b hack bi mt hacker chuynnghip.Hiu lm: Cng nh bt k phng tin giao tip no khc, email cng c thgy hiu lm nu nh bn din t khng r rng hay vi v.Email di: Email c ni dung qu di v kh ng ch trng n cch trnh by cth khin ngi c mt mi. a s h thng b qua nhng email nh vy.y Inbox: Mt trong nhng iu phin toi ca email l b y Inbox, nht lnhng hp mail c dung lng hu hn. Khi y, email mi c gi ti s bgi tr li, i khi gy phin toi cho c ngi gi ln ngi nhn.Kim tra Inbox thng xuyn: lun cp nht, bn phi kim tra inboxthng xuyn. iu ny i khi gy mt thi gian v phn tn s tp trung lmgim hiu qu cng vic ca bn .Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 6. 5Lm quen vi Email Marketing 2.0Ti sao chn Email Marketing - Chi ph thp: Bn c th tng tng khi cha c Internet, gi i mt bc th tn bao nhiu tin? Chi ph cho mt email c tnh thp hn 20 ln so vi gi th trc tip. - Hiu qu: Email marketing cho php b n ch ng giao tip vi khch hng hin ti v tim nng thay v th ng ch h ti gh th m ca hng hay website ca bn. Bn c th d dng phn nhm khch hng n gin bng vic qun l cc danh sch. - Cho phn hi ngay lp tc: Email marketing c 2 u im ln so vi cc phng tin khc: Mt l n cho php bn t thc hin chin d ch ca mnh bng cc phn mm email marketing. Hai l n cho kt qu ngay lp tc, vi cc li ku gi hnh ng nh click vo y ng k, tm hiu thm v dch v ca chng ti, thng cho ngay kt qu trong vng 48 gi. - C th o lng c: Khng ging nh mt s phng tin marketing khc, bn c th d dng theo di v o lng t l, ngi m email, t l click vo lin kt, lin kt no c click,bng cc phn mm email marketing. - Marketing phm vi ton cu: Bn c th d dng tip cn khch hng bt c u. - Cho php khch hng t la chn: Khch hng c th ch ng chn hay khng chn nhn email ca bn. - T ng ha: Nh ni trn, vi phn mm Email Marketing bn c th thc hin email marketing 24 gi mt ngy bng cc kch bn t ng. - N d dng: Chng trnh email marketing cho doanh nghi p va v nh khng cn ci t, ch cn ng nhp v s dng ngay lp tc. Ch ng trnh cng tch hp sn cc mu email bn s dng. Bn cng khng cn phi lo lng v vic thu hay cu hnh my ch gi email na.Bn c th thu c li ch t Email Marketing? tn dng c li ch ca Email Marketing, bn cn thc hin c mtchin dch Email Marketing tt. Khng n gin nh vic dng Outlook hay phnCopyright @ vinaContact 2010, [email protected] 7. 6Lm quen vi Email Marketing 2.0mm gi email hng lot gi email qung co v yu cu h mua mt ci g ca bn.Mt chin dch Email Marketing thnh cng c th cho bn cc phn th ngsau: - Tng doanh s bn hng ca bn - Gim chi ph Marketing - Xy dng s trung thnh ca khch hng - Rt ngn chu trnh bn hng - Tit kim thi gian bng cch t ng haEmail Marketing c th thc hin di nhiu hnh thc khc nhau v nhiu cchcc nhau. Nhng bt u, bn c th thc hin ngay lp tc theo mt sbc c bn sau:Bc 1: Thu thp a ch Email.Bc 2: Xy dng ni dung EmailBc 3: Gi v theo di kt quChng 2. Cc bc thc hin chin dch EmailMarketingThu thp a ch Emaily khng phi l cng vic d dng, a s chng ta ngay t u khng h xydng mt kch bn thu thp a ch email ca khch hng. N d dng vchng ta ngh l c th mua ngay c mt danh sch hng triu a ch ch vivi trm ngn ng. Hoc l nh cung cp dch v Email Marketing c th lmsn cho chng ta.S thc khng phi nh vy, nh th l vi phm php lut.Email Marketing cn c gi bng mt tn khc Email Marketing cho php.Ngha l bn ch gi email khi c s ng ca ngi nhn.Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 8. 7Lm quen vi Email Marketing 2.0L do khng nn mua a ch email trn mng:Bn c th thy ngay nhiu li rao vt hp dn trn mng: - 24 triu a ch Email ch vi 300 ngn ng! - Tt c u c test cn thn! - Km theo phn mm gi email m bo vo inbox 99%...Tt c u l gi di. Bn khng nn mua v nhng l do sau :L do 1: Mua bn danh sch a ch email l vi phm php lut.L do 2: Chng khng hiu qu.Trong Email Marketing, khng ph i danh sch ln l hiu qu. iu quan trngl cht lng.Cc email trong danh sch (m b n mua) c lc bi cc phn mm tm kima ch email, vic ny thc hin hon ton t ng. Do khng c c chphn loi cng nh chn lc cn thn.Trong s cc email c rt nhiu email ca cc cng ty, c quan nc ngoi.Quan im ca h v Spam rt cht ch. H sn sng bo c o bn vi n vqun l my ch hay website ca bn. V khi c bo co bn SPAM hm th ca h, bn c th b ngng cung cp dch v bt c lc no.Cng s rt th v khi email spam ca bn lt vo n v chuyn trch v vn gi th rc ca chnh ph. Hay mt b no y lin quan.Phn ln email trong danh sch c bn c thu thp t 7-8 nm trc,chuyn qua nhiu th h ch cn phn nh trong s chng l ang hot ng.Ch nhn cc email nm trong danh sch ny cng b nhng ngi khc nhbn spam, nn c th h s rt khng vui nu li nhn c email ca bn.Vic gi email theo phn loi tng i tng l vic cn thit trong EmailMarketing. S rt tn km v khng hiu qu nu nh bn gi email ti sai itng.L do 3: Tt c email u c test cn thn! iu ny khng ng. Mt sphn mm cho php bn chng thc cc email hot ng, nhng vic kim trachng cng khng h d dng. Khi phn mm gi yu cu ti cc my chemail nh Yahoo, a s kt qu tr v b li do Yaho o t chi chp nhn yucu truy vn khng r ngun gc.Copyright @ vinaContact 2010, [email protected] 9. 8Lm quen vi Email Marketing 2.0L do 4: Km theo phn mm gi Email m bo vo Inbox 99%! iu ny vl. Ai lm Email Marketing hay m t ngi chuyn v CNTT u bit. Vic giemail vo Inbox c mt s yu cu bn phi p ng c: - My ch gi email Smtp ca bn phi c uy tn, xc thc bng a ch IP tnh. Cho d bn c mt a ch IP tnh cng khng chc chn c b lc ca ca Yahoo chp nhn, vi Gmail th vic ny c v d dng h n. V bn cn phi cu hnh mt s b c chng thc kh rc ri. Bn nn bit, mi email bn gi i u c phn Header cha cc thng tin v email ca bn nh: my ch gi email, a ch gi email, a ch email bo co bn vi phm, xc thc, - Ni dung Email c im thp trong thang im m b lc Spam nh gi. Vic ny s c cp phn sau: Xy dng ni dung Email.Phn mm email bn c qung co s dng my tnh ca bn gi email.a ch IP my tnh ca bn th ng l a ch ng, vic m bo vo cInbox l rt thp, thm ch l khng th. Chc chn c