uvod u aop

58
UVOD U RAČUNARSKU OBRADU PODATAKA UVOD U RAČUNARSKU OBRADU PODATAKA

Upload: dubi-stam

Post on 25-Oct-2014

77 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Uvod u AOP

UVOD URAČUNARSKU OBRADU

PODATAKA

UVOD URAČUNARSKU OBRADU

PODATAKA

Page 2: Uvod u AOP

ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ

Page 3: Uvod u AOP

ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑJA ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM

Page 4: Uvod u AOP

JEDINO PRAVO ZNANJE JE SISTEMATSKO ZNANJE

Page 5: Uvod u AOP

RUČNA OBRADA PODATAKA(pomoću olovke i papira)

Page 6: Uvod u AOP

RUČNA OBRADA PODATAKA(pomoću olovke i papira)

Page 7: Uvod u AOP

POLUAUTOMATSKA OBRADA PODATAKA(pomoću kalkulatora)

Page 8: Uvod u AOP

POLUAUTOMATSKA OBRADA PODATAKA(pomoću kalkulatora)

Page 9: Uvod u AOP

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA(pomoću računara)

Page 10: Uvod u AOP

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA(pomoću računara)

Page 11: Uvod u AOP

RAČUNAR JE UREĐAJ ZA AUTOMATSKU OBRADU

PODATAKA (AOP)

Definicija

Page 12: Uvod u AOP

Ulazni podaciUlazni podaci

Plan obradePlan obrade

Operacijeobrade

Operacijeobrade

Izlazni podaci (rezultati)

Izlazni podaci (rezultati)

OBRADA PODATAKA

Page 13: Uvod u AOP

Ulazni podaciUlazni podaci

Plan obradePlan obrade

Operacijeobrade

Operacijeobrade

Izlazni podaci (rezultati)

Izlazni podaci (rezultati)

OBRADA PODATAKA

Računarskiprogram

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Page 14: Uvod u AOP

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Ulazni podaciUlazni podaci Izlazni podaci (rezultati)

Izlazni podaci (rezultati)

Računarskiprogram

Računarskiprogram

Operacijeobrade

Operacijeobrade

RAČUNARULAZNE JEDINICE CENTRALNA JEDINICA IZLAZNE JEDINICE

Page 15: Uvod u AOP

RAČUNARSTONIPRENOSNI RAČUNAR

Page 16: Uvod u AOP

DŽEPNI RAČUNARTABLET RAČUNAR

Page 17: Uvod u AOP

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

ENIAC, 1946.

Page 18: Uvod u AOP

UNIVAC, 1951.

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

Page 19: Uvod u AOP

IBM 360/195, 1969.

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

Page 20: Uvod u AOP

IBM PC, 1981.

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

Page 21: Uvod u AOP

PC sredinom 80-tih

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

Page 22: Uvod u AOP

PC 90-tih godina

RAČUNARI SU NEKADA IZGLEDALI OVAKO...

Page 23: Uvod u AOP

DANAS RAČUNARI IZGLEDAJU OVAKO...

Page 24: Uvod u AOP

DANAS RAČUNARI IZGLEDAJU OVAKO...

Page 25: Uvod u AOP

DANAS RAČUNARI IZGLEDAJU OVAKO...

Page 26: Uvod u AOP

MATIČNA PLOČA

UNUTRAŠNJOST CENTRALNE JEDINICE

Page 27: Uvod u AOP

MATIČNA PLOČA

Page 28: Uvod u AOP

CENTRALNI PROCESOR

MATIČNA PLOČA

Page 29: Uvod u AOP

MONTAŽA CENTRALNOG PROCESORA

TERMALNA PASTA

Page 30: Uvod u AOP

MONTAŽA CENTRALNOG PROCESORA

Page 31: Uvod u AOP

MONTAŽA CENTRALNOG PROCESORA

Page 32: Uvod u AOP

MONTAŽA CENTRALNOG PROCESORA

Page 33: Uvod u AOP

MONTAŽA CENTRALNOG PROCESORA

Page 34: Uvod u AOP

UNUTRAŠNJA MEMORIJA

RAM

Page 35: Uvod u AOP

MONTAŽA UNUTRAŠNJE MEMORIJE

Page 36: Uvod u AOP

MONTAŽA UNUTRAŠNJE MEMORIJE

Page 37: Uvod u AOP

CENTRALNI PROCESOR

+ =

UNUTRAŠNJA MEMORIJA

(RAM)

“MOZAK” RAČUNARA

VAŽNO JE ZNATI DA...

Page 38: Uvod u AOP

KARTICE ZA PROŠIRENJA

mrežna kartica

modem kartica

grafička kartica

Page 39: Uvod u AOP

MONTAŽA KARTICE

Page 40: Uvod u AOP

PRIKLJUČIVANJE PERIFERIJSKIH JEDINICA

Priključivanje tastature Priključivanje miša

Priključivanje USB uređaja

Priključivanje monitora

Audio priključci

Audio kablovi

Page 41: Uvod u AOP

LEŽIŠTA ZA DISKOVE

SPOLJAŠNJA MEMORIJA – DISKOVI –

Page 42: Uvod u AOP

VRSTE DISKOVA

MAGNETSKI DISKOVIMAGNETSKI DISKOVI

TVRDI DISK

SAVITLJIVI DISK (DISKETA)

Page 43: Uvod u AOP

MAGNETSKI DISKOVIMAGNETSKI DISKOVI

TVRDI DISK

SAVITLJIVI DISK (DISKETA)

VRSTE DISKOVA

OPTIČKI DISKOVIOPTIČKI DISKOVI

CD DVDBLUE RAY

Page 44: Uvod u AOP

JEDINICE DISKOVA

DISKETNA JEDINICA

JEDINICA OPTIČKOG DISKA

• CD/DVD ČITAČ

• CD/DVD PISAČ

• COMBO (CD PISAČ, DVD ČITAČ)

Skraćenica na engleskom:

FDD (Floppy Disk Drive)

Podjela:

JEDINICA TVRDOG DISKA

Skraćenica na engleskom:

HDD (Hard Disk Drive)

Page 45: Uvod u AOP

MONTIRANJE JEDINICA DISKOVA

CD/DVD/COMBO

FDD/HDD

Page 46: Uvod u AOP

JEDINICA TVRDOG DISKA

Page 47: Uvod u AOP

Staze

Sektori

ORGANIZACIJA PODATAKA

Page 48: Uvod u AOP

“PAD GLAVE” KOD TVRDOG DISKA

Page 49: Uvod u AOP

POREĐENJE UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE MEMORIJE

RAMRAM TVRDI DISKTVRDI DISK

sadrži samo program i podatke koji učestvuju u tekućoj obradi

sadrži sve raspoložive programe na datom računaru

pamti sadržaj samo privremeno, dok traje obrada

trajno pamti memorisani sadržaj, sve dok ga korisnik namjerno ne izbriše

veoma brza memorija, jer je čine samo elektronski sklopovi

znatno je sporiji, jer pored elektronskih sadrži i mehaničke komponente

ima relativno mali kapacitet (max. 4 GB)

ima veliki kapacitet (max. 2 TB)

Page 50: Uvod u AOP

POSLOVNA ARHIVA (KARTOTEKA)BIBIOTEKA

CENTRALNI PROCESOR

+ =

UNUTRAŠNJA MEMORIJA

“MOZAK” RAČUNARA

=

TVRDI DISK

Page 51: Uvod u AOP

TASTATURA MIŠ RAM

TVRDI DISK

CPU INTERFEJS

MONITOR ŠTAMPAČ

ULAZNE JEDINICE

SPOLJAŠNJA MEMORIJA

CENTRALNA JEDINICA

IZLAZNE JEDINICE

KOMPJUTERSKA OBRADA PODATAKA

Page 52: Uvod u AOP

RAČUNAR = SISTEM ZA AOP

HARDWAREHARDWARE SOFTWARESOFTWARE

Hardver = tehnički sistem računara (svi fizički dijelovi koji čine njegovu građu)

Softver = programski sistem računara (svi raspoloživi programi na računaru )

Podjela:• sistemski softver (upravlja

radom računara)• aplikativni softver (programi

za razne primjene)

Page 53: Uvod u AOP

OPERATIVNI SISTEM

Page 54: Uvod u AOP

PRAVILNO DRŽANJE MIŠA

Page 55: Uvod u AOP

PRAVILAN POLOŽAJ RUKU NA TASTATURI

Page 56: Uvod u AOP

Alfanumerički blok

Kursorski blok

Numerički blok

Funkcijski blok

RASPORED TIPKI NA TASTATURI

Page 57: Uvod u AOP

RASPORED TIPKI NA TASTATURI

ENGLESKA TASTATURA

NAŠA TASTATURA

Page 58: Uvod u AOP

FOLDERI = FASCIKLE

FAJLOVI = DATOTEKE