презентация Виктор Глушков

12
ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЛУШКОВ ЖИТТЯ ВИДАТНОГО МАТЕМАТИКА-КІБЕРНЕТИКА

Upload: natali-ivanchikova

Post on 27-Jul-2015

612 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: презентация Виктор Глушков

ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЛУШКОВ

ЖИТТЯ ВИДАТНОГО МАТЕМАТИКА-КІБЕРНЕТИКА

Page 2: презентация Виктор Глушков

ПЛАН

• Хто такий Віктор Глушков?

• Визначні дати життя кібернетика.

• Теорія топологічних груп та топологічна алгебра.

•  Теорія програмування та системи алгоритмічних алгебр.

• Теорія проектування ЕОМ.

• Узагальнення.

• Відеофільм.

• Джерела. 

 

Page 3: презентация Виктор Глушков

ВІКТОР ГЛУШКОВ

• — піонер комп'ютерної техніки, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної діяльності країни. Глава наукової школи кібернетики. Лауреат численних премій і нагород. Дійсний член АН СРСР, АН УРСР. Почесний член багатьох іноземних академій.

ПЛАН

Page 4: презентация Виктор Глушков

ВИЗНАЧНІ ДАТИ

1923 — народився в Ростові-на-Дону у родині службовців;

1941 — з золотою медаллю закінчив середню школу №1 в місті Шахти;

1948 — працював викладачем в Уральському лісотехнічному інституті, одночасно проводив інтенсивну науково-дослідну роботу;

1951 — В. Глушков захистив кандидатську;

ПЛАН

Page 5: презентация Виктор Глушков

ВИЗНАЧНІ ДАТИ

1955  — докторську дисертацію у Московському державному університеті;

1961 — Глушкова було обрано дійсним членом Академії наук України;

1964 — стає віце-президентом АН УРСР;

1973 — видано першу в світі«Енциклопедію кібернетики» в 2-х томах українською;

1982 — помер після тяжкої хвороби.

Íàòèñíè íà ìåíå!

ПЛАН

Page 6: презентация Виктор Глушков

ТЕОРІЯ ТОПОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА ТОПОЛОГІЧНА АЛГЕБРА 

• В. М. Глушков проводив інтенсивну науково-дослідну роботу в галузі алгебраїчних структур. Його вчителями були провідні алгебраїсти країни С. М. Черніков і О. Г. Курош. Отримані ученим математичні результати вивели його у ряд провідних алгебраїстів світу, оскільки ним була розв'язана узагальнена п'ята проблема Гільберта, а також досліджені властивості і будова локально бікомпактних груп і алгебр Лі, що дало змогу значно розвинути теорію топологічних груп і топологічну алгебру в цілому. Ці високі (на той час) абстракції перетворилися на інструментарій пізнання багатьох процесів матеріального світу.

ПЛАН

Page 7: презентация Виктор Глушков

ТЕОРІЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМИ АЛГОРИТМІЧНИХ АЛГЕБР 

• У галузі теорії програмування та систем алгоритмічних алгебр В. М. Глушковим був зроблений фундаментальний внесок — алгебра регулярних подій . Був розвинений апарат систем алгоритмічних алгебр.Глушковим був сформульований фундаментальний принцип мікропрограмного управління, згідно з яким абстрактна модель ЕОМ може розглядатись як взаємодія двох автоматів — управляючого та операційного.

ПЛАН

Page 8: презентация Виктор Глушков

ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕОМ 

• Сучасні засади теорії проектування ЕОМ, зокрема розробка методики блочного синтезу, були закладені в статтях В. М. Глушкова, опублікованих в журналі «Кібернетика» у 1965-66 рр. та у Віснику АН СРСР в 1967 р. На базі цих теоретичних праць в Інституті кібернетики була створена спеціалізована мова опису алгоритмів та структур ЕОМ та методика проектування ЕОМ, які знайшли своє практичне застосування в ряді систем автоматизованого проектування.

Ãëóøêîâ.pub

ПЛАН

Page 9: презентация Виктор Глушков

УЗАГАЛЬНЕННЯВіктор Михайлович сформулював поняття кібернетики як наукової дисципліни з комплексною методикою досліджень, визначив проблеми найефективнішої взаємодії людини з машиною і шляхи їх розв'язання. Запропоновані ним побудови «око-рука», «читаючий автомат», самоорганізуюча структура поклали початок новим прикладним технологіям, унікальним розробкам, пов'язаних зі створенням так званого штучного інтелекту.

Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ

ПЛАН

Page 10: презентация Виктор Глушков

ВІДЕОФІЛЬМ

Мозг академика Глушкова

http://www.youtube.com/watch?v=9oQdqfKzJWo

ПЛАН

Page 11: презентация Виктор Глушков

Для підготовки презентації була використана інформація:

• http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%F3%F8%EA%EE%E2_%C2%B3%EA%F2%EE%F0_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7

ПЛАН

Page 12: презентация Виктор Глушков

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!ПІДГОТУВАЛА УЧЕНИЦЯ 11-А КЛАСУ

ІВАНЧИКОВА НАТАЛІЯ

ПЛАН