acciones tecniques principals

of 27 /27
ACCIONS TÈCNIQUES JOSÈ CÀCERES GÀMIZ CURS NIVELL 2 FUTBOL 2014/15

Upload: hectorcaceres10

Post on 12-Aug-2015

61 views

Category:

Sports


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. ACCIONS TCNIQUES JOS CCERES GMIZ CURS NIVELL 2 FUTBOL 2014/15
 2. 2. ASPECTES A CORREGIR COM PODEM FER LES CORRECCIONS TCNIQUES ALS JUGADORS? CAL APLICAR LA TEORIA SANDWICH 1-PRIMER CAL FER REFOR POSITIU.(SI NO HI HA RES B EN LACCI TCNICA LI REFORAREM EN LACTITUD. 2-CORRECCI TCNICA.(CORRECCI=QUE+COM QUE=QUE VULL QUE FACIS COM=COM HO HAS DE FER SEMPRE PREGUNTAR AL JUGADOR EL PERQU HA FALLAT I DESPRES EL CORREGIM. 3-NIM POSITIU COM PART FINAL DEL SANDWICH COM UN REFOR AL JUGADOR QUE SEGUEIXI TREBALLANT. + - + REFOR POSITIU-NEGATIU-POSITIU SANDWICH
 3. 3. ACCIONS TCNIQUES 1-CONTROL 2-CONDUCCI 3-COLPEIG AMB EL PEU 4-COLPEIG AMB EL CAP 5-REGAT 6-TIR 7-PASSADA
 4. 4. EL CONTROL TIPUS DE CONTROL: 1-CLSSIC 2-ORIENTAT 1.1-PARADA 1.2-SEMIPARADA 1.3-AMORTIMENT
 5. 5. EL CONTROL ASPECTES QUE CORREGIREM: -ATACAR LA PILOTA ENLLOC DESPERAR-LA. -OFERIR SEGURETAT AMB LA PART DEL COS QUE INTERVINGUI. -RELAXAMENT TOTAL EN EL MOMENT DEL CONTACTE. -ORIENTAR-SE ABANS DE REALITZAR EL CONTROL TENINT EN COMPTE LA POSICI EN EL CAMP,COMPANYS I ADVERSARIS. -MANTENIR-SE EN MOVIMENT EN EL MOMENT DEL CONTROL. -ELS MSCULS TENSOS PROVOQUEN REBOTS DE LA PILOTA AL TOCAR-LA -INADEQUADA VELOCITAT,MS LENTA O MS RPIDA,DE LA SUPERFCIE DE CONTACTE QUE REBR LA PILOTA. -EL JUGADOR NO HA DADAPTAR LA VISTA DE LA PILOTA. -CLCUL INADEQUAT DE LA TRAJECTRIA DE LA PILOTA. -RECOLZAMENT INCORRECTE SOBRE EL PEU DE RECOLZAMENT,EL QUAL NO T SOBRE SI EL PES DEL COS,PROVOCANT DESEQUILIBRI SOBRE TOT EN PILOTES ALTES.
 6. 6. EL CONTROL PER UN PERFECTE CONTROL: -EXECELENT EQUILIBRI. -PERFECTE COORDINACI. -TOTAL ATENCI I VISI SOBRE LA PILOTA. -GRAN FLEXIBILITAT MUSCULAR I ARTICULAR
 7. 7. EL CONTROL
 8. 8. LA CONDUCCI TIPUS DE CONDUCCI: 1-SEGONS OBSTACLES 2-SEGONS VELOCITAT DEXECUCI 1.1-SIMPLE(SENSE OBSTACLES) 1.2-SUPERIOR(AMB OBSTACLES) 2.1-LENTA(INTERIOR DEL PEU) 2.2-RPIDA(EMPEINE EXTERRIOR) 2.3-CANVIS DE RITME(DIRECCI,SENTIT,ETC.)
 9. 9. LA CONDUCCI ASPECTES QUE CORREGUIREM: -PRECISI I POTNCIA CORRECTE EN EL COLPEIG DE LA PILOTA(CONTROL PERMANENT DE LA PILOTA) -CAP AIXECAT,VISI PERIFRICA(VISI REPARTIDA ENTRE PILOTA I CAMP) -COBERTURA DE LA PILOTA(PROTECCI DE LA PILOTA ENTREMIG DE LA OPOSICI PERSONAL(COS)
 10. 10. LA CONDUCCI
 11. 11. COLPEIG AMB EL PEU TIPUS: -AMB LINTERIOR DEL PEU -AMN LEMPEINE INTERIOR PRINCIPALS -AMB LEMPEINE EXTERIOR -AMB LEMPEINE FRONTAL RECURS: -PLANTA -PUNTERA -TAL -EXTERIOR DEL PEU
 12. 12. COLPEIG AMB EL PEU SUPERFICIE DE CONTACTE DE LA PILOTA: 1-CENTRAL ALADA MITJA-BAIXA I DIRECCI RECTA 2-SUPERIOR ALADA BAIXA DIRECCI RECTA-TRAJECTE CURT 3-INFERIOR TRAJECTRIA O PASSADES ALTES 4-LATERAL ESQUERRA (PASSADES LATERALS AMB O SENSE EFECTE) 5-LATERAL DRET (PASSADES LATERALS AMB O SENSE EFECTE) 1 2 54 3 LA PILOTA
 13. 13. COLPEIG AMB EL PEU COLPEIG AMB LINTERIOR DEL PEU(MOLTA PRECISI,POCA VELOCITAT-POCA POTNCIA) -POSICI DE PARTIDA:PEU RECTA PILOTA-OBJECTIU -PEU DE RECOLZAMENT:MIRANT OBJECTIU A LALADA DE LA PILOTA HORITZONTAL A 10-15 CM DE LA PILOTA -CAMA DE RECOLZAMENT:SEMIFLEXIONADA COLPEIG AMB LEMPEINE INTERIOR(BONA PRECISI,POTNCIA,ES PODEN DONAR EFECTES) -POSICI DE PARTIDA:DE COSTAT CAP A LA CAMA DE RECOLZAMENT -PEU DE RECOLZAMENT:MIRANT OBJECTIU LLEUGERAMENT DE COSTAT A LALADA DE LA PILOTA HORITZONTAL A UNS 25 CM -CAMA DE RECOLZAMENT:SEMIFLEXIONADA
 14. 14. COLPEIG AMB EL PEU COLPEIG AMB LEMPEINE EXTERIOR(BONA POTNCIA-BONA PRECISI- EFECTES) -POSICI DE PARTIDA:30-45 GRAUS DE COSTAT CAP A LA CAMA DE CONTACTE -CAMA DE RECOLZAMENT:MIRANT 30-45 GRAUS DESVIAT DEL OBJECTIU PER FORA -CAMA DE RECOLZAMENT :SEMIFLEXIONADA -PUNT DIMPULSI DE LA PILOTA:30-45 GRAUS DE COSTAT CAP A LA CAMA DE RECOLZAMENT COLPEIG AMB LEMPEINE FRONTAL(MXIMA POTNCIA,MODERADA PRECISI) -POSICI DE PARTIDA:RECTA PILOTA-OBJECTIU -PEU DE RECOLZAMENT:MIRANT OBJECTIU A LALADA DE LA PILOTA HORITZONTALMENT A UNS 10-15 CM -CAMA DE RECOLZAMENT:SEMIFLEXIONADA
 15. 15. COLPEIG AMB EL PEU
 16. 16. COLPEIG AMB EL CAP SUPERFCIES DE CONTACTE: -OCCIPITAL(PROLONGACIONS) -PARIETALS(POCA POTNCIA I POCA PRECISI) -FRONTAL LATERAL(BASTANT POTNCIA I MXIMA PRECISI) -FRONTAL CENTRAL(MXIMA POTNCIA I MXIMA PRECISI)
 17. 17. COLPEIG AMB EL CAP ASPECTES QUE CORREGUIREM: -MOVIMENT DEL COLL-CAP PREVI AL MOMENT DEL COLPEIG -MOVIMENT DEL COS(ARQUEIG)PREVI AL MOMENT DEL COLPEIG -MANTENIR ELS ULLS OBERTS -SALT AMB CAMMES OBERTES UTILITZANT PER EFECTUAR EL SALT LA CAMA MS PROPERA AL ADVERSARI EN EL CAS DOPOSICI PER PREVISI DE RECOLZAMENT EN LA CAIGUDA(EN CAS DE QUE DADVERSARI EM FACI UNA CRREGA,TINDR LA CAMA DE RECOLZAMENT AL CAURE) -SALT EN EL MOMENT OPORT(DARRERE DOPOSICI NO CONDICIONAR-SE PER LADVERSARI) -MOVIMENT DE BRAOS EN EL COLPEIG AMB O SENSE SALT -BRAOS OBERTS(EQUILIBRI,PROTEGIR-SE DEL ADVERSARI)
 18. 18. COLPEIG DE CAP
 19. 19. EL REGAT TIPUS: 1-SIMPLE(SENSE FINTA.EJ:CANYO,BARRET,AUTOPASSADA) 2-COMPOST(AMB FINTA)
 20. 20. EL REGAT ASPECTES QUE CORREGUIREM: -DOMINAR LA PILOTA MALGRAT LOPOSICI -TENIR LA PILOTA MOLT APROP A VEGADES SOTA DEL COS -MANTENIR DISTNCIA AMB LOPONENT(NO TIRAR-SE A SOBRE DELL)NI MOLT APROP,NI MOLT LLUNY -MIRAR LA COLOCACI DELS PEUS DEL ADVERSARI -SABER I TENIR CLARA LACCI QUE SEGUIR -CANVI DE RITME PER DESBORDAR
 21. 21. EL REGAT
 22. 22. EL TIR TIPUS DE TIR: 1-PEUS 2-CAP
 23. 23. EL TIR ASPECTES QUE CORREGUIREM: -SUPERFICIE REDUIDA DE LA PORTERIA(MIRAR PORTERIA ABANS DE XUTAR -SITUACI DEL PORTER(MIRAR AL PORTER ABANS DE TIRAR) -EL JUGADOR HA DE PENSAR EL QUE VOL FER(DIR OBJECTIU)I POSAR EL COS SEGONS VULGUI FER(CORREGIR COLPEIG) -ANGLE DE TIR(FORMAT PER LA PILOTA I ELS PALS) -POSICI PEU DE RECOLZAMENT(MIRANT OBJECTIU).CLAU DE DIRECCI -COLPEIG DE PILOTA(PERQU VAGI ALT,RAS ETCCC..)CLAU LALADA -CORREGIR ELS ASPECTES DEL COLPEJAMENT AMB EL PEU I AMB EL CAP AIX COM ELS PUNTS DIMPULSI DE LA PILOTA
 24. 24. LA PASSADA TIPUS: CURTA 10-15 METRES MITJA 15-30 METRES LLARGA MS DE 30 METRES
 25. 25. LA PASSADA ASPECTES QUE CORREGIREM: -POSICI DE PARTIDA(VEURE COLPEIG) -CAMA DE RECOLZAMENT(VEURE COLPEIG) -PEU DE RECOLZAMENT(VEURE COLPEIG)
 26. 26. LA PASSADA
 27. 27. BIBLIOGRAFIA APUNTS NIVELL 1 DE TCNICA(TEMP 2013/14) VIDEOS EN YOUTUBE BUSCADOR DINTERNET