gemeente leeuwarden detailhandelsmonitor 2012

Upload: vdmara

Post on 02-Jun-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  1/46

  DETAILHANDELSMONITOR EN -VISIE

  LEEUWARDEN

  Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden

  bijlagenboek

  Stec Groep B.V.

  Hinke Quarr en Guido Scheerder

  November 2012

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  2/46

  INHOUDSOPGAVE

  1.

  ONTWIKKELINGEN WINKELAANBOD 1

  1.1 Aanbod Leeuwarden 1

  1.2 Kwalitatief aanbod Leeuwarden 5

  1.3 Binnenstad 8

  1.4 Schrans 9

  1.5 De Centrale 10

  2.

  RESULTATEN BEZOEKERSONDERZOEK EN TELEFONISCH ONDERZOEK 11

  2.1 Telefonisch onderzoek huishoudens Leeuwarden 11

  2.2 Onderzoek bezoekers Binnenstad, Centrale en Schrans 15

  3.

  VRAAG LEEUWARDEN 25

  BIJLAGE A: AANBOD 26

  A1: Aanbod Leeuwarden 26

  A2: Kwalitatief aanbod Leeuwarden 29

  A3: Binnenstad 30

  A4: Centrale Retailpark 32

  A5: Huizum (De Schrans) 33

  BIJLAGE B: KOOPKRACHTBINDING 34

  B1: Telefonisch onderzoek 34

  B2: Bezoekersonderzoek 38

  BIJLAGE C: DRUKTEBEELDEN EN HUURNIVEAUS 40

  BIJLAGE D: DISTRIBUTIEVE ANALYSE 42

  BIJLAGE E: ELEMENTEN VOOR EEN OPTIMALE WINKELBELEVING 44

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  3/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 1Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  1. ONTWIKKELINGEN WINKELAANBOD

  In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken voor de detailhandel in Leeuwarden. We analyseren hoe

  de detailhandel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat de opgaven voor de toekomst zijn.

  1.1 Aanbod Leeuwarden

  Leeuwarden kent een ruim en groeiend winkelaanbod

  Het totale winkelaanbod in de gemeente Leeuwarden bestaat uit circa 170 winkels in de dagelijkse sector en

  circa 580 in de niet-dagelijkse sector. De totale omvang van de dagelijkse sector bedraagt 38.750 m

  winkelvloeroppervlak (wvo), in de niet-dagelijkse sector 201.700 m wvo. Daarnaast zijn er bijna 340

  leisurevoorzieningen. Deze cijfers zijn af te lezen in bijlage A (tabel A1), met daarbij ook andere functies zoals

  diensten.

  In verhouding tot het aantal inwoners kent Leeuwarden een relatief ruim niet-dagelijks winkelaanbod. Dit

  heeft voor een belangrijk deel te maken met de sterke regionale verzorgingsfunctie van Leeuwarden.

  Tabel 1: winkelaanbod Leeuwarden en gemiddeld in Nederland 2012 (aantal m) naar dagelijks en niet-

  dagelijks

  Leeuwarden gemiddeld Nederland*

  dagelijks 39.000 40.000

  niet-dagelijks 201.000 170.000

  totaal 240.000 210.000

  Bron: Locatus

  *Het gemiddelde aanbod in Nederland voor plaatsen tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. Het aantal m wvo is

  gecorrigeerd voor het aantal inwoners van Leeuwarden.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  4/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 2Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Ten opzichte van 5 jaar geleden1is het winkelaanbod in Leeuwarden toegenomen. Met name het aantal

  vierkante meters niet-dagelijks winkelaanbod is sterk toegenomen.

  Tabel 2: winkelaanbod Leeuwarden 2008 en 2012 (aantal m) naar dagelijks en niet-dagelijks

  2008 2012

  dagelijks 35.200 38.750

  niet-dagelijks 180.700 201.700

  totaal 215.900 240.450

  Bron: Locatus 2012

  Branches wonen en sport en spel bovengemiddeld vertegenwoordigd in Leeuwarden

  Als we het aanbod (m wvo) in Leeuwarden vergelijken met het gemiddelde in Nederland, valt op dat de

  branches wonen en sport en spel relatief groot zijn in Leeuwarden. De branches plant en dier en

  levensmiddelen zijn in verhouding kleiner dan gemiddeld in Nederland.

  1

  Actualisering detailhandelsmonitor Leeuwarden, Goudappel Coffeng 2008

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  5/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 3Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 1: winkelaanbod Leeuwarden en gemiddeld in Nederland 2012 (aantal m) naar branches

  14%

  2%

  3%

  11%

  3%

  1%

  3%

  0%

  7%

  1%

  2%

  7%

  4%

  2%

  11%

  27%

  3%

  17%

  3%

  3%

  11%

  3%

  1%

  3%

  1%

  4%

  1%

  1%

  10%

  3%

  2%

  10%

  24%

  3%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

  Levensmiddelen

  Persoonlijke verzorging

  Warenhuis

  Kleding & mode

  Schoenen & Lederwaren

  Juwelier & Optiek

  Huishoudelijke & Luxe Artikelen

  Antiek & Kunst

  Sport & Spel

  Hobby

  Media

  Plant & Dier

  Bruin & Witgoed

  Auto en fiets

  Doe-Het-Zelf

  Wonen

  Detailhandel overig

  gemiddeld Nederland*

  Leeuwarden

  Bron: Locatus 2012

  *Het gemiddelde aanbod in Nederland. Het aantal m wvo is gecorrigeerd voor het aantal inwoners van Leeuwarden.

  Groeiend winkelaanbod op bedrijfsterrein

  Wanneer we specifiek naar het aanbod van detailhandel kijken, blijkt dat de binnenstad qua aantal

  verkooppunten het grootste detailhandelgebied is (394 verkooppunten), maar dat bedrijfsterrein het grootste

  detailhandelgebied is qua oppervlakte (69.800 m). De Binnenstad komt met 66.600 m op de tweede

  plaats.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  6/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 4Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel 3: winkelaanbod Leeuwarden 2012 in verkooppunten en aantal m wvo naar winkelgebied

  verkooppunten m wvo % in totaal m wvo

  Bedrijfsterrein 56 69.800 29%

  Centrum Leeuwarden 394 66.600 28%

  Bebouwde kom 105 28.800 12%

  Centrale Retailpark 20 22.600 9%

  Huizum 48 10.600 4%

  Bilgaard 29 6.200 3%

  Snekertrekweg 8 6.100 3%

  Tijnjedijk 7 5.400 2%

  Coopmansstraat-Pasteurweg 15 4.800 2%

  Zuidvliet 21 4.400 2%

  Buiten bebouwde kom 2 4.200 2%

  Camminghaburen 14 3.400 1%

  Nylan 7 1.800 1%Zevenblad 4 1.700 1%

  Kruisdobbe 3 1.300 1%

  WC Westeinde 3 1.200 1%

  Eksterstr 5 1.000 0%

  Stationsplein Leeuwarden 7 600 0%

  Totaal 748 240.500 100%

  Bron: Locatus 2012

  In bijlage A (tabel A3) zijn per winkelgebied het aantal verkooppunten en de vloeroppervlakte voor de winkels

  in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector weergegeven. Het niet-dagelijkse aanbod wordt veelal aangeboden

  op bedrijfsterrein, in de binnenstad en op De Centrale. Het dagelijkse aanbod valt naast de binnenstad voor

  het grootste deel in de wijkcentra en centra als het Tijnjedijk, de Snekertrekwegweg en de Coopmansstraat-

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  7/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 5Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Pasteursweg. Op het winkelaanbod in de binnenstad, De Centrale en De Schrans gaan we later specifieker

  in.

  Het winkelaanbod op bedrijfsterrein nam de afgelopen jaren sterk toe. In 2008 was de binnenstad qua

  vierkante meter winkeloppervlakte nog het grootste detailhandelsgebied. Nu komt de binnenstad op de

  tweede plaats.

  Tabel 4: winkelaanbod Leeuwarden 2008 en 2012 (aantal m) naar winkelcentrum

  2008 2012

  Binnenstad 69.400 66.600

  Centrale 20.900 22.600

  Schrans 11.200 10.600

  Bilgaard 2.500 6.200

  Bedrijfsterrein 43.400 69.800

  Bron: Locatus 2012

  1.2 Kwalitatief aanbod Leeuwarden

  Leegstand in Leeuwarden neemt toe

  De leegstand in Leeuwarden nam in de periode 2008 en 2012 met circa 35% toe (circa 6.000 mwvo).

  Daarnaast nam de winkelvoorraad in deze periode met circa 11% toe (circa 25.000 mwvo). In 2008 stond

  ruim 7% van de winkeloppervlakte leeg. In 2012 is dit 8,5%.

  Tabel 5: winkelaanbod en leegstand Leeuwarden 2008 en 2012 (aantal m en aantal verkooppunten)

  2008 (m) 2012 (aantal) 2012 (m) 2012 (aantal)

  winkelaanbod 215.900 m 749 240.450 m 748

  leegstand 16.500 m 124 22.200 m 138

  totaal 232.400 m 873 262.650 m 886

  aandeel leegstand (percentage) 7,1% 14,2% 8,5% 15,6%

  Bron: Locatus 2012

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  8/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 6Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Fors aandeel leegstand in Bilgaard

  In Bilgaard staan in verhouding de meeste vierkante meters wvo leeg, ruim 30% van de voorraad. Als wekijken naar het aantal winkels dan staan er in verhouding veel winkels leeg op de Snekertrekweg, Kruisdobbe

  en Bilgaard. Er staan geen of nauwelijks panden leeg op WC Westeinde, Stationsplein Leeuwarden en het

  Tijnjedijk.

  Figuur 2: percentage leegstand van voorraad in Leeuwarden 2012 (m wvo en verkooppunten)

  6%

  2%

  19%

  0%

  12%

  7%

  8%

  3%

  8%

  8%

  20%

  0%

  11%

  20%

  0%

  0%

  11%

  6%

  7%

  9%

  3%

  31%

  0%

  14%

  5%

  12%

  1%

  9%

  11%

  12%

  0%

  11%

  16%

  0%

  0%

  5%

  3%

  8%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

  Bebouwde kom

  Bedrijfsterrein

  Bilgaard

  Buiten bebouwde kom

  Camminghaburen

  Centrale Retailpark

  Centrum Leeuwarden

  Coopmansstraat-Pasteurweg

  Eksterstr

  Huizum

  Kruisdobbe

  Tijnjedijk

  Nylan

  Snekertrekweg

  Stationsplein Leeuwarden

  WC Westeinde

  Zevenblad

  Zuidvliettotaal

  m wvo

  verkooppunten

  Bron: Locatus 2012

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  9/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 7Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Leegstand in de binnenstad van Leeuwarden is bovengemiddeld

  Als we de leegstand van de binnenstad van Leeuwarden vergelijken met andere steden in Nederland, valt op

  dat de leegstand relatief hoog is. We vergeleken Leeuwarden met Dordrecht, Leiden, Zwolle en Alkmaar.Leegstand in de binnenstad van Leiden, Zwolle en Alkmaar ligt rond de 6%. De leegstand in Leeuwarden ligt

  op circa 12%. Alleen Dordrecht heeft een hogere leegstand.

  Tabel 6: winkelaanbod en leegstand Leeuwarden vergeleken met vergelijkbare steden 2012 (aantal m)

  winkelaanbod (incl. leegstand) leegstand % leegstand van aanbod

  Leeuwarden 75.700 9.200 12,2%

  Dordrecht 70.700 11.700 14,2%

  Leiden 81.800 5.800 6,6%

  Zwolle 66.300 4.100 5,8%

  Alkmaar 76.350 5.550 6,7%

  Bron: Locatus 2012

  Filialisering neemt toe in de binnenstad van Leeuwarden

  Wanneer het aantal filiaalbedrijven in Leeuwarden in kaart wordt gebracht en afgezet tegen de eerdere

  monitorjaren, dan blijkt dat het aantal filiaalbedrijven stijgt en het aantal zelfstandige bedrijven in aantal

  afneemt. Circa 37% van de bedrijven in de Leeuwarder binnenstad behoort tot een winkelformule. De

  vergelijking met 2008 (33%), 2001 (28%) en 1995 (25%) laat een stijgende lijn zien van het aandeel

  formules in het winkelbestand. Een toenemende mate van filialisering is overigens een proces dat zich in heel

  Nederland voltrekt. Zoals in de meeste steden is vooral in het kernwinkelgebied sprake van een hoge mate

  van filialisering. De binnenstad herbergt vooral veel filiaalbedrijven, die belangrijke trekkers vormen voor de

  binnenstad als winkelgebied. In de aanloopstraten zitten voornamelijk zelfstandige ondernemers, met af en

  toe een filiaalbedrijf. Zie ook bijlage A tabel A4.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  10/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 8Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 3: filialisering Binnenstad Leeuwarden 1995-2012

  37%

  33%

  28%

  25%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

  2012

  2008

  2001

  1995

  Bron: Locatus 2012

  1.3 Binnenstad

  De binnenstad van Leeuwarden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel (sfeervolle)

  aanloopstraten. Het zijn met name deze straten die de Leeuwarder binnenstad een eigen identiteit en sfeer

  geven.

  Kleding & mode is verreweg de grootste branche in de binnenstad. 30% van de totale

  winkelvloeroppervlakte is kleding & mode. Daarna volgen de branches wonen (12%) en warenhuis

  (10%). De branche wonen nam de afgelopen jaren af in de binnenstad van 17% in 1995 tot 12% in 2012.

  Zie ook bijlage A ,tabellen A6 en A7). De overige branches bleven in verhouding ongeveer gelijk.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  11/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 9Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 4: omvang aanbod per branche Binnenstad 2012 (% wvo van totaal)

  1.4 Schrans

  Het winkelgebied De Schrans in de wijk Huizum ligt dicht bij de binnenstad. In dit winkelcentrum is een grote

  diversiteit aan dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel, horeca en diensten gevestigd. In bijlage A, tabel A9

  vindt u het aantal verkooppunten en de metrages per branche.

  De branche mode en luxe is de grootste sector met ruim 4.600 m en 14 winkels. Scapino (1.170 m) en

  Kooistra Kleding (950 m) zijn de grootste winkels in deze branche en zijn verantwoordelijk voor bijna de

  helft van de oppervlakte van de branche mode en luxe.

  Ook de branche in en om het huis is sterk vertegenwoordigd met ruim 3.600 m en 13 winkels. De Jong

  (1.200 m) en Expert (730 m) zijn de grootste winkels in deze branche en zijn verantwoordelijk voor ruim de

  helft van de oppervlakte van de branche in en om het huis.

  De dagelijkse sector bestaat uit 14 winkels, waarvan Albert Heijn de grootste is (bijna 850 m) en

  verantwoordelijk voor bijna 45% van het totale oppervlakte in de branche dagelijkse sector.

  6%3%

  10%

  30%

  7%

  2%

  4%

  1%7%

  3%5%

  1%4%

  2%

  1%12%

  4%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

  Levensmiddelen

  Persoonlijke verzorgingWarenhuis

  Kleding & modeSchoenen & lederwaren

  Juwelier & optiekHuishoudelijke & luxe artikelen

  Antiek & kunst

  Sport & spel

  HobbyMedia

  Plant & dier

  Bruin & witgoed

  Auto en fiets

  Doe-het -zelfWonen

  Detailhandel overig

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  12/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 10Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Het gebied typeert zich duidelijk als een randgebied van de binnenstad met bijvoorbeeld uitzendbureaus (7

  verkooppunten) en discountzaken. De Schrans typeert zich ook door een breed en compleet winkelaanbod

  met in totaal bijna 80 verkooppunten en een winkelomvang van 11.900 m wvo. Er staan 6 panden leeg vantotaal 1.300 m wvo.

  1.5 De Centrale

  De Centrale wordt gekenmerkt door grootschalige detailhandelsfuncties. Het aanbod van dit retailpark is in

  bijlage A, tabel A8 weergegeven. De Centrale bestaat uit 27 verkooppunten (inclusief leisure, diensten en

  horeca) met een totale winkelomvang van 23.841 m wvo, allemaal in de niet-dagelijkse sector. De sector in

  en om huis is flink vertegenwoordigd. Ruim de helft van de bedrijven behoort tot deze branche en beslaatbijna driekwart van de oppervlakte. Zie ook bijlage A. De top 5 grootste bedrijven zijn de Media Markt (3.000

  m), Praxis (2.820 m), Leen Bakker (2.290 m), Kwantum (1.880 m) en BCC (1.300 m). Momenteel staan

  er twee panden leeg van in totaal bijna 1.300 m.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  13/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 11Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  2. RESULTATEN BEZOEKERSONDERZOEK EN TELEFONISCH ONDERZOEK

  In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het telefonisch onderzoek onder de inwoners van

  Leeuwarden en het onderzoek onder de bezoekers van de binnenstad, Centrale en Schrans

  2.1 Telefonisch onderzoek huishoudens Leeuwarden

  Flink aandeel internet bruin- en witgoed en sport/spel of media

  Levensmiddelen/boodschappen, doe-het-zelfartikelen en bloemen/planten, tuin- en dierbenodigdheden wordenbijna altijd in Leeuwarden gekocht (97 tot 98%). Voor woninginrichting (31%) en in minder mate

  kleding/schoenen (11%) gaan de inwoners van Leeuwarden ook buiten Leeuwarden winkelen. Opvallend zijn

  de relatief hoge percentage voor het kopen via internet voor de branches benodigdheden op het gebied van

  sport/spel of media en bruin-/witgoed (12 tot 13%).

  Figuur 5: koopkrachtbinding Leeuwarden, buiten Leeuwarden of via het internet per branche in % (2012)

  Bron: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012)

  98%

  81%

  63%

  82%

  97%

  93%

  97%

  84%

  2%

  11%

  31%

  5%

  1%

  2%

  3%

  4%

  7%

  6%

  13%

  2%

  5%

  12%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

  levensmiddelen/boodschappen

  kleding/schoenen

  woninginrichting

  bruin-/witgoed

  doe-het-zelfartikelen

  huishoudelijke artikelen

  bloemen/planten, tuin -en dierbenodigdheden

  benodigdheden op het gebied van sport/spel of media

  In Leeuwarden Buiten Leeuwarden Via het internet

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  14/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 12Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  De Centrale wint terrein

  In figuur 6 vindt u de koopkrachtbinding van de inwoners van Leeuwarden aan de binnenstad, Centrale en

  Schrans. In bijlage B vindt u het totale overzicht van de koopkrachtbinding van alle winkelcentra inLeeuwarden. Uit figuur 6 valt op te maken dat de binnenstad (net als in 2008) vooral voor kleding is. De

  koopkrachtbinding is ruim 70%.

  Opvallend is de verschuiving van de koopkrachtbinding van huishoudelijke artikelen. De koopkrachtbinding

  van deze branche nam in de binnenstad af van bijna 70% in 2008 naar bijna 40% in 2012. De

  koopkrachtbinding van deze branche nam juist toe op De Centrale van bijna 10% naar ruim 20%.

  De koopkrachtbinding van alle branches nam toe op De Centrale.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  15/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 13Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 6: koopkrachtbinding onderzoeksgebieden (in %) 2012 en 2008

  14%

  71%

  15%

  17%

  6%

  38%

  15%

  44%

  7%

  4%

  4%

  17%

  2%

  10%

  6%

  4%

  2%

  3%

  21%

  48%

  31%

  22%

  8%

  41%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  levensmiddelen / boodschappen

  kleding / schoenen

  woninginrichting

  bruin-/ witgoed

  doe-het-zelf artikelen

  huishoudelijke artikelen

  bloemen/ planten, tuin- en dierbenodigdheden

  benodigdheden op het gebied van sport/ spel of media

  levensmiddelen / boodschappen

  kleding / schoenen

  woninginrichting

  bruin-/ witgoed

  doe-het-zelf artikelen

  huishoudelijke artikelen

  bloemen/ planten, tuin- en dierbenodigdheden

  benodigdheden op het gebied van sport/ spel of media

  levensmiddelen / boodschappen

  kleding / schoenen

  woninginrichting

  bruin-/ witgoed

  doe-het-zelf artikelen

  huishoudelijke artikelen

  bloemen/ planten, tuin- en dierbenodigdheden

  benodigdheden op het gebied van sport/ spel of media

  Binnenstad

  DeSchrans

  WinkelparkDeCentrale

  2008 2012

  Bron: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012) en BRO (2008)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  16/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 14Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Vaker inkopen via internet

  De meeste mensen kopen 2-3 keer per maand (36%) of 1 x per 2 maanden (27%) iets via internet. In

  verhouding met 2007 nam de aankoopfrequentie toe. In 2007 kochten de mensen nog maar een aantalkeren per jaar (39%) of incidenteel (28%) iets via internet.

  Figuur 7: aankoopfrequentie internet 2007 en 2012

  Bron: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012) en BRO (2008)

  Het aankoopbedrag ligt vaak tussen de 10 en50 (39%) of tussen de50 en100 (23%). Het

  aankoopbedrag via internet is sinds 2007 niet sterk veranderd.

  Figuur 8: aankoopbedrag internet 2007 en 2012

  5%

  39%

  23%

  17%

  9%7%

  4%

  37%

  24%

  13% 14%

  8%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  < 10 10 tot 50 50 tot 100 10 tot 250 > 250 weet niet

  2012

  2007

  Bron: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012) en BRO (2008)

  5%

  36%

  27%

  19%

  13%

  1%

  10%

  22%

  39%

  28%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  minimaal 1 x per

  week2-3 keer per maand 1 x per 2 maanden aantal keren per

  jaarincidenteel

  2012

  2007

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  17/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 15Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  2.2 Onderzoek bezoekers Binnenstad, Centrale en Schrans

  Ruim de helft van de bezoekers van de binnenstad komt van buitenIn onderstaande figuur is de herkomst van de bezoekers weergegeven. De Binnenstad heeft de meeste

  bezoekers van buiten Leeuwarden. Ruim de helft van de bezoekers komt van buiten Leeuwarden. Ook komt

  ongeveer de helft van de bezoekers van De Centrale van buiten Leeuwarden. De Schrans wordt het minst

  bezocht door bezoekers van buiten Leeuwarden (circa 30%).

  Figuur 9: herkomst bezoekers Binnenstad, De Centrale en De Schrans (2012)

  45%

  49%

  72%

  38%

  41%

  23%

  17%

  10%

  6%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Binnenstad

  De Centrale

  De Schrans

  Leeuwarden

  overig Friesland

  buiten Friesland

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012)

  Het aandeel bezoekers aan de Binnenstad van buiten Leeuwarden nam de afgelopen jaren toe. In 1994

  kwam slechts 40% van de bezoekers van buiten Leeuwarden. Dit beeld past bij de ontwikkeling in veel

  grotere binnensteden. Doordat de consument steeds mobieler wordt zien we dat in veel binnensteden de

  lokale koopkrachtbinding daalt en de bezoekers van buiten toenemen. Voorwaarde is dan wel dat het om

  aantrekkelijke binnensteden gaat, die wat te bieden hebben.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  18/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 16Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 10: herkomst bezoekers Binnenstad 1994-2012

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012), Broekhuis Rijs (2007) en BRO Binnenstadmonitor (1994-2001)

  Bezoekers willen shoppen

  Het belangrijkste doel van bezoekers aan de binnenstad is shoppen. Ook voor een bezoek aan De Centrale en

  aan De Schrans is dit het belangrijkste doel. Ten opzichte van 2007 is het shoppen sterk toegenomen.

  Gericht winkels bezoeken voor niet-dagelijkse boodschappen is voor De Centrale ook een belangrijk

  bezoekdoel. Dit percentage nam echter sterk af sinds 2007.

  Tabel 7: bezoekdoel aan de Binnenstad, De Centrale en De Schrans (2007 en 2012)

  Binnenstad De Centrale De Schrans

  2012 2007 2012 2007 2012 2007

  winkelen/shoppen/(recreatief) 62% 43% 41% 18% 44% 21%

  combinatie dagelijks en niet-dagelijkse boodschappen 7% 2% 6% 1% 13% 11%

  gericht 1 of 2 winkels voor niet-dagelijkse boodschappen 16% 20% 34% 48% 11% 20%

  gericht, meerdere winkels voor niet-dagelijkse boodschappen 2% 17% 9% 27% 2% 6%

  gericht 1 of 2 winkels voor dagelijkse boodschappen 2% 5% 6% 1% 18% 27%

  gericht meerdere winkels voor dagelijkse boodschappen 2% 3% 1% 1% 2% 8%

  bezoek van andere voorzieningen 8% 11% 3% 5% 10% 6%

  totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

  61% 58% 55%45%

  24% 31% 34%38%

  15% 11% 11% 17%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1994 2001 2007 2012

  buiten Leeuwarden

  overig Friesland

  Leeuwarden

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  19/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 17Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  We vroegen naast het bezoekdoel ook naar de belangrijkste reden voor het bezoek aan de Binnenstad, De

  Centrale en De Schrans. De belangrijkste reden voor een bezoek voor niet-dagelijkse boodschappen aan

  zowel de Binnenstad, De Centrale en De Schrans is de handige combinatie en de ruime keuzemogelijkheid.Voor de dagelijkse boodschappen is dicht bij de woning de belangrijkste reden voor een bezoek aan De

  Schrans en de handige combinatie en de ruime keuzemogelijkheid voor een bezoek aan de Binnenstad. Het

  totale overzicht en een vergelijking met 2007 vindt u in bijlage B, tabel B6.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  20/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 18Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 11: bezoekreden de Binnenstad, De Centrale en de Schrans dagelijk en niet dagelijks (in %)

  14%

  4%

  2%

  4%

  7%

  11%

  31%

  8%

  5%

  12%

  3%

  4%

  6%

  6%

  7%

  9%

  3%

  31%

  5%

  4%

  16%

  8%

  16%

  4%

  2%

  5%

  11%

  5%

  22%

  7%

  8%

  19%

  2%

  0% 10% 20% 30% 40%

  bereikbaarheid

  voldoende parkeergelegenheid

  voordelig parkeren

  n specifieke winkel

  specifieke producten

  sfeer

  handige combinatie/ ruime keuzemogelijkheid

  gewoonte

  dichtbij werk

  dichtbij woning

  anders

  niet-dagelijks

  De Schrans De Centrale Binnenstad

  14%

  7%

  7%

  10%

  28%

  17%

  17%

  21%

  3%

  7%

  7%

  10%

  3%

  45%

  3%

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  bereikbaarheid

  voldoende parkeergelegenheid

  voordelig parkeren

  n specifieke winkel

  specifieke producten

  sfeer

  handige combinatie/ ruime keuzemogelijkheid

  gewoonte

  dichtbij werk

  dichtbij woning

  anders

  dagelijks

  De Schrans Binnenstad

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  21/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 19Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Minder vaak naar de binnenstad en vaker naar De Schrans

  De bezoekfrequentie is in onderstaande figuur onderverdeeld naar inwoners uit de gemeente Leeuwarden en

  bezoekers van buiten de gemeente Leeuwarden. Inwoners bezoeken de winkelcentra vaker dan bezoekersvan buiten de gemeente. De bezoekfrequentie aan de De Schrans is hoger dan aan de Binnenstad en De

  Centrale. Ruim 60% van de bezoekers gaat n keer of vaker per week naar De Schrans en circa de helft

  van de bezoekers komt n keer of vaker naar de Binnenstad en De Schrans. Opvallend is het dalende aantal

  bezoeken aan de Binnenstad en het stijgende aantal bezoeken aan De Centrale.

  Figuur 12: bezoekfrequentie Binnenstad, De Centrale en De Schrans naar inwoner en bezoeker (2007 en 2012)

  17%

  27%

  8%

  13%

  12%

  20%

  27%

  35%

  9%

  14%

  17%

  25%

  28%

  24%

  19%

  13%

  23%

  19%

  17%

  10%

  30%

  27%

  24%

  18%

  12%

  5%

  34%

  33%

  24%

  18%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  2012

  2007

  2012

  2007

  2012

  2007

  inwoner

  bezoeker

  totaal

  Binnenstad

  (bijna) elke dag enkele malen per week

  1 x per week enkele keren per maand

  1 x per maand of minder

  15%

  3%

  4%

  9%

  2%

  24%

  5%

  9%

  3%

  16%

  4%

  29%

  14%

  14%

  8%

  22%

  11%

  20%

  29%

  29%

  15%

  25%

  23%

  12%

  49%

  44%

  74%

  28%

  60%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  2012

  2007

  2012

  2007

  2012

  2007

  inwoner

  bezoeker

  totaal

  De Centrale

  (bijna) elke dag enkele malen per week

  1 x per week enkele keren per maand

  1 x per maand of minder

  19%

  17%

  13%

  18%

  17%

  18%

  31%

  41%

  19%

  18%

  28%

  35%

  19%

  24%

  13%

  15%

  17%

  22%

  15%

  10%

  32%

  18%

  20%

  12%

  15%

  7%

  23%

  32%

  17%

  14%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  2012

  2007

  2012

  2007

  2012

  2007

  inwoner

  bezoeker

  totaal

  De Schrans

  (bijna) elke dag enkele malen per week

  1 x per week enkele keren per maand

  1 x per maand of minder

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  22/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 20Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Minder vaak met de fiets dagelijkse sector

  De meeste bezoekers (mensen van buiten Leeuwarden) komen met de auto. Ruim de helft van de bezoekers

  die voor de dagelijkse boodschappen komt, maakt gebruik van de auto. Voor de niet-dagelijkse sector komtmaar liefst 70% van de bezoekers met de auto.

  Voor de inwoners van Leeuwarden is het beeld anders. De meeste inwoners van Leeuwarden komen met de

  fiets. Dit aantal neemt wel af. In 2007 kwam nog ruim 60% van de inwoners met de fiets voor de dagelijkse

  boodschappen. In 2012 was dit nog maar de helft. Het aandeel inwoners dat lopend de dagelijkse

  boodschappen doet, neemt toe van 12% in 2007 naar 34% in 2012. Het percentage inwoners dat op de

  fiets komt voor de niet-dagelijkse sector neemt af. Het aandeel met de auto neemt daarentegen toe.

  Figuur 13: vervoerswijze Binnenstad dagelijks en niet-dagelijks 2007 en 2012

  53% 54%

  70%79%

  16%

  34%10%

  5%16%

  11%

  3%1%5%

  16%11%

  1% 1%

  15%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  dagelijks

  2012

  dagelijks

  2007

  niet-dagelijks

  2012

  niet-dagelijks

  2007

  Bezoeker

  auto fiets lopend openbaar vervoer overig

  13%24%

  39%

  23%

  50%

  63% 40% 57%

  34%

  12%

  11% 12%

  0% 8%3%

  1% 1%8%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  dagelijks

  2012

  dagelijks

  2007

  niet-dagelijks

  2012

  niet-dagelijks

  2007

  Inwoner

  auto fiets lopend openbaar vervoer overig

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  23/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 21Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Verhoudingsgewijs komen steeds minder mensen met de auto naar De Centrale. In 2007 kwam nog ruim

  80% met de auto. In 2012 is dit aandeel nog maar de helft. Er komen steeds meer mensen op de fiets naar

  de Centrale. Het toegenomen fietsgebruik past bij de toegenomen bezoekfrequentie van De Centrale.

  Figuur 14: vervoerswijze De Centrale (niet-dagelijks) 2007 en 2012

  51%

  33%

  11%2% 4%

  84%

  11%0%

  5%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  auto fiets lopend openbaar

  vervoer

  overig

  2012

  2007

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

  Hogere besteding per bezoekHet grootste deel van de bezoekers besteed 50 of minder. Als we de besteding vergelijken met 2007, valt

  op dat de besteding hoger is in 2012. In 2012 is bijvoorbeeld ruim 30% van de bestedeling in De Centrale

  100 of hoger. In 2007 was dit nog maar 20%.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  24/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 22Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 15: besteding per bezoek Binnenstad, De Centrale en De Schrans 2007 en 2012

  17%

  23%

  20%

  28%

  36%

  36%

  32%

  34%

  27%

  27%

  24%

  37%

  22%

  22%

  20%

  24%

  19%

  18%

  22%

  12%

  22%

  12%

  18%

  6%

  7%

  9%

  10%

  9%

  4%

  3%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  2012

  2007

  2012

  2007

  2012

  2007

  Binnenstad

  DeCentrale

  DeSchrans

  < 15

  15 tot 50

  50 tot 100

  100 tot 200

  > 200

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

  Binnenstad beter gewaardeerd

  De Binnenstad krijgt de hoogste cijfers. Het gemiddelde van alle onderwerpen is een 7,4. De gezelligheid en

  sfeer in het winkelgebied en het aantal winkels krijgen de hoogste score in de Binnenstad. Ten opzichte van

  2007 wordt de Binnenstad beter gewaardeerd. Gemiddeld kregen de onderwerpen toen een 7,0.

  De Centrale scoort gemiddeld op alle onderwerpen een 7,2. Dit is iets hoger dan in 2007 (7,0). De

  parkeermogelijkheden met de auto scoren verreweg het hoogst.

  De score voor De Schrans blijft vrijwel gelijk. In 2012 is het gemiddelde van alle onderwerpen een 7,3 en in

  2007 een 7,2. Het aantal winkels en de kwaliteit van de winkels scoren het hoogst.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  25/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 23Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 16: Waardering Binnenstad, De Centrale en De Schrans 2007 en 2012

  7,6

  7,4

  7,2

  7,5

  7,1

  7,5

  7,2

  7,4

  7,3

  6,7

  6,9

  7,1

  6,9

  6,7

  5 6 7 8

  aantal winkels in

  winkelgebied

  kwali teit van de

  winkels

  bereikbaarheid vanwinkelgebied per auto

  parkeermogelijkheden

  met de auto

  stallingsmogelijkheden

  voor de fiets

  gezelligheid en sfeer in

  het winkelgebied

  inrichting en aankledingvan het winkelgebied

  Binnenstad

  2007 2012

  7,3

  7,4

  7,9

  7,5

  6,8

  6,7

  6,5

  7,2

  7,4

  7,6

  7,7

  6,5

  6,4

  6,3

  5 6 7 8

  aantal winkels in

  winkelgebied

  kwali teit van de

  winkels

  bereikbaarheid vanwinkelgebied per auto

  parkeermogelijkheden

  met de auto

  stallingsmogelijkheden

  voor de fiets

  gezelligheid en sfeer in

  het winkelgebied

  inrichting en aankledingvan het winkelgebied

  De Centrale

  2007 2012

  7,6

  7,3

  7,4

  7,3

  6,8

  7,3

  7,2

  7,4

  7,5

  7,2

  7,2

  6,7

  7,3

  7,1

  5 6 7 8

  aantal winkels in

  winkelgebied

  kwali teit van de

  winkels

  bereikbaarheid vanwinkelgebied per auto

  parkeermogelijkheden

  met de auto

  stallingsmogelijkheden

  voor de fiets

  gezelligheid en sfeer in

  het winkelgebied

  inrichting en aankledingvan het winkelgebied

  De Schrans

  2007 2012

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

  Combinatiebezoek vanuit de Centrale en de Schrans neemt toe

  Uit de analyse van het aantal respondenten dat een bezoek tussen de verschillende winkelgebieden

  combineert, blijkt dat een kwart van de bezoekers aan de Binnenstad een combinatiebezoek doet. Dit zijn er

  minder dan in 2007. Ruim 30% van de bezoekers aan De Centrale doet een combinatiebezoek en de helft

  van de bezoekers aan De Schrans doet een combinatiebezoek. Het aandeel bezoekers aan De Centrale en De

  Schrans dat een combinatiebezoek doet, neemt toe. Zie ook de onderstaande figuren.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  26/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 24Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Figuur 17: combinatiebezoek Binnenstad, De Centrale en De Schrans 2007 en 2012

  74%

  10%

  12%

  5%

  82%

  8%

  10%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  nee

  De Centrale

  De Schrans

  ja met beide

  Combinatiebezoek Binnenstad

  2007 2012

  69%

  17%

  5%

  9%

  80%

  18%

  2%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  nee

  Binnenstad

  De Schrans

  ja met beide

  Combinatiebezoek De Centrale

  2007 2012

  50%

  36%

  5%

  9%

  63%

  32%

  5%

  0% 20% 40% 60% 80%

  nee

  Binnenstad

  De Centrale

  ja met beide

  Combinatiebezoek De Schrans

  2007 2012

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  27/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 25Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  3. VRAAG LEEUWARDEN

  In de hiernavolgende tabel ziet u het functioneren van de binnenstad van Leeuwarden, afgezet tegen hetfunctioneren van een aantal referentiebinnensteden. In bijlage D vindt u de onderliggende distributieve

  analyse voor de binnenstad van Leeuwarden en analyses voor Leeuwarden als geheel en voor retailpark De

  Centrale.

  Tabel 8: economisch functioneren binnensteden

  * Bron: Koopstromenonderzoek Randstad 2011

  ** Bron: Koopstromenonderzoek Overijssel 2010, bewerking Stec Groep***

  **** onbekend

  sector Leeuwarden Alkmaar* Dordrecht* Den Bosch* Leiden* Zwolle**

  inwonertal 95.000 94.300 118.900 141.900 118.700 121.200

  m dagelijks 6.300 6.700 9.000 6.900 15.000 3.500

  m niet-dagelijks 60.300 69.600 61.700 86.500 66.800 62.800

  leegstand 9.200 5.600 11.700 **** 5.800 4.100

  binding dagelijks 14% 14% 14% 9% 29% 9%

  binding niet-dagelijks 40% 36% 31% 44% 36% 62%

  toevloeiing dagelijks 20% 30% 7% 36% 18% 13%

  toevloeiing niet-dagelijks 53% 62% 36% 68% 43% 49%

  omzet (miljoen euro) 252 242 172 537 379 ***

  vloerproductiviteit dagelijks 5.600 6.900 4.900 6.200 6.700 ***

  vloerproductiviteit niet-dagelijks 3.600 2.800 2.100 5.700 3.300 ***

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  28/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 26Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  BIJLAGE A: AANBOD

  In deze bijlage vindt u ondersteunde informatie bij hoofdstuk 2.

  A1: Aanbod Leeuwarden

  Tabel A1: totaal aanbod gemeente Leeuwarden 2012 (in vkp en wvo m)

  aantal verkooppunten wvo in m

  Dagelijks 171 38.750

  Niet dagelijks, waaronder 577 201.700

  - Mode & Luxe 242 50.199

  - Vrije Tijd 84 22.828

  - In/Om Huis 203 121.404

  - Detailhandel overig 48 7.269

  Transport & Brandstof 168

  Leisure 338

  Diensten 268

  Leegstand 138 22.172

  Totaal 1.660 262.622

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  29/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 27Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel A2: winkelaanbod Leeuwarden en gemiddeld in Nederland 2012 (aantal m wvo en aantal winkels)

  Vkp

  Leeuwarden

  m wvo

  Leeuwarden

  m wvo/

  vkp

  Leeuwarden

  aandeel

  wvo

  Leeuwarden

  aandeel

  wvo

  Nederland

  Levensmiddelen 131 33.430 260 14% 17%

  Persoonlijke verzorging 40 5.320 130 2% 3%

  Warenhuis 4 7.108 1.780 3% 3%

  Kleding & mode 145 25.626 180 11% 11%

  Schoenen & lederwaren 28 7.634 270 3% 3%

  Juwelier & optiek 28 1.676 60 1% 1%

  Huishoudelijke & luxe artikelen 27 7.285 270 3% 3%

  Antiek & kunst 10 870 90 0% 1%

  Sport & spel 33 15.785 480 7% 4%

  Hobby 18 2.794 160 1% 1%

  Media 33 4.249 130 2% 1%Plant & dier 35 17.294 490 7% 10%

  Bruin & witgoed 36 9.373 260 4% 3%

  Auto en fiets 22 5.572 250 2% 2%

  Doe-het-zelf 20 25.260 1260 11% 10%

  Wonen 90 63.905 710 27% 24%

  Detailhandel overig 48 7.269 150 3% 3%

  Eindtotaal 748 240.450 320 100% 100%

  Bron: Locatus (2012)

  *Op basis van het gemiddelde aanbod in Nederland. Het aantal m wvo is gecorrigeerd voor het aantal inwoners van

  Leeuwarden

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  30/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 28Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel A3: aanbod detailhandel per winkelcentrum gemeente Leeuwarden 2012 (dagelijks en niet-dagelijks)

  Dagelijks Niet-dagelijks Totaal Aandeel in

  totaal m

  wvovkp wvo vkp wvo vkp wvo

  Bedrijfsterrein 56 69.761 56 69.761 29%

  Centrum Leeuwarden 54 6.260 340 60.304 394 66.564 28%

  Bebouwde kom 39 8.075 66 20.704 105 28.779 12%

  Centrale Retailpark 20 22.556 20 22.556 9%

  Huizum 14 1.916 34 8.699 48 10.615 4%Bilgaard 12 2.713 17 3.456 29 6.169 3%

  Snekertrekweg 6 3.414 2 2.733 8 6.147 3%

  Miro Center Leeuwarden 3 3.568 4 1.876 7 5.444 2%

  Coopmansstraat-

  Pasteurweg

  10 3.112 5 1.683 15 4.795 2%

  Zuidvliet 5 370 16 4.057 21 4.427 2%

  Buiten bebouwde kom 1 100 1 4.133 2 4.233 2%Camminghaburen 8 2.687 6 701 14 3.388 1%

  Nylan 5 1.595 2 202 7 1.797 1%

  Zevenblad 4 1.675 4 1.675 1%

  Kruisdobbe 2 1.094 1 250 3 1.344 1%

  WC Westeinde 3 1.214 3 1.214 1%

  Eksterstr 2 751 3 214 5 965 0%

  Stationsplein Leeuwarden 3 206 4 371 7 577 0%

  Eindtotaal 171 38.750 577 201.700 748 240.450 100%

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  31/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 29Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  A2: Kwalitatief aanbod Leeuwarden

  Tabel A4: aantal filiaalbedrijven en geen filiaalbedrijven binnenstad 1995-2012 (aantal en aandeel van totaal)

  filiaalbedrijf geen filiaalbedrijf totaal

  winkels aandeel winkels aandeel winkels aandeel

  2012 147 37% 247 63% 394 100%

  2008 133 33% 272 67% 405 100%

  2001 118 28% 306 72% 424 100%1995 116 25% 339 75% 455 100%

  Bron: Locatus (2012)

  Tabel A5: grote winkelformules in binnenstad Leeuwarden 2012

  formule aantal formule aantal formule aantal formule aantal

  Aktie Sport 1 Expo 1 Jeans Centre 2 Sting 1

  Bart Smit 1 Foot Locker 1 Kykshop 1 V&D warenhuis 1

  Beter Horen 1 Free Record 1 Livera 1 Van Haren 1

  Blokker 1 H&M 2 Lucardi 1 Vero Moda 1

  Bristol 1 Handyman 1 Manfield 1 Wibra 1

  C&A 1 Hans anders 1 Miss Etam 1 Xenos 1

  Cool Cat 1 Hema 1 Pearle 1 Zeeman 1

  Cool Cat jr 1 Hunkemoller 2 Scapino 1 Ziengs 1

  Dixons 2 Intersport 1 Schoenenreus 1 totaal 48

  Dolcis 1 Intertoys 1 Setpoint 1

  Dynabyte 1 Invito 1 Specsavers 1

  Esprit 1 Jack&Jones 1 Steps 1

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  32/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 30Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  A3: Binnenstad

  Tabel A6: omvang aanbod per branche binnenstad 1995-2012 (m wvo en aandeel wvo van totaal)

  2012 2008 2001 1995

  m wvo aandeel

  wvo

  m wvo aandeel

  wvo

  m wvo aandeel

  wvo

  m wvo aandeel

  wvo

  Levensmiddelen 4.056 6% 4.010 6% 4.000 5% 4.800 7%

  Persoonlijke verzorging 2.204 3% 1.940 3% 2.730 4% 1.890 3%

  Warenhuis 6.519 10% 7.000 10% 7.070 10% 5.690 8%

  Kleding & mode 19.762 30% 20.250 29% 18.480 25% 20.630 29%

  Schoenen & lederwaren 4.956 7% 4.940 7% 4.250 6% 3.400 5%

  Juwelier & optiek 1.517 2% 1.490 2% 1.810 2% 1.750 2%

  Huishoudelijke & luxe artikelen 2.685 4% 2.290 3% 2.830 4% 2.640 4%

  Antiek & kunst 628 1% 720 1% 670 1% 1.780 3%

  Sport & spel 4.515 7% 4.840 7% 4.160 6% 2.670 4%

  Hobby 2.058 3% 2.290 3% 2.870 4% 1.800 3%

  Media 3.183 5% 3.330 5% 2.590 4% 2.300 3%

  Plant & dier 510 1% 580 1% 550 1% 510 1%

  Bruin & witgoed 2.430 4% 3.050 4% 3.830 5% 4.580 6%

  Auto en fiets 1.056 2% 1.050 2% 1.160 2% 1.060 1%

  Doe-het-zelf 365 1% 370 1% 420 1% 1.770 2%

  Wonen 7.662 12% 8.970 13% 12.820 18% 11.840 17%

  Detailhandel overig 2.458 4% 2.340 3% 2.680 4% 1.880 3%

  Totaal 66.564 100% 69.450 100% 72.920 100% 70.990 100%

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  33/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 31Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel A7: ontwikkeling omvang aanbod per branche binnenstad 1995-2012

  verschil 2012-2008 verschil 2012-2001 verschil 2012-1995

  Levensmiddelen 1% 1% -16%

  Persoonlijke verzorging 14% -19% 17%

  Warenhuis -7% -8% 15%

  Kleding & mode -2% 7% -4%

  Schoenen & lederwaren 0% 17% 46%

  Juwelier & optiek 2% -16% -13%Huishoudelijke & luxe artikelen 17% -5% 2%

  Antiek & kunst -13% -6% -65%

  Sport & spel -7% 9% 69%

  Hobby -10% -28% 14%

  Media -4% 23% 38%

  Plant & dier -12% -7% 0%

  Bruin & witgoed -20% -37% -47%

  Auto en fiets 1% -9% 0%

  Doe-het-zelf -1% -13% -79%

  Wonen -15% -40% -35%

  Detailhandel overig 5% -8% 31%

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  34/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 32Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  A4: Centrale Retailpark

  Tabel A8: Centrale Retailpark: voorzieningen- en winkelaanbod per branche 2012 (vkp en wvo m)

  Branche vkp wvo in m Branche vkp wvo in m

  Mode & luxe 4 3.075 Transport & brandstof 2 0

  - Schoenen 1 875 - Carparts 1 0

  - Huishoudelijke artikelen 3 2.200 - Autoruiten 1 0

  In/om huis 14 17.309 Diensten 1 0

  - Electro 2 4.298 - Gereeds verh 1 0

  - Automaterialen 2 1.028 Leisure 2 0

  - Bouwmarkt 1 2.818 - Lunchroom 1 0

  - Slaapkamer/bed 3 1.580 - Fitness 1 0

  - Keukens 1 648 Vrije tijd 2 2.172

  - Meubelen 1 578 - Speelgoed 1 1.050

  - Woonwarenhuis 2 4.167 - Sportzaak 1 1.122

  - Keukens/badkamer 1 1.131 Leegstand 2 1.285

  - Woningtextiel 1 1.061 Totaal 27 23.841

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  35/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 33Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  A5: Huizum (De Schrans)

  Tabel A9: Huizum (De Schrans): voorzieningen- en winkelaanbod per branche 2012 (vkp en wvo m)

  Branche vkp wvo in m Branche vkp wvo in m Branche vkp wvo in m

  Mode & luxe 14 4.607 Dagelijks 14 1.916 Leegstand 6 1.317

  - Damesmode 4 455 - Groente/fruit 1 100 Leisure 5 0

  - D&H mode 3 1.414 - Bakker 2 112 - Fastfood 1 0

  - Lingerie 1 149 - Slagerij 2 119 - Bezorg/halen 2 0

  - Schoenen 2 1.495 - Slijter 1 119 - Restaurant 1 0

  - Juwelier 1 70 - Wijnwinkel 1 80 - Galerie 1 0

  - Optiek 1 42 - Supermarkt 1 846 Vrije tijd 5 387

  - Huishoudelijke art. 2 982 - Tabak/lectuur 1 18 - Speelgoed 1 144

  In/om huis 13 3.615 - Vis 1 18 - Foto/film 1 117

  - Bloemen/planten 4 245 - Apotheek 2 148 - Boekhandel 1 0

  - Dibevo 2 258 - Drogist 2 356 - Boek & kantoor 1 101

  - Radio & tv 1 53 Detailhandel overig 2 90 - Inktvullers 1 25

  - Electro 1 733 - 2Eh diversen 1 55 Totaal 77 11932

  - IJzerwaar &

  gereedschap

  1 55 - Hoortoestel 1 35

  - Verf/behang 1 266 Diensten 14 0

  - Woninginrichting 1 1.200 - Videotheek 1 0

  - Woningtext 1 635 - Kapper 3 0

  - Woondecoratie 1 170 - Postkantoor 1 0

  Transport & brandstof 1 0 - Makelaardij 1 0

  - Carparts 1 0 - Stomerij/wassalon 1 0

  ATM 3 0 - Uitzendbureau 7 0

  Bron: Locatus (2012)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  36/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 34Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  BIJLAGE B: KOOPKRACHTBINDING

  In deze bijlage vindt u ondersteunde informatie voor hoofdstuk 3.

  B1: Telefonisch onderzoek

  Tabel B1: koopkrachtbinding levensmiddelen/boodschappen en kleding/schoenen (in %) 2012 en 2008

  levensmiddelen/boodschappen kleding/schoenen

  2012 2008 verschil 2012 2008 verschil

  Leeuwarden Binnenstad 14% 11% 3% 71% 75% -4%

  De Schrans 7% 10% -3% 4% 4% 0%

  Cambuurplein 9% 11% -2% 0% 0% 0%

  Mirocomplex Tijnjedijk (Albert Heijn XL) 16% 11% 5% 2% 1% 1%

  Snekertrekweg 5% 6% -1% 0% 0% 0%

  Winkelcentrum Bilgaard 10% 9% 1% 1% 1% 0%

  Winkelcentrum Camminghaburen 8% 14% -6% 1% 0% 0%

  Winkelpark De Centrale 2% 1% 1% 3% 1% 2%

  Bedrijventerrein Hemrik 0% 0% 0% 0% 0% 0%Bedrijventerrein LW/BP 1% 1% 0% 0% 0% 0%

  Overig Leeuwarden 21% 24% -3% 6% 1% 5%

  Totaal stad Leeuwarden 94% 98% -3% 88% 83% 5%

  Overig gem.

  Leeuwarden

  Overig gem. Leeuwarden 4% 2% 2% 0% 1% -1%

  Totaal gemeente Leeuwarden 98% 99% -1% 88% 84% 4%

  Overig

  Nederland

  Groningen 0% 0% 0% 2% 6% -4%

  Heerenveen 0% 0% 0% 0% 1% -1%

  Drachten 0% 0% 0% 1% 2% -1%

  Sneek 0% 0% 0% 2% 1% 1%

  Dokkum 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Zwolle 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Alkmaar 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Overig Nederland/buitenland 1% 1% 0% 7% 5% 1%

  Totaal Nederland/buitenland 2% 1% 1% 12% 16% -4%

  Totaal 100% 100% 0% 100% 100% 0%

  Bron 2012: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012) & Bron 2008: BRO (2008)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  37/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 35Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel B2: koopkrachtbinding woninginrichting en bruin-/witgoed (in %) 2012 en 2008

  woninginrichting bruin-/witgoed

  2012 2008 verschil 2012 2008 verschilLeeuwarden Binnenstad 15% 26% -11% 17% 42% -25%

  De Schrans 4% 6% -2% 17% 14% 3%

  Cambuurplein 1% 0% 1% 0% 1% 0%

  Mirocomplex Tijnjedijk (Albert Heijn XL) 1% 0% 1% 1% 0% 1%

  Snekertrekweg 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Winkelcentrum Bilgaard 3% 0% 3% 1% 0% 1%

  Winkelcentrum Camminghaburen 0% 1% -1% 0% 1% 0%

  Winkelpark De Centrale 21% 11% 10% 48% 33% 15%

  Bedrijventerrein Hemrik 3% 5% -2% 2% 1% 1%

  Bedrijventerrein LW/BP 5% 12% -7% 1% 1% 0%

  Overig Leeuwarden 13% 5% 8% 6% 4% 2%

  Totaal stad Leeuwarden 65% 66% -1% 93% 96% -3%

  Overig gem.

  Leeuwarden

  Overig gem. Leeuwarden 3% 2% 1% 2% 1% 1%

  Totaal gemeente Leeuwarden 68% 68% 0% 95% 97% -2%

  Overig

  Nederland

  Groningen 20% 10% 10% 1% 1% 0%

  Heerenveen 3% 3% 0% 0% 0% 0%

  Drachten 1% 1% 0% 0% 0% 0%

  Sneek 0% 2% -1% 0% 0% 0%

  Dokkum 1% 0% 0% 0% 0% 0%

  Zwolle 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Alkmaar 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Overig Nederland/buitenland 7% 16% -9% 3% 2% 1%

  Totaal Nederland/buitenland 32% 32% 0% 5% 3% 2%

  Totaal 100% 100% 0% 100% 100% 0%

  Bron 2012: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012)

  Bron 2008: BRO (2008)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  38/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 36Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel B3: koopkrachtbinding doe-het-zelfartikelen en huishoudelijke artikelen (in %) 2012 en 2008

  doe-het-zelfartikelen huishoudelijke artikelen

  2012 2008 verschil 2012 2008 verschil

  Leeuwarden Binnenstad 6% 19% -14% 38% 67% -29%

  De Schrans 2% 4% -2% 10% 8% 2%

  Cambuurplein 0% 0% 0% 4% 1% 3%

  Mirocomplex Tijnjedijk (Albert Heijn XL) 0% 1% -1% 8% 2% 6%

  Snekertrekweg 0% 0% 0% 2% 0% 2%

  Winkelcentrum Bilgaard 1% 0% 1% 7% 3% 4%

  Winkelcentrum Camminghaburen 0% 1% -1% 1% 2% 1%

  Winkelpark De Centrale 31% 17% 15% 22% 8% 14%

  Bedrijventerrein Hemrik 42% 31% 11% 1% 1% 0%

  Bedrijventerrein LW/BP 6% 16% -10% 0% 0% 0%

  Overig Leeuwarden 7% 9% -2% 5% 2% 3%

  Totaal stad Leeuwarden 96% 99% -3% 96% 93% 3%

  Overig gem.

  Leeuwarden

  Overig gem. Leeuwarden 3% 0% 3% 2% 1% 1%

  Totaal gemeente Leeuwarden 99% 99% 0% 98% 94% 4%

  Overig

  Nederland

  Groningen 0% 0% 0% 2% 4% -2%

  Heerenveen 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Drachten 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Sneek 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Dokkum 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Zwolle 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Alkmaar 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Overig Nederland/buitenland 1% 1% 0% 0% 1% -1%

  Totaal Nederland/buitenland 1% 1% 0% 2% 6% -4%

  Totaal 100% 100% 0% 100% 100% 0%

  Bron 2012: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012)

  Bron 2008: BRO (2008)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  39/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 37Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel B4: koopkrachtbinding bloemen/planten, tuin- en dierbenodigdheden en benodigdheden op het gebied

  van sport/spel of media (in %) 2012 en 2008

  bloemen/planten, tuin- en

  dierbenodigdheden

  benodigdheden op het gebied

  van sport/spel of media

  2012 2008 verschil 2012 2008 verschil

  Leeuwarden Binnenstad 15% 20% -5% 44% 68% -24%

  De Schrans 6% 7% -1% 4% 6% -2%

  Cambuurplein 5% 4% 2% 0% 2% -2%

  Mirocomplex Tijnjedijk (Albert Heijn XL) 27% 40% -13% 1% 3% -2%

  Snekertrekweg 2% 2% 0% 0% 1% 0%

  Winkelcentrum Bilgaard 2% 3% 0% 2% 3% -1%

  Winkelcentrum Camminghaburen 3% 5% -2% 0% 2% -2%

  Winkelpark De Centrale 8% 1% 7% 41% 5% 36%

  Bedrijventerrein Hemrik 6% 5% 1% 1% 2% -1%

  Bedrijventerrein LW/BP 1% 2% -1% 0% 0% 0%

  Overig Leeuwarden 18% 9% 9% 2% 3% -1%

  Totaal stad Leeuwarden 93% 96% -3% 95% 95% -1%

  Overig gem.

  Leeuwarden

  Overig gem. Leeuwarden 4% 2% 2% 1% 0% 1%

  Totaal gemeente Leeuwarden 97% 98% -1% 96% 96% 0%

  Overig

  Nederland

  Groningen 1% 0% 1% 1% 1% 0%

  Heerenveen 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Drachten 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Sneek 0% 0% 0% 1% 0% 1%

  Dokkum 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Zwolle 0% 0% 0% 0% 0% 0%Alkmaar 0% 0% 0% 0% 0% 0%

  Overig Nederland/buitenland 2% 2% 0% 2% 3% -1%

  Totaal Nederland/buitenland 3% 2% 0% 4% 4% 0%

  Totaal 100% 100% 0% 100% 100% 0%

  Bron 2012: Stec Groep en Marble, telefonische enqute (2012)

  Bron 2008: BRO (2008)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  40/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 38Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  B2: Bezoekersonderzoek

  Tabel B5: bezoekreden niet-dagelijks aan de Binnenstad, De Centrale en De Schrans (2007 en 2012)niet-dagelijks Binnenstad De Centrale De Schrans

  2012 2007 verschil 2012 2007 verschil 2012 2007 verschil

  bereikbaarheid 14% 5% 9% 11% 4% 7% 16% 5% 11%

  voldoende parkeergelegenheid 4% 1% 3% 8% 6% 2% 4% 5% -1%

  voordelig parkeren 2% 1% 1% 11% 6% 5% 2% 3% -1%

  n specifieke winkel 4% 3% 1% 12% 7% 5% 5% 4% 1%

  specifieke producten 7% 11% -4% 10% 9% 1% 11% 11% 0%

  sfeer 11% 5% 6% 2% 3% -1% 5% 11% -6%handige combinatie/ruime keuzemogelijkheid 31% 25% 6% 30% 31% -1% 22% 17% 5%

  gewoonte 8% 10% -2% 5% 5% 0% 7% 7% 0%

  dicht bij werk 5% 8% -3% 2% 4% -2% 8% 9% -1%

  dicht bij woning 12% 23% -11% 8% 16% -8% 19% 21% -2%

  anders 3% 9% -6% 1% 8% -7% 2% 7% -5%

  totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  41/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 39Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Tabel B6: bezoekreden dagelijks aan de Binnenstad en De Schrans (2007 en 2012)

  dagelijks Binnenstad De Schrans

  2012 2007 verschil 2012 2007 verschil

  bereikbaarheid 14% 3% 11% 21% 3% 18%

  voldoende parkeergelegenheid 0% 2% -2% 0% 2% -2%

  voordelig parkeren 0% 2% -2% 0% 2% -2%

  n specifieke winkel 7% 6% 1% 3% 2% 1%

  specifieke producten 7% 11% -4% 7% 5% 2%

  sfeer 10% 4% 6% 7% 5% 2%

  handige combinatie/ruime keuzemogelijkheid 28% 12% 16% 10% 14% -4%

  gewoonte 0% 6% -6% 0% 2% -2%

  dicht bij werk 17% 11% 6% 3% 7% -4%

  dicht bij woning 17% 34% -17% 45% 39% 6%

  anders 0% 9% -9% 3% 17% -14%

  totaal 100% 100% 100% 100%

  Bron: Stec Groep en Marble, bezoekersonderzoek (2012) en Broekhuis Rijs (2007)

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  42/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 40Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  BIJLAGE C: DRUKTEBEELDEN EN HUURNIVEAUS

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  43/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 41Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  44/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 42Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  BIJLAGE D: DISTRIBUTIEVE ANALYSE

  Tabel C1: functioneren niet-dagelijkse detailhandel Leeuwarden

  * Bron: telefonisch huishoudensonderzoek Leeuwarden 2012

  ** Bron: bezoekersonderzoek Leeuwarden 2012, bewerking Stec Groep

  *** Bron: Locatus 2012

  **** Bron: HBD, bewerking Stec Groep

  De vloerproductiviteit voor de niet-dagelijkse sector in Leeuwarden ligt iets boven het niveau van het

  Nederlandse gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de binnenstad van Leeuwarden. De vloerproductiviteit in de

  binnenstad van Leeuwarden loopt redelijk in de pas met het gemiddelde van vergelijkbare binnensteden. Voor

  De Centrale geldt dat de vloerproductiviteit relatief hoog is. Uitgaande van een gemiddelde vloerproductiviteit

  voor dit type winkelgebieden van circa2.500 is er op dit moment marktruimte voor uitbreiding met circa

  10.000 tot 15.000 m bvo.

  sector Leeuwarden Binnenstad Centrale

  inwoneraantal 95.000 95.000 95.000

  koopkrachtbinding inwoners Leeuwarden* 85% 40% 15%

  gebonden bestedingen inwoners Leeuwarden 217 mln. euro 102 mln. euro 38 mln. euro

  Koopkrachttoevloeiing** 49% 53% 52%

  omzet afkomstig van buiten Leeuwarden 209 mln. euro 115 mln. euro 42 mln. eurototale omzet 426 mln. euro 217 mln. euro 80 mln. euro

  m wvo*** 201.700 60.300 22.600

  vloerproductiviteit 2.100 3.600 3.500

  normvloerproductiviteit**** 2.000 3.500 2.500

  indicatie actuele uitbreidingsruimte mwvo 12.000 1.000 10.000

  Indicatie actuele uitbreidingsruimte mbvo 15.000 1.000 12.000

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  45/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 43Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  Opgemerkt dient te worden dat deze distributieve analyse een opname is van de huidige situatie. In deze

  analyse is geen rekening gehouden met de (onzekere) ontwikkelingen in de detailhandel. De meningen over

  het effect van deze ontwikkelen op de vraag naar winkelvastgoed zijn verdeeld. Sommigen verwachten dat

  ondanks of door internet (clicks needs bricks) de vraag naar winkelvastgoed toeneemt, terwijl anderen

  verwachten dat de vraag naar fysieke winkels afneemt. In sombere scenarios met wel 20%. Blijft onverlet

  dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing en nieuwe ontwikkelingen waar markt voor is op sterke locaties.

 • 8/10/2019 Gemeente Leeuwarden Detailhandelsmonitor 2012

  46/46

  Detailhandelsmonitor en -visie Leeuwarden 44Stec Groep aan Gemeente Leeuwarden 12.115

  BIJLAGE E: ELEMENTEN VOOR EEN OPTIMALE WINKELBELEVING2

  1. internet thuis a. googelen, b. webshops, c. vergelijkingssites, d. klantenbeoordelingssites, e. social

  media;

  2. zoek & vind, navigatie - a. beschikbaarheid parkeren, b. meest geschikte route;

  3. stadsplatform a. multichannel (mobiel, web), b. actuele informatie over evenementen,

  c. parkeer/route-informatie;

  4. service a. welkom-sms, b. gratis Wifi;

  5. zoek & vind a. aanbiedingen, b. winkels, c. klantwaardering;

  6. persoonlijke benadering a. contact met de klant, b. persoonlijk aanbod;

  7. klantenbinding a. punten sparen, b. met punten betalen;

  8. QR-code a. koppeling clicks en bricks, b. extra informatie over aanbiedingen, producten, service,

  c. punten sparen;

  9. zoek & vind a. assortiment, b. voorraad, c. aanbieding;

  10.afleveren a. same day delivery, b. afleveren op afroep, c. afleveren thuis, P, NS en bus,

  d. dynamische kluisjes;

  11.de nieuwe winkel a. persoonlijk contact (ook buiten de winkel), b. persoonlijke maatoplossing;

  12.het nieuwe betalen a. klantvriendelijk, b. multichannel (mobiel, web, fysiek, etc.), c. collectief

  systeem;

  13.bestaande systemen blijven a. webshops, b. gewoonwinkelen, c. gewoon terrasje.

  2Rob Weisz projectleider nieuwe winkelen Veenendaal (Drinks, slijtervakblad 2011)