kratki elementi

18
KRATKI ELEMENTI

Upload: marko-stojanovic

Post on 07-Dec-2014

197 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: KRATKI ELEMENTI

KRATKI ELEMENTI

Page 2: KRATKI ELEMENTI
Page 3: KRATKI ELEMENTI
Page 4: KRATKI ELEMENTI

• Kratkim elementom se smatraju i delovi grednih nosača na kojima dolazi do nagle promene transferzalne sile na dužini grede "a" koja nije veća od njene statičke visine (npr. uvođenje velike koncenrisane sile u neposrednoj blizini oslonca grede).

ha

• Kratki elementi su kratki konzolni nosači opterećeni koncentrisanom silom (često velikog intenziteta), pri čemu krak sile u odnosu na ukleštenje konzole (a) nije veći od statičke visine kratkog elementa (h), odnosno:

Page 5: KRATKI ELEMENTI

• Kratki elementi se koriste u industrijskim halama kao oslonci nosača kranskih staza, u montažnom načinu građenja kao oslonci pojedinih prefabrikovanih elemenata, kao oslonci elemenata na dilatacionim razdelnicama, pri oblikovanju zglobova Gerber-ovih nosača i dr.

Page 6: KRATKI ELEMENTI

• Donja ivica kratkog elementa se izvodi zakošeno ili horizontalno.• Zakošena donja ivica odgovara toku trajektorija glavnih napona, pa

nema neiskorišćenog dela preseka.• Kod horizontalne donje ivice deo donje zone kratkog elementa je

nenapregnut. Ipak, ovaj oblik je jednostavniji i, nekad, estetski prihvatljiviji.

Page 7: KRATKI ELEMENTI

• Kratki elementi se dimenzionišu prema momentima savijanja i transferzalnim silama.

• Armatura za prijem napona zatezanja usled momenta savijanja sračunava se po postupku dimenzionisanja pravougaonog preseka napregnutog momentom savijanja.

• Za prijem uticaja od transferzalnih sila postavlja se kosa armatura, koja se sračunava iz izraza:

gde je b ugao za koji pravac kose armature odstupa od nagiba 45o prema horizontali. Kosa armatura se najčešće postavlja pod uglom od 45o u odnosu na horizontalu, kada njena površina iznosi:

cos2

TA

v

uak

v

uak

2

TA

Page 8: KRATKI ELEMENTI

• Usvojena kosa armatura ravnomerno se raspoređuje duž pravca koji spaja napadnu tačku spoljašnje koncentrisane sile i donju ivicu kratkog elementa u oslonačkom preseku (isprekidana linija).

• Kod kratkih elemenata čiji je raspon a znatno manji od statičke visine h, uticaji transferzalnih sila mogu se, umesto kosom, primiti horizontalnom armaturom oblika otvorenih uzengija, čija je ukupna površina:

• Kada je horizontalna armatura samo konstruktivna, izvodi se od gusto postavljenih tankih šipki (otvorenih uzengija).

• Kratki elementi se armiraju i gustim tankim vertikalnim zatvorenim uzengijama.

v

uah

TA

Page 9: KRATKI ELEMENTI

• Sva kosa i horizontalna armatura kratkog elementa mora biti usidrena duboko u betonsku masu stuba. Potrebna dužina sidrenja treba da je u pritisnutoj zoni stuba.

Armatura kratkog elementa

Page 10: KRATKI ELEMENTI

• Armaturu grednog nosača, na mestima gde se velika koncentrisana sila unosi na malom rastojanju od oslonca, treba konstruisati na sličan način kao armaturu kratkog elementa:

• Spoljašnja koncentrisana sila se u kratki element unosi preko podmetača koji treba da bude dovoljno udaljen od ivice elementa, da bi se sprečilo njegovo odvaljivanje. Ova ivica se od odvaljivanja može zaštititi i čeličnim ugaonikom ankerovanim u betonsku masu.

Page 11: KRATKI ELEMENTI
Page 12: KRATKI ELEMENTI
Page 13: KRATKI ELEMENTI
Page 14: KRATKI ELEMENTI
Page 15: KRATKI ELEMENTI
Page 16: KRATKI ELEMENTI
Page 17: KRATKI ELEMENTI
Page 18: KRATKI ELEMENTI