multigrid method - cc.u-tokyo.ac.jp · multigrid method 2009 3 12 ... – enop steepest descent...

of 38 /38
Multigrid Multigrid Method Method 2009 2009 3 3 12 12 20090312KN 2 SMASH • Science • Modeling • Algorithm • Software MPI • Hardware H H ardware ardware S S oftware oftware A A lgorithm lgorithm M M odeling odeling S S cience cience 20090312KN 3 Algorithm – SM,SH HardwareSoftware H H ardware ardware S S oftware oftware A A lgorithm lgorithm M M odeling odeling S S cience cience 20090312KN 4 Finite Volume MethodFVM Direct Finite Difference Method http://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/seminars/0812-JSIAM/2008JSIAMfall-01.pdf – Gauss-Seidel CGIC(0)ICCG f z y x 2 2 2 2 2 2

Author: hoangcong

Post on 30-Jul-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MultigridMultigrid MethodMethod

  20092009331212

  20090312KN 2

  !SMASH Science

  "#$%&'((( Modeling

  )*%+,-.%*/$((( Algorithm

  012345678%129:;[email protected]?%MPI((( Hardware

  BCD?%EFG(((

  HHardwareardware

  SSoftwareoftware

  AAlgorithmlgorithm

  MModelingodeling

  SSciencecience

  20090312KN 3

  HIJKLMNOPQRSTUVW(((

  XYZYR[\]^VI_Q:`abIcdefSg-

  eRhiMSj]kAlgorithmlRmJPQ SM,SHRmJHdUnVop]qrsnV

  tu !vwxy z{MfS%

  |nb}Hardware%Software |nb}W~IdQsqaYnV

  |nb}4Jg-fPQsqaYnV |nb}345678Jg-fPQsqaYnV z{MfMqVsqaYnVW(((

  HHardwareardware

  SSoftwareoftware

  AAlgorithmlgorithm

  MModelingodeling

  SSciencecience

  20090312KN 4

  fPQ3=6R-

  9:;39:;

  +,#Finite Volume Method%FVMG 2R-.%-.MJ )*Direct Finite Difference MethodfqYQ

  http://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/seminars/0812-JSIAM/2008JSIAMfall-01.pdf

  6%#@

  ]QK9:;

 • 20090312KN 5

 • 9

  ]cpQvw129:;RO4n_BEM%4%MO%MD

  rusparse >N4nFEM%FDM%MD%BEM

  10

  ruq%fR_

  -.%4%MD

  11

  rueeMRSeRfR)*%+,-.

  20090312KN 12

  [email protected]]R-.fRW_Q

  i

  Sia

  Sib

  Sic

  dia dib

  dic

  ab

  c

  dbidai

  dci

  0 iik ikkiikik QVdd

  S

  Vi -.#

  S

  dij -.s{MR

  Q #@

  -.fR

  #@

  die

 • 13

  +,#Ri6>WVru

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  }{}]{[

  FFFFFFFFFFFFFFFF

  DXXXXDXXXX

  XDXXXXXDXX

  XXDXXXXXXXDXXXX

  XXXXDXXXXXXXDXX

  XXDXXXXXXXDXXXX

  XXXXDXXXXXXXDXX

  XXDXXXXXDX

  XXXXDXXXXD

  FK

  14

  ru0*R6R)*%FEM%FVM

  15

  ru4rufIq6RqV

  NNNNNN

  NNNNNN

  NN

  NN

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  ,1,2,1,

  ,11,12,11,1

  ,21,22221

  ,11,11211

  ...

  .........

  ...

  N

  N

  N

  N

  yy

  yy

  xx

  xx

  1

  2

  1

  1

  2

  1

  !

  16

  ]cpQvw129:;RO4n_BEM%4%MO%MD

  rusparse >N4nFEM%FDM%MD%BEM

 • 17

  Direct Method GaussR%HLU*0%H+J>0%H+*ru;>0fJ [email protected]%k6%l;hmRqSPD

  345678 EnopSteepest Descent MethodRq x(i)= x(i-1) + %ip(i)

  x(i)

 • 20090312KN 29

  bxAxxxf ,,21

  AhhbAxhxfhxf ,21, R4h

  AhhbAxhxf

  AhhbhAxhbxAxx

  bhbxAhhAhxAxhAxx

  bhbxAhhxAxhx

  bhxhxAhxhxf

  ,21,

  ,21,,,,

  21

  ,,,21,

  21,

  21,

  21

  ,,,21,

  21

  ,)(,21

  20090312KN 30

  R3456782/5

  )()()1( kk

  kk pxx %

  CGSR x(0)sDI%f(x)REJJrsPQz%kPRJ x(k)frs9 p(k)W{b}fPQf

  )()()()()(2)()( ,,21 kkk

  kkk

  kk

  kk xfAxbpApppxf %%%

  f(x(k+1))JE]PQ}]S

  )()(

  )()(

  )()(

  )()()()(

  ,,

  ,,0 kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  k

  Apprp

  AppAxbppxf

  * %%%

  )()( kk Axbr Sk]PQ[)

  20090312KN 31

  R3456783/5

  )()()1( kk

  kk Aprr %[) r(k)q#pR;]bI M1Q

  )0()0()()1()1( , prprp kkkk '

  rs9 J#pRG;]bIQ

  ;ARfeSpR]k+1H]t< yW{YVRM_QW%

 • 20090312KN 33

  R3456785/5

  )()(

  )()1(

  )()()()1()()()1()()1(

  ,,

  0,,,,

  kk

  kk

  k

  kkk

  kkkkk

  kkk

  AppApr

  AppAprApprApp

  *

  '

  ''

  4 p(k)%[)4 r(k)]^VIq#pRWd

  0, )()1( kk App 4 p(k)WA]UIM_Q

  )()()()(

  )()()()(

  ,,0,,0,

  kkkk

  jiji

  rrrpjirrjiApp

  NMV]MKn[)4 r(k)SNNUsUnV%bISOaWNNRf1]NH#]5)PQS)R78W_Q

  20090312KN 34

  %k%'k

  k

  kk

  k

  kkkkk

  kk

  kk

  kk

  kk

  k

  rrrrrApr

  rrrr

  AppApr

  %%

  '

  )1()1()1()()1()()1(

  )()(

  )1()1(

  )()(

  )()1(

  ,,,

  ,,

  ,,

  S%k%'kSqbfn2]2M1Q

  )()()()()()(

  )()(

  )()(

  )()(

  )()(

  )()(

  ,,,,

  ,,

  ,,

  kkkk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  kk

  k

  rrrpApprr

  Apprp

  AppAxbp

  %

  20090312KN 35

  preconditioningfS? R5)SruR+J*]

  +J*W4nd%s^1]V&5)WVru condition numbere^!EE+J2

  W1]V&5)U:PV

  f qfRru[A]]d}ru[M]JFPQef]bI+J*JPQ ru[M]]bIR9:;[A]{x}={b}J[A]{x}={b}fPQeeM[A]=[M]-1[A]%{b}=[M]-1{b} M_Q

  [A]=[M]-1[A]Wru]pYV%fVef]nQ

  klSru%rufq]/PQW%SruJ]PQefWV

  20090312KN 36

  niaan

  ijjijii ,,2,1

  ,1+

  f

  irRf#$R*RJRqfRJW1V

 • 20090312KN 37

  Preconditioned Conjugate Gradient Method PCG

  Compute r(0)= b-[A]x(0)

  for i= 1, 2, solve [M]z(i-1)= r(i-1)

  &i-1= r(i-1) z(i-1)if i=1p(1)= z(0)

  else'i-1= &i-1/&i-2p(i)= z(i-1) + 'i-1 z(i)

  endifq(i)= [A]p(i)

  %i = &i-1/p(i)q(i)x(i)= x(i-1) + %ip(i)r(i)= r(i-1) - %iq(i)check convergence |r|

  end

  ]:Q1 S

  , - ( ) , -rMz 1

  ( ) ( ) ( ) ( )AMAM .. ,11

  f6?!V

  ( ) ( ) ( ) ( )DMDM ,11

  R;ARru

  ( ) ( ) ( ) ( )AMAM ,11

  krulR Wg-

  20090312KN 38

  f6?%ShT

  rufUI%qfRruRf*RJU}ruJru [M] fPQ f6?%ShTpoint-Jacobi

  ( )

  N

  N

  DD

  DD

  M

  0...00000.........00000...0

  1

  2

  1

  solve [M]z(i-1)= r(i-1)fV]ruJ]QefWM1Q

  nxyMS5)PQ

  20090312KN 39

  ILU(0), IC(0) Eqd/YIVQru

  HLU*< Incomplete LU Factorization

  Hhg*< Incomplete Cholesky Factorizationeru

  Hn qfRruWMq%ruSfS,nV fill-in qfRruf0>fill-in_UJbIVQRW

  ILU0%IC0

  20090312KN 40

  K9:;R

 • 20090312KN 41

  Z4R

  "#$%&'%Intel"()*+,->$ cd>$ source /opt/itc/mpi/mpiswitch.sh mpich-mx-intel>$ cp /home/h08000/mgclass.tar .>$ tar xvf mgclass.tar

  ./0123456789:;[email protected]

  B0/CD%./01234567EJK

  LM"()*+CNO>$ source /opt/itc/mpi/mpiswitch.sh mpich-mx-hitachi

  20090312KN 42

  fPQ3=6R-

  9:;39:;

  +,#Finite Volume Method%FVMG 2R-.%-.MJ )*Direct Finite Difference MethodfqYQ

  http://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/seminars/0812-JSIAM/2008JSIAMfall-01.pdf

  6%#@

  ]QK9:;

 • 20090312KN 45

  K39:;)*

  211

  11

  2/12/1

  2x

  xxx

  xdxd

  dxd

  dxd

  dxd

  iii

  iiii

  ii

  i

  022

  Q

  dxd

  i

  x x

  i-1 i i+1

  20090312KN 46

  +,#Finite Volume Method FVM

  [email protected]]

  i

  Sia

  Sib

  Sic

  dia dib

  dic

  ab

  c

  dbidai

  dci

  0 iik ikkiikik QVdd

  S

  Vi -.#

  S

  dij -.s{MR

  Q #@

  -.fR

  #@

  die

  20090312KN 47

  K)*fR231/3

  ibbiib

  ibib Sdd

  Qs /

  iSia Sib

  dia dib dbi

  a b

  dai

  KMRhR^92C Sik= h-.# Vi = h2{MR dij=h/2

  h

  [email protected]

  [email protected]!K4

  1

  20090312KN 48

  K)*fR232/3

  0 iik ikkiikik QVdd

  S

  01 ik ikkiikik

  i

  Qdd

  SV

  MJViMQ

  eR+*]PQf

  iSia Sib

  dia dib dbi

  a b

  dai

  hKMRhR^92C Sik= h-.# Vi = h2{MR dij=h/2

  1

 • 20090312KN 49

  K)*fR233/3

  222211hhh

  biaibia

  iSia Sib

  dia dib dbi

  a b

  dai

  bakik

  kik

  kiik

  ik

  ihh

  hhdd

  SV ,2

  22

  11

  h

  bakik

  bakik

  bakik hh

  hhhh

  hh ,2,2,2

  11

  22

  1

  KMRhR^92C Sik= h-.# Vi = h2{MR dij=h/2

  1

  20090312KN 50

  v^UV)*0]

  x

  yz

  NXNY

  NZ Z

  XY

  x

  yz

  x

  yz

  NXNY

  NZ Z

  XY

  Z

  XY

  XY

  20090312KN 51

  [email protected]%g-nZ4

  mgC

  solMG39:;4O

  mesh.datCZ4

  INPUT.DATZ4

 • 20090312KN 53

  =>[email protected]

  $> cd /run

  $> ls mgmg

  $> f90 Oss noparallel mg.f o mg

  $> cd ../src$> make$> ls ../run/solMG

  solMG

  C mg

  39:;4O solMG

  hmmg.f%[email protected]

  20090312KN 54

  =>[email protected]

  $> cd /run$> $> ./mg

  3$> ls mesh.dat

  mesh.dat

  NX%NY%NZJ$PQf%kmesh.datlWYQ%;=>[email protected]=NY=NZnRM%NXR$

  NXNY

  NZ

  X,Y,Z9 R-.

  20090312KN 55

  mesh.dat1/5PPPQR Q S QP T QPQ U QPS TR PQTSUQV SQQUT PW TPQR VS UPVRWT RQPWV U VPP

  PWQ Q SQQ QQQ TPQPQP S USQQQQSPTRTQPQQQTS QVUQSPQQU RP RQTPQRUVS VQUQPQVR T WQRPPQW Q QQ PQ WQ QP QPQQ QSQ PPQQ QPWQTP QPQPQQQSQ QUS QQPQSQP QQRT PQPQT QUQQ U PPQUQTQRQP R QPPQRQU QS V PPP

  XYQZ Z[XYQZ Z\]^_`

  \]^_`XYQa b

  ^\cdeeU [P

  20090312KN 56

  mesh.dat2/5

  XYQZ Z[XYQZ Z\]^_`

  \]^_`XYQa b

  ^\cdeeU [P

  X,Y,Z9 R-.

  PPPQR Q S QP T QPQ U QPS TR PQTSUQV SQQUT PW TPQR VS UPVRWT RQPWV U VPP

  PWQ Q SQQ QQQ TPQPQP S USQQQQSPTRTQPQQQTS QVUQSPQQU RP RQTPQRUVS VQUQPQVR T WQRPPQW Q QQ PQ WQ QP QPQQ QSQ PPQQ QPWQTP QPQPQQQSQ QUS QQPQSQP QQRT PQPQT QUQQ U PPQUQTQRQP R QPPQRQU QS V PPP

  NXNY

  NZ

 • 20090312KN 57

  mesh.dat3/5

  XYQZ Z[XYQZ Z\]^_`

  \]^_`XYQa b

  ^\cdeeU [P

  -.NXNYNZ

  PPPQR Q S QP T QPQ U QPS TR PQTSUQV SQQUT PW TPQR VS UPVRWT RQPWV U VPP

  PWQ Q SQQ QQQ TPQPQP S USQQQQSPTRTQPQQQTS QVUQSPQQU RP RQTPQRUVS VQUQPQVR T WQRPPQW Q QQ PQ WQ QP QPQQ QSQ PPQQ QPWQTP QPQPQQQSQ QUS QQPQSQP QQRT PQPQT QUQQ U PPQUQTQRQP R QPPQRQU QS V PPP

  NXNY

  NZ

  20090312KN 58

  mesh.dat4/5

  XYQZ Z[XYQZ Z\]^_`

  \]^_`XYQa b

  ^\cdeeU [P

  -.NEIBcell(i,k)

  1SUPMPU

  PPPQR Q S QP T QPQ U QPS TR PQTSUQV SQQUT PW TPQR VS UPVRWT RQPWV U VPP

  PWQ Q SQQ QQQ TPQPQP S USQQQQSPTRTQPQQQTS QVUQSPQQU RP RQTPQRUVS VQUQPQVR T WQRPPQW Q QQ PQ WQ QP QPQQ QSQ PPQQ QPWQTP QPQPQQQSQ QUS QQPQSQP QQRT PQPQT QUQQ U PPQUQTQRQP R QPPQRQU QS V PPP

  1 2 310 11 1219 20 21

  NXNY

  NZ

  23

  20090312KN 59

  NEIBcellUIVQ-.PRS0

  NEIBcell(icel,1)= icel 1NEIBcell(icel,2)= icel + 1NEIBcell(icel,3)= icel NXNEIBcell(icel,4)= icel + NXNEIBcell(icel,5)= icel NX*NYNEIBcell(icel,6)= icel + NX*NY

  NEIBcell(icel,2)NEIBcell(icel,1)

  NEIBcell(icel,3)

  NEIBcell(icel,5)

  NEIBcell(icel,4)NEIBcell(icel,6)

  20090312KN 60

  mesh.dat5/5

  XYQZ Z[XYQZ Z\]^_`

  \]^_`XYQa b

  ^\cdeeU [P

  X,Y,Z9 RXYZ(i,j)

  PPPQR Q S QP T QPQ U QPS TR PQTSUQV SQQUT PW TPQR VS UPVRWT RQPWV U VPP

  PWQ Q SQQ QQQ TPQPQP S USQQQQSPTRTQPQQQTS QVUQSPQQU RP RQTPQRUVS VQUQPQVR T WQRPPQW Q QQ PQ WQ QP QPQQ QSQ PPQQ QPWQTP QPQPQQQSQ QUS QQPQSQP QQRT PQPQT QUQQ U PPQUQTQRQP R QPPQRQU QS V PPP

  1 2 310 11 1219 20 21

  NXNY

  NZ

 • 20090312KN 61

  NEIBcellUIVQ-.PRS0

  x

  yz

  i= XYZ(icel,1)j= XYZ(icel,2), k= XYZ(icel,3)icel= (k-1)*NX*NY + (j-1)*NX + i

  NEIBcell(icel,1)= icel 1NEIBcell(icel,2)= icel + 1NEIBcell(icel,3)= icel NXNEIBcell(icel,4)= icel + NXNEIBcell(icel,5)= icel NX*NYNEIBcell(icel,6)= icel + NX*NY

  NEIBcell(icel,2)NEIBcell(icel,1)

  NEIBcell(icel,3)

  NEIBcell(icel,5)

  NEIBcell(icel,4)NEIBcell(icel,6)

  20090312KN 62

  =>[email protected]=>[email protected]%g-nZ4

  mgC

  solMG39:;4O

  mesh.datCZ4

  INPUT.DATZ4

  20090312KN 63

  =>[email protected]/2

  1.00e-0 1.00e-0 1.00e-0 DX/DY/DZ1.00 1.0e-08 OMEGA, EPSICCG1 SOLVER 1:GS,2:ICCG,3:MG100 100 ITERtotCr/p0.95 CHANGElevel

  DX, DY, DZ -.RX,Y,Z9 M

  OMEGA 1.0]

  EPSICCG 5)J "#

  b

  Axb )(k

  20090312KN 64

  =>[email protected]/2

  SOLVER 1:GSGauss-Seidel%2ICCG%3MG

  ITERtotCr%ITERtotCp ITERtotCrRestrictionvRRH ITERtotCpProlongationvRRH

  CHANGElevel RR[)fR2JbI%eRJ1pYR4v%rd

  1.00e-0 1.00e-0 1.00e-0 DX/DY/DZ1.00 1.0e-08 OMEGA, EPSICCG1 SOLVER 1:GS,2:ICCG,3:MG100 100 ITERtotCr/p0.95 CHANGElevel

 • 20090312KN 65

  r

  go.sh

  #@$-r mg-single#@$-q lecture1#@$-N 1#@$-J T1#@$-e err#@$-o 064_cg.lst#@$-lM 28GB#@$-lT 00:15:00#@$

  cd $PBS_O_WORKDIR

  ./solMGexit

  >$ cd /run>$ qsub go.sh

  20090312KN 66

  H% %T2K

  N Gauss-Seidel ICCG

  83= 512 1,2510.03 sec19

 • 20090312KN 69

  MultigridfShttps://computation.llnl.gov/casc/

  J/UIGY}]UIJFPQ%;]Z7fJb})WdPQ Gauss-Seidel%SOR

  UsUnW%R)SnsnsUnV

  20090312KN 70

  Gauss-Seidel%SORR5)

  ITERATION#

  RES

  IDU

  AL

  EBSd[)W4*

  20090312KN 71

  Gauss-Seidel%SORR5)

  ITERATION#

  RES

  IDU

  AL

  ][)W4UndnQ*

  20090312KN 72

  MultigridfShttps://computation.llnl.gov/casc/

  J/UIGY}]UIJFPQ%;]Z7fJb})WdPQ Gauss-Seidel%SOR

  0.00

  0.25

  0.50

  0.75

  1.00

  0 100 200 300 400 500

  Iterations

  Res

  idua

  l

  GS ICCG

 • 20090312KN 73

  MultigridfShttps://computation.llnl.gov/casc/

  J/UIGY}]UIJFPQ%;]Z7fJb})WdPQ Gauss-Seidel%SOR

  UsUnW%R)SnsnsUnV "%CxyvwWdnYXYp%5){MRHW*PQ

  SkxyZ7Hl]2PQ}%kScalable WxyZ7]R2PQlfSVnV

  ICCGR

  20090312KN 74

  MultigridfS01https://computation.llnl.gov/casc/

  MultigridfS%vsVfVJ/UI%R)J]%QM_QVJ/PY%R)J%QefWM1Q

  MultigridMS%R)JK]%QefWn} 5)Wd%s^scalable{MR5)HWxyZ7]oK%U}WbI WxyZ7]R2

  vwxy p

 • 20090312KN 77

  MultigridR-2/5

  ;3 fine grid levelC;:./0?=>?

 • 20090312KN 81

  uF(i) = SF (AF ,f)

  rF = f - AF uF(i)

  rC = RFC rF= RFC (f - AF uF(i))

  AC uC = rC

  uF(i) = RCF uC= RCF AC-1 RFC (f - AF uF(i))

  uF(i+1) = uF(i) + uF(i)= uF(i) + RCF AC-1 RFC (f - AF uF(i))

  3R2

  uC = AC-1 rC = AC-1 rC= AC-1 RFC (f - AF uF(i))

  20090312KN 82

  MultigridR34567824R

  vsVM9:;J

 • 20090312KN 85

  vsVMt]9:;J

 • 20090312KN 89

  MultigridR-5/5

  0 =0 2 30?kCC-vCz:%6o0V-Cycle7E

 • 20090312KN 93

  H% %T2K

  N Gauss-Seidel ICCG

  83= 512 1,2510.03 sec19

 • 20090312KN 97

  MultigridMultigrid is scalable !!!

  =>A}RxyvwWeak Scaling

  MG: scalable

  ICCG: unscalableMETHOD=2

  GS: unscalableMETHOD=1

  Number of Processors (Problem Size)

  Tim

  e to

  Sol

  utio

  n

  200

  150

  100

  50

  0100 101 102 103

  Based on LLNL

  20090312KN 98

  =>[email protected]://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/07w/CW08/2007-11-21-CW08.pdfhttp://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/07w/CW09/2007-11-28-CW09.pdf

  )* 39:;

  Gauss-Seidel ICCG MG

  Gauss-Seidel VZ4

  20090312KN 99

  823NRklCW{bI1NRklCJ2PQ

  EqVCS111H#W1C

  20090312KN 100

  =>[email protected]=>[email protected]%g-nZ4

  mgC

  solMG39:;4O

  mesh.datCZ4

  INPUT.DATZ4

 • 20090312KN 101

  =>[email protected]

  $> cd /W3/mg/run$> ./mg

  4$> ls mesh.dat

  mesh.dat

  pRNX!NY!NZJ$PQf%kmesh.datlWYQ

  }U((( NX%NY%NZS2R1MnpYnnVC]]@SnVWi4B?6mR WM1nV

  NXNY

  NZ

  20090312KN 102

  =>[email protected]/2

  1.00e-0 1.00e-0 1.00e-0 DX/DY/DZ1.00 1.0e-08 OMEGA, EPSICCG1 SOLVER 1:GS,2:ICCG,3:MG100 100 ITERtotCr/p0.95 CHANGElevel

  DX, DY, DZ -.RX,Y,Z9 M

  OMEGA =1.0Gauss-Seidel%QefS

  EPSICCG 5)J

  20090312KN 103

  =>[email protected]/2

  SOLVER 1:GSGauss-Seidel%2ICCG%3MG

  ITERtotCr%ITERtotCp ITERtotCrRestrictionvRRH ITERtotCpProlongationvRRH

  CHANGElevel RR[)fR2JbI%eRJ1pYR4v%rd

  1.00e-0 1.00e-0 1.00e-0 DX/DY/DZ1.00 1.0e-08 OMEGA, EPSICCG1 SOLVER 1:GS,2:ICCG,3:MG100 100 ITERtotCr/p0.95 CHANGElevel

  20090312KN 104

  ITERtotCr%ITERtotCpdo iter_out= 1, ITERmax

  enddo

  Restrictiondo iterk= 1, ITERtotCr

  (RELAX+RESTRICTION)

  enddo

  Prolongationdo iterk= 1, ITERtotCp

  (RELAX+PROLONGATION)

  enddo

 • 20090312KN 105

  CHANGElevel*WnR

  ITERATIONS

  RES

  IDU

  AL levelNEXTtoproceed

  lCHANGEleveRRif

  i

  i +1

  20090312KN 106

  nxy

  xyW^fnQ]S%RestrictionfProlongationMHRWg-

  RPq]UnpYnnV

  SXR]SnbIVnVW%^6Jb}qd5)PQW_Q

  20090312KN 107

  RPidir=1,%idir=-1

  if (idir.eq.1) thendo icel= levMGcelINDEX(lev-1)+1, levMGcelINDEX(lev)

  XPREV= XMG(icel)RF= BMG(icel) - WAcoefMG(1,icel)*XMG(NEIBcellMG(1,icel)) &

  & - WAcoefMG(2,icel)*XMG(NEIBcellMG(2,icel)) && - WAcoefMG(3,icel)*XMG(NEIBcellMG(3,icel)) && - WAcoefMG(4,icel)*XMG(NEIBcellMG(4,icel)) && - WAcoefMG(5,icel)*XMG(NEIBcellMG(5,icel)) && - WAcoefMG(6,icel)*XMG(NEIBcellMG(6,icel))

  XMG(icel)= (RF*DDMG(icel)-XPREV)*OMEGA + XPREVenddoelsedo icel= levMGcelINDEX(lev), levMGcelINDEX(lev-1)+1, -1

  XPREV= XMG(icel)RF= BMG(icel) - WAcoefMG(1,icel)*XMG(NEIBcellMG(1,icel)) &

  & - WAcoefMG(2,icel)*XMG(NEIBcellMG(2,icel)) && - WAcoefMG(3,icel)*XMG(NEIBcellMG(3,icel)) && - WAcoefMG(4,icel)*XMG(NEIBcellMG(4,icel)) && - WAcoefMG(5,icel)*XMG(NEIBcellMG(5,icel)) && - WAcoefMG(6,icel)*XMG(NEIBcellMG(6,icel))

  XMG(icel)= (RF*DDMG(icel)-XPREV)*OMEGA + XPREVenddo

  endif

  20090312KN 108

  R=>[email protected]

  W

  rC = RFC rF

  AC uC = rCuF(i) = RCF uC

 • 20090312KN 109

  R=>[email protected] /srcmainj=>[email protected]

  input

  pointer_initCZ4

  boundary_cella

  poi_geni6

  poi_gen_mgi6

  GSGauss-Seidel

  ICCGICCG

  MULTIG

  outucdG$

  RELAX_MG4]cpQ

  RESTRICT_MG4]cpQ,

  20090312KN 110

  H% %T2K

  N Gauss-Seidel ICCG

  83= 512 1,2510.03 sec19

 • 20090312KN 113

  D8::KHG:;:KHG:;:KHG:;

 • 20090312KN 121

  01?LkC%!?,kC MAC%SMACf%!fgh>:KHG:;:KHG:;

 • 20090312KN 125

  opoCq{Ir?so>:q

  tuC;nopq?qy

  Irnopq flexible

  +vkIrwnopq

  20090312KN 126

  20#Jv*GPQef]bICJPQ

  Level 012 nodes20 tri's

  Level 142 nodes80 tri's

  Level 2162 nodes320 tri's

  Level 42,562 nodes5,120 tri's

  Level 3642 nodes

  1,280 tri's

  20090312KN 127

  CRJXR{{i4B?6m]PQ

  GenerateFine Meshes

  CoarseGrid Info

  20090312KN 128

  *

  9 R]* nC#J

 • 20090312KN 129

  Semi-Coarsening ?vgz{>=|p6?

  xC;:D=0}0~v

 • 20090312KN 133

  ,(

  R1 ** cRcR TCFFC , cSkl, - ( ), -FCFC rRr *

  , - ( ), -TffffC rrrrr 43211111

  , - ( ) , -CTffff uuuuu 11114321 , - ( ), -CFCF uRu * c =1

  ,

  ,

  20090312KN 134

  [K4

  PE#0 PE#1

  LEVEL= i

  LEVEL= I+1

  PE#0 PE#1

  20090312KN 135

  tu%634 R]V4MS634 ]]Q

  ;=>[email protected]

  Parallel Serial Parallel

  Restriction Prolongation

  20090312KN 136

  1280x340=435,000 cells/PEup to 56M DOF on 128 PEs

  ICCG/IBM BG-L MGCG/IBM BG-LICCG/IBM SP-3 MGCG/IBM SP-3

  0

  250

  500

  750

  1000

  1250

  0 16 32 48 64 80 96 112 128

  PE#

  sec.

  1PE_}RxyZ7 kScalablelM_Y%PEW*%PnoxyZ7W1dnbIq% WonVS

  ICCGMS%H#xyZ7W1dnQf%HW*PQ}% q*PQ

  MGCGMSHWonV}% Sf&onV

  BG-L IBM BG/L SP-3 : IBM SP3

 • 20090312KN 137

  ] UIICCGfR23

  xy Rin= 0.50%r= 0.01play.p_XXXX 320#%1_}1000\320,000C PEJQf%1_}RCJ320,000]UI JRoutSG

  $> cd /run$> qsub go.sh

  $> cd /src-iccg$> make$> ls ../run/soliccg

  $> cd /src-mgcg$> make$> ls ../run/solmgcg

  20090312KN 138

  input.datR+*Wtest.grid.320r0.caseT : COARSEgrid4 : ILEVcoarseAPPROX : COARSEgrid METHOD10 : iterSSOR1 : SOLFLAG= 1 (1:ICCG, 2:MCCG)0 : NCOLORtot10000 : DEPTHsgl1.d0 : SIGMA= 1.d01.d-6 : EPS = 1.d-81000 : ITERmax=2 : iSLEV_MG_typeuniform : BOUNDARY conditions0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG21.0d-24 : EPSMG1.0d0 : EPScoarse2 : COARSEsolver_flag10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX1 : PEsmpTOT

  20090312KN 139

  input.datBCtest.grid.320r0.caseT : COARSEgrid4 : ILEVcoarseAPPROX : COARSEgrid METHOD10 : iterSSOR1 : SOLFLAG= 1 (1:ICCG, 2:MCCG)0 : NCOLORtot10000 : DEPTHsgl1.d0 : SIGMA= 1.d01.d-6 : EPS = 1.d-81000 : ITERmax=2 : iSLEV_MG_typeuniform : BOUNDARY conditions0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG21.0d-24 : EPSMG1.0d0 : EPScoarse2 : COARSEsolver_flag10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX1 : PEsmpTOT

  uniformXminXmaxYminYmaxZminZmax

  20090312KN 140

  R9R=RmaxMR

  K]=0f uniform

  ^20#RBM=0feRf2sYQf2q

  Xmin%Xmax Ymin%Ymax Zmin%Zmax

  kuniformlf23UIS5)V]ICCG

 • 20090312KN 141

  R9R=RmaxMR01^20#RBM=0feRf2sYQf2q

  20090312KN 142

  input.datCMG1,CMG2test.grid.320r0.caseT : COARSEgrid4 : ILEVcoarseAPPROX : COARSEgrid METHOD10 : iterSSOR1 : SOLFLAG= 1 (1:ICCG, 2:MCCG)0 : NCOLORtot10000 : DEPTHsgl1.d0 : SIGMA= 1.d01.d-6 : EPS = 1.d-81000 : ITERmax=2 : iSLEV_MG_typeuniform : BOUNDARY conditions0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG21.0d-24 : EPSMG1.0d0 : EPScoarse2 : COARSEsolver_flag10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX1 : PEsmpTOT

  R]@

  20090312KN 143

  kCMG1lfS ?0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG2

  Iterations

  Res

  idua

  l

  R1

  R2

  R3 R4

  R5

  R6

  klfnbIVQk,lR

  4]cpQ]cVI

  R(i) > CMG1R(i-1)(0

 • 20090312KN 145

  input.datEPSMGtest.grid.320r0.caseT : COARSEgrid4 : ILEVcoarseAPPROX : COARSEgrid METHOD10 : iterSSOR1 : SOLFLAG= 1 (1:ICCG, 2:MCCG)0 : NCOLORtot10000 : DEPTHsgl1.d0 : SIGMA= 1.d01.d-6 : EPS = 1.d-81000 : ITERmax=2 : iSLEV_MG_typeuniform : BOUNDARY conditions0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG21.0d-24 : EPSMG1.0d0 : EPScoarse2 : COARSEsolver_flag10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX1 : PEsmpTOT

  EqVMR"])EqVMR J&e{M^#]:Qs

  20090312KN 146

  input.datITERc/r/p/MAXtest.grid.320r0.caseT : COARSEgrid4 : ILEVcoarseAPPROX : COARSEgrid METHOD10 : iterSSOR1 : SOLFLAG= 1 (1:ICCG, 2:MCCG)0 : NCOLORtot10000 : DEPTHsgl1.d0 : SIGMA= 1.d01.d-6 : EPS = 1.d-81000 : ITERmax=2 : iSLEV_MG_typeuniform : BOUNDARY conditions0.80d0, 0.80d0 : CMG1, CMG21.0d-24 : EPSMG1.0d0 : EPScoarse2 : COARSEsolver_flag10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX1 : PEsmpTOT

  4MRGauss-SeidelRH

  20090312KN 147

  input.datITERc/r/p/MAXGauss-SeidelRH

  ITERcMAX:EqV

  ITERrMAX:,%v

  ITERpMAX:$%&%v

  Fine

  Coarse

  Fine

  Coarse

  10000, 5, 5 : ITERc/r/p/MAX

  eYRJJ1dPQf%H#RHS4PQWK_}R S*PQmR^6Rxyq_

  20090312KN 148

  go.sh#@$-r mg#@$-q lecture1#@$-N 4#@$-J T16#@$-e err#@$-o mgcg-064.lst#@$-lM 28GB#@$-lT 00:15:00#@$

  cd $PBS_O_WORKDIR

  mpirun n2.sh ./solmgcgexit

  soliccg ICCGsolmgcg MGCG

  $> cd /run$> qsub go.sh

 • 20090312KN 149

  h3

  4 #@$-N 1 #@$-J T4

  8 #@$-N 1 #@$-J T8

  16 #@$-N 1 #@$-J T16

  32 #@$-N 2 #@$-J T16

  64 #@$-N 4 #@$-J T16

  6H7.14 sec

  181H13.9 sec

  4

  19H26.0 sec

  2362H215.7 sec

  64

  9H12.1 sec

  1195H107.0 sec

  32

  7H9.50 sec

  610H54.0 sec

  16

  6H7.18 sec

  328H25.3 sec

  8

  MGCGICCGh3

  20090312KN 150

  h3=32, 10.24106 cellssoliccg (ICCG)1141 3.491998E-061161 2.085699E-061181 1.418004E-061195 8.236873E-07

  ### solver tot time 1.069786E+02 sec. PE= 0### comm. time 4.377219E+00 sec. PE= 0

  9.590832E+010 1000 1.660144E+04 1.658377E+04

  solmg (MGCG)1 1.189154E+002 6.495532E-023 1.383950E-024 5.833822E-045 2.290085E-046 1.387011E-057 8.196302E-068 1.108853E-069 3.970644E-07

  ### solver tot time 1.212685E+01 sec. PE= 0### MGCG 6.109128E-01 sec. PE= 0### MG 1.151593E+01 sec. PE= 0### relax 1.097669E+01 sec. PE= 0### restriction 4.404089E-01 sec. PE= 0### prolongation 8.220959E-02 sec. PE= 0### comm. time 1.852987E+00 sec. PE= 0

  8.471996E+010 1000 1.660144E+04 1.658377E+04

  20090312KN 151

  tu ]cpQxy

  C;:%yy/0?,g;

  0

  gP7HHG:;< $$+o HIDHierarchical Interface

  Decomposition