direct marketing back to basics

of 46 /46
Kreativa & přímá komunikace

Author: vladislav-bures

Post on 04-Jun-2015

775 views

Category:

Business


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Kreativa & pm komunikace

2.

 • Katalogy
 • Letky
 • Kupny
 • Dopisy
 • DRTV
 • Direct maily
 • SMS
 • MMS
 • E-maily
 • On-line display ads
 • Sociln st
 • Weby
 • Call centra
 • ...

3.

 • Reklama vs. DM

4.

 • Reklama m zvyovat povdom, direct marketing respons.
 • Reklama m mnit nae nzory, direct marketing m za cl zmnu chovn potenc. zkaznk.
 • Reklama mn vytipovan zkaznky na potenciln zkaznky, DM m pemnit potenciln zkaznky na skuten zkaznky.
 • Reklama se zamuje na produkt, DM na relevantn nabdku.
 • Reklama oslovuje komunity, direct marketing mluv k individualitm.
 • Reklama vytv dispozice, direct marketing se zamuje na predispozice.
 • Reklama je divadlo, direct marketing je prodej.

5. 6. 7. Cl? 8.

 • Prodej
 • Prodej
 • Prodej
 • Prodej
 • a
 • Prodej

9. 10. 11. DM jako nezvan host 12. 13. 14. 15.

 • Pemlejme nad zkaznkem
 • Co je pro nj dleit
 • Co potebuje
 • Co doke pochopit
 • Po em tou
 • Jak pouv jazyk
 • Jak meme reagovat na jeho pn
 • Pemlejme, co zkaznk udl
 • Musme myslet jako obchodnci

16. 17. 18. Ppravka 19.

 • Briefovn
 • Kreativn brief je 90 % spchu, za zbytek jsou placen kreativci, kte mus nco vykouzlit.

20.

 • AIDCA
 • Attention
 • Interest
 • Desire
 • Coviction
 • Action

Vznam Mluvte ke mn? Pro ke mn mluvte? Co mi chcete? To je sice pkn, ale skuten to potebuji? Jak si mu bt jist, e nedlm chybu? Co musm udlat? Je to sloit? 21. 22.

 • Nabdka
 • IDM definice
 • Pklad Pohybliv hypotky

23. 24.

 • Inspirace
 • Registrace k odbru
 • RSS zdroje
 • Galerie reklam
 • Blogy
 • Google Alerts

25.

 • Testovn
 • Testovat meme vechno
 • Nabdka A vs. Nabdka B vs.
 • Headline 1 vs. Headline 2
 • Formt 1 vs. Formt 2
 • C2A 1 vs. C2A 1
 • Respons mechanika 1 vs. 2

26. Jasn I. & Jasn II. 27.

 • Jasn I.
 • Checklist
 • Product knowledge

28. 29.

 • Jasn II.
 • Clov skupina

30.

 • Ven pane Malkovii, jak jsme se naposled bavili o vaem tetovn na levm pedlokt...

31. Benefit 32.

 • Vlastnosti
 • Benefity
 • Nabdky
 • atd.

33.

 • Checklist
 • Product offers
 • Free offers
 • Price offers
 • Payment offers
 • Exlusive offers
 • Limited offers
 • Winning offers
 • Guarance offers

34. Nechte mluvit znaku 35.

 • Znaka jako osobnost
 • kodovky v UK

36.

 • Znaka jako osobnost
 • Persona
 • Jak se jmenuje?
 • Kluk, holka?
 • Vk?
 • Jak je?
 • Charakteristika?
 • Jak mluv?
 • Jak je hlas znaky?
 • Co by ekl o sv konkurenci?

37. 38. A se kreativa nade! 39.

 • Teorie Obchodu
 • Oblka
 • Dopis
 • Letk/Broura
 • Zpsob reakce

40. 41. Jeden smr 42.

 • Jeden smr
 • Pln odpovdi
 • Adresti mus pochopit, co chcete
 • eknte si o respons
 • Zpsob odpovdi mus bt jednoduch

43. 44. Finle 45.

 • DM m pesvdit k okamit reakci.
 • DM se zamuje na poteby zkaznk.
 • DM cl na zce definovan skupiny.
 • DM pracuje s nabdkami, kter jsou pravdpodobn
 • nejvhodnj pro CS.
 • DM mus bt interaktivn.
 • DM mus bt jednoduch a jasn.
 • DM mus pekonat neinnost zkaznk.

46. Dky za trplivost