know how nr 2

of 16/16
Niektóre S.K.A. atrakcyjne podatkowo do 2015 r. Prosty sposób na konsolidację wyników podatkowych w grupie Jednoosobowa firma może stać się spółką PRZEKSZTAŁCENIA PODATKI PODATKI PODATKI PRZEKSZTAŁCENIA SPóŁKI PODATKI Optymalne finansowanie spółki Jak wybrać dzień przekształcenia? SWOIMI DOśWIADCZENIAMI DZIELI SIę Czas bezpiecznych optymalizacji podatkowych PRAWO I PODATKI W PRAKTYCE WYDANIE II 1/2014 Prawo umożliwia dofinansowanie spółki na wiele sposobów. Niektóre z nich mogą przynieść też istotne korzyści podatkowe. Wskazujemy formy finansowania i doradzamy, jak z nich skorzystać, by ominąć podatkowe rafy. Data przekształcenia lub połączenia spółki to drobny szczegół bardzo złożonych operacji. Z praktyki jednak wiemy, że dobrze przemyślany wybór dnia restrukturyzacji spółki pozwala uniknąć wielu problemów po przekształceniu czy połączeniu, a to decyduje o sukcesie całego procesu. Zdaniem wielu doradców ciągle trwa najlepszy okres na przeprowadzenie dużych transakcji bez konieczności płacenia wysokich podatków. Warto wykorzystać ten czas na wypłacenie zysków zatrzymanych w spółkach, restrukturyzację, sprzedaż przedsiębiorstw, udziałów, akcji czy nieruchomości. Nadal warto mieć spółkę komandytową Spółka komandytowa = zalety spółki z o.o. + zalety spółki cywilnej Przedsiębiorcy mogą przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę oraz zachować wszystkie przysługujące im dotychczas prawa i obowiązki. Kiedy warto zdecydować się na takie przekształcenie? Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać spółki komandytowe w strukturach holdingowych. S.K.A. o odpowiednich parametrach (rok obrotowy) nadal nie płacą podatków. To wciąż aktualny temat, ponieważ na rynku jest wiele ofert zakupu akcji takich spółek. Podpowiadamy, jak wykorzystać S.K.A. do 2015 r. strona 3 strona 4 strona 8 strona 2 strona 10 strona 9 strona 6

Post on 21-Oct-2014

611 views

Category:

Law

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KNOW HOW to magazyn tworzony i wydawany przez Kancelarię PragmatIQ. PragmatIQ tworzą prawnicy specjalizujący się w doradztwie podatkowym, w tym w planowaniu podatkowym, oraz szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego: transakcjach sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw i związanych z nimi procesami audytu prawnego i podatkowego (due diligence), przekształceniach, połączeniach, podziałach, tworzeniu struktur holdingowych, a także we wdrażaniu rozwiązań w ramach planowania podatkowego.

TRANSCRIPT

Niektre S.K.A. atrakcyjne podatkowo do 2015 r.

Prosty sposb na konsolidacj wynikw podatkowych w grupie

Jednoosobowa firma moe sta si spk PRZEKSZTACENIA PODATKI

PODATKI

PODATKI PRZEKSZTACENIA SPKI

PODATKI

Optymalne finansowanie spki Jak wybra dzie przeksztacenia?

Swoimi dowiadczeniami dzieli Si

Czas bezpiecznych optymalizacji podatkowych

PRawo i PodaTKi w PRaKTYce

wYdanie ii 1/2014

Prawo umoliwia dofinansowanie spki na wiele sposobw. Niektre z nich mog przynie te istotne korzyci podatkowe. Wskazujemy formy finansowania i doradzamy, jak z nich skorzysta, by omin podatkowe rafy.

Data przeksztacenia lub poczenia spki to drobny szczeg bardzo zoonych operacji. Z praktyki jednak wiemy, e dobrze przemylany wybr dnia restrukturyzacji spki pozwala unikn wielu problemw po przeksztaceniu czy poczeniu, a to decyduje o sukcesie caego procesu.

Zdaniem wielu doradcw cigle trwa najlepszy okres na przeprowadzenie duych transakcji bez koniecznoci pacenia wysokich podatkw. Warto wykorzysta ten czas na wypacenie zyskw zatrzymanych w spkach, restrukturyzacj, sprzeda przedsibiorstw, udziaw, akcji czy nieruchomoci.

Nadal warto mie spk komandytowSpka komandytowa = zalety spki z o.o. + zalety spki cywilnej

Przedsibiorcy mog przeksztaci jednoosobow dziaalno gospodarcz w spk oraz zachowa wszystkie przysugujce im dotychczas prawa i obowizki. Kiedy warto zdecydowa si na takie przeksztacenie?

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzysta spki komandytowe w strukturach holdingowych.

S.K.A. o odpowiednich parametrach (rok obrotowy) nadal nie pac podatkw. To wci aktualny temat, poniewa na rynku jest wiele ofert zakupu akcji takich spek. Podpowiadamy, jak wykorzysta S.K.A. do 2015 r.

strona 3strona 4

strona 8

strona 2

strona 10strona 9strona 6

2

Namierzamy Namiary

Wielka popularno tego okrelenia wynika z jego przydatnoci i wygody. Bo zastpuje ono adres, e-mail i numer telefonu, ale zarazem nie ujmuje tych danych jako niepodzielnego kompletu. Pozostawia wic korzystn swobod wyboru. Namiary (przewanie w liczbie mnogiej) s poprawne, lecz wci uchodz za do potoczne. Nic zatem dziwnego, e w sytuacjach oficjalnych mog niektrych razi. Zalecana ostrono w uyciu tego sowa dotyczy te freudowskich przejzycze. Byem wszak wiadkiem rozmowy, w ktrej zamylony sprzedawca poprosi atrakcyjn klientk, by podaa mu swoje wymiary. I to nie w sklepie z odzie czy bielizn

Tempo! ale jak?

W biznesie trzeba si pieszy! A moe raczej spieszy? Poprawne s zarwno formy popieszny, popiesz si, popiesznie, pieszy si, przypiesz, przypieszenie, jak i pospieszny, pospiesz si, pospiesznie, spieszy si, przyspiesz, przyspieszenie... Sowniki preferuj na og wersje z , ale nie jest to wyrane zalecenie. Argumentem za pieszy moe by jednak fakt, e spieszy oznacza te: zmieni kawaleri (lub oddziay zmechanizowane) w piechot. Wg niektrych specjalistw mona nawet mwi i pisa pospiech, lecz powszechny zwyczaj jzykowy jako si z tym nie zgadza. Wic zwaszcza pospiech jest zym doradc.

Spki komandytowe wci bardzo atrakcyjne

Media do gono informoway o planach objcia spek komandytowych podatkiem CIT, natomiast o pomylnym zakoczeniu tej kwestii i rezygnacji Ministerstwa Finansw ze swoich zamiarw, pisay ju zdecydowanie mniej.

Informacja o utrzymaniu dotychczasowych, korzystnych zasad opodatkowania spek komandytowych, mimo e stanowia bardzo dobr wiadomo dla wielu przedsibiorcw prowadzcych biznes w tej wanie formie, przesza bez wikszego echa.

Przypomnijmy zatem, e w lutym zeszego roku pojawiy si liczne informacje o zamiarze Ministerstwa Finansw objcia od 1 stycznia 2014 roku podatkiem CIT nie tylko spek komandytowo-akcyjnych, ale rwnie samych spek komandytowych. Ministerstwo Finansw forsowao ten nieracjonalny pomys a do padziernika minionego roku, kiedy to Platforma Obywatelska wycofaa si z pomysu opodatkowania spek komandytowych CIT-em. Ostatecznie 12 grudnia 2013 roku wesza w ycie nowelizacja ustaw podatkowych, ktra nie przewiduje objcia CIT-em spek komandytowych nadal s one jednokrotnie opodatkowane.

Spki komandytowe s wci bardzo atrakcyjn form prowadzenia biznesu. Dziki nim przedsibiorcy nadal mog korzysta z jednokrotnego opodatkowania zyskw, nie ponoszc przy tym osobistej odpowiedzialnoci za zobowizania spki. W zwizku z utrzymaniem korzystnych zasad opodatkowania tych spek, moemy si spodziewa, e ich liczba bdzie wzrasta jeszcze szybciej ni dotychczas.

Rubryka przygotowana przez jzykoznawc, Marka Zboralskiego

Pomimo opisanych planw Ministerstwa Finansw spki komandytowe wcale nie straciy na popularnoci w 2013 roku. Zgodnie z danymi Gwnego Urzdu Statystycznego 31 grudnia 2013 roku byo w Polsce zarejestrowanych 12.658 spek komandytowych. Oznacza to, e rok 2013 przynis zwikszenie liczby spek komandytowych o 20,6%. Nie jest to, co prawda, rekordowy przyrost, ale naley go uzna za znaczcy w kontekcie wspomnianych planw Ministerstwa Finansw. Wzrost ten dowodzi bowiem, e polscy przedsibiorcy docenili rwnie inne - poza jednokrotnym opodatkowaniem - zalety spki komandytowej, takie jak np. moliwo wyczenia osobistej odpowiedzialnoci wsplnikw za zobowizania spki, czy te elastyczno jej konstrukcji i moliwo dopasowania umowy spki do konkretnych potrzeb danego przedsiwzicia gospodarczego.

Teraz, gdy wiadomo ju, e spki komandytowe nie zostay objte CIT-em i nadal mog cieszy si jednokrotnym opodatkowaniem, ich popularno na pewno jeszcze wzronie.

Naszym zdaniem warto przy kadej okazji przypomina o tym, e planowane niekorzystne zmiany podatkowe nie weszy w ycie i spki komandytowe nadal mog by bardzo atrakcyjn form prowadzenia biznesu, rwnie na paszczynie podatkowej. Uwaamy te, e kady przedsibiorca powinien rozway prowadzenie swojej dziaalnoci w tej wanie formie prawnej. Warto przy tym wyjani, e nie musi si to wiza z zakadaniem nowej spki komandytowej, gdy moliwe jest przeksztacenie prowadzonego ju biznesu w tak spk, ktra przejmie wszystkie prawa (w tym koncesje i zezwolenia) oraz obowizki zwizane z prowadzon dotychczas dziaalnoci.

POZNAJ ZALETY SPKI KOMANDYTOWEJ ODWIEDZAJC NASZ KANA YOUTUBE, GDZIE ZNAJDZIESZ PREZENTACJ

SPKA KOMANDYTOWA - DLACZEGO WARTO?www.youtube.com/user/wwwPragmatIQ

SPKI Z O.O.317 698

SPKI CYWILNE284 009

SPKI KOMANDYTOWE

12 658

TEMAT Z OKADKI

Tomasz [email protected]

pomocNicy, kTrzy dezorieNTuj

Aby nie powtarza identycznego rzeczownika w tym samym lub ssiednim zdaniu, na og wystarczy go zastpi odpowiednim zaimkiem. Jednak gdy moe si on odnosi do dwch lub kilku rzeczownikw o podobnej formie (rodzaju i liczbie), utrudni to zrozumienie lub wypaczy sens, np.

Jego firma miaa siedzib w kamienicy, ale nie by z niej zadowolony. Z czego?!

Szef jedzi samochodem z kierowc. Jest on jednak w kiepskim stanie. Kto? Co?!

Szerszy kontekst na og pozwala si zorientowa, o co chodzi, ale i tak jest to zakcenie jasnoci. Zaimkw nie mona wic stosowa bezmylnie, a powtrk czasem lepiej omin synonimem.

oj daNa, daNa

Cho w dawnych ludowych przypiewkach dziarsko rozbrzmiewa dana, to osobowe mog by tylko dane. Zamiast: adres to dana osobowa, wykorzystali moj dan itp., naley wic mwi i pisa: adres to dane osobowe, adres naley do danych osobowych, wykorzystali moje dane Owszem, uycie liczby pojedynczej, gdy mowa o czym jednostkowym, wydaje si logiczne i precyzyjne. Dane nale jednak do grupy wyrazw wystpujcych tylko w liczbie mnogiej (fachowo: plurale tantum). Jedynie w argonie rodowiskowym (zwaszcza informatykw) dana moe by stosowana bez obawy o dziwactwo lub bd.

im krcej

Rozwleko bardzo szkodzi jzykowej sprawnoci, a wic i skutecznoci. Autor tekstu na og tego nie dostrzega albo sdzi, e ju naprawd nic si nie da usun. Tymczasem nawet mae fragmenty mona istotnie i korzystnie skrci, np.

Ankieta, ktra zostaa przeprowadzona wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta, ktr przeprowadzono wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta przeprowadzona wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta wrd pracownikw, wykazaa...

To, co zostao po stopniowej wycince jest rwnie treciwe, jak wersja pierwotna. I zrozumiae nawet dla mniej inteligentnych odbiorcw. Skracajmy wic miao! Ale z gow.

liczba spek Na koNiec 2013 r.

rdo: Gwny Urzd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotw gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r.

Spek komandytowych jest wci zdecydowanie mniej ni spek z o.o. i spek cywilnych, mimo i cz one zalety obu

Sprawniej i poprawniej po polsku

3

Korzyci z S.K.A. do 2015 r.

Wycofanie z transakcji bez negatywnych konsekwencji

Do koca 2013 r. obowizyway przepisy, zgodnie z ktrymi S.K.A. nie bya podatnikiem podatku dochodowego podatnikami byli jej wsplnicy. Przepisy te byy interpretowane w bardzo korzystny dla podatnikw sposb. Akcjonariusz S.K.A. mia obowizek zapaci podatek dopiero w momencie, gdy ze spki wypacana bya na jego rzecz dywidenda. W efekcie, jeeli dywidendy nie wypacano, nikt nie ponosi obcie podatkowych. Dziki temu moliwe byo odroczenie lub nawet cakowite wyeliminowanie opodatkowania.

Ze wzgldu na przepisy przejciowe wprowadzajce nowelizacj ustaw o PIT i CIT, niektre S.K.A. bd mogy nadal stosowa te korzystne zasady.

Tylko S.K.A. speniajce okrelone kryteria bd skuteczn tarcz podatkow dla swoich akcjonariuszy.

Zdarza si, e decydujemy si na podpisanie umowy, ktra bdzie faktycznie wykonana tylko przy spenieniu okrelonego warunku. Przykadowo, strony zawieraj umow poyczki, uzgadniajc, e kwota poyczki bdzie wypacona, tylko wtedy gdy poyczkobiorca nie otrzyma kredytu bankowego. Tymczasem ju sam fakt dokonania czynnoci cywilnoprawnej, czyli np. podpisania umowy poyczki, pociga za sob konieczno zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Zatem poyczkobiorca musi zapaci 2% podatku, niezalenie od tego, czy skorzysta z poyczki czy nie. Sdy administracyjne

Niektre spki komandytowoakcyjne mog korzysta z preferencji podatkowych prawie do koca 2015 r. Do czego warto wykorzysta tak spk?

Odpowiednie sformuowanie postanowie umowy umoliwia wycofanie si z transakcji bez koniecznoci zapacenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych.

Musz one mie odpowiednio dobrany rok obrotowy, inny ni kalendarzowy, zarejestrowany przed 12 grudnia 2013 r.

S.K.A. z przesunitym rokiem obrotowym nie paci podatku od swoich biecych dochodw. Dlatego mona j wykorzysta jako podmiot prowadzcy dziaalno operacyjn zyski S.K.A. nie bd opodatkowane na bieco a do koca jej przesunitego roku obrotowego. W przypadku spek o optymalnych parametrach takie wakacje podatkowe mog trwa nawet 23 miesice! Po tym okresie spka stanie si podatnikiem CIT, ale jej dotychczas wypracowane zyski nie zostan opodatkowane. Pozwala to na bezterminowe odroczenie podatku opodatkowanie tego dochodu w ogle nie wystpi, pod warunkiem, e spka nie bdzie wypaca dywidendy. Dysponujca rodkami pieninymi S.K.A. moe peni funkcj grupowego banku i wspiera finansowo powizane z ni spki.

Natomiast jeeli spka wypaciaby akcjonariuszom zysk, konieczne byoby pobranie 19% PIT. Jednake zyski wypracowane w okresie, gdy spka nie bya podatnikiem, nie bd podwjnie opodatkowane w przeciwiestwie do dywidendy wypacanej ze spki z o.o. lub S.A. Przeprowadzenie odpowiednich operacji na akcjach S.K.A. (gdy spka bdzie ju podatnikiem CIT), moe pozwoli na uniknicie podatku take przy wypacie zysku ze spki do akcjonariuszy.

Cieszca si przeduonymi preferencjami S.K.A. moe okaza si przydatna nie tylko do prowadzenia biecej dziaalnoci.

i organy podatkowe stoj na stanowisku, e ju samo podjcie okrelonych decyzji powoduje obowizek zapaty podatku. Ich zdaniem bez znaczenia jest, czy transakcja ostatecznie dosza do skutku.

POD WARUNKIEM, E

W takich sytuacjach dobrym rozwizaniem bdzie wprowadzenie do umowy tzw. warunku zawieszajcego, czyli zapisu, ktry uzalenia skuteczno umowy od wystpienia okrelonego zdarzenia. Przepisy ustawy o PCC wyranie mwi, e podatek podlega zwrotowi, jeeli nie speni si warunek zawieszajcy, od ktrego uzaleniono wykonanie czynnoci prawnej.

Warunek zawieszajcy moe dotyczy wikszoci czynnoci prawnych opodatkowanych PCC,

na przykad sprzeday, ustanowienia uytkowania lub suebnoci, czy te umowy spki i dopat do spki.

Gdyby wic w umowie poyczki, zamieci wyrany zapis, e umowa jest zawarta, pod warunkiem, e poyczkobiorca nie uzyska w banku kredytu do dnia X, to wwczas zapacony przy zawarciu umowy podatek mona by odzyska, jeeli kredyt zosta w tym terminie udzielony.

Wniosek o zwrot podatku naley zoy nie pniej ni w terminie 5 lat od koca roku, w ktrym podatek zosta zapacony.

Rubryka przygotowana przez jzykoznawc, Marka Zboralskiego

PODATKI

Maria [email protected]

Wojciech [email protected]

Planujc w tym i przyszym roku znaczce transakcje, warto rozway zakup i wykorzystanie odpowiedniej S.K.A.

Spka komandytowoakcyjna jest bardzo skutecznym i efektywnym rodkiem pozwalajcym na podwyszenie wartoci podatkowej aktyww majtkowych przed ich sprzeda, np. przy sprzeday nieruchomoci, ktrej warto rynkowa znaczco wzrosa w stosunku do tego, za ile zostaa kupiona. W takiej sytuacji konieczne byoby zapacenie wysokiego podatku od kwoty stanowicej rnic pomidzy uzyskan cen a kosztami poniesionymi w przeszoci na nabycie tej nieruchomoci. Aby tego unikn, warto przeprowadzi transakcj za porednictwem odpowiedniej S.K.A. Podwyszenie wartoci podatkowej aktyww z wykorzystaniem S.K.A. moe by bardzo dobrym rozwizaniem nie tylko w przypadku planowanej duej transakcji, lecz take w celu zmniejszenia biecych obcie podatkowych obnienie wykazywanych dochodw podatkowych jest moliwe dziki wysokim odpisom amortyzacyjnym.

Poniewa przepisy przejciowe umoliwiaj przeduenie wakacji podatkowych S.K.A, warto wykorzysta odpowiednie spki, dziki ktrym moliwe jest zarwno bezterminowe odroczenie opodatkowania biecych zyskw, podwyszenie wartoci podatkowej aktyww majtkowych, jak i przeprowadzenie duych transakcji w optymalny sposb.

Sprawniej i poprawniej po polsku

4

Spka komandytowa zamiast podatkowej grupy kapitaowej

Zawizanie podatkowej grupy kapitaowej pozwala na poczenie wynikw kilku spek, ale wie si z wieloma rygorystycznymi wymogami. Dlatego proponujemy duo prostszy i rwnie skuteczny sposb wykorzystanie spki komandytowej. Zastanwmy si, w jakich sytuacjach pozwala to na znaczne oszczdnoci podatkowe.

RNE WYNIKI SPEK SISTR

Gdy prowadzimy dwa rodzaje dziaalnoci w ramach dwch spek z o.o. i jedna z nich wykazuje zysk, a druga strat, to oczywicie jedna spka musi zapaci CIT. A druga? Co prawda nie paci podatku dochodowego, ale swoj strat moe rozliczy tylko z zyskiem wypracowanym w cigu 5 kolejnych lat i to uwzgldniajc ustawowe ograniczenia. Moliwe wic, e straty nie rozliczy wcale albo tylko w niewielkim zakresie.

PRzYKad:

Spka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego podatnikami s poszczeglni wsplnicy. Dlatego wykorzystanie tej formy prowadzenia dziaalnoci w strukturze holdingowej umoliwia podatkow konsolidacj wynikw kilku podmiotw. Jest to prosta alternatywa dla podatkowej grupy kapitaowej.

PODATKI

Maria [email protected]

HoldinG sp. z o.o.wynik: 990.000 z [(99% x 5.000.000) + (99% x - 4.000.000)]; ciT 188.100 z

oSoba fizYcznawynik: 990.000 z [(99% x 5.000.000) + (99% x 4.000.000)] PiT 188.100 z

ciT: 188.100 z

ciT: 950.000 z

ciT: 197.600 z

a sp. k.zysk 5.000.000 z

a sp. k.zysk 5.000.000 z

b sp. k.strata - 4.000.000 z

b sp. k.strata - 4.000.000 z

a sp. z o.o. zysk 5.000.000 z; ciT 950.000 z

a sp. z o.o. zysk z podstawowej dziaalnoci 5.000.000 z;

wynik: 1.040.000 [5.000.000 (99% x 4.000.000)]; ciT 197.600 z

oSoba fizYcznazysk z JdG 5.000.000 z

wynik: 1.040.000 z [5.000.000 (99% x 4.000.000)] PiT 197.600 z

b sp. z o.o. strata 4.000.000 z; ciT 0 z

(strata do rozliczenia przez 5 lat - ???)

b sp. k. strata 4.000.000 z;

a sp. k. strata 4.000.000 z;

ciT: 950.000 z

a sp. z o. o.zysk 5.000.000 z;

ciT 950.000 z

b sp. z o. o.strata 4.000.000 z; ciT 0 z

(strata do rozliczenia przez 5 lat - ???)

W takiej sytuacji warto wykorzysta struktur holdingow, w ramach ktrej dziaalno operacyjn prowadziyby dwie spki komandytowe podlege pod jedn spk z o.o. Dziki temu zysk wypracowany przez jedn spk komandytow podlegaby poczeniu ze strat poniesion przez drug spk komandytow, bo wsplnik rozpoznawaby przychody i koszty zarwno jednej jak i drugiej spki komandytowej proporcjonal-nie do swojego udziau w zyskach tych spek. Pozwalaoby to na zmniejszenie (lub cakowite wyeliminowanie) obcie z tytuu podatku dochodowego.

PRzYKad:

Taka struktura moe okaza si szczeglnie przydatna w sytu-acji, gdy prowadzc rozwinit i przynoszc due dochody dziaalno w jednej brany, zdecydujemy si na rozwijanie bi-znesu w zupenie innym obszarze, ktry w pocztkowej fazie moe przynosi straty.

SPKA CRKA ZE STRAT

Podobny mechanizm moe by bardzo przydatny w sytuacji, gdy wykazujca straty spka crka podlega pod dochodow spk matk.

PRzYKad:

Warto rozway przeksztacenie spki crki w spk komandytow. Dziki temu spka matka obliczajc swj wynik podatkowy (dodatni lub ujemny), bdzie moga uwzgldnia zyski i straty spek crek

PRzYKad:

GDY WSPLNIKIEM JEST OSOBA fIZYCZNA

Wyniki osigane w ramach rnych spek komandytowych moe konsolidowa nie tylko osoba prawna (w naszym przykadzie sp. z o.o.), ale rwnie osoba fizyczna. Osoba

fizyczna traktuje dla celw podatkowych przychody i koszty osigane przez spk komandytow tak, jak przychody i koszty z dziaalnoci gospodarczej. Najczciej osoba fizyczna jest komandytariuszem wsplnikiem, ktry za zobowizania spki odpowiada wycznie do wysokoci okrelonej w umowie spki sumy komandytowej (co oznacza, e w praktyce zakres odpowiedzialnoci komandytariusza jest podobny do odpowiedzialnoci wsplnika w spce z o.o.).

Dla celw podatkowych osoba fizyczna moe poczy wyniki dwch lub wicej spek komandytowych, ktrych jest wsplnikiem.

PRzYKad:

Wsplnik moe rwnie czy wynik spki komandytowej z wynikiem wasnej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej (prowadzonej w ramach wpisu do CEIDG).

PRzYKad:

Dziki temu moliwe jest wydzielenie organizacyjne i prawne rnych obszarw dziaalnoci (np. dla kadej ze spek komandytowych bank odrbnie oceni zdolno kredytow, kada z nich moe by wacicielem nieruchomoci, wsplnik prowadzcy dziaalno gospodarcz jest zupenie odrbnym podmiotem), przy jednoczesnym poczeniu ich wynikw dla celw podatkowych. Podsumowujc, wykorzystanie spek komandytowych, ktre nie s podatnikami podatku dochodowego a jednoczenie pozwalaj na ograniczenie odpowiedzialnoci niektrych wsplnikw (komandytariuszy), moe okaza si wygodnym sposobem na podatkowe poczenie wynikw kilku podmiotw.

6

Negatywna interpretacja podatkowa moe by pozytywna!

Zaplanuj podatkowo wane transakcje

Wystpujc o interpretacj podatkow, oczekujemy, e Minister Finansw w caoci zgodzi si z naszym stanowiskiem. Dlatego w przypadku otrzymania interpretacji, w ktrej organ uznaje nasze stanowisko za nieprawidowe (tzw. interpretacja negatywna), wielu przeywa rozczarowanie, uwaajc tak interpretacj za nic niewart. Przed wyrzuceniem interpretacji do kosza warto jednak dokadnie zapozna si ze stanowiskiem organu i jego uzasadnieniem. Moe si bowiem zdarzy, e w gruncie rzeczy odpowiada ono naszym oczekiwaniom, a fiskus uzna nasze stanowisko za nieprawidowe ze

Zgodnie z obowizujcymi przepisami organy podatkowe nie mog zarzuci podatnikowi, e dziki umiejtnemu wykorzystaniu przepisw zapaci za niski podatek. Ponadto podatnicy mog zabezpieczy si, jeeli uzyskuj indywidualne interpretacje podatkowe (zastosowanie si do interpretacji nie moe wywoa negatywnych skutkw dla podatnika, ktry j uzyska).

Resort finansw pracuje jednak nad now klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej wejcie w ycie zapowiadane jest w nastpnych latach podatkowych.

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian w prawie podatkowym optymalizacje nadal bd moliwe, ale z pewnoci kluczowe operacje lub restrukturyzacje warto przeprowadzi teraz - gdy brak przepisw pozwalajcych na kwestionowanie dziaa podatnikw.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA PO KLAUZULI

W przeciwiestwie do obowizujcych obecnie regulacji, nowe przepisy dadz organom podatkowym uprawnienia do okrelenia zobowizania podatkowego na podstawie biznesowego skutku danej transakcji z pominiciem zastosowanej przez podatnika konstrukcji prawnej. Organy bd uprawnione do zastosowania klauzuli, jeli wyka, e przyjta konstrukcja prawna nie jest adekwatna

Otrzymanie negatywnej interpretacji podatkowej moe mie dla nas pozytywne skutki. Ochrona jak daj interpretacje podatkowe, wynika bowiem z zastosowania si przez podatnika do treci wydanej interpretacji, a nie z tego jak Minister Finansw oceni stanowisko podatnika.

Obecnie brak przepisw, ktre zabraniayby tak ukada swoje interesy, eby zapaci jak najniszy podatek. Dziki przemylanym konstrukcjom biznesowym, prawidowo opracowanym pod wzgldem prawnym, mona legalnie osign znaczne oszczdnoci podatkowe bez ryzyka.

wzgldu na uycie bdnego sformuowania (np. nie podlega podatkowi albo jest zwolnione z podatku) lub inn drobn usterk naszego wniosku.

NIE ZNACZY TAK?

Naley pamita, e jeli w wyniku analizy tzw. negatywnej interpretacji dojdziemy do wniosku, e stanowisko organu jest dla nas korzystne moemy by pewni, e stosujc si do jej treci bdziemy korzystali z ochrony na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej.

ODPOWIED NAS OChRONI

Zgodnie z przepisami zastosowanie si do stanowiska organu zawartego w interpretacji

do osignicia danego celu gospodarczego, a jej wdroenie nie przynioso podatnikowi adnych innych korzyci poza obnieniem opodatkowania. Przykadem moe by sytuacja, w ktrej podatnik zamiast sprzeda udziay w spce z o.o., daruje je spce znajdujcej si w raju podatkowym, a ta z kolei nastpnie zbywa udziay inwestorowi. W takim przypadku trudno bdzie obroni si przed zarzutem, e darowizna miaa jakiekolwiek uzasadnienie poza prb uniknicia opodatkowania. Na podstawie wprowadzonej klauzuli organy bd mogy dla celw podatkowych pomin darowizn i uzna, e sprzeday dokona podatnik bez porednictwa zalenej spki.

Zaoenia do zmiany ustawy przewiduj, e organy podatkowe bd mogy zastosowa klauzul, jeli spenione zostan okrelone warunki, np. organ udowodni, e w sposb zamierzony stworzono sztuczn konstrukcj prawn, ktrej dominujcym celem byo uzyskanie () znacznej korzyci podatkowej lub podatnik nie wykaza innych ni podatkowe, istotnych finansowo lub ekonomicznie, przyczyn uzasadniajcych zastosowanie wybranej przez niego konstrukcji prawnej. Jak wida, warunki te skonstruowane s w sposb pozostawiajcy organom podatkowym spor swobod. Z drugiej strony pokazuj, e w dalszym cigu moliwe bdzie konstruowanie transakcji w taki sposb, aby organy podatkowe nie miay moliwoci zastosowa klauzuli. Kluczowe bdzie tutaj wskazanie biznesowego uzasadnienia transakcji. Moe to by, przykadowo, poprawa pynnoci finansowej przedsibiorstwa, zwikszenie bezpieczestwa prowadzonej dziaalnoci, czy inwestowanie dostpnego majtku w nowe projekty.

BEZPIECZNIEJ PRZED KLAUZUL

Aby unikn wtpliwoci, znaczce transakcje takie jak wypata zyskw zgromadzonych w spkach, przeprowadzenie restrukturyzacji, sprzeda przedsibiorstw, udziaw czy nieruchomoci

(niezalenie, czy bdzie to tzw. interpretacja negatywna, czy interpretacja, w ktrej organ uzna stanowisko podatnika za prawidowe) bdzie chronio podatnika przed odsetkami za zwok i sankcjami karnoskarbowymi, a w przypadku pyta o zdarzenia przysze rwnie przed zapat podatku.

Ochrona, jak daj interpretacje podatkowe wynika z zastosowania si przez podatnika do treci wydanej interpretacji, a nie z tego jak Minister Finansw oceni stanowisko podatnika zawarte we wniosku o interpretacj.

PODATKI

Maria [email protected]

Wojciech [email protected]

warto zaplanowa jeszcze w 2014 r. Pozwoli to na wykorzystanie sprawdzonych metod optymalizacyjnych bez ryzyka kwestionowania ich skutkw podatkowych. Organy podatkowe nie bd mogy ich weryfikowa, bo przepisy dotyczce klauzuli, jak kade inne przepisy prawa, nie mog dziaa wstecz. Nie mog wic obj transakcji, ktrych skutki prawne i podatkowe wystpi przed jej wejciem w ycie.

Pewne wtpliwoci mog si pojawi np. przy amortyzacji, gdy skutki podatkowe wystpuj rwnie wiele lat po dokonaniu transakcji. Rwnie w tej sytuacji klauzula nie powinna mie zastosowania. Oprcz zasady, e prawo nie dziaa wstecz, naley pamita o zasadzie ochrony praw nabytych. Kiedy dokonujemy inwestycji, przyjmujemy pewne zaoenia dotyczce jej skutkw finansowych, rwnie w zakresie opodatkowania. Nie powinno tutaj dochodzi do nagych i diametralnych zmian. Wskazuje na to rwnie praktyka legislacyjna. Przykadem s spki komandytowo-akcyjne, ktrych rok obrotowy nie pokrywa si z kalendarzowym w ich przypadku opodatkowanie CIT-em nastpi dopiero z pocztkiem nowego roku obrotowego, mimo e niekorzystne przepisy dotyczce opodatkowania spek komandytowo-akcyjnych obowizuj ju od 1 stycznia 2014 r.

Podsumowujc, po wprowadzeniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania optymalizacje podatkowe bd w dalszym cigu moliwe, ale bd trudniejsze do zaplanowania i przeprowadzenia. W zwizku z tym warto dokona kluczowych operacji w 2014 r. Moe to by szczeglnie opacalne w przypadku wykorzystania spek komandytowoakcyjnych z przesunitym rokiem obrotowym (o czym szerzej piszemy na stronie 3).

7

Szybciej i bez podatku

Szkolc pracownikw, zmniejszasz podatek

Sprzeda majtku otrzymanego z likwidacji firmy przed upywem 6 lat od dnia likwidacji spowoduje konieczno zapacenia podatku PIT. Dotyczy to rwnie majtku z likwidacji lub wystpienia ze spki osobowej, np. jawnej czy komandytowej, albo spki cywilnej.

6 MIESICY ZAMIAST 6 LAT

Zamiast sprzedawa skadniki majtku likwidacyjnego, lepiej dokona ich darowizny na rzecz osb z najbliszej rodziny.

Fundusz szkoleniowy tworzony jest w celu finansowania lub wspfinansowania kosztw ksztacenia zarwno pracownikw, jak i pracodawcw. Jego zaoenie i prowadzenie pozbawione jest uciliwych formalnoci. Fundusz szkoleniowy jest tak naprawd odrbnym rachunkiem bankowym, a zgromadzone na nim rodki mog by przeznaczane wycznie na cele wskazane w ustawie.

Z podatkowego punktu widzenia fundusz ma jedn podstawow zalet. Sam odpis na fundusz szkoleniowy, czyli w praktyce sam przelew midzy rachunkami firmowymi, stanowi koszt podatkowy.

Pomniejszenie podstawy opodatkowania nastpuje wic ju w momencie dokonania przelewu. Nie trzeba czeka do faktycznego wydania rodkw na szkolenia.

PIENIDZE NA SZKOLENIE

Od momentu zasilenia funduszu mamy 2 lata na wydanie tych pienidzy na szkolenia. Co si stanie, jeli pienidze

Nie trzeba czeka a 6 lat, aby bezpodatkowo spieniy majtek otrzymany z likwidacji dziaalnoci gospodarczej. Istnieje szybszy sposb upynnienia tego majtku bez koniecznoci pacenia podatku.

Fundusz szkoleniowy brzmi jak instytucja z poprzedniej epoki. Okazuje si jednak, e moe on peni funkcj nieoprocentowanego kredytu podatkowego.

Darowizna nie podlega PIT, gdy obowizek podatkowy dotyczy wycznie przypadkw odpatnego zbycia. Ponadto przesunicia majtkowe w gronie najbliszej rodziny s zwolnione z podatku od spadkw i darowizn (w ramach tzw. grupy zerowej). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zoenie zawiadomienia do urzdu skarbowego o fakcie dokonania takiej darowizny.

Podarowane skadniki majtku likwidacyjnego mog by bezpodatkowo sprzedane ju po 6 miesicach po otrzymaniu darowizny.

zgromadzone w funduszu nie zostan ostatecznie wydane na szkolenia, bo na przykad rodki bd potrzebne na inny cel, albo pracodawca zdecyduje si na likwidacj funduszu szkoleniowego?

W takim przypadku kwota nieprzeznaczona na szkolenia lub zwrcona na gwny rachunek firmowy bdzie przychodem do opodatkowania. Co istotne, w zwizku z powstaniem tego przychodu, nie trzeba bdzie paci adnych odsetek od zalegoci podatkowych. Dlatego te fundusz szkoleniowy moe peni funkcj nieoprocentowanego kredytu podatkowego.

PRzYKad:

Spka X sp. z o.o. w listopadzie 2011 r. przekazaa na fundusz szkoleniowy odpis w kwocie 200 000 z. Do kosztw podatkowych zaliczono 200 000 z, CIT za 2011 r. by wic mniejszy o 38 000 z. W maju 2012 r. na szkolenia pracownikw wydano tylko 2 000 z, pozostaa kwota zostaa przelana z powrotem na gwne konto firmowe. Spka osigna przychd w kwocie 198 000 z i jej podatek wzrs z tego tytuu o 37 620 z. Dziki funduszowi szkoleniowemu kwota 37 620 z zostaa zapacona rok pniej bez adnych karnych odsetek.

OSZCZDNOCI

Nie doradzamy korzystania z funduszu szkoleniowego wyczenie w celu przesuwania obowizku podatkowego. Jeli jednak w firmie planowane s szkolenia warto przeprowadzi je za porednictwem funduszu szkoleniowego i przy okazji zaoszczdzi troch na podatku.

PODATKI

Rafa [email protected]

Wojciech [email protected]

Ten termin dotyczy wszelkich rzeczy ruchomych, takich jak np. samochody, towary handlowe czy wyposaenie bi-urowe. Przykadowo, jeli wsplnik wystpujcy ze spki otrzyma w ramach spaty samochd dostawczy, to moe go podarowa crce, ktra po 6 miesicach od otrzymania darowizny moe go sprzeda bez koniecznoci pacenia po-datku.

NIERUChOMOCI TRZYMAMY DUEJ

Natomiast nieruchomoci, uytkowanie wieczyste czy spdzielcze prawo do lokalu mog by sprzedane bez koniecznoci pacenia podatku dopiero po 5 latach od ich otrzymania. W takim przypadku, jeeli obdarowany chce wczeniej sprzeda otrzymany majtek, moe skorzysta z ulgi budowlanej, ktra pozwoli na niezapacenie podatku pod warunkiem przeznaczenia otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe.

Przeksztacenie jednoosobowej firmy w spk

Przepisy pozwalajce na przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej wprowadzono do Kodeksu spek handlowych w 2011 roku, jednak do koca 2012 roku w przepisach podatkowych brakowao odpowiedniej regulacji dotyczcej takiego przeksztacenia. Powodowao to due obawy co do konsekwencji tego przeksztacenia na gruncie prawa podatkowego i skutecznie odstraszao wielu wacicieli jednoosobowych firm zainteresowanych zmian formy prowadzonej dziaalnoci. Dopiero nowelizacja przepisw podatkowych, ktra wesza w ycie na pocztku 2013 roku, rozwiaa wczeniejsze wtpliwoci zwizane z moliwoci zachowania przez przeksztacon spk rwnie wszystkich praw, ktre przysugiway przeksztacanemu przedsibiorcy na gruncie prawa podatkowego. Dziki temu przedsibiorcy bdcy osobami fizycznymi coraz chtniej korzystaj z moliwoci przeksztacenia formy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej w jednoosobow spk kapitaow.

DLA KOGO PRZEKSZTACENIE?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spek handlowych z moliwoci przeksztacenia w spk kapitaow mog skorzysta jedynie przedsibiorcy bdcy osobami fizycznymi, wykonujcy we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Z dniem przeksztacenia, tj. z dniem wpisania spki przeksztaconej do rejestru przedsibiorcw KRS, osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz staje si jedynym wsplnikiem albo akcjonariuszem spki przeksztaconej.

Warto wiedzie, e przeksztacona spka kapitaowa tylko w chwili przeksztacenia musi by spk jednoosobow. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedyny wsplnik, ktrym stanie si przeksztacany przedsibiorca, sprzeda lub

darowa cz lub cao posiadanych przez siebie akcji bd udziaw w przeksztaconej spce na rzecz innych osb.

Przeksztacenie dziaalnoci gospodarczej w spk handlow jest wic dobrym rozwizaniem dla osb, ktre rozwaaj sprzedanie swojego biznesu lub przekazanie go kolejnym pokoleniom.

To take sposb na ograniczenie przez przedsibiorc jego osobistej odpowiedzialnoci za zobowizania prowadzonego przedsibiorstwa.

SKUTKI PRZEKSZTACENIA

Najwiksz zalet omawianego przeksztacenia jest fakt, e spce przeksztaconej przysuguj wszystkie prawa i obowizki przedsibiorcy przeksztacanego, zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Oznacza to, e z dniem wpisu do rejestru przedsibiorcw KRS spka przeksztacona z mocy prawa staje si podmiotem wszystkich stosunkw prawnych, ktrych stron by dotychczas przedsibiorca. Nie ma zatem potrzeby zawierania na nowo umw z dotychczasowymi kontrahentami ani ich aneksowania, nie jest rwnie potrzebna ich zgoda na wstpienie spki przeksztaconej w prawa przedsibiorcy.

Spka przeksztacona co do zasady zachowuje wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, ktre zostay przyznane przedsibiorcy przed jego przeksztaceniem.

O ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi nie stanowi inaczej, przechodz one na spk przeksztacon.

Od pocztku 2013 r., w zwizku z wejciem w ycie ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce, wprowadzono przepisy umoliwiajce rwnie sukcesj podatkow przy przeksztaceniu przedsibiorcy w spk kapitaow. W zwizku z nowelizacj, na przeksztacon spk przechodz prawa, ktre przysugiway przedsibiorcy na gruncie prawa podatkowego, a zwizane byy z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Przykadowo mona tu wskaza prawo do odliczenia podatku naliczonego, uwzgldnienia kosztw podatkowych w rozliczeniu spki, prowadzenia skadu akcyzowego, a take obowizki patnika zwizane z wynagrodzeniami. W dalszym cigu bdzie mona skorzysta z uprawnie maych podatnikw (kwartalne zaliczki, jednorazowa amortyzacja, kasowy VAT).

PRZEKSZTACENIE PRZEDSIBIORCY W SPK KOMANDYTOW?

Regulacja dotyczca przeksztacenia przedsibiorcy, zawarta w Kodeksie spek handlowych, pozwala dokona przeksztacenia jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej wycznie w jednoosobow spk kapitaow (spk z ograniczon odpowiedzialnoci lub spk akcyjn). Nie oznacza to jednak, e po rejestracji spki przeksztaconej nie moe dokona dalszych zmian w jej strukturze lub zmian formy prawnej. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby po dniu przeksztacenia przyj do spki nowych wsplnikw lub dokona jej kolejnego przeksztacenia. W szczeglnoci warto przemyle dalsze przeksztacenie spki kapitaowej powstaej w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy w spk komandytow, ktra rwnie daje moliwo ograniczenia odpowiedzialnoci wsplnikw za jej zobowizania, a jednoczenie jest bardziej elastyczna i korzystniejsza podatkowo ni spki kapitaowe.

Dokonanie dalszego przeksztacenia spki kapitaowej w spk komandytow wie si, co prawda, z wikszym nakadem czasu i pracy, jednak pozwala na osignicie docelowej, najbardziej korzystnej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przy zachowaniu wszystkich praw i obowizkw, ktre na pocztku przysugiway przedsibiorcy, a nastpnie spce kapitaowej powstaej z jego przeksztacenia.

PRZEKSZTACENIA

Magdalena [email protected]

Wprowadzona do Kodeksu spek handlowych moliwo przeksztacenia jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spk kapitaow pozwala kontynuowa dziaalno gospodarcz w formie spki handlowej z zachowaniem wszystkich przywilejw, praw i obowizkw przysugujcych wczeniej przedsibiorcy bdcemu osob fizyczn.

8

Planowanie restrukturyzacji czyli jak unika problemw po jej przeprowadzeniu

Biegego mona wybra

Wbrew pozorom wybr dnia przeksztacenia lub poczenia wcale nie jest bah spraw. Przy prowadzeniu przez spk biecej dziaalnoci, z ktr wie si mnstwo papierkowej pracy, nieumiejtny wybr dnia restrukturyzacji firmy moe spowodowa niemae zamieszanie w jej funkcjonowaniu.

Naley podkreli, e zarwno w przypadku przeksztacenia spki, jak i poczenia spek decydujce znaczenie ma dzie, w ktrym sd dokona wpisu tego zdarzenia do rejestru przedsibiorcw KRS. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam zainteresowany przedsibiorca wskaza konkretny dzie, w ktrym chciaby, aby sd zarejestrowa przeksztacenie albo

Jednym z wanych etapw w procesie przeksztacenia spki jest badanie planu przeksztacenia przez biegego rewidenta (podobnie w sytuacjach pocze czy podziaw). Wyznaczenia biegego rewidenta - na wniosek spki - dokonuje sd rejestrowy waciwy miejscowo dla spki przeksztacanej. W praktyce przyjo si, e spki czsto wnosz o wyznaczenie konkretnego biegego rewidenta. Naley go wskaza we wniosku z imienia i nazwiska oraz poda numer wpisu na list biegych rewidentw. Nikogo nie powinno przy tym dziwi, e w zdecydowanej wikszoci takich przypadkw bdzie chodzio o wyznaczenie biegego rewidenta znanego spce (np. badajcego roczne sprawozdania finansowe).

Warto zaplanowa procedur restrukturyzacji spki w taki sposb, aby dzie, w ktrym ma nastpi przeksztacenie lub poczenie, by najkorzystniejszy z punktu widzenia dziaalnoci firmy.

Sdy rejestrowe z reguy przychylaj si do wniosku o wyznaczenie konkretnego biegego rewidenta. W toku procesu restrukturyzacji warto wskaza KRS-owi biegego znanego spce.

poczenie w KRSie jest to tzw. wpis celowany. We wskazanej sytuacji sdy rozumiejc potrzeby praktyki, z odpowiednim wyprzedzeniem rozpatruj wniosek i dokonuj wpisu zgodnie z sugesti samego przedsibiorcy. Oczywicie sam wniosek powinien zosta zoony odpowiednio wczeniej, tak by sd rejestrowy mia czas potrzebny do jego rozpoznania.

W przypadku przeksztacenia spki najkorzystniej bdzie, gdy rejestracja nastpi pierwszego (roboczego) dnia miesica kalendarzowego. Z kolei w przypadku poczenia przez przejcie innej spki najlepiej, aby by to ostatni dzie miesica.

Proponowaniee takiego rozwizania wynika przede wszystkim z brzmienia przepisw, ktre w sposb

Podstaw takiego dziaania jest terminowo pracy biegego, przewidywalno kosztw, znajomo stosunkw wewntrznych, a co za tym idzie zaufanie jakim wsplnicy i zarzd spki darz konkretnego biegego rewidenta.

Sdy rejestrowe z reguy przychylaj si do wnioskw przeksztacanych, czonych czy dzielonych spek o wyznaczenie konkretnego biegego.

Ze wzgldu na wymienione w art. 66 ustawy o rachunkowoci zasady bezstronnoci i niezalenoci badania nie naley obawia si o stronniczo wnioskowanego przez spk biegego. Z praktyki naszej kancelarii wynika, e sdy rejestrowe, m. in. w

PRZEKSZTACENIA

Jakub [email protected]

Jakub [email protected]

Warszawie, Szczecinie, Gdasku, Poznaniu, Zielonej Grze czy Katowicach, bez problemw wyznaczaj biegych wnioskowanych przez spk.

Niestety, zdarza si take, e sdy odmawiaj wyznaczenia konkretnego biegego rewidenta (ze znanych nam przypadkw s to np. sdy w Krakowie i Toruniu). Sdy nie s w adnym zakresie zwizane wnioskiem spki, dlatego nie istnieje aden rodek zaskarenia takiej decyzji. Nie naley zatem zbyt pochopnie podpisywa umowy z biegym o badanie planu przeksztacenia czy te wpaca zaliczki na poczet czynnoci biegego, poniewa jeli sd rejestrowy nie uwzgldni naszego wniosku, bdziemy musieli odkrca wszelkie zwizane z tym formalnoci.

zdecydowany oddzielaj od siebie pojcia chwili wpisu (przy przeksztaceniu spki) oraz dnia wpisu (przy poczeniu spki z inn spk) do rejestru przedsibiorcw KRS. Drugim argumentem przemawiajcym za skorzystaniem z proponowanego rozwizania jest brzmienie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowoci, ktry mwi o zamkniciu ksig rachunkowych spki. W przypadku przeksztacenia (zmiany formy prawnej) bdzie ono miao miejsce na dzie poprzedzajcy zmian formy prawnej, natomiast przy poczeniu ksigi rachunkowe spki przejmowanej zamyka si na dzie wpisu do rejestru poczenia.

Wskazane rozwizanie pozwoli oddzieli grub kresk dziaalno spki sprzed dokonania procesu jej restrukturyzacji od tego, co bdzie si dziao po wpisie tego zdarzenia do rejestru przedsibiorcw KRS. Uatwi to ycie (brak koniecznoci wystawiania not korygujcych do faktur), a take pozwoli unikn dezorientacji u jego kontrahentw.

9

PRzeKSzTacenia.Poczenia.PodziaY.PRawo i PodaTKi PRzY ReSTRUKTURYzacJi SPeK

www.PRaGmaTiQ.Pl

10

Jak poycza optymalnie podatkowo?

PCCPOYCZKI OD WSPLNIKW

ELASTYCZNE I BEZ PCC

Finansowanie spki kapitaowej (sp. z o.o. albo S.A.) wystpuje w trzech odmianach: podwyszenie kapitau zakadowego, wniesienie dopat bd udzielenie spce poyczek przez jej wsplnikw. Dokonujc wyboru jednej ze wskazanych metod, wiadomy biznesmen powinien wzi pod uwag take konsekwencje podatkowe swojej przyszej decyzji.

Podwyszenie kapitau zakadowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) jest zmian umowy spki i podlega opodatkowaniu PCC. W takiej sytuacji spka powinna zapaci PCC w wysokoci 0,5% od wartoci, o ktr podwyszony zostaje kapita zakadowy. Rwnie dopaty s w wietle ustawy o PCC traktowane jako zmiana umowy spki. Wobec tego uchwalenie dopat skutkuje koniecznoci uiszczenia przez spk PCC w wysokoci 0,5% od ich kwoty.

POYCZKA BEZ PCC

Zwolniona z PCC bdzie jednak trzecia metoda, a wic poyczka udzielana spce kapitaowej przez jej wsplnikw. W takim przypadku moemy zaoszczdzi niejednokrotnie due pienidze (zalene od wysokoci poyczki), gdy nie musimy ich oddawa fiskusowi.

Kiedy potencjalny poyczkodawca nie jest wsplnikiem w spce, nie powinnimy automatycznie rezygnowa z tego pomysu. Warto wtedy rozway, czy przed zawarciem umowy poyczki nie sprzeda mu lub darowa udziau w spce.

Ustawa o PCC nie uzalenia zwolnienia od posiadania udziau o okrelonej wartoci, wic

sprzedawany (darowany) udzia moe by niewielki (o wartoci wielokrotnie mniejszej ni kwota poyczki).

Co wicej, o powstaniu obowizku podatkowego z tytuu PCC decyduje chwila zawarcia umowy poyczki, jeli zatem w tym momencie poyczkodawca bdzie wsplnikiem spki, poyczka zostanie objta zwolnieniem z PCC. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po pewnym czasie struktura wacicielska spki wrcia do punktu wyjcia.

Jedna uwaga, ktr dobrze zachowa w pamici: poyczki udzielone spce kapitaowej powinny zosta oprocentowane (choby w minimalnej rynkowej wysokoci), aby nie zostay potraktowane jako wartoci nieodpatnie otrzymane przez spk, co skutkowa bdzie obowizkiem zapaty podatku dochodowego od osb prawnych.

RAZ A DOBRZE

Co zrobi, kiedy spka, w ktrej jestemy wsplnikiem, nie ma moliwoci pozyskania finansowania od swojego wsplnika, a profil naszej dziaalnoci wymaga czstego zacigania nowych poyczek? Przy znaczcych kwotach poyczek, koszty z tytuu PCC mog stanowi istotne utrudnienie (mimo pozornie niskiej stawki podatku). Ich cykliczne zaciganie wie si bowiem z obowizkiem zapaty 2 % PCC od kadej kolejnej poyczki.

Ciekawym rozwizaniem dla takich przedsibiorcw jest zacignicie poyczki rewolwingowej, przy ktrej strony okrelaj grn granic zaduenia poyczkobiorcy. Na podstawie jednej umowy poyczki przedsibiorca moe w takim wypadku wykorzysta otrzymane rodki finansowe, a po spacie zaduenia ponownie pozyska finansowanie do wskazanego w umowie maksymalnego puapu. Zgodnie z orzecznictwem, PCC od poyczki rewolwingowej naley uici tylko raz, przy zawarciu umowy poyczki. Zdaniem sdw nie ma potrzeby uiszczania PCC przy kolejnych wypatach poyczki, nawet jeeli poyczka bdzie wielokrotnie w caoci spacona i ponownie zacignita. A zatem korzystniej jest zacign poyczk rewolwingow, ktra pociga za sob obowizek tylko jednokrotnej zapaty PCC, bez wzgldu na wysoko wykorzystanej kwoty finansowania.

CZASEM DOBRZE JEST BY PODATNIKIEM

Jeszcze si taki nie narodzi, kto lubiby paci podatki. Jednak czy mona czerpa korzyci z faktu bycia podatnikiem podatku albo faktu podlegania opodatkowaniu? Brzmi niewiarygodnie, a jednak moe by wymierne w pienidzach, ktre zostan nam w portfelu.

Wemy na warsztat tak spk X sp. z o.o. (podatnika VAT), producenta lalek, ktra w zwizku z planowan inwestycj (nowa linia produkcyjna), zapytaa wsplnikw zaprzyjanionej, dobrze prosperujcej spki Y sp. z o.o. (podatnika VAT), producenta odziey, o moliwo udzielenia oprocentowanej poyczki. Zgodnie z ustaw o VAT, taka czynno udzielenie poyczki pomidzy dwoma podatnikami VAT, dokonana za wynagrodzeniem w ramach prowadzonej przeze dziaalnoci gospodarczej stanowi wiadczenie usug podlegajce opodatkowaniu VAT-em. Spka Y sp. z o.o., ktra wywiadczyaby usug poyczki na rzecz spki X sp. z o.o., byaby zobowizana opodatkowa j VAT-em, gdyby nie fakt, e czynno ta podlega zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z odrbnymi przepisami ustawy o VAT.

CO Z PCC?

Kto mgby zapyta: co z tego i po co te wszystkie wyjanienia? Tymczasem trafniej byoby zapyta: a co zatem z PCC, ktry zwykle musz paci przy umowie poyczki? Dociekliwym nale si gratulacje, poniewa ci wanie zyskali oszczdnoci. Wystarczy bowiem tylko zajrze do przepisw ustawy o PCC i wyczyta z nich, e jeeli cho jeden z podmiotw jest z tytuu danej czynnoci opodatkowany VAT-em lub z tego podatku zwolniony (poza wyjtkami, ktre nie maj zastosowania w naszej sprawie), to czynno zawarcia umowy poyczki, nie podlega opodatkowaniu PCC.

Bez znaczenia jest fakt, zgodnie z utrwalon lini interpretacyjn organw podatkowych, e poyczki udzieliaby nam spka z o.o., ktra normalnie produkuje odzie, a poyczek udziela bardzo sporadycznie lub wcale. Jeeli tylko stanowi to element jej biecej dziaalnoci gospodarczej, np. spka dysponuje wolnymi rodkami, ktre chciaaby w ten sposb zainwestowa, liczc na zysk w postaci odsetek, to bdzie ona podatnikiem VAT rwnie z tytuu udzielonej poyczki. Wybr spki na

SPKI

Dobr alternatyw dla kredytu bankowego moe by poyczka od wsplnika, kontrahenta czy powizanej firmy. Wybr odpowiedniego rda finansowania i umiejtne zaplanowanie transakcji mog przynie wymierne oszczdnoci w podatkach dochodowych i PCC.

Wojciech [email protected]

11

poyczkodawc nie jest przypadkowy. W jej wypadku niemal kade dziaanie moe by uznane za dziaalno gospodarcz. Jeli zdecydujemy si na takie rozwizanie, warto wskaza w umowie spki, e przedmiotem jej dziaalnoci jest rwnie udzielanie poyczek da nam to dodatkowy argument przy ewentualnej kontroli.

Dla omawianego przez nas zwolnienia z PCC nie ma rwnie znaczenia fakt bycia lub niebycia w jakikolwiek sposb powizanym (poprzez kapita czy osoby) ze spk z o.o., ktra udziela nam poyczki. Reguy gry s tutaj takie same.

MOE OBLIGACJE?

Nowoczesny przedsibiorca, kiedy szuka rde finansowania swojej dziaalnoci, wcale nie jest skazany na klasyczn poyczk. Coraz czciej korzysta z atrakcyjniejszych form pozyskiwania funduszy. Jedn z nich jest niewtpliwie emisja obligacji.

Czym jest taka obligacja? Jest papierem wartociowym emitowanym w serii, w ktrym emitent (w naszym wypadku bdzie to po prostu spka) stwierdza, e jest dunikiem waciciela obligacji (okrela si go mianem obligatariusza) i zobowizuje si wobec niego do spenienia okrelonego wiadczenia, np. wiadczenia pieninego. W zwizku z tym, w praktyce czsto poprzez wyemitowanie obligacji emitent zobowizuje si do wykupu obligacji w okrelonym czasie i do zwrotu kwoty uiszczonej przez obligatariusza przy nabyciu obligacji. Takie obligacje mog zosta wyemitowane zarwno przez spki kapitaowe (spk akcyjna i spk z ograniczon odpowiedzialnoci), jak i przez spk komandytowo-akcyjn. Zasadniczo obligacje mona zbywa, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjno.

OBLIGACJE BEZ PCC

Co szczeglnie warto podkreli, wyemitowanie obligacji oraz pniejszy wykup nie wie si z obowizkiem uiszczania PCC. Dzieje si tak, poniewa ustawa o PCC zawiera zamknity katalog czynnoci, ktrych dokonanie powoduje obowizek zapaty tego podatku. W katalogu tym brak jest emisji i wykupu obligacji. Potwierdzeniem powyszego stanowiska s interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Wynika z nich bardzo korzystny dla podatnikw wniosek czynno emisji obligacji oraz ich wykupu jako czynnoci niewymienione w katalogu zawartym w ustawie o PCC, ani rwnie niedajce si przyporzdkowa jakiemukolwiek przedmiotowi opodatkowania okrelonemu w tej ustawie, nie bd podlega opodatkowaniu PCC.

CITZAMIAST DYWIDENDY ODSETKI

Ustalilimy ju, e z punktu widzenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC), najkorzystniejsz form dofinansowania spki jest poyczka od wsplnika. Rozwizanie to ma rwnie istotny plus na gruncie podatkw dochodowych. Jeli wsplnik udzieli spce z o.o. poyczki, ma do wyboru: otrzyma odsetki albo dywidend. Jedno i drugie jest dla niego przychodem opodatkowanym co do zasady 19 % PIT lub CIT.

Dla wypacajcej spki tylko odsetki mog by zaliczone do kosztw podatkowych. Jeli spka zaliczy odsetki do kosztw, to zapaci mniejszy CIT, na czym w ostatecznym rozrachunku skorzysta sam wsplnik.

JAK SPACA POYCZKI OD WSPLNIKW?

Jednak jak to zwykle w podatkach bywa, tam gdzie z jednej strony pojawiaj si udogodnienia, tam z drugiej strony trzeba zachowa ostrono, aby nie wpa na min. Kiedy bowiem spka poycza pienidze od wsplnika, musi mie na uwadze przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji, ktre zawarte zostay w ustawie o CIT. Ich istot jest ograniczenie moliwoci zaliczenia do kosztw podatkowych spki odsetek od poyczki, jeeli zostaa ona otrzymana od podmiotw z ni powizanych (np. jej wsplnikw). Wspomniane restrykcje uaktywniaj si np. w sytuacji, gdy udzielajcy poyczki posiada co najmniej 25 % udziaw w spce (poyczkobiorcy), a warto zaduenia spki wobec podmiotw z ni powizanych przekracza trzykrotno jej kapitau zakadowego. Sprowadzajc to do prostego przykadu: jeeli Pan Malinowski posiada 100% udziaw w spce z o.o., ktrej kapita zakadowy wynosi zaledwie 5 tys. z i udzieli jej poyczki w kwocie 100 tys. z, tylko 15 % [(5.000 x 3) / 100.000] kwoty odsetek bdzie mogo zosta zaliczone do kosztw podatkowych spki.

ODSETKI NA KONIEC

Istnieje jednak bardzo prosty sposb na uniknicie tych niekorzystnych przepisw. W ustawie o CIT graniczn warto zaduenia okrela si na dzie zapaty odsetek. Nic wic prostszego, jak wskaza w umowie poyczki, e w pierwszej kolejnoci zostanie spacona kwota gwna poyczki (warto zaduenia), a dopiero pniej odsetki. W wikszoci przypadkw w momencie zapaty odsetek warto zaduenia nie bdzie ju bowiem przekraczaa trzykrotnoci kapitau zakadowego.

PROWIZJA TO NIE ODSETKI

Uwane czytanie wspomnianych chwil wczeniej przepisw moe si przyczyni do dalszych oszczdnoci. Warto zwrci uwag, e przy okazji tzw. niedostatecznej kapitalizacji konsekwentnie wspomina si tylko o odsetkach. Kiedy jednak idziemy do banku, by wzi poyczk, to zwykle oprcz zwrotu poyczonych pienidzy wraz z odsetkami, jestemy zobowizani do opacenia rnych dodatkowych opat. Jest normaln praktyk instytucji finansowych, e pobieraj np. opaty przygotowawcze, opaty zwizane ze zmian zasad spaty dugu, ktre okreli mona zbiorczo prowizjami.Wprowadzenie do umowy poyczki od wsplnika, dodatkowych zapisw odnonie obowizku zapaty prowizji, np. w zwizku z przygotowaniem umowy, bdzie miao podwjnie korzystny charakter. Po pierwsze, dostosujemy nasze poczynania do standardowych warunkw udzielania poyczek, dziki czemu zabezpieczymy si przed ryzykiem podwaenia przez organ podatkowy rynkowoci naszej poyczki. Po drugie, ograniczenia dotyczce cienkiej kapitalizacji nie odnosz si do prowizji. Innymi sowy - bdzie

SPKI

ona moga zosta zaliczona do kosztw podatkowych w penej wysokoci, bez wzgldu na to, czy poyczk otrzymalimy od podmiotu z ni powizanego (np. wsplnika), czy te otrzymalibymy j z banku. Potwierdzaj to organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach prawa podatkowego.

UZASADNIONA PROWIZJA

Organ podatkowy mgby teoretycznie, na podstawie przepisw ordynacji podatkowej, stwierdzi, e ustalona przez nas prowizja to w rzeczywistoci zakamuflowane odsetki, ktre podlegaj wspomnianym ograniczeniom. Takie ryzyko jest jednak niewielkie, gdy prowizje s bardzo powszechnie stosowane w praktyce gospodarczej, dziki czemu bardzo atwo uzasadni ich obecno przy umowie poyczki.

POYCZKA OD SPKI SIOSTRY, KTRA NIE JEST SPK

Ciekawostk moe by rwnie to, e obecne przepisy dotyczce tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie znajduj zastosowania, kiedy poyczkodawc jest spka osobowa (np. komandytowa lub jawna) czy np. fundusz inwestycyjny zamknity (FIZ), ktre jednoczenie s tzw. spkami siostrzanymi wzgldem poyczkobiorcy. W ramach wyjanienia: ze spkami siostrami mamy do czynienia, kiedy dwie spki s kontrolowane przez t sam spk (spk matk) lub osob fizyczn, a wic kiedy pani Malinowska posiada 100 % udziaw w spce X sp. z o.o. oraz 100% udziaw w spce Y sp. z o.o., to te spki (X sp. z o.o. i Y sp. z o.o.) s spkami siostrami. Przepisy podatkowe dotyczce tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie odnosz si jednak do sytuacji, kiedy poyczkobiorc bdzie spka z o.o., a jej poyczkodawc siostrzana spka niebdca osob prawn (sp. cywilna, sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna) lub FIZ. Inaczej mwic - poyczenie pienidzy od wspomnianych podmiotw bdzie skutkowa moliwoci zaliczenia penej wysokoci odsetek w koszty uzyskania przychodw naszej firmy.

ZAKOCZENIE

Reasumujc, istnieje wiele sposobw na otrzymanie taszej, bo pomniejszonej o koszty podatkowe, poyczki na trudne czasy. Z powyszego zestawienia mona wysnu wniosek, e najlepiej zwrci si w tej sprawie do wsppracownikw w biznesie, a niekoniecznie do banku. W ten sposb otrzymamy finansowanie, a odsetki pozostan w rodznie. Umiejtne uksztatowanie przepyww pieninych tak, aby zminimalizowa lub zlikwidowa obcienia podatkowe, to know-how pragmatycznych doradcw.

Jednoczenie przy zawieraniu umowy poyczki naley pamita o zawartych w Kodeksie spek handlowych przepisach dotyczcych zawierania takich umw przez spki kapitaowe z osobami bdcymi w tych spkach czonkami zarzdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentami lub likwidatorami. Zawarcie przez spk kapitaow umowy poyczki z tymi osobami lub na ich rzecz wymaga zawsze zgody zgromadzenia wsplnikw albo walnego zgromadzenia spki, a brak takiej zgody skutkuje niewanoci umowy. Naley rwnie pamita, e w przypadku umowy poyczki zawieranej przez spk kapitaow z czonkiem jej zarzdu, spka musi by przy takiej czynnoci reprezentowana przez penomocnika powoanego uchwa zgromadzenia wsplnikw albo walnego zgromadzenia spkia albo przez rad nadzorcz.

dobieRzemY naJlePSzY model TRanSaKcJi dla TwoJeJ fiRmY. PodaTKowo i PRawnie.

www.PRaGmaTiQ.Pl

12

Nieruchomoci w spce czy u wsplnikw?

Czsto zdarza si, e spka jest wacicielem wielu nieruchomoci, zarwno tych wykorzystywanych w jej biecej dziaalnoci (zajtych pod siedzib lub budynki produkcyjne), jak i tych, ktre zostay nabyte jako lokata kapitau. Daje to wraenie, e spka jest samowystarczalna, silna i wiarygodna dla bankw. Taka sytuacja nie jest jednak szczeglnie korzystna dla wsplnikw. W razie problemw biznesowych spki ryzykuj oni bowiem utrat caego majtku w niej zgromadzonego. Takie rozwizanie jest te mao elastyczne i moe utrudnia sprzeda biznesu inwestorowi lub inne procesy restrukturyzacyjne. Midzy innymi z tych wzgldw coraz popularniejsze staj si struktury kapitaowe, w ktrych podmiot prowadzcy dziaalno operacyjn wynajmuje aktywa od innego podmiotu w grupie, bdcego ich wacicielem.

Przeniesienie nieruchomoci do majtku wsplnikw (osb fizycznych) i nastpnie wynajcie ich spce moe zapewni wsplnikom konkretne oszczdnoci

Wycofanie nieruchomoci lub innych kluczowych aktyww ze spki i przekazanie ich wsplnikom moe zmniejszy ryzyko gospodarcze i przynie spore korzyci podatkowe.

podatkowe. Wynikaj one midzy innymi z korzystniejszych form opodatkowania przychodw z najmu (ryczat 8,5%) oraz z moliwoci bezpodatkowej sprzeday nieruchomoci po 5 latach od jej nabycia. Wycofanie nieruchomoci do wsplnikw moe rwnie spowodowa obnienie stawki podatku od nieruchomoci. W przypadku spek kapitaowych (sp. z o.o. lub S.A.) opisana wyej operacja pozwoli na zagodzenie podwjnego opodatkowania, jakiemu podlega dochd generowany przez te spki. Czynsz najmu pacony przez spk kapitaow zmniejsza jej podstaw opodatkowania w przeciwiestwie do dywidendy. Jest wic znacznie lepsz form transferu rodkw ze spki do wsplnikw. W spkach osobowych (np. spkach jawnych czy komandytowych) wycofanie nieruchomoci ze spki moe by z kolei bardzo korzystn podatkowo form rozliczenia z ustpujcym wsplnikiem.

Przekazanie nieruchomoci do majtku wsplnikw jest rwnie dobrym zabezpieczeniem przed zmianami dotyczcymi opodatkowania spek.

Lepiej sprzeda ni aportowa

Upyw piciu lat od roku, w ktrym nabylimy nieruchomo, nie oznacza, e wszystkie operacje z ni zwizane nie bd opodatkowane. Termin ten nie ma znaczenia w przypadku wnoszenia nieruchomoci jako wkadu niepieninego do spki z o.o., S.K.A. (bdcych podatnikiem CIT) lub SA Wsplnik (osoba fizyczna), ktry wniesie do spki nieruchomo aportem, osignie podatkowy przychd odpowiadajcy nominalnej wartoci objtych udziaw (akcji). Kosztem uzyskania tego przychodu bd wydatki na nabycie nieruchomoci. Jeli wsplnik otrzyma grunt w spadku lub darowinie albo kupi go bardzo dawno, to koszty te bd minimalne. W rezultacie od tak wydawaoby si niewinnej operacji bdzie trzeba zapaci czsto spory podatek.

ZAMIAST APORTU

Aport nie jest jednak jedynym sposobem na wprowadzenie nieruchomoci do majtku spki. Kiedy nabylimy j przed laty (bd otrzymalimy jako spadek lub darowizn) bardziej opacalna moe by jej sprzeda spce.

Jeeli nieruchomo sprzeda wsplnik dziaajcy jako osoba prywatna (tj. nie jako przedsibiorca), po upywie 5 lat od koca roku, w ktrym zostaa nabyta, to nie uzyska on adnego przychodu podatkowego.

Nieruchomoci, ktre zostay nabyte ponad 5 lat temu, lepiej sprzeda spce, ni je do niej aportowa.

Spka bdzie zobowizana jedynie do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych (2%) od wartoci rynkowej nieruchomoci (o ile sprzeda nieruchomoci nie bya opodatkowana VAT-em).

DUNIK I WIERZYCIEL

W momencie sprzeday po stronie wsplnika powstaje wierzytelno wobec spki o zapat ceny nieruchomoci. Moe si jednak zdarzy, e spka nie posiada wystarczajcych rodkw, by za ni zapaci. Wwczas wsplnicy mog podj uchwa o gotwkowym podwyszeniu kapitau spki. Taka uchwaa powoduje powstanie po stronie spki wierzytelnoci wobec wsplnika o wpacenie w gotwce kwoty wkadu. Spka i wsplnik staj si wobec siebie jednoczenie dunikiem i wierzycielem, wic moe doj do potrcenia wzajemnych wierzytelnoci (wierzytelnoci o zapat ceny nieruchomoci z wierzytelnoci o zapat za udziay).

W efekcie potrcenia wsplnik nie uzyskuje dochodu podlegajcego opodatkowaniu PIT. Sprzeda nieruchomoci spce kapitaowej, a nastpnie potrcenie wzajemnych wierzytelnoci spowoduje tylko konieczno zapacenia wikszego podatku od czynnoci cywilnoprawnych albo podatku VAT. W ostatecznym rozrachunku jednak i tak na tym zyskamy.

W poprzednich kilku latach byo wiele zamieszania wok planw objcia podatkiem CIT spek komandytowo-akcyjnych i komandytowych. Zasady opodatkowania przychodw z najmu osiganych przez osoby fizyczne budz znacznie mniej kontrowersji i s stabilniejsze.

Warto pamita, e przekazanie nieruchomoci ze spki do wsplnikw musi by umiejtnie przeprowadzone, w innym przypadku moe spowodowa wicej szkd podatkowych ni korzyci. Rne metody naley zastosowa w odniesieniu do rnych typw spek. W przypadku spek osobowych zwykle najlepiej bdzie poczy przekazanie nieruchomoci z wystpieniem ze spki (nawet tymczasowym) niektrych ze wsplnikw. W odniesieniu do spek kapitaowych czsto konieczne bdzie wdroenie nieco bardziej skomplikowanych procedur opartych na wypaceniu tzw. dywidendy rzeczowej lub rzeczowego wynagrodzenia wypacanego w zwizku z umorzeniem udziaw lub akcji.

NIERUChOMOCI

Wojciech [email protected]

Wojciech [email protected]

13

Spka chwilowo niepotrzebna? Zawie jej dziaalno!

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej kady przedsibiorca moe zawiesi dziaalno gospodarcz, pod warunkiem, e nie zatrudnia adnych pracownikw. Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej wie si jednak z kilkoma obowizkami, o ktrych musimy pamita, aby skutecznie zawiesi dziaalno i mc skorzysta ze wszystkich przywilejw z tym zwizanych.

JAK ZAWIESI DZIAALNO SPKI?

Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nastpuje na wniosek spki, ktry powinien by zgoszony do Krajowego Rejestru Sdowego. Dziaalno gospodarcz mona zawiesi na okres od 30 dni do 24 miesicy. Termin zawieszenia rozpoczyna si od dnia wskazanego we wniosku do KRS-u, nie wczeniej jednak ni w dniu zoenia tego wniosku, i trwa do dnia wznowienia dziaalnoci przez spk. Nie ma potrzeby wskazywania daty wznowienia dziaalnoci. Gdy spka tak dezycj, powinna po prostu zgosi to do sdu. Rwnie powd zawieszenia dziaalnoci moe by dowolny i nie wskazuje si go w zgoszeniu. Decyzj w tej sprawie co do zasady podejmuj w spkach osobowych wszyscy wsplnicy, a w spkach kapitaowych decyzja ta zapada uchwa zarzdu. Co istotne, wniosek do KRS-u zwolniony jest z jakichkolwiek opat sdowych!

CO OZNACZA ZAWIESZENIE DZIAALNOCI?

Kiedy decydujemy si zawiesi dziaalno gospodarcz naszej spki, musimy mie na uwadze, e w okresie zawieszenia nie moe ona wykonywa dziaalnoci gospodarczej i osiga biecych przychodw. W okresie zawieszenia moemy jednak dokonywa m.in. wszelkich czynnoci niezbdnych do zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw (w szczeglnoci moemy dochodzi nalenoci pieninych w postpowaniu sdowym lub egzekucyjnym) czy te przyjmowa nalenoci i regulowa zobowizania, powstae przed dat zawieszenia wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Ponadto w tym okresie spka musi take wypeni wszelkie obowizki nakazane przepisami prawa oraz uczestniczy w postpowaniach sdowych i administracyjnych, jeli takie jej si przydarz.

Na okres zawieszenia dziaalnoci spka moe (ale nie musi) zlikwidowa swoje konta bankowe. Aby do tego

Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej moe by dobr alternatyw dla rozwizania i likwidacji spki w przypadku przejciowych problemw finansowych lub chwilowego braku pomysu na spk.

doszo konieczne bdzie spacenie wszelkich istniejcych debetw lub przelanie rodkw znajdujcych si na koncie spki na prywatne rachunki bankowe wsplnikw.

Istniej zatem wyjtki od oglnej zasady, e spka nie prowadzi dziaalnoci w okresie zawieszenia, ktre pozwalaj np. na osiganie przychodw zwizanych z odsetkami od kredytw lub lokat udzielonych bd zaoonych przed okresem zawieszenia dziaalnoci gospodarczej, czy te zobowizuj przedsibiorc do spacania rat kredytw zacignitych przez nasz spk.

ZALETY PRZERWY W PROWADZENIU DZIAALNOCI

Gdy zawiesimy dziaalno naszej spki, moemy skorzysta z wielu udogodnie przewidzianych przez ustawodawc.

Chodzi tu przede wszystkim o pewne zwolnienia oraz przywileje w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarw i usug oraz skadek ZUS. Ponadto, w sytuacji gdy przez cay rok obrotowy nasza spka miaa zawieszon dziaalno gospodarcz moe ona co do zasady nie zamyka ksig rachunkowych, co oznacza brak obowizku sporzdzenia sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia.

I . PODATEK DOChODOWY

W okresie zawieszenia dziaalnoci podatnik zwolniony jest z obowizku wpacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Udogodnienie to moemy jednak stosowa tylko wtedy, gdy nie pniej ni przed upywem 7 dni od dnia zoenia wniosku o zawieszenie dziaalnoci zawiadomimy o tym waciwego naczelnika urzdu skarbowego.

Pamita naley rwnie, e podatek od dochodu, ktrego uzyskanie dopuszczalne jest w okresie zawieszenia dziaalnoci, podlega bdzie rozliczeniu przy patnoci pierwszej zaliczki po wznowieniu dziaalnoci. Dotyczy to rwnie kosztw poniesionych w okresie zawieszenia. Ponadto za rok obrotowy, w ktrym przedsibiorca zawiesi dziaalno gospodarcz, skada si roczne zeznanie podatkowe. W zeznaniu tym naley uj wszelkie uzyskane w danym roku przychody (take te osignite w okresie zawieszenia). Zawieszenie wykonywania dziaalnoci gospodarczej nie zwalnia rwnie z obowizku prowadzenia ksigi przychodw i rozchodw czy te ksig rachunkowych spki. W dokumentacji rachunkowej trzeba zapisywa przychody i wydatki powstae w trakcie zawieszenia.

I I . VAT

W okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej co do zasady podatnicy VAT nie maj obowizku skadania deklaracji, za okresy rozliczeniowe, ktrych zawieszenie dotyczy. Ponadto jeeli jestemy podatnikami VAT i osignlimy przychd w okresie zawieszenia (np. w zwizku z otrzymaniem wynagrodzenia za usug wykonan przed rozpoczciem zawieszenia), to mamy obowizek rozliczy VAT zwizany z takim przychodem. Dodatkowo w okresie zawieszenia dziaalnoci mamy prawo odlicza VAT od zakupw na standardowych zasadach, ale tylko i wycznie w zwizku z wydatkami staymi (np. najmem). Jeli w okresie zawieszenia, pojawi si nadpata VAT-u to rwnie mona wnioskowa o jej zwrot.

I I I . ZUS

Zawieszenie dziaalnoci powoduje, e ustaje obowizek wsplnikw w zakresie ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jako e wsplnik spek osobowych oraz jednoosobowej spki z o.o. jest patnikiem skadek ZUS, to do niego naley obowizek zgoszenia faktu zawieszenia dziaalnoci przez spk. W przypadku gdy to spka jest patnikiem ZUS, odpowiednie wnioski naley zoy wraz z wnioskiem do KRS-u.

Zawieszenie wykonywania dziaalnoci gospodarczej powoduje ustanie obowizku ubezpiecze spoecznych od dnia rozpoczcia zawieszenia do dnia poprzedzajcego dzie wznowienia wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Jeli wsplnik podlega ubezpieczeniom tylko przez cz miesica, wwczas kwota najniszej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Natomiast kwota wymiaru skadki zdrowotnej jest miesiczna i niepodzielna.

W okresie zawieszenia wsplnik moe oczywicie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu.

PAMITAJ O WZNOWIENIU DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ!

Na sam koniec warto wspomnie, e istotnym jest abymy pamitali o zoeniu wniosku o wznowienie dziaalnoci gospodarczej, przed upywem okresu, na jaki zawiesilimy nasz dziaalno. W przeciwnym wypadku sd rozpocznie postpowanie przymuszajce wobec osb zobowizanych do dokonania tego zgoszenia (tj. wobec wsplnikw reprezentujcych spk lub zarzdu). Warto rwnie wiedzie, e nie ma przeszkd, aby po wznowieniu dziaalnoci gospodarczej ponownie zawiesi jej wykonywanie na nastpny okres od 30 dni do 24 miesicy.

fIRMA

Pawe [email protected]

14

Anonimowo w biznesie czy to jeszcze moliwe?

Wiele osb inwestujc swoje pienidze, chce z rnych przyczyn zachowa anonimowo i wcale nie musz za tym sta niecne cele, lecz czysto ekonomiczne przesanki.

Wyobramy sobie sytuacj, w ktrej spka z naszej brany, dziaajca w tym samym regionie co my, jest zmuszona sprzeda cz dopiero co zakupionego sprztu, gdy przeinwestowaa. Gdybymy zwrcili si do niej jawnie, jako przedsibiorca bdcy jej najwikszym konkurentem, to czy cena zaproponowana przez t spk na pewno byaby taka sama, jak cena zaoferowana innej osobie, niestanowicej dla niej powanej konkurencji?

ANONIMOWO

Anonimowo w biznesie wybrao wielu przedsibiorcw i trudno im si dziwi. Jeli zwrciby si do nas Bill Gates z ofert kupna naszej spki, prawdopodobnie zaproponowalibymy mu inn cen, ni zwykemu Kowalskiemu. Dlatego Bill Gates, jak i wielu innych przedsibiorcw, jest czsto tylko anonimowym inwestorem, ktry ma decydujcy wpyw na poczynania spki, a jednoczenie nie ujawnia swojej aktywnoci. Dziki anonimowoci wielu przedsibiorcw nie pokazuje swojej dominacji na rynku, dziki czemu atwiej jest im prowadzi wszelkie

Uzyskanie informacji, kto, gdzie i jak dziaalno gospodarcz prowadzi lub prowadzi, jest dzi niezwykle atwe. Czy w czasach, gdy wikszo danych przedsibiorcw dostpna jest w Internecie, istnieje jeszcze sposb na zachowanie anonimowoci w biznesie?

biznesowe rozmowy. Skoro anonimowo w biznesie jest tak praktyczna i ma konkretny wymiar finansowy, pojawia si pytanie: jak najlepiej j osign?

SPKA JAKA ?

Jednym z najatrakcyjniejszych rozwiza dla inwestorw chccych unikn ujawniania swojej tosamoci jest spka komandytowo-akcyjna. Spka ta staa si do popularna wrd inwestorw przede wszystkim ze wzgldu na korzystne uregulowania podatkowe. Co prawda w zwizku ze zmian przepisw podatkowych, wprowadzajcych opodatkowanie spek komandytowo-akcyjnych podatkiem od osb prawnych, spka ta nie jest ju tak atrakcyjna pod wzgldem podatkowym, jednake warto pamita o jej innych zaletach.

ZALETY

Wyjtkowo tej spki polega midzy, innymi na tym, e tosamo jej akcjonariuszy nie jest ujawniana w adnym rejestrze. W przypadku kadej innej spki osobowej, czyli jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz w przypadku spki z o.o., aby uzyska informacj, kto jest wsplnikiem danej spki, wystarczy wej na stron Ministerstwa Sprawiedliwoci, wpisa nazw spki i pobra odpis z rejestru przedsibiorcw, a informacj o wsplnikach uzyskamy po kilku sekundach. Gdy wpiszemy nazw spki komandytowo-akcyjnej, otrzymamy informacj tylko o wsplnikach bdcych jej komplementariuszami. Rwnie korzystajc z komercyjnych portali oferujcych dostp do informacji o spkach, nie dowiemy si, kto jest akcjonariuszem w danej spce komandytowo-akcyjnej.

SKRYTY WACICIEL

Jeszcze dalej posunit anonimowo gwarantuje objcie lub nabycie w spce komandytowo-akcyjnej akcji na okaziciela. Akcjonariusz posiadajcy takie akcje nie jest w ogle wymieniony nie tylko w adnym rejestrze, ale take na dokumencie akcji, w zwizku z czym ustalenie jego tosamoci przez osoby trzecie jest bardzo trudne.

S.K.A. LEPSZA OD S.A.

Pod wzgldem zachowania anonimowoci przez wsplnikw spce komandytowo-akcyjnej dorwnuje jedynie spka akcyjna. Jednake prowadzenie biznesu za pomoc spki akcyjnej jest o wiele mniej praktyczne.

Spka komandytowo-akcyjna, pomimo wejcia w ycie zmian dotyczcych jej opodatkowania, nadal pozostaje spk osobow, ktra w zarzdzaniu jest znacznie bardziej elastyczna i znacznie tasza w utrzymaniu ni spka akcyjna.

W zwizku z tym spka komandytowo-akcyjna jest najlepszym rozwizaniem dla tych, ktrzy chc skorzysta z zalet spki osobowej, a jednoczenie inwestowa pienidze bez ujawniania swojej tosamoci.

fIRMA

Witold [email protected]

Magdalena [email protected]

15

Bkowski na koniec.czyli rysunki Grzegorza Bkowskiego

AUTORZY TEKSTW

Witold Chmarzyski Wojciech KapturMaria KopwkaJakub Kowalczyk

Tomasz RutkowskiPawe Skurzyski

Magdalena Stuczyska Rafa Szymkowiak

Przygotowany przez:

PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak sp. k.ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Pozna, NIP 779-23-82-586, tel. 61 8 618 00, fax. 61 8 618 555

Artykuw nie naley traktowa jako porady prawnej. Autorzy Know-How,

ze wzgldu na stale zmieniajce si przepisy oraz ich intepretacje,

nie bior odpowiedzialnoci za skutki ewentualnego wykorzystania

przedstawionych rozwiza w praktyce, bez konsultacji

z fachowymi doradcami.

SKAD, OPRACOWANIE GRAfICZNE, ILUSTRACJE

Adam Brocki

KOREKTA

Ewelina Ambroziak

DRUK

Zakad Poligraficzny Mo i uczak sp.j.

www.PRaGmaTiQ.Pl www.doRadzamY.To www.KomandYTowa.Pl

doSTaRczamY Rozwizania,

nie oPinie

zobacz wiele PRaKTYcznYcHRozwiza dla bizneSU na:

www.doRadzamY.To