proračun generatora pare

24
TOPLINSKI PRORAČUN GENERATORA PARE (parnog kotla)

Upload: mauro-baresic

Post on 26-Oct-2014

189 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: proračun generatora pare

TOPLINSKI PRORAČUN

GENERATORA PARE

(parnog kotla)

Page 2: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

1

1. Proračuni

1.1 Izgaranje

Donja ogrjevna mod goriva

m0(%)=0,5%

mN(%)=0,5%

𝐻𝑑 = 340 ∙ 𝑚𝑐(%) + 1200 ∙ 𝑚𝐻 % −𝑚𝑂 %

8 + 105 ∙ 𝑚𝑆(%) − 25 ∙ 𝑚𝑊(%)

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐺

𝐻𝑑 = 340 ∙ 87 + 1200 ∙ 10,5 −0,5

8 + 105 ∙ 1,5

𝐻𝑑 = 42262,5𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐺

Teoretska količina kisika i zraka

𝑉𝑂𝑚𝑖𝑛 =1

100 1,87 ∙ 𝑚𝐶(%) + 5,6 ∙ 𝑚𝐻 % −

𝑚𝑂(%)

8 + 0,7𝑚𝑆(%)

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑂𝑚𝑖𝑛 =1

100 1,87 ∙ 87 + 5,6 ∙ 10,5 −

0,5

8 + 0,7 ∙ 1,5

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑂𝑚𝑖𝑛 = 2,222 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛 =𝑉𝑂,𝑚𝑖𝑛

0,21 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛 = 10,581 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Stvarna količina zraka

λ=1,05

𝑉𝑍 = 𝜆 ∙ 𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑍 = 1,05 ∙ 10,581

𝑉𝑍 = 11,11 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Page 3: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

2

Minimalna količina suhih dimnih plinova

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠𝑚𝑖𝑛 =1

100 1,87 ∙ 𝑚𝐶(%) + 0,7 ∙ 𝑚𝑆(%) + 0,8 ∙ 𝑚𝑁(%) + 79 ∙ 𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠𝑚𝑖𝑛 =1

100 1,87 ∙ 87 + 0,7 ∙ 1,5 + 0,8 ∙ 0,5 + 79 ∙ 10,581

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠𝑚𝑖𝑛 = 10 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Stvarna količina suhih dimnih plinova

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠 = 𝑉𝑝𝑙 ,𝑠𝑚𝑖𝑛 + 𝜆 − 1 ∙ 𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠 = 10 + 1,05 − 1 ∙ 10,581

𝑉𝑝𝑙 ,𝑠 = 10,529 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Volumen H2O u dimnim plinova

𝑉𝐻2𝑂 =1,24

100 9 ∙ 𝑚𝐻(%) + 𝑚𝑊(%)

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝐻2𝑂 =1,24

100 9 ∙ 10,5 + 0

𝑉𝐻2𝑂 = 1,172 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Ukupni volumen vlažnih dimnih plinova

𝑉𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 ,𝑠 + 𝑉𝐻2𝑂 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑝𝑙 = 10,529 + 1,172

𝑉𝑝𝑙 = 11,701 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

Količina dimnih plinova

-volumen ugljičnog dioksida

𝑉𝐶𝑂2=

1,87

100∙ 𝑚𝐶(%)

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

Page 4: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

3

𝑉𝐶𝑂2=

1,87

100∙ 87 = 1,627

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

-volumen vodene pare

𝑉𝐻2𝑂 =1,24

100 9 ∙ 𝑚𝐻(%) + 𝑚𝑊(%)

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝐻2𝑂 =1,24

100 9 ∙ 10,5 + 0

𝑉𝐻2𝑂 = 1,172 𝑚𝑁

3

𝑘𝑔𝐺

-volumen sumpornog dioksida

𝑉𝑆𝑂2=

0,7

100𝑚𝑆(%)

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑆𝑂2=

0,7

1001,5

𝑉𝑆𝑂2= 0,011

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

-volumen dušika

𝑉𝑁2=

1

100 0,8 ∙ 𝑚𝑁(%) + 79 ∙ 𝜆 ∙ 𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑁2=

1

100 0,8 ∙ 0,5 + 79 ∙ 1,05 ∙ 10,581

𝑉𝑁2= 8,781

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

-volumen kisika

𝑉𝑂2=

21

100 𝜆 − 1 𝑉𝑍,𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

𝑉𝑂2=

21

100 1,05 − 1 10,581

𝑉𝑂2= 0,111

𝑚𝑁3

𝑘𝑔𝐺

Page 5: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

4

Sastav dimnih plinova izgaranja

-udio ugljičnog dioksida u vlažnim dimnim plinovima

𝛗𝐶𝑂2(%) =𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑝𝑙∙ 100 %

𝛗𝐶𝑂2(%) =1,627

11,701∙ 100

𝛗𝐶𝑂2(%) = 13,9 %

-udio vodene pare u vlažnim dimnim plinovima

𝛗𝐻2𝑂(%) =𝑉𝐻2𝑂

𝑉𝑝𝑙∙ 100 %

𝛗𝐻2𝑂(%) =1,172

11,701∙ 100

𝛗𝐻2𝑂(%) = 10,016 %

-udio sumpornog dioksida u vlažnim dimnim plinovima

𝛗𝑆𝑂2(%) =𝑉𝑆𝑂2

𝑉𝑝𝑙∙ 100 %

𝛗𝑆𝑂2(%) =0,011

11,701∙ 100

𝛗𝑆𝑂2(%) = 0,094 %

-udio dušika u vlažnim dimnim plinovima

𝛗𝑁2(%) =𝑉𝑁2

𝑉𝑝𝑙∙ 100 %

𝛗𝑁2(%) =8,781

11,701∙ 100

𝛗𝑁2(%) = 75,045 %

Page 6: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

5

-udio kisika u vlažnim dimnim plinovima

𝛗𝑂2(%) =𝑉𝑂2

𝑉𝑝𝑙∙ 100 %

𝛗𝑂2(%) =0,111

11,701∙ 100

𝛗𝑂2(%) = 0,949 %

𝛗𝑖(%) = 𝛗𝐶𝑂2(%) + 𝛗𝐻2𝑂(%) + 𝛗𝑆𝑂2(%) + 𝛗𝑁2(%) + 𝛗𝑂2(%)

𝑖

𝛗𝑖(%) = 13,9 + 10,016 + 0,094 + 75,045 + 0,949

𝑖

𝛗𝑖(%) = 100,004%

𝑖

Dijagrami izgaranja

λ 1,00 1,05 1,10 1,15 1,2 1,3 1,4

Vz 10,581 11,110 11,639 12,168 12,697 13,755 14,813

Vpl,s 10,000 10,529 11,058 11,587 12,116 13,174 14,232

Vpl 11,172 11,701 12,230 12,759 13,288 14,346 15,404 φCO2(%) 14,563 13,905 13,303 12,752 12,244 11,341 10,562 φH2O(%) 10,491 10,016 9,583 9,186 8,820 8,169 7,608 φSO2(%) 0,098 0,094 0,090 0,086 0,083 0,077 0,071 φN2(%) 8,363 8,781 9,199 9,617 10,035 10,871 11,707 φO2(%) 0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,667 0,889

9,500

10,500

11,500

12,500

13,500

14,500

15,500

0,90 1,10 1,30 1,50

zrak

suhi dimni plinovi

vlazni dimni plinovi

Page 7: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

ugljični dioksid

vlaga

dušik

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

sumporni dioksid

kisik

Page 8: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

7

H-t dijagram izgaranja

t 100 200 300 400 500 600 700 800

Vco2*hco2 276,639 581,604 909,395 1256,125 1617,840 1992,489 2378,723 2773,807

Vs02*hh2o 176,409 356,827 542,214 734,082 931,822 1135,469 1346,464 1563,835

Vh2o*hs02 1,995 4,155 6,462 8,875 11,385 13,941 16,571 19,214

Vn2*hn2 1141,881 2289,646 3453,304 4639,617 5849,200 7088,199 8352,838 9635,918

Vo2*ho2 14,625 29,640 45,158 61,159 77,565 94,341 111,443 128,731

Hpl(t)=Σvihi 1611,550 3261,871 4956,533 6699,858 8487,811 10324,439 12206,039 14121,505

900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2100 2200 2300

3176,392 3585,111 4419,583 5269,707 6131,415 7002,657 7881,400 8324,171 8766,943 9202,816

1788,577 2019,204 2499,102 2999,113 3518,274 4053,620 4601,202 4880,185 5159,636 5442,276

21,913 24,616 30,074 35,453 40,989 46,607 52,456 55,450 58,444 61,529

10941,038 12268,286 14963,087 17709,345 20492,395 23308,550 26146,745 27600,615 29054,573 30440,829

146,298 164,005 199,882 236,225 273,124 310,536 348,366 363,283 378,201 405,853

16074,219 18061,222 22111,729 26249,843 30456,197 34721,970 39030,168 41223,704 43417,797 45553,303

Page 9: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

8

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

30000

33000

36000

39000

42000

45000

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Page 10: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

9

Toplinski gubitci u generatoru pare

-gubitak uslijed zračenja u okolinu (g7)

pri opteredenju 25t/h iz tablice g7=1,4%

7 7

7

7

0,5

0,5 1,2

0,7%

L

L

L

g g

g

g

-stupanj iskorištenja ložišta

(%) 7

(%)

(%)

100 %

100 0,7

99,3%

L L

L

L

h

-gubitak zbog osjetne topline izlaznih dimnih plinova

ηg%=100%

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

230 220 250 220

230

230

3

0 0

230

20

230

20

230 220

250 220

230 2201,8016 1,8259 1,8016

250 220

1,8097

1,8097 230 1,622 20

230 20

1,8276

iz o

iz

o

CO CO CO CO

CO

CO

n

t t

CO iz CO ot

CO t

iz o

CO

CO

C C C C

C

kJC

m K

C t C tC

t t

C

kJC

m

3

nK

Page 11: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

10

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

230 220 250 220

230

230

3

0 0

230

20

230

20

230 220

250 220

230 2201,5265 1,5324 1,5265

250 220

1,5285

1,5285 230 1,4959 20

230 20

1,5316

iz o

iz

o

H O H O H O H O

H O

H O

n

t t

H O iz H O ot

H O t

iz o

H O

H O

C C C C

C

kJC

m K

C t C tC

t t

C

kJC

3

nm K

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

230 220 250 220

230

230

3

0 0

230

20

230

20

230 220

250 220

230 2201,9008 1,9217 1,9008

250 220

1,9078

1,9078 230 1,7501 20

230 20

1,9228

iz o

iz

o

SO SO SO SO

SO

SO

n

t t

SO iz SO ot

SO t

iz o

SO

SO

C C C C

C

kJC

m K

C t C tC

t t

C

kJC

3

nm K

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

230 220 250 220

230

230

3

0 0

230

20

230

20 3

230 220

250 220

230 2201,305 1,3071 1,305

250 220

1,3057

1,3057 230 1,2992 20

230 20

1,3063

iz o

iz

o

N N N N

N

N

n

t t

N iz N ot

N t

iz o

N

N

n

C C C C

C

kJC

m K

C t C tC

t t

C

kJC

m K

Page 12: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

11

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2

2

230 220 250 220

230

230

3

0 0

230

20

230

20 3

230 220

250 220

230 2201,3394 1,3456 1,3394

250 220

1,3415

1,3415 230 1,308 20

230 20

1,3447

iz o

iz

o

O O O O

O

O

n

t t

O iz O ot

O t

iz o

O

O

n

C C C C

C

kJC

m K

C t C tC

t t

C

kJC

m K

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

3

0,139 1,8276 0,1 1,5316 0,0009 1,9228 0,75 1,3063 0,009 1,3447

1,4008

iz iz iz iz iz iz iz

o pl o o o o o o

t t t t t t t

pl t i i t CO CO t H O H O t SO SO t N N t O O t

i n

n

kJC r C r C r C r C r C r C

m K

kJ

m K

,

,

,

,

90 80 100 80

90

90

0 , 0

,

3

90 80

100 80

90 801,2992 1,3004 1,2992

100 80

1,2998

1,2998 90 1,2976 20

90 20

1,5172

z l o

z l

o

z l

o

z l

o

Z Z Z Z

Z

Z

t t

Z z l Z ot

Z t

z l o

t

Z t

t

Z t

n

C C C C

C

C

C t C tC

t t

C

kJC

m K

,8 %

,

8

8

( )%

( )

11,701 1,4008 230 20100

42262,5 11,11 1,5172 90 20

7,9%

iz

o

z l

o

t

pl pl t iz o

g t

d z z t z l o

V C t tg

H V C t t

g

g

Page 13: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

12

-ukupni stupanj iskorištenja generatora pare

. .% 7 8

. .%

. .%

100 %

100 1,4 7,9

90,7%

G P

G P

G P

g g

1.2 Potrošnja goriva

,

. . ,

6,944 3331,8 548,4

0,91 42262,5 11,11 1,5172 90 20

0,489

z l

o

p v

t

G P d z Z t z l o

D h h kgB

sH V C t t

B

kgB

s

1.3 Toplinska bilanca goriva

Potrebna toplina zagrijavanja vode

'2

6,944 943,7 548,4

2744,963

ZV V

ZV

ZV

Q D h h kW

Q

Q kW

Adekvatna količina topline koja se oduzima plinovima u području zagrijača vode

( )

( )

( )

2744,963

0,986

2783,938

ZVZV pl

zr

ZV pl

ZV pl

QQ kW

Q kW

Q kW

Toplina koju predaju dimni plinovi u području zagrijača vode (ekonomajzera) svedena na

jedinicu količine

Page 14: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

13

( )

( )

( )

( )

2783,938

0,491

5669,935

ZV pl

ZV pl

G

ZV pl

ZV pl

G

Q kJq

B kg

q

kJq

kg

-stupanj zračenja u okolinu

7(%)1

100

1,41

100

0,986

zr

zr

zr

g

Toplina isparivanja

3' 2

3'

3'

0,97

1737

1065,2 0,97 1737

2750,09

x

kJr

kg

h h x r

h

kJh

kg

3' 2'

6,944 2750,09 943,7

12543,572

isp

isp

isp

Q D h h kW

Q

Q kW

( )

( )

( )

12543,572

0,986

12721,675

isp

isp pl

zr

isp pl

isp pl

QQ kW

Q

Q kW

Page 15: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

14

( )

( )

( )

( )

12721,675

0,489

26015,695

isp pl

isp pl

G

isp pl

isp pl

G

Q kJq

B kg

q

kJq

kg

Toplina pregrijanja pare

4

4 3'

3336 35

6,944 3336 2750,09

4068,559

pp

pp

pp

kJh bar

kg

Q D h h kW

Q

Q kW

( )

( )

( )

4068,559

0,986

4126,328

pp

pp pl

zr

pp pl

pp pl

QQ kW

Q

Q kW

( )

( )

( )

4068,559

0,489

8320,162

pp

pp pl

G

pp pl

pp pl

G

Q kJq

B kg

q

kJq

kg

Toplina zagrijavanja zraka

,

,

0,489 11,11 1,5172 90 20

576,984

z l

z

t

ZZ Z Z t z l z

ZZ

ZZ

Q B V C t t kW

Q

Q kW

576,984

0,986 0,489

1196,68

ZZZZ

zr G

ZZ

ZZ

G

Q kJq

B kg

q

kJq

kg

Page 16: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

15

1.4 Proračun ogrijevnih površina generatora pare

Ložište

-srednja specifična toplina plinova (za 22500C)

,

2 2

2 ,

0 0 ,

3

,

2,4861

z lt

t

z l

tt

CO t CO z lt

CO t

t z l n

C t C t kJC

t t m K

,

2 2

2 ,

0 0 ,

3

,

2,0308

z lt

t

z l

tt

H O t H O z lt

H O t

t z l n

C t C t kJC

t t m K

,

2 2

2 ,

0 0 .

3

,

2,4505

z lt

t

z l

tt

SO t SO z lt

SO t

t z l n

C t C t kJC

t t m K

,

2 2

2 ,

0 0 ,

3

,

1,513

z lt

t

z l

tt

N t N z lt

N t

t z l n

C t C t kJC

t t m K

,

2 2

2 ,

0 0 ,

3

,

1,5976

z lt

t

z l

tt

O t O z lt

O t

t z l n

C t C t kJC

t t m K

, , 2 2 , 2 2 , 2 2 , 2 2 , 2 2 ,

,

3

31,69999

t t t t t t t

z l pl z l z l z l z l z l z l

t

z l

t t t t t t t

pl t i i t CO CO t H O H O t SO SO t N N t O O t

i n

t

pl t

n

kJC r C r C r C r C r C r C

m K

kJC

m K

Teoretska temperatura izgaranja

,

,

,min , ,

,

0

0,993 42262,5 1,05 10,581 1,5172 90 2090

11,701 1,69999

2258,673

z l

o

t

z l

t

L d z z l t z l o

t z lt

pl pl t

t

t

H V C t tt t

V C

t

t C

Page 17: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

16

-iz H-t dijagrama očitano:

( ) 20500zr pl

G

kJq

kg

-količina topline koja se zračenjem predaje ložištu

( )

20500 0,498

10209

zr zr pl

zr

zr

Q q B kW

Q

Q kW

Efektivno ozračena površina ložišta, Azr

273

1300 273

1573

stv stv

stv

stv

T t K

T

T K

50 273

245,75 50 273

568,75

stj zas

stj

stj

T t K

T

T K

-koeficijent zračenja plinova u ložištu

1 2 4

1

1 2 4

0,8 5,667

4,5336

f c

WC C

m K

C

WC

m K

-koeficijent zračenja (apsorpcije) cijevnih stijenki ekrana

2 2 4

2

2 2 4

0,8 5,667

4,5336

st c

WC C

m K

C

WC

m K

Page 18: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

17

-konstanta zračenja u ložištu

1 2 2 4

1 2

1 2

1 2

1

1 1 1

1

1 1 1

4,5336 4,5336 5,667

3,778

c

WC

m K

C C C

C

C

2

44

1 2

3

4 4

2

100 100

10209 10

1573 568,753,778

100 100

44,9

zrzr

stjstv

zr

zr

QA m

TTC

A

A m

Stvarna površina stijenki ložišta

- koeficijent ekraniziranja, 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

7,759 7,367 8,935 8,935 5,316 6,582

44,894

izr st i

i

zr st pred pred st straž straž st l l st d d st pod pod st strop strop

zr

zr

A A

A A A A A A A

A

A m

Page 19: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

18

1.5 Proračun pregrijača pare

Koeficijent prijelaza topline s plinova na stijenke pregrijača 1, pp

-srednja temperatura plinova u promatranom presjeku

01300 8711085,5

2 2

273 1085,5 273 1359

ul izpl

pl pl

t tt C

T t K

-srednja temperatura stijenke u promatranom presjeku

0 0 0245,75 45040 40 347,875

2 2

273 347,875 273 620,875

zas pp

stj

stj stj

t tt C C C

T t K

-brzina dimnih plinova svedena na normalno stanje (00C i 760 mmHg), w0

2

2

2,333 1,328 0,0337 1,328 17

2,337

pr sr pp sr

pr

pr

A b L D L n m

A

A m

0

0

0

0,489 11,701

2,337

2,448

pl

pr

B V mw

A s

w

mw

s

-korektivni faktor broja redova cijevi:

1Nf

-koeficijent rasporeda cijevi:

1,1af

-korekcioni faktor kuta nastrujavanja cijevi:

1x

Page 20: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

19

Koeficijent prijelaza topline konvekcijom ,k pp

0,61

04, 0,39 2

0,61

4, 0,39

, 2

0,98 1,72

2,4480,98 1 1 1,72 1359 1,1

0,0337

72,92

k pp N pl a

pp

k pp

k pp

w Wx f T f

D m K

W

m K

Koeficijent prijelaza topline zračenjem ugljičnog dioksida 2

,COzr pp

-stupanj crnode stijenke

0,8st

-specifično zračenje CO2 kod temperature tpl u promatranom presjeku

2 ( ) 214878,26

plCO t

Wq

m

-specifično zračenje CO2 kod temperature tstj u promatranom presjeku

2 ( ) 2888,667

stjCO t

Wq

m

-srednja logaritamska razlika temperature

-istosmjerno strujanje

0

,

0

,

0

,

0

,

, , , ,

log, ,

, ,

log

0

log

1300

871

245,75

450

ln

1300 245,75 871 450

1300 245,75ln

871 450

689,851

IST

IST

IST

pl ul

pl iz

p ul

p iz

pl ul p ul pl iz p iz

pl ul p ul

pl iz p iz

t C

t C

t C

t C

t t t tt

t t

t t

t

t C

Page 21: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

20

-protusmjerno strujanje

, , , ,

log, ,

, ,

log

0

log

ln

1300 450 871 245,75

1300 450ln

871 245,75

731,883

PROT

PROT

PROT

pl ul p iz pl iz p ul

pl ul p iz

pl iz p ul

t t t tt

t t

t t

t

t C

-poprečno strujanje

log log

log

log

0

log

2

689,851 731,883

2

710,867

IST PROT

POPR

POPR

POPR

t tt

t

t C

2 2

2

2

2

0,65

( ) ( )

, 2

log

0,65

,

, 2

13590,8 14878,26 888,667

660,875

710,867

15,146

pl stj

CO

CO

CO

pl

st CO t CO t

stj

zr pp

zr pp

zr pp

Tq q

TW

t m

W

m

Koeficijent prijelaza topline zračenjem vodene pare 2

,H Ozr pp

-specifično zračenje H2O kod temperature tpl u promatranom presjeku

2 ( ) 217147,826

plH O t

Wq

m

-specifično zračenje H2O kod temperature tstj u promatranom presjeku

2 ( ) 21074,286

stjH O t

Wq

m

Page 22: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

21

2 2

2

2

2

( ) ( )

, 2

log

,

, 2

0,8 17147.826 1074,286

710,867

18,089

pl stj

H O

CO

CO

st H O t H O t

zr pp

zr pp

zr pp

q q W

t m

W

m

Koeficijet prijeaza topline s plinova na stijenke pregrijača

2 21, , , , 2

1,

1, 2

72,92 15,146 18,089

106,155

pp k pp zr CO pp zr H Opp

pp

pp

W

m

W

m

Koeficijent prijelaza topline sa stijeke na paru

-unutarnji promjer cijevi

33,7 3,25

30,45 0,03045

pp pp pp

pp

pp

d D sd

d

d mm m

-srednja temperatura pare u pregrijaču

0

2

450 245,75

2

347,875

pp zas

ps

ps

ps

t tt

t

t C

-brzin strujanja pare u pregrijaču w

-protok pare

25 6,944t kg

Dh s

-specifična gustoda pare za tps i tlak 37bar

313,829

kg

m

Page 23: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

22

-površina protoka pare

2

2

2

2

4

0,0304517

4

0,0124

ppdA n m

A

A m

1

6,944 1

13,829 0,0124

40,495

D mw

A s

w

mw

s

-brzina reducirana na normalo staje

0 5

5

0 5

0

273

273 1,013 10

273 37 1040,495

273 1085,5 1,013 10

297,233

pl

p Pa mw w w

t s

w

mw

s

Koeficijent prolaza toline kod pregrijača pare

1, 2,

, 2

1, 2,

,

, 2

106,155 9120,9

106,155 912

85,897

pp pp

stv pp

pp pp

stv pp

stv pp

Wk

m K

k

Wk

m K

Page 24: proračun generatora pare

Toplinski proračun generatora pare

23

Ogrijevna površina rpegrijača pare

2

, log

2

1 4068559

85,897 731,883

64,717

pp pp

pp

stv pp

pp

pp

f QA m

k t

A

A m

Broj cijevi pregrijača

64,717

1,328 0,032

484

pp

pp

sr

pp

pp

Az

l d

z

z