test testy i prezentacje punto evo www ...dealer.fiat.pl/witryna_dane/75416/file/fiat 16...

of 15 /15
BRAWA DLA BRAVO www.autoswiat.pl TESTY I PREZENTACJE FIAT GRANDE PUNTO. PREZENTACJA MODELU JAZDA TESTOWA PUNTO EVO 1.4 RACING Miejski Fiat z silnikiem Multiair PRZEMYŚLANE DOBLÒ www.fiat.pl TEST DŁUGODYSTANSOWY PO 100 000 km TEST FIAT BRAVO 2.0 MULTIJET SPORT 165 KM EKOTEST od 2005 r.

Author: lekhanh

Post on 27-Feb-2019

238 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Brawa dla Bravo

ww

w.a

utos

wia

t.pl

TESTY I PREZENTACJE

Fiat Grande Punto.Prezentacja modelu

JAZDA TESTOWA

PUNTO EVO 1.4 RACINGMiejski Fiat z silnikiem Multiair

PRZEMYLANE DobL

www.fiat.pl

TEST DUGODYSTANSOWY

Po 100 000 km

TEST

FIAT BRAVO2.0 MULTIJET SPORT165 KM

EKOTEST

od 2005 r.

Stereotypy maj to do siebie, e trudno je obali. Do-brze wiedz o tym producenci samochodw w ich przypad-ku rne obiegowe opinie (za-rwno te pozytywne, jak i ne-gatywne) s chtnie powta-rzane i trzymaj si szczegl-nie mocno. Dlatego kady

Mercedes zapewnia wysoki komfort jazdy, BMW dosko-na dynamik, Mazda to sy-nonim jakoci i trwaoci, a Fiaty bez przerwy si psuj. Koniec, kropka.

Czasem jednak przychodzi taki moment, e stereotyp wali si niczym domek z kart. Mo-

glimy dowiadczy tego rzad-kiego zjawiska dziki Fiatowi Bravo. Kompaktowy woch na dystansie 100 tys. km spra-wowa si wrcz wzorowo i swoim wynikiem przebi nie tylko koncernowych braci, lecz rwnie kilku konkuren-tw, powszechnie uwaanych

Fot.

Au

to b

ild

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Wielkie brawa dla Fiata BravoFiaty wypaday w naszym tecie co najwyej poprawnie. to dziwne, bowiem Wosi systematycznie poprawiaj ich jako. Ale przyszed czas na brawurowy wystp bravo

Rzymskie wakacje: Bravo ze 150-konnym dieslem to samochd stworzony do pokonywania dugich dystansw jest dynamiczne i oszczdne. Zawie-szenie mogoby jednak by nieco bardziej komfortowe

Cena: od 42 tys. zLata od 2007 r.Silnik 1.9 Moc 150 KM

2 |

za bardziej trwaych. Mwic krtko szstka dla Fiata!

Bravo w wersji Emotion ze 150-konnym dieslem 1.9 Mul-tijet odebralimy w kwietniu 2008 r. Od samego pocztku ze wszystkich ust posypay si komplementy: najwiksze wraenie zrobia na nas dopra-cowana jednostka wysoko-prna (oczywicie, z wtry-skiem common rail) i bardzo bogate wyposaenie m.in. ukad nawigacji GPS, podusz-ka kolanowa kierowcy oraz ksenony. Tak dugiej listy do-datkw nie powstydziby si niejeden model segmentu D.

Szybko okazao si, e Bravo szczeglnie chtnie wybieraj redaktorzy udajcy si na du-sze wypady. Nic dziwnego wygodne i przestronne wn-trze (zwaszcza z przodu) oraz dynamiczny silnik wietnie sprawdzaj si w trasie, dlate-go kompaktowy Fiat byska-wicznie wyrobi sobie opini idealnego towarzysza podry. Dziennik pokadowy potwier-dza: doskonay napd, duy zasig, niskie spalanie Bravo to naprawd przyjemny samo-chd. Pierwsze sowa krytyki dotycz zbyt krtkich i niewy-godnych siedzisk, ktre nieco psuj rado z jazdy kompak-towym wochem. Pod tym wzgldem Bravo niestety jest gorsze od niemieckiej konkuren-cji wyrokuje jeden z naszych wsppracownikw.

Niezbyt pochlebne opinie ze-bra take sztywno zestrojony ukad jezdny w dzienniku te-stowym znale mona do duo uwag na jego temat. Je-den z testujcych po powrocie z poudnia Europy napisa, e au-to na dugich poprzecznych nie-rwnociach mocno podskaku-je, a na zakrtach, mimo sztyw-nego zawieszenia, troch si przechyla. W Bravo nigdy nie

autoswiat.pl/uzywaneWicej informacji na:

Fiat Bravo przekonuje designem, dynamicznym silnikiem i bogatym wyposaeniem

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Z tyM MayM doMKieM Bravo ma tylko jedn wspln cech ograniczon wi-doczno na zewntrz. testujcy chwalili ilo miejsca na przednich fotelach oraz pojemny i foremny baganik

BRavo na SycyLii: podr na poudnie Woch przebiega bez jakichkolwiek zak-ce, ale po szybkiej jedzie autostradowej silnik wymaga dolania niewielkiej ilo-ci oleju. na minus reagujca z opnieniem automatyczna klimatyzacja

teStujcy najbardziej chwalili cichy, oszczdny i dynamiczny silnik 1.9 Multijet. nieco mniej pochwa zebrao sztywne zestrojenie zawieszenia, ale jest to cecha, do ktrej do szybko mona si przyzwyczai

Wielkie brawa dla Fiata Bravoma spokoju czujesz si jak po butelce zimnego prosecco. Na szczcie nie wszyscy podzielali to zdanie. Na dobrej oraz rw-nej nawierzchni kompaktowy Fiat prowadzi si pewnie i przewidywalnie. Trzeba byo si jedynie przyzwyczai do tego, e np. przyciski suce do pro-gramowania nawigacji znajduj si pod sufitem, a podgrzewa-nia foteli nie da si regulowa.

Z czasem jednak wszyscy kry-tycy umilkli, bowiem Bravo kon-sekwentnie i bez zajknicia pokonywao kolejne dziesitki tysicy kilometrw. Niektrzy jeszcze co prawda narzekali na dziaajc z pewnym opnie-niem klimatyzacj czy te nie-zbyt czytelny prdkociomierz, ale oglnie rzecz biorc, nie mielimy adnych powodw do niepokoju. Pierwszy przegld po przebiegu 30 tys. km sprowa-dzi si do wymiany pynw i filtrw, natomiast w ramach drugiego (po 60 tys. km) stwier-dzono jedynie zuycie przed-nich tarcz i klockw hamulco-wych. Nic dziwnego silnik cay czas zachca do dynamicznej jazdy. A poza tym? Podstemplo-wanie ksiki serwisowej i ko-niec. Wanie tak powinien wy-glda kady przegld!

Niestety, na kilka sw kry-tyki zasuya ASO Fiata. Na-sze Bravo umwilimy z do duym wyprzedzeniem, a mimo to podczas wizyty okazao si, e w magazynie akurat zabrako tak podsta-wowych elementw, jak pira wycieraczek i filtr przeciwpy-kowy. Dobrze, e przynajmniej nasz maratoczyk dalej sprawowa si bez zarzutu. Tylne klocki hamulcowe pod-day si dopiero po przebiegu 92 337 km, ale zostay od razu wymienione w ramach trze-ciego przegldu.

A do tego momentu wyda-wao si, e Bravo zaliczy test

bez choby jednej usterki Niestety, niecae 4 tys. km przed kocem maratonu na desce rozdzielczej zapalia si pomaraczowa kontrolka awa-rii silnika, a auto przeszo w tryb awaryjny. Czyby ste-reotyp o usterkowych Fiatach znowu mia si potwierdzi?

Nie pozostao nam nic inne-go, jak zaprowadzi nasze Bra-vo do serwisu. Niestety, ASO a przez pi dni usiowaa ustali przyczyn usterki. W tym celu wymieniono kilka elementw, a take rozebrano niemal p silnika. Co gorsza, zbyt szybko i pochopnie pa-mi komputera zostaa wy-czyszczona z zapisanych b-dw. Wreszcie diagnoza nie-szczelno w ukadzie doloto-wym. Sprawczyni caego za-mieszania okazaa si kuna, ktra postanowia wyprbo-wa swoje zby na gumowym przewodzie doprowadzajcym powietrze z intercoolera do sprarki. W konsekwencji do-szo do zmiany parametrw mieszanki i sterownik podawa zbyt du ilo paliwa do ko-mr spalania. To z kolei dopro-wadzio do awarii filtra czstek staych i czujnikw sucych do pomiaru parametrw spa-lin. Uwaamy jednak, e auto-ryzowany serwis powinien by znacznie szybciej znale rd-o problemw i nie wymienia na chybi trafi niemal poowy zespou napdowego.

I jeszcze sowo pochway: przy okazji poszukiwania przy-czyn wspomnianej awarii od-kryto wadliw uszczelk mi-dzy gowic a kolektorem wy-dechowym napraw wyko-nano w ramach gwarancji. Na koniec przepalia si jedna a-rwka, natomiast drobne lady powierzchniowej korozji na elementach ukadu elektrycz-nego wielkodusznie pominie-my milczeniem przecie to tylko kosmetyka.

Zamiast tego wolimy bi bra-wo, poniewa tak dobrze na dystansie 100 tys. km nie wy-pad jak dotd aden inny sa-mochd Fiata. Poprawa jakoci staa si faktem!

oprAc. p. Wrbel

Jedyna powana awaria bya dzieem kuny, ktra jak na zo, przegryza gumowy przewd. Straty byy do due

| 3

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Fiat musi jeszcze troch popracowa nad uszczelnieniami. na zdjciu wida wyciek oleju z wewntrznej manszety posi napdowej przy okazji zabrudzeniu ulegy inne elementy

Podczas badania profili zamknitych endoskopem rzeczoznawca dekry w obu progach natrafi na lady wilgoci. Woda dostaa si przez niestarannie zamontowan gumow uszczelk. na szcz-cie nigdzie nie znalelimy ognisk korozji

Plastik, ktrym od rodka wyoono wnk koa zapasowego, stopi si pod wpywem gorca

na jednyM z cylindrw doszo do rozszczel-nienia. Brawo dla aSo za czujno!

62 223 km Wymiana przednich tarcz i klockw hamulco-wych (usuga wykonana w aSo) (1266 z)

92 337 kmWymiana klockw hamulcowych z tyu (431 z)

95 750 kmWymiana uszkodzonego przez kun gumowego przewodu midzy turbin a intercoolerem (330 z)

96 590 km Poniewa samochd ponownie przeszed w tryb awaryjny, autoryzowana stacja obsugi wymienia w ramach gwarancji: zawr recyrku-lacji spalin eGR, filtr czstek staych, kolektor dolotowy, ponownie przewd midzy intercoo-lerem a turbin oraz uszczelk midzy gowic a kolektorem wydechowym. uzasadniona oka-zaa si wymiana tylko niektrych elementw.

(gwarancja)

103 000 kmWymiana przepalonej arwki wiate stopu (30 z)

naPRaWy

Niewielkie zuycie, ale kilka szczegw rozczarowaon Dobra robota, panowie z Fiata: gdyby nie kuna, ktra postanowia wyprbowa swoje zby na przewodzie midzy intercoolerem a turbin, Bravo ukoczyoby nasz maraton w stylu tak doskonaym, jak japoskie auta z po-owy lat 90. XX w.! Czyby wic w Turynie roz-pocza si nowa epoka? Owszem, wida zde-cydowan popraw, ale kilka szczegw wy-maga jeszcze dopracowania. Wemy na przy-kad zabezpieczenie przestrzeni zamknitych kiedy rzeczoznawca Dekry obejrza za pomo-c endoskopu od rodka progi naszego mara-toczyka, jego oczom ukazaa si... woda. Wilgo musiaa dosta si poprzez gumowe zatyczki nie przylegay one dokadnie, ponie-wa zapewne zamontowano je ju po naoeniu

wosku ochronnego na podwozie. Co gorsza, warstw zabezpieczajc rozprowadzono do niechlujnie i przez to nierwnomiernie. Na szczcie nie odkrylimy najmniejszych ladw korozji, nawet w mocno zawilgoconych pro-gach. Przyczepi mona si rwnie do jakoci a miejscami braku, np. na wnce koa zapa-sowego blach termoizolacyjnych. Podobnie wyglda kwestia wywietrznika odpowiedzial-nego za wypuszczanie powietrza podczas za-mykania drzwi: jedn z czterech gumowych membran zamontowano niewaciwie. Popra-wek wymagaj take inne elementy nasz uwag zwrcia m.in. pracujca z duym opo-rem linka skrzyni biegw oraz nieszczelne manszety posi napdowych (wyciekajcy z

nich olej rozbryzgiwa si na bloku silnika). Pochwali trzeba natomiast sam jednostk napdow, ktra mimo do ostrego traktowa-nia nie wykazaa niemal adnych ladw zuy-cia. To samo dotyczy wewntrznych mechani-zmw skrzyni biegw (k zbatych i synchro-nizatorw), a take sprzga. Niepokoju nie wzbudza stan pocze elektrycznych i prze-wodu masowego niewielka powierzchniowa korozja nie ma adnego wpywu na prawidowe dziaanie elektryki. Rwnie wntrze kom-paktowego Fiata przetrwao nasz maraton w doskonaym stanie. Do naszych uszu nie docie-ray adne niepokojce dwiki tak trzyma, panowie z Fiata. Fotele? Po 100 tys. km byy tak samo spryste, jak na pocztku testu!

deMonta wypad pomylnie, ale nad kilkoma elementami Fiat musi jeszcze popracowa. nasz uwag przede wszystkim zwrcio niestaranne zabezpieczenie profili zamknitych. niemal adnego zuycia nie wykaza ukad napdowy

FiLtR cZSteK staych naszego maratoczy-ka rwnie pad ofiar kuny

do szeciobiegowej przekadni manualnej nie mielimy wikszych zastrzee poza tym, e ze wzgldu na ci-ko chodzc link wrzucanie niektrych przeoe wymagao sporej siy

4 |

Widoczno do tyuNiewtpliw zalet Fiata Bravo jest jego dyna-miczny design. Niestety, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, ucierpiaa przy tym wi-doczno do tyu. Supki C s zdecydowanie za szerokie!

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Wnka koa zapasowego nie zostaa zabezpieczona blach termiczn, przez co bya wystawiona na dziaa-nie wysokiej temperatury wydziela-nej przez tumik kocowy

dane PRoducentaSilnik t.diesel R4Pojemno 1910 cmrednica cylindra x skok toka 82 x 90,4 mmnapd rozrzdu pasek zbatyMoc maksymalna 110 kW (150 KM)/4000 obr./minMaksymalny moment obrotowy 320 Nm/2000 obr./minPrdko maksymalna 209 km/hSkrzynia biegw man. 6napd przedniHamulce (przd/ty) tarczowe went./tarczowedugo/szeroko/wysoko 4336/1792/1498 mmRozstaw osi 2600 mmRozstaw k przd 1530 mmRozstaw k ty 1524 mmMasa wasna 1494 kgadowno 376 kgopony 205/55 R 16Pojemno baganika 400-1175 lPojemno zbiornika paliwa 57 ldop. masa przyczepy z hamulcem 1300 kgdop. masa przyczepy bez hamulca 500 kg

naSZe PoMiaRyStan licznika (km) 5333 102 543Przyspieszenie (s)0-50/0-100/0-130 km/h

3,4/9,6/16,3 3,2/9,4/16,1

elastyczno (s)60-100 (4b)/80-120 (6b) km/h

6,8/13,8 6,9/13,5

droga hamowania ze 100 km/h (m)zimne/ciepe

37,8/38,3 38,2/37,8

Poziom haasu (dB)50/100/130 km/h

61/68/72 60/68/72

Zuycie paliwa (l/100 km)rednie na odcinku testowym

6,8 6,5

KoSZtyPrzejechane kilometry 100 770ubezpieczenie (z) pakiet 7964Koszt paliwa (z)7084 l oleju napdowego (4 z za litr) 28 336Koszt oleju silnikowego (z)2 l oleju silnikowego (57 z za litr) 114Koszty opon (wraz z montaem; z)Letnie: 8 x Bridg. turanza 205/55/R 16 v 29204 x Pirelli Snowcontrol 195/65/R 15 t 1480Koszty przegldw (z wymian oleju; z) 31 614 km 99362 223 km 127392 337 km 1082czne koszty przegldw (z) 3348GwarancjaMechaniczna 3 lataPerforacyjna 12 lat

cena/utRata WaRtoci (Z)cena wersji emotion (bez wyposaenia dodatkowego)W momencie zakupu 74 990aktualna cena brak w ofercieobecna warto auta testowego 44 400utrata wartoci 30 590

KoSZty cZnie (Z)Koszty 100 770 km 46 219Koszty 1 km 0,46Koszty z utrat wartoci 0,76

ocena BeZaWaRyjnoci: 6Samochd niezdolny do jazdy 0 x 10 p.nieplanowane wizyty w warsztacie 0 x 5 p.defekty elementw funkcjonalnych 0 x 3 p.drobne awarie 4 x 1 p.cznie 4 p.0-5 p. = 6; 6-15 p. = 5; 16-25 p. = 4; 26-35 p. = 3; 36-45 p. = 2; od 46 p. = 1*Przy przednich fotelach przesunitych o metr do tyu

Szeroko wntrza p/t: 1480/1470Rozstaw k p/t: 1530/1524 Szeroko: 1792

Wymiary w milimetrach Fiat BravoPoj. baganika

400-1175 l

770

1498

Rozstaw osi 2600/dugo 4336

330

610-830710*

940

565

630915-1130

215

935-

1000

570

505 495

Brawo za bogate wyposaenien Testowana przez nas odmiana 1.9 Multijet/150 KM zostaa ju wycofana z oferty Fiata zamiast niej wprowa-dzono nowoczesn jednostk 2.0 o mocy 165 KM (z seryjnym filtrem czstek staych). Na polskim rynku Bravo oferowane jest w piciu wer-sjach wyposaenia: Active, Dynamic, Estiva Blue&Me, Sport oraz Emotion. W dwch ostatnich znajdziemy m.in.: dwustrefow klimatyzacj automa-tyczn, kierownic i gak dwigni biegw obszyte skr, komplet airba-gw, ESP, Hill Holder, system Blue&Me oraz radioodtwarzacz CD z systemem nagonienia Hi-Fi. Niestety, dopaty a 5 tys. z wymaga zintegrowany ukad nawigacji satelitarnej GPS.

| 5

RanKinG teStW duGodyStanSoWycHModel Punkty ocena

1.BMW 130iMazda 6 Sport 1.8 Comfort

0 6

3.Mazda 5 2.0 MZR-CD TopToyota Prius HSD

1 6

5.BMW 320i Touring Kia ceed 1.6 CRDi

3 6

7. Fiat Bravo 1.9 Multijet Emotion 4 6

8. Skoda Octavia II Combi 1.6 FSI 5 6-

9. Mercedes E 320 CDI Elegance 6 5+

10. Mercedes GL 420 CDI/Ford Focus 1.6 kombi 8 5

12.Fordy: S-Max 2.0 TDCi/Mondeo 1.8Opel Vectra 2.2/Skoda Roomster 1.9 TDI

9 5

16. Mercedes C 180 K 11 5

17.

Dacia Logan MCV 1.5 dCiToyota Auris 1.6 Executive Renault Clio II 1.4/ Mercedes B 180 CDI Hondy: Jazz 1.4/Civic 1.8 Sport

12 5

23.Renault Laguna 2.0 dCi GrandtourFiat Panda 1.1 Active

13 5-

25. Hyundai Getz 1.1 GL/BMW 318i 14 5-

27.Toyota Avensis 2.0 D-4D D-CatVW T5 Multivan 2.5 TDI Comfortline

15 5-

29.Audi A6 Avant 2.7 TDIOpel Meriva Cosmo 1.7 CDTINissan Qashqai 2.0 Tekna

17 4+

32.Fiat Grande Punto 1.3 MJT Renault Kangoo 1.9 dTi

22 4

34.Alfa Romeo 147 2.0 TSBMW: X3 2.0d/X5 3.0d

23 4

37.Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCiMercedesy: A 170/C 200 CDI

24 4-

40. Opel Zafira 1.8/Volvo XC90 D5 25 4-

42.Opel Astra III 1.9 CDTIAlfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM

28 3+

44. Opel Astra II 1.6 29 3

45. Fordy: C-Max 2.0 TDCi/Fusion 1.6 30 3

47. Skoda Fabia 1.4 31 3

48. Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 32 3

49. Renault: Mgane 1.6/Laguna 1.9 dCi 33 3

51. Audi A2 1.4 39 2

52. VW Passat 2.0 TDI Comfortline Variant 41 2

53. VW Fox 1.2 42 2

54. Citron C8 2.2 HDi SX FAP 45 2-

55. Peugeot 307 HDi 100 FAP 46 1+

56. VW Polo 1.2 56 1

57. VW Touran 2.0 TDI Trendline 77 1

red. Marcin Matus

podsumoWAnie n W turynie od dawna mwio si o poprawie jakoci, ale dopiero teraz moglimy si przekona, e nie byy to sowa rzucane na wiatr. Bravo pokonao 100 tys. km bez najmniejszych problemw, a je-dyna awaria bya wynikiem ataku kuny, a nie zej jakoci auta. demonta ujawni co prawda drobne niedocignicia, ale poniewa Fiat jest na fali wznoszcej, moemy oczekiwa, e i one zostan wkrtce wyeliminowane. Kilka sw krytyki naley si z powodu dziwnego umiejscowienia przyci-skw sucych do obsugi nawigacji satelitarnej GPS. Mimo to czapki z gw przed Bravo!

6 |

Fot.

igo

r ko

hu

tnic

ki

Niskie koszty zakupu i utrzymania sprawiaj, e polscy kierowcy najchtniej decyduj si na mae samochody. Jednak wrd amatorw tego typu aut coraz po-pularniejsze staj si odmiany, ktre wca-le nie s kupowane ze wzgldu na koszty ich najwaniejsz cech ma by dawanie radoci z jazdy. Do takich samochodw naley Fiat Punto Evo w wersji Racing. Pojazd mgby si z pewnoci spodoba wielu kierowcom. Mgby, gdyby by sprzedawany. Niestety, na razie Fiat nie przewiduje wprowadzenia tej odmiany do oferty w naszym kraju. Na szczcie Punto Evo ze 105-konnym silnikiem Mul-tiair (opis dziaania w Auto wiecie 39/2009) jest osigalne.

Dlaczego na szczcie? Poniewa dziki niemu jazda jest prawdziw przyjemno-ci. Wprawdzie zaraz po ruszeniu ma si wraenie obcowania z ospaym napdem, ale wystarczy zmieni styl jazdy, by 105 koni mechanicznych przeszo od kusa do galopu. Trzeba po prostu pamita o tym, e silnik lubi wysokie obroty. Gdy zacznie si je wykorzystywa, setk mona uzy-ska ju po 10,8 s. Dynamiczne przyspie-szanie daje dodatkowe doznania sucho-we, bo do uszu kierowcy dociera rasowy gang silnika. Na szczcie nie jest on na tyle natarczywy, by mg przeszkadza podczas duszej jazdy z duymi szybko-ciami. Konstrukcja Fiata udowadnia, e dynamiczna jazda nie musi by wcale okupiona nadmiernym zuyciem paliwa. Wprawdzie podczas testu auto potrzebo-wao o ponad litr benzyny wicej na prze-jechanie 100 km, ni podaje producent, ale zwaywszy na uzyskiwane przyspie-szenia, tak nadwyk mona uzna za akceptowaln. Poza tym w silniku tkwi jeszcze rezerwy oszczdnoci. Przede wszystkim dlatego, e zastosowano sy-stem start&stop, dziki ktremu napd jest samoczynnie wyczany podczas po-stoju na wiatach i wczany automatycz-nie po wciniciu pedau sprzga. Druga kwestia to stosowanie si do podpowiedzi pojawiajcych si na desce rozdzielczej, informujcych o tym, w ktrym momen-cie zmieni bieg, by jecha oszczdnie.

Skoro ju o przeoeniach mowa, to trzeba przyzna, e pod tym wzgldem trudno cokolwiek zarzuci. Wszystkie bie-gi wcza si precyzyjnie, siganie do dwigni jest wygodne, a drogi prowadze-nia nie s zbyt dugie.

Do charakteru pojazdu pasuje zestroje-nie zawieszenia. Spryste nastawy spra-wiaj, e Punto Evo pokonuje uki bez nadmiernych wychyle karoserii. Gorzej spisuje si niestety ukad kierowniczy. Z powodu zbyt silnego wspomagania kie-rowca nie ma odpowiedniego czucia pod-czas gwatownych manewrw. Taka cha-rakterystyka ukadu kierowniczego utrud-nia rwnie utrzymanie kierunku jazdy na wprost. Niezbyt sztywne zawieszenie po-woduje, e pokonywanie wybojw nie jest udrk. Jadcy odczuj tylko wiksze nie-rwnoci nawierzchni.

Jakoci wykoczenia Punto Evo pretenduje do klasy premium wrd maych autOpisywany samochd moe si podoba ju na pierwszy rzut oka. Nie ma przysa-dzistych spoilerw, ale trzeba przyzna, e bordowy lakier wietnie wspgra z przy-ciemnionymi szybami oraz czarnymi alu-felgami. Efektownie prezentuje si rw-nie wntrze. Czerwone akcenty na desce rozdzielczej i siedzeniach oraz wykocze-nie niektrych elementw kokpitu czar-nym lakierem fortepianowym sprawiaj szlachetne wraenie. Jeszcze nigdy adne Punto nie byo tak dobrze wykonane. A szkoda, e przy takim poziomie wyko-czenia Fiat nie pokusi si o zastosowanie foteli z lepszym wyprofilowaniem.

Osoby, ktre chciayby jedzi 3-drzwio-wym Punto Evo z mocnym silnikiem, mu-sz si zdecydowa na wersj Energy ze 135-konnym doadowanym napdem Multiair, kosztujc 62 490 z. Natomiast Punto Evo ze 105-konnym benzyniakiem oferowane jest w Polsce tylko z 5-drzwio-wym nadwoziem i w dwch wariantach wyposaeniowych: Dynamic oraz Emo-tion. Ich ceny wynosz odpowiednio 57 490 z i 62 490 z. Na razie nie przewi-duje si sprzeday odmiany Racing. A szkoda.

TESTY Fiat punto evo 1.4 raCing

Moc 105 KM0-100 km/h 10,8 sV maks. 185 km/hW bojowym

przebraniumaluch Fiata o wygldzie, ktrego nie powstydziby si prawdziwy sportowiec i z nowoczesnym silnikiem benzynowym multiair

*Przy przednich fotelach przesunitych o metr do tyu

Rozstaw osi 2510/dugo 4065

Szeroko wntrza p/t: 1450/1420Rozstaw k p/t: 1473/1466 Szeroko: 1687

750

1490

Wymiary w milimetrach punto evoPoj. baganika

275-1030 l

340

570-800670*

940

550

640860-1080

220

890-

960

550

510 480

Wyprofilowana kierownica dobrze ley w doniach, a dwupaszczyznowa regulacja uatwia prowadzcemu znalezienie prawidowej pozycji. na kokpicie dominuj kolory czarny i czerwony

| 7

TESTY Fiat punto evo 1.4 raCing

HHHHH= celujca, HHHH= bardzo dobra, HHH= dobra, HH= dostateczna, H= niedostateczna

nadwozie Punto evo, uzbrojone w spoilery na progach oraz czarne aluminio-we felgi, wyglda efektownie

autoswiat.pl/noweWicej informacji na:

n Zabieg Fiata, by z Punto evo uczyni samochd, ktry stylistyk i jakoci wykonania wyrni si spord innych aut tej klasy, w peni si uda. do-datkowym atutem testowanego pojazdu jest nowo-czesny silnik Multiair. Zapewnia autu dobr dyna-mik, ma wietne brzmienie, a przy tym zadowala si umiarkowanymi ilociami paliwa.

red. tomasz Kamiski

podsuMowanie

Karoseria H H H H Hn Efektownie wygldajce nadwozie wykoczono materiaami, ktre podnosz presti pojazdu.

Napd H H H H Hn Przy wykorzystaniu wysokich obrotw samochodem mona dy-namicznie przyspiesza. Silnik potrafi zuy umiarkowane iloci paliwa. Cieszy rwnie precyzyjna skrzynia biegw.

Komfort H H H Hn Zawieszenie nie jest przesadnie sztywne, dziki czemu udao si uzyska przyzwoity poziom tumienia wybojw. Pasaerowie od-czuwaj tylko wiksze nierwnoci nawierzchni.

Zachowanie w ruchu H H H Hn Zestrojenie ukadu jezdnego pozwala na dynamiczne pokonywa-nie zakrtw. Do peni szczcia brakuje bardziej bezporedniego ukadu kierowniczego.

oCena

dane tecHnicZne FiatSilnik typ/cylindry/zawory benz. r4/16pojemno skokowa (cm3) 1368moc maksymalna (kW/Km/obr./min) 77/105/6500maks. mom. obrotowy (nm/obr./min) 130/4000prdko maksymalna (km/h) 185Skrzynia biegw man. 6napd na koa przednieHamulce przd/ty tw/bogumienie auta testowanego 185/65 r 15masa wasna/adowno (kg) 1075/470poj. zbiornika paliwa (l) 45emisja Co2 (g/km) 134

oSiGi* Punto evoprzyspieszenie 0-100 km/h 10,8 sZuycie paliwa w miecie 7,5 l/100 km poza miastem 4,7 l/100 km rednie 5,7 l/100 km

*dane fabryczne

WyPoSaenie Punto evoWersja Dynamic emotionairbagi czoowe/boczne/kurtyny S/1250/1550 z S/S/SabS/eSp/airbag kolanowy S/2000 z/S S/2000 z/Swiata przeciwmgielne/ksenonowe S/n S/nKlimatyzacja man./aut. S/2500 z n/Selektrycznie ster. szyby p/t/lusterka S/850 z/S S/850 z/Sradio z odtwarzaczem CD S SSterowanie radiem z kierownicy S Stempomat/komputer 1500 z/S 1500 z/Spodgrzewane fotele 1000 z 1000 zCzujniki parkowania 1300 z 1300 zlakier metalizowany 1600 z 1600 zcena 57 490 z 62 490 z

KoSZty/GWaRancja Punto evogwarancja mechaniczna 3 latagwarancja perforacyjna 8 latprzegldy co 30 tys. km

STOP

kg STOP

kg

KonkurenciVW polo 1.2 tSi/105 Km,

cena od 49 740 zToyota Yaris 1.33/101 Km, cena od 47 790 z

Mitsubishi Colt 1.5/ 109 Km, od 47 490 z

W obu dostpnych w Polsce wersjach Punto evo ze 105-konnym silnikiem benzynowym mona mie szklany, otwierany elektrycznie szyberdach za 4 tys. z

ilo miejsca z tyu akceptowalna jak na samo-chd klasy B, ale wsiadanie jest niewygodne

W testowanym pojedzie nie zabrako zcza uSB

Komfort prowadzenia podwysza wielofunkcyjna kierownica

Po zoeniu tylnej kanapy nie udaje si niestety uzyska rwnej podogi. W zaadunku cikich walizek przeszkadza wysoki prg

8 |

PREZENTACJA MODELU Fiat granDe puntoFo

t. A

rch

iWu

m, F

iAt,

Au

to b

ild

Cena: od 19 tys. zLata od 2005 r. Silniki 1.2-1.9Moc 65-180 KM

dane tecHnicZne 1.2 1.4 1.4 cnG 1.4 1.4 t-jet 1.4 aBaRtH 1.4 aBaRtH* 1.3 M-jet** 1.3 M-jet 1.6 M-jet 1.9 M-jet 1.9 M-jetlata produkcji od 2005 r. od 2005 r. od 2006 r. od 2005 r. od 2007 r. od 2007 r. od 2007 r. od 2005 r. od 2005 r. od 2009 r. 2005-09 2005-09Silnik typ, liczba zaworw benz. r4/8 benz. r4/8 benz. r4/8 benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/8 t.diesel r4/8pojemno skokowa 1242 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1248 1248 1598 1910 1910moc maksymalna (kW/Km/obr./min) 48/65/5500 57/77/6000 51/70/6000 70/95/6000 88/120/5000 114/155/5750 132/180/5750 55/75/4000 66/90/4000 88/120/3750 88/120/4000 96/130/4000maks. mom. obrotowy (nm/obr./min) 102/3000 115/3000 104/3000 125/4500 200/1750 201-230/4000 270/3000 190/1750 200/1750 320/1750 280/2000 280/2000prdko maksymalna (km/h) 155 165 156 178 195 208 215 165 175 190 190 200przyspieszenie 0-100 km/h (s) 14,5 13,2 16,9 11,4 8,9 8,2 7,5 13,6 11,9 10,0 10,0 9,5Spalanie wg eu (l/100 km)*** 5,9/4,9/7,5 5,9/5,0/7,5 8,2/5,4/6,4 8,2/4,6/5,9 8,7/5,4/6,6 9,4/5,2/6,7 9,4/5,2/6,7 6,2/3,5/4,5 5,9/3,7/4,5 5,9/4,1/4,8 7,5/4,5/5,6 7,8/4,7/5,8

grande punto to auto skazane na sukces: jest tanie, adne, praktyczne i niezbyt kopotliwe w eksploatacji. nawet z upywem lat nie trapi go adne dziwne przypadoci

Fiat, ktry da si lubi

| 9

PREZENTACJA MODELU Fiat granDe puntoPocztek XXI wieku nie

by atwy dla Fiata. Wprowa-dzone w 2001 r. Stilo nie osig-no zakadanego sukcesu i koncern zacz ton w du-gach. Pierwsz iskierk nadziei by debiut Pandy, ktra nastp-nie zdobya tytu Samochd Roku 2004, po czym byska-wicznie podbia europejskie rynki. Z pass udao si osta-tecznie przezwyciy w 2005 r., kiedy pojawio si Grande Punto model, ktry na wiele miesicy zdomino-wa na Starym Kontynencie seg-ment aut miej-skich. Ile wart jest ten samochd po piciu latach na ryku?

Sukcesu miejs-kiego Fiata w pier-wszej kolejnoci upatrywa naley w jego designie. To jedno z tych aut, ktre kupuje si oczami. Klientom spodobaa si przede wszystkim dynamiczna styli-styka przedniej czci nadwo-zia, wzorowana na wygl-dzie Maserati. Poza tym Gran-de Punto jak wskazuje jego nazwa oferuje due i prze-stronne wntrze (jak na seg-ment B) oraz bardzo przyzwo-it (jak na Fiata) jako mate-riaw i wykoczenia. Osoby podrujce z przodu mog czu si niemal jak w aucie o rozmiar wikszym. Z tyu b-

dzie nieco cianiej, ale miesz-czuch Fiata to i tak czowka segmentu pod wzgldem prze-stronnoci wntrza. Narzeka mona natomiast na niezbyt pojemny kufer (od 275 do 1030 l) i sab widoczno (szerokie supki). Trzeba te pamita o tym, e Grande Punto to samochd dla mas, dlatego trzeszczce i poryso-wane plastiki we wntrzu kil-kuletniego auta nie powinny nikogo dziwi i tak w porw-

naniu z Punto II mona mwi o du-ym postpie.

Zmiany wida te w konstrukcji po-jazdu. Specjalnie z myl o Grande Punto Fiat opraco-wa now pyt podogow. Jeli chodzi o zawiesze-nie, to producent postawi na spraw-dzone rozwizania.

To dobra wiadomo, bowiem take na dziurawych polskich drogach ukad jezdny Grande Punto bez napraw wytrzymuje do due przebiegi. Stosunko-wo trwae okazuj si czniki stabilizatora (nawet 60-70 tys. km bez wymiany), natomiast tuleje tylnej belki potrafi wy-trzyma 150 tys. km. Zawie-szenie zestrojono raczej pod ktem komfortu jazdy, ale jest ono na tyle twarde, by miejski Fiat nie podpiera si na za-krtach lusterkami. Narzeka

mona na nisk trwao gr-nych oysk kolumn MacPher-sona: w rzadko uywanych egzemplarzach szybko moe doj do ich uszkodzenia zda-niem mechanikw przyczyn jest zbierajca si wilgo.

Grande Punto z pewnoci nie jest autem awaryjnym, ale w egzemplarzach z pocztku produkcji (2005-06) odnoto-wano kilka chorb wieku dziecicego. Wiele samocho-dw wzywanych byo do ser-wisw z powodu kopotw z elektronicznymi systemami pokadowymi. W ASO wgry-wano nowy software, co roz-wizywao problem. Inna dua kampania naprawcza (ponad 40 tys. egzemplarzy) dotyczya sprawdzenia i ewentualnej wymiany waka kierownicy (zachodzio ryzyko utraty pa-nowania nad samochodem). Waciciele aut piciodrzwio-wych skar si na zacinanie si klamek tylnych drzwi. Po-nadto, tak jak w innych mode-lach koncernu, trzeba liczy si z przepalajcymi si arwka-mi czy te szwankujc elek-tryk, ale nasilenie negatyw-nych zjawisk nie jest zbyt due. Nieco problemw przysporzy moe rwnie system Blue&Me (obejmujcy m.in. zestaw gonomwicy Bluetooth): w samochodach z pocztku produkcji atwo byo ogupi ukad. W nowszych egzempla-rzach system okazuje si bar-dziej stabilny, ponadto mona samemu instalowa najnowsze aktualizacje.

Na rynku wtrnym dominu-j wersje piciodrzwiowe z benzynowym silnikiem 1.4/77 KM. Nic dziwnego z racji przystpnej ceny i funkcjonalnego nadwozia od-miana ta sprzedawaa si bar-dzo dobrze. Jednostce napdo-wej nie mona praktycznie nic zarzuci poza tym, e jest mao dynamiczna. Zdarzay si rw-nie awarie czujnika faz rozrzdu. Dobrym wyborem dla osb, ktrym nie zaley na

Wicej o Fiacie: fiat.autoswiat.pl

dane tecHnicZne 1.2 1.4 1.4 cnG 1.4 1.4 t-jet 1.4 aBaRtH 1.4 aBaRtH* 1.3 M-jet** 1.3 M-jet 1.6 M-jet 1.9 M-jet 1.9 M-jetlata produkcji od 2005 r. od 2005 r. od 2006 r. od 2005 r. od 2007 r. od 2007 r. od 2007 r. od 2005 r. od 2005 r. od 2009 r. 2005-09 2005-09Silnik typ, liczba zaworw benz. r4/8 benz. r4/8 benz. r4/8 benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.benz. r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/16 t.diesel r4/8 t.diesel r4/8pojemno skokowa 1242 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1248 1248 1598 1910 1910moc maksymalna (kW/Km/obr./min) 48/65/5500 57/77/6000 51/70/6000 70/95/6000 88/120/5000 114/155/5750 132/180/5750 55/75/4000 66/90/4000 88/120/3750 88/120/4000 96/130/4000maks. mom. obrotowy (nm/obr./min) 102/3000 115/3000 104/3000 125/4500 200/1750 201-230/4000 270/3000 190/1750 200/1750 320/1750 280/2000 280/2000prdko maksymalna (km/h) 155 165 156 178 195 208 215 165 175 190 190 200przyspieszenie 0-100 km/h (s) 14,5 13,2 16,9 11,4 8,9 8,2 7,5 13,6 11,9 10,0 10,0 9,5Spalanie wg eu (l/100 km)*** 5,9/4,9/7,5 5,9/5,0/7,5 8,2/5,4/6,4 8,2/4,6/5,9 8,7/5,4/6,6 9,4/5,2/6,7 9,4/5,2/6,7 6,2/3,5/4,5 5,9/3,7/4,5 5,9/4,1/4,8 7,5/4,5/5,6 7,8/4,7/5,8

nawet w uboszych wersjach mona liczy na do bogate wyposaenie: w kadej odmianie znajdziemy co najmniej dwa airbagi, aBS i elektryk

WntRZe

automatyczna klimatyzacja to rzadko, ale do atwo mona kupi egzemplarz z manualn klim. Plus za bardzo przyzwoit jako wykonania

osoby siedzce z przodu czuj si, jakby podroway znacznie wikszym autem

Funkcja city znacznie uatwia mane-wrowanie w miecie

dwuczciowy szyberdach wymaga niestety do duej dopaty

Grande Punto otworzyo nowy rozdzia w historii Fiata. To trway, do dobrze wykonany i adny samochd

D./szer./wys. 4030/1687/1490 mmrozstaw osi 2510 mmmasa wasna/adowno 1015/480 kgpojemno zbiornika paliwa 45 lpojemno baganika 275/1030 l

WeRSja HatcHBacK 3d i 5d

ceny uyWanycH aut WeduG euRotaKSu (W Z)

Model Moc 2009 2008 2007 2006

Fiat Grande Punto1.2 Active (3d) 65 KM

31 900(14 000 km)

27 000(29 800 km)

22 500(44 900 km)

20 400(59 400 km)

Fiat Grande Punto1.4 Active (5d) 77 KM

33 400(14 000 km)

28 100 (29 800 km)

23 900 (44 900 km)

21 300(59 400 km)

Fiat Grande Punto1.4 Dynamic (5d) 95 KM

37 300 (14 000 km)

32 200 (29 800 km)

26 800(44 900 km)

24 300(57 000 km)

Fiat Grande Punto1.4 T-Jet Sport (3d) 120 KM

44 000(14 000 km)

37 700 (29 800 km)

30 800 (44 900 km)

-(-)

Fiat Grande Punto1.3 M-Jet Active (5d) 75 KM

37 900 (17 000 km)

31 700 (35 400 km)

26 400(52 400 km)

24 100(68 200 km)

Fiat Grande Punto1.3 M-Jet Sport (3d) 90 KM

- (-)

33 800 (35 400 km)

31 700 (52 400 km)

28 000(68 200 km)

Fiat Grande Punto1.6 M-Jet Emotion (5d) 120 KM

46 800(17 000 km)

39 700 (35 400 km)

33 900 (52 400 km)

- (-)

Fiat Grande Punto1.9 M-Jet Sport (3d) 130 KM

- (-)

40 300 (35 400 km)

33 500(52 400 km)

30 400(68 200 km)

Miejsca na nogi jest pod dostatkiem, przeszkadza natomiast opadajcy dach

niestety, baganik okazuje si stosun-kowo may (275 l). W razie potrzeby jego objto mona zwikszy do 1030 l. Po zoeniu opar tylnej kanapy zosta-je do wysoki prg

10 |

Nie mona narzeka na kiepskie wyposaenie: dwa airbagi i elektryka to standard

WeRSja SPoRtoWa

uwag fakt, e Grande Punto to w zaoeniu tanie auto dla mas, nie mona narzeka. Nawet w podstawowej wersji Fresh znaj-dziemy: wspomaganie kierow-nicy, dwie poduszki powietrz-ne, centralny zamek, elektrycz-nie sterowane szyby z przodu i ABS. Odmiana Active jest bo-gatsza o dwupaszczyznow regulacj kolumny kierowni-czej i przygotowana do monta-u radia. We wszystkich pozo-staych wersjach (Energy, Dy-namic, Estiva Blue&Me i Sport) mona liczy ju na do dug list dodatkw (m.in. klimaty-

zacja rwnie automatycznie regulowana, radio z CD, kom-plet airbagw czy nawet ESP). Szczeglnie warta uwagi od-miana Estiva Blue&Me wyst-powaa wycznie z nadwoziem piciodrzwiowym, natomiast Sport trzydrzwiowym. Jej wy-rniki to m.in. 17-calowe alu-felgi, komplet spoilerw, biae tarcze zegarw i chromowana kocwka wydechu. Topowa odmiana Abarth (1.4 Tur-bo/155 KM) to ju prawdziwy hot-hatch, zapewniajcy wiet-ne osigi i doskonae prowa-dzenie. W. denisiuk, p. Wrbel

n Abarth Grande Punto napdzany jest jednostk benzyno-w 1.4 T-Jet o mocy 155 KM. Auto moe by te wyposaone w pakiet tuningowy EsseEsse, podnoszcy moc do 180 KM. Dziki temu przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie

7,5 s. Abarth to nie tylko wiksza moc to take zmodyfiko-wane pod ktem sportowej jazdy zawieszenie i ukad ha-mulcowy (Brembo). O sze mm poszerzono te rozstaw k, a felgi urosy do 17 cali.

cinienia w ukadzie chodz-cym. Ponadto niektrzy uyt-kownicy narzekaj na spadki mocy w wilgotne dni. Na plus napd rozrzdu realizowany za po-moc bezobsugo-wego acucha. Bar-dziej dynamicznie usposobionym kie-rowcom polecamy sprawdzon 8-za-worow jednostk 1.9 Multijet o mocy 120 lub 130 KM. Usterki, jeli wyst-puj, wynikaj ra-

czej z zaniedba uytkownikw (np. awarie turbiny i dwumaso-wego koa zamachowego). Ja-ko ostatni do gamy silnikowej

Grande Punto doczy 16-zaworowy diesel 1.6 Multijet. To nowo-czesna konstrukcja, w ktrej zastosowano filtr czstek staych. Niestety, w przypadku tej jednostki trzeba li-czy si z do wysoki-mi kosztami zakupu i eksploatacji.

A jak z wyposae-niem? Biorc pod

s

Podwozie: napd na przedni o, skrzynia biegw: 5b lub 6b man. bd op-cjonalnie zautomatyzowana Dualogic (ma-nualna przekadnia z elektronicznym ste-rowaniem). Zawieszenie: z przodu nieza-lene kolumny MacPhersona, z tyu belka skrtna, spryny rubowe. Ukad kierowniczy ze wspomaganiem elektrycz-

nym. Hamulce (przd/ty): tarczowe lub tarczowe wentylowane/tarczowe lub bb-nowe. Opony: 175/65 R 15, 185/65 R 15.

s

nadwozie: hatchback 3d lub 5d, wym. (d./szer./wys.) 4030/1687/1490 mm, rozstaw osi 2510 mm. Masa wasna od 1015 kg. adowno od 480 kg. Pojemno zbiornika paliwa 45 l.

dane tecHnicZne

dynamice, moe by motor 1.2/65 KM. Nie jest o wiele wolniejszy od 1.4, a przy tym zuywa nieco mniej paliwa i zapewnia bezproblemow eks-ploatacj. 16-zaworowy motor 1.4/95 KM moemy poleci z czystym sumieniem, bowiem zapewnia bardzo dobre osigi (0-100 km/h w 10,5 s) i umiar-kowane spalanie. Niestety, od-miana ta wykazuje do duy apetyt na olej silnikowy ra-dzimy czsto kontrolowa jego poziom. Wad jest te do wy-soka cena zakupu i stosunko-wo maa poda na rynku wtr-nym. Topowy benzyniak 1.4 T-Jet o mocy 120 KM wszed do sprzeday do pno (la-tem 2007 r.). To wietny i trwa-y silnik, zapewniajcy Grande Punto niemal osigi hot-ha-tcha (8,9 s do setki), jednak ustrzelenie takiego egzem-plarza graniczy z cudem. Trze-ba te pamita o tym, e pod-czas dynamicznej jazdy atwo osign spalanie na poziomie 12-13 l/100 km!

W mieszczuchu Fiata mon-towano trzy jednostki wysoko-prne. Najpopularniejszy jest diesel 1.3 Multijet (od 70 do 95 KM) to trway i oszczdny sil-nik, ale chyba nieco zbyt saby. Dotyczy to zwaszcza odmian 70- i 75-konnej, w ktrych we znaki daje si dua turbodziu-ra. Egzemplarze wyproduko-wane na pocztku 2008 r. zma-gay si z wadliw uszczelk pod gowic (akcja napraw-cza). Pierwszy objaw niepra-widowoci to znaczny wzrost

PREZENTACJA MODELU Fiat granDe punto

| 11

Egzamin zdany na czwrk!

tecHniKa

teSt duGodyStanSoWy GRande Punto 1.3 MuLtijet

n najbardziej popularny jest silnik 1.4 8v. jego zaleta to wynikajca z prostej budowy bezawaryjno. Duo bardziej skomplikowany jest motor benzynowy 1.4 t-jet, w ktrym zastosowano m.in. wielofazowy wtrysk benzyny i turbo- doadowanie. podobny wielofazowy wtrysk paliwa spotkamy w kadym tur-

bodieslu stosowanym w Fiacie grande punto. oprcz manualnych skrzy biegw jako opcja montowana bya zautomatyzowana przekadnia Du-alogic, w ktrej biegi wybierane s za pomoc sterowanego elektronicznie si-ownika (moliwy jest tryb automatycz-ny lub sekwencyjny).

n Dystans 100 tys. km Fiat Grande Punto z 90-konnym silnikiem 1.3 Mul-tijet pod mask pokona w wicej ni zadowalajcym stylu. Owszem, zdarzy-o si kilka problemw, ale byy to mao istotne usterki. Z tym wikszym zacie-kawieniem czekalimy na kocowe pomiary, pokazujce wszystko to, cze-

go nie wida zza

kierownicy. Wynik zamkn usta wszystkim przeciwnikom Fiata klasy B oraz redakcyjnym malkontentom, kt-rzy w czasie testu narzekali na niedo-statki mocy maego turbodiesla. Ow-szem, silnik jest nieco ospay i ma spor turbodziur, lecz po pokonaniu 100 tys. km wyglda niemal jak nowy! Rozbirka nie zostawia cienia wtpli-

woci: prawie wszystkie elementy jed-nostki napdowej i ukadu przeniesie-nia napdu przetrway nasz maraton bez szwanku. Co wicej, na gadziach cylindrw wida jeszcze nawet lady kocowej obrbki fabrycznej! Dobre wraenie na nas zrobio take staranne wykonanie kokpitu i zabezpieczenie profili zamknitych przed korozj.

Krzysztof Kuchciak, koordynator marki Fiat, euromobil, W-wa

ZdanieM FacHoWca

Godny polecenia nastpca Punto ii. W tym modelu do-konana zostaa cakowita modyfikacja pyty podogo-wej i zawieszenia, a take wprowadzono szerok gam silnikw zarwno benzynowych, jak i diesla. auto zyskao na przestronnoci i stao si bardziej ro-dzinne. niski koszt eksploatacji, przystpna cena za-kupu i bezawaryjno powoduj, i Grande Punto jest bardzo popularne na rynku wtrnym.

Materiay eksploatacyjne 1.4/77 KM 1.3 M-jet/75 KMolej silnikowy 5W-40 (2,6 l) 5W-40 (3,2 l)olej w skrzyni biegw 75W-85 (1,5 l) 75W-85 (1,8 l)pyn hamulcowy Dot 4 (0,5 l) Dot 4 (0,5 l)ukad chodzenia pyn na bazie glik. (5,3 l) pyn na bazie glik. (7,3 l)rozrzd pasek zbaty acuchinterway midzyprzegldoweolej silnikowy co 30 tys. km co 30 tys. kmFiltr przeciwpykowy co 30 tys. km lub co 2 lata co 30 tys. km lub co 2 lataFiltr powietrza co 60 tys. km co 60 tys. kmpyn hamulcowy co 60 tys. km lub co 2 lata co 60 tys. km lub co 2 latanapd rozrzdu co 120 tys. km bez wymiany

MateRiay i dane eKSPLoatacyjne, PRZeGLdy

ceny cZci W Z* aSo ZaMienniKifiltr oleju/powietrza 21/29 od 19/43klocki/tarcze hamulcowe (przd, kpl.) 306/590 od 117/188sprzgo (kpl.) 442** od 622amortyzatory (przd/ty) 706/427 od 650/256pompa cieczy chodzcej 316 od 228cznik stabilizatora (przd) 57 od 52cewka zaponowa 371 od 461sonda lambda 362 od 360oyska koa (przd) 250 od 143wahacz dolny (przd) 370 od 270botnik (przd)/reflektor 360/702 od 165/336

*dane dla Fiata grande punto 1.4/77 Km z 2006 r., **przy zwrocie zuytej czci

uSteRKi

jednostki benzynowe s stosunkowo proste i trwae. czasami jednak moe zawie jeden z czujnikw

jeden z przykadw niedopracowania to klamka tylnych drzwi, ktra nie za-wsze dziaa jak naley

W Grande Punto z testu dugodystan-sowego zawiody oyska MacPherso-na to niejedyny przypadek

Pod wpywem wilgoci koroduj zcza instalacji elektrycznej moe to mno-y awarie nie tylko wyposaenia

Po przejechaniu 100 tys. km na koach zbatych skrzyni biegw mona za-uway lady zuycia

W przyszoci moe pojawi si koro-zja, poniewa nie wszystkie miejsca idealnie przed ni zabezpieczono

poDSumoWanie n Punto ii jest uwaane za je-den z tych mo-deli Fiata, ktre mona kupi bez obaw o nad-miern awaryj-no i wysokie koszty eksploata-cji. jego nastpca Grande Punto okazuje si tym bardziej wart polecenia. auto stao si prze-stronniejsze, zostao lepiej wypo-saone, a przede wszystkim po-prawia si w nim jako wykona-nia i zastosowanych materiaw. nie wyeliminowano zupenie drobnych usterek, ale wikszo z nich to gupstwa nieprzeszkadza-jce w jedzie. najwaniejsze, e jednostki napdowe odznaczaj si niezawodnoci, a konstrukcja auta nie jest zbyt skomplikowana.

red. Wojciech denisiuk

naSZ WeRdyKt

PREZENTACJA MODELU Fiat granDe punto

12 |

Fot.

m. k

Am

isk

i, Fi

At

Trzy procent zaledwie tyle wsplnych czci ma nowe Dobl ze swoim poprzedni-kiem. Mogoby to sugerowa, e gdy wsidziemy do najnow-szego produktu Fiata, znaj-dziemy si w innym wiecie. Jednak patrzc na sylwetk auta, wydaje si, e Dobl przeszo jedynie lifting. To wraenie mija po dokadniej-szym przyjrzeniu si nowej konstrukcji.

Z zaoenia producenta wer-sja osobowa nowego Dobl ma stanowi konkurencj nie tylko dla Citrona Berlingo, Peugeo-ta Partnera czy VW Caddy, lecz take dla kompaktowych mini-vanw. W porwnaniu z tymi

pierwszymi Fiat chce przeko-na klientw bogatym seryj-nym wyposaeniem z zakresu bezpieczestwa. Znajdziemy tu np. ESP z ukadem Hill Hol-der (zapobiega cofaniu si auta podczas ruszania na wzniesie-niach) czy nowe poduszki boczne, ktre chroni gow i klatk piersiow. W drugim przypadku atutem Fiata jest moliwo wyposaenia auta w trzeci rzd siedze. Co praw-da, materiay uyte do wyko-czenia wntrza s niszej jako-ci w porwnaniu z minivana-mi, ale jeli kto szuka uniwer-salnego pojazdu, ktry spraw-dzi si zarwno jako bagaw-ka, jak i auto rodzinne, to

Dobl moe by interesujc alternatyw.

Bez zmian pozostaa dobra widoczno, zapewniona gwnie dziki duej po-wierzchni szyby przedniej i bocznych. Lusterka zewntrz-ne maj nowy ksztat, ale na-dal s wystarczajco due. Po-

prawia si jako wykoczenia znikny m.in. ostre kraw-dzie przy pce znajdujcej si pod dachem kabiny przy przedniej szybie. Nieco gorzej wypada pod tym wzgldem obicie foteli. Wszystko jest co

prawda dopasowane, ale ma-teria uyty do pokrycia sie-dze bardziej kojarzy si z tapicerk z aut dostawczych ni z osobowych. Minusem jest take dua sia potrzebna do otwarcia od wewntrz prze-suwnych drzwi tylnych. Na pochwa natomiast zasuguje ilo miejsca na nogi. Nawet wysokie osoby nie powinny narzeka. Co wicej, tylna ka-napa jest wystarczajco szero-ka take dla 3 pasaerw.

Auto ma by dostpne w wersjach Active, Dynamic i Emotion. We wszystkich znaj-dziemy m.in. 4 poduszki po-wietrzne, ukad Start&Stop, elektrycznie sterowane szyby z

przodu oraz skadan kanap w drugim rzdzie (60/40). W wersji Dynamic montowane s: lakierowane w kolorze nad-wozia zderzaki, manualna kli-matyzacja, elektrycznie stero-wane szyby w tylnych drzwiach. W Emotion znaj-dziemy: automatyczn klima-tyzacj, fotel kierowcy z podo-kietnikiem i regulacj podpar-cia odcinka ldwiowego kr-gosupa oraz 16-calowe felgi aluminiowe.

rdem napdu moe by benzynowa jednostka 1.4 (95 KM) bd diesle: 1.3 Multijet (90 KM), 1.6 Multijet (105 KM) oraz 2.0 Multijet (135 KM). Na drodze sprawdzilimy

Inny wymiardobl drugiej generacji trafi na polski rynek w lutym 2010 r. mona sdzi, e bdzie rwnie popularne jak poprzednik

i dane tecHnicZneSilnik: t.diesel R4. Poj. skok. 1,6 l. Moc maks. 77 kW (105 KM) przy 4000 obr./min. Maks. mom. obr. 290 nm przy 1500 obr./min. napd na przd, 6-stopniowa man. skrzy-nia biegw. red. spalanie 5,2 l/100 km. emisja co2: 138 g/km. 0-100 km/h: 13,4 s, v maks. 164 km/h. Poj. bag. 790-3200 l. Wym. d./szer./wys. 4390/1832/1845 mm.

Mimo nowego projektu cha-rakter auta si nie zmieni. Pudekowate nadwozie jest bardzo pakowne

dobl 1.6 Multijet

W baganiku zmieci si maksymalnie 3200 l

JAZDA TESTOWA Fiat Dobl

| 13

bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny, niedostateczny

To nam si podobaNowa generacja Dobl

w wersji osobowej ma bardziej komfortowe zawieszenie ni poprzednik. Wiele osb ucie-szy odmiana 7-osobowa.

Tego nam brakujeDobl nadal pozostaje

autem bardziej dostawczym ni osobowym. W wersji osobowej siedzenia mogyby by pokryte milszym w dotyku materiaem.

To nas zaskoczyoSeryjnym wyposae-

niem wszystkich wersji osobo-wych jest ukad ESP oraz system Start&Stop. Fiat przygotowa take wiele konfiguracji Dobl.

PODSUMOWANIEn nowa generacja dobl nadal jest dobr propozycj dla osb szukajcych niedue-go, ale pakownego auta. Samochd spraw-dza si take w roli pojazdu rodzinnego.

red. Mariusz Kamiski

wersja Cargo dla przedsibiorCw

n Dobl Cargo dostpne jest w wer-sji z krtkim i dugim rozstawem osi, z podwyszonym dachem oraz jako 5-osobowe kombi (krtki i du-gi rozstaw). Do napdu su 4 silniki. Benzynowy 1.4 uzyskuje moc 95 KM. Jednostki wysokopr-ne maj pojemnoci 1.3, 1.6 oraz 2.0 i osigaj odpowiednio: 90, 105 oraz 135 KM. W przyszoci produ-cent wprowadzi auto zasilane ga-zem ziemnym oraz napdzan dies-lem wersj wyposaon w zautoma-tyzowan przekadni.

Wersja 7-osobowa to opcja za dopat. Liczba schowkw wci nie jest atutem dobl, ale te, ktre s, pozwalaj na zachowanie porzdku w aucie

czytelna deska rozdzielcza i ergonomia uytkowania nie budz zastrzee. Praktycznym udogodnieniem jest sterowanie ra-diem przyciskami na kole kierownicy

Schowek na dokumenty jest nieduy. Klapka przy otwieraniu uderza w nogi pasaera

Lusterka zewntrzne maj zmieniony ksztat. teraz wyposaono je dodatkowo w kierunkowskazy

cargo ma objto od 3,4 do 4,2 m3 i maks. adowno 1 t

Z tyu zastosowano zawieszenie Bi-link

auto napdzane 105-konnym dieslem. Samochd okazuje si wystarczajco dynamiczny, by sprawnie porusza si nim nie tylko w ruchu miejskim, lecz take po autostradach i drogach pozamiejskich. Wn-trze zostao dobrze wyciszone, ale zastrzeenia budzi praca drka zmiany biegw. Kie-rowca musi uy sporej siy, a i tak precyzja prowadzenia dwigni pozostawia wiele do yczenia. Na pochwa zasu-guje zawieszenie, ktre zostao zestrojone komfortowo i w po-rwnaniu z wersj Cargo jest wygodniejsze dla pasaerw. Niestety, silnik okazuje si mniej ekonomiczny, ni zapo-

wiada producent. W cyklu mie-szanym przy spokojnej jedzie auto zuyo rednio 6,5 l/100 km oleju napdowego.

W Polsce nowe Dobl pojawi si na pocztku lutego. Cena na naszym rynku nie zostaa

jeszcze ustalona we Woszech zaczyna si od 13 900 euro. Za 1000 euro mona zamwi pa-kiet obejmujcy m.in. 2 fotele trzeciego rzdu, tempomat czy przyciemniane szyby. Na 7-osobow wersj trzeba si zde-cydowa ju przy zakupie auta, gdy w odmianie 5-miejscowej nie mona zamontowa dodat-kowych foteli.

JAZDA TESTOWA Fiat Dobl

14 |

Fot.

igo

r ko

hu

tnic

ki, A

dA

m m

iku

ATEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 2.0 multijet Sport

Moc 165 KM0-100 km/h 8,2 sV maks. 215 km/hCena: 79990z

Nauczyciel wiedzy o ekologiina dystansie 50 tys. km bdziemy nie tylko sprawdza trwao bravo, ale i uczy si oszczdnej jazdy

Tu ju bylimy Blue&Me oraz ecoDrive

BRavo na tle panoramy Bielawy oraz Gr Sowich z ich najwyszym szczytem Wielk Sow

Z WiZyt w Ksiu, z tyu zamek obronny ksicia widnicko-jawor-skiego Bolka i Surowego

teStoWyM Bravo odwiedzilimy pikne zaktki dolnego lska. na drugim planie tama w Zagrzu lskim

Fiat PRZyjaZny Ro-doWiSKu. Bravo wypo-

saono w filtr czstek staych dPF oraz system ecodrive uczcy kierow-

c jazdy ekologicznej

n System Blue&Me odczytuje dane eksploatacyjne pojazdu (m.in. przy-spieszanie, hamowanie, rozruch). Informacje zapisywane s na twardym dysku auta lub pendrivie. Zainstalowany w komputerze osobistym program ecoDrive analizuje te dane i wyznacza indeks jazdy ekologicznej. Aplikacja wskazuje rwnie, jakie bdy robimy podczas prowadzenia samochodu (np. zbyt due obroty na 2. biegu) uczy nas wic dba o rodowisko.

Przebieg na pocztku testu 3 2 0 0 km

Gdy w kwietniu (A nr 15/2010) relacjonowalimy za-koczenie testu dugodystanso-wego Fiata Bravo 1.9 Multi-jet/150 KM, sami bylimy za-skoczeni jego wynikami. Oka-zao si bowiem, e kompakt Fiata uzyska najwysz not, zajmujc jednoczenie dobre, 7. miejsce w rankingu tych te-stw. Zadowolony z wynikw Fiat postanowi udowodni, e nie by to przypadek, i ponow-

nie zaproponowa nam test Bravo na dugim dystansie (50 tys. km). Tym razem sprawdza bdziemy samo-chd wyposaony w najnow-sz wysokoprn jednostk 2.0 Multijet o mocy 165 KM.

BOgATE WyPOSAENIEBravo z najmocniejszym turbo-dieslem oferowane jest w dwch bogatych wersjach wyposaeniowych: Emotion

i Sport (obydwie w cenie 79 990 z). Nasz egzemplarz to odmiana Sport, majca seryj-nie m.in. airbagi czoowe, boczne i kurtynowe, system ESP (zawierajcy Hill Holder) oraz wiata przeciwmgielne z funkcj dowietlania zakrtw. Wyposaona zostaa dodatko-wo w reflektory biksenonowe, czujniki parkowania i automa-tyczn klimatyzacj dwustre-fow (seryjnie manualna).

Sportowy charakter pojazdu podkrelaj 17-calowe felgi aluminiowe oraz spoilery boczne i tylny. We wntrzu rwnie nie brakuje sporto-wych wyrnikw mamy tu aluminiowe na-kadki na pe-d a a c h , m o c n o wyprofilo-wane fote-le oraz

obszyt czerwon nici kie-rownic.

W wersji Sport znajdziemy take seryjny system Blue&Me, ktry oprcz zestawu gono-mwicego Bluetooth ma jesz-cze jedn niespotykan w in-

nych autach funkcj (szcze-gy na apli poniej).

Podczas testu b-dziemy sprawdza trwao i nieza-wodno samo-

| 15

chodu, Bravo z kolei odwdziczy si nam cig kontrol naszego stylu jazdy. Dziki programowi eco-Drive bdzie mona spraw-dzi, ktry z redaktorw ma cik nog, a ktry stosujc zasady ecodrivingu dba o ro-dowisko. W trakcie tego marato-nu okae si take, czy kierowcy testowi ucz si na bdach i wy-cigaj naleyte wnioski.

REDAkTORzy POD kONTROlJu po przejechaniu pierwszych kilometrw wiemy, e test nie bdzie nalea do atwych. Pod mask auta znajduje si bo-wiem mocna jednostka, ktra zachca raczej do dynamicznej ni ekologicznej jazdy. 165 KM i 360 Nm mwi samo za siebie. Pewnym potwierdzeniem niech bdzie to, e w trakcie pokony-wania pierwszych 3 tys. km komputer pokadowy Bravo wywietla rednie spalanie 7,4 l/100 km (o 2 l wiksze ni podaje producent).

Oprcz silnika dynamicznej jedzie sprzyja rwnie podwo-zie kompaktowego Fiata. Jest sztywno zestrojone, a w dodat-ku wyposaone w niskoprofilo-we, 17-calowe koa z szerokimi oponami. Dziki temu na szyb-ko pokonywanych zakrtach nadwozie auta zachowuje si bardzo stabilnie. Warunkiem dobrego prowadzenia jest jed-nak rwna nawierzchnia.

Do przejechania mamy jesz-cze... 47 tys. km. Trzymamy wic kciuki, by Fiat i tym razem udowodni, e jest samocho-dem godnym zaufania.

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 2.0 multijet Sportdane tecHnicZne FiatSilnik typ/cylindry/zawory t.diesel r4/16pojemno skokowa (cm3) 1965moc maksymalna (kW/Km/obr./min) 121/165/4000maks. mom. obrotowy (nm/obr./min) 360/1750prdko maksymalna (km/h) 215Skrzynia biegw man. 6napd na przednie koaHamulce przd/ty tw/togumienie auta testowanego 225/45 r 17masa wasna/adowno (kg) 1360/510poj. zbiornika paliwa (l) 58emisja Co2 (g/km) 139

oSiGi* BRavoprzyspieszenie 0-100 km/h 8,2 sZuycie paliwa w miecie 6,9 l/100 km poza miastem 4,3 l/100 km rednie 5,3 l/100 km

*dane fabryczne

WyPoSaenie BRavoWersja wyposaeniowa Sportairbagi czoowe/boczne/kurtyny S/S/Sairbag kolanowy kierowcy/eSp (Hill Holder) 1050 z/Swiata przeciwmgielne/ksenonowe S/3500 zKlimatyzacja man./aut. S/2000 zelektrycznie ster. szyby/lusterka S/Sradio z CD/mp3 i subwoofer 260 W Stempomat/blue&me 1100 z/Spodgrzewane przednie fotele 1050 zKierownica wielofunkcyjna SSkrzana tapicerka 6200 zCzujniki cofania z przodu i z tyu S

KoSZty/GWaRancja BRavogwarancja mech. 3 lata (b.o.)gwarancja perforacyjna 8 latprzegldy co 35 tys. kmcena 79 990 z

STOP

kg STOP

kg

autoswiat.pl/noweWicej informacji na:

Moc 165 KM0-100 km/h 8,2 sV maks. 215 km/hCena: 79990z

*Przy przednich fotelach przesunitych o metr do tyu

Rozstaw osi 2600/dugo 4336

Szeroko wntrza p/t: 1480/1470Rozstaw k p/t: 1530/1524 Szeroko: 1792

770

1498

Wymiary w milimetrach Bravo

Poj. baganika 400-1175 l

330

610-830710*

940

565

630915-1130

215

935-

1000

570

505 495

n Wiele osb po jedzie testowym Bravo zmienia opini na te-mat samochodw Fiata. auto nie tylko ciekawie wyglda, lecz take zaskakuje wykonaniem w rodku. jest w nim o wiele przyjemniej ni w monotonnych wntrzach pro-duktw niemieckiej motoryzacji. uytkownicy do-ceniaj take dynamik 165-konnego turbodiesla oraz moliwo sprawdzenia swojego stylu jazdy na ekranie komputera.

podsuMowanie H H H H H

Karoseria H H H H Hn Bardzo adnie zaprojektowane i wykonane wntrze. Ilo miej-sca: dla pasaerw przecitna w klasie, na baga jedna z wik-szych przestrzeni w segmencie.

Napd H H H H Hn Silnik imponuje moc i osigami, cho poniej 1500 obr./min wydaje si nieco ospay, a w grnych rejestrach obrotomierza ha-aliwy. Spalanie nieznacznie zaley od rodzaju pokonywanej trasy.

Komfort H H H H Hn Bardzo dobry poziom resorowania, jedynie przeszkadza moe wysoki haas toczenia k.

Zachowanie w ruchu H H H Hn Stabilno przy jedzie na wprost i na szybko pokonywanych za-krtach. Jak na auto, ktre w nazwie ma sowo Sport, Bravo oferuje za mao precyzyjny ukad kierowniczy. Funkcja City nieprzydatna w codziennej eksploatacji. Kiepskie stopniowanie siy hamowania.

Koszty H H H H Hn Cena wydaje si wysoka, ale konkurencja oferuje jeszcze drosze pojazdy. Du zalet stanowi bogate wyposaenie i 3-letnia gwaran-cja mechaniczna bez ogranicze przebiegu.

oCena

red. janusz Borkowski maks

ymaln

a not

a H

HH

HH

konkurenci

Opel astra 2.0 CDtiSilnik: 2.0/160 KM; przy-spieszenie 0-100 km/h: 9,0 s; r. spalanie: 4,8 l/100 km; prdko maksymalna 215 km/h; pojemno ba-ganika 370 l.

VW golf gtDSilnik: 2.0/170 KM; przy-spieszenie 0-100 km/h: 8,1 s; r. spalanie: 5,3 l/100 km; prdko maksymalna 222 km/h; pojemno ba-ganika 350 l.

Seat leon 2.0 tDiSilnik: 2.0/170 KM; przy-spieszenie 0-100 km/h: 8,2 s; r. spalanie: 5,3 l/100 km; prdko maksymalna 214 km/h; pojemno ba-ganika 341 l.

od 91 990 zod 103 540 zod 86 650 z

1. deska rozdzielcza w wersji Sport ma atrakcyjny design i intuicyjn obsug. Koo kierownicy przeszyto czerwon nici. 2. Wysokie osoby siedzce na tylnej kanapie mog narzeka na ma ilo miejsca na nogi. 3. Przyciskami na kierownicy obsuguje si np. ksik telefonicz-n. 4. Klimatyzacja automatyczna kosztuje dodatkowe 2000 z. 5. Funkcja city zwiksza si wspomagania.

1

3 4 5

2

Pokryw baganika mona otworzy pilotem lub przyciskiem ukrytym pod logo Fiat (atwo po-brudzi wwczas rce). Pojemny kufer (400 l) ma wysoko pooon krawd zaadunku

Przebieg na pocztku testu 3 2 0 0 km