a.p report

of 13 /13

Author: chubbychibs

Post on 10-Apr-2015

777 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ano ang nasyonalismo?

Ang nasyonalismo ay nangangahulugan ng pagmamahal sa bayan; Ito ay ang pagtatanggol sa bansa laban sa mga dayuhang manlulupig; Ito rin ang pagnanais ng pulitikal na kalayaan lalo na ng isang bansang nasa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan; Pagiging makabayan at mapagmalaki sa sariling bansa.

Nasyonalismo sa Hilagang Asya

Ang nasyonalismo ng mga Mongol ay iniluwal ng mababangis na lupain ng mga steppe, taiga at tundra. Dahil bigo sila sa pagsasaka, silay naging pastol ngunit hindi ito sapat para sila ay umunlad. Kung dati rati ay mayroon silang mapayapang pamumuhay, ito ay nauwi sa pakikidigma.

Paano nagsimula ang kanilang digmaan?

Dahil ito sa kakulangan sa pangaraw-araw na pangangailagan na nagbunsod sa kanilang makidigma. Mayayaman ang mga kalapit-rehiyon tulad ng Silangan at Timog Asya kaya nilusob nila ito sa panahon ni

Sino si Genghis Khan?

Si Genghis Khan ay isang manlulupig na Mongol. Ipinanganak noong 1162. Tinawag muna siya bilang Temujin bago ang pangalang Genghis Khan na ang ibig sabihin ay pandaigdigang namumuno Siya ang nagtatag ng Mongol Empire. Nang siya ay namatay, hinati niya ang imperyo at iniwan ang pamumuno sa kanyang apat na anak.

Tuluyan ding nagkaisa ang mga Mongol sa pamumuno ni Genghis Khan. Ang mga sumunod na panahon ay ang pagtatangka nilang maibalik ang kapayapaan at panatilihing buhay ang nasyonalismo. Sa halip na maibalik ang dati nitong ningning sa pagiging imperyo, ang Hilagang asya ay nauwi na lamang sa pagiging autonomong republika.

Hindi naging sapat ang nasyonalismo upang pag-isahin ulit sila gaya ng ginawa dati ni Genghis Khan. Gayunpaman, hindi nawala ang pangarap nilang magkaisa muli bilang isang lahi. Isang patunay ay ang pagkabighani nila sa prinsipyong pan-Mongolism na pangarap sa lahat ng Mongol. Ibig sabihin nito ay matatag at nagkakaisang lahi.