benh viencuachuac (pp tminimizer)

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

221 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BNH VIN CA CHA

2. Ti n bnh vin ca Cha kim tra sc khe v pht hin rng mnh ang b bnh. 3. Khi o huyt p cho ti, Cha cho bit ti thiu LNG NHN I. V khi ly nhit , Nhit k nhy vt n 40 0CH K 4. in tm cho bit Tri tim thiu nhng rung ng YU THNG, Mt s mch mu b tc nghn V lp cholesterone GHEN GHT. 5. Ti khoa chnh hnh, Ti khm ph mnh i li kh khn Ti khng th tin li m ngi anh emV lng KIU HNH cn ngn, Cnh tay ca ti bi xui. 6. Chng CN TH, mt ti khng th nhnxa hn ci v bn ngoi ca ngi khc 7. Quen nhng ting n o thng ngy Tai ti b IC C, Khng cn nhy bnvi nhng ting th thm yu thng. 8. Con xin cm n Ngi,V lng y nhn hu ! Cha cha tr cho con min ph hon ton v lng thng xt. 9. Con cam kt khi xut vin S tip tc dng toa thuc ca Cha , cch trung thnh v u n. 10. Nh nhng dc liu t nhin Cha hng dn cho con Trong sch thuc TIN MNG ca Cha. 11. Mi bui sng, khi thc dy Con s dng ngay chn tr T N. Trc khi lm vic, Con s ung mt mung canh N CI THN I ! 12. V mi gi, con s ung thm vin NHN NI Vi ly nc NHN BN. V ly Cha, khi v li nh Con s chch mi thuc TNH THNG tr lc. 13. Trc khi i ng Con s ung 2 vin LNG TM BNH AN V thy thuc ca con i, Con tin rng s dt bnh 14. Con xin ha S dng toa thuc ny cchu n. 15. khi v vi Cha Con s hin din Vi mt tinh thn khe mnh v bnh an. 16. Cration Le Ber Musique : Kinh Ha Bnh Nhc s: Kim Long Ca nguyn: N tu aminh Houston