settings & participants - no

of 20 /20
etwinning.net Samarbeid i eTwinning I. Innstillinger & deltakere IV. Administrering av TwinSpace Samarbeid i eTwinning IV. Administrering av TwinSpace I. INNSTILLING ER & DELTAKERE

Author: european-schoolnet

Post on 18-Feb-2017

261 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Settings & Participants - NO

etwinning.net

Samarbeid i eTwinning

I. Innstillinger & deltakere

IV. Administrering av TwinSpace

Samarbeid i eTwinningIV. Administrering av TwinSpace

I. INNSTILLINGER & DELTAKERE

Page 2: Settings & Participants - NO

MenyGenerelle innstillingerProfilinnstillingerLegge til deltakere i TwinSpaceSpråkinnstillinger

Page 3: Settings & Participants - NO

Generelle innstillinger

Page 4: Settings & Participants - NO

GENERELLE INNSTILLINGER

Bare grunnleggerne av prosjektet og lærere med administrasjonsrettigheter kan endre innstillingene. For andre er ikke INNSTILLINGER-knappen synlig.

Tittel, beskrivelse og logo er alltid offentlig for alle på internett.

Page 5: Settings & Participants - NO

GENERELLE INNSTILLINGER

De generelle innstillingene i TwinSpace gjør at du kan vise en tittel, undertittel og logo for TwinSpace, samt at du kan velge farger (tema).

Page 6: Settings & Participants - NO

Profilinnstillinger

Page 7: Settings & Participants - NO

PROFILINNSTILLINGER

Med profilinnstillinger tar brukerne av TwinSpace første skritt i retning av å uttrykke sin digitale identitet. Å legge til profilbilde og en kort beskrivelse er viktig for de andres førsteinntrykk av deg.

Klikk på navnet ditt for å endre profilinnstillingene.

Page 8: Settings & Participants - NO

PROFILINNSTILLINGER

Profilinnstillingene består av en beskrivelse og et bilde.

Medlemmene kan også stille inn standard visningsspråk.

Page 9: Settings & Participants - NO

PROFILINNSTILLINGER

Profilinnstillingene (med bilde og skriftlig beskrivelse) blir vist i alle TwinSpaces du deltar i.

Lærerne bør gi retningslinjer for elevene i hvordan de skal skrive profilbeskrivelsen: språk, hvilken type informasjon skal (ikke) deles, osv.

Lærerne må også gi retningslinjer, ved behov, om profilbildet. Et bilde sier mer enn tusen ord. Lærerne kan ikke slette elevens profilbilde.

Page 10: Settings & Participants - NO

Legge til deltakere i TwinSpace

Page 11: Settings & Participants - NO

LEGGE TIL DELTAKERE I TWINSPACE

Administratorene kan invitere nye medlemmer: lærere, elever og gjester.

Page 12: Settings & Participants - NO

LEGGE TIL DELTAKERE I TWINSPACE

Nye lærerpartnere legges til i eTwinning Live.

Page 13: Settings & Participants - NO

LEGGE TIL DELTAKERE I TWINSPACE

Lærere som også vil legge til innhold i TwinSpace (f.eks. sider, forum osv.) må oppgraderes i TwinSpace. De må få status som læreradministrator.

Page 14: Settings & Participants - NO

LEGGE TIL DELTAKERE I TWINSPACE

Lærerne legger til elevene i TwinSpace. De legger til elevenes navn og gir dem et passord.Elevene kan ikke endre brukernavnet. Lærerne kan TILBAKESTILLE PASSORDET til elevene.

1

2

Page 15: Settings & Participants - NO

INVITERE ELEVER TIL TWINSPACE

Lærerne kan eksportere elevenes innloggingsdata og passord til Excel: EKSPORTER INVITERTE ELEVER.

Om nødvendig kan også Gjester legges til i TwinSpace. Gjester er voksne som ikke kan registrere seg på etwinning.net (f.eks. foreldre). Fremgangsmåten er stort sett den samme som for å invitere elever.

Page 16: Settings & Participants - NO

INVITERE ELEVER TIL TWINSPACE

Lærerne kan gi elevene rettigheter som ELEVADMINISTRATOR.

ELEVADMINISTRATORER kan opprette SIDER og FORUM.

Elevadministratorer kan bistå lærerne. De kan ha administratorrollen midlertidig (f.eks. under en undervisningstime). Elevadministratorene har mye eierskap og ansvar.

KJEKT Å VITE

Page 17: Settings & Participants - NO

Språkinnstillinger

Page 18: Settings & Participants - NO

SPRÅKINNSTILLINGER

Det finnes to typer språkinnstillinger:

I. STANDARD SPRÅKINNSTILLINGER: hver gang du logger inn, tar TwinSpace disse språkinnstillingene.

II. TIDSBEGRENSEDE SPRÅKINNSTILLINGER: ved behov kan du endre språkinnstillinger for den aktuelle økten.

1

2

Page 19: Settings & Participants - NO

SPRÅKINNSTILLINGER

Funksjonen for SPRÅKINNTILLINGER er praktisk

... for lærere i fremmedspråk. I timene kan elevene velge visning i henhold til språket i økten.

... for lærere som skal kommunisere med prosjektpartnere. For å unngå misforståelser kan lærerne enkelt sjekke om det finnes mulighet for visning på prosjektpartnernes språk.

KJEKT Å VITE

Page 20: Settings & Participants - NO

etwinning.netConcept, text and editing by eTwinning Central Support Service - 2015

Under Creative Commons License

etwinning.netKonsept, tekst og redigering av eTwinnings sentrale støttetjeneste – 2015

Under Creative Commons-lisens