ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

of 69 /69
1 Ungdommens delingskultur i nye medier - muligheter og utfordringer Ungdomskonferansen, Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen 03.11.09 Petter Bae Brandtzæg Forsker og stipendiat ved SINTEF IKT & UiO [email protected] Twitter @PetterBB

Upload: petter-bae-brandtzaeg

Post on 28-Aug-2014

2.004 views

Category:

Technology


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag på Ungdomskonferansen den 03.11.09 i Bergen. http://www.hordaland.no/templates/page.aspx?id=13501

TRANSCRIPT

Page 1: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

1

Ungdommens delingskultur i nye medier - muligheter og utfordringer

Ungdomskonferansen, Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen

03.11.09Petter Bae Brandtzæg

Forsker og stipendiat ved SINTEF IKT

& [email protected]

Twitter @PetterBB

Page 2: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

2

Deltagelse som prinsipp for ungdomsinformasjon

Page 3: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

3

Endret deltagelsesmønster Andelen unge medlemmer i frivillige organisasjoner har vært

synkende fra tidlig 1980 og fram til i dag.

I perioden 1992 til 2002 viser analyser fra Ung i Norge at andelen unge med et eller flere medlemskap er redusert fra 47 prosent til 39 prosent

Ungdomsgenerasjon forholder seg annerledes til organisasjoner i dag enn for få generasjoner tilbake – de er ikke så lojale som før

(Kilde: Ødegård NOU 2006: 13 Fritid med mening)

Page 4: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

4

Sosial kapital i krise Vi er med i færre

organisasjoner Vi har mindre kontakt med

naboer Møter venner sjeldnere Sosialiserer sjeldnere med

familien Vi bowler til og med alene

Page 5: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

5

Men…hva slags ”deltagelse” snakker vi om i 2009?

Page 6: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

6

Mot enkelt-saksorientert deltagelse…… (Ødegård, 2006)… Og/eller en deltagelse på ”egne” premisser…på nett?

Page 7: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

7

Sosiale nettverk på nett – eksistensielt(nettet er ikke noe man driver med i tillegg til livet ellers)

Jeg kunne ikke klart meg uten

det …

(Jente 14 år)

Page 8: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

8

Page 9: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

9

Fra Kringkasting til Egokasting

Page 10: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

10

Kilde: Tuesday, 19 July 2005, BBC News

Fra Kringkasting til Egokasting: Informasjon og deltagelse på egne premisser

Page 11: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

11

Sosiale medier er medier som muliggjør brukerskapt innhold,

samskapning og innholdsdeling i sosiale nettverk

Hva er sosiale medier? Sosiale medier: ”Fra en-til-mange” til ”mange-til-mange” kommunikasjon

FacebookNettbyYouTubeFlickrOrigoTwitterWikipedia

Page 12: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

12

Blogger

Wikis

PodcastsRSS

Mashups

Sosiale nettverk

Page 13: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

13

Mennesker!

Page 14: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

14

Sosial evolusjonSosiale medier - en sosial evolusjon med nye

muligheter for deltagelse og informasjon mot ungdom

Fra enveiskommunikasjon Til flerveiskommunikasjon (6degree)

Page 15: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

15

Massenes samarbeid, massenes kollektive intelligens

Page 16: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

16

2008 rapport på oppdrag til Fornyingsdep.

Page 17: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

17

1) Offentlige tjenester og servicesituasjon i forflyttning

Fra skranketjenester til selvbetjening og deltagelse på nettet

Lette forståelsen og tilgangen til offentlig informasjon

Page 18: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

18

2) Skape grunnlag for nye innovative tjenester

Offentlig sektor ligger ofte på etterskudd (i forhold til privat sektor) i å ta i bruk ny teknologi

Offentlig sektor er ofte uvillige til å ta i bruk nye teknologier

Page 19: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

19

3) Større krav og forventninger til åpenhet

Nå de unge – de unge forventer åpenhet og deling, de forventer rask og tilgjengelig informasjon

Samarbeid & Deltagelse: (involvere befolkningen)

Page 20: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

20

1. Brukstrender

Page 21: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

21

Norge på topp i bruken av sosiale medier

53 % i 2008

66 % i 2009SINTEF, Brandtzæg 2009

Page 22: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

22

De fleste er medlemmer og brukere av flere nettsamfunn (Brandtzæg og Heim, 2008)

Kommentar fra Odin (Cyberetikk/2006): Jeg er registrert på Blink, Nettby, YouTube,

MySpace, Me, Fettnerd, Windows Live Spaces, msn, Backstage pluss noen til regner jeg med, men jeg er jo ikke innom alle hele tiden.

Bruker Blink, Nettby, msn og YouTube ca. en gang om dagen, men er som regel ikke innom i mer enn 5 minutter på Blink og Nettby.

Hvis folk vil ha tak i meg med en gang så får de ringe :)

Page 23: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

23

96 prosent av alle nettbrukere i alderen 15-30 år er nettsamfunnsbruker, og de eldre kommer etter..

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

15-30 år 31-40 år 41-49 år 51-60 år 61-75 år

17%21%

Fra 2008 til 2009 en økning på 21 %poeng i alderen 51-60

år

Page 24: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

24

Svært få yngre en 12 år som er medlem i et nettsamfunn

Page 25: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

25

35% besøker daglig

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ald

ri, e

ller

nest

enal

dri

En

elle

rfle

rega

nger

i

En

elle

rfle

rega

nger

i

Dag

lig

Vet

ikke

2008

2009

16%

69% i alderen 15-30 bruker fb

daglig

(Brandtzæg & Lüders, 2009)

Page 26: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

26Norge (40%) bare slått av Island (46%) i Facebookbrukhttp://img41.yfrog.com/img41/2347/facebookwqi.jpg

Page 27: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

27

Brukerskapte og sosiale nettverk:Utviklingen i Norge 2008-2009 i %

0 10 20 30 40 50 60 70

Biip

Facebook

Flickr

LinkedIn

MySpace

Nettby

Origo

SecondLife

Twitter

Wikipedia.

WindowsLiveSpaces

Youtube

2009

2008

Bruker en el flere ganger i mnd el mer (Brandtzæg & Lüders, 2009)

Page 28: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

28

Hvor og når

http://mashable.com/2009/10/12/gadgetology-survey/

Page 29: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

29

Jentene de ny mediepionerene?

http://www.kampanje.com/medier/article510177.ece

Ole Petter Nyhaug, leder for internasjonal trendanalyse i Synovate.

Page 30: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

30

Betydelig kjønnsforskjeller

Facebook daglig bruk

0 %5 %

10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %

Mann (gutt) Kvinne (jente)

(N = 1372, alder 15-75 år) (Brandtzæg & Lüders, 2009)

Page 31: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

31

Wikipedia, YouTube, Flickr for gutter

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Facebook NettbyTwitter

Wikipedia

WindowsLiveSpacesYouTube Flickr

LinkedIn

Mann (gutt)Kvinne (jente)

Daglig og ukentlig bruk er slått sammen, fordelt på kjønn i %. (Brandtzæg & Lüders, 2009)

Page 32: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

32

Et paradigmeskifte i informasjons- og tjenesteproduksjon

Fra passiv konsument til aktiv produsent –

Produserer egen underholdning, info, kunnskap (eBorger 2.0)

kollektive samskapingsprosesser (Crowdsourcing)

Page 33: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

33

En ny delingsøksonomi - delingskultur Åpenhet og deling av kunnskap, informasjon, erfaringer, ideer, nyheter

Page 34: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

34

”Alt mitt er ditt”

Page 35: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

35

Åpenhet/synlighet

Page 36: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

36

eBorger 2.0: Forskyvning av informasjonsmakt

- Fra ekspertvelde til eBorger- Sosiale medier visker ut skillene mellom info arbeider og ungdom

Page 37: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

37

Se på befolkningen/ungdommen som samarbeidspartner

Demokratisering, deltagelse og dialog

Page 38: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

38

Ikke bare la ungdommen spørre deg (ung.no), men spør ungdommen om hjelp - få de i tale

Page 39: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

39

Page 40: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

40

Page 41: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

41

Men…det kan også skje ting uten at du spør

Page 42: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

42

Gi hjelp til selvhjelp – digital dugnad

Page 43: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

43

Brukerne kan ordne opp selv, de kan også hjelpe hverandre

Gjengitt etter foredrag fra Astrid Mjærum er kommunikasjonsdirektør i Statens Lånekasse Twitter 21. oktober. Foredrag kommunikasjonsforeningen. http://www.kommunikasjon.no/Foreningen/Jubileums%C3%A5ret+2009/6518.cms

Page 44: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

44

Netcom har kundeservice på Twitter

Page 45: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

45

NRK dugnad/Crowdsourcing = 4590 tilbakemeldingar/korrigeringar

”4590 tilbakemeldingar/korrigeringar til postnummerdugnaden frå ca 600 ulike personar (……..)

Da vi la ut dugnaden hadde vi korrekt plassering av 39% av postnumra, i løpet av to dagar var 74% av postnumra korrigerte og plasserte på rett stad!”

Unge menn var majoriteten av de som bidro til dugnaden!!

http://nrkbeta.no/2009/10/07/erfaringar-fraa-postnummerdugnaden/

Page 46: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

46

Åpenhet og deling = gjensidig nytte

Page 47: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

47

2. Utfordringer

Page 48: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

48

Den vanskelige delingskulturen Du er ikke bare hva du kan og gjør Du er hva du kan dele og hva andre kan dele med deg

Page 49: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

49

Information overload, oppmerksomhetstyranni, informasjonsapati og kvalitetsforringelse?

”Er utvikling i ferd med å bli til innvikling?” (Hylland Eriksen, 2001) ”Instead of Mozart, Van Gogh, or Hitchcock, all we get with the

Web 2.0 revolution is more of ourselves” (Keen, 2007)

2001 2007

Page 50: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

50

”når trygden kommer da er det f**** meg så mye kunder på helgø. Få trygdefolket vekk..”

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4625401.ece

Page 51: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

51

Brukerskapt innhold bare søppel?

90 % skriver kundeanmeldelser for å hjelpe andre til å gjøre bedre kjøpevurderinger

70 % sier de vil hjelpe bedriften til å forbedre produkt/tjeneste

87% skriver generelt positivt om bedriften/tjenesten de anmelder

Source: Keller Fay Group and Bazaarvoice Study Finds (2007)http://www.kellerfay.com/pdf/BazaarVoice11-26-07.pdf Studie

av 1200 personer som skriver vurderinger/kundeanmeldelser

Page 52: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

52

Wikipedia er skrevet av single menn mellom 18-30 år

Kilde: Wikimedia/J.Wales (2009): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/strategy/e/eb/State_of_the_Wiki.pdf

1 av 10 er kvinner

Page 53: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

53

Innholds- og rollekonvergens:Sammensmelting = rollekaos = innholdskaos?

De profesjonelle går i retning av å bli ikke-profesjonelle (og private) De ikke-profesjonelle går i retning av å bli profesjonelle

Page 54: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

54

1) Innholds- og rollekonvergens: Forsvinner ekspertene?

Hva skjer med ekspertene når alle er ”eksperter” ? Forsvinner de egentlige ekspertene til fordel for middelmådige

saksbehandlere?

Se også: Dag Slettemeås (2009) foredrag om borgerne som egne saksbehandlere/ekspeditører, http://www.vox.no/upload/9798/eborger_dag_web.pdf

Page 55: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

55

1. a) Ekspertene forsvinner: Store norske leksikon må legge ned? http://www.dagsavisen.no/kultur/article445826.ece

Page 56: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

56

1. b) Ekspertene forsvinner:Guardian sparker 250 journalister og søker bloggere

Page 57: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

57

2) Innholds- og rollekonvergens: Hvem skal brukerne lytte til?

Er totalen, ”the crowd”, bedre enn eksperten?

Page 58: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

58

Men….

“Hva tror du gavner lokal kultur best? Kringkasting eller deltakelse?”

Sitat Jimmy Wales, grunnleggeren av Wikipedia

Kilde: Artikkel av Eirik Solheim på NRK Beta http://nrkbeta.no/2009/10/15/jimmy-wales-og-de-usikre-menn/

Page 59: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

59

Ta tak i ”Betakulturen”

Page 60: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

60

Åpne opp for delingskulturen Stol på brukerne dine Gi merverdi til brukerne dine….men la også brukerne gi merverdi til

seg selv

Page 61: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

61

Hvilke preferanser har de unge?

Page 62: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

62

De unge er kravstore Tenåringer har lavere

suksessrate enn voksne, de kjeder seg også raskere

Tjenesten må være enkle og spennende på samme tid

De må ha plenty med interaktive features (Jacob Nielsen, 2005)

Source: Jacob Nielsen (2005) Teenagers on the Web:61 Usability Guidelines for Creating Compelling Websites for Teens

Page 63: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

63

Kjedelig og grå

Tomt. Treige bilder

VoksensideKjedelige folk på

bildene

Trenge ny layout.

Nye kule bilder,

Page 64: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

64

Page 65: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

65

Kule bilder og

fete farger

Kuult Schpaa

Føler sidene lever

Page 66: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

66

Tilrettelegg for laptop og multi-tasking – stooor tekst

Ungdom bruker PC nærmest ”liggende”

Tilrettelegg for ”multi-tasking”. De spiller, ser på TV og chatter samtidig

De bruker i hovedsak Laptop, noen har også tilgang på større skjerm stasjonær PC

Page 67: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

67

Fargerikt! Liker masse farger Fargene må passe

sammen Fargene må være

sterke, gjerne neon Fargene må være

levende

Page 68: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

68

JA, ungdommen deltar!

Ungdommen deltar på nett – men man må i større grad være der de er, og på deres premisser!

Page 69: Ungdom, delingskultur og offentlig informasjon

69

Takk for meg

Kontakt: Epost [email protected] @PetterBB

Referanser: Brandtzæg, P.B & Lüders, M. (2009) Privat 2.0: Person- og forbrukervern i den nye Medievirkeligheten. SINTEF rapport (kan fåes per epost)

Brandtzæg, P.B. & Lüders, M. (2008). eBorger 2.0. Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon. SINTEF rapport på oppdrag for Fornynings- og administrasjonsdepartementethttp://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/e_borger_20.pdf