บทที่ 4 (slope-deflection) - civil method 3 4.1 สมการที่ใช...

Download บทที่ 4 (Slope-Deflection) - Civil Method 3 4.1 สมการที่ใช ในวิธี Slope-Deflection Slope-Deflection Equations แสดงความสัมพันธ

If you can't read please download the document

Post on 30-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Slope-Deflection Method 1

  4 Slope-Deflection Method

  ( ) Force Method

  Slope-Deflection Displacement Method

  Slope-Deflection Method 2

  Slope-Deflection (Beam) (Frame) Prismatic

  Prismatic

  Non-Prismatic

 • Slope-Deflection Method 3

  4.1 Slope-DeflectionSlope-Deflection Equations

  End Distortion + Load

  Mab = f (a , b , , Load)Mba = g (a , b , , Load)

  (+)- (Mab , Mbc) - ( a , b ) - ()

  Mab

  Mba

  ab

  a bLoad

  Slope-Deflection Method 4

  Mab Mba 4 a

  b

  Load Fixed-End Moments

  LEI2

  ML

  EI4M aba

  aab

  =

  = .......

  LEI4

  ML

  EI2M bba

  bab

  =

  = .......

  2ba2ab LEI6

  MLEI6

  M

  =

  = '''''' .......

  Maba

  a b Mba

  b = 0 , = 0

  Mab ba b Mbaa = 0 , = 0

  Mab a b

  Mbaa = 0 , b = 0

  MabF a b MbaFLoad

  a = 0 , b = 0 = 0

 • Slope-Deflection Method 5

  Slope-Deflection

  Fba2

  baFbababababa

  Fab2

  baFababababab

  MLEI6

  LEI4

  LEI2

  MMMMM

  MLEI6

  LEI2

  LEI4

  MMMMM

  +

  +

  =+++=

  +

  +

  =+++=

  '''

  '''

  Fbababa

  Fabbaab

  ML

  32LEI2

  M

  ML

  32LEI2

  M

  +

  +=

  +

  +=

  )(

  )(

  Slope-Deflection Method 6

  Moment 1 ( a )

  - a Hinge - b Fixed EndConjugate Beam Rotation a (a) Condition 1) Moment Conjugate Beam a = 0

  a = 02) Moment Conjugate Beam b = 0

  b = 0

  baMab

  a Mba

  a

  MabEI Mba

  EI

  Elastic Load on Conjugate Beam

 • Slope-Deflection Method 7

  (1) (2)

  ... ...

  =

  =

  =

  =

  20L3L

  LEI

  M21

  3L2

  LEI

  M21

  0M

  03L2

  LEI

  M21

  3L

  LEI

  M21

  0M

  abaab

  b

  baab

  a

  ..........)()(

  ;

  )()(

  ;

  = 1M2M baab .............

  .......L

  EI2M

  LEI4

  M abaa

  ab

  =

  =

  Slope-Deflection Method 8

  Fixed-End MomentsP

  L

  L/28

  PL8

  PL WL12

  WL2

  12WL2

  W

  L

  a

  )( 2222

  a3aL8L6L12

  Wa+ )( a3L4

  L12Wa

  2

  3

  P

  L

  a2

  2

  LPab b

  2

  2

  LbPa

  ML

  a)( a2b

  LMb

  2 b

  )( ab2LMa

  2

  WL20

  WL2

  30WL2

  W

  L96WL5 2

  96WL5 2

  L/2

  1

  3

  5

  2

  4

  6

  7

 • Slope-Deflection Method 9

  EX. Slope-Deflection ABCD

  EI EI/2A800 kg.

  4 m.

  B C D

  300 kg./m.

  2 m. 2 m. 1 m.

  Slope-Deflection Method 10

  1) Fixed End Moments

  .. mkg40012

  430012WL

  M22

  FAB =

  =

  =

  .. mkg8008

  480012

  43008

  PL12WL

  M22

  FBC =

  =

  =

  EI EI/2A

  800 kg.

  4 m.

  B C DW=300 kg./m.

  2 m. 2 m. 1 m.

  MABF MBAF MBCF MCBF

  300 kg./m.A4 m.

  BMABF MBAF

  .. mkg40012WL

  M2

  FBA ==

  300 kg./m.B CMBCF MCBF

  800 kg.

  2 m. 2 m... mkg800

  8PL

  12WL

  M2

  FCB =+=

 • Slope-Deflection Method 11

  2) Fixed End Moments Slope-Deflection () = 0

  2 B C

  4002EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  ABBAAB =+

  += )(

  400EIML

  32LEI2

  M BF

  BABABA +=+

  += )(

  80024EI

  ML

  32LEI2

  M CBF

  BCCBBC +=+

  += )()(

  80024EI

  ML

  32LEI2

  M CBF

  CBCBCB ++=+

  += )()(

  Slope-Deflection Method 12

  3) (2 )

  MBA+ MBC= 0 MCB= 150 kg.-m.

  4) 2 3

  BMBA MBC

  FBD. B

  A C CMCB 150 kg.-m.

  FBD. C

  B D

  =+++=+ 1080024EI

  400EI0MM CBBBCBA ..........])([][...

  =++= 215080024EI

  150M CBCB .................................])([...

 • Slope-Deflection Method 13

  (2)

  (1)

  (3) (4)

  =+ 3EI6002

  2 CB ...................................................,

  =+ 4EI6001

  6 CB .......................................................,

  ., RadEI11

  8005B = .

  ,Rad

  EI1120017

  C

  =

  Slope-Deflection Method 14

  5) 2

  ..,, mkg115001

  400EI11

  80052EI

  4002EI

  M BAB

  ===

  ..,, mkg1120010

  400EI11

  8005EI400EIM BBA =+=+=

  800EI1120017

  EI118005

  24EI

  80024EI

  M CBBC =+= ),,()(

  .., mkg11

  20010

  =

  800EI1120017

  2EI11

  80054EI

  80024EI

  M CBCB +=++= ),,()(

  .. mkg150 =

 • Slope-Deflection Method 15

  6) FBD.

  MA = 1,500/11 kg.-m. RA = 4,425/11 kg.RB = 43,825/22 kg. RC = 24,325/22 kg.

  300 kg./m.1,500/11 10,200/11

  4,425/11 8,775/11

  B8,775/11 26,275/22

  300 kg./m.10,200/11 150

  26,275/22 17,725/22

  800 kg150

  300A

  1,500/11

  RA RB

  C17,725/22 300

  RC

  Slope-Deflection Method 16

  EX. Slope-Deflection 1. 2. BMD. ABCD ( EI )

  A

  100 kg. B C D300 kg./m.

  2 m. 2 m.

  2 m.

  50 kg.-m.

 • Slope-Deflection Method 17

  1) Fixed End Moments

  ,0MM FBAFAB == 0MM

  FCB

  FBC ==

  .. mkg10012

  230012WL

  M22

  FCD =

  =

  =

  .. mkg10012

  230012WL

  M22

  FDC =

  ==

  300 kg./m.C2 m.

  DMCDF MDCF

  A

  100 kg. B C DW

  2 m. 2 m.

  2 m.

  50 kg.-m. MCDF MDCF

  W = 300 kg./m.

  Slope-Deflection Method 18

  2) Fixed End Moments Slope-Deflection (= 0)

  2 B C

  BF

  ABBAAB EIML32

  LEI2

  M =+

  += )(

  BF

  BABABA EI2ML32

  LEI2

  M =+

  += )(

  )()( CBF

  BCCBBC 2EIML32

  LEI2

  M +=+

  +=

  )()( CBF

  BCCBCB 2EIML32

  LEI2

  M +=+

  +=

  100EI2ML

  32LEI2

  M CF

  CDDCCD =+

  += )(

  100EIML

  32LEI2

  M CF

  CDDCDC +=+

  += )(

 • Slope-Deflection Method 19

  3) (2 ) B C

  MBA+ MBC= 50 MCB + MCD = 0

  CMCB

  FBD. C

  B DMCD

  BMBA MBC

  FBD. B

  A

  C100 kg.50 kg.-m.

  Slope-Deflection Method 20

  4) 2 3

  (1) (2)

  .RadEI3

  20B = .RadEI3

  70C =

  =++=+ 1502EIEI250MM CBBBCBA ....................)(...

  =++=+ 20100EI22EI0MM CCBCDCB ..............)(...

 • Slope-Deflection Method 21

  5) B C 2

  ../)/( mkg320EI320EIEIM BAB ===

  ../)()( mkg3110EI3

  70EI3

  202EI2EIM CBBC =+=+=

  ../)/( mkg340EI320EI2EI2M BBA ===

  ../)()( mkg3160EI3

  702

  EI320

  EI2EIM CBCB =+=+=

  ../ mkg3160100EI3

  70EI2100EI2M CCD ===

  ../ mkg3370100EI3

  70EI2100EIM CDC =+=+=

  Slope-Deflection Method 22

  6) FBD.

  MA = 20/3 kg.-m. RA,x = 10 kg.RA,Y = 45 kg. RC = 310 kg.MD = 370/3 kg.-m. RA,x = 110 kg.RD,Y = 335 kg. 1

  A

  20/345

  10

  1045 40/3

  B 10100 kg.

  50 kg.-m.

  40/3

  110/3110

  45

  45

  110/3110

  45 160/3110

  45C

  RC=310

  11011045 265 300 kg./m.

  160/3 370/3265110

  335110 D

 • Slope-Deflection Method 23

  7) (BMD.)

  2

  A

  C DB

  110/3

  160/320/3

  40/3

  370/3

  185/3

  BMD(kg.-m.)

  ++

  --

  +-

  Slope-Deflection Method 24

  4.2 Slope-Deflection Joint Translation

  Joint Translation

  ......

  ...Frame ...

  =0

  =0

 • Slope-Deflection Method 25

  Frame Symmetry () Load ( Sway )

  =0

  Centerline

  Centerline

  Centerline

  Slope-Deflection Method 26

  Joint Translation

  Frame Symmetry Load Symmetry

  ...Frame ...

  1

  2

 • Slope-Deflection Method 27

  EX. Slope-Deflection ( EI )

  A

  P B C

  D

  10 ft.

  20 ft.

  Slope-Deflection Method 28

  1) Side Sway - 1 B C (1 DOF Joint Translation)

  2) Fixed End Moments

  0MM0MM0MM FDCFCD

  FCB

  FBC

  FBA

  FAB ====== ,

  A

  P B C

  D10 ft.

  20 ft.

 • Slope-Deflection Method 29

  3) Fixed End Moments Slope-Deflection

  3 B , C

  )()( =++= 320200EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  ABAB

  BAAB

  )()( =++= 3400200EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  BAAB

  BABA

  )()( CBF

  BCBC

  CBBC 4080200EI

  ML

  32LEI2

  M +=+

  +=

  )()( CBF

  CBBC

  CBCB 8040200EI

  ML

  32LEI2

  M +=+

  +=

  )()( =++= 340200EI

  ML

  32LEI2

  M CF

  CDCD

  DCCD

  )()( =++= 320200EI

  ML

  32LEI2

  M CF

  DCCD

  DCDC

  Slope-Deflection Method 30

  4) (3 ) B C

  MBA+ MBC= 0 MCB + MCD = 0 1

  FBD. B

  BMBA

  MBC

  A

  CP

  0P2

  MM2

  MM DCCDBAAB =++

  ++ )()(20MM BAAB /)( + 20MM DCCD /)( +

  A

  P B C

  DMAB MDC

  FBD. C

  BMCD

  MCB

  D

  C

 • Slope-Deflection Method 31

  5) 3 4

  =+

  =+=+

  6EI

  P4001126060

  5031204040340120

  CB

  CB

  CB

  .................................................,......................................................................................................................

  =++=+ 104080200EI

  340200EI

  0MM CBBBCBA .......)()(...

  =++=+ 20340200EI

  8040200EI

  0MM CCBCDCB .......)()(...

  201

  340200EI

  320200EI

  0P2