analiza sila

25
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Департман за механизацију и машинске конструкције Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама Машински елементи Аудиторне вежбе Слајд 1 Анализа сила

Upload: jovica37

Post on 13-Dec-2015

19 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Analiza sila

TRANSCRIPT

Page 1: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 1

Анализа сила

Page 2: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 2

Анализа сила

z1 z1

z2z2

улаз

излаз

Поглед спреда (вертикална раван) Поглед са стране (слева)

- погонски

- гоњени

- погонски

- гоњени

n1

n2

Page 3: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 3

Анализа сила

z1 z1

z2z2

тачка додира

видна тачка

видна тачка

видна тачка

видна тачка

z1

z2

видна тачка

видна тачка

Поглед спреда (вертикална раван)

Поглед слева

Поглед сдесна

тачка додира

Page 4: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 4

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

z1

z2

n1

n2

Поглед спреда (вертикална раван)

Поглед слева

Поглед сдесна

Page 5: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 5

Анализа сила

- Обимна (тангенцијална) сила - Ft

- Радијална сила - Fr

- Аксијална сила - Fа

Све силе делују у тачки додира.

Ft

Fr

Fa

Page 6: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 6

Анализа сила

- Обимна (тангенцијална) сила - Ft

ПРАВИЛО !

Ft делује супротно од смера обртања код погонског зупчаника

Ft делује у смеру обртања код гоњеног зупчаника

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 7: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 7

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

Ft1 Ft2

Page 8: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 8

Анализа сила

- Радијална сила - Fr

ПРАВИЛО !

Fr делује од тачке додира ка центру посматраног зупчаника

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 9: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 9

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

Fr1

Fr2

Page 10: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 10

Анализа сила

- Аксијална сила - Fа

ПРАВИЛО !

Fa делује из тачке додира паралелно са осом вратила, а смер се одређује на следећи начин:

- у погледу са стране ротацијом довести Ft у видну тачку

- тако добијену силу нацртати у видној тачки у погледу спреда

- повући нормалу на правац закошења зубаца

- спојити врх обимне силе и правац нормале

- добијени смер од врха Ft до нормале је смер Fa

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 11: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 11

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

Ft1Fа1

Page 12: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 12

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

Ft2Fа1Fа2

Page 13: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 13

Анализа сила

z1 z1

z2z2

n1

n2

YA

Fr2

Пример

z3

z4

z3

z4

α Ft2A B

Fr2

Ft2

YB

XA XB

Fa2

Fa2

n3

Ft3

Fr3

Ft3 sinα

Fr3 cosα

Ft3 cosα

Fr3 sinα

d2

2

Fa3

Fa3

d3

2sinα

d3

2cosα

Fa3

V

H

n1

Помоћна правила:

-Ft делује у једној равни, а Fr и Fa у другој равни

- Fr и Fa никад се не секу

Page 14: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 14

Анализа сила

- Обимна (тангенцијална) сила - Ft

ПРАВИЛО !

Ft делује супротно од смера обртања код погонског зупчаника

Ft делује у смеру обртања код гоњеног зупчаника

КОНИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 15: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 15

Анализа сила

z1 z1

z2

z2

n1

n2

Ft1 Ft2

z1

z2

Ft1 Ft2

Page 16: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 16

Анализа сила

- Радијална сила - Fr

ПРАВИЛО !

Fr делује од тачке додира ка центру посматраног зупчаника

КОНИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 17: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 17

Анализа сила

z1 z1

z2

z2

n1

n2

Fr1

Fr2

z1

z2Fr2

Fr1

Page 18: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 18

Анализа сила

- Аксијална сила - Fа

ПРАВИЛО !

Fa делује од мањег ка већем кругу коничног зупчаника и поништава се са Fr спрегнутог зупчаника.

КОНИЧНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 19: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 19

Анализа сила

z1 z1

z2

z2

n1

n2

Fr1

Fr2

z1

z2

Fa1

Fa2

Page 20: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 20

Анализа сила

- Обимна (тангенцијална) сила - Ft

ПРАВИЛО !

Ft делује супротно од смера обртања код погонског зупчаника

Ft делује у смеру обртања код гоњеног зупчаника

ПУЖНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 21: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 21

Анализа сила

z1

z1

z2

z2

n1

n2

Ft2

Ft1

v1

Page 22: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 22

Анализа сила

- Радијална сила - Fr

ПРАВИЛО !

Fr делује од тачке додира ка центру посматраног зупчаника

ПУЖНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 23: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 23

Анализа сила

z1

z1

z2

z2

n1

n2

Fr2

Fr1

Fr2

Fr1

Page 24: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 24

Анализа сила

- Аксијална сила - Fа

ПРАВИЛО !

Fa се поништава са Ft другог зупчаника.

ПУЖНИ ЗУПЧАНИЦИ

Page 25: Analiza Sila

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Департман за механизацију и машинске конструкције

Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама

Машински елементиАудиторне вежбе

Слајд 25

Анализа сила

z1

z1

z2

z2

n1

n2

Ft2 Fa1 Fa2Ft1